Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

цахим хичээл

7,355 views

Published on

 • Follow the link, new dating source: ❶❶❶ http://bit.ly/39mQKz3 ❶❶❶
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Sex in your area is here: ♥♥♥ http://bit.ly/39mQKz3 ♥♥♥
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

цахим хичээл

 1. 1. Хичээлийн сэдэв : Олон улсын харилцаа, түүний хэлбэр Багш Г.Батчимэг Ном зүй тест Бие даалт Тайлб а р толь Е-mail: [email_address] Blog: tanihuiblogmn.net
 2. 2. Хичээлийн зорилго:
 3. 3. Хичээлийн зорилт К1- К2- К3- К4-
 4. 4. Төрөөс гадаад бодлого явуулах шаардлага 1 .Аль ч орон бусад улс, ард түмэнтэй, ялангуяа хөрш зэргэлдээ улс орнуудтай олон талын харилцаатай байдаг. 2. Зөвхөн төрийн дотоод борлогын үр дүнд нийгмийн бүхийг л хэрэгцээг хангаж чаддаггүй, гадаад орчинтой харилцаж байж зарим хэрэгцээгээ хангах зэргээр нөхцөлддөг.
 5. 5. Төрийн гадаад бодлогын үүргүүд: Батлан хамгаалах үүрэг Төлөөлөх мэдээлэх Хэлэлцээ хийх
 6. 6. УЛС ТӨР ЦЭРЭГ СТРАТЕГИ ОЛОН НИЙТ СОЁЛ ШИНЖЛЭХ УХААН ҮЗЭЛ СУРТАЛ ОЛОН УЛСЫН ХАРИЛЦААНЫ ТӨРЛҮҮД ТЕХНИК ЭДИЙН ЗАСАГ ОЛОН УЛСЫН ХАРИЛЦАА
 7. 7. Олон улсын харилцааг дараах байдлаар ангилдаг <ul><li>Нэг туйлт </li></ul><ul><li>Хоёр туйлт </li></ul><ul><li>Гурван туйлт </li></ul><ul><li>Олон туйлт </li></ul>
 8. 8. Нэг туйлт систем Дүрэм: <ul><li>Цөм их гүрэн цэрэг,эдийн засгийн хувьд ноерхоно.
 9. 9. Өөрийн нөлөөнд байгаа нэгжүүдийн хоорондын зөрчилдөөнийг зохицуулна
 10. 10. Нэгж улсуудыг тусгаарлах бие даах оролдлогы таслан зогсоох </li></ul>буц
 11. 11. Хоёр туйлт систем Дүрэм: <ul><li>Хоёр туйлын хооронд дайсагнах өрсөлдөөн байдаг.
 12. 12. Өөрийн нөлөөнд байгаа нэгжүүдийн хоорондын зөрчилдөөнийг зохицуулна
 13. 13. Нэгж улсуудыг тусгаарлах бие даах оролдлогыг таслан зогсоох </li></ul>
 14. 14. Гурван туйлт систем Дүрэм: <ul><li>Нөгөө хоёр талтай аль алинтай нь сайн харилцаатай байх,зөрчил үүсэхээс болгоомжлох.
 15. 15. Нөгөө 2 талын хооронд ойр дотны хамтын ажиллагаа бий болохоос сэргийлэх </li></ul>
 16. 16. Олон туйлт систем Дүрэм: <ul><li>Ноёрхогч шинжтэй болж буй аливаа улс,эвслийг эсэргүүцэх
 17. 17. Хүчээ аль болох ихэсгэх,эсвэл хадгалах
 18. 18. Аль нэг талтай дайтсан ч системийг бүхэлд нь тогтворгүйжүүлэх </li></ul>
 19. 19. Олон улсын харилцааны өнөөгийн үе шат нь нэг талаар улс орнуудад гадаад бодлогоо чөлөөтэй сонгохэрх чөлөө олгосон сайн талтай боловч нөгөөтэйгүүр олон улсын харилцааны систем тодорхой бус хэвээр байна ОУ-ын систем одоо ямар байна вэ? Тухайлбал: <ul><li>Зэвсэглэл түүний дотор цөмийн зэвсэг, цөмийн түүхий эдээр хөөцөлдөх
 20. 20. чвдал дэлхийн нийтийн хяналтаас гарсан
 21. 21. Олон улсын терроризм дэлхий ахинд нүүрлэж буй хамгийн том аюулын нэг болжээ </li></ul>
 22. 22. Тайлбар толь Unipolar -ОУ-ын харилцааны нэг туйлт тогтолцоо Bipolar- ОУ-ын харилцааны хоёр туйлт тогтолцоо Tripolar- ОУ-ын харилцааны гурван туйлт тогтолцоо Multipolar- ОУ-ын харилцааны олон туйлт тогтолцоо Polyarchal- ОУ-ын харилцааны туйлгүй тогтолцоо
 23. 23. Гурван туйлт систем Дүрэм: <ul><li>Нөгөө хоёр талтай аль алинтай нь сайн харилцаатай байх,зөрчил үүсэхээс болгоомжлох.
 24. 24. Нөгөө 2 талын хооронд ойр дотны хамтын ажиллагаа бий болохоос сэргийлэх </li></ul>
 25. 25. Гэрийн даалгавар1 <ul><li>Сурах бичиг 135,136 дугаар хуудасны жишээг унш дэвтэрт тэмдэглэх
 26. 26. Одоо үеийн олон улсын харилцаанд туйлт системийн аль байна вэ жишээ ол </li></ul>Гэрийн даалгавар2 Олон улсын харилцаа ба бидний амьдрал эссэ бичих Үгийн тоо 170
 27. 27. Бие даалт <ul>Тохиолдол шинжилнэ үү. Сурагч бүр тус тохиолдолд 5 доошгүй асуулт гарган эргэцүүлэлээ бичиж ирнэ үү? </ul>Тохиолдол Иргэн А нь ерөнхийлөгчийн эвээлээр цагдан хорих газраас суллагдсан юм. 1300 төгрөг хулгайлаад 10 жилийн ял авсан.Тэрээр өөрийн нялх хүүхдийн хамт шоронд орсон юм. Дэлхийн зөн монгол ОУБ-ын эрүүгийн эрх зүйн хөтөлбөр нь түүнийг төлөөлөн ерөнхийлөгчийн эвээлийг хүссэн юм. Түүнд тохиолдсон хэрэг нь үндэстний хэмжээнд яригдах болсон ба хэвлэл мэдээллийн хэрэгслэлүүд хэргийг сурвалжлан мэдээлж, олон нийтийн форум хүртэл хуралдсан. Дэлхийн зөн монгол ОУБ-ын эрүүгийн эрх зүйн хөтөлбөр нь монголын эрүүгийн хуулийн заалтуудад өмгөөлөл хамгааллын олон шинэчлэлүүдийг оруулсан. Олон хүн иймэрхүү хэргээр хэтэрхий урт ял авч байв. Өнөөдөр иргэн “А” улаанбаатарт ажиллаж, амьдарч байна үүнд Дэлхийн зөн монгол ОУБ-ын эрүүгийн эрх зүйн төсөл тодорхой хувь нэмэр оруулжээ
 28. 28. Ном зүй <ul><li>Д.Буян “Нийгмийн тухай мэдлэг”УБ.2010 он
 29. 29. /134-136 тал, 146-147тал /
 30. 30. О.Пүрэв нарын”Нийгмийн ухаан” УБ.2009 он
 31. 31. /234-252 тал/
 32. 32. Атар, Мандах “Нийгмийн тухай мэдлэг”
 33. 33. УБ.2009 он
 34. 34. Г. Дэлгэрмаа улс төр сулал </li></ul>

×