Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Efeso 4:27
Huwag ninyong bigyan ng
pagkakataon ang diyablo.
Efeso 4:28
Ang magnanakaw ay huwag
nang magnakaw; sa halip,
maghanap siya ng marangal
na ikabubuhay para
makatulong sa mga...
Efeso 4:29
Huwag kayong gumamit ng
masasamang salita; lagi ninyong
sikapin na ang pangungusap
ninyo'y makakabuti at angkop...
Efeso 4:30
At huwag na ninyong saktan
ang kalooban ng Espiritu Santo
ng Diyos, sapagkat siya ang tatak
ng Diyos sa inyo, a...
Efeso 4:31-32
31 Alisin na ninyo ang lahat ng sama ng
loob, poot at galit; huwag na kayong
mambubulyaw, manlalait at
manan...
Huwag bigyan ng pagkakataon
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Huwag bigyan ng pagkakataon

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Huwag bigyan ng pagkakataon

  1. 1. Efeso 4:27 Huwag ninyong bigyan ng pagkakataon ang diyablo.
  2. 2. Efeso 4:28 Ang magnanakaw ay huwag nang magnakaw; sa halip, maghanap siya ng marangal na ikabubuhay para makatulong sa mga nangangailangan.
  3. 3. Efeso 4:29 Huwag kayong gumamit ng masasamang salita; lagi ninyong sikapin na ang pangungusap ninyo'y makakabuti at angkop sa pagkakataon upang pakinabangan ng mga makakarinig.
  4. 4. Efeso 4:30 At huwag na ninyong saktan ang kalooban ng Espiritu Santo ng Diyos, sapagkat siya ang tatak ng Diyos sa inyo, ang katibayan na kayo'y tutubusin pagdating ng takdang araw.
  5. 5. Efeso 4:31-32 31 Alisin na ninyo ang lahat ng sama ng loob, poot at galit; huwag na kayong mambubulyaw, manlalait at mananakit ng damdamin ng kapwa. 32 Sa halip, maging mabait kayo at maawain; magpatawad kayo sa isa't isa tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos dahil kay Cristo.

×