Successfully reported this slideshow.
“Kayat habang kayoy humahayo, gawinninyong alagad ko ang mga tao sa lahatng bansa. Bautismuhan ninyo sila sapangalan ng Am...
Pagkatapos nitoy sinabi ni Jesus,"Marami ang tinatawag, ngunit kakauntiang pinili."
“Pinalapit ni Jesus ang mga tao at angkanyang mga alagad, at sinabi sa kanila,"Ang sinumang nagnanais sumunod saakin ay ki...
“Hindi na ako ang nabubuhay ngayonkundi si Cristo na ang nabubuhay sa akin.At habang akoy nabubuhay pa sakatawang-lupa, ma...
25 Sumama kay Jesus ang napakaraming tao; humarap siya sa kanila at kanyang sinabi,26 "Hindi maaaring maging alagad ko ang...
“Ang ayaw magpasan ng sarili niyangkrus at sumunod sa akin ay hindi maaaringmaging alagad ko.”
“Gayundin naman, hindi maaaring magingalagad ko ang sinuman kung hindi niyatatalikuran ang lahat sa kanyang buhay.”
18 May isang pinuno ng bayan na nagtanong kay Jesus, "Mabuting Guro, ano po ba ang dapat kong gawin upang makamtan ko ang ...
20 Alam mo ang mga utos, Huwag kang mangangalunya; huwag kang papatay; huwag kang mag-nanakaw; huwag kang sasaksi nang wal...
22 Pagkarinig nito ay sinabi ni Jesus, "Isang bagay pa ang kulang sa iyo. Ipagbili mo ang lahat ng iyong ari-arian at ipam...
23 Nalungkot ang lalaki nang marinig iyon, sapagkat siyay napakayaman.24 Nakita ni Jesus na nalulungkot ang lalaki kayat s...
25 Mas madali pang makaraan sa butas ng karayom ang isang kamelyo kaysa makapasok sa kaharian ng Diyos ang isang mayaman."
59 At sinabi naman niya sa isa, "Sumunod ka sa akin." Ngunit sumagot ang tao, "Panginoon, hayaan lang po muna ninyong maip...
61 May isa namang nagsabi sa kanya, "Susunod po ako sa inyo, Panginoon, ngunit hayaan ninyong magpaalam muna ako sa aking ...
16 Sumagot si Jesus, "Isang lalaki ang naghanda ng isang malaking salu-salo, at marami siyang inanyayahan.17 Nang dumating...
18 Ngunit nagdahilan silang lahat. Ang sabi ng una, Nakabili ako ng bukid at kailangan ko itong puntahan. Kayo na sana ang...
19 Sinabi naman ng isa, Nakabili ako ng limang pares ng kalabaw at kailangang masubukan ko sa bukid ang mga iyon. Kayo na ...
20 Sinabi naman ng isa, Akoy bagong kasal, kayat hindi ako makakadalo.
God Bless
Gawin mo akong lingkod
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Gawin mo akong lingkod

758 views

Published on

Published in: Spiritual
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Gawin mo akong lingkod

 1. 1. “Kayat habang kayoy humahayo, gawinninyong alagad ko ang mga tao sa lahatng bansa. Bautismuhan ninyo sila sapangalan ng Ama, at ng Anak, at ngEspiritu Santo.”
 2. 2. Pagkatapos nitoy sinabi ni Jesus,"Marami ang tinatawag, ngunit kakauntiang pinili."
 3. 3. “Pinalapit ni Jesus ang mga tao at angkanyang mga alagad, at sinabi sa kanila,"Ang sinumang nagnanais sumunod saakin ay kinakailangang itakwil niya angkanyang sarili, pasanin ang kanyang krus,at sumunod sa akin.”
 4. 4. “Hindi na ako ang nabubuhay ngayonkundi si Cristo na ang nabubuhay sa akin.At habang akoy nabubuhay pa sakatawang-lupa, mamumuhay ako sapananalig sa Anak ng Diyos na umibig saakin at naghandog ng kanyang buhay parasa akin.”
 5. 5. 25 Sumama kay Jesus ang napakaraming tao; humarap siya sa kanila at kanyang sinabi,26 "Hindi maaaring maging alagad ko ang sinumang umiibig sa kanyang ama at ina, asawa at mga anak, mga kapatid, at maging sa sarili niyang buhay nang higit sa akin.
 6. 6. “Ang ayaw magpasan ng sarili niyangkrus at sumunod sa akin ay hindi maaaringmaging alagad ko.”
 7. 7. “Gayundin naman, hindi maaaring magingalagad ko ang sinuman kung hindi niyatatalikuran ang lahat sa kanyang buhay.”
 8. 8. 18 May isang pinuno ng bayan na nagtanong kay Jesus, "Mabuting Guro, ano po ba ang dapat kong gawin upang makamtan ko ang buhay na walang hanggan?"19 Sumagot si Jesus, "Bakit mo ako tinatawag na mabuti? Ang Diyos lamang ang mabuti!
 9. 9. 20 Alam mo ang mga utos, Huwag kang mangangalunya; huwag kang papatay; huwag kang mag-nanakaw; huwag kang sasaksi nang walang katotohanan; at igalang mo ang iyong ama at ina. "21 Sinabi ng lalaki, "Ang lahat pong iyan ay tinutupad ko na mula pa sa pagkabata."
 10. 10. 22 Pagkarinig nito ay sinabi ni Jesus, "Isang bagay pa ang kulang sa iyo. Ipagbili mo ang lahat ng iyong ari-arian at ipamahagi sa mga mahihirap ang pinagbilhan, at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos ay bumalik ka, at sumunod ka sa akin."
 11. 11. 23 Nalungkot ang lalaki nang marinig iyon, sapagkat siyay napakayaman.24 Nakita ni Jesus na nalulungkot ang lalaki kayat sinabi niya, "Napakahirap para sa mga mayayaman ang makapasok sa kaharian ng Diyos!
 12. 12. 25 Mas madali pang makaraan sa butas ng karayom ang isang kamelyo kaysa makapasok sa kaharian ng Diyos ang isang mayaman."
 13. 13. 59 At sinabi naman niya sa isa, "Sumunod ka sa akin." Ngunit sumagot ang tao, "Panginoon, hayaan lang po muna ninyong maipalibing ko ang aking ama."60 Sinabi ni Jesus sa kanya, "Hayaan mong mga patay ang magpalibing sa kanilang mga patay. Ngunit humayo ka at ipahayag mo ang tungkol sa paghahari ng Diyos."
 14. 14. 61 May isa namang nagsabi sa kanya, "Susunod po ako sa inyo, Panginoon, ngunit hayaan ninyong magpaalam muna ako sa aking mga kasambahay."62 At ganito naman ang tugon ni Jesus, "Ang sinumang nag-aararo at palingun- lingon ay hindi karapat-dapat sa kaharian ng Diyos."
 15. 15. 16 Sumagot si Jesus, "Isang lalaki ang naghanda ng isang malaking salu-salo, at marami siyang inanyayahan.17 Nang dumating ang oras ng handaan, inutusan niya ang kanyang mga alipin at ipinasabi sa mga inanyayahan, Halina kayo, handa na ang lahat!
 16. 16. 18 Ngunit nagdahilan silang lahat. Ang sabi ng una, Nakabili ako ng bukid at kailangan ko itong puntahan. Kayo na sana ang bahalang magpaumanhin sa akin.
 17. 17. 19 Sinabi naman ng isa, Nakabili ako ng limang pares ng kalabaw at kailangang masubukan ko sa bukid ang mga iyon. Kayo na sana ang bahalang magpaumanhin sa akin.
 18. 18. 20 Sinabi naman ng isa, Akoy bagong kasal, kayat hindi ako makakadalo.
 19. 19. God Bless

×