Parable Of The Lost Coin

4,857 views

Published on

The Parable of the Lost Coin

Published in: Education, Business, Spiritual
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
4,857
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
12
Actions
Shares
0
Downloads
58
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Parable Of The Lost Coin

 1. 1. “ The Lost Silver” Luke 15:8-10 Great Commission Ministry
 2. 2. LUKE 15:8-10 <ul><li>8 O aling babae na may sangpung putol na pilak, na kung mawalan siya ng isang putol, ay hindi baga magpapaningas ng isang ilawan , at wawalisan ang bahay , at hahanaping masikap hanggang sa ito'y masumpungan niya? </li></ul>
 3. 3. <ul><li>9 At pagka nasumpungan niya, ay titipunin niya ang kaniyang mga kaibigan at mga kapitbahay , na sinasabi, Makipagkatuwa kayo sa akin, sapagka't nasumpungan ko ang isang putol na nawala sa akin. </li></ul>
 4. 4. <ul><li>10 Gayon din, sinasabi ko sa inyo, na may tuwa sa harapan ng mga anghel ng Dios, dahil sa isang makasalanang nagsisisi. </li></ul>
 5. 5. Isaiah 43:7 <ul><li>Bawa't tinatawag sa aking pangalan, at yaong aking nilikha ay sa aking kaluwalhatian , yaong aking inanyuan oo, yaong aking ginawa. </li></ul>
 6. 6. Genesis 1:26 <ul><li>At sinabi ng Dios, Lalangin natin ang tao sa ating larawan, ayon sa ating wangis: at magkaroon sila ng kapangyarihan sa mga isda sa dagat, at sa mga ibon sa himpapawid, at sa mga hayop, at sa buong lupa, at sa bawa't umuusad, na nagsisiusad sa ibabaw ng lupa. </li></ul>
 7. 7. Genesis 3:23 <ul><li>Kaya pinalayas siya ng Panginoong Dios sa halamanan ng Eden, upang kaniyang bukirin ang lupaing pinagkunan sa kaniya. </li></ul>
 8. 8. Isaiah 59:2-3 <ul><li>2 Kundi pinapaghiwalay ng inyong mga kasamaan kayo at ang inyong Dios, at ang inyong mga kasalanan ay siyang nagpakubli ng kaniyang mukha sa inyo, upang siya'y huwag makinig. </li></ul>
 9. 9. <ul><li>3 Sapagka't ang inyong mga kamay ay nadumhan ng dugo, at ang inyong mga daliri ng kasamaan; ang inyong mga labi ay nangagsalita ng mga kasinungalingan, ang inyong dila ay nagsasalita ng kasamaan. </li></ul>
 10. 10. 2 Corinthians 4:4 <ul><li>Na binulag ng dios ng sanglibutang ito ang mga pagiisip ng mga hindi nagsisisampalataya, upang sa kanila'y huwag sumilang ang kaliwanagan ng evangelio ng kaluwalhatian ni Cristo , na siyang larawan ng Dios. </li></ul>
 11. 11. Ephesians 2:1-3 <ul><li>1 At kayo'y binuhay niya, nang kayo'y mga patay dahil sa inyong mga pagsalangsang at mga kasalanan, </li></ul><ul><li>2 Na inyong nilakaran noong una ayon sa lakad ng sanglibutang ito, ayon sa pangulo ng mga kapangyarihan ng hangin, ng espiritu na ngayon ay gumagawa sa mga anak ng pagsuway; </li></ul>
 12. 12. <ul><li>3 Sa gitna ng mga yaon, tayo rin naman, ng ibang panahon ay nangabubuhay sa mga kahalayan ng ating laman, na ating ginagawa ang mga pita ng laman at ng pagiisip, at tayo noo'y katutubong mga anak ng kagalitan, gaya naman ng mga iba: </li></ul>
 13. 13. Romans 5:8 <ul><li>Datapuwa't ipinagtatagubilin ng Dios ang kaniyang pagibig sa atin, na nang tayo'y mga makasalanan pa, si Cristo ay namatay dahil sa atin. </li></ul>
 14. 14. 1 Peter 1:18-19 <ul><li>18 Na inyong nalalamang kayo'y tinubos hindi ng mga bagay na nangasisira, ng pilak o ginto, mula sa inyong walang kabuluhang paraan ng pamumuhay, na ipinamana sa inyo ng inyong mga magulang; </li></ul><ul><li>19 Kundi ng mahalagang dugo , gaya ng sa korderong walang kapintasan at walang dungis, sa makatuwid baga'y ang dugo ni Cristo: </li></ul>
 15. 15. Matthew 11:28 <ul><li>Magsiparito sa akin, kayong lahat na nangapapagal at nangabibigatang lubha, at kayo'y aking papagpapahingahin. </li></ul>
 16. 16. John 10:28 <ul><li>At sila'y binibigyan ko ng walang hanggang buhay; at kailan ma'y hindi sila malilipol, at hindi sila aagawin ng sinoman sa aking kamay. </li></ul>
 17. 17. Luke 15:10 <ul><li>Gayon din, sinasabi ko sa inyo, na may tuwa sa harapan ng mga anghel ng Dios, dahil sa isang makasalanang nagsisisi. </li></ul>

×