Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Medeelliin sistem 10 angi

7,928 views

Published on

Published in: Education

Medeelliin sistem 10 angi

  1. 1. Мэдээллийн систем
  2. 2. Компьютерваа мэдээллийг ашигтай мэдээлэл болгон хөрвүүлдэг электрон болон электрон механик хэсгүү Техник хангамж Программ хангамж Click to edit Master subtitle style Нэмэлт төхөөрөмж Үйлдлийн систем Үндсэн иж бүрдэл Хэрэглээний программ
  3. 3. Техник хангамжҮ ндсэн иж бү рдэл Нэмэлт тө хөө рө мж Хэвлэгч (printer) Дэлгэц (Monitor) Компьютер дахь мэдээллийг цаасан дээр гаргах Гаргах төхөөрөмж Төхөөрөмжүүдийн ангилал Мэдээллийг хэрэглэгчдэд харуулах үүрэгтэй. Kam Зураган, хөдөлгөөнт мэдээллийг оруулах Гар (Keyboard) Гар (Keyboard) Мэдээллийг оруулах удирдах төхөөрөмж Scanner Мэдээллийг оруулах удирдах төхөөрөмж Оруулах Цаасан дээрх мэдээллийг зураг хэлбэрээр оруул Гаргах Хулгана (Mouse) Click to edit Master subtitle Боловсруулах style мэдээллийг гаргах Чанга яригч (speaker) Дуунг Мэдээллийг оруулах, удирдах төхөөрөмж Хадгалах Холболтын Чихэвч Дуун мэдээллийг гаргах Системийн блок (Processor) Системийн блок (Processor) Мэдээллийг хадгалах, боловсруулах төхөөрөмж Лазер диск (CD,DVD) Мэдээллийг хадгалах, боловсруулах төхөөрөмж Мэдээллийг хадгалах, зөөх Хуруу диск (Flash) Мэдээллийг хадгалах, зөөх
  4. 4. 12 14 15 16 6 8 10 13 2 7 9 11 3 5 4 4 1 Ердийн товчлуурууд Space bar – үг хоорондын сул зай бичих. Back Space – Курсорын өмнөх тэмдэгтийг устгана. Удирдлагын товчлуурууд Caps Lock – Том жижиг үсгээр бичих.т болон тоон товчлуурууд орно. Shift – товчны үүргийг солно. Enter – Курсорыг шинэ мөрөнд байрлуулах. Click to Insert – Текстийнsubtitle style edit Master дунд оруулга хийнэ. Delete – Курсорын арын тэмдэгтийг устгана. Тусгай товчлуурууд Home – Курсорыг мөрийн эхэнд шилжүүлнэ. End – Курсорыг мөрийн төгсгөлд шилжүүлнэ Page Up – Мэдээллийг гүлгэж харах хэрэгсэл.F12 хүртлэх товчлуурууд орно. Page Down – мэдээллийг гүйлгэж харах хэрэгсэл. Esc – Команд буюу үйлдлээс татгалзана. Num Lock – Тоо эсвэл тэдгээрийн доод командыг биелүүлэх Print Screen – Дэлгэцийг завсрын санах ойрд зураг хэлбэрээр Scroll Lock – мэдээллийг гүлгэж харах хэрэгсэл Pause Break – Программыг түр зогсооно.
  5. 5. Системийн блокЭх хавтан (Main board) Хатуу диск (Hard disc)Мэдээллийг оруулах, дамжуулах, гаргах замуудыг агуулдаг хавтан. Мэдээллийг хадгалах зориулалттай. Компьютер уТүүн дээр CPU, RAM, ROM оршино. 40gb, 80gb, 160gb, 320gb...гэх мэт хэмжээтэйТөв процессор (CPU)Мэдээлэл боловсруулалтын бүх үйл ажиллагааг гүыэтгэж, удирдаж байдаг. Тэжээлийн блок1GHz, 1.6GHz, 3.2GHz… гэх мэт хүчин чадалтай/хурдтай/ CPUнүүд байдаг. Компьютерийн эд ангиудад хэрэгцээт тэжээллий Click to edit Master subtitle styleШуурхай санах ой (RAM) Холболтын төхөөрөмжКомпьютер ажиллаж байх явцдаа цаг үргэлж энд мэдээллээ түр хадгалж байдаг.128mb, 256mb, 512mb, 1gb...гэх мэт хэмжээтэй байдаг. Үүнд оролт гаралтын сувгууд, модем, утасны шугТогтмол санах ой (ROM)Компьютер асаахад түний хүчин чадал, үзүүлэлтүүдийг түр агуулж байдаг санах ой. Харин тхөтлөгч өөрчлөлт хийх нь хориотой б Лазер диск үүнд бичилт, Лазер диск нь Их хэмжэээний мэдээллийг хадгалах зө
  6. 6. Программ хангамж Үйлдлийн систем Хэрэглээний программКомпьютерийг ажилд Хэрэглэгчид ажиллах бэлтгэх үүрэгтэй боломжийг олгох үүрэгтэй MS-DOS Paint Click to edit Master subtitle style Windows xp Windows xp Media player Windows 7 Microsoft word 2007 Windows vista Movie maker
  7. 7. Windows үйлдлийн систем үйлдлийнБүх зүйлийг цонх хэлбэрээр дүрсэлдэг учир WINDOWS буюу цЭнэ орчинд олон дрограмм зэрэг ажиллах боломжтой бөгөөдЭнэ үйлдлийн системд компьютерийг шууд унтрааж болохгүй
  8. 8. Анхаарал хандуулсан танд баярлалаа

×