Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Inteligentné meraniev plynárenstve28. mája 2013Demänovská dolinaIng. Peter Chochol, PhD.Head of Smart EnergyAtos IT Soluti...
2Náklady na energie tvoria významnúčasť výdavkov domácnostíZdroj: NBS, ŠÚSR 2011Potraviny anealkoholické nápoje21%Alkoholi...
3Ceny plynu dlhodobo stúpajú a navyše...v rámci EÚ je Slovensko štvrtou energeticky najnáročnejšoukrajinouZdroj: Indexed n...
4Potenciál úspor sa nevyužíva lebo...Zdroj: Oznámenie EK - V záujme lepšieho fungovania vnútorného trhu s energiou 15.11.2...
5DodávateľPrínosy inteligentného meraciehosystémuPlynkWhm3€InteligentnémeranieSpotrebiteľaktuálne informáciefakturácia pod...
6Bariéry pre budovanie inteligentnýchmeracích systémov plynu na Slovensku• ekonomické posúdenie spracované MH SR a ÚRSO k ...
7Celková návratnosť IMS pre plynvo Francúzsku stavia na nových službách a synergiiZdroj: POYRY, Sopra consulting: Technica...
8Nové službyvšetko na jednom mieste - energetický supermarketZdroj: British GasPlyn a elektrina• Vyžiadanie ponuky• Porovn...
9DodávateľSynergiacesta ako optimalizovať náklady na IMSPlynkWhm3€InteligentnémeranieSpotrebiteľaktuálne informáciefakturá...
10Svet okolo nás nespído roku 2020 bude inštalovaných 71,2 M meračov plynuZdroj: IBM, Pike Research
11R&DprojektyOverovacieprojektyPilotnýprojektRoll-upVyužime čas na zbieranie skúsenostía rozvoj vlastného potenciálu▶ dopa...
PoďakovanieAtos, the Atos logo, Atos Consulting, Atos Worldline, Atos Sphere,Atos Cloud and Atos WorldGridare registered t...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Ef 2013 chochol_inteligentne_meranie_v_plynarenstve_final

489 views

Published on

Až 20 % výdavkov domácností tvoria náklady na bývanie, energie a vodu. Prístup k cenovo výhodnejšej energii je však pre spotrebiteľa príliš zložitý. Spotrebiteľské združenia poukazujú na rastúce ceny, nedostatočnú úroveň služieb, ťažkosti so zmenou dodávateľa a málo informácií o možnostiach úspory nákladov za energie. Inteligentné meracie systémy ponúkajú široké spektrum nástrojov a služieb umožňujúcich zvýšiť efektivitu nákupu, distribúcie a spotreby energií. Bariérami pre ich budovanie je negatívne ekonomické posúdenie návratnosti investícií, nedostatočná vyspelosť štandardov a legislatíva. Napriek tomu je vhodný čas na realizáciu projektov výskumu a vývoja resp. pilotných projektov, ktoré zodpovedajú otvorené otázky v oblasti štandardov a funkcionalít, aby sa po zdolaní ekonomických a legislatívnych bariér mohlo pristúpiť k realizácii plošného nasadenia v prospech koncových spotrebiteľov a ostatných dotknutých účastníkov trhu.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Ef 2013 chochol_inteligentne_meranie_v_plynarenstve_final

 1. 1. Inteligentné meraniev plynárenstve28. mája 2013Demänovská dolinaIng. Peter Chochol, PhD.Head of Smart EnergyAtos IT Solutions and Services s.r.o
 2. 2. 2Náklady na energie tvoria významnúčasť výdavkov domácnostíZdroj: NBS, ŠÚSR 2011Potraviny anealkoholické nápoje21%Alkoholické nápoje atabak3%Odievanie a obuv5%Bývanie, voda,elektrina, plyn a inépalivá20%Nábytok, bytovévybavenie a bežnáúdržba bytu4%Zdravie3%Doprava8%Pošty atelekomunikácie5%Rekreácia a kultúra7%Vzdelávanie0%Hotely, kaviarne areštaurácie5%Rozličné tovary aslužby6%Ostatné čistévýdavky11%Naturálne výdavky2%Kúreniea teplávoda75%Ostatné25%Priemerná domácnosťvynaložila v roku 2011580 € za kúreniea teplú vodu
 3. 3. 3Ceny plynu dlhodobo stúpajú a navyše...v rámci EÚ je Slovensko štvrtou energeticky najnáročnejšoukrajinouZdroj: Indexed natural gas post-tax total price for households across non EU-15 countries with regulated prices – 2005 to 2011(2005 = 100 index points), Eurostat (2012)Slovensko je na špici únie. Míňa najviac energie, hnonline.sk, 11. 5. 2013Aj pri rovnakej spotrebevynakladajú domácnostiza plyn čoraz viac peňazí0%8%15%0%-1% -1%2010 2011 2012Náklady SpotrebaBežná domácnosťúspory vs. rast cien++
 4. 4. 4Potenciál úspor sa nevyužíva lebo...Zdroj: Oznámenie EK - V záujme lepšieho fungovania vnútorného trhu s energiou 15.11.201210th EU-US Energy Regulators Roundtable, The Hague, 8-9 April 2013euractiv, Európska agentúra pre životné prostredie (EN), 12.4.201310%62% spotrebiteľov EÚ by už dnes mohloušetriť až 13 miliárd EUR ročneoptimalizácianákupu plynuzmenasprávaniavyššiaenergetická efektívnosťspôsob potenciál využitiev roku 2011 zmenilo dodávateľa1,8% odberateľov plynu, spokojnýchso zmenou je 40%,chýba poradenstvo20%až 20 % energie, ktorú dnesspotrebúvame, by sa dala ušetriť lenzmenou správaniaodberatelia sú pasívnichýbajú informácie30%zatepľovanie, efektívnejšie spotrebiče,domáci energetický manažment (HEM)chýbajú služby a cenovo dostupnénástroje
 5. 5. 5DodávateľPrínosy inteligentného meraciehosystémuPlynkWhm3€InteligentnémeranieSpotrebiteľaktuálne informáciefakturácia podľa skutočnostiaktívne ponukyDodávateľDodávateliaEnergetickéslužby,Brokerizmena správaniaDistribútorhistorické údaje„benchmarking“poradenstvonové službysociálne sieteon-line informácie domáci energetický manažmentuzavretie dodávky na diaľkuidentifikácia čiernych odberovzabránenie neoprávnenej manipulácie
 6. 6. 6Bariéry pre budovanie inteligentnýchmeracích systémov plynu na Slovensku• ekonomické posúdenie spracované MH SR a ÚRSO k 3. septembru 2012dopadlo pre inteligentné meracie systémy plynu negatívne• z európskych krajín bola pozitívne posúdená implementácia iba v Rakúsku,Taliansku, Francúzsku, Holandsku a Veľkej Britániinávratnosťinvestíciílegislatíva• EK schválila mandát M/441 pre štandardizáciu funkcionalít a komunikácieIMS s cieľom zabezpečiť interoperabilitu technológií a aplikácií naharmonizovanom európskom trhu s energiami• výkonom štandardizácie poverila organizácie CEN, CENELEC a ETSI, ktorévydali v novembri 2012 sadu štandardov• povinnosť zaviesť inteligentné meracie systémy prevádzkovateľom sietevyplýva z §77 zákona 250/2012 Zb. z. o energetike až na základe záväznéhoprávneho predpisu vydaného podľa §95 Ministerstvom hospodárstva.• táto vyhláška Ministerstva hospodárstva zatiaľ nebola vydanátechnickéštandardy
 7. 7. 7Celková návratnosť IMS pre plynvo Francúzsku stavia na nových službách a synergiiZdroj: POYRY, Sopra consulting: Technical and economic study on smart metering system for the gas retail marketin France and evaluation of the experiments carried out by GrDF, 29 July 2010Predpokladanéinvestičné náklady na1 odberné miesto90 €(*) The investment concerning the DSO IT systems and the steering for roll-out were supplied by GrDF and have not beensubjected to detailed analysis.
 8. 8. 8Nové službyvšetko na jednom mieste - energetický supermarketZdroj: British GasPlyn a elektrina• Vyžiadanie ponuky• Porovnanie tarifu• Kontrola tarifuKotol a kúrenie• Predplatené služby• Oprava kotla• Nové kotly a prísl.Solárne panely• Fotovolt. panely• Termálne panely• Výkupné ceny el.Ďalšie službyInštalatérske práceElektroinštalácieDomáce spotrebičeSlužby pre domácnosťIzolácia domuPoistenie domácnosti
 9. 9. 9DodávateľSynergiacesta ako optimalizovať náklady na IMSPlynkWhm3€InteligentnémeranieSpotrebiteľaktuálne informáciefakturácia podľa skutočnostiaktívne ponukyDodávateľDodávateliaEnergetickéslužby,BrokeriGDFElektrinaVodaTeploEDFDistribútorDistribútorsynergiaM2M službyzmena správania
 10. 10. 10Svet okolo nás nespído roku 2020 bude inštalovaných 71,2 M meračov plynuZdroj: IBM, Pike Research
 11. 11. 11R&DprojektyOverovacieprojektyPilotnýprojektRoll-upVyužime čas na zbieranie skúsenostía rozvoj vlastného potenciálu▶ dopady na model trhu▶ dopady na procesy▶ dopady na legislatívu▶ overenie technologickýchštandardov a ekonomických hypotéz▶ uplatnenie výstupov aplikovanéhovýskumu a nových technológií voblasti vývoja originálnych riešení azvyšovania energetickej efektívnosti▶ posilnenie spolupráce vo výskume avývoji medzi hospodárskou aakademickou sférou▶ podpora slovenských spoločností voblastiach relevantných kmultidisciplinárnemu charakteru▶ výchova študentov a vznik novýchpracovných miestVýznam R&D a overovacíchprojektov – možnosť posúdiť:Aj keď ekonomické posúdeniedopadlo negatívne, otázkaneznie či, ale kedy?
 12. 12. PoďakovanieAtos, the Atos logo, Atos Consulting, Atos Worldline, Atos Sphere,Atos Cloud and Atos WorldGridare registered trademarks of Atos SE. January 2013© 2013 Atos. Confidential information owned by Atos, to be used bythe recipient only. This document, or any part of it, may not bereproduced, copied, circulated and/or distributed nor quoted withoutprior written approval from Atos.Tento príspevok vznikol vďaka podpore ASFEU MŠVVaŠ v rámci OPVýskum a vývoj pre projekt: Kompetenčné centrum inteligentnýchtechnológií pre elektronizáciu a informatizáciu systémov a služieb(INTELINSYS), ITMS: 26240220072, spolufinancovaný zo zdrojovEurópskeho fondu regionálneho rozvoja.

×