Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
28 Magsiparito sa akin, kayong 
lahat na nangapapagal at 
nangabibigatang lubha, at kayo'y 
aking papagpapahingahin.
29 Pasanin ninyo ang aking pamatok, at 
magaral kayo sa akin; sapagka't ako'y 
maamo at mapagpakumbabang puso: 
at masusum...
“Sapagka't aking bibigyang 
kasiyahan ang pagod na tao, at 
lahat na mapanglaw na tao ay 
aking pinasasaya.”
“Ang aklat na ito ng kautusan ay huwag 
mahihiwalay sa iyong bibig, kundi iyong 
pagbubulayan araw at gabi, upang iyong 
m...
“Iyong sundin at dinggin ang lahat ng 
mga salitang ito na iniuutos ko sa iyo, 
upang magpakailan man ay ikabuti mo, 
at n...
"Pagpapalain niya kayo sa lahat 
ng inyong gagawin.
 Deu 28:13 At gagawin ka ng Panginoon na ulo 
at hindi buntot, at ikaw ay magiging sa ibabaw 
lamang, at hindi ka mapapas...
“Kaya nga sundin ang mga bagay na 
makapapayapa, at ang mga bagay 
na makapagpapatibay sa isa't isa.”
Pagod kana ba
You’ve finished this document.
Download and read it offline.
Upcoming SlideShare
Gaano kalapit ang puso mo sa Diyos?
Next
Upcoming SlideShare
Gaano kalapit ang puso mo sa Diyos?
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

9

Share

Pagod kana ba

Download to read offline

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Pagod kana ba

 1. 1. 28 Magsiparito sa akin, kayong lahat na nangapapagal at nangabibigatang lubha, at kayo'y aking papagpapahingahin.
 2. 2. 29 Pasanin ninyo ang aking pamatok, at magaral kayo sa akin; sapagka't ako'y maamo at mapagpakumbabang puso: at masusumpungan ninyo ang kapahingahan ng inyong mga kaluluwa. 30 Sapagka't malambot ang aking pamatok, at magaan ang aking pasan.
 3. 3. “Sapagka't aking bibigyang kasiyahan ang pagod na tao, at lahat na mapanglaw na tao ay aking pinasasaya.”
 4. 4. “Ang aklat na ito ng kautusan ay huwag mahihiwalay sa iyong bibig, kundi iyong pagbubulayan araw at gabi, upang iyong masunod na gawin ang ayon sa lahat na nakasulat dito: sapagka't kung magkagayo'y iyong pagiginhawahin ang iyong lakad, at kung magkagayo'y magtatamo ka ng mabuting kawakasan.”
 5. 5. “Iyong sundin at dinggin ang lahat ng mga salitang ito na iniuutos ko sa iyo, upang magpakailan man ay ikabuti mo, at ng iyong mga anak pagkamatay mo, pagka iyong ginawa ang mabuti at matuwid sa paningin ng Panginoon mong Dios.”
 6. 6. "Pagpapalain niya kayo sa lahat ng inyong gagawin.
 7. 7.  Deu 28:13 At gagawin ka ng Panginoon na ulo at hindi buntot, at ikaw ay magiging sa ibabaw lamang, at hindi ka mapapasailalim; kung iyong didinggin ang mga utos ng Panginoon mong Dios, na aking iniuutos sa iyo sa araw na ito, na iyong sundin at gawin;
 8. 8. “Kaya nga sundin ang mga bagay na makapapayapa, at ang mga bagay na makapagpapatibay sa isa't isa.”
 • AliehBEstela

  Sep. 4, 2021
 • JeffersonMarquez7

  Sep. 2, 2020
 • DaveSanchez13

  Jun. 27, 2020
 • RosetteSantiago2

  Dec. 28, 2019
 • MichaelSultan5

  Nov. 28, 2019
 • DhoyStarr

  Oct. 13, 2017
 • MaevynneEcinaj

  Sep. 27, 2017
 • MariaFeKierulf

  May. 29, 2017
 • minervadevibar

  Nov. 14, 2014

Views

Total views

12,935

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

97

Actions

Downloads

143

Shares

0

Comments

0

Likes

9

×