สารรอบตัว

4,369 views

Published on

เอกสารประกอบการสอน วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้น ม.1

Published in: Education
1 Comment
3 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
4,369
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
136
Comments
1
Likes
3
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

สารรอบตัว

 1. 1. ETV ก . F F .ก . (matter) ก ก F ก F F ETV ก . F F 2552 . ก 1 1
 2. 2. (matter) (substance) ก ก F ก กF ก F F ETV ก . F F 2552 . ก 1 2
 3. 3. ก F ก ก ก (Physical properties) ก F F F F ก กF ETV ก . F F 2552 . ก 1 3
 4. 4. , m.p.= 962 oC b.p. = 2,212oC m.p.= -39oC b.p. = 356 oC , Phosphurus,P m.p.= 962oC b.p. = 280oC D = 1.82g/cm3 Fluorine,F m.p.= 962 oC b.p. = 280oC D = 1.82g/cm3 F ETV ก . F F 2552 . ก 1 4
 5. 5. ก F F F D=13.6 g/cm3 D=1 g/cm3 D=0.00316 g/dm3 STP ก F ก ก ก ก ETV ก . F F 2552 . ก 1 5
 6. 6. ก ก Fก ก Fก F 10-6 ก F ก F ETV ก . F F 2552 . ก 1 6
 7. 7. F (Colloid) ก 1 1,000 nm ก F ก F ก ก ก กF F กF ก F กF ก กF (Solution, Soln) F กF ก F ก ก ก F ก ก ก F F F ก F Fก ก Fก ก F ETV ก . F F 2552 . ก 1 7
 8. 8. F ก 2 ก (Solvent) ก ก ก ก (Solute) F กF ก ก F ก ก ก ก F ก F 50 %, ก 25 %, ก 25 % ก ก, ก ก F ETV ก . F F 2552 . ก 1 8
 9. 9. , , CO2 ก ก ก กก ก F F2 F ก ก Fก ก F F F ก F กก กF (Solution, Soln) ก -ก ก - ก - ก F ก F F F F ก F - F F F - F F F = ก + ก F F = ETV ก . F F 2552 . ก 1 9
 10. 10. F F F 100 F ก Fก F - F - F / - F F F F F F ก ก F F F 10 ก ก ก 100 g ก ก F 10 g ก 90 g F / F F F 15 / 100 cm3 F 15 g F ก F F F F 20 ก F 100 cm3 ก F 20 cm3 ก 80 cm3 ETV ก . F F 2552 . ก 1 10
 11. 11. ก F 1. F F F F F 2. ก ก F F ก 3. F F ก F F F ก ก ก ก F F F 1. ก ก F 100 F ก ก F 2. ก ก F F = ก X100 F F ก F 50 g ก 450 g ก F F F F F F = 50 + 450 = 500 g 500 g F F 50 g 50 x100 100 g F F = 10 g 500 ∴ F F F F 10 F ก = 50 + 450 = 500 g ก F = x 100 50 = x100 500 = 10 ∴ F F F F 10 F ก ก F 20 / F Fก ก กg 500 g 100 g F Fก ก = 20 g 20x500 500 g F Fก ก = = 100 g 100 ∴ F Fก ก = 100 g ETV ก . F F 2552 . ก 1 11
 12. 12. F ก ก F = x 100 NaCl 20 = x 100 500 20x500 NaCl = 100 = 100 g ∴ F Fก ก = 100 g F F F F 15 Fกก 300 g 15 g F 100 g 100x300 300 g F = 15 = 2,000 g ∴ F = 2,000 g F ก ก F = x 100 15 = 300 x 100 300 = x100 15 = 2,000 g F F F F F ( , ppm) 1,000,000 F ก ก F F5 F F F ก 1,000,000 g F5g ETV ก . F F 2552 . ก 1 12
 13. 13. F F F F F ( , ppm) ก F F F F F F 100 g 0.005 g ก F ก F F F 100 g F 0.00 5 g 0.005 x1,000,000 1,000,000 g F = 100 = 50 g ∴ = 50 F F F F ก ก F F F = x 106 0.005 = x10 6 100 = 50 ∴ = 50 F F F F ก F F ก 5 F F F ก F 100 ก ก ก กก 1,000,000 g ก 5 g 5x100,000 100,000 g ก = 1,000,000 = 0.5 g ∴ ก = 0.5 g ETV ก . F F 2552 . ก 1 13
 14. 14. F ก ก F F F = x 106 ก ก = x 106 1,000,000 5x100,000 = 1,000,000 = 0.5 g ∴ ก = 0.5 g 1. F F กก ก 1. 2. ก 3. F 4. ก ก FF 2. F 1. F ก 2. 3. F 4. ก ก FF 3. ก F Fก ก F 1. 2. ก 3. ก 4. 1, 2 4. ก ก F ก ก ก F กF 1. 2. ก 3. ก 4. ก ก ETV ก . F F 2552 . ก 1 14
 15. 15. 5. ก ก F F ก F 1. 2. ก 3. ก 4. 1, 2 6. ก ก ก F ก F ก 1. 2. ก 3. ก 4. ก ก 7. F 1. 2. ก ก 3. F 4. F F 8. F 1. กก ก 2. ก ก 3. F ก F 4. F F 9. F 1. ก 2. F 3. กก F ก 4. ก 10. F ก 1. ก 2. F 3. กก F ก 4. ก 11. F F F ก 1. F ก 2. 3. 4. 12. F 1. ก 2. 3. 4. 13. F 1. ก 2. 3. 4. 14. ก F กF 1. ก F 2. F ก 3. F 4. ETV ก . F F 2552 . ก 1 15
 16. 16. 15. F กก 10 g 5g ก 2g ก 1g 1. 2. 3. ก 4. ก 16. ก F F F 1. 2. ก 3. ก 4. 17. F ก F 50% ก 25% ก 25% ก 1. 2. ก 3. ก 4. 2, 3 18. F F ก F F ก F F กก F 1. 2. F F 3. ก 4. ก ก F 19. ก F F 10 F F F F F 1. 1,000,000 F 10 2. 1,000,000 F 10 g 3. 1,000,000 g F 10 4. 1,000,000 g F 10 g 20. ก F 3 Kg F F 0.06 g ก F Fก F F F 1. 200 F F F 2. 20 F F F 3. 2 F F F 4. 0.2 F F F 3,000 g F 0.06 g 6 0.06 x10 6 10 g F = 20 g 3,000 ∴ 20 F F F 21. Co F 50 F F F F ก 10 g Co กกก 1. 5x10-3 g 2. 5x10-4 g 3. 5x10-5 g 4. 2.5x10-5 g 106 g Co F 50 g 50x10 10 g Co F = 5x10-4 g 10 6 ∴ Co F 5x10-4 g ETV ก . F F 2552 . ก 1 16
 17. 17. 22. ก F F F F F F 15 F ก Fก F 1. 100 g ก F 15 cm3 2. 100 g ก F 15 g 3. 100 cm3 ก 15 cm3 4. 100 cm3 ก 15 g 23. ก ก 150 g ก ก ก 50 g ก F F F F 1. 25% 2. 25% / 3. 25% 4. 25% / ก = 50 + 150 = 200 g 200 g ก ก F 50 g 50x100 100 g ก ก F = 25 g 200 ∴ F F 25 % 24. ก 40 g ก ก 400 cm3 F F F Fก F 1. 10% 2. 10% / 3. 10% 4. 10% / 400 cm3 F 40 g 40x100 100 cm3 F = 10 g 400 ∴ F F 10% / 25. ก ก F 60 cm3 ก 340 cm3 ก F F F F Fก F 1. 15 % 2. 15 % / 3. 15 % 4. 15 % / 400 cm3 ก F 60 cm3 60x100 100 cm3 ก F = 15 cm3 400 ∴ F F 15 % ETV ก . F F 2552 . ก 1 17
 18. 18. 26. F F ก ก ก F F F 16 / F Fก ก กก 500 cm3 1. 40 g 2. 60 g 3. 80 g 4. 100 g 100 cm3 ก ก F 16 g 16x500 500 cm3 ก ก F = 80 g 100 ∴ F Fก ก 80 g 27. F F ก F F F F 8 F F F กก ก 500 g 1. 40 g 2. 60 g 3. 80 g 4. 100 g 100 g F F 8g 8x500 500 g F F = 40 g 100 ∴ F F F 40 g 28. F F ก ก F F F F 20 F ก F ก cm3 500 cm3 1. 40 cm3 2. 60 cm3 3. 80 cm3 4. 100 cm3 100 cm3 F ก F 20 cm3 20x500 500 cm3 F ก F = 100 cm3 100 ∴ F F ก F 100 cm3 29. F F ก ก F F F F 30 Fก cm3 F ก F 90 cm3 1. 300 cm3 2. 400 cm3 3. 500 cm3 4. 600 cm3 ETV ก . F F 2552 . ก 1 18
 19. 19. ก F 30 cm3 100 cm3 100x90 ก F 90 cm3 = 300 cm3 30 ∴ F 300 cm3 30. F F ก F F F 25 / ก cm3 F 100 g 1. 100 cm3 2. 200 cm3 3. 300 cm3 4. 400 cm3 25 g F 100 cm3 100x100 100 g F = 400 cm3 25 ∴ F 400 cm3 31. F F ก F F F 5 Fกก F 50 g 1. 1,000 g 2. 800 g 3. 600 g 4. 400 g 5g F 100 g 100x50 50 g F = 1,000 g 5 ∴ F 1,000 g 32. ก ก กก ก 92 g ก 350 g ก F F ก ก = 1.84 g/cm3 ก F ก ก F F F F 1. 49 2. 50 3. 25 4. 12.5 ก ก 1.84 g 1 cm3 1x92 ก ก 92 g = 50 cm3 1.84 = 50 + 350 = 400 cm3 400 cm3 ก ก 50 cm3 50x100 100 cm3 ก ก = 12.5 cm3 400 ∴ F F 12.5 % ETV ก . F F 2552 . ก 1 19
 20. 20. 33. F ก ก 500 g F ก F F 300 g ก F F 1. ก ก ก 2. F F 3. 4. 34. F 500 g 50 cm3 ก F 1. ก ก ก 2. F F 3. 4. ETV ก . F F 2552 . ก 1 20

×