Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

тохиолдол

11,055 views

Published on

тохиолдол

 1. 1. № 1<br />Автомашинд мөргүүлсний улмаас 20 настай Н гэгч эмнэлэгт ирсэн. Эмнэлзүй, рентген зургаар баруун дунд чөмөг дээд 1/3-ээр ташуу хугарч, уртааш зөрөөтэй гэсэн онош тавьж татлага хийж эмнэлэгт хэвтүүлжээ. <br /> Асуулт: <br /><ul><li>Гэмтэл үүсэх шалтгааныг яаж ангилах вэ? /1.2.3.4.5./
 2. 2. Дээрхи хугаралыг –ОА онош-1
 3. 3. Хугарлын зөрөөний ангилал /1.2.3.4/
 4. 4. Дунд чөмөгний хугарлын үед татлага хийх цэгүүд /1.2/</li></ul>№ 2<br />Мориноос унасан 32 настай Д гэгч сумын эмнэлэгт ирсэн ба зүүн шилбэ яс хугарсныг нь тогтоож эмч татлага хийх боллоо. <br /> Асуулт: <br /><ul><li>Шилбэ ясны хугаралд ямар ямар чиг тавьж болох вэ? /1.2.3../.
 5. 5. Татлага хийх цэгүүд /1.2./
 6. 6. Татлаганд хэрэглэгдэх багаж хэрэгслүүд /1.2.3.4.5.6.7.8../.
 7. 7. Шилбэ ясны хугарлын онцлогууд /1.2.3.4./</li></ul>№ 3<br />48 настай Ц гэгч эмэгтэй хальтарч унахдаа баруун талын шуу сарвууны үений ойролцоо гэмтэж хүлээн авахад ирсэн. <br /> Асуулт:<br /><ul><li>Хугарамтгай хэсгийн хугарлын байрлал ба хэлбэр /1.2./
 8. 8. Ясны хугарлыг эвийн аргаар эмчлэх аргууд /1.2.3/
 9. 9. Хугарлын үед тавих гөлтгөнө боолтын хэлбэрүүд /1.2.3.4..../
 10. 10. Ясны хугарлын завсар мэдээгүйжүүлэх арга техник /1,2,3/</li></ul>№ 4<br />Сумын заан Б барилдаж байгаад баруун мөрөндөө гэмтэл авч, зүүн гараараа баруун гараа тулсан тэр талруугаа ялимгүй хазайсан байдалтай эмчийн өрөөнд орж ирэв. <br /> Асуулт: <br /><ul><li>Мөрний мултралын үед илрэх эмнэлзүйн шинж тэмдгүүд /1.2.3.4.../
 11. 11. Хугарал мултралыг ялган оношлох шинж тэмдэг /1.2.3/
 12. 12. Мөрний мултралыг чиглэлээр нь яаж ангилах вэ? /1.2.3/
 13. 13. Мөрний мултралыг оруулах аргуудыг нэрлэх /1.2.3.4./</li></ul>№ 5<br />Сумын заан Б барилдаж байгаад баруун мөрөндөө гэмтэл авч, зүүн гараараа баруун гараа тулсан тэр талруугаа ялимгүй хазайсан байдалтай эмчийн өрөөнд орж ирэв. <br /> Асуулт:<br /><ul><li>Мөрний мултралын үед мэдээгүйжүүлэх арга /1.2.3.../
 14. 14. Мөрний мултрал оруулах аргууд /1.2.3.4../
 15. 15. Мөрний мултралыг хугацаагаар яаж ангилах вэ? /1.2.3.4.5./
 16. 16. Мөрний мултралыг зассаны дараа хийх бэхэлгээ /1.2/</li></ul>№ 6<br />Өвчтөн С 37 настай, тэмээнээс унаж гэмтсэн зүүн түнхээрээ хөдөлгөж чадахгүй тахимаараа нугалж өвдгөөрөө дотогш хавчсан байрлалтай ирэв. Эмч зүүн түнхний мултрал гэж оношлов. <br /> Асуулт:<br /><ul><li>Урьдчилсан онош
 17. 17. Мултрал ба дунд чөмөгний дээд булууны хугарлыг ялган оношлох /1.2.3.4/
 18. 18. Түнхний мултралыг оруулах арга /1.2,3/
 19. 19. Мултралыг оруулсаны дараа хийх эмчилгээний ерөнхий зарчим /1.2.3/</li></ul>№ 7<br />28 настай эмэгтэй, зүүн талын түнхний мултралын улмаас доголдог, баруун талын түнхний үеэр өвддөг хөдөлгөөн хязгаарлагдсан байлаа, рентгэн зургаар зүүн талын түнх мултарч баруун талдаа деформаци үүссэн нь тогтоогджээ. <br /> Асуулт: <br /><ul><li>Мөчдийн богиносолтын ангилал /1.2.3.4./
 20. 20. Мөчдийн хөдөлгөөн хязгаарлагдах хэлбэрүүд /1.2.3/
 21. 21. Мөчдийн урт хөдөлгөөний өнцөг хүч үзэх багаж аргуудыг нэрлэ /1.2.3/
 22. 22. Дээрхи өвчтөний эмчилгээний тактик</li></ul>№ 8<br />Өвчтөн авто осолд орж цээжээр өвддөг, амьсгал авахад хөндүүрлэнэ гэж зовиурлана. Үзлэг шинжилгээгээр зүүн талын VII,VIII хавирга хугарч зөрсөн. цээжний хөндийд далны доод шугамын төвшинд шингэний төвшинтэй байлаа. <br /> Асуулт:<br /><ul><li>Цээжний хөндийд хуралдсан гемотороксыг хэмжээгээр нь яаж ангилах вэ? /1.2.3/
 23. 23. Хуралдсан гемотороксыг тогтсон, тогтоогүйг ямар сорилоор үзэх вэ? /1.2/
 24. 24. Хуралдсан гемотороксыг халдварлагдсан, халдварлагдаагүйг үзэх сорилуудыг нэрлэ. /1.2/
 25. 25. Гемотороксын үед цээжний хөндийд пункцыг хийх арга техник /1.2.3.4/</li></ul>№9<br />Өвчтөн А 73 настай эрэгтэй хальтарч унахдаа зүүн ташаагаараа дарж унасан үзэхэд зүүн түнхний үеэр хөдөлгөөн хязгаарлагдмал, хавантай хөл гадагш эргэсэн, мөч богинотой, өвчтөн урьд нь ясны сийрэгжилт гэсэн оношоор эмчилгээ хийгдэж байсан, R0-нд дунд чөмөгний хүзүү хугарсан гэсэн онош тавьж хэвтүүлэв<br /> Асуулт:<br /><ul><li>Дунд чөмөгний хүзүүний хугарлын онцлогууд /1.2.3.4/
 26. 26. Дунд чөмөгний хүзүүний хугарлын үед илрэх эмнэлзүйн шинж тэмдгүүд /1.2.3.4/
 27. 27. Ясны хугарлын үед бороо үүсэхэд нөлөөлөх хүчин зүйлүүд /1.2.3.4.5./
 28. 28. Дунд чөмөгний хүзүүний хугарлын ангиллыг нэрлэ /1.2.3./</li></ul>№ 10<br />Д. 23 настай, 1 цагийн өмнө урьд хэвлий рүүгээ хутгалуулсан. Шарх нэвтэрсэн. Хүйтэн хөлс гарч салст бүрхүүл цайвар болж царай цонхийж цайсан, АД 90/60, PS<br />11120, өвчтөн хэвлий дотор цус алдалттай гэж оношлон яаралтай лапоротоми хийхээр мэс засалд бэлдэв. <br /> Асуулт:<br /><ul><li>Хэвлий нэвтэрсэн нэвтрээгүй ялгах үндэслэл /1.2/
 29. 29. Дотор эрхтний гэмтлийн үед цуллаг эрхтэн гэмтэхэд давамгайлах эмнэлзүйн шинж тэмдэг /1.2.3/
 30. 30. Хөндийт эрхтэн гэмтэх үед гарах эмнэлзүйн шинж тэмдгүүд/ 1.2.3.4/
 31. 31. Хэвлий гэмтлийн үед онош тодруулах шинжилгээнүүдийг нэрлэнэ үү? /1.2.3./</li></ul>№ 11<br />35 настай өвчтөн Б. 3 сарын урьд баруун шилбээрээ яс хугарч бариачид бариулсан ба амбулаториор үзэхэд ташуу хугарал бороогүй, хөдөлгөөнтэй, гишгэж чадахгүй байв. <br /> Асуулт: <br /><ul><li>Ясны бороо үүсэхгүй, удаашрахад нөлөөлөх хүчин зүйл /1.2.3.4.5/
 32. 32. Ясны хугарлыг эвийн аргаар эмчлэх аргууд /1.2.3/
 33. 33. Шилбэ ясны хугарлын үеийн онцлогууд юу вэ?/ 1.2.3.4.5/
 34. 34. Хугарлын дараа үүсэх хүндрэлүүд /1,2,/</li></ul>№ 12<br />Сумын эмнэлэгт мориноос унаж гэмтсэн доод мөчдийн саажилттай,аарцагны эрхтнүүдийн үйл ажиллагаа алдагдсан өвчтөн ирэв.<br /> Асуулт:<br /><ul><li>Нуруу нугасны хүндэрсэн гэмтэл гэж юуг хэлэх вэ?
 35. 35. Нугасны гэмтэлтэй өвчтөнд хийх асаргаа сувилгаа /1,2,3,4/
 36. 36. Нарийн мэргэжлийн эмчийг иртэл хийх арга хэмжээ /1.2.3.4../
 37. 37. Хугарсан төвшинд паравертибрал хориг хийх арга техник урвалж бодисууд/ 1.2.3./</li></ul>№ 13<br />Барилдааны явцад хүзүүндээ гэмтэл авсан улсын начин А эмнэлэгт хандсан байна. Үзлэг шинжилгээгээр С5-ын арын сэртэн хугарч, хүзүүний холбооснуудын суналт гэж оношлов.<br /> Асуулт:<br /><ul><li>Хүндрэлгүй хүзүүний хугарлын үед илрэх эмнэлзүйн шинжүүд /1.2.3.4/
 38. 38. Дээрх өвчтөнд хийх эмчилгээний зарчим тактик /1.2.3.4/
 39. 39. Ямар чиг боолтууд хийх вэ?/ 1.2../
 40. 40. Хүндрэлээс урьдчилан сэргийлэх, ХЧА-ын сэргэх хугацаа /1.2./</li></ul>№ 14<br />Чаргаар гулгаж байгаад гэмтсэн 22 настай Ц гэгч оюутан эмнэлэгт хандсан ба ахар сүүл хугарч дотогш өнцөглөн тахийжээ. <br /> Асуулт:<br /><ul><li>Ахар сүүл, хугарах үед илрэх эмнэлзүйн шинж тэмдэг /1.2.3.4/
 41. 41. Түүнд үзүүлэх анхны тусламж эмчилгээний хэлбэрүүд/ 1.2.3.4/
 42. 42. Оношийг бүрэн тогтоох арга /1.2../
 43. 43. Аарцаг ясны зах хязгаарын хугарлуудыг нэрлэх /1.2,3/</li></ul>№ 15<br />2 давхраас унаж гэмтсэн, өсгий ба нуруугаар өвдөнө гэсэн зовиуртай 19 настай, эрэгтэй хүлээн авахад ирэв. Эмч рентген зургийг авч 2 өсгий ясны бяцарсан хугарал. L1 нурууны шахагдсан хугарал гэж оношлов.<br /> Асуулт:<br /><ul><li>Нурууны хугарал үүсэх гэмтлийн механизмуудыг нэрлэх /1.2.3.4../
 44. 44. Нурууны гэмтэлтэй өвчтөнг тээвэрлэх зарчим/ 1.2/
 45. 45. Дээрх өвчтөнд онош тодруулах нэмэлт шинжилгээнүүд /1.2.3 /
 46. 46. Нурууны гэмтлийн үед ямар татлага ба чигүүд хэрэглэх вэ? /1.2.3.../.</li></ul>№ 16<br />Өвчтөн Д. 43 настай эрэгтэй, 1 өдрийн өмнө бүсэлхийнээс доош шороонд даруулж гэмтэж хүлээн авахаар ирэв. Үзэхэд: умдаг орчмоор эмзэглэлтэй хавантай хөхөрсөн, гэмтсэнээс хойш шээс гараагүй мөчдийн хэлбэр алдагдаагүй, үений хөдөлгөөн чөлөөтэй. <br /> Асуулт:<br /><ul><li>Дээрх өвчтөнд яаралтай ямар ямар шинжилгээг хийх вэ? /1.2.3/
 47. 47. Аарцагны хугарлын үед илрэх ерөнхий шинж тэмдгүүд нэрлэнэ үү? /1.2.3.4.5../
 48. 48. Аарцаг ясны хугарлын үед үзүүлэх анхны тусламж ба хориг /1,2,3/
 49. 49. Аарцаг ясны цагираг тасраагүй хугарлын эмчилгээний аргуудыг нэрлэнэ үү? /1.2.3./.</li></ul> <br />№ 17<br />Хурдан мориноос унасан 11 настай М гэгч хүү, бариачид бариулснаас баруун гарны тохойн үеэр хөдөлгөөн хязгаарлагдаж булчин шуугдаж хатингаршсан, сарвууны атгалт үгүй болжээ.<br /> Асуулт: <br /><ul><li>Дээд мөчдийн хугарлын дараах хүндрэлүүд /1.2.3.4/
 50. 50. Фолкманы контрактур үүсэх хүчин зүйлүүд /1.2.3/
 51. 51. Фолкманы контрактурын үеийн эмчилгээний тактик /1.2.3/
 52. 52. Гюнтерын гурвалжин, Марксын шугам гэж юу вэ тайлбарла</li></ul>№ 18<br />Өвчтөн А 73 настай эрэгтэй хальтарч унахдаа зүүн ташаагаараа дарж унасан үзэхэд зүүн түнхний үеэр хөдөлгөөн хязгаарлагдмал, хавантай хөл гадагш эргэсэн, мөч богинотой, өвчтөн урьд нь ясны сийрэгжилт гэсэн оношоор эмчилгээ хийгдэж байсан, R0-нд дунд чөмөгний хүзүү хугарсан гэсэн онош тавьж хэвтүүлэв<br /> Асуулт:<br /><ul><li>Дунд чөмөгний хүзүүний хугарлын үед ясны татлага хаанаас хийх вэ?/1.2/
 53. 53. Дунд чөмөгний хүзүүний хугарлын байрлалын ангилал нэрлэнэ үү? /1.2.3/
 54. 54. Дунд чөмөгний хүзүүний хугарлын эмчилгээний үндсэн аргыг нэрлэнэ үү? /1.2.3/
 55. 55. Хугарлын онцлогийг нэрлэ /1.2.3.4.5/</li></ul>№ 19<br />Өвчтөн О 55 настай, эмэгтэй, 4 хоногийн өмнө авто осолд орж дунд чөмөгний хүзүүний хугарал гэсэн оношоор ясны татлагатай хэвтэж эмчлүүлж байна. <br /> Асуулт: <br /><ul><li>Дунд чөмөгний хүзүүний хугарлын орчин үеийн мэс заслын эмчилгээний аргыг нэрлэнэ үү? /1.2./
 56. 56. Дунд чөмөгний хүзүүний хугарлын үед илрэх шинж тэмдгийг нэрлэнэ үү? /1.2.3.4.5./
 57. 57. Дунд чөмөгний хүзүүний хугарлын үед бороололт удааширдаг, хуурамч үе үүсдэг шалтгаан онцлогийг нэрлэнэ үү? /1.2.3.4/
 58. 58. Хугарлын АО-ангиллаар онош тавих </li></ul>№ 20<br />Өвчтөн А 42 настай, эрэгтэй, мориноос унаж гэмтсэн, хэвтэх үеийн онош нь баруун дунд чөмөгний чөмөгт хэсгийн төвшинд хөндлөн хугарч уртааш зөрөө үүссэн, далд хугаралтай, ясны татлага хийж 1 хоносон, 5 кг ачаа зүүсэн.<br /> Асуулт: <br /><ul><li>Дээрхи хугарлын АО ангиллаар оношийг бич
 59. 59. Дунд чөмөгний чөмөгт хэсгийн хугарлын үед мэс заслын ямар ямар аргыг сонгох вэ? /1.2.3/
 60. 60. Дунд чөмөгний хугарлын үед ямар хэлбэрийн гөлтгөнөн боолт, хэдэн ширхэг аравч бэлтгэх вэ? /1.2/
 61. 61. Хугарлын үед илрэх үндсэн шинж тэмдгийг нэрлэ? /1.2.3.4.5.6./</li></ul>№ 21<br />Цагийн өмнө авто осолд орсон өвчтөн хүлээн авахад ирсэн. Эмч үзэж шилбэний ил, чөмөгт хэсгийн доод төвшинд ташуу эргэлттэй, зөрөөтэй далд хугарал гэж онош тавьж, ясны татлага хийхээр болов. <br /> Асуулт: <br /><ul><li>Дээрхи хугарлыг АО-гийн ангиллаар онош тавь.
 62. 62. Шилбэний ясны хугарлын үед ясны татлага хаанаас хийх вэ? /1.2/
 63. 63. Шилбэний ясны хугарлын үед бороололт удааширч хүндрэл гардаг онцлог шалтгааныг нэрлэнэ үү? / 1.2.3.4/
 64. 64. Ясны татлага хийхэд ачааны хэмжээ юунаас хамаарах вэ? /1.2.3 /</li></ul>№ 22<br />Авто ослын үед жолоочийн хажууд сууж явсан зорчигч хөлөө гэмтээж, хүлээн авахаар ирэв. Үзэхэд өвдөгний үенд цус хурсан шилбэний дээд хэсгээр хавдаж хөхөрсөн эмзэглэл ихтэй өвдөгний үеэр гадагш мурийсан байв.<br /> Асуулт:<br /><ul><li>Дээрхи байрлалд осолд ороход ямар ямар гэмтэл үүсч болох вэ? /1.2/
 65. 65. Шаант чөмөгний дээд булууны хугарлын байрлалын ангилал нэрлэ? /1.2.3/
 66. 66. Дээрхи хугарлын үед R0 зураг ямар чиглэлээр хаанаас хаана хүртэл авах вэ? /1.2.3/
 67. 67. Шаант чөмөгний дээд булууны хугаралын үед хийх мэс заслын аргыг нэрлэнэ үү /1,2/</li></ul>№ 23<br />Шат руу гүйж яваад эвгүй гишгэж унаж шагайн үеэр гэмтэл авсан өвчтөнийг эмч үзээд шагайн үений мултрал,хавчаар ясны хугарал гэж онош тавьж эмчилгээ хийв.<br /> Асуулт: <br /><ul><li>Шагайн үений хугарал мултралын ангиллыг нэрлэ /1.2.3/
 68. 68. Шагайн хавчаар ясны хугарал мултрал үүсэх механизм /1.2/
 69. 69. Хавчаар ясны хугарал мултралын үед илрэх шинж тэмдэг /1.2.3.4.5./
 70. 70. Хавчаар ясны хугарал мултралын эмчилгээний арга /1.2/</li></ul>№ 24<br />Цагийн өмнө шилбэний орчим өшиглүүлж гэмтэл авсан өвчтөнийг үзэж R0 зураг авч, шилбэний ясны чөмөгт хэсгийн дээд түвшинд ташуу зөрөөгүй далд хугарал гэж онош тавиад гөлтгөнөн боолт хийж амбулаториор гаргахаар болов. <br /> Асуулт:<br /><ul><li>Дээрхи хугарлын АО- онош,тухайн ясны хугаралын онцлог /1,2,3,4/
 71. 71. Ясны хугарлын эвийн эмчилгээний аргыг нэрлэнэ үү? /1.2.3/
 72. 72. Гөлтгөнөн боолтын сайн тал /1.2.3/
 73. 73. Шилбэний ясны хугарлын үед гөлтгөнөн боолт тавихдаа хаанаас хаана хүртэл урт болон өргөний хэмжээг авах вэ?/ 1.2/</li></ul>№ 25<br />Өвчтөн Г. 21 настай эмэгтэй, авто осолд орсон. Эмч үзэж R0 зураг аваад баруун атгаалын доод булууны хөндлөн зөрөөтэй далд, зүүн дунд чөмөгний чөмөгт хэсгийг дээд түвшинд ташуу эргэлттэй ил хугарал гэж онош тавиад, атгаал ясанд гөлтгөнөн аравч тавьж хэвтүүлэв. <br /> Асуулт: <br /><ul><li>Дээрхи 2 хугарлыг АО ангиллаар онош тавь/1,2/
 74. 74. Атгаал ясны доод булууны хугарлын байрлалын ангилал /1.2.3/
 75. 75. Атгаал ясны хугарлын үед ямар хэлбэрийн гөлтгөнөн боолт тавих вэ? /1.2/
 76. 76. Дунд чөмөгний хугаралын мэс засал эмчилгээний аргыг нэрлэнэ үү /1,2,3,/</li></ul>№ 26<br />Хэвлий руугаа өшиглүүлсэн гэх 29 настай Г. Аюулхай орчим их өвдөж байна гээд эмнэлэгт ирж үзүүлжээ. Үзэхэд: Биеийн ерөнхий байдал хэвийн хэсэг газар үзэхэд хэвлий амьсгалд оролцоно, өнгөц тэмтрэлтээр аюулхай орчим эмзэглэлтэй гүн тэмтрэлтээр өвчин ихсэнэ, энэ хэсэгт хөхөрсөн, хэвлий бусад хэсгээр эмзэглэл үгүй. Булчингийн чангарал, см ЩБ илрэхгүй. Хэвтэх өндийх үед аюулхай орчим өвдөлт ихсэнэ. <br /> Асуулт: <br /><ul><li>Урьдчилсан онош
 77. 77. Нэмэлт шинжилгээнүүд
 78. 78. Эмчилгээний тактик
 79. 79. Хэвлийн дотор эрхтэний гэмтлийн үед илрэх шинжүүд /1.2.3.4.5./</li></ul>№ 27<br />Өвчтөн Ц 28 настай. Явганаас унахдаа баруун гарны тохойн үеэр нугалж дарж унажээ. Эмч үзлэг хийж баруун богтос дунд 1/3-ээр хугарч, шуу яс тохойны хэсгээр гадагш мултралыг тогтоожээ. <br /> Асуулт:<br /><ul><li>Монтедж, Галецын хугарлын ялгааг нэрлэх /1.2/
 80. 80. Монтеджийн хугарлыг эмчлэх арга /1.2/
 81. 81. Дээрхи хугарал мултралын үед гарч болох хүндрэл/1,2,3/
 82. 82. Монтеджийн хугарал мултралын үед хийх эмчилгээний аргуудыг нэрлэнэ үү/1,2,/</li></ul>№ 28<br />3 сартай охин хэвийн төрсөн. Эхийн сүүгээр бойжиж байгаа. Ээж нь ярихдаа цавь гуяны нугалаас жигд биш баруун түнхний үеэр алцайлт хязгаарлагдмал хөл бага зэрэг гадагш эргэсэн богинохон байна гэжээ. Эмч үзээд түнхний үеийн дутмаг хөгжил гэж оношлоод эмчилгээ хийхээр болов. <br /> Асуулт: <br /><ul><li>Түнхний үений дутмаг хөгжил үүсэх шалтгаан /1.2.3/
 83. 83. Нярай үед илрэх шинж тэмдэг/ 1.2.3.4.5./
 84. 84. Рентген зурагт гарах өөрчлөлтийг нэрлэнэ үү? /1.2.3/
 85. 85. Эмчилгэний тактик, таны өгөх зөвлөгөө /1,2,3,/</li></ul>№ 29<br />5 настай охин явахад баруун тийш хазагнаж доголно. Баруун хөл зүүн хөлөөс 5 см богиносолтой бага зэрэг гадагш эргэсэн. Рентгенд сүүжний тогооны хөмөг налуу, ясжилтын цэг жижиг зузаан хэлбэртэй. Дунд чөмөгний толгой сүүжний тогооноос мултарч гадагш дээш байрлалтай болсон эмч үзээд баруун түнхний үений мултрал гэж оношлов. <br /> Асуулт: <br /><ul><li>Түнхний үений дутмаг хөгжлийн хэлбэр /1.2.3/.
 86. 86. Хожуу үед илрэх шинж тэмдгийг нэрлэнэ үү? /1.2.3.4.5.6/
 87. 87. Мэс заслын эмчилгээний аргыг нэрлэнэ үү? /1.2.3.4/
 88. 88. Рентген зурагт гарах өөрчлөлтүүд /1.2.3/</li></ul>№ 30<br />Эхээс өгзөгөөр түрүүлж төрсөн нярай хүүхдийг үзэхэд 2.100 кг жинтэй өгзөг гуяны нуалаас жигд бус алцайлтын өнцөг хязгаарлагдмал баоуун хөл гадагш эргэлттэй байв. Эмч үзээд баруун түнхний үений дутмаг хөгжил гэж оношлоод эмчилгээ хийхийг зөвлөв. <br /> Асуулт:<br /><ul><li>Түнхний үений дутмаг хөгжил үүсэхэд нөлөөлөх хзчин зүйл /1.2.3/
 89. 89. Дутмаг хөгжлийн эвийн эмчилгээний аргыг нэрлэнэ үү? /1.2.3.4.5.6/
 90. 90. Эрт оношлож эмчилгээ хийлгээгүйгээс болж хожуу гарах хүндрэл /1.2.3.4/
 91. 91. Түнхний төрөлхийн дутмаг хөгжилийн хэлбэрийг нэрлэнэ үү /1,2,3/</li></ul>№ 31<br />3 сартай хэвийн төрсөн хүү гарахдаа хүй нь баруун шагайгаа ороож гарсан үзэхэд баруун хөлийн өлмий доош унжиж бага зэрэг дотогш эргэсэн эмч үзээд баруун хөлийн майга тавхай гэж оношлов. <br /> Асуулт: <br /><ul><li>Майга тавхай үүсэх шалтгаан нөлөөлөх хүчин зүйл /1.2.3/
 92. 92. Майга тавхайн хэлбэрийг нэрлэж тайлбарла /1.2.3/
 93. 93. Оношлогооны аргыг нэрлэнэ үү? /1.2/
 94. 94. Эмчилгээний аргыг нэрлэнэ үү? /1.2.3./</li></ul>№ 32<br />Хэвийн төрсөн хүү 4 сартай, эхийн сүүгээр бойжиж байгаа, үзэхэд толгой зүүн тийш гилжийсэн гүрээний хөхлөгт булчин хөвчирч чангарсан эмч үзээд гилжгий хүзүү гэж оношлоод эмчилгээ эхлэхээр болов. <br /> Асуулт: <br /><ul><li>Гилжгий хүзүү үүсэх шалтгаан /1.2.3.4/
 95. 95. Гилжгий хүзүүний хэлбэр /1.2.3/
 96. 96. Хожуу үед илрэх шинж тэмдэг хүндрэл /1.2.3.4/
 97. 97. Эмчилгээний аргыг нэрлэнэ үү? /1.2.3/</li></ul>№ 33<br />Өвчтөн О зодуулсаны улмаас цээжээр өвдөөд амьсгалахад хэцүү байна гэсэн зовиуртай эмнэлэгт үзүүлжээ. Үзэхэд: Цээжний баруун талд суганы урд болон арын шугамаар 7,8,9 хавирга хоёрлож хугарсан байлаа. <br /> Асуулт: <br /><ul><li>Хийгдэх шинжилгээ /1,2,3,
 98. 98. Амьсгалын дутагдал гүнзгийрэх шалтгаан /1,2,/
 99. 99. Авах арга хэмжээ бэхэлгээ боолт /1,2,3,4/
 100. 100. Эмчилгээний тактик /1,2,3,4/</li></ul>№ 34<br />Өвчтөн С. 35 настай эрэгтэй. Авто осолд орж аарцаг ясны босоо Мальгены хугаралтай гэж оношлон “Мэлхий” байрлалд хэвтүүлж шокын эсрэг эмчилгээний заалт бичиж хэвтүүлэв. <br /> Асуулт: <br /><ul><li>Аарцаг ясны цагираг бүрэн тасарсан хугарлуудыг нэрлэх /1.2.3/
 101. 101. Аарцаг ясны хугарлын үед гарах эмнэлзүйн шинжүүд/1,2,3,4,/
 102. 102. Аарцаг ясны хугарлын үеийн хүндрэлүүд /1.2.3./
 103. 103. Школьниковын блокад хийх арга, техник /1.2.3/</li></ul>№ 35<br />Авто машинд дайрагдсан 47 настай Т гэгч сумын эмчид 20 минутын дараа дамнуургатай орж ирэв. Үзэхэд: огцом огцом хөдөлсөн яриа ихтэй байснаа аажмаар дуу нь суларч хөдөлгөөн удаашран хүйтэн хөлс гарч царай нь цонхийж цайрав. АД 90/60, PS 11136. Тахикарди илэрсэн, пульсны х /д сул байлаа. Аарцагны гэмтлийн эмнэлзүйн шинжүүд илэрсэн байв. Эмч аарцагны гэмтэл шок гэж оношлон яаралтай эмчилгээнд оруулав. <br /> Асуулт: <br /><ul><li>Аарцагны ясны хавсарсан гэмтэл гэж юу вэ?
 104. 104. Аарцагны гэмтлийн үеийн хүндрэл /1.2.3.4.5/
 105. 105. Шокийн эсрэг яаралтай хийх эмчилгээ /1.2.3.4/
 106. 106. Аарцагны гэмтэлтэй өвчтөнийг зөв тээвэрлэх арга /1.2/</li></ul>№ 36<br />Шороонд дарагдсан өвчтөн эмчид үзүүлж Th12 нурууны шахагдсан хугарал, хүндрэлгүй хэлбэр гэж оношлон эмнэлэгт хэвтэн эмчлүүлэв. <br /> Асуулт: <br /><ul><li>Нурууны хүндрэлгүй хугаралд ямар хугарлууд орох вэ? /1.2.3.4.5/
 107. 107. Онош тодруулах ямар ямар нэмэлт шинжилгээнүүд хийх вэ? /1.2.3.4/
 108. 108. Нурууны гэмтлийн үед өвчин намдаах блокад хийх арга техник, тээвэрлэх арга
 109. 109. Эмчилгээний үндсэн тактик /1.2.3/</li></ul>№ 37<br />Мориноос унасан 25 настай Б гэгч залуу гэмтлийн дараа 4 мөчний саажилт үүсч, аарцагны эрхтний үйл ажиллагаа алдагдсан байна. Хүзүүгээр хөдөлгөж чадаргүй амьсгаа давхацсан, бусдаас тусламж хүссэн байдалтай хүнд байлаа.<br /> Асуулт: <br /><ul><li>Таны урьдчилсан онош
 110. 110. Ямар чиг, боолт, татлагууд хийх вэ? /1.2.3.4.5/
 111. 111. Гарч болох хүндрэлүүд /1.2.3.4.5/
 112. 112. Хүндрэлээс урьдчилан сэргийлэх аргууд /1.2.3.4.5/</li></ul>№ 38<br />Хоёр машин мөргөлдөх үед урд нь сууж явсан зорчигч гэмтэж холбогдох үзлэг шинжилгээний дараа аарцаг ясны төвийн хугарал гэж оношлон өвчтөнд татлага хийж хэвтүүлэв. <br /> Асуулт:<br /><ul><li>Аарцаг ясны төвийн хугарал, мултрал гэж юу вэ?
 113. 113. Төвийн хугарал мултралын үед татлага хийх цэгүүд /1.2.3/
 114. 114. Энэ үед гарах эмнэлзүйн үндсэн шинжүүд /1.2.3/
 115. 115. Гарч болох хүндрэл, түүнээс урьдчилан сэргийлэх /1.2.3.4.5/</li></ul>№ 39<br />Тэмээнээс унасан өвчтөн өвдөг нь дотогш эргэж, тахимаараа тахийсан байрлалтай эмчид хандав. Эмч түнхний мултрал гэж үзээд эмчилгээнд оруулав. <br /> Асуулт: <br /><ul><li>Түнхний мултрал үүсэх чиглэлүүд /1.2.3.4/
 116. 116. Түнхний мултрал оруулах аргууд /1.2.3/
 117. 117. Мултралыг оруулсны дараа хийх эмчилгээний тактик /1.2.3.4/
 118. 118. Мултарсан үеийн үндсэн шинж тэмдгүүд /1.2.3.4/</li></ul>№ 40<br />Харилцан зодооны үед өвчтөн эрхий хуруундаа гэмтэл авчээ. Эмч үзлэг хийж, рентген зураг авхуулан эрхий хурууны угийн шивнүүрийн төвийн хэсгийн толгойны хугарал гэж оношлон засалт хийж яиг тавив. <br /> Асуулт: <br /><ul><li>Эрхий хурууны угийн шивнүүрийн дээрхи гэмтлийн үеийн хэлбэрүүд /1.2.3.4/
 119. 119. Онош тодруулах шинжилгээний аргууд /1.2/
 120. 120. Хурууны гэмтлийн үеийн чиг тавих тактик /1.2.3/
 121. 121. Хурууны хугарал мултралын үед гарах эмнэлзүйн шинж тэмдгүүд /1.2.3.4/</li></ul>№ 41<br />Явганаас хальтарч унасан 48 настай Ц гэгч эмэгтэй эмчид хандахад эмч үзэж рентген зураг авч үзүүлэхэд хугарамтгай хэсгийн зөрөөгүй хугарал гэж үзээд аравч гипс тавив. <br /> Асуулт: <br /><ul><li>Хугарамтгай хэсгийн хугарлын механизм ба хэлбэрүүд /1.2./
 122. 122. Дээрхи хугарлыг АО-гийн ангиллаар онош тавих
 123. 123. Ясны бороо үүсэхэд нөлөөлөх үндсэн ба туслах хүчин зүйлүүд /1.2.3.4.5.6./
 124. 124. Хугарамтгай хэсгийн хугарлын үед гарч болох хүндрэлүүд, түүнээс урьдчилан сэргийлэх /1.2.3.4/ </li></ul>№ 42<br />8 настай хүү барилдаж байгаад унахдаа баруун дунд чөмөгний доод 1/3-ээр ташуу хугарсан ба хугарал зөрөөгүй, эмчид хандав. Эмч хүүхдийг эвийн аргаар эмчлэхээр шийдэв. <br /> Асуулт:<br /><ul><li>Ясны хугарлыг эвийн аргаар эмчлэх аргууд /1,2,3/
 125. 125. Дээрхи хугарлыг АО-гийн ангиллаар онош тавих
 126. 126. Ясны татлага хийх зарчим, сайн талууд /1.2.3.4.5/
 127. 127. Гөлтгөнө боолтны сайн талуудыг нэрлэнэ үү? /1.2.3.4./</li></ul>№ 43<br />Үйлдвэрийн ажилтан ременд орооцолдож баруун шууны чөмөгт хэсгийн дунд 3/1 ил ташуу зөрөөтэй хугарал,атгаалын доод булууны хөндлөн зөрөөгүй далд хугарал,гэж оношлоод шархыг цэгцлэж гөлтгөнөн боолт тавив, <br /> Асуулт: <br /><ul><li>Гэмтэл үүсэх шалтгаанаар нь яаж ангилах вэ? /1.2.3.4./
 128. 128. Дээрхи хугаралын онош-АО /1,2/
 129. 129. Шархыг үүсгэж буй шалтгааны ангилалыг нэрлэнэ /1,2,3,4,5,/
 130. 130. Ясны бороо удаашрах буюу үүсэхгүй байх шалтгаанууд /1.2.3.4./</li></ul>№ 44<br /> Өндрөөс унасан 22 настай Т гэгч эрэгтэй баруун мөрөө унжуулж, зүүн гараараа тулсан байрлалтай эмчид ирэв. Эмч үзэж, мөрний мултрал гэж оношлон эмчлэхээр шийдэв. <br /> Асуулт: <br /><ul><li>Дээрхи өвчтөнд онош тодруулах үйлдлүүд /1,2,3/
 131. 131. Мөрний хугарал ба мултрал, хугарал мултралыг яаж ялган оношлох/1,2,3/
 132. 132. Мөчдийн гэмтлийн үед мэдэрхүй хөдөлгөөн, цусан хангамжийн хүндрэлүүд байгаа эсэхийг яаж шалгах вэ? /1.2.3/
 133. 133. Мөрний мултралын үед гарч болох хүндрэлүүд /1,2,3/</li></ul>№ 45<br />Авто осолд орсон 28 настай Б гэгч өвчтөнг эмч үзлэг хийж, рентген зураг аваад 5,6-р хүзүүний хугарал мултрал гэж оношлон яаралтай арга хэмжээ авч хэвтүүлэв. <br /> Асуулт: <br /><ul><li>Хүзүүний хугарал мултрал үүсэх механизм /1.2.3./
 134. 134. Хүзүүний хүндэрсэн үеийн гэмтлийн үед илрэх эмнэлзүйн шинжүүд /1.2.3.4.5./
 135. 135. Нугас гэмтсэн үед гарах хүндрэлүүд /1.2.3.4./
 136. 136. Хүзүүний гэмтлийн үед үзүүлэх анхны тусламж, чиг боолт /1.2.3./</li></ul>№ 46<br />Авто осолд орсон өвчтөн амьсгаадан, царай хөхөрсөн, цээжээр ханиах үед өвдөлттэй байв. Цээж гэрэлд харахад баруун талын IV V-р хавирга суганы арын шугамаар хугарч пневмоторакс үүсч уушги атлептозтай болохыг тогтоов. <br /> Асуулт: <br /><ul><li>Хавирганы хугарлын ангилал /1.2.3./
 137. 137. Пневмоторакс үүсэх шалтгаанууд /1.2.3/
 138. 138. Хавхлагатай хавхлагагүй пневмотораксын ялгаа /1,2/
 139. 139. Пневмотораксын үед трокосинтез хийх арна техник /1,2,3/</li></ul>№ 47<br />Бусдад зодуулсны улмаас хэвлийдээ гэмтэл авсан өвчтөнийг үзэж, холбогдох шинжилгээ хийж яаралтай журмаар лапротоми хийхээр боллоо.<br /> Асуулт: <br /><ul><li>Хэвлийн гэмтэл үүсэх механизм /1.2.3.4/
 140. 140. Хэвлийн гэмтлийн үед хийх шинжилгээнүүд /1.2.3.4/
 141. 141. Хэвлийн гэмтлийн үед илрэх эмнэлзүйн шинжүүд /1.2.3./
 142. 142. Цуллаг эрхтнүүдийн гэмтлийн үед илрэх эмнэлзүйн шинжүүд /1.2./</li></ul> № 48<br />Шороонд дарагдсан өвчтөнг хүлээн авах тасагт ирэхэд царай цонхигор, цайвар, АД 80/40, пульс минутанд 132, рентген зургаар нь аарцаг ясны мальгены хугаралтай болох нь тогтоогджээ. <br /> Асуулт: <br /><ul><li>Аарцаг ясны мальгены хугарлын хэлбэрүүд /1.2//
 143. 143. Аарцаг ясны хугарлын үеийн хүндрэлүүд /1.2.3.4.5/
 144. 144. Школьниковын хориг хийсний үр дүн юу вэ? /1.2.3/
 145. 145. Аарцаг ясны хугарлын үеийн эмнэлзүйн өвөрмөц шинж тэмдгүүдийг нэрлэ /1.2.3/</li></ul>№ 49<br />Мориноос унасан өвчтөнг эмч, дуудлагаар очиж үзээд атгаал чөмөгний чөмөгт хэсгийн хугарал гэж оношлон чиг тавьж тээвэрлэн нарийн мэргэжлийн эмчид үзүүлэхийг зөвлөв. <br /> Асуулт:<br /><ul><li>Атгаал чөмөгний хугарлын үед ямар ямар чиг боолт хэрэглэх вэ? /1.2.3/
 146. 146. Чигийг хаанаас хаа хүртэл тавих вэ? /1,2/
 147. 147. Тухайн гэмтэл хүндрэлтэй, хүндрэлгүй гэдгийг яаж ялган оношлох вэ? /1.2.3.4.5./
 148. 148. Фоликманы контрактур үүсэх шалтгаанууд /1.2.3/</li></ul>№ 50<br />Зураг 1 <br />Асуулт:<br /><ul><li>Ямар ясны зураг вэ?
 149. 149. Хугарал ба зөрөөний хэлбэр
 150. 150. Хугарлыг АО-гийн ангиллаар онош тавих
 151. 151. Тухайн хугарлын үед гарах шинж тэмдгүүд
 152. 152. Энэ хугаралд тавих чиг боолт тээвэрлэх арга </li></ul>№ 50<br />Гавал тархины хүнд хэлбэрийн няцралттай ухаангүй өвчтөнг эмч үзэж анхны тусламж үзүүлэн тээвэрлэлтэнд бэлтгэв.<br />Асуулт:<br /><ul><li>Гавал тархины гэмтлийн эмнэлзүйн хэлбэрийн ангилал (1,2,3,4,5)
 153. 153. Үзүүлэх анхны тусламж (1,2,3,4)
 154. 154. Цус тогтоох эмийн эмчилгээ (1,2,3)
 155. 155. Тээвэрлэлтэнд хэрэглэх чиг ба зарчим (1,2,3)</li></ul>№ 51<br />Бусдад зодуулсан тарихны гэмтэлтэй өвчтөн баруун талдаа саажилттай, ухаантай боловч ярьж чадахгүй, хүүхэн хараа зүүн талдаа өргөссөн байна. <br />Асуулт:<br /><ul><li>Тархи дарагдах хүчин зүйлүүд (1,2,3,4,5)
 156. 156. Гавлан доторх цусан бүлэнг байрлалаар нь яаж ангилах вэ? (1,2,3,4,5)
 157. 157. Дээрх өвчтөнд урьдчилсан онош тавина уу?
 158. 158. Тархины хаван хөөх эмүүдийг нэрлэ. (1,2,3)</li></ul>№ 52<br />Авто осолд орсон өвчтөн эмчид хандав. Эмч үзээд тархины доргилт гэж оношлон зөвөлгөө өгөв. <br /> Асуулт:<br /><ul><li>Тархины доргилтын үед илрэх эмнэлзүйн шинж тэмдэгүүд. (1,2,3,4,5)
 159. 159. Тархи доргилтын үед баримтлах дэглэм. (1,2,3)
 160. 160. Түр зуурын ойгүйдэлийг яаж ангилах вэ? (1,2)
 161. 161. Хөдөлмөрийн чадвар бүрэн сэргэх хугацаа.
 162. 162. № 53</li></ul>Чулуугаар толгойндоо цохиулсан өвчтөн хуйхнаас цус алдсан байдалтай эмчид хандлаа. <br />Асуулт:<br /><ul><li>Гавлын гэмтлийг гадна орчинтой харьцах байдалаар нь яаж ангилах вэ? (1,2,3,4)
 163. 163. Шарх цэгэлэх зарчим (1,2,3,4)
 164. 164. Цөмөрсөн эсэхийг хэрхэн оношлох вэ? (1,2)
 165. 165. Толгойны шарханд хийх үндсэн боолтыг нэрлэ.
 166. 166. № 54</li></ul>Авто ослын улмаас толгой нь дарагдаж хавдсан, хэсэг газар харалж үхжсэн зөөлөн эдийн гэмтэлтэй өвчтөнг эмч үзэж эмчилгээ бичив. <br />Асуулт:<br /><ul><li>Толгой дарагдах гэж юу вэ?
 167. 167. Толгой дарагдах үед гарах эмнэлзүйн шинж тэмдэг. (1,2,3)
 168. 168. Тархины цусан хангамж сайжруулдаг эмүүдийг нэрлэ. (1,2,3)
 169. 169. Дарагдлын үеийн эмчилгээний тактикууд (1,2,3)

×