Thuis In Een Ziekenhuis

713 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Thuis In Een Ziekenhuis

 1. 1. De beleveniswereld van zieke kinderen
 2. 2. 1. De gevoelswereld van zieke kinderen <ul><li>Psychologische verschijnselen: wenen, lusteloosheid, prikkelbaarheid </li></ul><ul><li>Angst voor controleverlies over lichamelijke functies </li></ul><ul><li>Ouders: spontaan extra aandacht bieden aan ziek kind </li></ul>DE GRAAF G.J. Nieuwsflitsen van Gert-Jan en Dorien, http://gertjanendorien.web-log.nl/weblog/2007/06/ziekjes.html , geraadpleegd op 26.11.2008.
 3. 3. 1.1. Een opname is een emotioneel gebeuren <ul><li>Angst: alledaagse leven verandert door opname, komt terecht in een vreemde wereld </li></ul><ul><li>Vreemd: maakt bang en onzeker </li></ul><ul><li>Scheiding met ouders: voelen zich door hen in de steek gelaten </li></ul><ul><li>Paniek: wanneer kinderen merken dat ze niet kunnen terugvallen op ouders </li></ul><ul><li>Angst en onzekerheid ouders: vergroot wantrouwen in ouders </li></ul><ul><li>Bestraft zijn door ziekte en pijn </li></ul><ul><li>Wat kind niet begrijpt wordt aangevuld door fantasie </li></ul><ul><li>Jongere kinderen: schuld bij ouders </li></ul>
 4. 4. 1.2. Ook de ouders zijn hun houvast een beetje kwijt <ul><li>Afhankelijk van geneesheren voor verzorging kind </li></ul><ul><li>Onzeker en twijfelen aan wat voordien vanzelfsprekend was </li></ul><ul><li>Ervaren dat voor hun gevoelens weinig aandacht is </li></ul><ul><li>Machteloosheid en afhankelijkheid </li></ul><ul><li>Schuldgevoelens </li></ul><ul><li>Gevoel “ergens tekort geschoten” te zijn </li></ul>ABIGAIL. Abigologie , abigologie.blogspot.com/2007/07/heimwee.html , geraadpleegd op 27.11.2008
 5. 5. 1.3. Hoe kinderen ( en hun ouders) gevoelens uiten <ul><li>Wenen: reactie op onveiligheid van situatie </li></ul><ul><li>Zich terugtrekken: langdurige opname of isolatie </li></ul><ul><li>Zich vastklampen aan omringende volwassenen </li></ul><ul><li>Terugvallen op vroeger ontwikkelinsniveau </li></ul><ul><li>Zich verzetten tegen afgenomen zelfstandigheid: actief en passief verzet </li></ul><ul><li>Ouders: - zwijgende ouders: niets durven zeggen </li></ul><ul><li>- vraagstellende ouders: verwijten ziekenhuis vaak tekortkomingen </li></ul>
 6. 6. 1.4. Terug thuiskomen is ook niet altijd gemakkelijk <ul><li>Weinig aandacht aan ontslag </li></ul><ul><li>Valt vaak tegen </li></ul><ul><li>Jaloersheidsreacties van broers of zussen </li></ul><ul><li>Makkelijk klagen over vage pijnen of ongemakken </li></ul><ul><li>Moeilijkheden met somatische funties </li></ul><ul><li>Slaapproblemen </li></ul>
 7. 7. 2. Welke factoren maken het ziekenhuisverlof aangenaam of beangstigend? <ul><li>Vreemde omgeving van ziekenhuis: psychologische voorbereiding is nodig </li></ul><ul><li>De scheiding: ouder, gezin en kind </li></ul><ul><li>Interactie medisch personeel-kind en medisch personeel-ouders: moeten vriendelijk, verzekerend en ondersteunend zijn </li></ul><ul><li>Gebrek aan stimulatie: te weinig bewegingsmogelijkheden of ervaringsmogelijkheden: spel belangrijk </li></ul><ul><li>Opvattingen van kinderen over ziekenhuisopname: bepaalde opvattingen die sterk gekleurd zijn door fantasie </li></ul><ul><li>Leeftijd: tot 6 jaar: meest kwetsbaar </li></ul>
 8. 8. Vervolg 2. <ul><li>Ouders-kind relatie en reacties en attitudes van ouders: goede relatie: betere aanpassing </li></ul><ul><li>Kenmerken van kind voor opname: Reeds voor de opname: minders aangepast gedrag: extra-gevoelig voor opname, sommige omstandigheden: bijkomende negatieve invloed </li></ul><ul><li>Kenmerken van ziekte en ziekenhuisroutine: Objectieve stress+subjectief beleven </li></ul>
 9. 9. 3. Mogelijkheden voor gezinsvriendelijke( r) verzorging <ul><li>Alternatieven voor hospitalisatie: home-care of thuisverpleging, dagklinieken, care-by-parent systeem </li></ul><ul><li>Psycho-hygiënische maatregelen op kinderafdeling: </li></ul><ul><li>- Voorbereiding van kind op opname, voldoende tijd besteden aan opname zodat kind en ouders kunnen wennen </li></ul><ul><li>- Vertrouwde omgeving: design en accommodatie herkenbaar </li></ul><ul><li>- Mogelijkheid tot spelen </li></ul>
 10. 10. 4. Besluit <ul><li>Rekening houden met sociale context en ontwikkelingsgeschiedenis van elk kind </li></ul><ul><li>Aandacht schenken aan reacties van ouders </li></ul><ul><li>Interactie en organisatie van ziekenhuis bepaalt ook opnamereactie </li></ul><ul><li>Kwetsbaarheid: diversiteit van specifieke factoren </li></ul><ul><li>Lange termijn: redelijk goede verwerking </li></ul><ul><li>Psycho-hygiënische maatregelen: noodzakelijk! </li></ul>

×