Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
ÇBS BOYA KİMYA SANAYİİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ31 Aralık 2011 Tarihi İtibariyle Mali Tabloları Tamamlayıcı Notlar(Tutarla...
ÇBS BOYA KİMYA SANAYİİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ31 Aralık 2011 Tarihi İtibariyle Mali Tabloları Tamamlayıcı Notlar(Tutarla...
ÇBS BOYA KİMYA SANAYİİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ31 Aralık 2011 Tarihi İtibariyle Mali Tabloları Tamamlayıcı Notlar(Tutarla...
ÇBS BOYA KİMYA SANAYİİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ31 Aralık 2011 Tarihi İtibariyle Mali Tabloları Tamamlayıcı Notlar(Tutarla...
ÇBS BOYA KİMYA SANAYİİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ31 Aralık 2011 Tarihi İtibariyle Mali Tabloları Tamamlayıcı Notlar(Tutarla...
ÇBS BOYA KİMYA SANAYİİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ31 Aralık 2011 Tarihi İtibariyle Mali Tabloları Tamamlayıcı Notlar(Tutarla...
ÇBS BOYA KİMYA SANAYİİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ31 Aralık 2011 Tarihi İtibariyle Mali Tabloları Tamamlayıcı Notlar(Tutarla...
ÇBS BOYA KİMYA SANAYİİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ31 Aralık 2011 Tarihi İtibariyle Mali Tabloları Tamamlayıcı Notlar(Tutarla...
ÇBS BOYA KİMYA SANAYİİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ31 Aralık 2011 Tarihi İtibariyle Mali Tabloları Tamamlayıcı Notlar(Tutarla...
ÇBS BOYA KİMYA SANAYİİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ31 Aralık 2011 Tarihi İtibariyle Mali Tabloları Tamamlayıcı Notlar(Tutarla...
ÇBS BOYA KİMYA SANAYİİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ31 Aralık 2011 Tarihi İtibariyle Mali Tabloları Tamamlayıcı Notlar(Tutarla...
ÇBS BOYA KİMYA SANAYİİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ31 Aralık 2011 Tarihi İtibariyle Mali Tabloları Tamamlayıcı Notlar(Tutarla...
ÇBS BOYA KİMYA SANAYİİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ31 Aralık 2011 Tarihi İtibariyle Mali Tabloları Tamamlayıcı Notlar(Tutarla...
ÇBS BOYA KİMYA SANAYİİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 31 Aralık 2011 Tarihi İtibariyle Mali Tabloları Tamamlayıcı Notlar (Tutar...
ÇBS BOYA KİMYA SANAYİİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ31 Aralık 2011 Tarihi İtibariyle Mali Tabloları Tamamlayıcı Notlar(Tutarla...
ÇBS BOYA KİMYA SANAYİİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ31 Aralık 2011 Tarihi İtibariyle Mali Tabloları Tamamlayıcı Notlar(Tutarla...
ÇBS BOYA KİMYA SANAYİİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ31 Aralık 2011 Tarihi İtibariyle Mali Tabloları Tamamlayıcı Notlar(Tutarla...
ÇBS BOYA KİMYA SANAYİİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ31 Aralık 2011 Tarihi İtibariyle Mali Tabloları Tamamlayıcı Notlar(Tutarla...
ÇBS BOYA KİMYA SANAYİİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ31 Aralık 2011 Tarihi İtibariyle Mali Tabloları Tamamlayıcı Notlar(Tutarla...
ÇBS BOYA KİMYA SANAYİİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ31 Aralık 2011 Tarihi İtibariyle Mali Tabloları Tamamlayıcı Notlar(Tutarla...
65776
65776
65776
65776
65776
65776
65776
65776
65776
65776
65776
65776
65776
65776
65776
65776
65776
65776
65776
65776
65776
65776
65776
65776
65776
65776
65776
65776
65776
65776
65776
65776
65776
65776
65776
65776
65776
65776
65776
65776
65776
65776
65776
65776
65776
65776
65776
65776
65776
65776
65776
65776
65776
65776
65776
65776
65776
65776
65776
65776
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

65776

992 views

Published on

Published in: Economy & Finance
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

65776

 1. 1. ÇBS BOYA KİMYA SANAYİİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ31 Aralık 2011 Tarihi İtibariyle Mali Tabloları Tamamlayıcı Notlar(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası olarak gösterilmiştir)1 ŞİRKETİN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSUÇBS Boya Kimya Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi (“Şirket”), İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu’nda 104824/51114sicilinde kayıtlı,merkezi İstanbul-Beyoğlu, fabrikası Cumhuriyet Mahallesi İstanbul Caddesi No:140 Çayırova-Gebze/Kocaeli adresinde ticari faaliyette bulunan bir ortaklıktır.Şirket’in faaliyet konusu ana sözleşmenin 3.maddesinde belirtildiği üzere, boya, vernik, reçine, polimerizasyon,kondanzasyon mamulleri ile kimyevi maddeler imali; Şirket’in maksat ve mevzuuna giren hususlarla, boya ve kimyasanayiinde kullanılacak ham ve yarı mamul madde, makine ve malzeme imal etmek ve imalat için lüzumlu tesislerkurmak ve işletmek; her türlü mamul, yarımamul hammadde ürünleri, tekstil ve konfeksiyon ürünlerinin, pazarlamasıve ihracatını yapmaktır.Şirket halka açık olup, hisse senetleri 15 Mayıs 1995 tarihinden bu yana İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’ndaişlem görmektedir.Şirket’in 31 Aralık 2011 tarihi itibariyle ortalama personel sayısı beyaz yaka 14 mavi yaka 18 kişidir. (31 Aralık2010: beyaz yaka 14, mavi yaka 10 kişidir)İlişikteki mali tablolarda özkaynaktan pay alma yöntemi ile muhasebeleştirilen ÇBS Oto Boyaları Sanayi ve TicaretAnonim Şirketi 30 Mart 1994 tarihinde kurulmuş olup, faaliyetlerini Cumhuriyet Mah.İstanbul Cad.No:140 Çayırova-Gebze/Kocaeli adresinde sürdürmektedir. Faaliyet konusu boya pazarlama ve ticaretidir.1 Ocak – 31 Aralık 2011 hesap dönemine ait finansal tablolar, 16.03.2012 tarihli Yönetim Kurulu toplantısındaonaylanmış ve Yönetim Kurulu Başkanı Ali Eşref Çavuşoğlu ve Başkan Yardımcısı Orhan Çavuşoğlu tarafındanimzalanmıştır. Genel Kurul’un finansal tabloları değiştirme yetkisi bulunmaktadır.2 MALİ TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR2.01 Sunuma İlişkin Temel EsaslarŞirket, yasal defterlerini ve kanuni finansal tablolarını Türk Ticaret Kanunu (“TTK”) ve vergi mevzuatınca belirlenenmuhasebe ilkelerine uygun olarak tutmakta ve hazırlamaktadır. Yabancı ülkelerde faaliyet gösteren bağlı ortaklıklarmuhasebe kayıtlarını ve yasal finansal tablolarını faaliyette bulundukları ülkelerin para birimleri cinsinden ve oülkelerin mevzuatına uygun olarak hazırlamaktadır. Ekli finansal tablolar Sermaye Piyasası Kurulu’nun (“SPK”)yayımladığı Genel Kabul Görmüş Muhasebe Politikalarına uygun olarak Şirket’in yasal kayıtlarına yapılandüzeltmeleri ve sınıflandırmaları içermektedir.Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”), Seri: XI, No: 29 sayılı “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkinEsaslar Tebliği” ile işletmeler tarafından düzenlenecek finansal raporlar ile bunların hazırlanması ve ilgilileresunulmasına ilişkin ilke, usul ve esasları belirlemektedir. Bu Tebliğ, 01 Ocak 2008 tarihinden sonra sona eren ilk aramali tablolardan geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir ve Seri: XI, No:25 “Sermaye Piyasasında MuhasebeStandartları Hakkında Tebliğ” yürürlükten kaldırılmıştır. Bu tebliğe istinaden, işletmeler Avrupa Birliği tarafındankabul edilen haliyle Uluslararası Muhasebe/Finansal Raporlama Standartları’nı (“UMS/UFRS”) uygularlar ve finansaltabloların Avrupa Birliği tarafından kabul edilen haliyle UMS/UFRS’lere göre hazırladığı hususuna dipnotlarda yerverirler. Bu kapsamda, benimsenen standartlara aykırı olmayan, Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu’nca(“TMSK”) yayımlanan Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartları (“TMS/TFRS”) esas alınır.İlişikteki mali tablolar SPK Seri: XI, No: 29 sayılı tebliğe göre hazırlanmış olup mali tablolar ve dipnotlar, SPKtarafından 18 Nisan 2008 ve 9 Ocak 2009 tarihli duyurular ile uygulanması zorunlu kılınan formatlara uygun olaraksunulmuştur.Şirket’in finansal tabloları faaliyette bulunduğu temel ekonomik çevrede geçerli olan fonksiyonel para birimi ilesunulmuştur. Şirket’in mali durumu ve faaliyet sonuçları Şirket’in geçerli para birimi olan “TL” cinsinden ifadeedilmiştir.2.02 Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Mali Tabloların DüzeltilmesiSPK, 17 Mart 2005 tarihinde almış olduğu bir kararla, Türkiye’de faaliyette bulunan ve SPK MuhasebeStandartları’na uygun mali tablo hazırlayan şirketler için, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzereenflasyon muhasebesi uygulamasının gerekli olmadığını ilan ettiği için bu tarihten itibaren Uluslararası Muhasebe 6
 2. 2. ÇBS BOYA KİMYA SANAYİİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ31 Aralık 2011 Tarihi İtibariyle Mali Tabloları Tamamlayıcı Notlar(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası olarak gösterilmiştir)Standardı 29 “Yüksek Enflasyonist Ekonomilerde Finansal Raporlama”ya göre finansal tabloların hazırlanması vesunumu uygulamasını sona erdirmiştir.2.03. Konsolidasyon EsaslarıŞirket’in yönetimine ve işletme politikalarının belirlenmesine katılma anlamında devamlı bir bağının veya doğrudandolaylı sermaye ve yönetim ilişkisinin bulunduğu ya da sermayesine %20 veya daha fazla , % 50’ den az oranda payave bu oranda yönetime katılma hakkına sahip olduğu ÇBS Oto Boyaları Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi iştirakolarak nitelenmiş ve özkaynaktan pay alma metoduna göre mali tablolara yansıtılmıştır.Özkaynaktan pay alma yöntemi; İştiraklerin başlangıçta elde etme maliyeti ile kaydedilerek, bu tutarın iştirakinözkaynağından ana ortaklığın payına düşen kısmı gösterecek şekilde artırılması veya azaltılması suretiyle malitablolara yansıtılması yöntemidir. İşletmelerin iştirak niteliği kazandığı tarih itibariyle ve daha sonraki payalımlarında, bir defaya mahsus olmak üzere, ana ortaklığın iştirakin sermayesinde sahip olduğu payların elde etmedeğeri ile bu payların iştirakin makul değerler esas alınarak düzenlenmiş bilançosundaki özsermayesinde temsil ettiğideğer arasında oluşan fark (pozitif şerefiye) gider kaydedilmiştir.2.04 Karşılaştırmalı Bilgiler ve Önceki Dönem Tarihli Mali Tabloların DüzeltilmesiMali durum ve performans trendlerinin tespitine imkan vermek üzere, Şirket’in finansal tabloları önceki dönemlekarşılaştırmalı olarak hazırlanmaktadır.Gerektiği durumlarda cari dönem mali tablolarındaki sınıflandırma değişiklikleri, tutarlı olması açısından öncekidönem mali tablolarına da uygulanır.2.05 Önemli Muhasebe Değerlendirme, Tahmin ve VarsayımlarıFinansal tabloların hazırlanmasında Şirket Yönetiminin, raporlanan varlık ve yükümlülük tutarlarını etkileyecek,bilanço tarihi itibari ile muhtemel yükümlülük ve taahhütleri ve raporlama dönemi itibariyle gelir ve gider tutarlarınıbelirleyen varsayımlar ve tahminler yapması gerekmektedir. Gerçekleşmiş sonuçlar tahminlerden farklıolabilmektedir. Tahminler düzenli olarak gözden geçirilmekte, gerekli düzeltmeler yapılmakta ve gerçekleştikleridönemde gelir tablosuna yansıtılmaktadırlar.Finansal tablolara yansıtılan tutarlar üzerinde önemli derecede etkisi olabilecek yorumlar ve bilanço tarihinde varolanveya ileride gerçekleşebilecek tahminlerin esas kaynakları göz önünde bulundurularak yapılan varsayımlar aşağıdadır: a) Kıdem tazminatı yükümlülüğü aktüeryal varsayımlar (iskonto oranları, gelecek maaş artışları ve çalışan ayrılma oranları) kullanılarak belirlenir.(Not:24) b) Şirket, Sabit kıymetlerini doğrusal amortisman metoduyla faydalı ömür esasına uygun bir şekilde amortismana tabi tutmuştur.Beklenen faydalı ömür kalıntı değer ve amortisman yöntemi, tahminlerde ortaya çıkan değişikliklerin olası etkileri için her yıl gözden geçirilir ve tahminlerde bir değişiklik varsa ileriye dönük olarak muhasebeleştirilir. (Not: 2.09.03) c) İşletmenin sürekliliği açısından değerlendirmeler işletme yönetimi tarafından yapılmaktadır. 31 Aralık 2011 itibariyle yapılan değerlendirme Not:41’ de verilmiştir. d) Maddi duran varlıkların maliyet bedeli geri kazanılabilir tutar ile mukayese edilmekte, maddi duran varlıkların defter değerinin geri kazanabilir tutarını aşması durumunda değer düşüklüğü karşılığı kaydedilmektedir. Geri kazanılabilir tutar, satış maliyetleri düşüldükten sonra elde edilen gerçeğe uygun değer veya kullanımdaki değerin büyük olanıdır. TTK 324’e göre kamuya açıklanan mali tablolardan da görüleceği üzere Maddi Duran Varlıkların Piyasa Rayici maliyet bedelinin üstünde olup Şirket Yönetimi tarafından Maddi Duran Varlıklar için bir karşılık ayrılmasına gerek olmadığı değerlendirilmiştir. e) Şirket’in 31 Aralık 2011 itibariyle sonraki döneme devreden mali zararı 32.651.221 TL (31 Aralık 2010: 31.229.430 TL) olup, Şirket Yönetimi tarafından yapılan değerlendirmede bu tutarın tamamının (31 Aralık 2010: 21.426.273 TL) gelecek yıllarda oluşacak mali kar ile realize edilmesinin mümkün olduğu değerlendirilerek ertelenmiş vergi hesabında dikkate alınmıştır. 7
 3. 3. ÇBS BOYA KİMYA SANAYİİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ31 Aralık 2011 Tarihi İtibariyle Mali Tabloları Tamamlayıcı Notlar(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası olarak gösterilmiştir) f) Şirket Yönetimi değer düşüklüğüne uğramış alacakların tespitinde bu alacaklar için müşteri bazında yapılmış yaşlandırma çalışmalarından ve alacakların tahsil edilebilirliğine ilişkin olarak Şirket Yönetimi tarafından yapılan değerlendirmelerden faydalanılmıştır. Alacaklar için alınmış teminat olmadığından mahsup edilen teminat tutarı da mevcut değildir. g) Şirket aleyhine devam eden dava icra takiplerinin önemli kısmı alacaklı bankalar ve finans kurumları tarafından başlatılmış olan takiplerdir. Bu borçlar ilgili bankalarla imzalanan protokoller gereği yeniden yapılandırılmıştır. Bu finansal borçların vadesi gelenlerin bir kısmı vadesinde ödenememiştir. Alacaklı bankalar konsorsiyumundan bazı alacaklı bankalar imzalananan protokol hükümlerine aykırı olarak tek başlarına yasal takip başlatmıştır. Yapılan yasal takiplerde alacaklı bankaların kendileri ile daha önce imzalanmış olan protokol hükümlerini hiçe sayılarak kredilerin ilk oluşma tarihlerine döndüklerini ve fahiş oranlarda (% 1000’e varan oranlarda) faiz hesapladığı gözlemlemiştir. Şirket Yönetimi ise Şirket Bünyesinden bu oranda bir kaynak çıkışını muhtemel görmemektedir. Bu nedenle alacaklı bankaların talepleri için mali tablolarda bir karşılık ayrılmamış, ancak dipnotlarda gerekli açıklamalar yapılmıştır. Krediler,bankalarla imzalanmış protokol hükümlerine uygun olarak mali tablolarda izlenmeye devam edilmektedir.2.06 Muhasebe Politikalarında DeğişikliklerGerekli olması veya Şirket’in mali durumu, performansı veya nakit akımları üzerindeki işlemlerin ve olaylarınetkilerinin mali tablolarda daha uygun ve güvenilir bir sunumu sonucunu doğuracak nitelikte ise muhasebepolitikalarında değişiklik yapılır. Muhasebe politikalarında yapılan değişikliklerin önceki dönemleri etkilemesidurumunda, söz konusu politika hep kullanımdaymış gibi mali tablolarda geriye dönük olarak da uygulanır.Şirketin cari dönemde muhasebe politikalarında bir değişiklik olmamıştır.2.07 Muhasebe Tahminlerindeki Değişiklikler ve HatalarMuhasebe tahminleri, güvenilir bilgilere ve makul tahmin yöntemlerine dayanılarak yapılır. Ancak, tahmininyapıldığı koşullarda değişiklik olması, yeni bir bilgi edinilmesi veya ilave gelişmelerin ortaya çıkması sonucundatahminler gözden geçirilir. Muhasebe tahminindeki değişikliğin etkisi, yalnızca bir döneme ilişkinse, değişikliğinyapıldığı cari dönemde, gelecek dönemlere de ilişkinse, hem değişikliğin yapıldığı dönemde hem de gelecekdönemlerde, ileriye yönelik olarak, dönem karı veya zararının belirlenmesinde dikkate alınacak şekilde mali tablolarayansıtılır.Cari dönem faaliyet sonucuna bir etkisi olan veya sonraki dönemlere etkisi olması beklenen muhasebe tahminindekibir değişikliğin niteliği ve tutarı finansal tablo dipnotlarında, gelecek dönemlere ilişkin etkinin tahmininin mümkünolmadığı haller dışında, açıklanır. Cari dönemde faaliyet sonuçlarına etkisi olması beklenen muhasebe tahmindeğişikliği bulunmamaktadır.2.08 Netleştirme / MahsupFinansal varlıklar ve yükümlülükler, yasal olarak netleştirme hakkı var olması, net olarak ödenmesi veya tahsilinmümkün olması veya varlığın elde edilmesi ile yükümlülüğün yerine getirilmesinin eş zamanlı olarakgerçekleşebilmesi halinde, bilançoda net değerleri ile gösterilirler.2.09 Önemli Muhasebe Politikalarının ÖzetiMali tabloların hazırlanması sırasında uygulanan önemli muhasebe politikalarının özeti aşağıdaki gibidir:2.09.01 Gelir KaydedilmesiŞirket’in gelirleri boya, vernik, reçine, polimerizasyon, kondanzasyon mamulleri ile kimyevi maddeler imali, ticareti,satış ve pazarlamasından meydana gelmektedir.Gelirler, gelir tutarının güvenilir şekilde belirlenebilmesi ve işlemle ilgili ekonomik yararların Şirket’e akmasınınmuhtemel olması üzerine alınan veya alınabilecek bedelin gerçeğe uygun değeri üzerinden tahakkuk esasına görekayıtlara alınır. Net satışlar, mal satışlarından iade ve satış iskontolarının düşülmesi suretiyle bulunmuştur. 8
 4. 4. ÇBS BOYA KİMYA SANAYİİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ31 Aralık 2011 Tarihi İtibariyle Mali Tabloları Tamamlayıcı Notlar(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası olarak gösterilmiştir)Malların satışından elde edilen gelir, aşağıdaki şartlar karşılandığında muhasebeleştirilir:  Şirket’in mülkiyetle ilgili tüm önemli riskleri ve kazanımları alıcıya devretmesi,  Şirket’in mülkiyetle ilişkilendirilen ve süregelen bir idari katılımının ve satılan mallar üzerinde etkin bir kontrolünün olmaması,  Gelir tutarının güvenilebilir bir şekilde ölçülmesi,  İşlemle ilişkili olan ekonomik faydaların işletmeye akışının olası olması,  İşlemden kaynaklanacak maliyetlerin güvenilebilir bir şekilde ölçülmesi.Hizmetlerden elde edilen gelir güvenilir bir şekilde ölçülebildiği zaman hizmetin tamamlanma derecesi dikkatealınarak muhasebeleştirilir. Sonucun güvenilir bir şekilde ölçülemediği durumda gelir, bu gelirle ilişkilendirilebilecekgerçekleşen giderlerin geri kazanılabilir miktarı kadar yansıtılır.Faiz geliri, kalan anapara bakiyesi ile beklenen ömrü boyunca ilgili finansal varlıktan elde edilecek tahmini nakitgirişlerini söz konusu varlığın kayıtlı değerine indirgeyen efektif faiz oranı nispetinde ilgili dönemde tahakkukettirilir.Satışlar içerisinde önemli bir finansman unsurunun bulunması durumunda makul bedel gelecekte oluşacak nakitakımlarının finansman unsuru içerisinde yer alan gizli faiz oranı indirgenmesi ile tespit edilir. Fark tahakkuk esasınagöre mali tablolara yansıtılır.2.09.02 Stok DeğerlemesiStoklar, maliyetin ya da net gerçekleşebilir değerin düşük olanı ile değerlenmektedir. Stokların maliyeti; tüm satınalma maliyetlerini, dönüştürme maliyetlerini ve stokların mevcut durumuna ve konumuna getirilmesi için katlanılandiğer maliyetleri içerir. Stokların dönüştürme maliyetleri; direk işçilik giderleri gibi, üretimle doğrudan ilişkilimaliyetleri kapsar. Bu maliyetler ayrıca ilk madde ve malzemenin mamule dönüştürülmesinde katlanılan sabit vedeğişken genel üretim giderlerinden sistematik bir şekilde dağıtılan tutarları da içerir.Stokların maliyetinin hesaplanmasında ortalama maliyet yöntemi uygulanmaktadır. Net gerçekleştirilebilir değer,olağan ticari faaliyet içerisinde oluşan tahmini satış fiyatından tahmini tamamlanma maliyeti ve satışı gerçekleştirmekiçin yüklenilmesi gereken tahmini maliyetlerin toplamının indirilmesiyle elde edilir.2.09.03 Maddi Duran VarlıklarMaddi varlıklar, 1 Ocak 2005 tarihinden önce satın alınan kalemler için 31 Aralık 2004 tarihi itibariyle enflasyonunetkilerine göre düzeltilmiş maliyet değerlerinden ve 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren satın alınan kalemler için satınalım maliyet değerlerinden birikmiş amortismanın düşülmesi suretiyle gösterilmektedir. Sabit kıymetler doğrusalamortisman metoduyla faydalı ömür esasına uygun bir şekilde amortismana tabi tutulmuştur. Sabit kıymetlerin faydalıömürleri dikkate alınarak belirlenen amortisman oranları aşağıdadır: Hesap Adı Amortisman Oranı (%) -Binalar 2 -Makine ve Ekipman 5-10 -Demirbaş 20 -Taşıtlar 20 -Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri 5-10Sabit kıymetlerin satışı dolayısıyla oluşan kar ve zararlar net defter değerleriyle satış fiyatının karşılaştırılmasısonucunda belirlenir ve faaliyet karına dahil edilir.Bakım ve onarım giderleri gerçekleştiği tarihte gider yazılır. Eğer bakım ve onarım gideri ilgili aktifte genişleme veyagözle görünür bir gelişme sağlıyorsa aktifleştirilir.2.09.04 Maddi Olmayan Duran VarlıklarBulunmamaktadır. 9
 5. 5. ÇBS BOYA KİMYA SANAYİİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ31 Aralık 2011 Tarihi İtibariyle Mali Tabloları Tamamlayıcı Notlar(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası olarak gösterilmiştir)2.09.05 Varlıklarda Değer DüşüklüğüSınırsız ömrü olan varlıklar itfaya tabi tutulmazlar. Bu varlıklar için her yıl değer düşüklüğü testi uygulanır. İtfayatabi olan varlıklar için ise defter değerinin geri kazanılmasının mümkün olmadığı durum veya olayların ortayaçıkması halinde değer düşüklüğü testi uygulanır. Varlığın defter değerinin geri kazanabilir tutarını aşması durumundadeğer düşüklüğü karşılığı kaydedilir. Geri kazanılabilir tutar, satış maliyetleri düşüldükten sonra elde edilen gerçeğeuygun değer veya kullanımdaki değerin büyük olanıdır. Değer düşüklüğünün değerlendirilmesi için varlıklar ayrıtanımlanabilir nakit akımlarının olduğu en düşük seviyede gruplanır. Değer düşüklüğüne tabi olan finansal olmayanvarlıklar her raporlama tarihinde değer düşüklüğünün olası iptali için gözden geçirilir.2.09.06 Kiralama İşlemleria)Finansal Kiralama İşlemleriŞirket’in finansal kiralama işlemi bulunmamaktadır.b)Operasyonel KiralamaKiracı Olarak Şirket:Kiralayanın malın tüm risk ve faydalarını elinde bulundurduğu kira sözleşmeleri operasyonel kiralama olarakadlandırılır. Bir operasyonel kiralama için yapılan kiralama ödemeleri, kiralama süresi boyunca normal yönteme göregider olarak kayıtlara alınmaktadır.Şirket, ÇBS Oto Boyaları Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nden gayrimenkul kira hizmeti almaktadır. Söz konusu kira tutarı 31Aralık 2011 tarihi itibariyle 285.600 TL’ dir.Kiralayan Olarak Şirket:Şirket operasyonel kiralamaya tabi sabit kıymetleri bilançoda sabit kıymetin içeriğine göre göstermektedir.Operasyonel kiralama işleminden kaynaklanan kiralama gelirleri, kiralama süresi boyunca normal yöntemle gelirolarak kayıtlara alınmaktadır. Bir operasyonel kiralamadan gelir elde etmek için yapılan ilk direkt maliyetleryapıldıkları dönemin gelir tablosunda gider olarak kayıtlara alınmaktadırlar.Şirket, ÇBS Printaş Oto Boya ve Gereçleri Sanayi A.Ş.’ne aylık 7.000 USD olmak üzere makina kira hizmetivermektedir. 31 Aralık 2011 tarihi itibariyle 84.000 USD kira geliri elde edilmiştir.2.09.07 Araştırma Geliştirme GiderleriAraştırma giderleri gerçekleştiğinde gider kaydedilmektedir. Yeni ürünlerin geliştirilmesi veya geliştirilen ürünlerintesti ve dizaynı ile ilgili proje maliyetleri, projenin ticari ve teknolojik bakımdan başarılı bir şekilde uygulanabilirolması ve maliyetlerin güvenilir olarak tespit edilebilmesi halinde maddi olmayan duran varlık olarakdeğerlendirilirler. Diğer geliştirme giderleri gerçekleştiğinde gider olarak kaydedilmektedir. Önceki dönemde giderkaydedilen geliştirme giderleri sonraki dönemde aktifleştirilemez. Cari dönemde yapılan Araştırma ve GeliştirmeGiderlerinin tamamı gelir tablosu ile ilişkilendirilmiştir.2.09.08 Borçlanma MaliyetleriKullanıma ve satışa hazır hale getirilmesi önemli ölçüde zaman isteyen varlıklar söz konusu olduğunda, satınalınması, yapımı veya üretimi ile doğrudan ilişkilendirilen borçlanma maliyetleri, ilgili varlık kullanıma veya satışahazır hale getirilene kadar varlığın maliyetine dahil edilmektedir. Yatırımla ilgili kredinin henüz harcanmamışkısmının geçici süre ile finansal yatırımlarda değerlendirilmesiyle elde edilen finansal yatırım geliri aktifleştirmeyeuygun borçlanma maliyetlerinden mahsup edilir. Diğer tüm borçlanma maliyetleri, oluştukları dönemlerde gelirtablosuna kaydedilmektedir. Şirket’in özellikli varlıklarla ilgili olarak cari ve önceki dönemde aktifleştirdiğiborçlanma maliyeti yoktur.2.09.09 Finansal Araçlar(i) Finansal varlıklarFinansal yatırımlar, gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılan ve gerçeğe uygun değerinden kayıtlaraalınan finansal varlıklar haricinde, gerçeğe uygun piyasa değerinden alım işlemiyle doğrudan ilişkilendirilebilenharcamalar düşüldükten sonra kalan tutar üzerinden muhasebeleştirilir. Yatırımlar, yatırım araçlarının ilgili piyasa 10
 6. 6. ÇBS BOYA KİMYA SANAYİİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ31 Aralık 2011 Tarihi İtibariyle Mali Tabloları Tamamlayıcı Notlar(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası olarak gösterilmiştir)tarafından belirlenen süreye uygun olarak teslimatı koşulunu taşıyan bir kontrata bağlı olan işlem tarihinde kayıtlaraalınır veya kayıtlardan çıkarılır.Finansal varlıklar “gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılan finansal varlıklar”, “vadesine kadar eldetutulacak yatırımlar”, “satılmaya hazır finansal varlıklar” ve “kredi ve alacaklar” olarak sınıflandırılır.Etkin faiz yöntemiEtkin faiz yöntemi, finansal varlığın itfa edilmiş maliyet ile değerlenmesi ve ilgili faiz gelirinin ilişkili olduğu dönemedağıtılması yöntemidir. Etkin faiz oranı; finansal aracın beklenen ömrü boyunca veya uygun olması durumunda dahakısa bir zaman dilimi süresince tahsil edilecek tahmini nakit toplamını, ilgili finansal varlığın tam olarak net bugünküdeğerine indirgeyen orandır.Gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılan finansal varlıklar dışında sınıflandırılan finansal varlıklar ileilgili gelirler etkin faiz yöntemi kullanmak suretiyle hesaplanmaktadır.a) Gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılan finansal varlıklarGerçeğe uygun değer farkı gelir tablosuna yansıtılan finansal varlıklar, alım-satım amacıyla elde tutulan finansalvarlıklardır. Bir finansal varlık kısa vadede elden çıkarılması amacıyla edinildiği zaman söz konusu kategoridesınıflandırılır. Finansal riske karşı etkili bir koruma aracı olarak belirlenmemiş olan türev ürünleri teşkil eden bahsekonu finansal varlıklar da gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılan finansal varlıklar olarak sınıflandırılır.Bu kategoride yer alan varlıklar, dönen varlıklar olarak sınıflandırılırlar.b) Vadesine kadar elde tutulan finansal varlıklarŞirket’in vadesine kadar elde tutma olanağı ve niyeti olduğu, sabit veya belirlenebilir bir ödeme planına sahip, sabitvadeli borçlanma araçları, vadesine kadar elde tutulacak yatırımlar olarak sınıflandırılır. Vadesine kadar eldetutulacak yatırımlar etkin faiz yöntemine göre itfa edilmiş maliyet bedelinden değer düşüklüğü tutarı düşülerekkayıtlara alınır ve ilgili gelirler etkin faiz yöntemi kullanılmak suretiyle hesaplanır.c) Satılmaya hazır finansal varlıklarSatılmaya hazır finansal varlıklar vadesine kadar elde tutulacak finansal varlık olmayan veya alım satım amaçlıfinansal varlık olmayan finansal varlıklardan oluşmaktadır. Satılmaya hazır finansal varlıklar kayıtlara alındıktansonra güvenilir bir şekilde ölçülebiliyor olması koşuluyla gerçeğe uygun değerleriyle değerlenmektedir. Gerçeğeuygun değeri güvenilir bir şekilde ölçülemeyen ve aktif bir piyasası olmayan menkul kıymetler maliyet değeriylegösterilmektedir. Satılmaya hazır finansal varlıklara ilişkin kar veya zararlara ilgili dönemin gelir tablosunda yerverilmemektedir. Bu tür varlıkların makul değerinde meydana gelen değişiklikler özkaynak hesapları içindegösterilmektedir. İlgili varlığın elden çıkarılması veya değer düşüklüğü olması durumunda özkaynak hesaplarındakitutar kar / zarar olarak gelir tablosuna transfer edilir. Satılmaya hazır finansal varlık olarak sınıflandırılan özkaynakaraçlarına yönelik yatırımlardan kaynaklanan ve gelir tablosunda muhasebeleştirilen değer düşüş karşılıkları, sonrakidönemlerde gelir tablosundan iptal edilemez. Satılmaya hazır olarak sınıflandırılan özkaynak araçları haricinde, değerdüşüklüğü zararı sonraki dönemde azalırsa ve azalış değer düşüklüğü zararının muhasebeleştirilmesi sonrasındameydana gelen bir olayla ilişkilendirilebiliyorsa, önceden muhasebeleştirilen değer düşüklüğü zararı gelir tablosundaiptal edilebilir.d) Krediler ve alacaklarSabit ve belirlenebilir ödemeleri olan, piyasada işlem görmeyen ticari ve diğer alacaklar ve krediler bu kategoridesınıflandırılır. Krediler ve alacaklar etkin faiz yöntemi kullanılarak iskonto edilmiş maliyeti üzerinden değerdüşüklüğü düşülerek gösterilir.Finansal varlıklarda değer düşüklüğüGerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılan finansal varlıklar dışındaki finansal varlık veya finansal varlıkgrupları, her bilanço tarihinde değer düşüklüğüne uğradıklarına ilişkin göstergelerin bulunup bulunmadığına dairdeğerlendirmeye tabi tutulur.Finansal varlığın ilk muhasebeleştirilmesinden sonra bir veya birden fazla olayınmeydana gelmesi ve söz konusu olayın ilgili finansal varlık veya varlık grubunun güvenilir bir biçimde tahminedilebilen gelecekteki nakit akımları üzerindeki olumsuz etkisi sonucunda ilgili finansal varlığın değer düşüklüğüne 11
 7. 7. ÇBS BOYA KİMYA SANAYİİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ31 Aralık 2011 Tarihi İtibariyle Mali Tabloları Tamamlayıcı Notlar(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası olarak gösterilmiştir)uğradığına ilişkin tarafsız bir göstergenin bulunması durumunda değer düşüklüğü zararı oluşur. Kredi ve alacaklariçin değer düşüklüğü tutarı gelecekte beklenen tahmini nakit akımlarının finansal varlığın etkin faiz oranı üzerindeniskonto edilerek hesaplanan bugünkü değeri ile defter değeri arasındaki farktır.Bir karşılık hesabının kullanılması yoluyla defter değerinin azaltıldığı ticari alacaklar haricinde, bütün finansalvarlıklarda, değer düşüklüğü doğrudan ilgili finansal varlığın kayıtlı değerinden düşülür. Ticari alacağın tahsiledilememesi durumunda söz konusu tutar karşılık hesabından düşülerek silinir. Karşılık hesabındaki değişimler gelirtablosunda muhasebeleştirilir.Satılmaya hazır özkaynak araçları haricinde, değer düşüklüğü zararı sonraki dönemde azalırsa ve azalış değerdüşüklüğü zararının muhasebeleştirilmesi sonrasında meydana gelen bir olayla ilişkilendirilebiliyorsa, öncedenmuhasebeleştirilen değer düşüklüğü zararı, değer düşüklüğünün iptal edileceği tarihte yatırımın değer düşüklüğühiçbir zaman muhasebeleştirilmemiş olması durumunda ulaşacağı itfa edilmiş maliyet tutarını aşmayacak şekilde gelirtablosunda iptal edilir.Satılmaya hazır özkaynak araçlarının gerçeğe uygun değerinde değer düşüklüğü sonrasında meydana gelen artış,doğrudan özkaynaklarda muhasebeleştirilir.Nakit ve nakit benzerleriNakit ve nakit benzeri kalemleri, nakit para, vadesiz mevduat ve satın alım tarihinden itibaren vadeleri 3 ay veya 3aydan daha az olan, hemen nakde çevrilebilecek olan ve önemli tutarda değer değişikliği riski taşımayan yükseklikiditeye sahip diğer kısa vadeli yatırımlardır.(ii) Finansal yükümlülüklerŞirket’in finansal yükümlülükleri ve özkaynak araçları, sözleşmeye bağlı düzenlemelere, finansal bir yükümlülüğünve özkaynağa dayalı bir aracın tanımlanma esasına göre sınıflandırılır. Şirket’in tüm borçları düşüldükten sonra kalanvarlıklarındaki hakkı temsil eden sözleşme özkaynağa dayalı finansal araçtır. Belirli finansal yükümlülükler veözkaynağa dayalı finansal araçlar için uygulanan muhasebe politikaları aşağıda belirtilmiştir.Finansal yükümlülükler gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılan finansal yükümlülükler veya diğerfinansal yükümlülükler olarak sınıflandırılır.a) Gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılan finansal yükümlülüklerGerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılan finansal yükümlülükler, gerçeğe uygun değeriyle kayda alınır veher raporlama döneminde, bilanço tarihindeki gerçeğe uygun değeriyle yeniden değerlenir. Gerçeğe uygundeğerlerindeki değişim, gelir tablosunda muhasebeleştirilir. Gelir tablosunda muhasebeleştirilen net kazanç ya dakayıplar, söz konusu finansal yükümlülük için ödenen faiz tutarını da kapsar.b) Diğer finansal yükümlülüklerDiğer finansal yükümlülükler başlangıçta işlem maliyetlerinden arındırılmış gerçeğe uygun değerleriylemuhasebeleştirilir.Diğer finansal yükümlülükler sonraki dönemlerde etkin faiz oranı üzerinden hesaplanan faiz gideri ile birlikte etkinfaiz yöntemi kullanılarak itfa edilmiş maliyet bedelinden muhasebeleştirilir.Etkin faiz yöntemi, finansal yükümlülüğün itfa edilmiş maliyetlerinin hesaplanması ve ilgili faiz giderinin ilişkiliolduğu döneme dağıtılması yöntemidir. Etkin faiz oranı; finansal aracın beklenen ömrü boyunca veya uygun olmasıhalinde daha kısa bir zaman dilimi süresince gelecekte yapılacak tahmini nakit ödemelerini tam olarak ilgili finansalyükümlülüğün net bugünkü değerine indirgeyen orandır. Diğer finansal yükümlülük bulunmamaktadır.(iii) Türev finansal araçlarŞirket’in türev finansal aracı yoktur. 12
 8. 8. ÇBS BOYA KİMYA SANAYİİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ31 Aralık 2011 Tarihi İtibariyle Mali Tabloları Tamamlayıcı Notlar(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası olarak gösterilmiştir)2.09.10 Kur Değişiminin EtkileriYıl içerisinde gerçekleşen döviz işlemleri, işlem tarihindeki kurlar kullanılarak Türk Lirası’na çevrilmektedir.Bilançoda yer alan dövize bağlı varlık ve borçlar, bilanço tarihinde geçerli olan kurlar kullanılarak Türk Lirası’naçevrilmiştir. Bu çevirimden ve dövizli işlemlerin tahsil / tediyelerinden kaynaklanan kambiyo karları / zararları gelirtablosunda yer almaktadır.2.09.11 Hisse Başına Kar / ZararHisse başına kar, net karın ilgili dönem içinde mevcut hisselerin ağırlıklı ortalama adedine bölünmesi ile tespit edilir.Türkiye’de şirketler, sermayelerini, hissedarlarına geçmiş yıl karlarından dağıttıkları “bedelsiz hisse” yolu ilearttırabilmektedirler. Hisse başına kar hesaplanırken, bu bedelsiz hisse ihracı çıkarılmış hisseler olarak sayılır.Dolayısıyla hisse başına kar hesaplamasında kullanılan ağırlıklı hisse adedi ortalaması, hisselerin bedelsiz olarakçıkarılmasını geriye dönük olarak uygulamak suretiyle elde edilir.2.09.12 Raporlama Dönemi Sonrası OlaylarBilanço tarihi ile bilançonun yayımı için yetkilendirme tarihi arasında, işletme lehine veya aleyhine ortaya çıkanolayları ifade eder. Bilanço tarihi itibariyle söz konusu olayların var olduğuna ilişkin yeni deliller olması veya ilgiliolayların bilanço tarihinden sonra ortaya çıkması durumunda, söz konusu hususlar Not 40’da açıklanmıştır.Şirket; bilanço tarihinden sonraki düzeltme gerektiren olayların ortaya çıkması durumunda, mali tablolara alınantutarları bu yeni duruma uygun şekilde düzeltir.2.09.13 Karşılıklar, Şarta Bağlı Yükümlülükler ve Şarta Bağlı VarlıklarŞirket’in, geçmiş olaylardan kaynaklanan mevcut bir yükümlülüğünün bulunması, bu yükümlülüğün yerinegetirilmesi için ekonomik fayda içeren kaynakların işletmeden çıkmasının muhtemel olması ve söz konusuyükümlülük tutarının güvenilir bir biçimde tahmin edilebiliyor olması durumunda ilgili yükümlülük, karşılık olarakmali tablolara alınır. Şarta bağlı yükümlülükler, ekonomik fayda içeren kaynakların işletmeden çıkma ihtimalininmuhtemel hale gelip gelmediğinin tespiti amacıyla sürekli olarak değerlendirmeye tabi tutulur. Şarta bağlıyükümlülük olarak işleme tabi tutulan kalemler için gelecekte ekonomik fayda içeren kaynakların işletmeden çıkmaihtimalinin muhtemel hale gelmesi durumunda, bu şarta bağlı yükümlülük, güvenilir tahmin yapılmadığı durumlarhariç, olasılıktaki değişikliğin meydana geldiği dönemin finansal tablolarında karşılık olarak kayıtlara alınır.Şirket şarta bağlı yükümlülüklerin muhtemel hale geldiği ancak ekonomik fayda içeren kaynakların tutarı hakkındagüvenilir tahminin yapılmaması durumunda ilgili yükümlülüğü dipnotlarda göstermektedir.Geçmiş olaylardan kaynaklanan ve mevcudiyeti işletmenin tam olarak kontrolünde bulunmayan bir veya daha fazlakesin olmayan olayın gerçekleşip gerçekleşmemesi ile teyit edilecek olan varlık, şarta bağlı varlık olarakdeğerlendirilir. Ekonomik fayda içeren kaynakların işletmeye girme ihtimalinin yüksek bulunması durumunda şartabağlı varlıklar dipnotlarda açıklanır.Karşılık tutarının ödenmesi için kullanılan ekonomik faydaların tamamının ya da bir kısmının üçüncü taraflarcakarşılanmasının beklendiği durumlarda tahsil edilecek olan tutar, bu tutarın geri ödenmesinin kesin olması ve tutarıngüvenilir bir şekilde hesaplanması durumunda, bir varlık olarak muhasebeleştirilir.2.09.14 İlişkili TaraflarBu mali tabloların amacı doğrultusunda ortaklar, üst düzey yöneticiler ve Yönetim Kurulu üyeleri, aileleri ve onlartarafından kontrol edilen veya onlara bağlı şirketler, iştirak ve ortaklıklar ilişkili taraflar olarak kabul ve ifadeedilmişlerdir.2.09.15. Devlet Teşvik ve YardımlarıYoktur. 13
 9. 9. ÇBS BOYA KİMYA SANAYİİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ31 Aralık 2011 Tarihi İtibariyle Mali Tabloları Tamamlayıcı Notlar(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası olarak gösterilmiştir)2.09.16 Kurum Kazancı Üzerinden Hesaplanan VergilerGelir vergisi gideri, cari vergi gideri ile ertelenmiş vergi giderinin (veya gelirinin) toplamından oluşur.Cari vergiCari yıl vergi yükümlülüğü, dönem karının vergiye tabi olan kısmı üzerinden hesaplanır. Vergiye tabi kar, diğeryıllarda vergilendirilebilen veya indirilebilen gelir veya gider kalemleri ile vergilendirilemeyen veya indirilemeyenkalemleri hariç tuttuğundan dolayı, gelir tablosunda belirtilen kardan farklılık gösterir. Şirket’ in cari vergiyükümlülüğü bilanço tarihi itibariyle yasallaşmış ya da önemli ölçüde yasallaşmış vergi oranı kullanılarakhesaplanmıştır.Ertelenmiş vergiErtelenen vergi yükümlülüğü veya varlığı, varlıkların ve yükümlülüklerin mali tablolarda gösterilen tutarları ile yasalvergi matrahı hesabında dikkate alınan tutarları arasındaki geçici farklılıkların bilanço yöntemine göre vergietkilerinin yasalaşmış vergi oranları dikkate alınarak hesaplanmasıyla belirlenmektedir. Ertelenen vergiyükümlülükleri vergilendirilebilir geçici farkların tümü için hesaplanırken, indirilebilir geçici farklardan oluşanertelenen vergi varlıkları, gelecekte vergiye tabi kar elde etmek suretiyle bu farklardan yararlanmanın kuvvetlemuhtemel olması şartıyla hesaplanmaktadır. Şerefiye veya işletme birleşmeleri dışında varlık veya yükümlülüklerinilk defa mali tablolara alınmasından dolayı oluşan ve hem ticari hem de mali kar veya zararı etkilemeyen geçicizamanlama farklarına ilişkin ertelenen vergi yükümlülüğü veya varlığı hesaplanmaz.Ertelenen vergi yükümlülükleri, Şirket’in geçici farklılıkların ortadan kalkmasını kontrol edebildiği ve yakıngelecekte bu farkın ortadan kalkma olasılığının düşük olduğu durumlar haricinde, bağlı ortaklık ve iştiraklerdekiyatırımlar ve iş ortaklıklarındaki paylar ile ilişkilendirilen vergilendirilebilir geçici farkların tümü için hesaplanır. Butür yatırım ve paylar ile ilişkilendirilen vergilendirilebilir geçici farklardan kaynaklanan ertelenen vergi varlıkları,yakın gelecekte vergiye tabi yeterli kar elde etmek suretiyle bu farklardan yararlanmanın kuvvetle muhtemel olmasıve gelecekte bu farkların ortadan kalkmasının muhtemel olması şartıyla hesaplanmaktadır.Ertelenen vergi varlığının kayıtlı değeri, her bir bilanço tarihi itibariyle gözden geçirilir. Ertelenmiş vergi varlığınınkayıtlı değeri, bir kısmının veya tamamının sağlayacağı faydanın elde edilmesine imkan verecek düzeyde mali karelde etmenin muhtemel olmadığı ölçüde azaltılır.Ertelenmiş vergi varlıkları ve yükümlülükleri varlıkların gerçekleşeceği veya yükümlülüklerin yerine getirildiğidönemde geçerli olması beklenen ve bilanço tarihi itibariyle kanunlaşmış veya önemli ölçüde kanunlaşmış vergioranları (vergi düzenlemeleri) üzerinden hesaplanır. Ertelenmiş vergi varlıkları ve yükümlülüklerinin hesaplanmasısırasında, Şirket’in bilanço tarihi itibariyle varlıklarının defter değerini geri kazanma ya da yükümlülüklerini yerinegetirmesi için tahmin ettiği yöntemlerin vergi sonuçları dikkate alınır.Ertelenmiş vergi varlıkları ve yükümlülükleri, cari vergi varlıklarıyla cari vergi yükümlülüklerini mahsup etme ileilgili yasal bir hakkın olması veya söz konusu varlık ve yükümlülüklerin aynı vergi mercii tarafından toplanan gelirvergisiyle ilişkilendirilmesi ya da Şirket’in cari vergi varlık ve yükümlülüklerini netleştirmek suretiyle ödemeniyetinin olması durumunda mahsup edilir.Dönem cari ve ertelenmiş vergisiDoğrudan özkaynakta alacak ya da borç olarak muhasebeleştirilen kalemler (ki bu durumda ilgili kalemlere ilişkinertelenmiş vergi de doğrudan özkaynakta muhasebeleştirilir) ile ilişkilendirilen ya da işletme birleşmelerinin ilk kaydaalımından kaynaklananlar haricindeki cari vergi ile döneme ait ertelenmiş vergi, gelir tablosunda gider ya da gelirolarak muhasebeleştirilir. İşletme birleşmelerinde, şerefiye hesaplanmasında ya da satın alanın, satın alınan bağlıortaklığın tanımlanabilen varlık, yükümlülük ve şarta bağlı borçlarının gerçeğe uygun değerinde elde ettiği payın satınalım maliyetini aşan kısmının belirlenmesinde vergi etkisi göz önünde bulundurulur.Mali tablolarda yer alan vergiler, cari dönem vergisi ile ertelenmiş vergilerdeki değişimi içermektedir. Şirket, dönemsonuçları üzerinden cari ve ertelenmiş vergi hesaplamaktadır.Vergi Varlık ve Yükümlülüklerinde NetleştirmeÖdenecek kurumlar vergisi tutarları, peşin ödenen kurumlar vergisi tutarlarıyla ilişkili olduğu için netleştirilmektedir.Ertelenmiş vergi aktif ve pasifi de aynı şekilde netleştirilmektedir. 14
 10. 10. ÇBS BOYA KİMYA SANAYİİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ31 Aralık 2011 Tarihi İtibariyle Mali Tabloları Tamamlayıcı Notlar(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası olarak gösterilmiştir)2.09.17 Emeklilik ve Kıdem Tazminatı KarşılığıTürkiye’de geçerli iş kanunları gereği emeklilik ve kıdem tazminatı provizyonları ilişikteki finansal tablolardagerçekleştikçe provizyon olarak ayrılmaktadır. Güncellenmiş olan UMS 19 “Çalışanlara Sağlanan Faydalar”Standardı uyarınca söz konusu türdeki ödemeler tanımlanmış emeklilik fayda planları olarak nitelendirilir.Ekli mali tablolarda kıdem tazminatı yükümlülüğü, gelecek yıllarda ödenecek emeklilik tazminatının bilançotarihindeki değerinin hesaplanması amacıyla enflasyon oranından arındırılmış uygun faiz oranı ile iskonto edilmesi ilebulunan tutar olarak mali tablolara yansıtılmıştır. Emeklilik tazminat giderine dahil edilen faiz maliyeti faaliyetsonuçlarında kıdem tazminatı gideri olarak gösterilmektedir.2.09.18 Nakit Akım TablosuHazır değerler, nakit para, vadesiz mevduat ve satın alım tarihinden itibaren vadeleri 3 ay veya 3 aydan daha az olan,hemen nakde çevrilebilecek olan ve önemli tutarda değer değişikliği riskini taşımayan yüksek likiditeye sahip diğerkısa vadeli yatırımlardır.Nakit akım tablosunda, döneme ilişkin nakit akımları işletme, yatırım ve finansman faaliyetlerine dayalı bir biçimdesınıflandırılarak raporlanır.İşletme faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları, Şirket’in esas faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımlarınıgösterir. Yatırım faaliyetleriyle ilgili nakit akımları, Şirket’in yatırım faaliyetlerinde (varlık yatırımları ve finansalyatırımlar) kullandığı ve elde ettiği nakit akımlarını gösterir. Finansman faaliyetlerine ilişkin nakit akımları, Şirket’infinansman faaliyetlerinde kullandığı kaynakları ve bu kaynakların geri ödemelerini gösterir.2.09.19 Yatırım Amaçlı GayrimenkullerŞirket’in yatırım amaçlı gayrimenkulü bulunmamaktadır.2.10 Sermaye ve TemettülerAdi hisseler, özsermaye olarak sınıflandırılır. Adi hisseler üzerinden dağıtılan temettüler, beyan edildiği dönemdebirikmiş kardan indirilerek kaydedilir.2.11 Yeni ve Revize Edilmiş Uluslararası Finansal Raporlama Standartları1 Ocak 2011 tarihinden itibaren geçerli olan yeni standart, değişiklik ve yorumlar aşağıdaki gibidir:Aşağıdaki standart ve yorumların Şirket’in finansal performansı veya finansal durumuna hiçbir etkisiolmamıştır.  TMS 24 İlişkili Taraf Açıklamaları (Değişiklik)  TMS 32 Finansal Araçlar: Sunum–Yeni haklar içeren ihraçların sınıflandırılması (Değişiklik)  TFRYK 14 TMS 19–Tanımlanmış Fayda Varlığının Sınırı, Asgari Fonlama Koşulları ve Bu Koşulların Birbiri ile Etkileşimi–Asgari Fonlama Koşullarının Peşin Ödenmesi (Değişiklik)  TFRYK 19 Finansal Borçların Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlarla ÖdenmesiTFRS’deki iyileştirmeler:TMSK, değişikliklere ve yeniden güncellenen standartlara ek olarak, Mayıs 2010 tarihinde aşağıda belirtilen vebaşlıca 6 standardı/yorumu kapsayan konularda açıklamalar yayınlamıştır. Değişiklikler için çeşitli yürürlüktarihleri belirlenmiştir. 1 Ocak 2011 tarihi itibariyle geçerli olan değişiklikler aşağıdaki gibi olup, söz konusuiyileştirmelerin Şirket’in finansal performansı veya finansal durumuna bir etkisi bulunmamaktadır.  TMS 1 Finansal Tabloların Sunuluşu  TFRS 3 İşletme Birleşmeleri  TFRS 7 Finansal Araçlar: Açıklamalar  TMS 27 Konsolide ve Bireysel Finansal Tablolar 15
 11. 11. ÇBS BOYA KİMYA SANAYİİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ31 Aralık 2011 Tarihi İtibariyle Mali Tabloları Tamamlayıcı Notlar(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası olarak gösterilmiştir)  TMS 34 Ara Dönem Raporlama  TFRYK 13 Müşteri Sadakat ProgramlarıYayınlanan ama yürürlüğe girmemiş ve erken uygulamaya konulmayan standartlar:Finansal tabloların onaylanma tarihi itibariyle yayımlanmış fakat cari raporlama dönemi için henüz yürürlüğegirmemiş ve Şirket tarafından erken uygulanmaya başlanmamış yeni standartlar ve değişiklikler aşağıdakigibidir. Şirket aksi belirtilmedikçe yeni standart ve yorumların yürürlüğe girmesinden sonra finansal tablolarınıve dipnotlarını etkileyecek gerekli değişiklikleri yapacaktır. Söz konusu standartların, Şirket’in finansalperformansı veya finansal durumuna önemli bir etkisi olması beklenmemektedir.  TMS 1 Finansal Tabloların Sunumu (Değişiklik)–Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu Unsurlarının Sunumu  TMS 12 Gelir Vergileri–Esas Alınan Varlıkların Geri Kazanımı (Değişiklik)  TMS 19 Çalışanlara Sağlanan Faydalar (Değişiklik)  TMS 27 Bireysel Finansal Tablolar (Değişiklik)  TMS 28 İştiraklerdeki ve İş ortaklarındaki Yatırımlar (Değişiklik)  TMS 32 Finansal Araçlar: Sunum–Finansal Varlık ve Borçların Netleştirilmesi (Değişiklik)  TFRS 7 Finansal Araçlar:Açıklamalar–Geliştirilmiş Bilanço Dışı Bırakma Açıklama Yükümlülükleri (Değişiklik)  TFRS 7 Finansal Araçlar: Açıklamalar–Finansal Varlık ve Borçların Netleştirilmesi (Değişiklik)  TFRS 9 Finansal Araçlar–Sınıflandırma ve Açıklama  TFRS 10 Konsolide Finansal Tablolar  TFRS 11 Müşterek Düzenlemeler  TFRS 12 Diğer İşletmelerdeki Yatırımların Açıklamaları  TFRS 13 Gerçeğe Uygun Değerin Ölçümü3 İŞLETME BİRLEŞMELERİİşletme birleşmeleri, teşebbüs veya işletmelerin tek raporlayan işletme oluşturmak üzere bir araya gelmesidir.Şirket’in işletme birleşmesi çerçevesinde değerlendirilmesi gereken bir işlemi bulunmamaktadır.4 İŞ ORTAKLIKLARIYoktur.5 BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMAŞirket’ in bölümlere göre raporlamaya konu teşkil edecek faaliyeti bulunmamaktadır.6 NAKİT VE NAKİT BENZERLERİŞirket’ in dönem sonları itibariyle Nakit ve Nakit Benzeri varlıkları aşağıda açıklanmıştır:Hesap Adı 31 Aralık 2011 31 Aralık 2010Kasa 153 112Banka 45.310 14.852-Vadesiz TL Mevduat 41.648 11.190-Vadesiz Bloke Mevduat 3.662 3.662Toplam 45.463 14.9647 FİNANSAL YATIRIMLARŞirket’in dönem sonları itibariyle Kısa Vadeli Finansal Yatırımı bulunmamaktadır.Şirket’in uzun vadeli finansal yatırımları satılmaya hazır finansal varlık olarak tasniflenmiş, borsa v.b. teşkilatlanmışpiyasalarda işlem görmeyen hisse senedi yatırımlarından oluşmaktadır. Borsa rayici olmayan bu yatırımlar maliyetbedeli ile değerlenmekte, gereken durumlarda değer düşüş karşılığı ayrılmaktadır. 16
 12. 12. ÇBS BOYA KİMYA SANAYİİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ31 Aralık 2011 Tarihi İtibariyle Mali Tabloları Tamamlayıcı Notlar(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası olarak gösterilmiştir)Şirket’in dönem sonları itibariyle Uzun Vadeli Finansal Yatırımlarının detayı aşağıda açıklanmıştır:Hesap Adı Oran (%) 31 Aralık 2011 31 Aralık 2010Toplu Konut Holding A.Ş. % 2,3 309.115 309.115ÇBS Holding A.Ş. % 1,6 275.611 263.612Değer Düşüş Karşılığı (-) (309.115) (309.115)Toplam 275.611 263.612Şirket yönetimince yapılan değerlendirmede özkaynaklarını önemli ölçüde kaybeden Toplu Konut Holding A.Ş. içinönceki dönemde değer düşüş karşılığı ayrılmasına karar verilmiştir. Satılmaya Hazır Finansal Varlıklarla ilgili olarakayrılmış karşılıklara ilişkin hareket tablosu aşağıdaki gibidir: 31 Aralık 2011 31 Aralık 20101 Ocak Açılış (309.115) -Dönem içi ayrılan karşılık(-) - (309.115)Toplam (309.115) (309.115)Şirket’in Hisse Senedi Yatırımlarına ilişkin özet finansal bilgiler aşağıdaki gibidir:31.12.2011 Şirket Adı Aktif Toplamı Borçlar Özkaynak Net Satışlar Dönem Karı Toplamı ToplamıÇBS Holding A.Ş. 46.964.183 13.374.026 33.595.156 2.132.424 (4.247.812)Toplam 46.964.183 13.374.026 33.595.156 2.132.424 (4.247.812)31.12.2010 Şirket Adı Aktif Toplamı Borçlar Özkaynak Net Satışlar Dönem Karı Toplamı ToplamıÇBS Holding A.Ş. 62.315.361 25.222.393 37.092.968 2.533.616 (3.821.110)Toplam 62.315.361 25.222.393 37.092.968 2.533.616 (3.821.110)8 FİNANSAL BORÇLARŞirket’in dönem sonları itibariyle Kısa Vadeli Finansal Borçları aşağıda açıklanmıştır:Hesap Adı 31 Aralık 2011 31 Aralık 2010Banka Kredileri 61.697.684 49.180.124Toplam 61.697.684 49.180.124a) Finansal Borçların vadeleri aşağıdaki gibidir:Vade 31 Aralık 2011 31 Aralık 2010Vadesi Belirsiz 61.697.684 49.180.124 61.697.684 49.180.124b) Finansal Borçların para birimi cinsi bazında etkin faiz oranları aşağıdaki gibidir:31 Aralık 2011 Nev’i Döviz Tutarı TL Tutarı Yıllık Faiz Oranı (%)TL Krediler 5.652.403 11,61 %USD Krediler 21.746.228 41.076.451 Libor + 2,5 %Kısa Vadeli Krediler 46.728.854USD Krediler 7.924.628 14.968.830Kısa Vadeli Kredilerin Faiz Karşılığı 14.968.830Genel Toplam 61.697.684 17
 13. 13. ÇBS BOYA KİMYA SANAYİİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ31 Aralık 2011 Tarihi İtibariyle Mali Tabloları Tamamlayıcı Notlar(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası olarak gösterilmiştir)31 Aralık 2010 Nev’i Döviz Tutarı TL Tutarı Yıllık Faiz Oranı (%)TL Krediler 4.366.615 11,61 %USD Krediler 21.773.203 33.661.372 Libor + 2,5 %Kısa Vadeli Krediler 38.027.987USD Krediler 7.213.543 11.152.137Kısa Vadeli Kredilerin Faiz 11.152.137KarşılığıGenel Toplam 49.180.124Şirket’in dönem sonları itibariyle Uzun Vadeli Finansal Borçları bulunmamaktadır.Faiz oranları en son yapılan ancak devam edip etmeyeceği belirsizlik taşıyan protokollere göre yapılmıştır.Şirket, kamuoyunda İstanbul Yaklaşımı olarak bilinen 4743 sayılı kanun çerçevesinde kredi borçlarını protokolebağlayarak yeniden yapılandırmış ancak bu borçların bir kısmının anapara ödemelerinde aksamalar olmuştur. Şirket,kredi değerleme ve faiz karşılıklarını bu protokol hükümlerine göre ayırmaya devam etmektedir. Alacaklı bankalarkonsorsiyumundan Tasfiye Halinde Emlak Bankası A.Ş. tarafından kredi bakiyesinin tahsilatı konusunda hukukisüreç başlatılmıştır. Başlatılan takip tutarı 10.081.641 USD olup bu tutar Şirket’in borçlarının yanısıra diğer ilişkilişirketler nezdindeki kredi borçlarını da kapsamaktadır. Emlak Bankası kredi borcu ekli mali tablolarda 2.029.246USD (3.833.043 TL) bedel ile yer almasına rağmen Şirket gerek Tasfiye Halinde Emlak Bankası A.Ş. tarafındantalep edilen temerrüd faiz oranları gerekse ilişkili şirketler nezdinde vermiş olduğu kefaletlerden dolayı ilave nakitçıkışı riski ile karşı karşıyadır. Şirket Yönetimi ortaya çıkan bu hukuksal durum ile ilgili olarak alacaklı bankalarkonsorsiyumu üyelerinin münferiden böyle bir takip yapmaya yetkili olmadıkları ve uygulanan temerrüd faizoranlarının yüksekliği konusunda itirazlarını yapmışlardır. Şirket yönetimi fark tutarı 8.052.395 USD (15.210.169TL) için Şirket bünyesinden böyle bir kaynak çıkışını olası görmediğinden mali tablolarda karşılık ayırmamıştır.Şirket Yönetimi tarafından Tasfiye Halinde Emlak Bankası A.Ş. dışında Protokol’e taraf alacaklı banka ve kurumlartarafından başlatılmış bir hukuksal takip olmadığı beyan edilmiştir. Söz konusu banka ve kurumlar nezdindeki krediborcu bakiyesi 27.568.590 USD (52.074.310 TL)’ dir. Bankalar, Finansal Borçlar ve Not 22’de yer alan pasifte yeralmayan taahhütlere ilişkin mutabakat mektupları gönderilmiş olup özellikle Bankalar ile yaşanan dava v.b.problemler neticesinde mutabakat temin edilememiştir.9 DİĞER FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLERŞirket’in dönem sonları itibariyle Diğer Finansal Yükümlülüğü bulunmamaktadır.10 TİCARİ ALACAK VE BORÇLARŞirket’in dönem sonları itibariyle Kısa Vadeli Ticari Alacakları aşağıda açıklanmıştır:Hesap Adı 31 Aralık 2011 31 Aralık 2010Ticari Alacaklar 1.443.391 373.681 İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar - - Diğer Alacaklar 1.443.391 373.681Alacak Senetleri 4.907.817 3.688.975Alacak Reeskontu (-) (138.737) (95.005)Şüpheli Ticari Alacaklar 8.065.586 6.698.301Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-) (8.065.586) (6.698.301)Toplam 6.212.471 3.967.651Alacak senetleri bayilerden alınıp banka ve faktoring firmalarına verilen senetlerden meydana gelmektedir.Karşılığında nakit tahsilatı yapılmış olan bu senetler Şirket portföyünde yeralmaya devam etmektedir.Söz konusu faktoring firmalarına verilen senetler geri dönülebilir ( Kabil-i Rücu) faktoring işleminden meydanagelmekte olup faktoring firması alıcıdan alacak riskini üstlenmeden finansman ve tahsilat hizmetini vermektedir.Şirket’ in 31 Aralık 2011 tarihi itibariyle alacak senetlerinin 1.933.631 TL’ lik kısmının vadesi geçmiş olup tamamınaşüpheli alacak karşılığı ayrılmıştır. Kalan alacak senetlerinin ( 4.907.817 TL) ortalama vadesi 101 gündür. 18
 14. 14. ÇBS BOYA KİMYA SANAYİİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 31 Aralık 2011 Tarihi İtibariyle Mali Tabloları Tamamlayıcı Notlar (Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası olarak gösterilmiştir) Şirket’ in 31 Aralık 2010 tarihi itibariyle alacak senetlerinin 1.380.101 TL’ lik kısmının vadesi geçmiş olup tamamına şüpheli alacak karşılığı ayrılmıştır. Kalan alacak senetlerinin ( 3.688.975 TL) ortalama vadesi 128 gündür. Şüpheli alacaklar karşılığındaki hareketler: 1 Ocak- 1 Ocak- 31 Aralık 2011 31 Aralık 2010Dönem başı bakiyesi 6.698.301 6.112.090Dönem içinde tahsil edilen tutarlar (-) -Dönem gideri 1.367.285 586.211Dönem sonu bakiyesi 8.065.586 6.698.301 Alacaklar için alınmış teminat bulunmamaktadır. Şirket’in dönem sonları itibariyle Uzun Vadeli Ticari Alacakları bulunmamaktadır. Şirket’in dönem sonları itibariyle Kısa Vadeli Ticari Borçları aşağıda açıklanmıştır: Hesap Adı 31 Aralık 2011 31 Aralık 2010 Satıcılar 11.125.461 6.566.504 Diğer Satıcılar 11.125.461 6.566.504 İlişkili Taraf Satıcıları - - Borç Senetleri 5.924.008 5.828.512 İlişkili Taraflara Senetli Borçlar - - Diğer Borç Senetleri 5.924.008 5.828.512 Borç Reeskontu (-) (279.511) (16.464) Toplam 16.769.958 12.378.552 Şirket’ in 31 Aralık 2011 tarihi itibariyle diğer borç senetlerinin 3.625.851 TL’ lik kısmının vadesi geçmiş olup kalan kısmının ortalama vadesi 773 gündür. Şirket’ in 31 Aralık 2010 tarihi itibariyle diğer borç senetlerinin 4.854.868 TL’ lik kısmının vadesi geçmiş olup kalan kısmının ortalama vadesi 115 gündür. Şirket’in dönem sonları itibariyle Uzun Vadeli Ticari Borçları bulunmamaktadır. 11 DİĞER ALACAK VE BORÇLAR Şirket’in dönem sonları itibariyle Kısa Vadeli Diğer Alacakları aşağıda açıklanmıştır: Hesap Adı 31.12.2011 31.12.2010 Diğer Alacaklar 4.371.373 7.739.502 Diğer Alacaklar - - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar(Not:37) 4.371.373 7.739.502 Şüpheli Diğer Alacaklar 522.411 380.411 Şüpheli Diğer Alacaklar (*) 380.411 380.411 Şüpheli İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 142.000 - Şüpheli Diğer Alacaklar(-) (522.411) (380.411) Toplam 4.371.373 7.739.502 (*) Şüpheli diğer alacaklar hesabı avukatlara verilen ve tahsil kabiliyetini yitirmiş olan diğer alacaklardan meydana gelmektedir.Şirket bu tutar için finansal tablolarda karşılık ayırmaktadır. Şüpheli alacaklar karşılığındaki hareketler: 1 Ocak- 1 Ocak- 31 Aralık 2011 31 Aralık 2010Dönem başı bakiyesi 380.411 452.453Dönem içinde tahsil edilen tutarlar (-) - (72.042)Dönem gideri 142.000 -Dönem sonu bakiyesi 522.411 380.411 19
 15. 15. ÇBS BOYA KİMYA SANAYİİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ31 Aralık 2011 Tarihi İtibariyle Mali Tabloları Tamamlayıcı Notlar(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası olarak gösterilmiştir)Şirket’in dönem sonları itibariyle Uzun Vadeli Diğer Alacakları aşağıda açıklanmıştır:Hesap Adı 31 Aralık 2011 31 Aralık 2010Verilen Depozito ve Teminatlar 583 521Toplam 583 521Diğer Alacaklar için alınmış teminat bulunmamaktadır.Şirket’in dönem sonları itibariyle Kısa Vadeli Diğer Borçları aşağıda açıklanmıştır:Hesap Adı 31 Aralık 2011 31 Aralık 2010Ödenecek Vergi, Harç ve Diğer Kesintiler 2.981.669 2.819.796Ödenecek SSK 3.791.294 3.466.572Kamuya Olan Ertelenmiş veya TaksitlendirilmişYükümlülükler 116.511 -Alınan Avanslar 1.308.553 1.024.533Hesaplanan ÖTV 291.403 291.403Tecil Terkin KDV 254.942 254.942Personele Borçlar 2.948.318 2.768.506İlişkili Taraflara Borçlar (Not:37) 47.798.229 39.167.135Toplam 59.490.919 49.792.887Şirket’in dönem sonları itibariyle Uzun Vadeli Diğer Borçları bulunmamaktadır.12 FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN ALACAK VE BORÇLARŞirket’in dönem sonları itibariyle Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacak ve Borçları bulunmamaktadır.13 STOKLARŞirket’in dönem sonları itibariyle Stokları aşağıda açıklanmıştır:Hesap Adı 31 Aralık 2011 31 Aralık 2010İlk Madde ve Malzeme 1.289.719 1.351.019Yarı Mamul 399.454 193.101Mamuller 1.028.118 735.382Toplam 2.717.291 2.279.502Aktif değerler üzerindeki sigorta bilgilerine Not:22’de yer verilmiştir.Yükümlülük için teminat olarak verilen stok bulunmamaktadır.31 Aralık 2011 tarihi itibariyle satılan malın maliyeti ( gider yazılan stok) 16.228.249 TL’ dir. (31 Aralık 2010 :17.653.570 TL)Stok Değer Düşüş karşılığındaki hareketler: 1 Ocak- 1 Ocak- 31 Aralık 2011 31 Aralık 2010Dönem başı bakiyesi - -Net Gerçekleşebilir Değer artışı nedeniyle iptal edilen - -karşılık (+)Cari Dönemde Ayrılan Karşılık (-) - -Toplam - -14 CANLI VARLIKLARŞirket’in dönem sonları itibariyle Canlı Varlıkları bulunmamaktadır. 20
 16. 16. ÇBS BOYA KİMYA SANAYİİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ31 Aralık 2011 Tarihi İtibariyle Mali Tabloları Tamamlayıcı Notlar(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası olarak gösterilmiştir)15 DEVAM EDEN İNŞAAT SÖZLEŞMELERİNE İLİŞKİN VARLIKLARŞirket’in dönem sonları itibariyle Devam Eden İnşaat Sözleşmelerine İlişkin Varlıkları bulunmamaktadır.16 ÖZKAYNAK YÖNTEMİYLE DEĞERLENEN YATIRIMLARÖzkaynaktan pay alma yöntemi ile muhasebeleştirilen yatırımlar aşağıdaki gibidir: 31.12.2011 31.12.2010 Şirket Adı Tutar Oran (%) Tutar Oran (%)ÇBS Oto Boyaları A.Ş. 6.783.563 25% 7.106.287 25% 6.783.563Toplam 7.106.287Özkaynaktan pay alma yöntemi ile muhasebeleştirilen iştiraklerin karlarından / (zararlarından) paylar aşağıdakigibidir:Hesap Adı 01.01.2011 01.01.2010 31.12.2011 31.12.2010ÇBS Oto Boyaları A.Ş. (322.724) (241.634)Toplam (322.724) (241.634)Özkaynaktan pay alma yöntemi ile muhasebeleştirilen iştiraklerin özet finansal verileri aşağıdaki gibidir: 31.12.2011 31.12.2010Dönen Varlıklar 4.227.550 3.933.239Duran Varlıklar 30.364.856 31.044.676Aktif Toplamı 34.592.406 34.977.915Kısa Vadeli Borçlar 7.132.101 6.225.197Uzun Vadeli Borçlar 326.053 327.570Özkaynaklar 27.134.252 28.425.148Pasif Toplamı 34.592.406 34.977.915Net Satışlar 2.567.547 706.277Dönem Karı/(Zararı) (1.323.402) (934.025)Şarta Bağlı Yükümlülükler (*) (*)İştirakin Ana Şirkete Fon Transferini Kısıtlayıcı BirDurum (*) (*)(*) ÇBS Oto Boyaları Sanayi ve Ticaret A.Ş., diğer ÇBS Grup firmaları ile birlikte Şirket ve alacaklı bankalararasında imzalanan Finansal Borç Yeniden Yapılandırma Sözleşmesinde müteselsil borçlu sıfatı ile yer almaktadır.17 YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLERŞirket’in dönem sonları itibariyle Yatırım Amaçlı Gayrimenkulü bulunmamaktadır.18 MADDİ DURAN VARLIKLARŞirket’in dönem sonları itibariyle Maddi Duran Varlıkları aşağıda açıklanmıştır.31 Aralık 2011Maliyet BedeliHesap Adı 01.01.2011 Alış Satış Transfer 31.12.2011Yer altı Yerüstü Düzenleri 2.391.496 - - - 2.391.496Binalar 120.539 - - - 120.539Tesis Makina ve Cihazlar 14.806.663 - - - 14.806.663Taşıtlar 510.282 - - - 510.282Döşeme Demirbaşlar 2.907.636 7.214 - - 2.914.850Diğer Maddi Duran Varlıklar 31.254 - - - 31.254Toplam 20.767.870 7.214 - - 20.775.084 21
 17. 17. ÇBS BOYA KİMYA SANAYİİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ31 Aralık 2011 Tarihi İtibariyle Mali Tabloları Tamamlayıcı Notlar(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası olarak gösterilmiştir)Birikmiş AmortismanHesap Adı 01.01.2011 Dönem Amor. Satış Transfer 31.12.2011Yer altı Yerüstü Düzenleri (2.373.756) (13.053) - - (2.386.809)Binalar (36.362) (2.411) - - (38.773)Tesis Makina ve Cihazlar (13.575.245) (213.725) - - (13.788.970)Taşıtlar (510.282) - - - (510.282)Döşeme Demirbaşlar (2.891.118) (2.716) - - (2.893.834)Diğer Maddi Duran Varlıklar (31.254) - - - (31.254)Toplam (19.418.017) (231.905) - - (19.649.922)Net Değer 1.349.853 1.125.16231 Aralık 2010Maliyet BedeliHesap Adı 01.01.2010 Alış Satış Transfer 31.12.2010Yer altı Yerüstü Düzenleri 2.391.496 - - - 2.391.496Binalar 120.539 - - - 120.539Tesis Makina ve Cihazlar 14.795.453 11.210 - - 14.806.663Taşıtlar 510.282 - - - 510.282Döşeme Demirbaşlar 2.901.806 5.830 - - 2.907.636Diğer Maddi Duran Varlıklar 31.254 - - - 31.254Toplam 20.750.830 17.040 - - 20.767.870Birikmiş AmortismanHesap Adı 01.01.2010 Dönem Amor. Satış Transfer 31.12.2010Yer altı Yerüstü Düzenleri (2.358.153) (15.603) - - (2.373.756)Binalar (33.952) (2.410) - - (36.362)Tesis Makina ve Cihazlar (13.320.666) (254.579) (13.575.245)Taşıtlar (510.282) - - (510.282)Döşeme Demirbaşlar (2.888.489) (2.629) (2.891.118)Diğer Maddi Duran Varlıklar (31.254) - - (31.254)Toplam (19.142.796) (275.221) - - (19.418.017)Net Değer 1.608.034 1.349.853Aktif değerler üzerindeki sigorta tutarları Not:22’ de mevcuttur.Maddi Duran Varlıklar üzerindeki rehin, ipotekler ve kısıtlamaların tutarı Not:22’ de mevcuttur.Maddi Duran Varlıklar üzerinde aktifleştirilen borçlanma maliyeti bulunmamaktadır.Maddi Duran Varlıkların amortismanlarının gider yerlerine göre (Satılan Malın Maliyeti, Pazarlama Satış veDağıtım Gideri,Genel Yönetim Gideri, Çalışılmayan Kısım Gideri vs.) dağılımı Not:30’da verilmiştir.19 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLARŞirket’in dönem sonları itibariyle Maddi Olmayan Duran Varlıkları bulunmamaktadır.20 ŞEREFİYEŞirket’in dönem sonları itibariyle Şerefiyesi bulunmamaktadır.21 DEVLET TEŞVİK VE YARDIMLARIŞirket’in dönem sonları itibariyle Devlet Teşvik ve Yardımları bulunmamaktadır. 22
 18. 18. ÇBS BOYA KİMYA SANAYİİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ31 Aralık 2011 Tarihi İtibariyle Mali Tabloları Tamamlayıcı Notlar(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası olarak gösterilmiştir)22 KARŞILIKLAR, KOŞULLU VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER i) KarşılıklarHesap Adı 31 Aralık 2011 31 Aralık 2010Ücret Gider Karşılığı 1.508.634 1.508.634Vergi ve SSK Gecikme Faizi 10.744.757 10.744.757Diğer 131.689 131.689Toplam 12.385.080 12.385.080 Vergi ve Diğer 2011 Yılı Gecikme Faizi Karşılıklar Toplam1 Ocak itibariyle 10.744.757 1.640.323 12.385.080İlave karşılık - - -Ödemeler - - -İptal edilen karşılıklar - - -31 Aralık itibariyle 10.744.757 1.640.323 12.385.080 Vergi ve Diğer 2010 Yılı Gecikme Faizi Karşılıklar Toplam1 Ocak itibariyle 9.016.500 1.631.276 10.647.776İlave karşılık 1.728.257 9.047 1.737.304Ödemeler - - -İptal edilen karşılıklar - - -31 Aralık itibariyle 10.744.757 1.640.323 12.385.080ii) Koşullu Varlık ve Yükümlülükler;31 Aralık 2011 tarihi itibari ile Şirket avukatlarından alınan yazılar aşağıdaki gibidir;I) ÇBS Boya Kimya Sanayii ve Ticaret A.Ş. Aleyhine Açılmış Olan Davaların ListesiDAVACI DAVALI MAHKEME DAVA MİKTARI İZAHAT VE DOSYA NOYaşar Boya Boya Kimya- İst. 3. Atm Haksız Rekabet Ve 20.12.2001 tarihinde dava lehimize Pazarlama- 2000/976 E. 500 TL Maddi sonuçlandı.Davacı tarafça temyiz Dekoratif Tazminat (Mixing edildi. Yargıtay Kararı bozdu. 2003/119 Y. Makine) Tarafımızdan Karar düzeltme için başvuruldu. Karar düzeltme talebi reddedildi. Mahkemeden kararında direnmesi istendi. Mahkeme bozma kararına uydu. 23/10/2003 tarihinde davayı kabul etti. Temyiz edildi. 25.01.2005 tarihinde murafaaya gidildi. Yargıtay kararı onadı. Karar düzeltme için başvuruldu. Reddedildi.Basf Boya Kimya Gebze 1.İcra Itirazın Iptali 21.07.2005 tarihli duruşmada davanın Müd.2002/3304 48.116,79 Usd kısmen kabulüne karar verildi. 8.745,07 € Davacı temyiz etti. Itirazın Iptali Yargıtay bozma kararı Verdi. Gebze 2. Asliye Tarafımızdan karar düzeltme talep Hukuk Mah. edildi. Yargıtay karar düzeltme 2003/181 E. talebimizi red etti. 23
 19. 19. ÇBS BOYA KİMYA SANAYİİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ31 Aralık 2011 Tarihi İtibariyle Mali Tabloları Tamamlayıcı Notlar(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası olarak gösterilmiştir) Gebze 2. Asliye Hukuk Mahk. 2008/82 Yeni Esas Bu dosya numarasıyla yapılan yargılamada mahkeme yargıtayın bozma kararına uydu ve %40 icra inkar tazminatına hükmetti. Bu karar tarafımızdan temyiz edildi. Yargıtay kararı İİK 58/3 . maddesi uyarınca yabancı para alacağının takip taraihindeli Türk Lirası karşılığı üzerinden icra inkar tazminatına hükmedilmesi gerektiği yönünden bozdu. Mahkeme 2009/349 E.sayılı yeni dosya numarasıyla gördüğü davada bu karara uydu.İmpexbank Boya Kimya İstanbul 7. Icra İtirazın İptali ve %İflas İdaresi Holding Müdürlüğü 40 icra inkar 20.04.2009 tarihinde davanın 2005/2533 tazminatı kabulüne karar verildi.(Bu kararla 766.689TL 587.403.-USD üzerinden takibin İstanbul 2. Atm devamına, 334.213 TL %40 icra inkar 2005/182 tazminatına hükmedildi.) Temyiz edildi. Yargıtay onadı. Tarafımızdan karar düzeltme talep edildi.Karar düzeltme talebimiz reddedildi.Metgrup Boya Kimya Kadıköy 1. İcra Itirazın iptali D.G.13.09.2007 tarihli celse davanın Müdürlüğü 1.624 TL kabulü ile %40 icra inkar tazminatına 2005/3375 hükmedildi. Karar tarafımızdan Itirazın Iptali temyiz edildi. Yargıtay kararı onadı. Gebze Sulh Hukuk Mahk. 2006/366Obasan Boya Gebze 2.İcra İtirazın İptali D.G. 25.04.2007 tarihli celse davanın Müd.2005/3889 Protokole Göre kabulüne ve %40 icra inkar 115.240 Tl tazminatına hükmedildi.Protokol yapıldı. Gebze 3 Asliye Toplam ödeme : 85.240 TL Hukuk Mahk. 2006/139Ali Aydın Başpınar Boya Ordu 1asliye Hukuk 4.890 Tl 21.08.2008 tarihinde davanın Mahk. 2006/401 ( Ayıplı Mal kabulüne karar verildi.Tarafımızdan Satımı Sebebiyle 28.10.2008 tarihinde karar temyiz Zararın Tazmini) edildi.Yargıtay onama karar verdi. Karar 24.09.2008 tarihinde Ordu 1. İcra Müd. 2008/4624 E. sayılı dosyasıyla takibe konuldu.Takip Miktarı 6.624 TLAgakim Deko Adana 1 Asliye Tic. 21.238 TL 09.03.2011 tarihinde davanın kısmen Boya Mahk. 2006/457 İtirazın İptali kabulüne, Adana 9.İcra Ali Eşref Müdürlüğü’nün 2006/7956 E.sayılı Çavuşoğlu icra takibine yönelik itirazın, 21.238 Burhan TL asıl alacak üzrinden iptaline ve bu Çavuşoğlu rakam üzerinden %40 icra inkar tazminatına hükmedildi. Karar tarafımızdan temyiz edildi. Dosya yargıtaydadır. 24
 20. 20. ÇBS BOYA KİMYA SANAYİİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ31 Aralık 2011 Tarihi İtibariyle Mali Tabloları Tamamlayıcı Notlar(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası olarak gösterilmiştir)Girişim Holding Tuzla İcra Müd. Boya Kimya 2006/3963 Kambiyo Takiplerine Özgü İflas Yoluyla Takip 891.662 TL Asıl Borçlu İflas davası- Boya Kimya itirazın San. Ve Tic. kaldırılması A.Ş.Dir. Beyoğlu 2.Atm 01/11/2011 tarihli duruşmaya davacı 2010/288 E. vekili katılmadığından dosya yenileninceye kadar işlemden kaldırıldı. Dosya yenilendi DG:03/05/2012Hürriyet Boya Bağcılar 1.İcra Müd. 18.230 TL itirazın 30.09.2009 tarihinde davanın 2007/2756 iptali davası kabulüne karar verildi. Gerekçeli karar tarafımıza tebliğ edilmedi. İstanbul 10 Atm 2007/658 E.Gök Bora Boya Gebze 3.Asliye 7.306 TL 21.04.2010 tarihli celsede davanınUluslararasi Hukuk Mahkemesi kabulüne ve anapara olan 7.306,60 Itirazin İptaliNakliyat 2009/78 E. TL üzerinden i %40 icra inkar Davası tazminatına hükmedildi. (takip öncesi için işlemiş faiz talebi reddedildi.)Ssk Başkanlığı Çbs Boya Gebze 1. İş Mah. 5.164 TL Yargıtay kararı bozdu.Yargılamaya Kimya-Lütfi 2003/1246 E. 2008/24 E.sayılı yeni dosya Duman 2008/24 E. numarasıyla devam edildi.14.01.2010 (Yeni Numarası) tarihli duruşmada davanın kısmen kabulüne karar verildi. 3.127 TL İş Kazası Sebebiyle alacağın diğer davalılarla birlikte Uğranılan Kurum müştereken ve müteselsilen tahsiline Zararlarının Tahsili karar verildi.Karar tarafımızdan temyiz edildi. 6111 Sayılı Yasa kapsamında taksitlendirildi.(Toplam Miktar :10.630 TL)Ssk Başkanlığı Metpa Temizlik Kadıköy 1.İş Mah. 10.485 TL D.G. 23.01.2007 tarihli celse Kadıköy Boya 2005/ 988 1.iş mahkemesinin 2005/988 E. Sayılı dosya ile birleştirilmesine karar Kadıköy 2. İş Mahk 4.229 TL verildi. (İki dosya 2007/117 E. birleştiridi.)11.03.2009 tarihinde 66.750,05 TL karara çıktı. SSK tarafından temyiz İş Kazası Sebebiyle edildi.Yargıtay kararı onadı. Uğranılan Kurum Zararlarının TahsiliHALKBANKASI. ÇBS Boya İstanbul 9. Asliye İstanbul 3. İcra Kimya Ticaret Mahkemesi Müdürlüğünün 2011/482 Esas 2010/22127 Esas sayılı 162.167,51 Derdest olup, duruşması 24/05/2012’ TL lik takip dir. dosyasına ilişkin itirazımızın iptali davasıdır.Türkiye Vakıflar ÇBS Boya İstanbul 15. Asliye Kredi Derdest olup, duruşması 26/04/2012’Bankası A.Ş. Kimya Ticaret sözleşmesinden dir. Mahkemesinin doğan 2010/602 Esas 6.730.728TL nin tashili taleplidir. 25

×