Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

EITBren Sorrera Bilakaerak (Bingen)

1,467 views

Published on

Bingen Zupiriak HUHEZIko (Mondragon Unibertsitatea) ikasleei EITBren sorrera eta bilakaera azaltzeko prestaturiko aurkezpena, euskarari eta euskarazko hedabideei arreta berezia jarrita

 • Be the first to comment

EITBren Sorrera Bilakaerak (Bingen)

 1. 1. EiTBrenhasierak eta ondorengogarapena<br />HUHEZI, 2009ko urriak 22<br />
 2. 2. Piskanaka eta astiro<br />
 3. 3. Lehenpausuak: HASIERA<br /><ul><li>Lehenemanaldiaziurtatu
 4. 4. Egoitza eta baliabideakprestatu
 5. 5. Emanaldijarraituariekin
 6. 6. EmanaldiaEAEkolurraldeosoraeraman
 7. 7. Nafarroa
 8. 8. Iparraldea</li></li></ul><li>Bigarrenaldia: Oinarriaksendotzen (1987-1998)<br /><ul><li>Entretenimendua : Miramon
 9. 9. Lehenkorrespontsaliak: Paris, Bruselas, Madril, Bilbao,…
 10. 10. Etb2
 11. 11. Uhinbitartekokomunikazioia: RXak
 12. 12. Nazioartekoemanaldiak
 13. 13. Internet</li></li></ul><li>Hirugarrenaldia: aro digitalerakoprestatzen (2000-……)<br /><ul><li>Taldearenindarra
 14. 14. Arrakasta: emaitzengarrantzia
 15. 15. Lidergoainformazioan eta erreferentziaentretenimenduan
 16. 16. Egoitzen plana: Bilbokoegoitzaberria
 17. 17. Digitalizazioa
 18. 18. Internetekoaldaketak
 19. 19. Kudeaketa: lidergoa eta kalitatea</li></li></ul><li>5/1982 Legea, martxoaren 20koa, “EuskalIrratiTelebista” sortzeko:<br /><ul><li>euskalhiritarreninformazioa eta parte hartzepolitikoabermatzeko
 20. 20. gurehezkuntzasistemarenlagungarri
 21. 21. euskalkulturarensustapen eta hedapena
 22. 22. euskararensustapen eta zabalkudea</li></li></ul><li>EuskalIrratiTelebistarensorrera:<br /><ul><li>1982ko azaroa, Euskadi Irratia: euskaraz
 23. 23. 1983ko martxoa, Radio Euskadi: euskara eta gaztelaniaz
 24. 24. 1982ko abendua, EuskalTelebista: euskara eta gaztelaniaz</li></li></ul><li>Euskal Irrati Telebista ibilbidea:<br /><ul><li>Euskadi Irratia: jatorrizko bidea
 25. 25. Radio Euskadi: gaztelaniaz (1986)
 26. 26. Euskal Telebista: - etb1 euskaraz</li></ul> - etb2ren sorrera (1986)<br /><ul><li>Euskadi Gaztea: (1990)
 27. 27. euskaraz Gipuzkoan
 28. 28. gaztelaniaz Bizkaia eta Araban</li></li></ul><li> Euskal Irrati Telebista gaur egun:<br />Irratia: Euskadi Irratia; Euskadi Gaztea: euskaraz<br /> Radio Euskadi; Radio Vitoria: gaztelaniaz<br />Telebista: etb1: euskaraz<br /> etb2: gaztelaniaz (Canal Vasco)<br /> etbsat: elebiduna<br />Internet: eitb.com: euskara/gaztelania/<br /> frantses/ingeles<br />
 29. 29. Euskal Irrati Telebistako erredakzioak:<br />ERREDAKZIOA<br />ZENBAT<br />Etb<br />141<br />Radio Euskadi<br />48<br />Euskadi Irratia<br />40<br />Radio Vitoria<br />13<br />EiTBnet<br />19<br />GUZTIRA<br />261<br />
 30. 30. Kazetariak EiTBn:<br /> ETB: “Elebitasunaren aukera”<br />
 31. 31. Entretenimenduarengarrantzia: <br /><ul><li>Miramon
 32. 32. Haurrak
 33. 33. Kirolak</li></li></ul><li>KazetarielebidunakEuskalTelebistan:<br />“ Ereduezezaguna” <br /> “Taldebakarbat, hizkuntzabietarakoproduktuaksortzeko”<br /> “Kazetarielebidunakalbisteakhizkuntzabietaneratu eta moldatzeko”<br />
 34. 34. KazetarielebidunakEuskalTelebistan:<br /><ul><li>Enpresaikuspuntutik: eraginkorra / bestelaezinezkoa
 35. 35. Ahalegin eta gaitasunhandia: bihizkuntzakmenderatu, komunikaziogaitasuna, tresneriaerabiltzenjakitea
 36. 36. Produktuosagarriak
 37. 37. Osagarritasunakbadituarazoak
 38. 38. Kazetarienhizkuntzagaitasuna
 39. 39. Euskarazkotestigantzaklortzekozailtasunak</li></li></ul><li>Kazetariak EiTBn:<br /> “Irratien kasua”<br />
 40. 40. Euskara<br />
 41. 41. <ul><li>Funtziokomunikatiboa
 42. 42. Euskarak muga eta hesibezalajokatzen du:</li></ul>- ezagutzenezduenaskodagoguretartean<br />- ingurukoerdaretatik oso ezberdina da<br /><ul><li>Unibertsomugatua
 43. 43. Euskaldunokbesteakbezalakoak</li></li></ul><li>Euskarazkoemanaldiak:<br />Helburua: <br /><ul><li>Informazioa eta entretenimendua
 44. 44. Modandagoentelebista / ikusleeneskarienaraberakoa
 45. 45. Hurbiltasuna / barietatea
 46. 46. Estetikaerakargarria
 47. 47. Publikoguztientzat
 48. 48. Dauzkagunbaliapideenneurrikoa</li></li></ul><li>Euskarazko emanaldiak (Prime Time):<br /><ul><li>Informazioa: Albistegiak, Post Data, Kalaka, Kalifornia, Firin Faran, Iparraldearen orena
 49. 49. Dibulgazioa: Kultura.com, Sautrela, Sustraia, Teknopolis, Hitzetik Hortzera, Elkartasun bideak
 50. 50. Fikzioa: Goenkale, Martin, Pilotari, Balbemendi, Goazen, Zinea, Brinkola
 51. 51. Entretenimendua: Basetxea, Sorginen Laratza, Bi errepidean, Udazken Loreak, Oh happy day, Bi gira, Wazemank
 52. 52. Kirola: Pilota, futbola, saskibaloia, txirrindulatitza, estropadak,…</li></li></ul><li>Euskalhedabideenerronka: <br /><ul><li>Funtziokomunikatiboa
 53. 53. Funtziointegratzailea (kohesioa)
 54. 54. Hizkuntzarennormalizazioa</li></li></ul><li>Euskara<br /><ul><li>Estandarberezia: </li></ul>- ahozkojasoa (bapatekoahozkotasuna) <br /> - esatekoereduidatzizkoa (ahozkotasunidatzia)<br /><ul><li>Ahaleginhaundiakzuzentasunean
 55. 55. Hizkuntza-sortzaile eta normalizatzaile
 56. 56. Hizkuntzalari / zuzentzaileeneragina</li></li></ul><li>Eredua: hizkuntzazaindu eta egokia<br /><ul><li>Hizkuntzalari / zuzentzaileeneginkizunabirpentsatu
 57. 57. Kazetari-hizkuntzakazetariekeginbehardute, ezhizkuntzalariek
 58. 58. estuhartuEuskaltzaindiakaraubihurtuduena (ahoskera, deklinabidea, aditza, hiztegia)
 59. 59. Askatasunabestearloetan. </li></li></ul><li>Gaztelania <br />euskarazko emanaldietan<br />
 60. 60. Gaztelania euskarazko emanaldietan:<br /><ul><li> Zer egin erderetako testigantzekin?
 61. 61. Beste erderak / gaztelania
 62. 62. Irrati-Telebista / egunkari-aldizkariak
 63. 63. Beste eredu batzuk: TVG, TV3,…
 64. 64. Zentzuzko esaldirik garrantzitsu edo adierazkorrenak gaztelaniaz mantendu, irizpide hestuen arabera?
 65. 65. Zailtasuna: “hasierako bidezidorra, bide zabal”
 66. 66. Gaizki ulertuak: barnean eta kanpoan</li></li></ul><li>Euskarazkokazetaritzaren<br />erronkak<br /><ul><li>Informazio Agenda
 67. 67. Gaipropioak
 68. 68. Hutsikez
 69. 69. Nazioartekoleihoa
 70. 70. Erreferenteizatea; gaiak, tratamendua, profesionaltasuna
 71. 71. Gaztelaniazkomedioakeuskararenleihobihurtzea</li></li></ul><li>Prestakuntza<br />
 72. 72. Prestakuntza<br /><ul><li>Kazetarionetengabekoprestakuntza
 73. 73. Unibertsitatekoa</li></li></ul><li>ZereskatzendioguUnibertsitateari?<br /><ul><li>Profesional egokiak presta eta trebaditzala
 74. 74. Komunikazioariburuzkoazterketa</li></li></ul><li>ZereskatzendioguUnibertsitateari?<br /><ul><li>Gizartearenazterketa eta ezagutza
 75. 75. Edukienprodukzioa
 76. 76. Hizkuntzenezagutza
 77. 77. Komunikaziogaitasuna
 78. 78. Teknologiarenezagutza
 79. 79. Kreatibitatea, iniziatiba, arazoakkonpontzekogaitasuna
 80. 80. Etika eta zintzotasuna
 81. 81. Ebaluatzekogaitasuna</li></li></ul><li>ZereskatzendioguUnibertsitateari?<br /><ul><li>Komunikabideonjardunarenazterketakritikoa
 82. 82. Errealitatearenezagutza eta oinarria
 83. 83. Komunikabideekikoharremana</li></li></ul><li>Merkatua<br />
 84. 84. Merkatua<br /><ul><li>Kontsumitzen al dira</li></ul>euskarazsortutako<br />produktuak?<br />
 85. 85. Euskalhedabideenerronkak<br /><ul><li>Arrakasta
 86. 86. Kalitatea
 87. 87. Euskara
 88. 88. Kazetaritza
 89. 89. Prestakuntza</li></li></ul><li>Euskalkazetaritzaren<br />Erronkak<br /><ul><li>Erdalhedabideakeuskararibizkaremanda
 90. 90. Kazetarieta sortzaileeuskaldunak arlo guztietara</li>

×