Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

VIZIBILITATEA PRODUCŢIEI ŞTIINŢIFICE

1,983 views

Published on

Nelly Ţurcan, dr., conferenţiar universitar, USM
VIZIBILITATEA PRODUCŢIEI ŞTIINŢIFICE A REPUBLICII MOLDOVA ŞI PROVOCĂRILE ACCESULUI DESCHIS

Conferinţa Ştiinţifică Internaţională Aniversară, UNIVERSITATEA LIBERĂ INTERNAŢIONALĂ DIN MOLDOVA
16-17 octombrie 2012, Chişinău

Published in: Education

VIZIBILITATEA PRODUCŢIEI ŞTIINŢIFICE

 1. 1. VIZIBILITATEA PRODUCŢIEI ŞTIINŢIFICEA REPUBLICII MOLDOVAŞI PROVOCĂRILE ACCESULUI DESCHIS Nelly Ţurcan, dr., conferenţiar universitar, USM DIMENSIUNI INFO-BIBLIOTECONOMICE ALE SOCIETĂŢII INFORMAŢIEI ŞI CUNOAŞTERII Conferinţa Ştiinţifică Internaţională Aniversară BiblioUniversitas, ediţia 1 16-17 octombrie 2012, Chişinău UNIVERSITATEA LIBERĂ INTERNAŢIONALĂ DIN MOLDOVA DEPARTAMENTUL INFORMAŢIONAL BIBLIOTECONOMIC
 2. 2. 2 Necesitatea măsurării excelenţei ştiinţifice• Studierea proceselor de comunicare în ştiinţă, măsurarea excelenţei în cercetare, calitatea cercetării interesează: ▫ guvernele, ▫ instituţiile de cercetare, ▫ universităţile , ▫ organismele de finanţare• Evaluarea cercetării este importantă pentru: ▫ starea dezvoltării ştiinţei şi tehnologiilor, ▫ comunicarea ştiinţifică, ▫ determinarea cheltuielilor instituţiilor de cercetare, ▫ determinarea cheltuielilor bibliotecilor, ▫ determinarea poziţiei universităţilor în clasamentul internaţional ▫ etc.
 3. 3. 3 Indicatori de măsurare• Sunt utilizaţi cu scopul măsurării capacităţii ştiinţifice şi determinării conexiunilor în ştiinţa mondială• Joacă un rol important pentru clasamentul: ▫ instituţiilor de cercetare ştiinţifică, ▫ universităţilor, ▫ ţării privind nivelul de cercetare ştiinţifică şi evaluarea cercetării• Indicatori: ▫ privind impactul ştiinţei şi tehnologiei asupra economiei, ▫ număr de publicaţii, ▫ număr de citări, ▫ privind impactul unei reviste, a unui articol publicat, a unui cercetător sau a unui grup de cercetători
 4. 4. 4 Ce este “vizibilitate ştiinţifică”?• Nu există definiţii privind “vizibilitatea ştiinţific㔕 Vizibilitate (DEX) = ▫ (1) Însușire de a fi vizibil; ▫ (2) Distanță maximă până la care un obiect […] rămâne vizibil; ▫ (3) Stare de claritate […] care permite să se vadă obiectele• Vizibilitatea este determinată de faptul cum lucrările publicate sunt acceptate de către comunitatea academică sau științifică (Sandra Miguel)
 5. 5. 5 Productivitate ştiinţifică• Productivitate ştiinţifică = cantitatea de de publicaţii obținute în procesul cercetării ştiinţifice de un cercetător, instituţie de cercetare sau ţară într-o perioadă de timp determinată• Producţia ştiinţifică – un indicator important al gradului de dezvoltare a unei ţări• Monitorizată de: ▫ Institutul de Informare Ştiinţifică (ISI- Institute for Scientific Information)  Web of Science (WoS); Journal Citation Reports ▫ Scopus ▫ Google Scholar
 6. 6. 6 Web of Science• WoS include cinci baze de date ▫ Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED) acoperă perioada din 1945 până în prezent – 8533 de reviste; ▫ Social Sciences Citation Index (SSCI), care acoperă perioada din 1956 până în prezent – 2174 de reviste; ▫ Arts & Humanities Citation Index (A&HCI) acoperă perioada din 1975 până în prezent – 1700 de reviste ; ▫ Conference Proceedings Citation Index- Science (CPCI-S) acoperă perioada din 1990 până în prezent; ▫ Conference Proceedings Citation Index- Social Science & Humanities (CPCI-SSH) acoperă perioada din 1990 până în prezent  Acestea acoperă peste 148,000 de reviste și cărţi din 256 de discipline, 30% - din reviste şi 70% din cărți
 7. 7. 7SCImago Journal & Country Rank• Portal ce prezintă vizibilitatea revistelor ştiinţifice• Include indicatorii privind dezvoltarea ştiinţifică a ţărilor• Acești indicatori pot fi utilizaţi pentru a evalua și a analiza domenii științifice• Indicatorii sunt generaţi de baza de date Scopus şi arată vizibilitatea revistelor incluse în baza de date respectivă din 1996• http://www.scimagojr.com/
 8. 8. 8
 9. 9. 9 Poziţia Moldovei În clasamentul mondial al producţiei ştiinţifice 1996-2010 (236 ţări) Poziţia ţării în Numărul de Numărul de Citări perclasame Ţara documente Citări Autocitări documente document ntul citatemondial1 SUA 5.322.590 4.972.679 100.496.612 46.657.626 20,1841 România 63.809 62.975 282.393 71.226 6,0458 Lituania 17.936 17.665 110.063 26.744 8,2475 Armenia 7.067 6.970 50.175 9.441 7,6492 Luxemburg 3.814 3.644 31.613 2.795 12,3793 Senegal 3.795 3.603 34.151 4.481 9,9594 Moldova 3.663 3.630 20.568 4.137 5,8395 Quatar 3.435 3.286 13.450 1.326 5,07145 Tadjikistan 676 671 1.767 281 2,76186 Turkmenistan 123 121 888 46 6,62
 10. 10. 10 Web of Science (1996-2009) Numărul de Numărul de Citări per Ţara documente Citări Autocitări documente document citateAzerbaidjan 3.555 10.271 7.345 6,399 2,89Moldova 3.652 17.826 12.644 11.255 4,88Luxemburg 3.444 29.635 25.029 24.031 8,62Macedonia 3.435 13.920 10.674 9.924 4,05Albania 950 4.149 3.340 3.147 4,37Kârgâzstan 792 2.933 2.332 2.134 3,70Tadjikistan 401 852 658 567 2,12
 11. 11. 11 Publicaţiile Moldovei în WoS• Prima publicaţie înregistrată în anul 197o (scrisoare)• În total, în perioada 1970-2011 au fost înregistrate 9.420 de documente• Primul articol înregistrat în anul 1972• Se evidenţiază două perioade de prezenţă mai activă a savanţilor din Moldova în fluxul informaţional mondial ▫ 1) 1983-1990 – ştiinţa autohtonă a fost pe poziţii bune în cadrul URSS, iar numărul de publicaţii înregistrate în WoS ajungea până la 302 în anul 1990 ▫ 2) 2005-2009 – este constatată înregistrarea maximală a publicaţiilor în WoS – 351 în anul 2009
 12. 12. 12 • articole – 6.740 • materiale ale conferinţelor; note – 875 13% • rezumate ale 9% 4% reuniunilor ştiinţifice 1% – 348 1% 1% • alte genuri de 0% documente – 192 0% (sinteze, scrisori, edit 72% orialele, recenzii, arti coleArticole Materiale ale conferinţelor bibliografice, articoleNote Rezumate ale reuniunilor consacrateSinteze ScrisoriEditoriale Alte genuri savanţilor, poezii etc.)
 13. 13. 13 Perioada 2001-2010 (WoS)• Schimbări esenţiale în managementul ştiinţei din Republica Moldova ▫ 2004 - Codul cu privire la ştiinţă şi inovare ▫ 2004 - Regulamentul acreditării organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării ▫ 2008 - Regulamentul cu privire la evaluarea şi clasificarea revistelor ştiinţifice• Atestarea creşterii numărului de înregistrări în WoS după o perioadă de regres• Este remarcată o creştere intensivă a citărilor publicaţiilor cercetătorilor din Moldova• Numărul de citări la toate documentele a atins cifra de 12.454 de citări, media per document 4,57 citări
 14. 14. 14Dinamica publicării articolelor în reviste cufactor de impact şi cotate ISI (2001-2010) 231 204 200 180 158 162 148 138 123 1302001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
 15. 15. 15Înregistrarea în WoS (2001-2010) AŞM 1530 56,1% USM 417 15,3% UTM 350 12,8% USMF 141 5,2%Univ.Transnistr 45 1,7% UASM 27 1,0% 43,9% Univ.Tiraspol 14 0,5% ULIM 8 0,3% US "A.Russo" 4 0,1% Instit. de… 191 7,0%
 16. 16. 16 Aportul în procesul informaţional mondial al ştiinţei după datele SCI şi SSCI Ţara 1996 (%) 2009 (%)SUA 28,4 20,4Marea Britanie 7,1 6,2Japonia 7,3 5,2Germania 6,2 5,7Canada 3,6 3,6Italia 3,3 3,4Rusia 2,7 1,65China 2,4 13,8Ucraina 0,46 0,30România 0,16 0,44Moldova 0,02 0,02
 17. 17. 17Reviste acreditate în Republica Moldova• Anul 2008 – acreditarea revistelor ştiinţifice ▫ 71 de reviste (categoria A -2; categoria B – 16; categoria C -53) ▫ 24 profiluri ştiinţifice• Anul 2001 ▫ 71 de reviste (categoria A -2; categoria B – 19; categoria C -50) ▫ 23 profiluri ştiinţifice• Anul 2012 ▫ 73 de reviste (categoria A -2; categoria B – 21; categoria C -50) ▫ 23 profiluri ştiinţifice
 18. 18. 18 Vizibilitatea internaţională a revistelor• Электронная oбработка материалов ▫ Surface Engineering and Applied Electrochemistry (versiunea tradusă în engleză şi publicată în SUA) ▫ Unica revistă indexată în Science Citation Index• Moldavian Journal of the Physical Sciences• Computer Science Journal of Moldova ▫ Indexată în Mathematical Reviews şi Zentralblatt MATH Revistă OA• Matematica. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei ▫ Indexată în Mathematical Reviews, Zentralblatt MATH şi "Реферативный журнал. Математика“ ▫ Revistă OA• Quasigroups and Related Systems• Indexată în Mathematical Reviews, Zentralblatt MATH şi "Реферативный журнал. Математика“
 19. 19. 19Publicarea articolelor în revistele acreditate (2006-2010)• Publicate 22.129 de articole• Nivel de colaborarea internaţională în revistele analizate ▫ 26,6% Chemistry Journal of Moldova ▫ 21% Moldavian Journal of the Physical Sciences ▫ 9,3% Problemele Energeticii Regionale ▫ 7,8% Computer Science Journal of Moldova ▫ 4,7% Meridian Ingineresc ▫ 2,5% Economica ▫ 2,4% Moldoscopie ▫ 1,7% Tyragetia ▫ 0% Revista de Lingvistică şi Ştiinţă Literară
 20. 20. 20 Nivel de colaborare prin publicare90807060 Armenia Letonia50 Luxemburg Macedonia40 Moldova România30 SUA Turcia2010 0 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
 21. 21. 21 Concluzii• Vizibilitate scăzută la nivel internaţional ▫ Aportul Moldovei în fluxul informaţional ştiinţific este de 0,02% (a. 2009) ▫ Marea majoritate a revistelor din Moldova nu sunt cunoscute în afara ţării, nu sunt indexate în baze de date internaţionale• La nivel naţional nu sunt accesibile majoritatea revistelor cotate ISI şi cu Factor de Impact în care publică cercetătorii din Moldova ▫ Accesul este posibil prin bazele de bate EBSCO, SpringerLink, eLibrary.ru
 22. 22. 22 Ce trebuie să întreprindem?• Să folosim modele noi de acces şi de diseminare a informaţiei• Accesul Deschis este un acces digital, online, gratuit la literatură, fără majoritatea restricţiilor privind drepturile de autor şi de acordare a licenţelor ▫ 1) Accesul Deschis este literatura digitală, online şi gratuită. Această interpretare elimină barierele de preţ, dar nu şi pe cele de permisiune. ▫ 2) Accesul Deschis este literatura digitală, online, gratuită şi fără copyright, precum şi restricţiile de acordare a licenţelor. Această interpretare îndepărtează atât barierele de preţ, cât şi pe cele de permisiune.
 23. 23. 23Strategiile Accesului Deschis• Calea Verde ▫ Autoarhivarea – crearea arhivelor digitale cu acces deschis (repozitoriilor) instituţionale şi tematice ▫ Registrul ROAR – 2962 de arhive (13.10.2012) ▫ Directoriul OpenDOAR - 2212 de arhive (13.10.2012)  Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare (1677 de teze pentru perioada 2004-2012.13.10)• Calea de Aur ▫ Revistele cu Acces Deschis ▫ Directoriul Revistelor cu Acces Deschis (DOAJ) – 8280 de reviste (13.10.2012) din 121 de ţări ▫ Înregistrate 3 reviste din Moldova  Computer Science Journal of Moldova (23.01.2009)  Matematica. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei (24.02.0211)  Limbaj şi Context (17.01.2012)
 24. 24. 24 Beneficiile OA• Este o corelaţie clară între numărul de citări ale articolului şi probabilitatea că articolul este online (Stive Lawrence)• Accesul sporit generează o creştere a impactului (Tim Brody)• Se sporeşte vizibilitatea şi impactul cercetărilor realizate• Sinteză studiilor privind impactul accesului deschis (Alma Swan, 2010 ) ▫ 27 de studii - rezultate pozitive ale accesului deschis pentru beneficiul citării ▫ 4 studii - nu au constatat astfel de avantaje• Analiza evoluţiei accesului deschis în ţările în curs de dezvoltare şi în tranziţie demonstrează că sunt citate mai des articolele din revistele OA
 25. 25. 25A sporit citarea în diferite domenii datorită Accesului Deschis• ştiinţele agricole cu 200% – 600%• fizică şi astronomie cu 150% – 580%• medicină cu 300% – 450%• biologie de la 5% până la 36%• filosofie cu 45%• electrotehnică cu 51%• ştiinţe politice cu 86%• matematică cu 91%
 26. 26. 26Cercetările grupului lui Stevan Harnad et al. http://www.openoasis.org/
 27. 27. 27• Arhivele digitale sunt un mijloc excelent pentru a stimula prezenţa cercetătorilor online ▫ Conţinutul este accesibil pentru toţi  indexarea repozitoriilor în Google şi alte motoare de căutare ▫ Sporeşte descărcarea publicaţiilor ▫ Sporeşte citarea
 28. 28. 28 Opinia privind importanţa vizibilităţii ştiinţifice 52,6 Rezultatele cercetărilor să48,5 fie vizibile şi să contribuie la promovarea 42,9 40,1 cercetătorului 34,1 Posibilitatea de a păstra 18,6 19,3 drepturile de autor asupra publicaţiei 13,9 7,7 7,2 4,5 5,3 2,9 0,7 1,6 Foarte Important Nu ştiu/nu Puţin Nu este Posibilitatea de a plasaimportant pot să important important prepublicaţia pe site-ul răspund personal
 29. 29. 29 Avantajele posibile ale Accesului Deschis• Avantaj general• Avantaj prematur• Selecţie influenţată• Avantaj de utilizare sau de descărcare• Avantaj de calitate• Avantaj competitiv• Avantaj de accesibilitate
 30. 30. 30 Ce poate face biblioteca pentru sporirea vizibilităţii ştiinţifice?• Să familiarizeze cercetătorii cu beneficiile Accesului Deschis• Să organizeze arhive instituţionale / tematice• Să convingă cercetătorii, cadrele didactice universitare de a participa la constituirea arhivelor instituţionale• Să înregistreze revistele ştiinţifice ale instituţiilor în DOAJ
 31. 31. 31 Mulţumesctsurcannelly@gmail.com

×