More than enough

1,069 views

Published on

God is more than enough. He supply all our needs. Amen!

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,069
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
313
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

More than enough

 1. 1. Philippians 4:19At pupunan ng aking Dios ang bawat kailanganninyo ayon sa kaniyang mga kayamanan sakaluwalhatian kay Cristo Jesus.
 2. 2. 1 Kings 17:1-241 At si Elias na Thisbita, na sa mganakikipamayan sa Galaad, ay nagsabi kayAchab: Buhay ang Panginoon, ang Dios ngIsrael, na akoy nakatayo sa harap niya hindimagkakaroon ng hamog o ulan man sa mgataong ito, kundi ayon sa aking salita.2 At ang salita ng Panginoon ay dumating sakaniya, na nagsasabi,
 3. 3. 3 Umalis ka rito, at lumiko ka sa dakongsilanganan, at magkubli ka sa tabi ng batisCherith na nasa tapat ng Jordan.4 At mangyayari, na ikaw ay iinom sa batis; ataking iniutos sa mga uwak na pakanin ka roon.
 4. 4. 5 Sa gayoy naparoon siya at ginawa ang ayonsa salita ng Panginoon: sapagkat siyaypumaroon at tumahan sa tabi ng batis Cherith, nanasa tapat ng Jordan.6 At dinadalhan siya ng tinapay at laman ngmga uwak sa umaga, at tinapay at laman sahapon, at siyay umiinom sa batis.
 5. 5. 7 At nangyari, pagkaraan ng sanggayon, na angbatis ay natuyo, sapagkat walang ulan sa lupain.8 At ang salita ng Panginoon ay dumating sakaniya, na sinasabi,
 6. 6. 9 Ikaw ay bumangon, paroon ka sa Sarepta, nanauukol sa Sidon, at tumahan ka roon:narito, aking inutusan ang isang baong babaeroon na pakanin ka.
 7. 7. 10 Sa gayoy bumangon siya, at naparoon saSarepta; at nang siyay dumating sa pintuan ngbayan, narito, isang baong babae ay nandoon nanamumulot ng mga patpat: at tinawag niyasiya, at sinabi, Isinasamo ko sa iyo na dalhan moako ng kaunting tubig sa inuman, upang akingmainom.
 8. 8. 11 At nang siyay yumayaon upangkumuha, tinawag niya siya, at sinabi, Dalhan moako, isinasamo ko sa iyo, ng isang subongtinapay sa iyong kamay.12 At kaniyang sinabi, Ang Panginoon mongDios ay buhay, akoy wala kahit muntingtinapay, kundi isang dakot na harina sa gusi, atkaunting langis sa banga: at, narito, akoynamumulot ng dalawang patpat, upang akoypumasok, at ihanda sa akin at sa akinganak, upang aming makain, bago kami mamatay.
 9. 9. 13 At sinabi ni Elias sa kaniya, Huwag kangmatakot; yumaon ka, at gawin mo ang iyongsinabi, ngunit igawa mo muna ako ng muntingtinapay, at ilabas mo sa akin, at pagkatapos aygumawa ka para sa iyo at para sa iyong anak.
 10. 10. 14 Sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon, ngDios ng Israel, Ang gusi ng harina ay hindimakukulangan, o ang banga ng langis man aymababawasan hanggang sa araw namagpaulan ang Panginoon sa ibabaw ng lupa.
 11. 11. 15 At siyay yumaon, at ginawa ang ayon sa sabini Elias: at kumain ang babae, at siya, at angkaniyang sangbahayan na maraming araw.16 Ang gusi ng harina ay hindi nakulangan, oang banga ng langis man ay nabawasan, ayon sasalita ng Panginoon, na kaniyang sinalita sapamamagitan ni Elias.
 12. 12. 17 At nangyari, pagkatapos ng mga bagay na ito, naang anak na lalake ng babae, na may-ari ng bahayay nagkasakit; at ang kaniyang sakit aymalubha, na walang hiningang naiwan sa kaniya.18 At sinabi niya kay Elias, Ano ang ipakikialam kosa iyo, Oh ikaw na lalake ng Dios? ikaw ay naparitosa akin upang ipaalala mo ang aking kasalanan, atupang patayin ang aking anak!
 13. 13. 19 At sinabi niya sa kaniya, Ibigay mo sa akin angiyong anak. At kinuha niya sa kaniyangkandungan, at dinala sa silid na kaniyangtinatahanan, at inihiga sa kaniyang sariling higaan.20 At siyay dumaing sa Panginoon, at nagsabi, OhPanginoon kong Dios, dinalhan mo rin ba ngkasamaan ang bao na aking kinatutuluyan, sapagpatay sa kaniyang anak?
 14. 14. 21 At siyay umunat sa bata na makaitlo, atdumaing sa Panginoon, at nagsabi, OhPanginoon kong Dios, idinadalangin ko sa iyona iyong pabalikin sa kaniya ang kaluluwa ngbatang ito.22 At dininig ng Panginoon ang tinig ni Elias; atang kaluluwa ng bata ay bumalik sa kaniya, atsiyay muling nabuhay.
 15. 15. 23 At kinuha ni Elias ang bata, at ibinaba saloob ng bahay na mula sa silid, at ibinigay siyasa kaniyang ina: at sinabi ni Elias, Tingnanmo, ang iyong anak ay buhay.24 At sinabi ng babae kay Elias, Ngayoytalastas ko na ikaw ay lalake ng Dios, at angsalita ng Panginoon sa iyong bibig aykatotohanan.

×