Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Pengurusan gaji

16,739 views

Published on

 • Be the first to comment

Pengurusan gaji

 1. 1. PENGURUSAN GAJI   05.02.2013
 2. 2. 330 PTJ Semak & Kunci Masuk SG 20 : 1,400 PP 7 – 10 Hari Bekerja99,000 Orang Pegawai 22 Orang Pegawai Run Gaji : 2 – 3 Hari Bekerja 3 Hari Bekerja 19 Bank RM 220 Juta 77 Agensi RM 110 Juta Laporan Gaji & Potongan Gaji : Gaji 25 hb 3 - 5 Hari Bekerja
 3. 3. SURAT PEKELILING AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA BILANGAN 5 TAHUN 2012  PENGURUSAN PEMBAYARAN GAJI BAGI PEGAWAI LANTIKAN BARU ATAU BERTUKAR DALAM PERKHIDMATAN AWAM
 4. 4. TUJUAN :Pengurusan Pembayaran Gaji Bagi Pegawai Lantikan Baru @ Bertukar DalamPerkhidmatan Awam Agar ;  Pembayaran Gaji Pertama Dapat Dibayar Kepada Pegawai Lantikan Baru Dalam Tempoh 30 Hari Dari Tarikh Lapor Diri di Tempat Bertugas;  Pembayaran Gaji Tidak Terputus Bagi Pegawai Bertukar.KUAT KUASA :  “ SPANM BIL 5 TAHUN 2012 ” Berkuat kuasa Mulai Januari 2013;  “ SPANM BIL 3 TAHUN 2004 “ Adalah Dibatalkan.
 5. 5. SURAT PEKELILING AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA BILANGAN 5 TAHUN 2012KANDUNGAN :  PEMBAYARAN GAJI BAGI PEGAWAI LANTIKAN BARU;  PEMBAYARAN GAJI BAGI PEGAWAI BERTUKAR : i. Pertukaran Di Bawah Pejabat Perakaunan Yang Sama; ii. Pertukaran Di Bawah Pejabat Perakaunan Yang Berlainan.
 6. 6. SURAT PEKELILING AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA BILANGAN 5 TAHUN 2012PEMBAYARAN GAJI BAGI PEGAWAI LANTIKAN BARU : A. PEMBAYARAN GAJI MELALUI BAUCAR BAYARAN BERASINGAN (K6); ( BULAN PERTAMA SAHAJA ) B. PEMBAYARAN GAJI MELALUI SISTEM GAJI BERKOMPUTER; ( MULAI BULAN KEDUA DAN SETERUSNYA )
 7. 7. SPANM BIL 5 THN 2012A) PROSEDUR PEMBAYARAN GAJI BAGI PEGAWAI LANTIKAN BARU MELALUI BAUCAR BAYARAN BERASINGAN (K6); Langkah 1 - Tindakan Oleh : Kementerian / Jabatan  Serah Senarai Semak Dokumen Sokongan (Lampiran 1) kepada Pegawai Lantikan Baru ; Langkah 2 - Tindakan Oleh : PTJ (Unit Perkhidmatan / Unit Pentadbiran)  Terima Dokumen Sokongan (Lampiran 1) Dari Pegawai Lantikan Baru Selewat- lewatnya 2 Hari Dari Tarikh Lapor Diri ;  Menyediakan Kew. 8 Dan Serahkan Dokumen (Lampiran 1) kepada PTJ ( Unit Kewangan / Unit Gaji ) Selewat-lewatnya 5 Hari Dari Tarikh Lapor Diri ; Langkah 3 - Tindakan Oleh : PTJ (Unit Kewangan / Unit Gaji)  Permohonan Pembayaran Gaji Melalui Baucar Berasingan Secara Bertulis Kepada Pegawai Semak PTJ (Pej. Perakaunan (AO) Dokumen Berikut :- i. Borang Permohonan No. Gaji Bagi Pegawai Lantikan Baru (Lampiran 2) ; ii. Salinan Dokumen Lengkap (Senarai Semak Lampiran 2).
 8. 8. SPANM BIL 5 THN 2012A) PROSEDUR PEMBAYARAN GAJI BAGI PEGAWAI LANTIKAN BARU MELALUI BAUCAR BAYARAN BERASINGAN (K6); Langkah 4 - Tindakan Oleh : Pejabat Perakaunan  Memproses Permohonan No Gaji Bagi Pegawai Lantikan Baru (Lampiran 2); i. Memproses Borang Permohonan No. Gaji Bagi Pegawai Lantikan Baru (Lampiran 2) ; ii. Maklumkan No. Gaji Pegawai Baru Kepada PTJ (Unit Kewangan / Unit Gaji); Langkah 5 - Tindakan Oleh : PTJ (Unit Kewangan/Unit Gaji)  Memproses Baucar Bayaran Berasingan (K6) Di sistem e-SPKB; Pembayaran gaji bulan pertama hendaklah menggunakan modul Pendapatan Bercukai (e-SPKB) setelah menerima maklumat nombor gaji dan kelulusan daripada Pejabat Perakaunan. Langkah 6 - Tindakan Oleh : Pejabat Perakaunan  Menyemak dan meluluskan baucar bayaran berasingan;
 9. 9. SPANM BIL 5 THN 2012B) PROSEDUR PEMBAYARAN GAJI BAGI PEGAWAI LANTIKAN BARU MELALUI SISTEM GAJI BERKOMPUTER; Langkah 1 - Tindakan Oleh : PTJ (Unit Kewangan/Unit Gaji)  Menghantar Borang SG20 beserta dokumen lengkap ke Pejabat Perakaunan bersama Borang Permohonan No. Gaji (Lampiran 2). Sila pastikan Tarikh Mula Tindakan pada Borang SG20 adalah tepat. Langkah 2 - Tindakan Oleh : Pejabat Perakaunan  Mengunci masuk Borang SG 20 berserta dokumen lengkap yang diterima ke dalam Sistem Gaji Berkomputer bagi bulan kedua pegawai lapor diri. NOTA :  Sila hubungi pegawai semak PTJ masing-masing sekiranya terdapat sebarang pertanyaan atau masalah.  Sila pastikan No. KWSP telah diperolehi bagi pegawai baru.  Sila pastikan No. Akaun Bank masih aktif bagi mengelakkan gaji gagal kredit.
 10. 10. SURAT PEKELILING AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA BILANGAN 5 TAHUN 2012PEMBAYARAN GAJI BAGI PEGAWAI BERTUKAR: A. PERTUKARAN DI BAWAH PEJABAT PERAKAUNAN YANG SAMA; B. PERTUKARAN DI BAWAH PEJABAT PERAKAUNAN YANG BERLAINAN.
 11. 11. SPANM BIL 5 THN 2012A) PROSEDUR PEMBAYARAN GAJI BAGI PEGAWAI BERTUKAR DI BAWAH PEJABAT PERAKAUNAN YANG SAMA; Langkah 1 - Tindakan Oleh : PTJ (Pusat Pembayar Gaji Lama)  Menyediakan KEW 8 dan Kemaskini Buku Perkidmatan dalam Tempoh 5 hari dari terima surat arahan pertukaran.  Serahkan Buku Perkhidmatan yang telah dikemaskini ke PTJ baru tidak lewat dari 5 hari dari pegawai lapor diri. Langkah 2 - Tindakan Oleh : PTJ (Pusat Pembayar Gaji Baru)  Memastikan Buku Perkhidmatan diterima dalam tempoh 5 hari dari tarikh pegawai lapor diri.  Menyediakan KEW 8 dan Borang SG20.  Menghantar Borang SG20 beserta dokumen lengkap ke Pejabat Perakaunan. (Pastikan tarikh tindakan adalah pada bulan ketiga dari tarikh lapor diri pegawai)
 12. 12. SPANM BIL 5 THN 2012A) PROSEDUR PEMBAYARAN GAJI BAGI PEGAWAI BERTUKAR DI BAWAH PEJABAT PERAKAUNAN YANG SAMA; Langkah 3 - Tindakan Oleh : Pejabat Perakaunan  Menyemak dan mengunci masuk SG20 beserta dokumen lengkap sebagaimana tarikh tindakan yang terdapat pada SG20 (Bulan Ketiga) Langkah 4 - Tindakan Oleh : PTJ (Pusat Pembayar Gaji Lama & Baru)  PTJ lama hendaklah menyemak Fail Induk dan laporan gaji serta menuntut bayaran balik pembayaran yang telah dibuat dari PTJ Baru. (Bulan 1 & 2 dari tarikh lapor diri)  PTJ Baru hendaklah menyemak Laporan gaji bulan Ketiga telah terdapat maklumat bayaran pegawai baru tersebut serta membuat bayaran keatas tuntutan daripada PTJ Lama. NOTA :  Sila semak laporan gaji setiap bulan bagi memastikan pembayaran gaji bulan tersebut adalah tepat.
 13. 13. SPANM BIL 5 THN 2012B) PROSEDUR PEMBAYARAN GAJI BAGI PEGAWAI BERTUKAR DI BAWAH PEJABAT PERAKAUNAN YANG BERLAINAN; Langkah 1 - Tindakan Oleh : PTJ (Pusat Pembayar Gaji Lama)  Menyediakan KEW 8 dan Borang SG 20 (Tarikh tindakan hendaklah pada bulan ketiga dari tarikh pegawai lapor diri)  Menghantar SG20 beserta dokumen lengkap kepada Pej. Perakaunan Lama selewat-lewatnya 5 hari dari tarikh pegawai lapor diri di PTJ baru TANPA GAGAL. Langkah 2 - Tindakan Oleh :Pejabat Perakaunan  Menyediakan Sijil Gaji Akhir (SGA) Selewat-lewatnya 3 hari daripada tarikh terima Pastikan tiada SG20 baru disediakan dan dikunci masuk dalam sistem setelah SGA dikeluarkan.  Menghantar SGA yang telah siap kepada PTJ Lama / Baru Langkah 3 - Tindakan Oleh :PTJ (Pusat Pembayar Gaji Lama)  Menghantar SGA dan Buku Perkhidmatan ke PTJ Baru dalam tempoh 5 Hari daripada tarikh terima SGA. Pegawai digalakkan membawa sendiri.
 14. 14. SPANM BIL 5 THN 2012B) PROSEDUR PEMBAYARAN GAJI BAGI PEGAWAI BERTUKAR DI BAWAH PEJABAT PERAKAUNAN YANG BERLAINAN; Langkah 4 - Tindakan Oleh : PTJ (Pusat Pembayar Gaji Baru)  Memastikan SGA dan Buku Perkhidmatan telah kemaskini diterima dalam tempoh 13 hari dari tarikh pegawai lapor diri.  Menyediakan KEW 8 dan Borang SG20 bedasarkan SGA yang diterima (Tarikh Tindakan adalah pada bulan ketiga dari tarikh pegawai lapor diri.  Menghantar SG20 beserta dokumen lengkap ke Pejabat Perakaunan Baru. Langkah 5 - Tindakan Oleh :Pejabat Perakaunan  Menyemak dan memproses SG 20 beserta dokumen lengkap dalam sistem gaji berkomputer. (Pastikan bulan tindakan sebagaimana pada SG20)
 15. 15. SPANM BIL 5 THN 2012B) PROSEDUR PEMBAYARAN GAJI BAGI PEGAWAI BERTUKAR DI BAWAH PEJABAT PERAKAUNAN YANG BERLAINAN; Langkah 6 - Tindakan Oleh : PTJ (Pusat Pembayar Gaji Lama & Baru)  PTJ lama hendaklah menyemak Fail Induk dan laporan gaji serta menuntut bayaran balik pembayaran yang telah dibuat dari PTJ Baru. (Bulan 1 & 2 dari tarikh lapor diri)  PTJ Baru hendaklah menyemak Laporan gaji bulan Ketiga telah terdapat maklumat bayaran pegawai baru tersebut serta membuat bayaran keatas tuntutan daripada PTJ Lama. NOTA :  Sila semak laporan gaji setiap bulan bagi memastikan pembayaran gaji bulan tersebut adalah tepat.  Sila hubungi pegawai semak PTJ masing-masing sekiranya mempunyai masalah.
 16. 16. ISU-ISU MANTAN GAJI 1. Akaun Bank Gaji 2. Kes Insolvensi 3. Penghantaran SG20 4. Borang A (KWSP) 5. Tahap Capaian e-Laporan Gaji 6. PCB • Jadual Kadar Cukai Individu (Pemastautin) • Kemaskini Borang Maklumat Individu PCB
 17. 17. Sekian, Terima Kasih
 18. 18. BACK
 19. 19. BACK
 20. 20. KADAR CUKAI PEMASTAUTIN (INDIVIDU) Pendapatan TT 2013 TT 2012 Kategori 1 & 3 Kategori 2 Bercukai (RM) Kadar Cukai Kadar Cukai (RM) (RM)2,501 – 5,000 0 1 - 400 - 8005,001 – 20,000 2 3 - 375 - 77520,001 – 35,000 6 7 75 - 32535,001 – 50,000 11 12 1,525 1,52550,001 – 70,000 19 19 3,325 3,32570,001 – 100,000 24 24 7,125 7,125Lebih 100,000 26 26 14,325 14,325 BACK
 21. 21. BACK
 22. 22. Pendapatan Pendapatan SENARIO PCB A SENARIO PCB BGaji Sebulan RM 4,416.67 Gaji Sebulan RM 4,416.67Gaji Setahun RM 53,000 Gaji Setahun RM 53,000Tunggakan RM 5,000 Tunggakan RM 5,000Pelepasan Diri : RM 9,000 Pelepasan Diri : RM 9,000Total Pelepasan : RM 9,000 Isteri : RM 3,000 Anak : 1 : RM 1,000Pendapatan Bercukai Setahun : RM 44,000 2 : RM 4,000[(RM 35,000 Pertama = RM 1,525) + (RM 9,000 x 12%) ] /12 3 : RM 4,000 4 : RM 4,000 Total Pelepasan : RM 25,000Jumlah Cukai Dikenakan : RM 817.08PCB : Pendapatan Bercukai Setahun : RM 28,000 Semasa (Normal) 217.08 [(RM 20,000 Pertama = RM 75) + (RM 8,000 x 7%) ] /12 Tunggakan (Addt.) 600 Jumlah Cukai Dikenakan : RM 402.92 Jumlah PCB Slip Gaji RM 817.08 PCB : Semasa (Normal) 52.92 Tunggakan (Addt.) 350 (-) Zakat RM 50 Jumlah PCB Slip Gaji RM 352.92

×