Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Nota premsa privatització parc habitatges amb logos (4 prova)

162 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Nota premsa privatització parc habitatges amb logos (4 prova)

  1. 1. PLATAFORMA PER AL DRET A UN HABITA TGE DIGNE COMUNICAT DE PREMSA DE LA PLATAFORMA PER AL DRET A UN HABITATGE DIGNE NO A LA PRIVATITZACIÓ DEL PARC D’HABITATGES SOCIALS Davant la manifestació del Govern de la Generalitat, sobre la realització d’un estudi per privatitzar el parc d’habitatges socials propietat de l’INCASOL, Justícia i Pau, L’OCUC, CCOO de Catalunya i l’UGT, entitats integrants de la PLATAFORMA PEL DRET A L’HABITATGE DIGNE, fent pública la nostra oposició a qualsevol privatització d’habitatges socials. RECLAMEM UN FONS SOCIAL D’HABITATGES DE LLOGUER AMB ELS HABITATGES BUITS DE LES ENTITATS FINANCERES En un moment en el qual la Plataforma ha iniciat una campanya, que va fer pública el passat mes de juliol mitjançant un Manifest i a la qual s’hi han adherit la majoria de les entitats socials, per demanar al Govern de la Generalitat i al Parlament de Catalunya la creació d’un Fons Social d’Habitatges i el lloguer forçós del habitatges buits propietat de les entitats financeres, amb la finalitat de garantir un habitatge digne a les persones que no poden accedir a un habitatge del mercat lliure, el Govern de la Generalitat va en direcció contrària pretenent vendre el parc públic existent a Catalunya a fons d’inversió especulatius que es regeixen per les lleis del lliure mercat. EXIGIM LA CONVOCATÒRIA IMMEDIATA DEL PACTE NACIONAL DE L’HABITATGE Les entitats que conformem la Plataforma i la majoria d’entitats socials que s’han adherit a la campanya formem part del Pacte Nacional per a l’Habitatge, per aquest motiu, exigim la seva convocatòria amb caràcter d’urgència. El Govern de la Generalitat no pot decidir tot sol en relació a un tema social cabdal, que s’ha de debatre en el si d’un Òrgan que ell mateix va crear i que té, entre d’altres, la finalitat de garantir el dret a l’habitatge de les persones amb dificultats econòmiques i/o en situacions de precarietat. Barcelona, novembre de 2013

×