If

977 views

Published on

IF.....

Published in: Education, Business, Spiritual
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
977
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
8
Actions
Shares
0
Downloads
31
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

If

 1. 1. Great Commission Ministries International “ IF” 2 Chronicles 7:14
 2. 2. 2 Chronicles 7:14
 3. 3. <ul><li>“ IF” </li></ul>my people, which are called by my name shall humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways
 4. 4. <ul><li>“ THEN” </li></ul>will I hear from heaven will forgive their sin will heal their land
 5. 5. 2 Chronicles 7:14 <ul><li>Kung ang aking bayan na tinatawag sa pamamagitan ng aking pangalan ay magpakumbaba at dumalangin , at hanapin ang aking mukha , at talikuran ang kanilang masamang mga lakad ; akin ngang didinggin sa langit, at ipatatawad ko ang kanilang kasalanan , at pagagalingin ko ang kanilang lupain. </li></ul>
 6. 6. Isaiah 59:1-3 <ul><li>1 Narito, ang kamay ng Panginoon ay hindi umiksi , na di makapagligtas; ni hindi man mahina ang kaniyang pakinig, na di makarinig. </li></ul>
 7. 7. <ul><li>2 Kundi pinapaghiwalay ng inyong mga kasamaan kayo at ang inyong Dios, at ang inyong mga kasalanan ay siyang nagpakubli ng kaniyang mukha sa inyo, upang siya'y huwag makinig. </li></ul><ul><li>3 Sapagka't ang inyong mga kamay ay nadumhan ng dugo, at ang inyong mga daliri ng kasamaan; ang inyong mga labi ay nangagsalita ng mga kasinungalingan, ang inyong dila ay nagsasalita ng kasamaan. </li></ul>
 8. 8. Acts 2:38 <ul><li>At sinabi sa kanila ni Pedro, Mangagsisi kayo, at mangagbautismo ang bawa't isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan ; at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. </li></ul>
 9. 9. Mark 16:16 <ul><li>Ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas ; datapuwa't ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. </li></ul>
 10. 10. MARK 10:46-52 <ul><li>46 At nagsidating sila sa Jerico: at habang nililisan niya ang Jerico, na kasama ng kaniyang mga alagad at ng lubhang maraming mga tao, ang anak ni Timeo, si Bartimeo, na isang pulubing bulag , ay nakaupo sa tabi ng daan. </li></ul><ul><li>47 At nang marinig niya na yao'y si Jesus na Nazareno, siya'y nagpasimulang magsisigaw , at nagsabi, Jesus, ikaw na anak ni David , mahabag ka sa akin. </li></ul>
 11. 12. <ul><li>48 At siya'y pinagwikaan ng marami upang siya'y tumahimik: datapuwa't siya'y lalong sumisigaw, Ikaw na Anak ni David, mahabag ka sa akin. </li></ul><ul><li>49 At tumigil si Jesus, at sinabi, Tawagin ninyo siya. At tinawag nila ang lalaking bulag, na sinasabi sa kaniya, Laksan mo ang iyong loob; ikaw ay magtindig, tinatawag ka niya. </li></ul>
 12. 13. <ul><li>50 At siya, pagkatapon ng kaniyang balabal, ay nagmadaling tumindig, at lumapit kay Jesus. </li></ul><ul><li>51 At sumagot sa kaniya si Jesus, at sinabi, Ano ang ibig mong gawin ko sa iyo? At sinabi ng lalaking bulag, Raboni, na tanggapin ang aking paningin. </li></ul>
 13. 14. <ul><li>52 At sinabi sa kaniya ni Jesus, Humayo ka ng iyong lakad; pinagaling ka ng iyong pananampalataya. At pagdaka'y tinanggap niya ang kaniyang paningin , at siya'y sumunod sa kaniya sa daan. </li></ul>

×