Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Implementarea tehnologiilor inovaţionale de arhivare electronică

1,634 views

Published on

Sesiunea de comunicări: „Tehnologiile informaţionale în biblioteci: probleme cotidiene şi căi de soluţionare” organizată de către Comisia ABRM „Informatizare şi tehnologii informaţionale” în cadrul Conferinţei anuale ABRM cu genericul „Biblioteca mai mult decât biblioteca: integrare, inovare şi informaţie pentru toţi”.


Natalia CHERADI, director adjunct, Ana GUDIMA, şef serviciu, Biblioteca Ştiinţifică ASEM
Implementarea tehnologiilor inovaţionale de arhivare electronică în bibliotecile universitare

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Implementarea tehnologiilor inovaţionale de arhivare electronică

 1. 1. SESIUNE DE COMUNICĂRI „Tehnologiile informaţionale în biblioteci: probleme cotidiene şi căi de soluţionare” Conferinţa anuală ABRM „Biblioteca mai mult decât biblioteca: integrare, inovare şi informaţie pentru toţi”, Chişinău, 17-18 noiembrie 2011 Implementarea tehnologiilor inovaţionale de arhivare electronică în bibliotecile universitare Natalia CHERADI, Ana GUDIMA Biblioteca Ştiinţifică ASEM
 2. 2. Conferinţa anuală ABRM „Biblioteca mai mult decât biblioteca: integrare, inovare şi informaţie pentru toţi”, Chişinău, 17-18 noiembrie 2011 <ul><li>mişcarea internaţională a Accesului Deschis - Open Access (OA) la cunoştinţe ştiinţifice </li></ul><ul><li>rolul important al bibliotecilor universitare </li></ul><ul><li>nouă cale de acces şi utilizare a conţinutului digital </li></ul><ul><li>promovarea activă a beneficiilor arhivării electronice în rândul cercetătorilor </li></ul><ul><li>un nou model de comunicare ştiinţifică care schimbă paradigma publicării </li></ul><ul><li>publicarea în Accesul Deschis </li></ul>Accesul Deschis - Open Access (OA)
 3. 3. Conferinţa anuală ABRM „Biblioteca mai mult decât biblioteca: integrare, inovare şi informaţie pentru toţi”, Chişinău, 17-18 noiembrie 2011 <ul><li>Arhive sau depozite digitale (repozitorii) OA </li></ul><ul><li>Reviste OA </li></ul><ul><li>Directoriul OpenDOAR (1993 arhive digitale) </li></ul><ul><li>Registrul ROAR (1778 arhive digitale) </li></ul><ul><li>DOAJ (Directory of Open Access Journals), reviste academice din 109 ţări </li></ul><ul><li>E-Journals Library, Libertas Academica … </li></ul>D ouă mijloace principale pentru oferirea Accesului Deschis
 4. 4. Conferinţa anuală ABRM „Biblioteca mai mult decât biblioteca: integrare, inovare şi informaţie pentru toţi”, Chişinău, 17-18 noiembrie 2011 <ul><li>Iniţiativa Arhivelor Deschise (OAI) </li></ul><ul><li>12 pachete open-source pentru crearea şi menţinerea arhivelor OAI-compliant </li></ul><ul><li>Patru sisteme sunt frecvent utilizate: </li></ul><ul><li>Digital Commons </li></ul><ul><li>DSpace </li></ul><ul><li>Eprints </li></ul><ul><li>Fedora </li></ul>Sporirea vizibilităţii şi impactului cercetărilor realizate
 5. 5. Conferinţa anuală ABRM „Biblioteca mai mult decât biblioteca: integrare, inovare şi informaţie pentru toţi”, Chişinău, 17-18 noiembrie 2011 Ponderea depozitelor electronice pe ţări Sursa: Directoriul OpenDOAR [ http :// www.opendoar.org / ]
 6. 6. Conferinţa anuală ABRM „Biblioteca mai mult decât biblioteca: integrare, inovare şi informaţie pentru toţi”, Chişinău, 17-18 noiembrie 2011 <ul><li>trebuie să fie recunoscută ca un obiectiv prioritar la nivel naţional </li></ul><ul><li>cercetătorii sunt dispuşi să arhiveze materialele </li></ul><ul><li>politicile instituţionale privind Accesul Deschis ROARMAP </li></ul><ul><li>regulamentul arhivei instituţionale deschise </li></ul><ul><li>dispoziţia administraţiei privind depozitarea publicaţiilor </li></ul><ul><li>accesul deschis (Open Access-OA) </li></ul><ul><li>accesul restricţionat (Restricted Access-RA) </li></ul><ul><li>auto-arhivare - doar 15% din 2,5 milioane </li></ul><ul><li>articole publicate anual </li></ul>Nevoia de dezvoltare a arhivelor digitale deschise
 7. 7. Conferinţa anuală ABRM „Biblioteca mai mult decât biblioteca: integrare, inovare şi informaţie pentru toţi”, Chişinău, 17-18 noiembrie 2011 Clasamentul Ranking Webometrics al universităţilor Sursa: Ranking Web of World Universities [ http:// www.webometrics.info / ]
 8. 8. Conferinţa anuală ABRM „Biblioteca mai mult decât biblioteca: integrare, inovare şi informaţie pentru toţi”, Chişinău, 17-18 noiembrie 2011 <ul><li>lipsa de sprijin guvernamental eficient </li></ul><ul><li>capacitatea financiară limitată a bibliotecii pentru achiziţionarea publicaţiilor ştiinţifice străine </li></ul><ul><li>lipsa încrederii pentru cadrul juridic şi drepturile de autor </li></ul><ul><li>utilizarea insuficientă a tehnologiilor de Internet </li></ul><ul><li>lipsa de profesionişti </li></ul><ul><li>auto-arhivarea în RM este lentă şi nesolicitată în comunitatea ştiinţifică </li></ul>Obstacole în calea accesului deschis la cunoştinţe în RM
 9. 9. Conferinţa anuală ABRM „Biblioteca mai mult decât biblioteca: integrare, inovare şi informaţie pentru toţi”, Chişinău, 17-18 noiembrie 2011 <ul><li>crearea primului Repozitoriu Instituţional (IR) în ASEM </li></ul><ul><li>analiza soluţiilor software disponibile pentru IR şi selectarea produsului </li></ul><ul><li>proiectarea unei arhitecturi ai IR pentru a îndeplini obiectivele şi strategia de informare a ASEM </li></ul><ul><li>elaborarea designului şi iniţierea procedurilor viabile de auto-arhivare a publicaţiilor electronice </li></ul><ul><li>formularea strategiei pentru utilizarea metadatelor şi aplicarea ei în conformitate cu dezvoltarea standardelor internaţionale </li></ul><ul><li>proiectarea şi desfăşurarea în comun a programelor de promovare a tehnologiilor de arhivare digitală în instituţiile de învăţământ superior din RM </li></ul>Accesul Deschis la conţinutul digital al învăţământului economic superior din Republica Moldova
 10. 10. Conferinţa anuală ABRM „Biblioteca mai mult decât biblioteca: integrare, inovare şi informaţie pentru toţi”, Chişinău, 17-18 noiembrie 2011 Arhiva Electronică a Academiei de Studii Economice@DSpace <ul><li>Open source </li></ul><ul><li>DSpace </li></ul><ul><li>OAI-PMH </li></ul><ul><li>Gestionarea procedurilor de arhivare </li></ul><ul><li>Arhiva electronică instituţională (structura) </li></ul>
 11. 11. Conferinţa anuală ABRM „Biblioteca mai mult decât biblioteca: integrare, inovare şi informaţie pentru toţi”, Chişinău, 17-18 noiembrie 2011 <ul><li>formarea unor noi parteneriate </li></ul><ul><li>elaborarea politicilor, dezvoltarea programelor şi strategiilor </li></ul><ul><li>definirea domeniului de aplicare a depozitului şi dezvoltarea serviciilor în funcţie de conţinut </li></ul><ul><li>accesul prompt şi comod </li></ul><ul><li>creşterea prestigiului cercetătorilor universităţii </li></ul><ul><li>îmbunătăţirea situaţiei cu citările şi influenţa acestora asupra altor cercetări </li></ul><ul><li>accesul la resurse suplimentare </li></ul><ul><li>noi posibilităţi de evaluare a ştiinţei </li></ul>Pa ş ii următori

×