Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Програма реформи вищої освіти в Україні

133 views

Published on

У січні 2018 року розпочинає свою роботу незалежна експертна група з реформи вищої освіти в Україні (в рамках Програми реформ "Вільна економіка"). Даний документ є початковим документом (програмою реформ), який буде деталізуватися і уточнюватися в ході роботи даної експертної групи.

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Програма реформи вищої освіти в Україні

  1. 1. ІНСТИТУТ ВІЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ Михайло Чернишев РЕФОРМА ВИЩОЇ ОСВІТИ 11 СІЧНЯ 2017 Р.
  2. 2. ІНСТИТУТ ВІЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ РЕФОРМА ВИЩОЇ ОСВІТИ РОЗДІЛ І. ПРОБЛЕМИ • Низька якість вищої освіти. • Невизнання українських дипломів за кордоном. • Сформована практика формального здобуття вищої освіти. Заради диплома, а не для отримання реальних знань. • Фінансові проблеми вищих навчальних закладів. • Погане матеріально-технічне оснащення вищих навчальних закладів. • Вкрай низька оплата праці професорсько-викладацького складу. • Корупційна вразливість державних вищих навчальних закладів. РОЗДІЛ ІІ. БАЧЕННЯ Вища освіта в Україні користується великою популярністю в світі. Два або більше українські університети входять в першу двадцятку міжнародного рейтингу QS World Rankings. РОЗДІЛ ІІІ. ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ • Повний перехід на приватну вищу освіту. - усі державні вищі навчальні заклади приватизуються; - учбові заклади, що не знаходять своїх покупців, ліквідуються; • Держава припиняє фінансувати навчання студентів в учбових закладах. - навчання будь-яких студентів, перш за все малозабезпечених і видатних студентів, може також оплачуватися: самими навчальними закладами, благодійними фондами, комерційними організаціями та їх асоціаціями, громадськими організаціями та іншими зацікавленими сторонами (крім держави). • Приватні учбові заклади та їх викладачі не підлягають державної сертифікації та регулюванню. - зовнішнє незалежне оцінювання скасовується. Учбові заклади при прийомі абітурієнтів керуються лише особистими правилами прийому; - видача державних дипломів про вищу освіту припиняється. Кожний вищий навчальний заклад видає власний диплом (сертифікат) про вищу освіту. • Держава припиняє виплату студентських стипендій. 11 СІЧНЯ 2017 Р.
  3. 3. ІНСТИТУТ ВІЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ - стипендії будь-яким студентам, перш за все малозабезпеченим та видатним студентам, можуть виплачуватися: самими навчальними закладами, благодійними фондами, комерційними організаціями та їх асоціаціями, громадськими організаціями та іншими зацікавленими сторонами (крім держави). • Вищі навчальні заклади, на рівні з іншими недержавними науковими центрами, займаються фундаментальними та прикладними науковими дослідженнями. • Фінансування навчальної, наукової та господарської діяльності вищих навчальних закладів здійснюється за рахунок: оплати свого навчання студентами, міжнародних грантів, добровільних благодійніх внесків, дивідендів від участі в комерційних організаціях, роялті та інших джерел доходів. • Вищі навчальні заклади зацікавлені в активній взаємодії з загальноосвітніми середніми та професійно-технічними навчальними закладами з метою популяризації свого вищого навчального закладу та доведення вимог, які вони пред'являють до абітурієнтів. В результаті чого, зацікавлені в такому співробітництві загальноосвітні середні та професійно-технічні навчальні заклади формують власні навчальні програми, які дозволяють їх випускникам претендувати на вступ до відповідних вищих навчальних закладів. • Вищі навчальні заклади та їх асоціації домовляються з урядами та роботодавцями інших країн про визнання їх дипломів (сертифікатів) про вищу освіту. • Вищі навчальні заклади переймають і використовують досвід успішних іноземних навчальних закладів, залучають престижних іноземних викладачів. Створюють із зарубіжними навчальними закладами спільні навчальні заклади або змінюють свій статус на підрозділи (інститути, школи) провідних навчальних закладів світу. РОЗДІЛ ІV. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ • Высока якість вищої освіти. • Визнання дипломів українських вищих навчальних закладів за кордоном. • Присутність українських університетів в перших рядках міжнародних рейтингів. • Велика популярність української вищої освіти серед іноземних студентів. • Достатнє фінансове забезпечення вищих навчальних закладів. • Високий рівень матеріально-технічного забезпечення вищих навчальних закладів. • Висока оплата праці професорсько-викладацького складу. • Відсутність корупції в сегменті вищої освіти. 11 СІЧНЯ 2017 Р.
  4. 4. ІНСТИТУТ ВІЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ ДЛЯ НОТАТОК 11 СІЧНЯ 2017 Р.

×