After this

601 views

Published on

Published in: Spiritual
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
601
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
289
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

After this

 1. 1. HEBREO 9:27 HEBREW 9:27At kung paanong And as it isitinakda sa mga appointed untotao ang mamatay men once to die,na minsan, at but after this thepagkatapos nito ay judgment:ang paghuhukom;
 2. 2. LUCAS 16:19-31 LUKE 16:19-3119. Mayroon ngang 19. There was aisang taong mayaman, certain rich man,at siyay nagdaramit which was clothed inng kulay ube at purple and finemaselang lino, at sa linen, and faredaraw-araw ay sumptuously everykumakain ng sagana: day:
 3. 3. 20. At isang pulubi 20. And therena ang pangalay was a certainLazaro, lipos ng beggar namedmga sugat, ay ini- Lazarus, whichlalagay sa kaniyang was laid at hispintuan, gate, full of sores,
 4. 4. 21. At naghahangad 21. And desiringna mapakain ng mga to be fed with themumo na nanga- crumbs which fellhuhulog mula sadulang ng mayaman; from the richoo, at lumapit pati ang mans table:mga aso at hini- moreover thehimuran ang kaniyang dogs came andmga sugat. licked his sores.
 5. 5. 22. At nangyari, na 22. And it came tonamatay ang pulubi at pass, that the beggarsiyay dinala ng mga died, and was carriedanghel sa sinapu- by the angels intopunan ni Abraham: at Abrahams bosom:namatay naman ang the rich man alsomayaman, at inilibing. died, and was buried;
 6. 6. 23. At sa Hades na 23. And in hell henasa mga pagdurusa lift up his eyes,ay itiningin niya ang being in torments,kaniyang mga mata, at and seeth Abrahamnatanaw sa malayo si afar off, and LazarusAbraham, at si Lazaro in his bosom.ay nasa kaniyangsinapupunan.
 7. 7. 24. At siyay sumigaw 24. And he cried andat sinabi, Amang said, FatherAbraham, maawa ka Abraham, have mercysa akin, at suguin mo on me, and sendsi Lazaro, upang Lazarus, that he mayitubog niya sa tubig dip the tip of hisang dulo ng kaniyang finger in water, anddaliri, at palamigin ang cool my tongue; for Iaking dila; sapagkat am tormented in thisnaghihirap ako sa alab flame.na ito.
 8. 8. 25. Datapuwat sinabi 25. But Abrahamni Abraham, Anak, said, Son, rememberalalahanin mo na ikaw that thou in thyay tumanggap ng iyong lifetime receivedstmabubuting bagay sa thy good things, andiyong pamumuhay, at si likewise Lazarus evilLazaro sa gayon ding things: but now he isparaan ay masasamang comforted, and thoubagay: datapuwat art tormented.ngayon, ay inaaliw siyarini, at ikaw ay nasakahirapan.
 9. 9. 26. At bukod sa lahat 26. And beside allng ito, ay may isang this, between us andmalaking banging you there is a greatnakalagay sa pagitan gulf fixed: so thatnamin at ninyo, upang they which wouldang mga magibig pass from hence totumawid buhat dini you cannot; neitherhanggang sa inyo ay can they pass to us,hindi maari, at gayon that would comedin walang makatawid from thence.mula diyan hanggangsa amin.
 10. 10. 27. Atsinabi niya, 27. Then he said,Ipinamamanhik ko I pray theenga sa iyo, ama, na therefore, father,suguin mo siya sa that thou wouldestbahay ng aking send him to myama; fathers house:
 11. 11. 28. Sapagkat akoy 28. For I havemay limang kapatid five brethren; thatna lalake; upang sa he may testifykanilay patotohanan unto them, lestniya, baka pati silay they also comemangaparito sa into this place ofdakong ito ng torment.pagdurusa.
 12. 12. 29. Datapuwat 29. Abrahamsinabi ni Abraham, saith unto him,Nasa kanila si They haveMoises at ang mga Moses and thepropeta; bayaang prophets; letsilay pakinggan them hear them.nila.
 13. 13. 30. At sinabi niya, 30. And he said,Hindi amang Nay, fatherAbraham: datapuwat Abraham: but ifkung ang isang mula one went untosa mga patay ay them from themakaparoon sa dead, they willkanila, silaymangagsisisi. repent.
 14. 14. 31. And he said 31. At sinabi niyaunto him, If they sa kaniya, Kung dihear not Moses nila pinakikingganand the prophets, si Moises at angneither will they be mga propeta, ay dipersuaded, though rin mangahihikayatone rose from the sila, kahit ang isaydead. magbangon sa mga patay.
 15. 15. God Bless!

×