Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Rolul Bibliotecii Științifice ASEM în satisfacerea cerințelor complexe       şi variate de informare, studii şi cer...
Dezvoltarea colecţiei 1992-2012      2012 - 273000 unităţi de depozitare                     Page 2
Achiziţii (2012)• 3860 volume (434 titluri) – 542324 lei• 240989,40 (44%) au fost alocaţi din bugetul ASEM• 92 abonamente ...
Servirea utilizatorilor, 2012 5 săli de lectură Centrul de împrumut Centrul Multimedia Capacitate totală de 385 locur...
Informarea utilizatorilor bibliotecii despre resursele           informaţionale• 43 liste bibliografice cu infor...
Produsele informaţionale electronice în BS ASEM (2011-2012) WebOPAC EBSCO Oxford Online Products Cambridge Journals On...
Concursul Naţional Cele mai reuşite lucrări ale anului    în domeniul ştiinţei informării - 2012           Pr...
Proiectul „Accesul Deschis - un element important de    optimizare a comunicării ştiinţifice şi universitare”     ...
Proiectul „Dezvoltarea noilor servicii informaţionale pentru Învăţământul Economicsuperior din Moldova”, finanţat de Progr...
Strategiile Accesului Deschis: Calea Verde    Calea Verde (Green Road)Depozite digitale instituţionale şi tematice   ...
Strategiile Accesului Deschis: Calea de Aur   Calea de Aur (Golden Road)  Reviste electronice cu acces deschis    ...
„Politica instituţională a Academiei de Studii Economice din Moldova              privind Accesul Deschis” ...
„Regulament cu privire la organizarea şi funcţionarea Repozitoriului     Academiei de Studii Economice din Moldova”• ...
Page 14
Page 15
Page 16
Page 17
Page 18
Page 19
Page 20
Page 21
Page 22
Page 23
Page 24
Page 25
Page 26
Page 27
Page 28
Page 29
Page 30
Page 31
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Senat prezentare

643 views

Published on

Dr. Silvia Ghinculov
Raport în cadrul şedinţei Senatului ASEM din 24 decembrie 2012 „Rolul Bibliotecii Științifice ASEM în satisfacerea cerințelor complexe şi variate de informare, studii şi cercetare. Despre mersul implementării Strategiei de dezvoltare a Bibliotecii Ştiinţifice ASEM”

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Senat prezentare

 1. 1. Rolul Bibliotecii Științifice ASEM în satisfacerea cerințelor complexe şi variate de informare, studii şi cercetare Despre mersul implementării Strategiei de dezvoltare a Bibliotecii Ştiințifice ASEM Aprobarea planului de acţiuni pentru anul 2013 Senatul ASEM din 24 decembrie 2012 Raport: dr. Silvia Ghinculov, director Page 1
 2. 2. Dezvoltarea colecţiei 1992-2012 2012 - 273000 unităţi de depozitare Page 2
 3. 3. Achiziţii (2012)• 3860 volume (434 titluri) – 542324 lei• 240989,40 (44%) au fost alocaţi din bugetul ASEM• 92 abonamente la ediţii periodice – 159130 lei• Baze de date EBSCO Publishing – 17800 lei• Baza de date „Legislaţia Republicii Moldova” – 4320 lei• Cheltuielile pentru achiziţii de documente per utilizator au crescut faţă de anul precedent de la 30 lei la 37 lei• Donaţii şi proiecte – 900 volume în valoare de 99463 lei• Schimbul de carte – 174 cărţi de la diverse universităţi de peste hotare. Transmise partenerilor – 98 volume, majoritatea fiind publicaţiile ASEM Page 3
 4. 4. Servirea utilizatorilor, 2012 5 săli de lectură Centrul de împrumut Centrul Multimedia Capacitate totală de 385 locuri 14827 de beneficiari 122085 frecvenţe 27000 vizite virtuale 310245 de publicaţii consultate Page 4
 5. 5. Informarea utilizatorilor bibliotecii despre resursele informaţionale• 43 liste bibliografice cu informaţii despre noile achiziţii şi noi resurse electronice• 50 expoziţii de Intrări noi• 83 expoziţii tematice• 3 expoziţii virtuale• 2 expoziţii de fotografii• 2 expoziţii de pictură• 19 activităţi publice culturale Page 5
 6. 6. Produsele informaţionale electronice în BS ASEM (2011-2012) WebOPAC EBSCO Oxford Online Products Cambridge Journals Online New England Journal online Sage Royal Society Journals Polpred IOP Science Blackwell Oxford University Press Emerald Legislaţia RM e-Biblioteca a BM e-Biblioteca a UE Page 6
 7. 7. Concursul Naţional Cele mai reuşite lucrări ale anului în domeniul ştiinţei informării - 2012 Premiul I Page 7
 8. 8. Proiectul „Accesul Deschis - un element important de optimizare a comunicării ştiinţifice şi universitare” Campania de Advocacy Acţiunea „Întreabă-mă despre Accesul Deschis”; „Inaugurarea Săptămânii Accesului Deschis”; Acţiunea „Eu susţin Accesul Deschis”; Prezentări pentru studenţi şi masteranzi „Cunoştinţele în era digitală. Politicile Accesului Deschis”; Campania „Anti Plagiat”; Prezentări pentru catedre „Managementul cunoştinţelor: resurse educaţionale şi arhive digitale deschise”; Concurs pentru studenţi şi masteranzi „Cum Accesul Deschis va facilita comunicarea ştiinţifică şi universitară?” Prezentarea „Resurse electronice pentru învăţământ şi cercetare: oferta informaţională ASEM”; Prezentarea de testare a arhivei digitale ASEM: „Repozitoriu instituţional ca fundament pentru promovarea principiilor Accesului Deschis” Page 8
 9. 9. Proiectul „Dezvoltarea noilor servicii informaţionale pentru Învăţământul Economicsuperior din Moldova”, finanţat de Programul Norvegian de Cooperare cu Eurasia în domeniul învăţământului superior Obiectivele de bază a proiectului: Dezvoltarea organizaţională, funcţională şi tehnologică a bibliotecii compatibilă cu standardele internaţionale; Activarea proceselor de integrare şi cooperare instituţională, naţională şi internaţională în spaţiul educaţional şi ştiinţific; Punerea în aplicare a noilor modalităţi de colaborare profesională; Satisfacerea nevoilor de informare a utilizatorilor prin promovarea serviciilor inovatoare; Punerea în aplicare a tehnologiei Repozitorii instituţionale; Dezvoltarea abilităţilor informaţionale (alfabetizare digitală sau Cultura Informaţiei). Page 9
 10. 10. Strategiile Accesului Deschis: Calea Verde Calea Verde (Green Road)Depozite digitale instituţionale şi tematice • ROAR, Registry of Open Access Repositories – • DOAR, Directory of Open Access Repositories – Page 10
 11. 11. Strategiile Accesului Deschis: Calea de Aur Calea de Aur (Golden Road) Reviste electronice cu acces deschis DOAJ, Directory of Open Access Page 11
 12. 12. „Politica instituţională a Academiei de Studii Economice din Moldova privind Accesul Deschis” Strategiile de bază se rezumă la următoarele:• A implementa Accesul Deschis la publicaţiile ştiinţifice, prin două modele complementare: Autoarhivarea în repozitoriul instituţional ASEM şi publicarea revistelor ASEM în registru internaţional DOAJ (Directory of Open Access Journals).• Politica prevede ca toate publicaţiile ştiinţifice, elaborate în baza proiectelor de cercetare finanţate de stat şi din granturi, să fie incluse în Repozitoriul Instituţional ASEM la data publicării sau în caz de embargo, nu mai târziu de şase luni de la publicare.• Politica se va aplica la toate articolele știinţifice publicate pe perioada în care autorul activează în cadrul ASEM, cu excepţia publicaţiilor realizate înainte de adoptarea acestei politici.• Biblioteca Ştiinţifică va asigura funcţionarea Repozitoriului Instituţional şi va elabora un raport anual către Senat.• Serviciul Ştiinţă va monitoriza asigurarea conformităţii prevederilor politicii cu interesele autorilor. Page 12
 13. 13. „Regulament cu privire la organizarea şi funcţionarea Repozitoriului Academiei de Studii Economice din Moldova”• defineşte Repozitoriul instituţional, determină scopurile, principiile creării Repozitoriului ASEM, reglementează relaţia cu autorii articolelor ştiinţifice, identifică tipurile de materiale, care sunt plasate în Repozitoriu, stabileşte ordinea plasării publicaţiilor în Repozitoriu, formulează interdicţiile de utilizare.• Repozitoriul este creat în baza software-ului cu acces liber DSpace.• Accesul Deschis nu anulează drepturile de autor.• Dreptul exclusiv la publicaţie autorul îl realizează, prin luarea în mod voluntar a deciziei privind prezentarea publicaţiei sale pe Internet. Page 13
 14. 14. Page 14
 15. 15. Page 15
 16. 16. Page 16
 17. 17. Page 17
 18. 18. Page 18
 19. 19. Page 19
 20. 20. Page 20
 21. 21. Page 21
 22. 22. Page 22
 23. 23. Page 23
 24. 24. Page 24
 25. 25. Page 25
 26. 26. Page 26
 27. 27. Page 27
 28. 28. Page 28
 29. 29. Page 29
 30. 30. Page 30
 31. 31. Page 31

×