Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Presentation cherry r. leelin

109 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Presentation cherry r. leelin

  1. 1. Ang bata ba ay nagdarasal bago kumain? Oo Yes Hindi No
  2. 2. Alin sa mga larawan ang nagpapakita ng batang naglalakad?
  3. 3. Kulayan ng kulay berde ang larawan na nagpapakita ng kilos.

×