Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Mapa tiempò

633 views

Published on

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Mapa tiempò

  1. 1. Comentario dun mapa do tempo
  2. 2. ANTICICLÓNS (A) <ul><li>Áreas de altas presións (superiores a 1013 mb); o vento circula en sentido das agullas do reloxo; a presión aumenta cara ó interior do anticiclón. </li></ul>
  3. 3. BORRASCAS (B) <ul><li>Áreas de baixas presións (menos de 1013 mb); o vento circula no sentido contrario das agullas do reloxo; a presión diminúe cara ó centro da borrasca </li></ul>
  4. 4. AS FRONTES
  5. 5. O VENTO <ul><li>Se as isóbaras están moi xuntas o vento é forte, pola contra se as isóbaras están separadas o vento é máis feble ou inexestente </li></ul>Vento feble, isóbaras separadas Ventos fortes, isóbaras xuntas
  6. 6. Exemplo de mapa meteorolóxico Borrasca de 988 mb con dous centros Anticiclón de 1028 mb Frontes ocluídas Fronte frío Fronte cálido Isóboras separadas, non hai vento Isóbaras máis Xuntas, ventos máis fortes

×