Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tsahim test batchimeg

1,266 views

Published on

 • D0WNL0AD FULL ▶ ▶ ▶ ▶ http://1lite.top/QHrj6 ◀ ◀ ◀ ◀
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

Tsahim test batchimeg

 1. 1. нүүр Цахим тест Сургууль: 92 Анги,бүлэг: 11а Хичээлийн нэр: Сурагч нэр Цэрэн Хичээлийн сэдэв: Шалгалтын хуваарь сонгохБөглөж дуусаад ctrl+s дараарай Хувилбар-1 Хувилбар-2 Page 1
 2. 2. нүүр НийгэмОлон улсын харилцаа Хувилбар-2 Хувилбар-3 Page 2
 3. 3. хувилбар 1 Цахим тес харидаалгавар 1 2 3хариулт B C AХувилбар 1Асуулт1Өөрийн хүчийг байнга нэмэгдүүлэх дүрэм аль системийн алтан дүрэм бэ? А.нэг туйлт системАсуулт2Нэгж улсуудын тусгаарлах, бие даах оролдлогыг таслан зогсоох нь аль системийн дүрэм бэ? А.нэг туйлт системАсуулт3Нөгөө 2 талтайгаа аль алинтай нь сайн харилцааиай байхыг хичээх нь аль системийн дүрэм бэ? А.нэг туйлт систем Асуулт4 олон улсын харилцаа 1 олон улсын харилцааны хэлбэрүүд 2 орчин үеийн олон улсын харилцааны хандлагыгтодорхойлогч хүчин зүйл 3 A.1B,2A,3C Асуулт5 Дэлхий дахинд 2 том лагерт хуваагдаж үзэл суртал,цэрэг зэвсэглэлийн талаар хөөцөл Page 3
 4. 4. хувилбар 1 Дэлхий дахинд 2 том лагерт хуваагдаж үзэл суртал,цэрэг зэвсэглэлийн талаар хөөцөл A.1945 В.1960 Асуулт6Олон улсын харилцаанд өөрийгөө төлөөлөх тодорхой байгууллагаар дамжуулан харилцаж болдогнэлээд А. Олон улсын байгууллага В. Ард түмэнАсуулт7Хэдээс дээш улс оролцож байгуулсан хамтын байгууллагыг олон улсын байгууллага гэх вэ А.2 В.3Асуулт8Дэлхий дахинд 2 том лагерт хуваагдаж үзэл суртал,цэрэг зэвсэглэлийн талаар сөргөлдөх болсон Доорх благерийг төлөөлөх вэ? А. УмардАтлантын гэрээний байгууллага В. Варшавын гэрээний байгууллагаАсуулт 9 Ноёрхогч шинжтэй болж буй аливаа улс эвслийг эсэргүцэх, хүчээ ихэсгэх буюу хадгхэрэггүй систем аль нь вэ? А.Хоёр туйлт В.Олон туйлтАсуулт 10Ерөнхийлөгч Энхбаяр БНСУд төрийн айлчлал хийв. Энд олон улсын харилцааны аль төрөл , хэлбэр яваг А.2 талт улс төрийн харилцаа В. 2 талт эдийн засгийн харилцаа Page 4
 5. 5. хувилбар 1 Цахим тест хариултын хуудас 4 5 6 7 8 A D C Е Aлтан дүрэм бэ? B.хоёр туйлт систем C.Гурван туйлт ситемгсоох нь аль системийн дүрэм бэ? B.хоёр туйлт систем C.Гурван туйлт ситемыг хичээх нь аль системийн дүрэм бэ? B.хоёр туйлт систем C.Гурван туйлт ситем A хамтын ажиллагаа, өрсөлдөөн, хараат байдал, дайтах B дэлхийн бодлого туйлуудаас хамаарах, даяаршил,бүс нутаг,салбар бүс нутгийн интеграцла C дэлхийн олон нийтийн бие даасан гишүүн болсон эрхийн субьектуудын хо B.1A,2B,3C C.1B,2C,3Aүзэл суртал,цэрэг зэвсэглэлийн талаар хөөцөлдөж байсан үе хэдий үеэс эцэс болсон бэ? Page 5
 6. 6. хувилбар 1үзэл суртал,цэрэг зэвсэглэлийн талаар хөөцөлдөж байсан үе хэдий үеэс эцэс болсон бэ? С. 1970 D.1990 E. 1980ууллагаар дамжуулан харилцаж болдогнэлээд хязгаарлагдмал субьект аль нь вэ? В. Ард түмэн С.Төр засаг D.Үндэстэн дамнасан байгууллагайгууллагыг олон улсын байгууллага гэх вэ С. 4 D.5 E.6эвсэглэлийн талаар сөргөлдөх болсон Доорх байгуулагуудаас аль нь социалистВ. Варшавын гэрээний байгууллага С.Европын нэгдсэн Холбоо D.Зүүн өмнөд Азийн орнуудын холбооулс эвслийг эсэргүцэх, хүчээ ихэсгэх буюу хадгалах, аль нэгтэй дайсганасан ч системийг бүхэлд нь тогтворгүйжүүлэх нь В.Олон туйлт С.нэг туйлт. D.Гурван туйлтон улсын харилцааны аль төрөл , хэлбэр явагдаж байна вэ? В. 2 талт эдийн засгийн харилцаа С.Олон талт харилцаа D.олон талт улс төрийн харилцаа Дүн харах Page 6
 7. 7. хувилбар 1 9 10 D А D.Олон туйлт систем D.Олон туйлт систем D.Олон туйлт системөрсөлдөөн, хараат байдал, дайтахутаг,салбар бүс нутгийн интеграцлал,мэдээлэлийн техонологи, глобальүн болсон эрхийн субьектуудын хоорондын харилцаа D.1B,2A,3C Page 7
 8. 8. хувилбар 1 буцах E.Аба В зөвзийн орнуудын холбоонь тогтворгүйжүүлэх нь E.Өмнөд,умард, туйлт E.Аль нь ч биш Page 8
 9. 9. хувилбар 2 Асуултын хариултАсуулт 1 2 3хариулт a b bхувилбар-1Асуулт -1иргэний нийгмийн ойлголтыг хөгжүүлэхэд ихээхэн хувь нэмэр оруулсан эрдэма.А.Смитб.Ф.Энгельсв.Т.ГоббсАсуулт -2төрийн онцлог шинжийг бүрдүүлж байгаа тэр зүйл ньа.нийтлэг эрх мэдэлб.нийтлэг эрх ашигв.Т.ГоббсАсуулт -3төрийн онцлог шинжийг бүрдүүлж байгаа тэр зүйл ньа.нийтлэг эрх мэдэлб.нийтлэг эрх ашигв.хүн амАсуулт -4 Page 9
 10. 10. хувилбар 2 1.иргэний нийгэм 2.улсын их хурал 3.ерөнхийлөгч 4.засгийн газар а.төрийн эрх барих дээд байгууллага б.төрийн гүйцэтгэх дээд байгууллага в.өөрийн эдийн засаг ,соёл,шашин зэрэг сонирхолоо төрийн үйл ажиллагааны г.төрийн тэргүүн,монголын ард түмний эв нэгдлийг илэрхийлэгча. 1в 2б 3г 4аб. 1а 2г 3б 4вв 1а 2б 3г 4вг 1в 2г 3б 4а Page 10
 11. 11. хувилбар 2 Page 11
 12. 12. хувилбар 2 Цахим тестултын хариулт 4 a Дүн харахихээхэн хувь нэмэр оруулсан эрдэмтдийн нэр …......................юм Page 12
 13. 13. хувилбар 2онирхолоо төрийн үйл ажиллагааны хүрээнээс гадуур хэрэгжүүлдэгнэгдлийг илэрхийлэгч Page 13
 14. 14. хувилбар 2 Page 14
 15. 15. хувилбар 2 Page 15
 16. 16. хувилбар 2 Page 16
 17. 17. хувилбар 2 Page 17
 18. 18. дүн Цахим тестын үнэлгээ Сургууль: 92 анги,бүлэг: 11а хичээлийн нэр: сурагч нэр Цэрэн хичээлийн сэдэв: үнэлгээ харах хэсэг хувилбар1 Хувилбар 2 асуулт оноо хариулт 1 1 зөв асуулт оноо 2 0 буруу 1 1 3 0 буруу 2 0 4 1 зөв 3 0 5 1 зөв 4 0 6 0 буруу авах оноо 4 7 0 буруу авсан оноо 1 8 0 буруу зөв хариулт 9 0 буруу буруу хариулт 10 0 буруу хувь авах оноо 10 үсэг авсан оноо 3 зөв хариулт 3буруу хариулт 7 дөхөж байна хувь 30 үсгэн үнэлгээ D дөхөж байна Бөглөж дуусаад ctrl+s дараарай Анализ Page 18
 19. 19. дүнPage 19
 20. 20. дүнтестын үнэлгээ Нийгэм Олон улсын харилцаа хариулт зөв буруу буруу буруу 1 3 25 Dдөхөж байна Page 20
 21. 21. дүнPage 21
 22. 22. дүнPage 22
 23. 23. дүнPage 23
 24. 24. дүнPage 24
 25. 25. дүнPage 25
 26. 26. дүнPage 26
 27. 27. дүнPage 27
 28. 28. дүнPage 28
 29. 29. дүнPage 29
 30. 30. дүнPage 30
 31. 31. дүнPage 31
 32. 32. дүнPage 32
 33. 33. дүнPage 33
 34. 34. дүнPage 34
 35. 35. дүнPage 35
 36. 36. дүнPage 36
 37. 37. дүнPage 37
 38. 38. дүнPage 38
 39. 39. дүнPage 39
 40. 40. analiz ЦАХИМ ТЕСТИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ АНАЛИЗ,ГРАФИК сургууль 92 Нийгэм анги бүлэг 11а Олон улсын х сурагч нэр ЦэрэнҮнэлгээ харах хэсэг: Хувилбар1 Асуулт Хариулт хариулт нь анхаарах 1 зөв B.хоёр туйлт систем 2 буруу C.Гурван туйлт ситем 3 буруу А.нэг туйлт систем 4 зөв A.1B,2A,3C 5 зөв D.1990 6 буруу С.Төр засаг 7 буруу E.6 8 буруу А. УмардАтлантын гэрээний байгууллага 9 буруу D.Гурван туйлт 10 буруу А.2 талт улс төрийн харилцаа Хувилбар2 Асуулт Хариулт хариулт нь 1 зөв а.А.Смит 2 буруу б.нийтлэг эрх ашиг 3 буруу б.нийтлэг эрх ашиг 4 буруу а.нийтлэг эрх мэдэл 5 Page 40
 41. 41. analizНЭЛГЭЭНИЙ АНАЛИЗ,ГРАФИК Нийгэм Олон улсын харилцаа Дүн харах анхаарах зүйл анхаарах зүйл Page 41

×