Social Footprint - Instagram

NapoleonCat.com
NapoleonCat.comCEO at NapoleonCat.com

Instagram to nie jest już nisza. Według przedstawianych przez nas danych już 54% Polaków zna Instagram. Serwis ma 2,3 mln użytkowników miesięcznie. Zapraszamy do największego polskiego badania Instagrama przygotowanego przez NapoleonCat i Wirtualnemedia. Powiemy Ci w jakie dni i o której godzinie publikują najlepsi. Podpowiemy optymalną liczbę hashtagów. Ciekawi cię jak Lewandwoski zdobył 1,7 miliona followersów? Wiesz, że Maffashion używa aż 399 hashtagów, a najpopularniejszy z nich to #maffashioninmexico, który był już lubiany 1,7 miliona razy? Zastanawiasz się czy Instagram jest dobrym miejsce dla firmy? Treści najpopularniejszego profilu marki (Local Heroes) na „polskim” Instagramie, były już lubiane 16,9 miliona razy. Na profilu programu Top Model Polska pojawiło się już 2,8 miliona komentarzy. Poczekaj! To nie wszystko, mamy też rankingi najpopularniejszych marek, osób, blogów, szafiarek. Mamy ponadto 12 tekstów ekspertów zajmujących się marketingiem, reklamą oraz opinie popularnych blogerów. W tym miesiącu Anna Miotk prezentuje unikalne dane Megapanelu PBI/Gemius dotyczące Instagramu. Marta Rybicka z IQS oraz Magdalena Szewczuwianiec przedstawia badania omnibusowe dotyczące mediów społecznościowych. Monika Czaplicka omawia ciekawe przypadki sytuacji kryzysowych. Mamy dla Was też bardzo ciekawe teksty: Pawła Tkaczyka z Midea, Wojciecha Kardysia z Szeri Szeri, Michała Zalewskiego z Krakowskiego Biura Festiwalowego, Bartka Brzoskowskiego z Fenomemu, Szymon Lisowski z Socjomanii, Wojciech Walczak wraz z Radosławem Kaczmarkiem z Agencji Strategicznej Melting Pot i Maciek "Troyann” Trojanowicz. Zapraszamy także na wywiad z Robertem Sobieskim, Digital Managing Directorem w Testa Communications. Partnerem raportu jest VideoMill. Oskar Berezowski oskar@napoleoncat.com

SOCIAL
FOOTPRINT
KWIECIEŃ
2
SPIS TREŚCI
CONTENTS
Wstęp	3
#witaj na #insta! 	 4-5
Powrót do korzeni	 6-7
Megapanel	9
Kryzysy na instagramie	 10
Blogerze, słyszysz ostatni dzwonek?	 11-12
Blogosfera sprzedaje	 13-19
Instagram wychodzi z niszy?	 20-21
Instagram może być poważną alternatywą...	 22-23
Instagram w portfolio marki	 24-25
Wizualne uzupełnienie twojej marki	 26
Sieciowe uzależnienie	 27-28
Instagramersi są hiperkatywni na facebooku	 29-30
Instagram - top 25 blogi	 31
Instagram - top 25 osoby	 32
Instagram - top 25	 33
Youtube - subskrybcje	 34
Youtube - wyświetlenia 	 35
Twitter	36
Branże na facebooku	 37-61
3
Instagram to nie jest już nisza. Według
przedstawianych przez nas danych już 54%
Polaków zna Instagram. Serwis ma 2,3 mln
użytkowników miesięcznie. Zapraszamy do
największego polskiego badania Instagrama
przygotowanego przez NapoleonCat i
Wirtualnemedia.
Powiemy Ci w jakie dni i o której godzinie
publikująnajlepsi.Podpowiemyoptymalnąliczbę
hashtagów. Ciekawicię jak Lewandwoski zdobył
1,7 miliona followersów? Wiesz, że Maffashion
używa aż 399 hashtagów, a najpopularniejszy
z nich to #maffashioninmexico, który był już
lubiany 1,7 miliona razy?
Zastanawiasz się czy Instagram jest dobrym
miejsce dla firmy? Treści najpopularniejsze-
go profilu marki (Local Heroes) na „polskim”
Instagramie, były już lubiane 16,9 miliona razy.
Na profilu programu Top Model Polska pojawiło
się już 2,8 miliona komentarzy. Poczekaj! To nie
wszystko, mamy też rankingi najpopularniej-
szych marek, osób, blogów, szafiarek. Mamy
ponadto 12 tekstów ekspertów zajmujących się
marketingiem, reklamą oraz opinie popular-
nych blogerów.
W tym miesiącu Anna Miotk prezentu-
je unikalne dane Megapanelu PBI/Gemius
dotyczące Instagramu. Marta Rybicka z IQS
oraz Magdalena Szewczuwianiec przedstawia
badaniaomnibusowedotyczącemediówspołecz-
nościowych. Monika Czaplicka omawia ciekawe
przypadki sytuacji kryzysowych.
Mamy dla Was też bardzo ciekawe teksty:
Pawła Tkaczyka z Midea, Wojciecha Kardysia z
SzeriSzeri,MichałaZalewskiegozKrakowskiego
Biura Festiwalowego, Bartka Brzoskowskiego z
Fenomemu, Szymon Lisowski z Socjomanii,
Wojciech Walczak wraz z Radosławem
Kaczmarkiem z Agencji Strategicznej Melting
PotiMaciek„Troyann”Trojanowicz.Zapraszamy
także na wywiad z Robertem Sobieskim, Digital
ManagingDirectoremwTestaCommunications.
Partnerem raportu jest VideoMill.
NAJWIĘKSZE POLSKIE
BADANIE INSTAGRAMA
Oskar Berezowski
WSTĘP
4
#WITAJ NA #INSTA!
#WITAJ NA #INSTA!
Można pokusić się o stwierdzenie, że Instagram
rozpoczął rewolucję jeśli chodzi o serwisy społecz-
nościowe projektowane pod mobile (tak wiem, były
również inne, ale tu rozmawiamy o sukcesie, nie o
pierwszeństwie). Z ponad 300 milionami użytkow-
ników na świecie, w Polsce swoje konta ma w nim
minimum 2,5 miliona użytkowników. Minimum,
ponieważdanepodawaneprzezMegapaneldotyczą
witryny www, nie zaś aplikacji mobilnej. Można
pokusić się o założenie, że jest ich przynajmniej
200 tysięcy więcej. „Ich”, czyli osób mniej więcej
od 13-go do 24 roku życia.
Czy z taką liczbą użytkowników Instagram
jest więc dobrym miejscem dla marek? Jak zawsze
– to zależy. Przede wszystkim liczba użytkowni-
ków powoli przestaje wyznaczać potencjał jeśli
chodzi o angażowanie. Na rynku pojawia się coraz
więcej serwisów, do których użytkownicy uciekają
(chociażby Snapchat), więc aktywność marek w
obszarzemediówspołecznościowychogólniebędzie
niecobardziejrozdrobionaizróżnicowana,również
pod kątem stosowanych narzędzi. Biorąc to pod
uwagę na #Insta warto również spoglądać, jak na
poligon doświadczalny.
Instagram to również serwis dość wymaga-
jący jeśli chodzi o marki… głównie ze względu
na fazę swojego rozwoju i zachowania użytkow-
ników. Jeśli miałbym pokusić się o systematyza-
cję, to jest to serwis rozwijający się (niedojrzały),
nastawiony na budowanie sieci znajomości oraz
generowanie interakcji. Sami użytkownicy w dużej
Starzejący się Facebook i ewolucja serwisu, która zamienia go w
bazę danych skłania użytkowników szukać innych kanałów, w których
mogą zaznaczyć swoją obecność. Za nimi podążają marketerzy, dla
których obecność w mediach społecznościowych stała się koniecz-
nością. Powoli trafiają jednak na grunt serwisów projektowanych pod
mobile, a to nieco zmienia postać rzeczy - zarówno jeśli chodzi o
zachowania użytkowników serwisów takich jak Instagram, jak również
możliwości, jakie mają w nich marki.
mierze są z nim obecni ze względu na budowanie
własnego wizerunku i poszukiwania potwierdze-
nia własnej wartości. Między innymi z tego powodu
Instagram cechuje się bardzo wysokim zaanga-
żowaniem i zostawia pod tym względem w tyle
Twittera – również w Polsce, gdzie pod względem
generowania interakcji plasuje się na 3. miejscu, po
Facebooku i You Tube.
Po względem funkcjonowania Instagramem
rządzi kilka zasad, których stosowanie (lub
eksperymentowanie) będzie przydatne również
dla marek. Dlaczego? Ponieważ nie istnieją uniwer-
salne wskazówki dotyczące prowadzenia działań
na Instagramie, tak aby aktywności marek okazały
się sukcesem. To w dużej mierze uzależnione jest
zarówno od celów marki, jak i od spójności strate-
gii komunikacji.
a) Zasięg i aktywność -naInstagramieidą
ze sobą w parze. Im więcej treści lubisz, tym więcej
osób lubi Twoje zdjęcia i filmy. Zasada wzajemności
działa na poziomie widoczności materiałów, więc
nie ma co się bać i lubić ile się da.
b) Komentarze są dobre – warto
komentować, gratulować jakości zdjęć i pisać o
użytkownikach. Tak, to również związane jest z
zasadą wzajemności – podobnie jak dodawanie
profili do obserwowanych.
c) Oznaczanie jest dobre – szczegól-
nie często wykorzystywane przez osoby, które chcą
poinformować o nowym zdjęciu znajomych, czy tzw.
kontakuratorskie(onichzachwilę).Widząctentrend
5
Instagram wprowadził możliwość powiadamiania
o nowym zdjęciu dodanym przez użytkownika.
d) Dobre zdjęcia są dobre – tutaj warto
eksperymentować zarówno z filtrami dostępnymi
w ramach serwisu, jak i aplikacjami zewnętrzny-
mi, jak np. vsco.com. Co ciekawe, nasycenie zdjęć
wcale nie musi przekładać się na ich popularność. Z
przeprowadzonychbadańwynikaraczej,żewiększą
popularnością cieszą się zdjęcia z obniżoną satura-
cją oraz dość proste, z niewielką liczą szczegółów.
Na pewno dobrze sprawdza się również dodawa-
nie elementów kontrastowych, które „wyostrza-
ją” kompozycję i zwracają uwagę użytkowników.
e) Wideo bywa niezłe – jakkolwiek
obecne działania Facebooka promują właśnie filmy,
to użytkownicy Instagrama używają wideo dość
oszczędnie. Stanowi ono niecałe 8% wszystkich
materiałów umieszczanych w serwisie. Najczęściej
w ten sposób działają celebryci, w przypadku marek
dobre wideo jest wymagającym formatem, szczegól-
nie jeśli trzeba się zmienić w 15 sekundach.
f) Korzystanie ze społeczności jest
dobre – Instagram to społeczności.Markom
trudnojestsięodnaleźćwtymśrodowisku,ponieważ
marketerzyprzyzwyczajenisiądosposobudziałania
Facebooka – płacisz, masz fanów. Robisz konkurs
masz interakcje. Instagram z kolei to często profile
kuratorskie, np. @Igerspoland, @vscopoland, @
igerslodz itd. Większość z nich opiera się na prezen-
towaniu najlepszych, zdaniem ich administratorów,
zdjęć w danej tematyce, oznaczonych odpowied-
nim hashtagiem. Nieco inaczej działają internetowi
celebryci, którzy po prostu są (i dla których #Insta
jest elementem budowania wizerunku). W dużej
mierze swoją działalnością udowadniają wnioski
z badań, które mówią, że polubienie treści przez
użytkownika jest bardziej zależne od tego, kto
ją umieszcza, niż jakiej jakości jest materiał. To z
kolei każe się zastanowić markerom, czy budowa-
nie własnych społeczności jest naprawdę koniecz-
ne. Można przecież działać z tymi, które już są i
działają całkiem prężnie.
g) Hashtagi są dobre –Instagrampozwala
na wykorzystywanie do 30 hashtagów, jednak
większość marek używa…1 lub 0 hashtagów. Tym
samym ich treści mogą trafiać do wąskiego grona
odbiorców. Strony tagów są jednym z ważniejszych
narzędzibudującychzasięgwserwisie(użytkownicy
przeszukują je w poszukiwaniu ciekawych zdjęć),
więc szkoda z nich nie korzystać.
h) Aktywność dopasowana do liczby
obserwujących jest dobra – zasada „nie ma
co szaleć” sprawdza się wszędzie, również
na Instagramie. W zależności od wielkości profilu
marki dodają od 1 do 3 zdjęć dziennie. I to moim
zdaniem jest wystarczające. Im więcej obserwują-
cych, tym bardziej można poszaleć, jednak patrząc na
wielkość profili polskich marek, to odległa przyszłość.
Czy i jak w ogóle mierzyć działania na
Instagramie? Widoczność marki, zasięg komuni-
kacji, aktywność użytkowników i w końcu sprzedaż
– takie cele stawia przed sobą większość markete-
rów. Trudno jednak powiedzieć, jak w tym kontek-
ście sytuuje się Instagram – na pewno pozycja ta
jest różna dla każdej z branż, zarówno jeśli chodzi
o tzw. customer journey, jak i modele atrybucji.
Liczba serduszek czy komentarzy świadczy o dobrej
konstrukcji treści, niekoniecznie o głębokości interak-
cji. Instagram to na pewno dobre miejsce dla marek,
którecechująsięunikatowością(videmarkiodzieżowe
tworzone przez youtuberów), ale też tzw. lovebran-
dów, dla których bycie w social media jest jednym
z ważnych elementów budowania lojalności wobec
marki. Mamy za sobą pierwsze działania prosprze-
dażowe (chociażby kampania Marca Jacoba), więc
serwis jest eksplorowany również pod tym kątem.
Natomiastwktórąstronępowędrująmarkiiużytkow-
nicy? Zobaczymy.
Bartek Brzoskowski –zrynkiemagencyj-
nymzwiązanyod6lat,zInternetem,odprawie
10.ObecnieMediaDirectorwagencjiFenomem,
gdzie zajmuje się działaniami mediowymi, w
tym mediami społecznościowym oraz strate-
gią.przygodęzrynkiemagencyjnymrozpoczął
w agencji Digital One w Łodzi, gdzie
Pracował i współpracował przy projektach
m.in. dla PepsiCo, Lipton Ice Tea, Reeboka,
Polkomtelu, Storck, Eurosportu, Nestle, Seata,
Łowicza, Pudliszek, Super-Pharm, Kompanii
Piwowarskiej, FoodCare, Raiffeisen POLBANK,
Wizz Air, Netia, Grant’s, Original Source, Luksja
oraz Carex.
#WITAJ NA #INSTA!
6
POWRÓT DO KORZENI
PISMO OBRAZKOWE NAJLEPSZĄ FORMĄ
KOMUNIKACJI W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH
POWRÓT DO KORZENI
Do niedawna Instagram kojarzony był głównie
z grupą wiekową 12 – 16 lat oraz robieniem sobie
selfie. Najwyższy czas zerwać z tym stereotypem,
bowiem w portalu drzemie ogromnym potencjał.
Potencjałisiłaprzekazu.Możnapokusićsięostwier-
dzenie, że wracamy do korzeni – czy kilka tysięcy
lat temu nie zaczynaliśmy od porozumiewania się
za pomocą obrazu? Obecnie zmieniły się jedynie
narzędzia – cyfrowy świat pozwala na wyrażanie
emocji oraz przedstawianie bliskiej nam estetyki za
pomocą obrazów tworzonych tu i teraz.
AUTENTYCZNOŚĆ PRZEDE WSZYSTKIM
KomunikacjaprowadzonazapomocąInstagrama
musibyćautentyczna.Iniemamnamyślizdjęć,które
przedstawiająidealnestylizacje,pięknewnętrza,czy
dobrze dobrane filtry, które z założenia są pewnego
rodzaju inscenizacją. Takie działania wpisane są
estetykę portalu. Autentyczny musi powód zamiesz-
czenia określonego obrazu. Instagram powinien
wyzwalaćwużytkownikachniespotykanąinwencję
twórczą oraz kreatywność. Uważam, że marki nie
powinny wrzucać na swoje profile gotowych grafik.
Teksty, kreacje graficzne, czy elementy kojarzące się
z daną firmą lub instytucją mogą być przedstawione
wsposóbnieszablonowy–najprostszymprzykładem
niechbędziewydrukowaniezaprojektowanejgrafiki
i zrobienie jej zdjęcia w miejscu przedstawiającym
konkrety kontekst. Na Instagramie liczy się przede
wszystkim pomysł!
PLUSY I MINUSY
Osoby posiadające konto na Instagramie
są otwarte, zazwyczaj pozytywnie nastawione
względem obserwowanych profili oraz chętnie
nawiązują interakcje. Choć sens funkcjonowa-
nia platformy jest banalnie prosty, to treści, które
można na niej znaleźć niejednokrotnie pokazują,
że użytkownicy realizują dobrze przemyśla-
ną strategię. Często robią to nieświadomie lub
intuicyjnie. Dobrym przykładem są konta osób,
na których konsekwentnie pojawiają się zdjęcia
posiłków, architektury lub przyrody. Profile takie
zawierają spójne, a co ważniejsze, wartościowe
treści. Z drugiej strony użytkownicy Instagrama,
są niezwykle wyczuleni na fałsz oraz nieczyste
intencje. Możliwość interakcji z każdym z nich
jest niezwykłą szansą na pozyskanie przyjaciół,
ambasadorów lub sprzymierzeńców, jednak jest
również niebezpiecznie. Instagram jest bowiem
często narzędziem do przedstawiania twórczości.
Kwadratowe działa sztuki, którymi niejednokrotnie
7
POWRÓT DO KORZENI
są zdjęcia zamieszczane na portalu, dają
możliwość kreowania pewnej wizji –
musi być ona jednak prawdziwa. Inną
zaletą jest możliwość sieciowania swoich
działań z użytkownikami oraz markami
poprzez umiejętne stosowanie hashtagów.
Oczywiście zwiększa to zasięg postów, ale
ma też wartość dodaną: pozwala na dołącze-
nie do mikrospołeczności skupionej wokół
określonego zagadnienia.
INNE MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE?
Można pokusić się również o porówna-
nie Instagrama z innymi platformami.
Facebook jest swego rodzaju społeczno-
ściowym kombinatem – daje możliwość
udostępnienianiemalkażdegorodzajutreści,
co ma swoje plusy i minusy. Przygotowanie
wartościowego materiału na YouTube,
Vimeo lub Vine niejednokrotnie wymaga
dużego zaangażowania – niezależnie od
tego, czy mówimy o marce, czy prywat-
nym użytkowniku. Twitter to prostota słów,
jednak nie jest on dla wszystkich. Chociażby
zewzględunafakt,iżkomunikacjatekstowa,
owszem jest dla nas najbardziej naturalna,
jednak nie uruchamia w naszym mózgu aż
tylu ośrodków odpowiedzialny za emocje i
uczucia. Instagram natomiast jest intuicyj-
ny. Mnogość urządzeń pozwalających na
robienie zdjęć, spowodowała, że osoby, które
raz miały styczność portalem, zostają jego
wiernymifanami.Pozatym,przecieżprawie
każdy ma przy sobie aparat…
NARZĘDZIA
Narzędzia do analizy Instagramu są
dosyć proste. Tak jak i sam portal. Z punktu
widzeniamarkinajważniejszajestmożliwość
zliczania unikalnych hashtagów. Jednak
pogłębiona analiza również może pomóc
w prowadzeniu profilu – badanie godzin
aktywności najbardziej zaangażowanych
fanów, czasu ich reakcji oraz możliwość
dokładniejszej geolokalizacji z pewnością
usprawniłyby działania marketerów. Każda
akcja przeprowadzana na Instagramie
przez markę posiada swój niepowtarzalny
8
POWRÓT DO KORZENI
hashtag. Żadne ze znanych mi narzędzi nie
posiada funkcjonalności, dzięki której można
byłoby poznać liczbę polubień oraz komenta-
rzy pod zdjęciami, które opatrzone są unikal-
nym hashtagiem.
PASJA
Prowadzenie konta na Instagramie nie może
być działaniem odtwórczym. Należy robić to
z pasją. Wrzucając zdjęcia na profil firmy lub
instytucji, wrzuca się również kawałek siebie.
Marketerzy powinni o tym pamiętać, ponieważ
toichpoczucieestetykikreujewizerunekmarki.
Dla firmy, która sprawnie posługuje się nowymi
mediami, działania na Instagramie są zapewne
czymś naturalnym, jednak dyrektorzy, prezesi i
szefowie, powinni zdawać sobie sprawę z faktu,
że taki profil realizuje głównie cele komuni-
kacyjne. Zazwyczaj nie przekłada się to na
bezpośrednie zyski. Nie można również oczeki-
wać, że będą one wzrastać proporcjonalnie do
liczby wrzuconych zdjęć lub dodanych hashta-
gów. Pojawi się jednak zainteresowanie marką
i zwiększy się jej rozpoznawalność. To z kolei
wpłynie na decyzje konsumentów.
Michał Zalewski,
Krakowskie Biuro Festiwalowe,
Centrum Kongresowe ICE Kraków
9
Według danych Megapanelu PBI/Gemius*
w lutym 2015 Instagram miał w Polsce 2,3
mln użytkowników oraz nieco ponad 10 proc.
zasięgu wśród polskich internautów. Z serwisu
niecoczęściejkorzystająkobiety–pańkorzysta-
jących z serwisu jest 1,21 miliona, panów - 1,01
mln. Największa grupa użytkowników serwisu
to osoby w wieku 15-24 lata, ale drugą dużą
grupę stanowią też osoby w wieku 25-34 lata.
Głównie są to uczniowie lub studenci ( zasięg
w tej grupie wynosi 16,3 proc.). Użytkownicy
Instagramu codziennie korzystają z interne-
tu. Ich dochody są raczej niewielkie – albo nie
deklarują ich wcale (13,7 proc.), albo zarabiają do
1000PLNmiesięcznie(13,7proc.).Podwzględem
miejsca zamieszkania, na Instagramie można
zauważyć dwie grupy. Pierwsza to mieszkań-
cy mniejszych miast: o wielkości do 20 tys.
(11,1 proc.) i o wielkości 20-50 tys. (11,6 proc.).
Druga to mieszkańcy miast powyżej 200 tys.
mieszkańców (12,2 proc.).
INSTAGRAM JEST MŁODĄ KOBIETĄ
0
500000
1000000
1500000
2000000
2500000
wrze14
paz14
list14
gru14
sty15
lut15
liczbainternautów
ZASIĘG INSTAGRAM
* OBECNE DANE Z BADANIA UWZGLĘDNIAJĄ JEDYNIE RUCH W SERWISIE INSTAGRAM.COM.
MEGAPANEL
10
KRYZYSY NA INSTAGRAMIE
KRYZYSY NA INSTAGRAMIE
WPADKI CELEBRYTÓW
Na pewno nie dziwi, że większość wpadek na
Instagramie zaliczają celebryci. Ich nie do końca
przemyślane zdjęcia obejmują różne problemy, od
głupich ujęć, przez głupie wypowiedzi, nawet po
właściwie sexting.
Ostatnią kategorie problemów obrazuje
wpadka Jamesa Franco, znanego aktora, który
opublikował swoją prawie nagą fotkę z ręką w
majtkach, gdzie dodatkowo w komentarzach
postanowił wyrywać modę dziewczyny.
Opływ obserwujących zaliczyła Jessica
Mercedes po tym jak uznała, że ludzie bez
followersow są niczym.
WpadkęzaliczyłateżSaraBoruc,któraopubli-
kowałazdjęcieswojejsukniślubnej,jakokazałosię
bez zgody autora zdjęcia oraz generując spięcie z
projektantka, która sugerowała, że nie otrzyma-
ła zapłaty za produkt.
Swoje mniejsze lub większe problemy na
też Ewa Chodakowska, znana z kłócenia się z
fankami, na Instagramie również.
Chociaż Instagram wydaje się prostym i mało
popularnym narzędziem w marketingu również
tu zdarzają się kryzysy, które można i trzeba
rozwiązywać. Kto zaliczył wpadkę, jaką i jak
sobie z nimi radzić?
23 125 ŚLEDZĄCYCH STRACIŁA JESSICA MERCEDES KIRSCHNER MIĘDZY 17. A 18. GRUDNIA
PROBLEMY MAREK
Swoje problemy Instagramowe mają również
marki. Cyder Inn musiał usunąć swoje konto na
Instagramie po jak został zgłoszony do Komisji
Rady Etyki Reklamy za reklamowanie alkoholu.
Więcej pytań niż odpowiedzi zostawił konkurs
Adiddasa na ich instagramowym profilu. Miała
być świetna zabawa skończyło się na zniknięciu
posta i wytuszowaniu sprawy.
Dwoma stałymi kryzysowymi sytuacjami
dla marek są: kradzież własności intelektualnej i
podszywanie się. Liczba awantur o publikowane
zdjęcia, które były wysyłane bez wiedzy i zgody
autora oraz liczba kont udających znane marki i
oferujące zniżki czy bony to prawdziwa plaga.
ZASADA 5P
Nie powinno być żadnym zaskoczeniem, że
także i tutaj można stosować zasadę 5P: przeproś,
powetuj, popraw się, przeciwdziałaj i przyznaj się
do winy. Niestety ze świecą szukać przykładów
dobrego działania kryzysowego na Instagramie.
Ale wszystko przed nami.
Jessica Mercedes Kirschner ©
1. Dec 8. Dec 15. Dec 22. Dec 29. Dec
0k
50k
100k
150k
200k
250k
Monika Czaplicka
http://czaplicka.eu
11
BLOGERZE, SŁYSZYSZ OSTATNI
DZWONEK?
Instagram już obecnie jest jednym z najważniej-
szych mediów komunikacji z odbiorcami. Zdają sobie
z tego sprawę również liderzy opinii online (blogerzy,
youtuberzy, influencerzy), którzy dynamicznie
rozwijają swoje konta.
Ba, w rankingu najpopularniejszych kont zawsze
w czołówce figurują internetowi idole: Maffashion
czy Jessica Mercedes. A do czołówki już pchają się
kolejni, jak Człowiek Warga, autor kanału Z Dupy
czy wielu innych. Doskonale czują się w obrębie tego
medium i potrafią na nim zarabiać. Tak, można kupić
publikację zdjęcia na takim zasięgowym profilu.
Wszyscy wiemy, że na Instagramie, jeszcze, nie
ma algorytmów jak na Facebooku, które dyktowa-
łyby zasięgi. Nie dysponujemy co prawda pogłębio-
ną analityką profili na Instagramie, lecz po zaanga-
żowaniu pod treściami widać diametralną różnicę.
Blogerzy doskonale to wiedzą i dużo czasu inwestują
w ten serwis społecznościowy.
A gdy już posiadają profil, umiejętnie prowadzą
swoją społeczność i mają duży zasięg Instagram może
stać się główną osią kampanii reklamowej marki. Już
roktemuprzeprowadzającjednązkampaniizauważy-
liśmy jak doskonałym jest on kanałem. W trakcie
miesięcznego projektu z kilkunastoma publikacja-
mi na blogu, Facebooku i Instagramie obserwowa-
liśmy interakcje. Dwukrotnie więcej polubień niż
pod postami na Facebooku było właśnie pod zdjęcia-
mi na Instagramie. I nie byłoby pewnie w tym nic
dziwnego, gdyby nie fakt, że na Facebooku było
dwanaście tysięcy fanów, a na Instagramie niespeł-
na ośmiuset obserwujących.
Powiem więcej, coraz częściej zdarzają się
kampanie przeprowadzane nie w głównym medium
lidera opinii (blog, kanał na YouTube), ale właśnie
w jego mediach społecznościowych, z wyróżnie-
niem Instagrama. Brak profilu na Instagramie
może być dyskwalifikujący w oczach potencjalne-
go reklamodawcy.
Pozostaje pytanie, jak długo utrzyma się
to Instagramowe eldorado. Wszak serwis ten
od ponad trzech lat jest w rękach Facebooka.
Od jakiegoś czasu testowane są wszelkie formy
reklamowe w obrębie tego serwisu, zatem i
algorytmów obcinających zasięgi powinni-
śmy się wkrótce doczekać. Blogerze, to może
być Twój ostatni dzwonek, by rozwijać profil
na Instagramie.
Maciek „Troyann” Trojanowicz
www.Troyann.pl
BLOGERZE, SŁYSZYSZ OSTATNI DZWONEK?
12
TROYANN TOP 10:
https://instagram.com/blackdressesblog/
Po tym profilu widać, że Monika ma za
sobą kurs fotografii. Wszystkie zdjęcia ładnie
wykadrowane oraz bez wielkiego retuszu.
https://instagram.com/jadlonomia/
Wegańskie żarcie to totalnie nie mój klimat,
lecz ładne zdjęcia owszem. A fotografiom na
profilu Marty Dymek nie można odmówić
kunsztu.
https://instagram.com/venilakostis/
Magdalena Kostyszyn, dawniej blogerka
stricte modowa, publikuje nie tylko selfiaki
czy kolejne stylizacje, ale i urokliwe zakątki
Wrocławia oraz doskonale wyciąga piękno ze
wszelkich wnętrz.
https://instagram.com/jestrudo/
Jak na specjalistkę z zakresu fotogra-
fii przystało, nie ma tu słabych zdjęć. Nawet
niezbyt atrakcyjne miejsca potrafi ukazać w
piękny sposób.
https://instagram.com/jajawkuchni/
Ten profil to głównie zdjęcia mięsa. A ja
mam słabość do mięsa. Zwłaszcza przy takich
zdjęciach!
https://instagram.com/kielban/
Klasyka, gadżety i ładne ubrania. Nie do
końca mój styl, ale fajnie się to ogląda.
https://instagram.com/szukajacprzygodypl/
Autor tego bloga mieszka obecnie na Filipinach.
Zdjęcia z Filipin są super.
https://instagram.com/magic_ingredient/
Tutaj też dominuje mięso, choć podane w nieco
innej formie. Poziom zdjęć również nie zawodzi.
https://instagram.com/pawelkadysz/
Jeden z najładniejszych blogów w Polsce. To nie
dziwi,skoroautorjestgrafikiemispecjalistąodinterfej-
sów. Czyli wie jak powinno wszystko ładnie wyglądać.
Jak choćby zdjęcia.
https://instagram.com/czujny/
Jak na blogera specjalizującego się w technologiach
mobilnych, Bartek potrafi wycisnąć ostatnie soki ze
swojego telefonu. Przecudowne zdjęcia.
BLOGERZE, SŁYSZYSZ OSTATNI DZWONEK?
13
BLOGOSFERA SPRZEDAJE.
ZWŁASZCZA MAFFASHION
BLOGOSFERA SPRZEDAJE
Maffashion to absolutny fenomen.
Celebrytka XXI wieku, a Instagram to jej
królestwo.
Według rankingu TOP100 Polskiego
Instagrama zajmuje 2 miejsce posiadając
286,091 followersów.
Dlaczegokrólestwo?Ponieważtojużnie
tylko wrzucanie zdjęć z sesji zdjęciowych
ale i oryginalna komunikacja z fanami.
Jako jedna z pierwszych blogerek
w Polsce scrossowała Instagram ze
Snapchatem. Fani mogą pod danym
zdjęciem na Instagramie zadawać
pytania, na które Maffashion
odpowiada na Snapchacie.
Dzięki temu buduje
zaangażowanie oraz
ukazuje swoją transpa-
rentność – jako
nor ma l na, fajna
dziewczyna z pomysłem
na siebie.
Jednego dnia Maff
publikuję od 3 do 10 zdjęć
zgarniając mniej więcej od
9 do 15 tysięcy serduszek i
od 60 do 200 komentarzy pod
każdym zdjęciem a wykorzy-
stywane do crossa ze Snapchatem
uzyskują 10 razy więcej komentarzy niż
normlane zdjęcie (od 1000 komenta-
rzy w górę)
Jesttofantastycznewyczucietrendu
i Maffashion dzięki temu staje się
wzorem dla innych blogerek modowych,
które już powoli biorą z niej przykład.
Wiąże się to również z ogromnym
potencjałem reklamowym. Jako, że
Instagramnieposiada(wprzeciwieństwiedo
Facebooka)
edge ranka –
jest to stworzona
wręcz do komunikacji reklamowej
platforma. Dlatego takie globalne
marki jak - Adidas, Orange, H&M,
Danone, Coca-Cola – wielokrotnie
się u naszej bohaterki reklamo-
wały (i reklamować się będą w
przyszłości).
Statystycznie, co trzecie pytanie
na Instagramie dotyczy przedmiotu
z danego zdjęcia. ‘’Skąd szminka’’, ‘’Skąd
spodnie’’ itd. Buduje to sytuację taką, że
marka płaci blogerce za noszenie danej
rzeczy do zdjęcia. Znamienną sytuacją
niech będą spodnie z dziurami o których
rozpisywały się nawet portale plotkar-
skie, a o które w sklepach tego producen-
ta zostały wyprzedane na pniu.
Wojciech Kardyś
Project Manager
Agencja Szeri Szeri
14
ZAANGAŻOWANIE FANÓW WG DNI TYGODNIA
ZAANGAŻOWANIE FANÓW WG GODZIN
BLOGOSFERA SPRZEDAJE
Posty Średni ER
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
0
20
40
60
80
100
0
0.01
0.02
0.03
0.04
0.05
Posty Średni ER
Pon Wt Śr Czw Pt Sob Nd
0
25
50
75
100
125
150
0
0.01
0.02
0.03
0.04
0.05
0.06
15
LICZBA HASHTAGÓW
10 NAJPOPULARNIEJSZYCH HASHTAGÓW WYKORZYSTYWANYCH PRZEZ MAFFASHION (Z 939)
BLOGOSFERA SPRZEDAJE
Średni ER
0 1 2 3 4 5+
0
100
200
300
400
500
0
0.01
0.02
0.03
0.04
0.05
Posty
TAG
maffashioninmexico
mexico
maffashion
newpost
videomaffashion
shoes
ootd
maffashionvideo
streetstyle
fot
176
146
138
115
75
72
70
68
62
48
8 474
6 784
9 446
7 436
3 977
5 126
5 796
3 668
5 260
2 880
1 573 774
1 340 881
1 342 706
1 132 067
426 466
789 594
721 610
387 528
649 313
480 034
0.034
0.035
0.038
0.038
0.022
0.043
0.039
0.022
0.039
0.040
Posty Komentarze Polubienia ER
16
0
500000
1000000
1500000
2000000 mexico
newpost
shoes
ootd
streetstyle
fot
KOMENTARZEmexico
newpost
shoes
ootd
streetstyle
fot
0
50
100
150
200
0,05
0,04
0,03
0,02
ER
POSTY I ER
KOMENTARZE
POSTY I ER
BLOGOSFERA SPRZEDAJE
17
#JEST #DELFINEK !!! #COZUMEL #ISLAND
#MAFFASHIONINMEXICO #MEXICO
#PAKERMAFF #CHANKANAAB DZIĘKUJE @
PARAGRAW_PODROZE 🏊💪🐬
@TEKSTURAHAIRNAILSFASHION @MISSDENIM
#ADIDAS SNAPCHAT MAFFASHION 👈
#HAHA
@GOD_SAVE_QUEENS#BRA#INGLOT@SECRETLASHES
#SOMERSBY #ELDERFLOWERLIME #BLOUSE #NEON
@STELLAMCCARTNEY #ADIDASBYSTELLAMCCART-
NEY #ASMC @ADIDASWOMEN @ADIDAS_PL /// #ZINNEJ-
BECZKI UWAGA W TA NIEDZIELE KRK ;) ----> SNAPCHAT
MAFFASHION
#PRZYMIARKI 👍😘 #TOMAOTOMO @
TOMAOTOMO_OFFICIAL
21 072
21 270
17 794
17 565
18 367
22 007
POLUBIENIA
POLUBIENIA
POLUBIENIA
POLUBIENIA
POLUBIENIA
POLUBIENIA
KOMENTARZE
KOMENTARZE
KOMENTARZE
KOMENTARZE
KOMENTARZE
KOMENTARZE
370
255
307
116
142
196
BLOGOSFERA SPRZEDAJE
18
#SOMERSBY #ELDERFLOWERLIME #BLOUSE #NEON
@STELLAMCCARTNEY #ADIDASBYSTELLAMCCART-
NEY #ASMC @ADIDASWOMEN @ADIDAS_PL /// #ZINNEJ-
BECZKI UWAGA W TA NIEDZIELE KRK ;) ----> SNAPCHAT
MAFFASHION
#MAFFASHIONINNYC #FOT @MESZAMS @INGLOT_
COSMETICS#LIP#BERSHKA#FUR#HAIR@DAMIANSICZEK
#SWEET @CAJMEL <3 @TEKSTURAHAIRNAILSFASHION
#SUPERSTAR @PHARRELL !!!!!! 👣💪💙👍 #NEW #SUPERSTAR 
#SUPERCOLOR #LEGS #PHARRELLWILLIAMS #SHOES
#SNEAKER @ADIDAS_PL @DOROTAPOREBSKA #BOOK
#ANJARUBIK #ORIGINAL @ORIGINALBYANJARUBIK @
ANJA_RUBIK #NAILS @MANI_MANI_NAILS #SUPERSTAR
@PHARRELL !!!!!! 💙👍 #NEW #SUPERSTAR #SUPERCOLOR 
#BLUE #LEGS #PHARRELLWILLIAMS #SHOES #SNEAKER
@ADIDAS_PL
18 367
17 315
18 177
18 174
16 372
POLUBIENIA
POLUBIENIA
POLUBIENIA
POLUBIENIA
POLUBIENIA
KOMENTARZE
KOMENTARZE
KOMENTARZE
KOMENTARZE
KOMENTARZE
142
138
151
139
78
BLOGOSFERA SPRZEDAJE
19
Nazwa
Juliett K.
Jessica Mercedes Kirschner ©
Sara Boruc (Mannei)
deynn
Red Lipstick Monster
littlemooonster96
Karolina
saszan
Weronika Załazińska
glamourina_official
PaniEkscelencja
siostrybukowskie
szafeczka.com
makelifeeasier_pl
paula_jagodzinska
sstyleev
Joanna
BLOGGER FROM LUBLIN
pannajoannamakeup
Patrycja Banas
Tamara Gonzalez Perea
paulinye
Magda/Zmiano
szusz1313
cajmel
290430
235227
138480
135304
132526
108833
97341
90120
88586
81179
78926
76999
69773
64692
60629
52015
47261
46371
43384
37249
34466
34043
32540
32096
29685
455
200
8
38
21
14
109
228
0
12
22
24
12
2
34
15
2
9
4
51
118
19
3
24
0
6978
5018
1302
892
955
429
2920
2597
332
1529
1358
362
871
874
1973
899
140
708
603
946
4109
497
1484
1354
704
230994
125031
53700
49845
34040
56808
59659
173735
15204
10503
37663
10394
20441
14658
37555
21028
2802
15787
14874
18493
29892
11207
21755
19411
7455
28589679
14564488
2040710
6324319
3214610
4694434
7222177
10417819
3060535
542733
4024540
1530549
2347558
1461416
4194607
2265616
143866
1254509
1003248
1694554
2019782
896129
1707649
1170050
868558
TOP 2 5. BLOGERKI. MODA
Śledzący Filmy Zdjęcia Komentarze Polubienia
20
INSTAGRAM WYCHODZI Z NISZY?
INSTAGRAM WYCHODZI Z NISZY?
WPADKI CELEBRYTÓW
W to miejsce przenoszą się osoby uciekające z
zatłoczonego Facebooka. Tutaj spotkać możemy,
w ciszy i spokoju, swoich znajomych, którzy
pokazują nam swoją pogodną stronę. Bez hejtu,
dyskusji o szczepionkach, polityce i glutenie.
Tutaj,wreszcie i na szczęście, nie znajdziemy też w
dalszym ciągu naszych znajomych z podstawów-
ki, którzy najeżdżają tłumnie i radośnie rzeczo-
nego Facebooka, szukając ponownej możliwości
spotkania w klasowym gronie.
Na Instagramie szukamy informacji, z
pierwszej ręki, o wspaniałym życiu naszych
współczesnych idoli, którzy za pomocą szybkich
zdjęć z ręki nigdy jeszcze nie byli aż tak dostępni
do podglądania. Tak jak Twitter stał się źródłem
wiedzy dla dziennikarzy i miejscem pyskówek
polityków,takInstagramjestprawdziwąkopalnią
inspiracji dla wszystkich, którzy lubią plotki,
wrzuty i domysły. Czyli nas wszystkich.
INSTAGRAM JEST FAJNY, BO TAM SĄ FAJNI
LUDZIE.
Robert Lewandowski, Joanna Krupa, Anja
Rubik czy Wojciech Szczęsny to symbole gwiazd
XXI wieku, które wiedzą jak wykorzystywać
social media i za ich pomocą zdobywać dodatko-
we punkty w rankingach popularności – kilkaset
tysięcy obserwujących być może nie przekłada się
wprost na liczbę zer w honorarium reklamowym,
ale jest z pewnością argumentem, dzięki któremu
jedna z cyferek może być wyższa. Instagram jest
w tym wypadku oczywistym odpryskiem ich
masowej popularności, ale też dla większości
reklamodawców wartością nieosiągalną. Są po
prostu za drodzy.
A perspektywa konsumencka? Jest strasze-
nie prosta – obserwuję, bo mnie to ciekawi, bo
chcę wiedzieć, bo zaspokaja to moją podstawową
potrzebę bycia na bieżąco, chęć podglądania jak
żyjąinniiodpowiadaniasobienapytanie„dlaczego
oni mają tak dobrze”. Nie ma tutaj większej filozo-
fii, żadnych dobudówek o społecznościach, zaanga-
żowaniu, dialogu, którymi przez kilka sezonów
karmiły się konferencje o social media.
INSTAGRAM JEST FAJNY, BO TAM NIE MA
MAREK
Atozupełnieinnaperspektywaniżtazwiązana
z największym obecnie medium społecznościo-
wym, czyli Facebookiem, który w prosty sposób
monetyzuje swoją popularność, kosztem zmęcze-
nia jednostek. Jednostek, które z niego uciekają,
ale pozostawiają wciąż masy, którymi gigant zza
oceanu jeszcze przez długi czas będzie się karmić.
I nie mamy tutaj na myśli profili firmowych
czy markowych (jak je by nie nazywać), które
jak jasno widać mają teraz swoje bardzo ciężkie
czasy – brak pomysłu na komunikację, wypalenie
formatów, brak tematów do rozmowy i topniejące
budżety. Ciągle próbują pchać ten wózek pod górę,
dopalając komunikację pieniędzmi, ale konsument
też nie pozostaje obojętny. Został nauczony, że nie
ma lajków za darmo, więc tę wiedzę teraz dyskon-
tuje. Nie będzie konkursu? A to ja przepraszam,
muszę ugotować rosół.
W porównaniu z Facebookiem, Instagram
to oaza spokoju. Mili ludzie, fajne obrazki i brak
„sponsorowanych, propozycji, polub teraz, obierz
ofertę” i setki innych śmieciowych treści.
To, że piszemy, że nie ma tam marek, jest
oczywiście przewrotne – one tam są, ale także
Ostatnie dane na temat liczby aktywnych użytkowników serwisu
Instagram nie pozostawiają złudzeń – to miejsce nie jest już tylko
niszowym serwisem ze zdjęciami dla fanów i fanek dziubków robionych
w łazience. Miejscem,w którym lądują zdjęcia jedzenia i picia, tuż przed
konsumpcją oraz fotki przeróżnej jakości ciał w pozach wakacyjnych.
21
dzięki temu, że działają zgodnie z duchem serwisu,
nie są ekspansywne, nie narzucają się nachalną
reklamąikonkursikamiziphonikamidowygrania.
I JAK TAM ROBIĆ MARKETING
Z punktu widzenia strategii komunikacji
marki istnieją w tym momencie właściwie tylko
dwie skuteczne możliwości wykorzystania tego
serwisu w działaniach reklamowych: branded
content wykorzystujący celebrytów oraz wsparcie
serwisem działań omnichannel. A co z własnym
kanałem? Jak jasno pokazują dostępne w raporcie
cyfry jest to działania niszowe, hobbystyczne, a
wyjątki tylko potwierdzają regułę.
Między bajki należy włożysz opowieści o
skuteczności, zaangażowaniu, efektywności – to
są odosobnione przypadki, które w żaden sposób
nie mają przełożenia na masowy rynek.
Ale takie przełożenie można uzyskać wykorzy-
stując już istniejące kanały komunikacji z
konsumentami, czyli klasyczny product placement
lub„nowocześnie”nazywanybrandedcontent.Cała
reszta oczywiście zależy już od budżetu, dopaso-
wania do grupy docelowej i wiarygodności marki.
Miejsce Instagrama w całościowej strategii
marki
Instagram jest idealnym miejscem na wsparcie
całościowych działań marki w social media. To
trochę truizm, ale zanim zaczniemy jakąkolwiek
aktywność musimy odpowiedzieć sobie na podsta-
wowe pytania o: cele obecności, zaangażowanie
budżetu vs. planowane efekty, miejsce w planie
działań. Dopiero wtedy możemy myśleć o konkret-
nych aktywnościach czy budowaniu schematu
komunikacji. Czy też o doborze osób, z którymi
chcemy współpracować i formie tej współpracy.
Jednak najważniejsze jest odpowiedź na pytanie
– po co mam pojawić się na Instagramie ze swoją
marką?
Instagram posiada także swoje ogranicze-
nia, które wynikają z jego charakteru i budowy,
o których musimy pamiętać, uwzględnić ich
charakter przy planowaniu komunikacji marki
oraz kreowaniu aktywności jakie chcemy tam
podjąć. Także planując działania marketingowe
dla naszej marki pamiętajmy o tym wszystkim
i kierujmy się interesem i celami strategicznymi
marki, pamiętając przy tym, że w 99% przypadków
pracujemy dla marek, które były na długo przez
Facebookiem i Instagramem i na 99% pozostaną
one, kiedy to Instagram będzie tylko wspomnie-
niem na Wikipedii.
Wojciech Walczak
Radosław Kaczmarek
INSTAGRAM WYCHODZI Z NISZY?
22
Z ROBERTEM SOBIESKIM, DIGITAL
MANAGING DIRECTOREM W TESTA
COMMUNICATIONS O INSTAGRAMIE, JEGO
WADACH I ZALETACH, ROZMAWIA OSKAR
BEREZOWSKI.
NAPOLEONCAT.COM: Co Twoim zdaniem jest
ważne w komunikacji na Instagramie? 	
ROBERT SOBIESKI: Mimo że ogólna opinia i
trendy na świecie są takie że najwięcej zyskują na
Instagramie marki luksusowe i te z kreatywnym
pomysłemnakontent–taktonicodkrywczego;),o
tylewidaćnaInstagramiedużowiększezaintereso-
wanieizaangażowaniewśródprofilipersonalnych.
To w tych kategoriach czyli współpracy z liderami
opinii i celebrytami marka może wygrać najwięcej
na Instagramie. Wystarczy nawet krótki spojrze-
nie na ostatnią listę najpopularniejszych profili
przygotowaną przez Napoleoncat. Między profila-
mi marek a profilami osobistymi jest ogromna
różnica w ilości osób obserwujących, na korzyść
profili osobistych.
Jeżeli chodzi o marki to warto pamiętać że
Instagram to przede wszystkim kanał do komuni-
kacji dwustronnej. Niestety można zaobserwo-
wać że marki często postępują ze swoimi profila-
mi jakby to były ich prywatne profile. Warto
pamiętać jak wielką nobilitacją jest dla użytkow-
nika to że ulubiona marka go również obserwuje.
Wiele marek mimo wszystko przyjmuje strategię
obserwowania tylko wybranej grupy użytkowni-
ków lub też nieobserwowania ich wcale, tak jakby
użytkownik nie był interesujący dla marki.
Na Instagramie, podobnie jak w innych
mediach również bardzo liczy się czas publika-
cji. Tutaj każdy dzień ma swoją strukturę a na
aktywność użytkowników wpływa wszystko,
łącznie z pogodą… warto o tym pamiętać, ekspery-
mentować i wyciągać wnioski.
Jeżeli już jesteśmy przy czasie publikacji należy
wspomnieć o ilośći postów dziennie. Zalewanie
obserwujących użytkowników jednym komuni-
katem np. o wydarzeniu to nie najlepszy pomysł.
W skrajnym wypadku może dorowadzić do utraty
części obserwujących. Ilość postów podobnie jak
czas, należy dobrać do skali i formy przekazu
komunikatu, łącznie z tym czy jest to uzupełnie-
nie dla innych kanałów społecznościowych, czy
też jest to główny przekaz.
Pamiętając o komunikacji dwustronne warto
wyróżniać i w prosty sposób premiować najbar-
dziej aktywnych użytkowników.
NAPOLEONCAT.COM: Jakie formy aktywności
użytkowników są cenne,
ROBERT SOBIESKI: Pozornie Instagram nie
oferuję zbyt wiele interakcji jeżeli chodzi o treść.
Przechodząc od najważniejszych jest to przede
wszystkim dodanie do obserwowanych dla marki,
bo w przypadku Instgram każda treść publiko-
wana przez markę jest dostępna dla obserwu-
jącego. Trochę mniejsza wartość ale na pewno
bardzo istotną są polubienia. Przekłada się to
bezpośrednio na widoczność marki w aktywno-
ściach użytkowników i jest to kolejne istotne,
organiczne źródło ruchu na nasz profil.
Warto wspomnieć o uzupełnianiu przez
użytkowników #tagów w komentarzach i dzięki
temu dodatkowym „profilowaniu” wiadomości
zgodnie wizją środowiska. To duży potencjał dla
marki, nawet jeżeli nie do końca potrafi sama się
właściwie opisać, istnieje szansa że użytkowni-
cy, jeżeli są tym zainteresowani, zrobią to za nią.
Budowa sieci #tagów wokół treści wpływa
bezpośrednio na zaangażowanie użytkowników
i rozbudowę zasięgu komunikatu.
NAPOLEONCAT.COM: Jakie wskaźniki badać?
ROBERT SOBIESKI: Bardzo istotne z punktu
widzenia marki jest zaangażowanie użytkow-
ników. Zaproszenie do obserwowania profilu
to tylko pierwszy krok, dużo istotniejsze jest
utrzymanie zainteresowania użytkowników. W
tym wypadku warto zwracać szczególna uwagę
na ilość polubień i komentarzy oraz co widać w
ostatnim czasie wzajemnego oznaczania się w
komentarzachjakrównieżrepostowaniciekawych
treści. To również składowa oceny skuteczności
profilu, która ujawnia jak i czy dany materiał
INSTAGRAM MOŻE BYĆ POWAŻNĄ ALTERNATYWĄ
DLA FACEBOOKA
INSTAGRAM MOŻE BYĆ POWAŻNĄ ALTERNATYWĄ...
23
potrafi zainspirować użytkowników do dzielenia
się z innymi.
Zwracając szczególną uwagę na to co pisałem
wcześniej, czyli możliwość dodatkowego profilo-
wania danego materiału przez użytkowników,
warto zwrócić jeszcze uwagę na to jakie #tagi
najczęściej łączą się z naszym profilem i w jakiej
konfiguracji. Tutaj pojawia się duże pole do dokład-
niejszych analiz i podstawowej segmentacji treści
np. w kontekście jak marka widzi dany materiał a
jak widzą go użytkownicy.
Jeżeli mówimy o dokładniej analizie z to należy
również pamiętać o innych sieciach społecznościo-
wych, dla których Insagram często bywa „dawcą”
treści, takich jak Facebook czy Twitter. Jeżeli taka
sytuacja występuje, istotne jest ujęcie też wskaźni-
ków z pozostałych sieci.
NAPOLEONCAT.COM: Dlaczego Twoim zdaniem
warto być na Instagramie?
ROBERT SOBIESKI: Instagram to przede wszyst-
kim bardzo szybko rosnące medium, które nie
posiadażadnychograniczeńdlamarkicodozasięgu
treści przekazywanej do użytkownika. Profil
serwisu jest zbliżony do grupy obecnej na Facebook,
przyczymwartozauważyćżenaInstagramiemamy
raczej grupę które bardzo aktywnie korzysta z
tego serwisu.
Porównując oba serwisy – Facebook i Instagram
możnazaobserwowaćżeilośćnegatywnychkomuni-
katów od użytkowników na tym drugim jest też
znacznie niższa. Przekaz jest odbierany najczęściej
pozytywnie.Oczywiścienadalwprzypadkuniskiej
jakości treści marka traci zaangażowanie, ale też
stosunkowo łatwo może je odbudować.
Dla wielu marek, zwłaszcza lokalnych istotne
możebyćłatwebudowaniezaangażowaniarównież
wśródzagranicznychużytkowników.Użytkownicy
akceptująmieszanemiędzynarodowe#tagiopisują-
ce poszczególne zdjęcia i materiały graficzne.
NAPOLEONCAT.COM: Jakie miejsce w całym
portfolio społecznościowym marki powinien
zajmować Instagram?
ROBERT SOBIESKI: Jest to świetny kanał dla
marek gdzie liczy się wizerunek, zaryzykowałbym
stwierdzeniem że w przypadku niektórych marek
może być rozważany jako poważna alternatywa dla
np. Facebooka, jedyny minus to nadal mała baza
polskich użytkowników przy porównaniu z FB.
NAPOLEONCAT.COM: Jakie są podstawowe
przewagi i minusy w stosunku do Facebooka,
Twittera, YouTube?
ROBERT SOBIESKI: Najważniejsze przewagi
to brak ograniczania co do zasięgu publikowa-
nej treści i możliwość dodawania (dodatkowego
profilowania) treści przez użytkowników.
Wady to przede wszystkim brak możliwo-
ści długoterminowego planowania działań bez
dodatkowych narzędzi i konieczność używania
urządzeń mobilnych do obsługi profili firmowych.
Kolejną niedogodnością jest brak możliwości
zarządzaniakontemfirmowymprzezkilkaróżnych
osób. Przy bardzo aktywnych profilach staje się
to istotne i niewłaściwa organizacja prowadzi
do bałaganu lub problemów z bezpieczeństwem.
Robert Sobieski jest absolwen-
temUniwersytetuWarmińsko-
Mazurskiego, University of
Minnesota oraz Uniwersytetu
Warszawskiego.
Pasjonat Internetu, specjalista
do spraw strategii w nowych mediach, który na
własnej skórze musi zbadać każdą usługę. Zajmuje
się integracją działań w mediach cyfrowych z
tradycyjnymi aktywnościami reklamowymi.
Odpowiada za budowanie strategii komunika-
cji wykorzystujących ATL, BTL i działania w
Internecie. W czasie swojej pracy nad projektami
marketingowymi i komunikacyjnymi na co dzień
dotyka obszarów wykraczających poza standar-
dowe działania reklamowe, związanych z CRM,
e-commerce jak również IT.
Od 15 lat jest związany z rynkiem reklamo-
wym. Pracował miedzy inny dla MRM
Worldwide (McCann Worldgroup), FireFly,
24/7Communications gdzie brał udział w między-
narodowych projektach dla takich marek jak
Nescafé, Durex, L’oreal, MasterCard, Microsoft,
Dell, Exxon Mobile, Wedel, McDonalds, Orange,
P&G (Gillette, Ariel, AmbiPur,Lenor), Bosch,
Suempol, GlaxoSmithKline. Nagradzanych
wieloma nagrodami, m.in. Effie, KTR,
GoldenArrow, Webstar.
Od2014rokunastanowiskuDigitalManaging
Director odpowiada za działania w Internecie w
Testa Communications.
Także planując działania marketingowe
INSTAGRAM MOŻE BYĆ POWAŻNĄ ALTERNATYWĄ...
24
Według badania Pew Research Center’s Internet
& American Life Project, 94% dorosłych
amerykańskich użytkowników Instagrama
korzysta także z Facebooka, a 52% z Twittera.
To daje markom szansę na opowiadanie swoich
historii i angażowanie użytkowników w wielu
kanałach, na wiele różnych sposobów, odpowia-
dającym charakterystyce i kulturze poszcze-
gólnych serwisów. Do czego marki mogą
wykorzystać zatem Instagram? Instagram, co
potwierdzają także pracownicy serwisu na
swoim oficjalnym blogu, jest idealnym miejscem
dla firm, marek czy organizacji na pokazywanie
swojejdziałalności„zinnejperspektywy”,awięc
bardziej intymnej, „od kuchni”. I to właśnie te
treści, niedostępne nigdzie indziej, stanowiące
uzupełnienie historii opowiadanej przez markę
lub będące pewnego rodzaju bonusem, cieszą się
tu największą popularnością i są podstawą do
osiągnięcia sukcesu. Przykład? Ellen DeGeneres
na swoim Instagramie umieszcza zdjęcia z
backstage’uswojegoprogramu,zdradzasylwetki
nowych gości i publikuje zdjęcia przygotowane
ekskluzywnie na potrzeby serwisu.
ISTOTA KOMUNIKACJI MARKI
Po pierwsze, treści. Wysokiej jakości, oryginal-
ne i ekskluzywne, o czym wspomniałem już
wcześniej. Kreatywność zawsze jest w cenie,
szczególnie tutaj. Instagramowe zdjęcia czy filmy
wprawdzie mają znacznie mniejszy potencjał na
osiągnięcie niesamowitego zasięgu wirusowego,
jak chociażby na Facebooku, gdzie użytkownicy
łatwo mogą udostępniać od siebie treści, ale nie
o to chodzi. Chodzi o budowanie zaangażowa-
nia, długofalowej i autentycznej relacji marki
z obserwującymi, o dialog. A jeśli o zaanga-
żowaniu użytkowników mowa, to Instagram
zdecydowanie wygrywa tutaj w porównaniu z
innymiserwisami.WedługraportuL2,wskaźniki
interakcji, a więc procent użytkowników lajkują-
cych, komentujących lub tworzących treści jest
na Instagramie 15 razy większy niż na Facebooku
i 40 razy większy niż na Twitterze.
Po drugie, hashtagi. Zarówno promowanie
swoich własnych hashtagów i „uczenie” swoich
obserwujących wykorzystywania ich, kiedy
mówią o naszej marce, ale także używanie
tych popularnych (ale odpowiednich dla danej
branży), aby docierać do większej ilości osób
i budować świadomość. Nie bez przyczyny to
właśnie hashtagi są znakiem rozpoznawczym i
prawdziwą siłą Instagrama. Dobrym pomysłem
może być również tworzenie hashtagówkonkret-
nych wydarzeń lub cykli tematycznych, tak by
użytkownicy w łatwy sposób mogli znajdować
interesujące ich treści.
INSTAGRAM W PORTFOLIO MARKI
RZADKO KIEDY MARKI DECYDUJĄ SIĘ NA WYBÓR INSTAGRAMA JAKO
GŁÓWNEGO KANAŁU KOMUNIKACJI. DO ZDECYDOWANYCH MINUSÓW
TEGO SERWISU NALEŻĄ BRAK MOŻLIWOŚCI LINKOWANIA DO ZEWNĘTRZ-
NYCH WITRYN, BRAK SPOSOBU NA SPRAWDZENIE ZASIĘGU WPISU, CZY W
KOŃCU TRUDNOŚĆ W MIERZENIU FAKTYCZNEGO ZWROTU Z INWESTYCJI
(ROI). PONADTO, NATYWNE FUNKCJE APLIKACJI SĄ DOŚĆ OGRANICZONE,
NP. W KONTEKŚCIE UDOSTĘPNIANIA ZDJĘĆ OD INNYCH UŻYTKOWNIKÓW.
INSTAGRAM MA JEDNAK SWOJE MOCNE STRONY I DLA WIELU MAREK JEST
ŚWIETNYM KANAŁEM WSPIERAJĄCYM DZIAŁANIA, KTÓRE PROWADZĄ W
INNYCH PORTALACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH.
INSTAGRAM W PORTFOLIO MARKI
25
Po trzecie, szukanie kontekstu i wychodzenie
poza swój profil. Umiejętne i niezbyt nachalne
„zaczepianie” użytkowników może być dobrym
sposobem na zwrócenie uwagi potencjalnie
zainteresowanych instagramowiczów i zdobycie
nowychobserwujących.Wartomonitorowaćwięc
wspomniane wyżej własne i popularne w danych
niszach hashtagi i rozpoczynać dialog.
Po czwarte, regularność, ale nie spam. Według L2,
blisko 60% użytkowników korzysta z Instagrama
codziennie. Żeby zapewnić sobie jednak regular-
ność, marki muszą posiadać szczegółowy
harmonogram publikacji i zagwarantować sobie
dostęp do odpowiedniej ilości zróżnicowanych
materiałów. Piąte zdjęcie tego samego biura w
tym samym miesiącu, nawet z innej perspektywy,
to nie to, czego oczekują obserwujący. Warto też
nie przesadzać z ilością publikowanych postów.
Ta oczywiście będzie inna dla każdej branży i
zależna od preferencji grupy docelowej i samego
produktu, ale za uniwersalne optimum przyjmu-
je się jedno zdjęcie lub film dziennie.
Popiąte,dystrybucjaicross-promocja.Ważnejest,
aby działania na Instagramie były ściśle połączo-
ne z planem komunikacji w innych serwisach.
Tematyczna spójność (ale nie dublowanie!) treści,
a także wzajemna cross-promocja kanałów na
pewno będą dobrym pomysłem na pozyskiwanie
nowych obserwujących i generowanie dodatko-
wego ruchu.
Szymon Lisowski
Digital Marketing Consultant
INSTAGRAM W PORTFOLIO MARKI
26
Christian Adams w swojej prezentacji o
Instagramieposłużyłsięcytatem:„90%informacji
transmitowanych do mózgu to obrazy, przetwa-
rzamy je 60 tysięcy razy szybciej niż tekst”. Cóż,
obie te liczby są nieprawdziwe. Adams powołał się
na „3M”, ale poza wpisem w ich ulotce promocyj-
nej (na której również nie podano źródeł), świat
naukowy milczy na ten temat… Więc może
Instagram to ściema i marki nie powinny się
nim interesować?
Nie do końca. Ten sam 3M już w 1986 roku
prowadził badania (tym razem poważne, we
współpracy z Uniwersytetem w Minnesocie), z
których wynikało, że zaangażowanie odbiorcy
wzrasta o 43% jeśli do prezentacji użyjemy
komunikatów wizualnych. Nie „wyłącznie”, nie
90%, ale użycie obrazków pomaga. I tak marki
powinny traktować Instagrama – jako wizualną
pomoc w przekazywaniu swojej opowieści.
Instagram w portfolio sieci społecznościowych
marki reprezentuje trend nazywany thumb
friendly content czyli „treść przyjazna dla
kciuka”. Przytłaczająca większość użytkowni-
ków Instagrama konsumuje go na urządzeniach
mobilnych, ponad połowa polskich instagrame-
rów ma pomiędzy 15a 24 lata a ich zaangażowanie
ogranicza się do „lajka”. Lajków jest dość sporo:
Pew Research twierdzi, że przeciętny użytkow-
nik Instagrama „lajkuje” piętnaście razy częściej,
niż użytkownik Facebooka. To zaangażowanie
wynika z natury serwisu a nie doboru grupy
docelowej – 94% użytkowników Instagrama jest
na Facebooku. Tylko tam mniej lajkują…
Wrzucanie „fajnych fotek” może i jest sposobem
na budowanie świadomości marki, ale są dużo
lepsze. Poniżej kilka przykładów niestandardo-
wego wykorzystania tej aplikacji:
	 Jeśli zajmujesz się dystrybucją jedzenia
pierwsze, co Ci przychodzi do głowy to fotki
jedzeniaztagiem#foodporn,prawda?Źle.Możesz
rozwijać swoich użytkowników jeszcze bardziej.
Jeśli wrzucisz na instagrama zdjęcie azjatyckiego
jedzenia z tagiem #askctfood, dostaniesz… przepis
na to danie. Od firmy, która może Ci dostarczyć
składniki.
	 Ballantines w 2013 roku pozwolił swoim
użytkownikom na wysyłanie zdjęć, na podstawie
których artyści tworzyli… muzykę. Analizowali
nastrój zdjęcia, jego kolory a następnie kreowali
spersonalizowany utwór.
	 Starbucks angażuje swoją społeczność do
tworzenia – zachęca ich do ozdabiania kubków
Starbucksa własnymi wzorami a najlepsze prace
publikuje na swoim profilu.
Co ciekawe, Instagram nie jest miejscem, w którym
klienci odkrywają marki – raczej obserwują te,
które już znają. Według badań Iconosquare (firmy
zajmującejsiębadaniamiInstagrama),62%użytkow-
ników obserwuje marki, które już znają i uwielbia-
ją. Deklarują, że chcą się od nich nauczyć nowych
rzeczy (54%) albo… szukają rozrywki (48%). Zatem
odpowiednie połączenie wiedzy i humoru jest
najlepszym sposobem, by „wejść w Instagrama” na
sposób standardowy (publikując zdjęcia).
Thumb-friendly content może także… rozwijać
użytkowników. Jeśli więc chcesz pomóc im w
motywacji, karierze, osiąganiu celów czy afirmacji
ich stylu życia – to miejsce dla Ciebie. Budowanie
wspólnoty i odkrywanie świata – pod tymi hasłami
spróbuj zbudować swoją instagramową strategię.
Paweł Tkaczyk, zarabia na życie opowiadaniem
historii. Napisał dwie książki:„Zakamarki marki”
oraz „Grywalizacja”. Szef Midea.
WIZUALNE UZUPEŁNIENIE TWOJEJ
MARKI
Paweł Tkaczyk
zarabia na życie opowiadaniem
historii. Napisał dwie
książki:„Zakamarki marki” oraz
„Grywalizacja”. Szef Midea.
WIZUALNE UZUPEŁNIENIE TWOJEJ MARKI
27
Portale społecznościowe to już sieciowe uzależnienie.
Jak wynika z badania omnibusowego IQS96 najbar-
dziej znane to oczywiście Facebook (90%), Twitter
(76%) oraz Instagram (54%). Nieco mniej popular-
ne są Badoo (30%) i My Space (30%), a do niemal
niszowych należą LinkedIn (12%) czy Pinterest (9%).
Popularność tego typu portali zdecydowanie budują
najmłodsi (najczęściej osoby w wieku 15-18 lat) nieco
częściej kobiety i zdecydowanie osoby mieszkające
w największych miastach (pow. 500 tys. mieszkań-
ców). Ale portale społecznościowe nie są obce nawet
dla osób w wieku średnim (do 50 rż).
DLACZEGO INSTAGRAM?
By nawiązać efektywny dialog z odbiorcą i nie
prowadzić jałowego monologu, oczywistością jest
mówićtam,gdzienaszodbiorcasłucha.Rosnącyrynek
urządzeń mobilnych, a więc i aplikacji na nie przezna-
czonych sprawia, że mówić można nie tylko poprzez
słowa. Społeczeństwo jest odbiorcą wzrokowym,
dla którego Instagram jest jeszcze jednym strumie-
niem treści, także komercyjnych. Bez zbędnych słów,
posługując się tylko obrazem, użytkownik serwisu
otrzymuje prostą możliwość podzielenia się tym, co
akurat widzi, czuje, myśli lub, bardzo popularne,
czego kosztuje. Odbiorca znajduje w nim prosty i
łatwy do zrozumienia kontent. Marka z kolei sposób
na przywiązanie do siebie społeczności.
Badania wykazują jednocześnie, że pomimo, że co
drugi badany (54%) deklaruje znajomość serwisu
Instagram, to zaledwie co trzeci z nich (34%) potrafi
określić, do czego on służy: aplikacja / serwis / portal
do udostępniania / publikowania zdjęć. Oczywiście
najlepiej zorientowani są najmłodsi (67% badanych
do 18 roku życia), osoby w wieku 19-34 lata mają
pewne pojęcie (około 35%). Pewna grupa (14%z
tych, którzy znają Instagram choćby ze słyszenia)
kojarzyjedynie,żeInstagrammazwiązekzalbumem/
portalem zdjęć (bez związku z publikowaniem) oraz
ogólnie z portalem społecznościowym.
Tak słabą jeszcze rozpoznawalność i znajomość
sposobu funkcjonowania serwisu tłumaczy odsetek
osób, które z niego regularnie korzystają – jest ich
tylkook.7%.Jednakjeślijużktośposiadakontowtym
serwisie to stosunkowo często z niego korzysta (3/4
przynajmniej raz w tygodniu). Najczęściej przeglą-
dają konta innych, okazjonalnie tylko publikując
swoje własne zdjęcia.
INSTAGRAM DLA MAREK
Dla biznesu oznacza to, że cały czas tkwi tu wysoki
potencjał.Powodemmożliwegozaangażowaniaużytkow-
nika w życie marki na Instagramie (warto zajrzeć na
profil Mercedes Benz lub lodów Ben & Jerry’s), jest
bezpośredniość przekazu i unikalna forma wypowie-
dzi. Format ten sprawia, że marketing staje się bardziej
autentyczny, a tym samym bardziej angażujący.
Obrazowość komunikacji i prostota wypowiedzi, są tutaj
atutami, które pozwalają na budowanie mniej oficjalnych
relacji i pokazanie przyjaznej twarzy. Wizualny storytel-
ling prowadzony za pomocą Instagrama jest kluczem do
podzielenia się wizją i tłem życia marki. Angażując się w
komunikację na Instagramie, marka może zyskać kanał,
za pomocą którego może komunikować się w formie
mniej oficjalnej. Mówiąc do odbiorcy w sposób, którego
on sam używa budować relacje i pewną intymność.
Przykłady dobrze prowadzonych kont na Instagramie
pokazują, że wartość dodana jaką w ten sposób oferuje
odbiorcy marka, jest nieporównywalnie cenniejsza od
bezpośredniego ukazania produktu. Od tego już tylko
krok, do pokochania treści. Na Instagramie użytkownik
nie lubi, a kocha to, co przekazuje mu marka. Wystarczą
dwa stuknięcia w zdjęcie by powiedzieć, jak bardzo
podoba się odbiorcy to, co marka ma do przekazania.
Tym samym przebywamy najkrótszą drogę od opowie-
dzenia historii do interakcji.
Niektóre marki, np. jogurty Chobani, pojawiając się w
serwisie, pokusiły się nawet o naśladownictwo swoich
fanów, rozpoczynając komunikację w taki sposób, w jaki
ich odbiorcy wcześniej mówili o tych produktach. Dało
to sygnał użytkownikom, że ich ulubiony brand słucha
swoich fanów i chce z nimi rozmawiać. Jak sobie poradzą
z tym inni? Będziemy obserwować…
SIECIOWE UZALEŻNIENIE
Marta Rybicka
szef zespołu badań ilościowych w IQS
Magdalena Szewczuwianiec
Community Manager w The Digitals (grupa
Mediacap S.A.)
SIECIOWE UZALEŻNIENIE
28
Badanie przeprowadzono w dniach 15.04-20.04.2015 w ramach IQS 96 – Omnibus
online techniką CAWI metodą RTS. W badaniu wzięło udział N=800 Polaków w wieku
15-50 lat.
SIECIOWE UZALEŻNIENIE
29
Serwis mobilny Instagram cieszy się coraz większym
zainteresowaniem marketerów, także w Polsce. Nic
dziwnego, skoro korzystają już z niego prawie trzy
milionyPolaków,wwiększościmłodych,aktywnychi
zdużychmiast.Zarównowiedzaonichjakimożliwo-
ści dotarcia z reklamą są w naszym kraju na razie
ograniczone, jednak sprytnym reklamodawcom z
pomocą może przyjść… Facebook.
Jak już wspomniałem, Instagram należy od jakiegoś
czasu do Facebooka i serwisy te stają się coraz bardziej
połączone.UżytkownicyInstagramaczęstokorzystają
na przykład z możliwości automatycznej publikacji
18-24
55%
71% Kobiey
29% Mężczyźni
62%
28%
34%
9%
8%
1%
1%
0,5%
0,4% 0,4%
0,3%
25-34 35-44 45-54 55-64 65+
treści także na ich profilach facebookowych. Według
danych z systemu reklamowego Facebooka, korzystają
z niego trzy miliony Polaków, których zainteresowania
oscylująwokółInstagrama.Zainteresowaniadefiniowa-
nesąnapodstawietreścipublikowanychprzezużytkow-
ników oraz stron i grup, do których należą. Można więc
z dużym prawdopodobieństwem powiedzieć, że są to
osoby, które korzystają z Instagrama. Wychodzi więc
na to, że na Facebooku możemy emitować reklamy
do polskich “instagramerów” i w ten sposób do nich
docierać zanim ten serwis mobilny nie udostępni w
naszym kraju własnych narzędzi reklamowych.
RYS 1. POLSKI „INSTAGRAMER”
INSTAGRAMERSI SĄ HIPER-AKTYWNI
NA FACEBOOKU
INSTAGRAMERSI SĄ HIPERKATYWNI NA FACEBOOKU
30
Ajakijestpolski“instagramer”naFacebooku?
85% z nich to osoby do 34 roku życia, z
dużą nadreprezentacją zwłaszcza w grupie
wiekowej 18-24. 71% to kobiety, a tylko 29%
- mężczyźni. (RYS. 1)
Są to osoby bardzo, żeby nie powiedzieć
hiper-aktywne na Facebooku. Średnio są
fanami 58 stron w porównaniu do 17 stron
w przypadku przeciętnego użytkownika
Facebooka w Polsce. Cztery razy częściej piszą
komentarze i “lajkują” treści oraz, co istotne z
punktu widzenia reklamodawców, sześć razy
częściej klikają w reklamy wyświetlane im w
tym serwisie - średnio 18 miesięcznie.
Marki najlepiej dopasowane do tej grupy
docelowej to marki modowe takie jak
Mosquito, Lilou (biżuteria), H&M, Zara,
Sinsay, Bershka i Stradivarius oraz e-sklepy
odzieżowe - DeeZee oraz Run Colors.
Grzegorz Berezowski
CEO
NapoleonCat.com
INSTAGRAMERSI SĄ HIPERKATYWNI NA FACEBOOKU
Powyższedane,pochodzącezaplikacjiFacebooka
Audience Insights, pokazują, że warto zaintere-
sować się Instagramem zwłaszcza w przypad-
ku marek “lifestyle’owych”, skierowanych
do młodych, aktywnych ludzi. Reklamowo
można łatwo i skutecznie dotrzeć do nich przez
Facebooka choćby po to, by zbudować począt-
kową masę krytyczną obserwujących nasz
profil, jeśli takowy na Instagramie będziemy
prowadzili. A jeśli już to robimy, pamiętajmy,
że poza publikowaniem atrakcyjnych wizual-
nie treści, na Instagramie także ważny jest
dialog z konsumentami. A w tym może pomóc
NapoleonCat, w którym ostatnio udostępnili-
śmy możliwość moderowania treści publiko-
wanych na Instagramie.
31
Nazwa
AbstrachujeTV
Juliett K.
annalewandowskahpba
Suchar Codzienny
Jessica Mercedes Kirschner ©
Remigiusz Wierzgoń - reZi
SA Wardega
jdabrowsky
Kate
Sara Boruc (Mannei)
stuuburton
Zuzanna
deynn
Red Lipstick Monster
ajgorignacy
littlemooonster96
Człowiek Warga
Karolina
saszan
Weronika Załazińska
glamourina_official
fluorek
PaniEkscelencja
siostrybukowskie
Jestem Kasia
306987
290430
288171
278206
235227
230356
199476
168220
155200
138480
137961
137728
135304
132526
110031
108833
108359
97341
90120
88586
81179
79956
78926
76999
76440
107
455
97
26
200
66
63
115
64
8
45
22
38
21
109
14
52
109
228
0
12
45
22
24
7
293
6978
1557
2517
5018
504
291
576
691
1302
515
458
892
955
468
429
846
2920
2597
332
1529
698
1358
362
1894
45959
230994
52764
372547
125031
73107
19029
138215
25061
53700
75543
98045
49845
34040
30906
56808
23796
59659
173735
15204
10503
30780
37663
10394
23781
5199581
28589679
7928427
19287642
14564488
4630932
2371265
6943183
1490751
2040710
4363355
6275680
6324319
3214610
3502024
4694434
3543761
7222177
10417819
3060535
542733
2214271
4024540
1530549
4145874
TOP 25. BLOGI. POLSKA
Śledzący Filmy Zdjęcia Komentarze Polubienia
INSTAGRAM - TOP 25 BLOGI
32
INSTAGRAM - TOP 25 OSOBY
Nazwa
Robert Lewandowski
joannakuchta
Joanna Krupa
anja_rubik
Wojciech Szczesny
Ewa Chodakowska
Jac Monika Jagaciak
Zuzanna Kołodziejczyk
osiugonoh
Official Magdalena Frackowiak
misscoolpics
Dawid Wolinski
sedzickamarta
Dawid Kwiatkowski
michalbaryza
czarek_
salutpasut
Agnieszka Szulim
Lukasz Szukala
rmasny
dodaqueen
Margaret
wujekmaciej
sandrakubicka
Marta Wierzbicka
1752187
498700
407364
364456
340776
276393
214579
214197
201909
187475
159424
150987
149344
148024
146189
138850
118838
107616
104475
101385
98862
98792
98348
97545
96676
7
9
85
13
5
66
7
5
2
4
6
47
3
639
3
7
109
27
1
11
133
64
3
83
45
264
324
1584
1368
47
812
289
818
84
1087
972
1928
203
3212
124
78
217
673
39
214
2125
1101
136
1324
1067
105206
141462
128678
58682
14269
61748
12301
37836
12788
30571
26485
54198
19252
771017
15395
10239
24824
14212
48236
8373
64071
23398
10290
50559
13480
11565272
9006698
7507652
7361877
905768
6650467
1490160
8037943
1722290
3883183
1579938
6407744
2394256
26946487
1917608
1187324
2783046
1016655
957379
1344800
3355945
2358331
1328416
3446207
1605955
TOP 25. OSOBY.
Śledzący Filmy Zdjęcia Komentarze Polubienia
33
INSTAGRAM - TOP 25
Nazwa
Robert Lewandowski
joannakuchta
Joanna Krupa
anja_rubik
Wojciech Szczesny
AbstrachujeTV
Juliett K.
annalewandowskahpba
Suchar Codzienny
Ewa Chodakowska
Jessica Mercedes Kirschner ©
Remigiusz Wierzgoń - reZi
Jac Monika Jagaciak
Zuzanna Kołodziejczyk
osiugonoh
SA Wardega
Official Magdalena Frackowiak
jdabrowsky
misscoolpics
Kate
Dawid Wolinski
sedzickamarta
Dawid Kwiatkowski
michalbaryza
czarek_
1752187
498700
407364
364456
340776
306987
290430
288171
278206
276393
235227
230356
214579
214197
201909
199476
187475
168220
159424
155200
150987
149344
148024
146189
138850
7
9
85
13
5
107
455
97
26
66
200
66
7
5
2
63
4
115
6
64
47
3
639
3
7
264
324
1584
1368
47
293
6978
1557
2517
812
5018
504
289
818
84
291
1087
576
972
691
1928
203
3212
124
78
105206
141462
128678
58682
14269
45959
230994
52764
372547
61748
125031
73107
12301
37836
12788
19029
30571
138215
26485
25061
54198
19252
771017
15395
10239
11565272
9006698
7507652
7361877
905768
5199581
28589679
7928427
19287642
6650467
14564488
4630932
1490160
8037943
1722290
2371265
3883183
6943183
1579938
1490751
6407744
2394256
26946487
1917608
1187324
TOP 25. POLSKA.
Śledzący Filmy Zdjęcia Komentarze Polubienia
34
YOUTUBE - SUBSKRYBCJE
TOP 15 POLSKA.
NAJCZĘŚĆIEJ SUBSKRYBOWANE KANAŁY
NA YOUTUBE
Nazwa
Subskrybcje
Wyświetlenia
Filmy
Polubienia
Komentarze
SA Wardega
AbstrachujeTV
reZigiusz
Stuu Games
5 Sposobów na...
Blowek
Niekryty Krytyk
skkf
steprecordspl
PROSTOtv
ROJOV13
UrbanRecTv
AdBuster
Remigiusz Maciaszek
Mandzio
3 084 431
1 658 143
1 367 516
1 298 343
1 248 719
1 209 057
1 198 731
1 098 847
1 022 795
1 016 320
985 269
955 530
894 448
875 707
786 119
471 079 722
228 320 539
216 381 087
185 818 319
150 062 277
178 445 857
177 924 795
165 644 019
289 397 695
154 603 345
30 951 030
207 069 181
100 144 490
29 634 497
130 901 876
41
94
467
770
118
681
170
478
1 373
1 401
2 442
866
122
3 153
486
246 824
216 180
1 305 743
1 697 419
194 235
1 682 632
635 613
709 862
107 744
74 221
134 406
146 175
252 551
134 454
589 954
3 267 572
3 312 801
8 978 477
7 168 299
2 423 963
6 780 623
2 648 998
2 206 059
1 860 764
790 638
1 423 953
1 212 216
1 674 010
1 331 785
4 804 772
35
TOP 15 POLSKA.
NAJCZĘŚĆIEJ OGLĄDANE KANAŁY NA
YOUTUBE
Nazwa
Subskrybcje
Wyświetlenia
Filmy
Polubienia
Komentarze
PROSTOtv
steprecordspl
SA Wardega
UrbanRecTv
MyMusicGroup
MAXFLORECtv
itvp
VoiceOfPolandTVP
AbstrachujeTV
Stuu Games
NajlepszeBajki
reZigiusz
NawrotkaTv
Blowek
1 016 320
1 022 795
3 084 431
955 530
182 922
365 358
126 591
134 875
1 658 143
1 298 343
79 405
1 367 516
125 935
1 209 057
696 646
725 706 305
606 908 829
471 018 951
415 909 758
367 968 193
267 432 860
250 876 450
240 044 247
227 663 599
222 604 373
218 972 179
217 631 748
212 272 714
202 113 994
201 619 602
1 401
1 373
41
866
1 822
809
4 979
1 521
94
770
509
467
395
681
998
74 221
107 744
246 824
146 175
9 468
39 198
23 060
43 278
216 180
1 697 419
2 261
1 305 743
69 880
1 682 632
206 117
790 638
1 860 764
3 267 572
1 212 216
107 043
607 826
84 900
318 898
3 312 801
7 168 299
47 148
8 978 477
254 500
6 780 623
1 145 851
YOUTUBE - WYŚWIETLENIA
36
TOP 15 NAJCZĘŚCIEJ ŚLEDZONYCH
POLSKICH PROFILI NA TWITTERZE
Nazwa
Joanna Krupa
13Szczesny13
MTVPolska
adidasrunning
tvn24
HONEY
Twitter po polsku
sikorskiradek
Papież Franciszek
Doda
gazeta_wyborcza
Palikot_Janusz
NewsweekPolska
donaldtusk
gazetapl_news
826850
758565
738086
665640
659125
549082
483162
418602
414670
371609
363427
354290
348064
345143
300603
33696
310
12319
3235
66863
9478
259
10354
508
3711
94739
6965
21428
261
39875
7624
5
1511
4344
10
224
8
112
0
21
650
695
232
13
49
2218
7154
269
3853
1240
695
227
1699
577
336
934
735
849
1036
452
śledzący
wpisy
polubienia
nalistach
TWITTER
37
BRANŻE NA FACEBOOKU
KWIECIEŃ 2015
BRANŻE NA FACEBOOKU
38
3
23,69
2 367 671
FAN PAGE FANI SII
1. Miami Heat
15 874 711
+773075
984,27
-43,58%
2. Robert Lewandowski
6 264 313
+80789
839,42
+159,63%
3. Wojciech Szczesny
2 367 671
+291108
23,69
+100,44%
4. Serce i Rozum
2 352 973
-58061
76,94
-4,27%
5. Play
2 246 704
-41503
38,01
-3,79%
6. Radio ESKA
1 856 017
-20178
229,49
-70,89%
7. Barilla
1 809 042
+1795368
28,00
+1 733,00%
8. Demotywatory
1 804 308
-42473
571,01
-56,26%
9. Wiedza bezużyteczna
1 766 224
+48824
5 682,74
-4,69%
10. Orange Polska
1 680 210
-28277
50,35
-43,47%
11. KWEJK.pl
1 613 837
-4772
985,76
-38,21%
12. SA Wardęga
1 577 715
+55257
173,81
-73,38%
13. Plus
1 540 267
-22385
33,71
-45,17%
14. Ewa Chodakowska
1 537 109
+77129
3 601,45
+3,99%
15. Tymbark
1 534 364
-23210
103,81
-16,07%
SII
FANI
SII
FANI
SII
FANI
2
1
3
23,69
2 367 671
984,27
15 874 711
839,42
6 264 313
FAN PAGE
1. Miami Heat
2. Robert Lewandowski
3. Wojciech Szczesny
4. Serce i Rozum
5. Play
6. Radio ESKA
7. Barilla
8. Demotywatory
9. Wiedza bezużyteczna
10. Orange Polska
11. KWEJK.pl
12. SA Wardęga
13. Plus
14. Ewa Chodakowska
15. Tymbark
Największe polskie strony na Facebooku - liczba fanów
39
3
3 601,45
1 497 731
FAN PAGE FANI SII
1. Wiedza bezużyteczna
1 726 523
+9123
5 682,74
-4,69%
2. Sunrise
694 258
-11437
4 603,70
+150,89%
3. Ewa Chodakowska
1 497 731
+37751
3 601,45
+3,99%
4. Rezigiusz
864 919
+24235
3 146,12
-34,23%
5. WRC magazyn rajdowy
198 252
+15548
2 666,38
+142,01%
6. Blowek
371 524
+16394
2 493,03
+79,78%
7. Kobieta Potrafi
140 941
+4155
2 330,22
+201,61%
8. TVN24.pl
777 067
+6075
2 154,35
-37,41%
9. Zuzanna Borucka
348 430
0
1 886,80
0,00%
10. Janusz Korwin-Mikke
548 431
+14868
1 865,53
+51,42%
11. fit.pl
296 921
+47551
1 817,45
-70,74%
12. STUNTnews
669 546
+60691
1 757,84
+49,97%
13. Fakt.pl
383 686
-305
1 737,50
+229,79%
14. Stuu Games
248 469
0
1 650,09
0,00%
15. Gazeta.pl
217 627
+4808
1 644,53
+71,05%
SII
FANI
SII
FANI
SII
FANI
2
1
3
3 601,45
1 497 731
5 682,74
1 726 523
4 603,70
694 258
FAN PAGE
1. Wiedza bezużyteczna
2. Sunrise
3. Ewa Chodakowska
4. Rezigiusz
5. WRC magazyn rajdowy
6. Blowek
7. Kobieta Potrafi
8. TVN24.pl
9. Zuzanna Borucka
10. Janusz Korwin-Mikke
11. fit.pl
12. STUNTnews
13. Fakt.pl
14. Stuu Games
15. Gazeta.pl
Największe polskie strony na Facebooku - sII
40
3
30,11
275 025
FAN PAGE FANI SII
1. Johnnie Walker
378 492
+2965
120,38
+21,84%
2. Ballantine's w Polsce
327 220
-2352
97,09
+29,78%
3. Wyborowa
275 025
-5121
30,11
-28,92%
4. Jack Daniel's Polska
216 449
-2464
62,38
-26,18%
5. Smirnoff
176 842
-2013
100,48
-31,81%
6. Żołądkowa Gorzka
162 777
-2563
20,56
-57,09%
7. Stock Prestige
152 361
-1461
24,87
+123,31%
8. Barmańska
134 708
-270
6,25
-50,50%
9. Grant’s Whisky Polska
131 679
+17139
58,66
-30,83%
10. SOBIESKI VODKA POLAND
126 273
-2125
7,03
+4 909,61%
11. Żubrówka
124 761
-12330
21,95
+111,11%
12. Bacardi
121 144
-1527
22,53
+27,33%
13. Antek Soplica
114 777
+3423
16,75
-10,25%
14. BOLS Platinum
110 268
-1978
14,79
-10,91%
15. Lubelska
108 707
+1155
22,45
-61,73%
SII
FANI
SII
FANI
SII
FANI
2
1
3
30,11
275 025
120,38
378 492
97,09
327 220
FAN PAGE
1. Johnnie Walker
2. Ballantine's w Polsce
3. Wyborowa
4. Jack Daniel's Polska
5. Smirnoff
6. Żołądkowa Gorzka
7. Stock Prestige
8. Barmańska
9. Grant’s Whisky Polska
10. SOBIESKI VODKA POLAND
11. Żubrówka
12. Bacardi
13. Antek Soplica
14. BOLS Platinum
15. Lubelska
Alkohol - fani
41
3
97,09
326 420
FAN PAGE FANI SII
1. Johnnie Walker
370 063
-5464
120,38
+21,84%
2. Smirnoff
177 025
-1830
100,48
-31,81%
3. Ballantine's w Polsce
326 420
-3152
97,09
+29,78%
4. Jack Daniel's Polska
215 889
-3024
62,38
-26,18%
5. Grant’s Whisky Polska
131 070
+16530
58,66
-30,83%
6. Wyborowa
274 390
-5756
30,11
-28,92%
7. Jim Beam
34 551
-250
25,30
+6,26%
8. Chivas Regal Polska
56 944
-1062
24,96
-20,00%
9. Stock Prestige
151 361
-2461
24,87
+123,31%
10. Sznaps de Luxe
80 631
+4148
24,30
+29,98%
11. Bacardi
120 823
-1848
22,53
+27,33%
12. Lubelska
107 436
-116
22,45
-61,73%
13. Żubrówka
134 586
-2505
21,95
+111,11%
14. Żołądkowa Gorzka
162 308
-3032
20,56
-57,09%
15. Luksusowa Wódka
57 275
+1209
19,72
-34,79%
ALCOHOL - SII
SII
FANI
SII
FANI
SII
FANI
2
1
3
97,09
326 420
120,38
370 063
100,48
177 025
FAN PAGE
1. Johnnie Walker
2. Smirnoff
3. Ballantine's w Polsce
4. Jack Daniel's Polska
5. Grant’s Whisky Polska
6. Wyborowa
7. Jim Beam
8. Chivas Regal Polska
9. Stock Prestige
10. Sznaps de Luxe
11. Bacardi
12. Lubelska
13. Żubrówka
14. Żołądkowa Gorzka
15. Luksusowa Wódka
Alkohol - SII
42
3
2,37
182 645
FAN PAGE FANI SII
1. mBank Polska
221 991
+7069
43,03
+8,80%
2. Bank Zachodni WBK
219 994
+9863
19,97
+17,89%
3. Baśki z Banku BGŻ
182 645
-5155
2,37
-39,40%
4. ING Bank Śląski
170 983
+2849
11,76
+67,31%
5. Citi Mobile PL
148 927
+76200
1,73
-15,14%
6. Idea Bank
89 788
+29
3,25
+37,74%
7. PKO Bank Polski
63 457
-202
5,10
+22,86%
8. Alior Sync
61 555
+1035
21,33
+127,40%
9. BNP Paribas Bank
45 313
-1061
6,93
-63,25%
10. eurobank
42 855
+2518
3,72
-9,75%
11. Alior Bank SA
39 247
+946
11,65
-17,91%
12. Make Life Fair
33 161
+815
26,72
-20,11%
13. Mobilny Bank
33 029
+426
5,59
-33,32%
14. Getin Online
26 254
-381
0,70
-63,40%
15. Idea Expert
24 671
+534
18,83
+62,28%
SII
FANI
SII
FANI
SII
FANI
2
1
3
2,37
182 645
43,03
221 991
19,97
219 994
FAN PAGE
1. mBank Polska
2. Bank Zachodni WBK
3. Baśki z Banku BGŻ
4. ING Bank Śląski
5. Citi Mobile PL
6. Idea Bank
7. PKO Bank Polski
8. Alior Sync
9. BNP Paribas Bank
10. eurobank
11. Alior Bank SA
12. Make Life Fair
13. Mobilny Bank
14. Getin Online
15. Idea Expert
Banki - fani
43
3
26,72
32 450
FAN PAGE FANI SII
1. mBank Polska
217 662
+2740
43,03
+8,80%
2. Miliony spełnionych marzeń
16 726
-156
30,76
+109,29%
3. Make Life Fair
32 450
+104
26,72
-20,11%
4. Alior Sync
60 865
+345
21,33
+127,40%
5. Bank Zachodni WBK
216 024
+5893
19,97
+17,89%
6. Idea Expert
24 221
+84
18,83
+62,28%
7. ING Bank Śląski
169 651
+1517
11,76
+67,31%
8. Alior Bank SA
37 735
-566
11,65
-17,91%
9. Bank Pekao S.A.
6 727
+1406
7,64
-41,80%
10. BNP Paribas Bank
45 454
-920
6,93
-63,25%
11. Zafinansowani
5 693
+66
5,67
-39,32%
12. Mobilny Bank
32 819
+216
5,59
-33,32%
13. PKO Bank Polski
63 128
-531
5,10
+22,86%
14. Ludzie, nie systemy
16 358
+2308
5,05
-35,83%
15. PBS Bank - Podkarpacki Bank Spoldzielczy
4 694
-36
4,37
-28,49%
SII
FANI
SII
FANI
SII
FANI
2
1
3
26,72
32 450
43,03
217 662
30,76
16 726
FAN PAGE
1. mBank Polska
2. Miliony spełnionych marzeń
3. Make Life Fair
4. Alior Sync
5. Bank Zachodni WBK
6. Idea Expert
7. ING Bank Śląski
8. Alior Bank SA
9. Bank Pekao S.A.
10. BNP Paribas Bank
11. Zafinansowani
12. Mobilny Bank
13. PKO Bank Polski
14. Ludzie, nie systemy
15. PBS Bank - Podkarpacki Bank Spoldzielczy
Banki - SII
44
3
0,39
28 809
FAN PAGE FANI SII
1. CHMIELNA 20
109 270
+13014
19,87
-15,91%
2. Moto-Akcesoria.pl - akcesoria motocyklowe
35 710
-760
1,94
+147,50%
3. Mr. Gugu & Miss Go Warszawa
28 809
+279
0,39
-63,68%
4. PLNY Stolica
24 525
-52
18,16
+13,71%
5. Moliera2
21 403
+1288
43,46
+49,64%
6. reykjavík district
20 031
+608
1,16
-48,22%
7. TFH Tymczasowy Butik
19 267
+101
0,64
-36,61%
8. Follow me
19 265
+725
10,73
+96,30%
9. Atrium Targówek
18 207
+47
2,67
+52,13%
10. Lana Nguyen
15 880
-63
7,97
+143,79%
11. Ordynacka Store
14 170
+55
2,83
+60,76%
12. Skateshop AK47
12 846
+818
53,71
+2 291,34%
13. mousehouse
7 910
+230
2,07
-6,35%
14. Centrum Mody
7 852
-181
0,13
-82,44%
15. KXM
7 673
-41
0,34
-12,42%
SII
FANI
SII
FANI
SII
FANI
2
1
3
0,39
28 809
19,87
109 270
1,94
35 710
FAN PAGE
1. CHMIELNA 20
2. Moto-Akcesoria.pl - akcesoria motocyklowe
3. Mr. Gugu & Miss Go Warszawa
4. PLNY Stolica
5. Moliera2
6. reykjavík district
7. TFH Tymczasowy Butik
8. Follow me
9. Atrium Targówek
10. Lana Nguyen
11. Ordynacka Store
12. Skateshop AK47
13. mousehouse
14. Centrum Mody
15. KXM
E-commerce - fani
45
3
476,68
397 561
FAN PAGE FANI SII
1. Mr. Gugu & Miss Go
901 542
+48678
1 356,26
-3,79%
2. www.deezee.pl
865 953
+178100
553,16
-28,35%
3. stylefruits PL
397 561
-4758
476,68
-42,59%
4. StyloweButy.pl
235 359
+18259
345,60
+78,91%
5. Mosquito
373 853
+15090
284,61
-8,56%
6. Dziedzic Pruski
58 410
+2271
284,07
+13,14%
7. Run Colors Piwna Shop
442 133
+17309
269,62
-7,22%
8. MniamMniam.pl
228 954
+9156
262,95
-19,24%
9. Red is Bad
119 386
+3844
260,33
+41,01%
10. love it
435 124
-11904
199,44
-62,48%
11. CzasNaButy
293 952
-6895
152,46
-39,36%
12. Butik
372 986
-3660
131,31
+73,48%
13. www.UrbanCity.pl
387 675
-5566
130,79
-8,98%
14. kelban.pl
53 625
-980
125,25
-50,65%
15. Vubu.pl
282 379
+15998
102,86
-33,86%
SII
FANI
SII
FANI
SII
FANI
2
1
3
476,68
397 561
1 356,26
901 542
553,16
865 953
FAN PAGE
1. Mr. Gugu & Miss Go
2. www.deezee.pl
3. stylefruits PL
4. StyloweButy.pl
5. Mosquito
6. Dziedzic Pruski
7. Run Colors Piwna Shop
8. MniamMniam.pl
9. Red is Bad
10. love it
11. CzasNaButy
12. Butik
13. www.UrbanCity.pl
14. kelban.pl
15. Vubu.pl
E-commerce - SII
46
3
174,61
425 948
FAN PAGE FANI SII
1. Telefony Samsung
929 469
-5125
29,09
-47,07%
2. Microsoft Lumia Polska
692 334
-11714
39,91
+83,14%
3. PlayStation Polska
425 948
+9111
174,61
+16,21%
4. ASUS Polska
273 879
+3647
18,88
+9,36%
5. Sony Mobile PL
273 865
+3270
78,93
-25,06%
6. Nikon Polska
265 682
-1107
18,05
-44,61%
7. Huawei Consumer Polska
240 214
-4366
15,75
+39,13%
8. Sony Polska
238 357
-3706
8,80
-30,91%
9. LG Polska
219 627
+4104
21,24
+394,73%
10. Intel Polska
202 763
+2630
26,58
-32,50%
11. Lenovo Polska
196 720
+17545
8,75
-9,02%
12. Panasonic Polska
158 721
-4578
4,70
+6,72%
13. Philips Polska
153 253
-2240
11,08
-22,66%
14. Acer Polska
114 669
+4377
7,17
-29,08%
15. HTC Polska
113 145
+15763
16,99
-34,15%
SII
FANI
SII
FANI
SII
FANI
2
1
3
174,61
425 948
29,09
929 469
39,91
692 334
FAN PAGE
1. Telefony Samsung
2. Microsoft Lumia Polska
3. PlayStation Polska
4. ASUS Polska
5. Sony Mobile PL
6. Nikon Polska
7. Huawei Consumer Polska
8. Sony Polska
9. LG Polska
10. Intel Polska
11. Lenovo Polska
12. Panasonic Polska
13. Philips Polska
14. Acer Polska
15. HTC Polska
Elektronika - fani
47
3
39,91
690 835
FAN PAGE FANI SII
1. PlayStation Polska
421 376
+4539
174,61
+16,21%
2. Sony Mobile PL
268 921
-1674
78,93
-25,06%
3. Microsoft Lumia Polska
690 835
-13213
39,91
+83,14%
4. MSI Polska
47 797
+1286
34,17
+45,59%
5. Telefony Samsung
923 159
-11435
29,09
-47,07%
6. Intel Polska
201 088
+955
26,58
-32,50%
7. G-SHOCK polska
20 231
-104
24,08
+369,71%
8. Nvidia Polska
72 927
+911
22,25
+11,96%
9. LG Polska
213 707
-1816
21,24
+394,73%
10. Unitra
27 055
-58
19,75
+479,58%
11. ASUS Polska
269 905
-327
18,88
+9,36%
12. Nikon Polska
264 163
-2626
18,05
-44,61%
13. HTC Polska
112 605
+15223
16,99
-34,15%
14. Huawei Consumer Polska
240 176
-4404
15,75
+39,13%
15. Philips Sound Polska
40 294
-506
11,44
+11,49%
02
SII
FANI
SII
FANI
SII
FANI
2
1
3
39,91
690 835
174,61
421 376
78,93
268 921
FAN PAGE
1. PlayStation Polska
2. Sony Mobile PL
3. Microsoft Lumia Polska
4. MSI Polska
5. Telefony Samsung
6. Intel Polska
7. G-SHOCK polska
8. Nvidia Polska
9. LG Polska
10. Unitra
11. ASUS Polska
12. Nikon Polska
13. HTC Polska
14. Huawei Consumer Polska
15. Philips Sound Polska
Elektronika - SII
48
3
12,74
1 302 709
FAN PAGE FANI SII
1. Cropp
1 486 898
-9744
25,23
+3,76%
2. Reserved
1 355 593
+25135
32,73
+33,30%
3. House
1 302 709
-15920
12,74
-30,01%
4. Mohito
597 986
+1665
16,66
-46,98%
5. Sinsay
472 993
+13770
12,49
-30,93%
6. DIVERSE
403 832
+155
6,21
-32,92%
7. ALOHA FROM DEER
358 922
+1574
37,94
-62,63%
8. fasardi.com
332 512
+18217
3,31
+1 039,57%
9. 4F
318 044
+17194
28,20
+5,19%
10. New Balance Poland
315 626
+58953
255,23
+74,46%
11. Design by Mac Stopa
263 892
-4192
14,56
+42,77%
12. F&F Polska
232 361
-1575
10,01
-7,61%
13. New Look
217 904
+6478
8,44
-22,20%
14. DIAMANTE WEAR
217 205
+2547
52,13
+104,32%
15. Deichmann Polska
214 123
+4547
11,72
+38,60%
02
SII
FANI
SII
FANI
SII
FANI
2
1
3
0,09
329 441
86,08
597 108
139,36
476 445
FAN PAGE
1. NIVEA
2. AVON Polska
3. AXE PL
4. Max Factor Polska
5. Dove
6. L’Oréal Paris Polska
7. Maybelline New York Polska
8. Garnier – Dbaj o siebie
9. Bourjois Polska
10. Gillette Polska
11. Old Spice Polska
12. Hebe
13. Playboy Fragrances Polska
14. Head & Shoulders Polska
15. P&G Polska
Kosmetyki, uroda - fani
49
3
86,08
586 252
FAN PAGE FANI SII
1. C-Style by C-Thru
104 723
-1340
511,34
+5 241,52%
2. AVON Polska
473 201
-3931
139,36
-5,65%
3. NIVEA
586 252
-9587
86,08
+10,05%
4. Johnson's Baby Polska
57 959
+2457
60,08
+29,48%
5. Le Petit Marseillais Polska
44 963
+1429
52,77
-2,36%
6. FM GROUP World
15 322
+106
47,05
-61,45%
7. Maniewski Klub Fryzjerski
17 492
+685
39,18
-8,78%
8. Old Spice Polska
174 808
-2263
36,76
+171,82%
9. Golden Rose Polska
65 543
+2306
35,40
+45,26%
10. Laboratorium Kosmetyczne Joanna
81 979
+4037
34,08
+2,44%
11. Playboy Fragrances Polska
168 413
+1058
33,95
+24,19%
12. Drogerie Natura
153 766
+1964
28,19
-45,84%
13. L’Oréal Paris Polska
293 156
-6356
26,64
+109,23%
14. Garnier – Dbaj o siebie
238 243
-990
26,63
-71,62%
15. Cashmere
29 738
+755
26,29
-30,45%
02
SII
FANI
SII
FANI
SII
FANI
2
1
3
86,08
586 252
511,34
104 723
139,36
473 201
FAN PAGE
1. C-Style by C-Thru
2. AVON Polska
3. NIVEA
4. Johnson's Baby Polska
5. Le Petit Marseillais Polska
6. FM GROUP World
7. Maniewski Klub Fryzjerski
8. Old Spice Polska
9. Golden Rose Polska
10. Laboratorium Kosmetyczne Joanna
11. Playboy Fragrances Polska
12. Drogerie Natura
13. L’Oréal Paris Polska
14. Garnier – Dbaj o siebie
15. Cashmere
Kosmetyki, uroda - SII
50
3
31,60
313 370
FAN PAGE FANI SII
1. Mother Power
429 083
-8327
16,14
+50 686,56%
2. Nestlé - Zdrowy Start w Przyszłość
359 674
+477
26,47
+11,93%
3. BoboVita – Zawsze z Tobą, Mamo
313 370
-4554
31,60
+42,59%
4. Bo zdrowe dzieci to szczęśliwe dzieci
273 069
-5700
30,89
+11,44%
5. Gerber Polska
257 034
-3941
0,00
0,00%
6. Mama wraca do pracy
216 768
-2710
14,99
+15,19%
7. Mądrzy Rodzice
185 933
+7595
478,94
-48,67%
8. Wychowaj małego Profesora
162 438
-1304
8,04
+152,91%
9. Lovela
133 280
-2327
4,37
-51,04%
10. SuperMamy
116 039
+4889
245,70
-57,70%
11. Przytulenie ma znaczenie
104 637
-1513
1,11
-57,92%
12. Play-Doh
100 435
+13646
123,41
-15,95%
13. BabyOno
85 489
-315
171,63
-44,30%
14. dzieci.pl
80 805
+622
48,09
-36,53%
15. dziecisawazne.pl
76 650
+2693
138,77
-26,25%
SII
FANI
SII
FANI
SII
FANI
2
1
3
31,60
313 370
16,14
429 083
26,47
359 674
FAN PAGE
1. Mother Power
2. Nestlé - Zdrowy Start w Przyszłość
3. BoboVita – Zawsze z Tobą, Mamo
4. Bo zdrowe dzieci to szczęśliwe dzieci
5. Gerber Polska
6. Mama wraca do pracy
7. Mądrzy Rodzice
8. Wychowaj małego Profesora
9. Lovela
10. SuperMamy
11. Przytulenie ma znaczenie
12. Play-Doh
13. BabyOno
14. dzieci.pl
15. dziecisawazne.pl
Matka i dziecko - fani
51
3
171,63
84 963
FAN PAGE FANI SII
1. Mądrzy Rodzice
182 118
+3780
478,94
-48,67%
2. SuperMamy
113 294
+2144
245,70
-57,70%
3. BabyOno
84 963
-841
171,63
-44,30%
4. dziecisawazne.pl
75 046
+1089
138,77
-26,25%
5. Play-Doh
92 974
+6185
123,41
-15,95%
6. Siostra Ania
14 289
+813
76,07
+105,21%
7. Playshoes Polska
5 514
-55
48,72
+450,82%
8. dzieci.pl
80 234
+51
48,09
-36,53%
9. Mamazone.pl
25 810
-5
36,55
+52,60%
10. La Millou
31 543
+1988
35,12
+18,31%
11. DZIECKO
38 100
-38
32,10
-9,74%
12. BoboVita – Zawsze z Tobą, Mamo
313 042
-4882
31,60
+42,59%
13. Bo zdrowe dzieci to szczęśliwe dzieci
273 102
-5667
30,89
+11,44%
14. Nestlé - Zdrowy Start w Przyszłość
356 670
-2527
26,47
+11,93%
15. HiPP Polska - Dla Najważniejszych na świecie
73 509
+1117
25,07
+25,93%
SII
FANI
SII
FANI
SII
FANI
2
1
3
171,63
84 963
478,94
182 118
245,70
113 294
FAN PAGE
1. Mądrzy Rodzice
2. SuperMamy
3. BabyOno
4. dziecisawazne.pl
5. Play-Doh
6. Siostra Ania
7. Playshoes Polska
8. dzieci.pl
9. Mamazone.pl
10. La Millou
11. DZIECKO
12. BoboVita – Zawsze z Tobą, Mamo
13. Bo zdrowe dzieci to szczęśliwe dzieci
14. Nestlé - Zdrowy Start w Przyszłość
15. HiPP Polska - Dla Najważniejszych na świe
Matka i dziecko - SII
52
3
24,65
211 746
FAN PAGE FANI SII
1. Kia Motors Polska
293 142
+6568
39,95
-22,00%
2. BMW Polska
261 527
-872
45,82
-22,66%
3. Toyota Polska
211 746
+8470
24,65
-13,21%
4. Audi Polska
208 504
+11128
209,66
+6,64%
5. Mercedes-Benz Polska
205 861
-1658
134,53
-22,68%
6. Ford Polska
183 285
+5111
107,57
+15,35%
7. ŠKODA Polska
174 463
-345
25,90
-36,09%
8. Hyundai Polska
167 877
-3124
12,97
-22,49%
9. VERVA Street Racing
148 923
-2035
17,02
+5,47%
10. Renault PL
103 371
-2811
17,81
-15,04%
11. Volkswagen Polska
95 003
+2116
41,72
+153,26%
12. Lexus Polska
90 287
+8954
52,49
-6,53%
13. Yamaha Motor Polska
88 314
+467
12,49
+25,18%
14. Mercedes-AMG PL
86 033
-2255
33,53
+54,51%
15. Michelin Polska
85 679
+6692
18,64
+112,28%
SII
FANI
SII
FANI
SII
FANI
2
1
3
24,65
211 746
39,95
293 142
45,82
261 527
FAN PAGE
1. Kia Motors Polska
2. BMW Polska
3. Toyota Polska
4. Audi Polska
5. Mercedes-Benz Polska
6. Ford Polska
7. ŠKODA Polska
8. Hyundai Polska
9. VERVA Street Racing
10. Renault PL
11. Volkswagen Polska
12. Lexus Polska
13. Yamaha Motor Polska
14. Mercedes-AMG PL
15. Michelin Polska
Motoryzacja - fani
53
3
107,57
180 082
FAN PAGE FANI SII
1. Audi Polska
202 865
+5489
209,66
+6,64%
2. Mercedes-Benz Polska
204 390
-3129
134,53
-22,68%
3. Ford Polska
180 082
+1908
107,57
+15,35%
4. Alfa Romeo Polska
44 315
-276
58,11
-1,57%
5. Jeep Polska
82 119
+4104
57,19
+10,82%
6. Lexus Polska
84 592
+3259
52,49
-6,53%
7. Kierunek Bałtyk
41 918
+1329
51,32
+61,50%
8. BMW Polska
258 970
-3429
45,82
-22,66%
9. Subaru Import Polska
6 804
+5330
43,39
+146,16%
10. Volkswagen Polska
93 195
+308
41,72
+153,26%
11. Kia Motors Polska
288 371
+1797
39,95
-22,00%
12. PEUGEOT POLSKA
67 891
+263
38,30
-32,15%
13. Mercedes-AMG PL
85 808
-2480
33,53
+54,51%
14. SEAT Polska
27 390
+3590
33,00
-38,99%
15. Fiat
68 630
+1973
28,48
+29,56%
SII
FANI
SII
FANI
SII
FANI
2
1
3
107,57
180 082
209,66
202 865
134,53
204 390
FAN PAGE
1. Audi Polska
2. Mercedes-Benz Polska
3. Ford Polska
4. Alfa Romeo Polska
5. Jeep Polska
6. Lexus Polska
7. Kierunek Bałtyk
8. BMW Polska
9. Subaru Import Polska
10. Volkswagen Polska
11. Kia Motors Polska
12. PEUGEOT POLSKA
13. Mercedes-AMG PL
14. SEAT Polska
15. Fiat
Motoryzacja - SII
54
Odzież, moda - fani
3
12,74
1 302 709
FAN PAGE FANI SII
1. Cropp
1 486 898
-9744
25,23
+3,76%
2. Reserved
1 355 593
+25135
32,73
+33,30%
3. House
1 302 709
-15920
12,74
-30,01%
4. Mohito
597 986
+1665
16,66
-46,98%
5. Sinsay
472 993
+13770
12,49
-30,93%
6. DIVERSE
403 832
+155
6,21
-32,92%
7. ALOHA FROM DEER
358 922
+1574
37,94
-62,63%
8. fasardi.com
332 512
+18217
3,31
+1 039,57%
9. 4F
318 044
+17194
28,20
+5,19%
10. New Balance Poland
315 626
+58953
255,23
+74,46%
11. Design by Mac Stopa
263 892
-4192
14,56
+42,77%
12. F&F Polska
232 361
-1575
10,01
-7,61%
13. New Look
217 904
+6478
8,44
-22,20%
14. DIAMANTE WEAR
217 205
+2547
52,13
+104,32%
15. Deichmann Polska
214 123
+4547
11,72
+38,60%
SII
FANI
SII
FANI
SII
FANI
2
1
3
12,74
1 302 709
25,23
1 486 898
32,73
1 355 593
FAN PAGE
1. Cropp
2. Reserved
3. House
4. Mohito
5. Sinsay
6. DIVERSE
7. ALOHA FROM DEER
8. fasardi.com
9. 4F
10. New Balance Poland
11. Design by Mac Stopa
12. F&F Polska
13. New Look
14. DIAMANTE WEAR
15. Deichmann Polska
55
Odzież, moda - SII
3
133,52
119 335
FAN PAGE FANI SII
1. New Balance Poland
283 887
+27214
255,23
+74,46%
2. SKLEP DENLEY.PL
65 102
+1436
152,16
+6,84%
3. PANDORA Polska
119 335
+1880
133,52
-3,52%
4. PitBullCity
29 559
+356
65,17
-40,39%
5. LOCAL HEROES
166 460
-2056
58,97
-20,94%
6. DIAMANTE WEAR
216 367
+1709
52,13
+104,32%
7. Venezia
136 948
+7849
46,65
-30,19%
8. FashionPhilosophy Fashion Week Poland
49 792
-586
41,71
+329,24%
9. RISK made in warsaw
35 948
+707
41,45
-12,67%
10. Heppin.com
28 292
-135
40,17
-19,63%
11. ALOHA FROM DEER
356 879
-469
37,94
-62,63%
12. KOKA
71 722
-823
37,58
+7,54%
13. FlyHigh
144 161
+4476
33,83
+7,20%
14. Reserved
1 338 050
+7592
32,73
+33,30%
15. Yeah Bunny
47 775
+214
32,08
-27,82%
SII
FANI
SII
FANI
SII
FANI
2
1
3
133,52
119 335
255,23
283 887
152,16
65 102
FAN PAGE
1. New Balance Poland
2. SKLEP DENLEY.PL
3. PANDORA Polska
4. PitBullCity
5. LOCAL HEROES
6. DIAMANTE WEAR
7. Venezia
8. FashionPhilosophy Fashion Week Poland
9. RISK made in warsaw
10. Heppin.com
11. ALOHA FROM DEER
12. KOKA
13. FlyHigh
14. Reserved
15. Yeah Bunny
56
3
38,17
371 480
FAN PAGE FANI SII
1. Tyskie
478 616
-10372
31,11
+119,82%
2. Lech
448 862
-5491
82,87
+15,02%
3. Żywiec
371 480
+2506
38,17
+15,71%
4. Redd's
368 014
-7732
33,92
+21,88%
5. Żubr
359 205
-5697
73,22
+54,26%
6. Desperados
349 778
0
6,90
+554,36%
7. Warka Radler
276 790
-1674
92,88
+239,96%
8. Warka
267 537
-5811
9,63
-55,05%
9. Książęce
114 365
-2183
11,00
-31,75%
10. Perła
109 408
+2438
53,71
-40,72%
11. Łomża
79 344
+450
20,74
+11,53%
12. Lord Somersby
75 600
+4163
26,28
+19,05%
13. Paulaner Polska
65 380
+4005
38,75
+35,64%
14. Wojak
59 798
+3255
48,15
+191,37%
15. Browar Ciechan
51 170
+207
6,73
+21,42%
SII
FANI
SII
FANI
SII
FANI
2
1
3
38,17
371 480
31,11
478 616
82,87
448 862
FAN PAGE
1. Tyskie
2. Lech
3. Żywiec
4. Redd's
5. Żubr
6. Desperados
7. Warka Radler
8. Warka
9. Książęce
10. Perła
11. Łomża
12. Lord Somersby
13. Paulaner Polska
14. Wojak
15. Browar Ciechan
Piwo - fani
57
3
73,22
357 557
FAN PAGE FANI SII
1. Warka Radler
273 622
-4842
92,88
+239,96%
2. Lech
446 066
-8287
82,87
+15,02%
3. Żubr
357 557
-7345
73,22
+54,26%
4. Perła
107 402
+432
53,71
-40,72%
5. Wojak
57 539
+996
48,15
+191,37%
6. Paulaner Polska
62 122
+747
38,75
+35,64%
7. Żywiec
366 294
-2680
38,17
+15,71%
8. Redd's
367 765
-7981
33,92
+21,88%
9. Tyskie
477 273
-11715
31,11
+119,82%
10. Lord Somersby
72 409
+972
26,28
+19,05%
11. Browar Amber
31 774
+1659
21,97
+39,79%
12. Łomża
78 493
-401
20,74
+11,53%
13. AleBrowar
20 449
+345
19,06
+7,67%
14. Tatra
27 836
-439
16,50
+116,10%
15. Cornelius - kogut wśród piw
46 621
+101
12,75
-2,95%
SII
FANI
SII
FANI
SII
FANI
2
1
3
73,22
357 557
92,88
273 622
82,87
446 066
FAN PAGE
1. Warka Radler
2. Lech
3. Żubr
4. Perła
5. Wojak
6. Paulaner Polska
7. Żywiec
8. Redd's
9. Tyskie
10. Lord Somersby
11. Browar Amber
12. Łomża
13. AleBrowar
14. Tatra
15. Cornelius - kogut wśród piw
Piwo - SII
58
NI
3
352,32
589 949
FAN PAGE FANI SII
1. Radio ESKA
1 856 017
-20178
229,49
-70,89%
2. RMF FM
632 403
+6833
292,77
0,00%
3. RMF MAXXX
589 949
-200
352,32
+19,29%
4. Radio ZET
482 366
-1548
173,70
+7 119,11%
5. EskaROCK
365 973
-9365
169,44
-10,81%
6. RMF24.pl
263 920
+6974
547,67
+34,35%
7. Trójka - Program 3 Polskiego Radia
263 465
+745
26,01
+1 057,36%
8. Radio Złote Przeboje
211 610
+1520
103,71
-45,06%
9. Antyradio
187 304
+7035
950,82
-6,11%
10. czworka
140 948
+2633
56,77
+41 856,64%
11. Planeta FM
140 175
-739
660,71
+34,29%
12. Radio ZET Chilli
114 551
-1718
32,87
-16,36%
13. Rock Radio
104 613
+2054
93,82
+69,04%
14. Radio TOK FM
83 213
+648
150,42
-42,67%
15. Tuba fm
72 768
-1650
9,18
+43,96%
SII
FANI
SII
FANI
SII
FANI
2
1
3
352,32
589 949
229,49
1 856 017
292,77
632 403
FAN PAGE
1. Radio ESKA
2. RMF FM
3. RMF MAXXX
4. Radio ZET
5. EskaROCK
6. RMF24.pl
7. Trójka - Program 3 Polskiego Radia
8. Radio Złote Przeboje
9. Antyradio
10. czworka
11. Planeta FM
12. Radio ZET Chilli
13. Rock Radio
14. Radio TOK FM
15. Tuba fm
Radio - fani
59
NI
3
352,32
589 949
FAN PAGE FANI SII
1. Radio ESKA
1 856 017
-20178
229,49
-70,89%
2. RMF FM
632 403
+6833
292,77
0,00%
3. RMF MAXXX
589 949
-200
352,32
+19,29%
4. Radio ZET
482 366
-1548
173,70
+7 119,11%
5. EskaROCK
365 973
-9365
169,44
-10,81%
6. RMF24.pl
263 920
+6974
547,67
+34,35%
7. Trójka - Program 3 Polskiego Radia
263 465
+745
26,01
+1 057,36%
8. Radio Złote Przeboje
211 610
+1520
103,71
-45,06%
9. Antyradio
187 304
+7035
950,82
-6,11%
10. czworka
140 948
+2633
56,77
+41 856,64%
11. Planeta FM
140 175
-739
660,71
+34,29%
12. Radio ZET Chilli
114 551
-1718
32,87
-16,36%
13. Rock Radio
104 613
+2054
93,82
+69,04%
14. Radio TOK FM
83 213
+648
150,42
-42,67%
15. Tuba fm
72 768
-1650
9,18
+43,96%
SII
FANI
SII
FANI
SII
FANI
2
1
3
352,32
589 949
229,49
1 856 017
292,77
632 403
FAN PAGE
1. Radio ESKA
2. RMF FM
3. RMF MAXXX
4. Radio ZET
5. EskaROCK
6. RMF24.pl
7. Trójka - Program 3 Polskiego Radia
8. Radio Złote Przeboje
9. Antyradio
10. czworka
11. Planeta FM
12. Radio ZET Chilli
13. Rock Radio
14. Radio TOK FM
15. Tuba fm
Radio - SII
60
3
200,66
998 155
FAN PAGE FANI SII
1. ESKA TV
1 360 863
+9346
461,87
-20,38%
2. MTV Polska
1 049 488
-34251
56,45
+323,23%
3. Disney Channel Polska
998 155
-11171
200,66
-33,40%
4. VIVA Polska
932 262
-23256
114,99
-26,38%
5. TVN24.pl
793 263
+22271
2 154,36
-37,41%
6. 4fun.tv
786 275
-9054
286,64
-94,48%
7. TVN
785 831
+20668
1 301,18
-20,74%
8. M jak miłość
686 245
+30057
196,23
-82,88%
9. Voice of Poland TVP
600 722
-2013
32,54
+403,54%
10. Rodzinka.pl TVP
584 700
-10090
39,51
-33,66%
11. ipla
490 500
+6205
36,09
-35,71%
12. Nickelodeon
443 752
+1021
429,37
-2,35%
13. Discovery Channel Polska
395 591
+43
39,59
-29,89%
14. BBC Knowledge Polska
381 057
+2015
78,08
-39,04%
15. TVN Turbo
350 953
+2584
59,09
-40,30%
SII
FANI
SII
FANI
SII
FANI
2
1
3
200,66
998 155
461,87
1 360 863
56,45
1 049 488
FAN PAGE
1. ESKA TV
2. MTV Polska
3. Disney Channel Polska
4. VIVA Polska
5. TVN24.pl
6. 4fun.tv
7. TVN
8. M jak miłość
9. Voice of Poland TVP
10. Rodzinka.pl TVP
11. ipla
12. Nickelodeon
13. Discovery Channel Polska
14. BBC Knowledge Polska
15. TVN Turbo
TV - fani
61
3
1 011,78
131 489
FAN PAGE FANI SII
1. TVN24.pl
777 067
+6075
2 154,36
-37,41%
2. TVN
770 809
+5646
1 301,18
-20,74%
3. tvp.info
131 489
+2955
1 011,78
+15,51%
4. TLC Polska
139 157
+107
726,96
+78,08%
5. Eurosport
288 485
-2955
613,26
+107,69%
6. Telewizja Republika
65 769
+1194
591,80
-25,66%
7. ESKA TV
1 348 354
-3163
461,87
-20,38%
8. Nickelodeon
435 816
-6915
429,37
-2,35%
9. Comedy Central Polska
218 954
-1129
357,35
+18,24%
10. 4fun.tv
780 534
-14795
286,64
-94,48%
11. TVP Sport
218 897
-641
264,57
+70,62%
12. Hell's Kitchen Polska
147 374
+3852
240,21
+19,98%
13. TVS
30 657
-289
208,77
+152,50%
14. Disney Channel Polska
993 885
-15441
200,66
-33,40%
15. M jak miłość
677 958
+21770
196,23
-82,88%
SII
FANI
SII
FANI
SII
FANI
2
1
3
1 011,78
131 489
2 154,36
777 067
1 301,18
770 809
FAN PAGE
1. TVN24.pl
2. TVN
3. tvp.info
4. TLC Polska
5. Eurosport
6. Telewizja Republika
7. ESKA TV
8. Nickelodeon
9. Comedy Central Polska
10. 4fun.tv
11. TVP Sport
12. Hell's Kitchen Polska
13. TVS
14. Disney Channel Polska
15. M jak miłość
TV - SII
NapoleonCat.com
Wita Stwosza 59a
02-661 Warszawa
hello@napoleoncat.com
+48 22 378 32 99
opracował Oskar Berezowski
oskar@napoleoncat.com

Recommended

Social footprint. Moda. Wrzesien 2014 by
Social footprint. Moda. Wrzesien 2014Social footprint. Moda. Wrzesien 2014
Social footprint. Moda. Wrzesien 2014NapoleonCat.com
12.1K views78 slides
Social brand footprint - kwiecien 2014 by
Social brand footprint - kwiecien 2014Social brand footprint - kwiecien 2014
Social brand footprint - kwiecien 2014NapoleonCat.com
5.7K views55 slides
Social Footprint 2015 by
Social Footprint 2015Social Footprint 2015
Social Footprint 2015NapoleonCat.com
7.7K views57 slides
Social Footprint - sierpien 2014 by
Social Footprint - sierpien 2014Social Footprint - sierpien 2014
Social Footprint - sierpien 2014NapoleonCat.com
7.1K views68 slides
Social Footprint - lipiec 2014 by
Social Footprint - lipiec 2014Social Footprint - lipiec 2014
Social Footprint - lipiec 2014NapoleonCat.com
3.3K views52 slides
Social Footprint. Kosmetyki. Październik 2014 by
Social Footprint. Kosmetyki. Październik 2014Social Footprint. Kosmetyki. Październik 2014
Social Footprint. Kosmetyki. Październik 2014NapoleonCat.com
13.8K views70 slides

More Related Content

What's hot

Social Footprint - podsumowanie 2014 by
Social Footprint - podsumowanie 2014Social Footprint - podsumowanie 2014
Social Footprint - podsumowanie 2014NapoleonCat.com
6.3K views61 slides
Social Footprint. Gracze. Marzec 2014 by
Social Footprint. Gracze. Marzec 2014Social Footprint. Gracze. Marzec 2014
Social Footprint. Gracze. Marzec 2014NapoleonCat.com
12.8K views37 slides
Social Footprint. Czerwiec 2014 by
Social Footprint. Czerwiec 2014Social Footprint. Czerwiec 2014
Social Footprint. Czerwiec 2014NapoleonCat.com
4.3K views60 slides
Social Footprint. Styczeń 2015. Farmacja i zdrowie by
Social Footprint. Styczeń 2015. Farmacja i zdrowieSocial Footprint. Styczeń 2015. Farmacja i zdrowie
Social Footprint. Styczeń 2015. Farmacja i zdrowieNapoleonCat.com
66.9K views85 slides
Social Brand Footprint - czerwiec 2013 by
Social Brand Footprint - czerwiec 2013Social Brand Footprint - czerwiec 2013
Social Brand Footprint - czerwiec 2013NapoleonCat.com
3.5K views46 slides
Transmedia storytelling, kreatywne opowieści w mediach społecznościowych. by
Transmedia storytelling, kreatywne opowieści w mediach społecznościowych.Transmedia storytelling, kreatywne opowieści w mediach społecznościowych.
Transmedia storytelling, kreatywne opowieści w mediach społecznościowych.Natalia Hatalska
13.3K views41 slides

What's hot(20)

Social Footprint - podsumowanie 2014 by NapoleonCat.com
Social Footprint - podsumowanie 2014Social Footprint - podsumowanie 2014
Social Footprint - podsumowanie 2014
NapoleonCat.com6.3K views
Social Footprint. Gracze. Marzec 2014 by NapoleonCat.com
Social Footprint. Gracze. Marzec 2014Social Footprint. Gracze. Marzec 2014
Social Footprint. Gracze. Marzec 2014
NapoleonCat.com12.8K views
Social Footprint. Czerwiec 2014 by NapoleonCat.com
Social Footprint. Czerwiec 2014Social Footprint. Czerwiec 2014
Social Footprint. Czerwiec 2014
NapoleonCat.com4.3K views
Social Footprint. Styczeń 2015. Farmacja i zdrowie by NapoleonCat.com
Social Footprint. Styczeń 2015. Farmacja i zdrowieSocial Footprint. Styczeń 2015. Farmacja i zdrowie
Social Footprint. Styczeń 2015. Farmacja i zdrowie
NapoleonCat.com66.9K views
Social Brand Footprint - czerwiec 2013 by NapoleonCat.com
Social Brand Footprint - czerwiec 2013Social Brand Footprint - czerwiec 2013
Social Brand Footprint - czerwiec 2013
NapoleonCat.com3.5K views
Transmedia storytelling, kreatywne opowieści w mediach społecznościowych. by Natalia Hatalska
Transmedia storytelling, kreatywne opowieści w mediach społecznościowych.Transmedia storytelling, kreatywne opowieści w mediach społecznościowych.
Transmedia storytelling, kreatywne opowieści w mediach społecznościowych.
Natalia Hatalska13.3K views
Social Media 2010-2015-2020 by Marcin Małecki
Social Media 2010-2015-2020Social Media 2010-2015-2020
Social Media 2010-2015-2020
Marcin Małecki522.2K views
Marki na Facebooku - marzec 2013 by NapoleonCat.com
Marki na Facebooku - marzec 2013Marki na Facebooku - marzec 2013
Marki na Facebooku - marzec 2013
NapoleonCat.com655 views
Social Brand Footprint - październik 2013 by NapoleonCat.com
Social Brand Footprint - październik 2013Social Brand Footprint - październik 2013
Social Brand Footprint - październik 2013
NapoleonCat.com9.7K views
Social Brand Footprint - grudzień 2013 by NapoleonCat.com
Social Brand Footprint - grudzień 2013Social Brand Footprint - grudzień 2013
Social Brand Footprint - grudzień 2013
NapoleonCat.com6.6K views
Wykorzystanie Social Media w kreowaniu wizerunku by NetCenter Solution
Wykorzystanie Social Media w kreowaniu wizerunkuWykorzystanie Social Media w kreowaniu wizerunku
Wykorzystanie Social Media w kreowaniu wizerunku
NetCenter Solution412 views
Social Brand Footprint - kwiecień 2013 by NapoleonCat.com
Social Brand Footprint - kwiecień 2013Social Brand Footprint - kwiecień 2013
Social Brand Footprint - kwiecień 2013
NapoleonCat.com5.1K views
Social Brand Footprint - maj 2013 by NapoleonCat.com
Social Brand Footprint - maj 2013Social Brand Footprint - maj 2013
Social Brand Footprint - maj 2013
NapoleonCat.com1.5K views
Social Brand Footprint - sierpień 2013 by NapoleonCat.com
Social Brand Footprint - sierpień 2013Social Brand Footprint - sierpień 2013
Social Brand Footprint - sierpień 2013
NapoleonCat.com4.1K views
Hackowanie algorytmu news feedu na Facebooku by Bartlomiej Rak
Hackowanie algorytmu news feedu na FacebookuHackowanie algorytmu news feedu na Facebooku
Hackowanie algorytmu news feedu na Facebooku
Bartlomiej Rak5.6K views
Social Brand Footprint - styczeń 2014 by NapoleonCat.com
Social Brand Footprint - styczeń 2014Social Brand Footprint - styczeń 2014
Social Brand Footprint - styczeń 2014
NapoleonCat.com8.3K views
Aktualny stan social media by Łukasz Dębski
Aktualny stan social mediaAktualny stan social media
Aktualny stan social media
Łukasz Dębski37.1K views
Facebook - mobilny serwis społecznościowy by Łukasz Dębski
Facebook - mobilny serwis społecznościowyFacebook - mobilny serwis społecznościowy
Facebook - mobilny serwis społecznościowy
Łukasz Dębski3.4K views

Viewers also liked

Liczba użytkowników Facebooka w Polsce Q4 2016 / 2017 by
Liczba użytkowników Facebooka w Polsce Q4 2016 / 2017Liczba użytkowników Facebooka w Polsce Q4 2016 / 2017
Liczba użytkowników Facebooka w Polsce Q4 2016 / 2017Sprawny Marketing by MaxROY.com
8.2K views11 slides
2017 Digital Yearbook by
2017 Digital Yearbook2017 Digital Yearbook
2017 Digital YearbookWe Are Social Singapore
1M views255 slides
Facebook month-to-month – february 2014 by
Facebook month-to-month – february 2014Facebook month-to-month – february 2014
Facebook month-to-month – february 2014NapoleonCat.com
2.7K views30 slides
Digital in 2017 Global Overview by
Digital in 2017 Global OverviewDigital in 2017 Global Overview
Digital in 2017 Global OverviewWe Are Social Singapore
2.5M views107 slides
Digital in 2016 by
Digital in 2016Digital in 2016
Digital in 2016We Are Social Singapore
3M views537 slides
Market snapshot poland q2_2016 by
Market snapshot poland q2_2016Market snapshot poland q2_2016
Market snapshot poland q2_2016Michał Wiercimok
2.3K views46 slides

Viewers also liked(18)

Facebook month-to-month – february 2014 by NapoleonCat.com
Facebook month-to-month – february 2014Facebook month-to-month – february 2014
Facebook month-to-month – february 2014
NapoleonCat.com2.7K views
Topshop Digital Marketing Campaign by ryanedgar
Topshop Digital Marketing CampaignTopshop Digital Marketing Campaign
Topshop Digital Marketing Campaign
ryanedgar989 views
Email marketing strategy and planning by optix-solutions
Email marketing strategy and planningEmail marketing strategy and planning
Email marketing strategy and planning
optix-solutions1.2K views
Komunikacja marki w LinkedIn by Zuzanna Karwat
Komunikacja marki w LinkedInKomunikacja marki w LinkedIn
Komunikacja marki w LinkedIn
Zuzanna Karwat1.1K views
Tego się nie da odzobaczyć - czego dowiedzieliśmy się o gustach Polaków przez... by Sotrender
Tego się nie da odzobaczyć - czego dowiedzieliśmy się o gustach Polaków przez...Tego się nie da odzobaczyć - czego dowiedzieliśmy się o gustach Polaków przez...
Tego się nie da odzobaczyć - czego dowiedzieliśmy się o gustach Polaków przez...
Sotrender16.9K views
Salony Beauty i Spa na Facebooku – Esthetic Show 2016 by Szymon Lisowski
Salony Beauty i Spa na Facebooku – Esthetic Show 2016Salony Beauty i Spa na Facebooku – Esthetic Show 2016
Salony Beauty i Spa na Facebooku – Esthetic Show 2016
Szymon Lisowski3.7K views
Fashion Marketing and Product Development by Olivia Gaffney
Fashion Marketing and Product DevelopmentFashion Marketing and Product Development
Fashion Marketing and Product Development
Olivia Gaffney2.6K views
1960s Fashion Marketing Project by Meghan Spezzano
1960s Fashion Marketing Project1960s Fashion Marketing Project
1960s Fashion Marketing Project
Meghan Spezzano1.1K views

Similar to Social Footprint - Instagram

Media społecznościowe w 2015 - kierunki rozwoju by
Media społecznościowe w 2015 - kierunki rozwojuMedia społecznościowe w 2015 - kierunki rozwoju
Media społecznościowe w 2015 - kierunki rozwojuŁukasz Dębski
16.4K views44 slides
Media społecznościowe w 2015 - kierunki rozwoju by
Media społecznościowe w 2015 - kierunki rozwojuMedia społecznościowe w 2015 - kierunki rozwoju
Media społecznościowe w 2015 - kierunki rozwojuSocjomania
1.2K views44 slides
Jak zwiększać zasięg na Instagramie? by
Jak zwiększać zasięg na Instagramie?Jak zwiększać zasięg na Instagramie?
Jak zwiększać zasięg na Instagramie?Anna Jankowska
347 views9 slides
Instagram - jak wykorzystać jego potencjał w budowaniu marki? by
Instagram - jak wykorzystać jego potencjał w budowaniu marki?Instagram - jak wykorzystać jego potencjał w budowaniu marki?
Instagram - jak wykorzystać jego potencjał w budowaniu marki?OSOM STUDIO - Agencja Interaktywna
2.2K views113 slides
Wielki przewodnik po Instagram – Uwieczniaj, Dodawaj filtry, Publikuj! by
Wielki przewodnik po Instagram – Uwieczniaj, Dodawaj filtry, Publikuj!Wielki przewodnik po Instagram – Uwieczniaj, Dodawaj filtry, Publikuj!
Wielki przewodnik po Instagram – Uwieczniaj, Dodawaj filtry, Publikuj!michalip
2.2K views15 slides
2010.04.15 Facebook NOW warsztaty - Michal Banaszewski by
2010.04.15 Facebook NOW warsztaty - Michal Banaszewski2010.04.15 Facebook NOW warsztaty - Michal Banaszewski
2010.04.15 Facebook NOW warsztaty - Michal BanaszewskiARBOinteractive Polska
640 views78 slides

Similar to Social Footprint - Instagram(20)

Media społecznościowe w 2015 - kierunki rozwoju by Łukasz Dębski
Media społecznościowe w 2015 - kierunki rozwojuMedia społecznościowe w 2015 - kierunki rozwoju
Media społecznościowe w 2015 - kierunki rozwoju
Łukasz Dębski16.4K views
Media społecznościowe w 2015 - kierunki rozwoju by Socjomania
Media społecznościowe w 2015 - kierunki rozwojuMedia społecznościowe w 2015 - kierunki rozwoju
Media społecznościowe w 2015 - kierunki rozwoju
Socjomania1.2K views
Jak zwiększać zasięg na Instagramie? by Anna Jankowska
Jak zwiększać zasięg na Instagramie?Jak zwiększać zasięg na Instagramie?
Jak zwiększać zasięg na Instagramie?
Anna Jankowska347 views
Wielki przewodnik po Instagram – Uwieczniaj, Dodawaj filtry, Publikuj! by michalip
Wielki przewodnik po Instagram – Uwieczniaj, Dodawaj filtry, Publikuj!Wielki przewodnik po Instagram – Uwieczniaj, Dodawaj filtry, Publikuj!
Wielki przewodnik po Instagram – Uwieczniaj, Dodawaj filtry, Publikuj!
michalip2.2K views
Narzędzia Facebooka, które każdy employer brandingowiec powinien znać by In Hot Water Company
Narzędzia Facebooka, które każdy employer brandingowiec powinien znaćNarzędzia Facebooka, które każdy employer brandingowiec powinien znać
Narzędzia Facebooka, które każdy employer brandingowiec powinien znać
Jak wykorzystać wiedzę z Facebooka w relacjach pomiędzy marką, a blogerem by Sotrender
Jak wykorzystać wiedzę z Facebooka w relacjach pomiędzy marką, a blogeremJak wykorzystać wiedzę z Facebooka w relacjach pomiędzy marką, a blogerem
Jak wykorzystać wiedzę z Facebooka w relacjach pomiędzy marką, a blogerem
Sotrender554 views
Jak wykorzystać wiedzę z Facebooka w relacjach pomiędzy marką, a blogerem by Aleksander Szulc
Jak wykorzystać wiedzę z Facebooka w relacjach pomiędzy marką, a blogeremJak wykorzystać wiedzę z Facebooka w relacjach pomiędzy marką, a blogerem
Jak wykorzystać wiedzę z Facebooka w relacjach pomiędzy marką, a blogerem
Aleksander Szulc479 views
Innowacyjne Social Media by Warsztat PR
Innowacyjne Social MediaInnowacyjne Social Media
Innowacyjne Social Media
Warsztat PR56 views
Twitter i Periscope - odkryj nowe możliwości promocji Twojej restauracji by Dajemyslowo.com
Twitter i Periscope - odkryj nowe możliwości promocji Twojej restauracjiTwitter i Periscope - odkryj nowe możliwości promocji Twojej restauracji
Twitter i Periscope - odkryj nowe możliwości promocji Twojej restauracji
Dajemyslowo.com911 views
Wykorzystanie Social Media W Kreowaniu Wizerunku by Anna Kusak
Wykorzystanie Social Media W Kreowaniu WizerunkuWykorzystanie Social Media W Kreowaniu Wizerunku
Wykorzystanie Social Media W Kreowaniu Wizerunku
Anna Kusak3.2K views
Polskie firmy w_mediach_spolecznosciowych by Lukasz Szymula
Polskie firmy w_mediach_spolecznosciowychPolskie firmy w_mediach_spolecznosciowych
Polskie firmy w_mediach_spolecznosciowych
Lukasz Szymula2K views
Kontentowy rachunek sumienia by Bartlomiej Rak
Kontentowy rachunek sumieniaKontentowy rachunek sumienia
Kontentowy rachunek sumienia
Bartlomiej Rak3.5K views

More from NapoleonCat.com

Raport aktywności na profilu Roberta Lewandowskiego na Instaramie by
Raport aktywności na profilu Roberta Lewandowskiego na InstaramieRaport aktywności na profilu Roberta Lewandowskiego na Instaramie
Raport aktywności na profilu Roberta Lewandowskiego na InstaramieNapoleonCat.com
1.6K views17 slides
Instagram user demographics in Mexico and Central America - November 2015 by
Instagram user demographics in Mexico and Central America - November 2015Instagram user demographics in Mexico and Central America - November 2015
Instagram user demographics in Mexico and Central America - November 2015NapoleonCat.com
4.9K views10 slides
Facebook user demographics in Central America and Mexico - November 2015 by
Facebook user demographics in Central America and Mexico - November 2015Facebook user demographics in Central America and Mexico - November 2015
Facebook user demographics in Central America and Mexico - November 2015NapoleonCat.com
826 views10 slides
Instagram users in Thailand - November 2015 by
Instagram users in Thailand - November 2015Instagram users in Thailand - November 2015
Instagram users in Thailand - November 2015NapoleonCat.com
513 views1 slide
Instagram user demographics in United States - November 2015 by
Instagram user demographics in United States - November 2015Instagram user demographics in United States - November 2015
Instagram user demographics in United States - November 2015NapoleonCat.com
545 views1 slide
Instagram users in Poland - November 2015 by
Instagram users in Poland - November 2015Instagram users in Poland - November 2015
Instagram users in Poland - November 2015NapoleonCat.com
561 views1 slide

More from NapoleonCat.com(19)

Raport aktywności na profilu Roberta Lewandowskiego na Instaramie by NapoleonCat.com
Raport aktywności na profilu Roberta Lewandowskiego na InstaramieRaport aktywności na profilu Roberta Lewandowskiego na Instaramie
Raport aktywności na profilu Roberta Lewandowskiego na Instaramie
NapoleonCat.com1.6K views
Instagram user demographics in Mexico and Central America - November 2015 by NapoleonCat.com
Instagram user demographics in Mexico and Central America - November 2015Instagram user demographics in Mexico and Central America - November 2015
Instagram user demographics in Mexico and Central America - November 2015
NapoleonCat.com4.9K views
Facebook user demographics in Central America and Mexico - November 2015 by NapoleonCat.com
Facebook user demographics in Central America and Mexico - November 2015Facebook user demographics in Central America and Mexico - November 2015
Facebook user demographics in Central America and Mexico - November 2015
NapoleonCat.com826 views
Instagram users in Thailand - November 2015 by NapoleonCat.com
Instagram users in Thailand - November 2015Instagram users in Thailand - November 2015
Instagram users in Thailand - November 2015
NapoleonCat.com513 views
Instagram user demographics in United States - November 2015 by NapoleonCat.com
Instagram user demographics in United States - November 2015Instagram user demographics in United States - November 2015
Instagram user demographics in United States - November 2015
NapoleonCat.com545 views
Instagram users in Poland - November 2015 by NapoleonCat.com
Instagram users in Poland - November 2015Instagram users in Poland - November 2015
Instagram users in Poland - November 2015
NapoleonCat.com561 views
Instagram users in Ukraine - November 2015 by NapoleonCat.com
Instagram users in Ukraine - November 2015Instagram users in Ukraine - November 2015
Instagram users in Ukraine - November 2015
NapoleonCat.com449 views
Instagram users in New Zealand - November 2015 by NapoleonCat.com
Instagram users in New Zealand - November 2015Instagram users in New Zealand - November 2015
Instagram users in New Zealand - November 2015
NapoleonCat.com516 views
Instagram user demographics in North, Central and South America by NapoleonCat.com
Instagram user demographics in North, Central and South AmericaInstagram user demographics in North, Central and South America
Instagram user demographics in North, Central and South America
NapoleonCat.com1.1K views
Instagram users demographics in selected European countries by NapoleonCat.com
Instagram users demographics in selected European countriesInstagram users demographics in selected European countries
Instagram users demographics in selected European countries
NapoleonCat.com2K views
Po co mi ten cały Facebook skoro mam bloga? - NapoleonCat na SeeBloggers 2015 by NapoleonCat.com
Po co mi ten cały Facebook skoro mam bloga? - NapoleonCat na SeeBloggers 2015Po co mi ten cały Facebook skoro mam bloga? - NapoleonCat na SeeBloggers 2015
Po co mi ten cały Facebook skoro mam bloga? - NapoleonCat na SeeBloggers 2015
NapoleonCat.com938 views
TOP25 największych polskich profili na Instagramie - marzec 2015 by NapoleonCat.com
TOP25 największych polskich profili na Instagramie - marzec 2015TOP25 największych polskich profili na Instagramie - marzec 2015
TOP25 największych polskich profili na Instagramie - marzec 2015
NapoleonCat.com5.2K views
TOP25 największych polskich profili osób na Instagramie - marzec 2015 by NapoleonCat.com
TOP25 największych polskich profili osób na Instagramie - marzec 2015TOP25 największych polskich profili osób na Instagramie - marzec 2015
TOP25 największych polskich profili osób na Instagramie - marzec 2015
NapoleonCat.com1.2K views
TOP25 największych polskich profili marek na Instagramie - marzec 2015 by NapoleonCat.com
TOP25 największych polskich profili marek na Instagramie - marzec 2015TOP25 największych polskich profili marek na Instagramie - marzec 2015
TOP25 największych polskich profili marek na Instagramie - marzec 2015
NapoleonCat.com995 views
TOP25 największych polskich profili blogów na Instagramie - marzec 2015 by NapoleonCat.com
TOP25 największych polskich profili blogów na Instagramie - marzec 2015TOP25 największych polskich profili blogów na Instagramie - marzec 2015
TOP25 największych polskich profili blogów na Instagramie - marzec 2015
NapoleonCat.com1.6K views
Social footprint. Listopad 2014 by NapoleonCat.com
Social footprint. Listopad 2014Social footprint. Listopad 2014
Social footprint. Listopad 2014
NapoleonCat.com10.3K views
Łódź - doskonałe miasto dla marketing miejsc by NapoleonCat.com
Łódź - doskonałe miasto dla marketing miejscŁódź - doskonałe miasto dla marketing miejsc
Łódź - doskonałe miasto dla marketing miejsc
NapoleonCat.com957 views
Największe polskie blogi na Facebooku by NapoleonCat.com
 Największe polskie blogi na Facebooku Największe polskie blogi na Facebooku
Największe polskie blogi na Facebooku
NapoleonCat.com1.5K views
Raport o aktywności marek na Facebooku by NapoleonCat.com
Raport o aktywności marek na FacebookuRaport o aktywności marek na Facebooku
Raport o aktywności marek na Facebooku
NapoleonCat.com8.4K views

Social Footprint - Instagram

 • 2. 2 SPIS TREŚCI CONTENTS Wstęp 3 #witaj na #insta! 4-5 Powrót do korzeni 6-7 Megapanel 9 Kryzysy na instagramie 10 Blogerze, słyszysz ostatni dzwonek? 11-12 Blogosfera sprzedaje 13-19 Instagram wychodzi z niszy? 20-21 Instagram może być poważną alternatywą... 22-23 Instagram w portfolio marki 24-25 Wizualne uzupełnienie twojej marki 26 Sieciowe uzależnienie 27-28 Instagramersi są hiperkatywni na facebooku 29-30 Instagram - top 25 blogi 31 Instagram - top 25 osoby 32 Instagram - top 25 33 Youtube - subskrybcje 34 Youtube - wyświetlenia 35 Twitter 36 Branże na facebooku 37-61
 • 3. 3 Instagram to nie jest już nisza. Według przedstawianych przez nas danych już 54% Polaków zna Instagram. Serwis ma 2,3 mln użytkowników miesięcznie. Zapraszamy do największego polskiego badania Instagrama przygotowanego przez NapoleonCat i Wirtualnemedia. Powiemy Ci w jakie dni i o której godzinie publikująnajlepsi.Podpowiemyoptymalnąliczbę hashtagów. Ciekawicię jak Lewandwoski zdobył 1,7 miliona followersów? Wiesz, że Maffashion używa aż 399 hashtagów, a najpopularniejszy z nich to #maffashioninmexico, który był już lubiany 1,7 miliona razy? Zastanawiasz się czy Instagram jest dobrym miejsce dla firmy? Treści najpopularniejsze- go profilu marki (Local Heroes) na „polskim” Instagramie, były już lubiane 16,9 miliona razy. Na profilu programu Top Model Polska pojawiło się już 2,8 miliona komentarzy. Poczekaj! To nie wszystko, mamy też rankingi najpopularniej- szych marek, osób, blogów, szafiarek. Mamy ponadto 12 tekstów ekspertów zajmujących się marketingiem, reklamą oraz opinie popular- nych blogerów. W tym miesiącu Anna Miotk prezentu- je unikalne dane Megapanelu PBI/Gemius dotyczące Instagramu. Marta Rybicka z IQS oraz Magdalena Szewczuwianiec przedstawia badaniaomnibusowedotyczącemediówspołecz- nościowych. Monika Czaplicka omawia ciekawe przypadki sytuacji kryzysowych. Mamy dla Was też bardzo ciekawe teksty: Pawła Tkaczyka z Midea, Wojciecha Kardysia z SzeriSzeri,MichałaZalewskiegozKrakowskiego Biura Festiwalowego, Bartka Brzoskowskiego z Fenomemu, Szymon Lisowski z Socjomanii, Wojciech Walczak wraz z Radosławem Kaczmarkiem z Agencji Strategicznej Melting PotiMaciek„Troyann”Trojanowicz.Zapraszamy także na wywiad z Robertem Sobieskim, Digital ManagingDirectoremwTestaCommunications. Partnerem raportu jest VideoMill. NAJWIĘKSZE POLSKIE BADANIE INSTAGRAMA Oskar Berezowski WSTĘP
 • 4. 4 #WITAJ NA #INSTA! #WITAJ NA #INSTA! Można pokusić się o stwierdzenie, że Instagram rozpoczął rewolucję jeśli chodzi o serwisy społecz- nościowe projektowane pod mobile (tak wiem, były również inne, ale tu rozmawiamy o sukcesie, nie o pierwszeństwie). Z ponad 300 milionami użytkow- ników na świecie, w Polsce swoje konta ma w nim minimum 2,5 miliona użytkowników. Minimum, ponieważdanepodawaneprzezMegapaneldotyczą witryny www, nie zaś aplikacji mobilnej. Można pokusić się o założenie, że jest ich przynajmniej 200 tysięcy więcej. „Ich”, czyli osób mniej więcej od 13-go do 24 roku życia. Czy z taką liczbą użytkowników Instagram jest więc dobrym miejscem dla marek? Jak zawsze – to zależy. Przede wszystkim liczba użytkowni- ków powoli przestaje wyznaczać potencjał jeśli chodzi o angażowanie. Na rynku pojawia się coraz więcej serwisów, do których użytkownicy uciekają (chociażby Snapchat), więc aktywność marek w obszarzemediówspołecznościowychogólniebędzie niecobardziejrozdrobionaizróżnicowana,również pod kątem stosowanych narzędzi. Biorąc to pod uwagę na #Insta warto również spoglądać, jak na poligon doświadczalny. Instagram to również serwis dość wymaga- jący jeśli chodzi o marki… głównie ze względu na fazę swojego rozwoju i zachowania użytkow- ników. Jeśli miałbym pokusić się o systematyza- cję, to jest to serwis rozwijający się (niedojrzały), nastawiony na budowanie sieci znajomości oraz generowanie interakcji. Sami użytkownicy w dużej Starzejący się Facebook i ewolucja serwisu, która zamienia go w bazę danych skłania użytkowników szukać innych kanałów, w których mogą zaznaczyć swoją obecność. Za nimi podążają marketerzy, dla których obecność w mediach społecznościowych stała się koniecz- nością. Powoli trafiają jednak na grunt serwisów projektowanych pod mobile, a to nieco zmienia postać rzeczy - zarówno jeśli chodzi o zachowania użytkowników serwisów takich jak Instagram, jak również możliwości, jakie mają w nich marki. mierze są z nim obecni ze względu na budowanie własnego wizerunku i poszukiwania potwierdze- nia własnej wartości. Między innymi z tego powodu Instagram cechuje się bardzo wysokim zaanga- żowaniem i zostawia pod tym względem w tyle Twittera – również w Polsce, gdzie pod względem generowania interakcji plasuje się na 3. miejscu, po Facebooku i You Tube. Po względem funkcjonowania Instagramem rządzi kilka zasad, których stosowanie (lub eksperymentowanie) będzie przydatne również dla marek. Dlaczego? Ponieważ nie istnieją uniwer- salne wskazówki dotyczące prowadzenia działań na Instagramie, tak aby aktywności marek okazały się sukcesem. To w dużej mierze uzależnione jest zarówno od celów marki, jak i od spójności strate- gii komunikacji. a) Zasięg i aktywność -naInstagramieidą ze sobą w parze. Im więcej treści lubisz, tym więcej osób lubi Twoje zdjęcia i filmy. Zasada wzajemności działa na poziomie widoczności materiałów, więc nie ma co się bać i lubić ile się da. b) Komentarze są dobre – warto komentować, gratulować jakości zdjęć i pisać o użytkownikach. Tak, to również związane jest z zasadą wzajemności – podobnie jak dodawanie profili do obserwowanych. c) Oznaczanie jest dobre – szczegól- nie często wykorzystywane przez osoby, które chcą poinformować o nowym zdjęciu znajomych, czy tzw. kontakuratorskie(onichzachwilę).Widząctentrend
 • 5. 5 Instagram wprowadził możliwość powiadamiania o nowym zdjęciu dodanym przez użytkownika. d) Dobre zdjęcia są dobre – tutaj warto eksperymentować zarówno z filtrami dostępnymi w ramach serwisu, jak i aplikacjami zewnętrzny- mi, jak np. vsco.com. Co ciekawe, nasycenie zdjęć wcale nie musi przekładać się na ich popularność. Z przeprowadzonychbadańwynikaraczej,żewiększą popularnością cieszą się zdjęcia z obniżoną satura- cją oraz dość proste, z niewielką liczą szczegółów. Na pewno dobrze sprawdza się również dodawa- nie elementów kontrastowych, które „wyostrza- ją” kompozycję i zwracają uwagę użytkowników. e) Wideo bywa niezłe – jakkolwiek obecne działania Facebooka promują właśnie filmy, to użytkownicy Instagrama używają wideo dość oszczędnie. Stanowi ono niecałe 8% wszystkich materiałów umieszczanych w serwisie. Najczęściej w ten sposób działają celebryci, w przypadku marek dobre wideo jest wymagającym formatem, szczegól- nie jeśli trzeba się zmienić w 15 sekundach. f) Korzystanie ze społeczności jest dobre – Instagram to społeczności.Markom trudnojestsięodnaleźćwtymśrodowisku,ponieważ marketerzyprzyzwyczajenisiądosposobudziałania Facebooka – płacisz, masz fanów. Robisz konkurs masz interakcje. Instagram z kolei to często profile kuratorskie, np. @Igerspoland, @vscopoland, @ igerslodz itd. Większość z nich opiera się na prezen- towaniu najlepszych, zdaniem ich administratorów, zdjęć w danej tematyce, oznaczonych odpowied- nim hashtagiem. Nieco inaczej działają internetowi celebryci, którzy po prostu są (i dla których #Insta jest elementem budowania wizerunku). W dużej mierze swoją działalnością udowadniają wnioski z badań, które mówią, że polubienie treści przez użytkownika jest bardziej zależne od tego, kto ją umieszcza, niż jakiej jakości jest materiał. To z kolei każe się zastanowić markerom, czy budowa- nie własnych społeczności jest naprawdę koniecz- ne. Można przecież działać z tymi, które już są i działają całkiem prężnie. g) Hashtagi są dobre –Instagrampozwala na wykorzystywanie do 30 hashtagów, jednak większość marek używa…1 lub 0 hashtagów. Tym samym ich treści mogą trafiać do wąskiego grona odbiorców. Strony tagów są jednym z ważniejszych narzędzibudującychzasięgwserwisie(użytkownicy przeszukują je w poszukiwaniu ciekawych zdjęć), więc szkoda z nich nie korzystać. h) Aktywność dopasowana do liczby obserwujących jest dobra – zasada „nie ma co szaleć” sprawdza się wszędzie, również na Instagramie. W zależności od wielkości profilu marki dodają od 1 do 3 zdjęć dziennie. I to moim zdaniem jest wystarczające. Im więcej obserwują- cych, tym bardziej można poszaleć, jednak patrząc na wielkość profili polskich marek, to odległa przyszłość. Czy i jak w ogóle mierzyć działania na Instagramie? Widoczność marki, zasięg komuni- kacji, aktywność użytkowników i w końcu sprzedaż – takie cele stawia przed sobą większość markete- rów. Trudno jednak powiedzieć, jak w tym kontek- ście sytuuje się Instagram – na pewno pozycja ta jest różna dla każdej z branż, zarówno jeśli chodzi o tzw. customer journey, jak i modele atrybucji. Liczba serduszek czy komentarzy świadczy o dobrej konstrukcji treści, niekoniecznie o głębokości interak- cji. Instagram to na pewno dobre miejsce dla marek, którecechująsięunikatowością(videmarkiodzieżowe tworzone przez youtuberów), ale też tzw. lovebran- dów, dla których bycie w social media jest jednym z ważnych elementów budowania lojalności wobec marki. Mamy za sobą pierwsze działania prosprze- dażowe (chociażby kampania Marca Jacoba), więc serwis jest eksplorowany również pod tym kątem. Natomiastwktórąstronępowędrująmarkiiużytkow- nicy? Zobaczymy. Bartek Brzoskowski –zrynkiemagencyj- nymzwiązanyod6lat,zInternetem,odprawie 10.ObecnieMediaDirectorwagencjiFenomem, gdzie zajmuje się działaniami mediowymi, w tym mediami społecznościowym oraz strate- gią.przygodęzrynkiemagencyjnymrozpoczął w agencji Digital One w Łodzi, gdzie Pracował i współpracował przy projektach m.in. dla PepsiCo, Lipton Ice Tea, Reeboka, Polkomtelu, Storck, Eurosportu, Nestle, Seata, Łowicza, Pudliszek, Super-Pharm, Kompanii Piwowarskiej, FoodCare, Raiffeisen POLBANK, Wizz Air, Netia, Grant’s, Original Source, Luksja oraz Carex. #WITAJ NA #INSTA!
 • 6. 6 POWRÓT DO KORZENI PISMO OBRAZKOWE NAJLEPSZĄ FORMĄ KOMUNIKACJI W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH POWRÓT DO KORZENI Do niedawna Instagram kojarzony był głównie z grupą wiekową 12 – 16 lat oraz robieniem sobie selfie. Najwyższy czas zerwać z tym stereotypem, bowiem w portalu drzemie ogromnym potencjał. Potencjałisiłaprzekazu.Możnapokusićsięostwier- dzenie, że wracamy do korzeni – czy kilka tysięcy lat temu nie zaczynaliśmy od porozumiewania się za pomocą obrazu? Obecnie zmieniły się jedynie narzędzia – cyfrowy świat pozwala na wyrażanie emocji oraz przedstawianie bliskiej nam estetyki za pomocą obrazów tworzonych tu i teraz. AUTENTYCZNOŚĆ PRZEDE WSZYSTKIM KomunikacjaprowadzonazapomocąInstagrama musibyćautentyczna.Iniemamnamyślizdjęć,które przedstawiająidealnestylizacje,pięknewnętrza,czy dobrze dobrane filtry, które z założenia są pewnego rodzaju inscenizacją. Takie działania wpisane są estetykę portalu. Autentyczny musi powód zamiesz- czenia określonego obrazu. Instagram powinien wyzwalaćwużytkownikachniespotykanąinwencję twórczą oraz kreatywność. Uważam, że marki nie powinny wrzucać na swoje profile gotowych grafik. Teksty, kreacje graficzne, czy elementy kojarzące się z daną firmą lub instytucją mogą być przedstawione wsposóbnieszablonowy–najprostszymprzykładem niechbędziewydrukowaniezaprojektowanejgrafiki i zrobienie jej zdjęcia w miejscu przedstawiającym konkrety kontekst. Na Instagramie liczy się przede wszystkim pomysł! PLUSY I MINUSY Osoby posiadające konto na Instagramie są otwarte, zazwyczaj pozytywnie nastawione względem obserwowanych profili oraz chętnie nawiązują interakcje. Choć sens funkcjonowa- nia platformy jest banalnie prosty, to treści, które można na niej znaleźć niejednokrotnie pokazują, że użytkownicy realizują dobrze przemyśla- ną strategię. Często robią to nieświadomie lub intuicyjnie. Dobrym przykładem są konta osób, na których konsekwentnie pojawiają się zdjęcia posiłków, architektury lub przyrody. Profile takie zawierają spójne, a co ważniejsze, wartościowe treści. Z drugiej strony użytkownicy Instagrama, są niezwykle wyczuleni na fałsz oraz nieczyste intencje. Możliwość interakcji z każdym z nich jest niezwykłą szansą na pozyskanie przyjaciół, ambasadorów lub sprzymierzeńców, jednak jest również niebezpiecznie. Instagram jest bowiem często narzędziem do przedstawiania twórczości. Kwadratowe działa sztuki, którymi niejednokrotnie
 • 7. 7 POWRÓT DO KORZENI są zdjęcia zamieszczane na portalu, dają możliwość kreowania pewnej wizji – musi być ona jednak prawdziwa. Inną zaletą jest możliwość sieciowania swoich działań z użytkownikami oraz markami poprzez umiejętne stosowanie hashtagów. Oczywiście zwiększa to zasięg postów, ale ma też wartość dodaną: pozwala na dołącze- nie do mikrospołeczności skupionej wokół określonego zagadnienia. INNE MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE? Można pokusić się również o porówna- nie Instagrama z innymi platformami. Facebook jest swego rodzaju społeczno- ściowym kombinatem – daje możliwość udostępnienianiemalkażdegorodzajutreści, co ma swoje plusy i minusy. Przygotowanie wartościowego materiału na YouTube, Vimeo lub Vine niejednokrotnie wymaga dużego zaangażowania – niezależnie od tego, czy mówimy o marce, czy prywat- nym użytkowniku. Twitter to prostota słów, jednak nie jest on dla wszystkich. Chociażby zewzględunafakt,iżkomunikacjatekstowa, owszem jest dla nas najbardziej naturalna, jednak nie uruchamia w naszym mózgu aż tylu ośrodków odpowiedzialny za emocje i uczucia. Instagram natomiast jest intuicyj- ny. Mnogość urządzeń pozwalających na robienie zdjęć, spowodowała, że osoby, które raz miały styczność portalem, zostają jego wiernymifanami.Pozatym,przecieżprawie każdy ma przy sobie aparat… NARZĘDZIA Narzędzia do analizy Instagramu są dosyć proste. Tak jak i sam portal. Z punktu widzeniamarkinajważniejszajestmożliwość zliczania unikalnych hashtagów. Jednak pogłębiona analiza również może pomóc w prowadzeniu profilu – badanie godzin aktywności najbardziej zaangażowanych fanów, czasu ich reakcji oraz możliwość dokładniejszej geolokalizacji z pewnością usprawniłyby działania marketerów. Każda akcja przeprowadzana na Instagramie przez markę posiada swój niepowtarzalny
 • 8. 8 POWRÓT DO KORZENI hashtag. Żadne ze znanych mi narzędzi nie posiada funkcjonalności, dzięki której można byłoby poznać liczbę polubień oraz komenta- rzy pod zdjęciami, które opatrzone są unikal- nym hashtagiem. PASJA Prowadzenie konta na Instagramie nie może być działaniem odtwórczym. Należy robić to z pasją. Wrzucając zdjęcia na profil firmy lub instytucji, wrzuca się również kawałek siebie. Marketerzy powinni o tym pamiętać, ponieważ toichpoczucieestetykikreujewizerunekmarki. Dla firmy, która sprawnie posługuje się nowymi mediami, działania na Instagramie są zapewne czymś naturalnym, jednak dyrektorzy, prezesi i szefowie, powinni zdawać sobie sprawę z faktu, że taki profil realizuje głównie cele komuni- kacyjne. Zazwyczaj nie przekłada się to na bezpośrednie zyski. Nie można również oczeki- wać, że będą one wzrastać proporcjonalnie do liczby wrzuconych zdjęć lub dodanych hashta- gów. Pojawi się jednak zainteresowanie marką i zwiększy się jej rozpoznawalność. To z kolei wpłynie na decyzje konsumentów. Michał Zalewski, Krakowskie Biuro Festiwalowe, Centrum Kongresowe ICE Kraków
 • 9. 9 Według danych Megapanelu PBI/Gemius* w lutym 2015 Instagram miał w Polsce 2,3 mln użytkowników oraz nieco ponad 10 proc. zasięgu wśród polskich internautów. Z serwisu niecoczęściejkorzystająkobiety–pańkorzysta- jących z serwisu jest 1,21 miliona, panów - 1,01 mln. Największa grupa użytkowników serwisu to osoby w wieku 15-24 lata, ale drugą dużą grupę stanowią też osoby w wieku 25-34 lata. Głównie są to uczniowie lub studenci ( zasięg w tej grupie wynosi 16,3 proc.). Użytkownicy Instagramu codziennie korzystają z interne- tu. Ich dochody są raczej niewielkie – albo nie deklarują ich wcale (13,7 proc.), albo zarabiają do 1000PLNmiesięcznie(13,7proc.).Podwzględem miejsca zamieszkania, na Instagramie można zauważyć dwie grupy. Pierwsza to mieszkań- cy mniejszych miast: o wielkości do 20 tys. (11,1 proc.) i o wielkości 20-50 tys. (11,6 proc.). Druga to mieszkańcy miast powyżej 200 tys. mieszkańców (12,2 proc.). INSTAGRAM JEST MŁODĄ KOBIETĄ 0 500000 1000000 1500000 2000000 2500000 wrze14 paz14 list14 gru14 sty15 lut15 liczbainternautów ZASIĘG INSTAGRAM * OBECNE DANE Z BADANIA UWZGLĘDNIAJĄ JEDYNIE RUCH W SERWISIE INSTAGRAM.COM. MEGAPANEL
 • 10. 10 KRYZYSY NA INSTAGRAMIE KRYZYSY NA INSTAGRAMIE WPADKI CELEBRYTÓW Na pewno nie dziwi, że większość wpadek na Instagramie zaliczają celebryci. Ich nie do końca przemyślane zdjęcia obejmują różne problemy, od głupich ujęć, przez głupie wypowiedzi, nawet po właściwie sexting. Ostatnią kategorie problemów obrazuje wpadka Jamesa Franco, znanego aktora, który opublikował swoją prawie nagą fotkę z ręką w majtkach, gdzie dodatkowo w komentarzach postanowił wyrywać modę dziewczyny. Opływ obserwujących zaliczyła Jessica Mercedes po tym jak uznała, że ludzie bez followersow są niczym. WpadkęzaliczyłateżSaraBoruc,któraopubli- kowałazdjęcieswojejsukniślubnej,jakokazałosię bez zgody autora zdjęcia oraz generując spięcie z projektantka, która sugerowała, że nie otrzyma- ła zapłaty za produkt. Swoje mniejsze lub większe problemy na też Ewa Chodakowska, znana z kłócenia się z fankami, na Instagramie również. Chociaż Instagram wydaje się prostym i mało popularnym narzędziem w marketingu również tu zdarzają się kryzysy, które można i trzeba rozwiązywać. Kto zaliczył wpadkę, jaką i jak sobie z nimi radzić? 23 125 ŚLEDZĄCYCH STRACIŁA JESSICA MERCEDES KIRSCHNER MIĘDZY 17. A 18. GRUDNIA PROBLEMY MAREK Swoje problemy Instagramowe mają również marki. Cyder Inn musiał usunąć swoje konto na Instagramie po jak został zgłoszony do Komisji Rady Etyki Reklamy za reklamowanie alkoholu. Więcej pytań niż odpowiedzi zostawił konkurs Adiddasa na ich instagramowym profilu. Miała być świetna zabawa skończyło się na zniknięciu posta i wytuszowaniu sprawy. Dwoma stałymi kryzysowymi sytuacjami dla marek są: kradzież własności intelektualnej i podszywanie się. Liczba awantur o publikowane zdjęcia, które były wysyłane bez wiedzy i zgody autora oraz liczba kont udających znane marki i oferujące zniżki czy bony to prawdziwa plaga. ZASADA 5P Nie powinno być żadnym zaskoczeniem, że także i tutaj można stosować zasadę 5P: przeproś, powetuj, popraw się, przeciwdziałaj i przyznaj się do winy. Niestety ze świecą szukać przykładów dobrego działania kryzysowego na Instagramie. Ale wszystko przed nami. Jessica Mercedes Kirschner © 1. Dec 8. Dec 15. Dec 22. Dec 29. Dec 0k 50k 100k 150k 200k 250k Monika Czaplicka http://czaplicka.eu
 • 11. 11 BLOGERZE, SŁYSZYSZ OSTATNI DZWONEK? Instagram już obecnie jest jednym z najważniej- szych mediów komunikacji z odbiorcami. Zdają sobie z tego sprawę również liderzy opinii online (blogerzy, youtuberzy, influencerzy), którzy dynamicznie rozwijają swoje konta. Ba, w rankingu najpopularniejszych kont zawsze w czołówce figurują internetowi idole: Maffashion czy Jessica Mercedes. A do czołówki już pchają się kolejni, jak Człowiek Warga, autor kanału Z Dupy czy wielu innych. Doskonale czują się w obrębie tego medium i potrafią na nim zarabiać. Tak, można kupić publikację zdjęcia na takim zasięgowym profilu. Wszyscy wiemy, że na Instagramie, jeszcze, nie ma algorytmów jak na Facebooku, które dyktowa- łyby zasięgi. Nie dysponujemy co prawda pogłębio- ną analityką profili na Instagramie, lecz po zaanga- żowaniu pod treściami widać diametralną różnicę. Blogerzy doskonale to wiedzą i dużo czasu inwestują w ten serwis społecznościowy. A gdy już posiadają profil, umiejętnie prowadzą swoją społeczność i mają duży zasięg Instagram może stać się główną osią kampanii reklamowej marki. Już roktemuprzeprowadzającjednązkampaniizauważy- liśmy jak doskonałym jest on kanałem. W trakcie miesięcznego projektu z kilkunastoma publikacja- mi na blogu, Facebooku i Instagramie obserwowa- liśmy interakcje. Dwukrotnie więcej polubień niż pod postami na Facebooku było właśnie pod zdjęcia- mi na Instagramie. I nie byłoby pewnie w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że na Facebooku było dwanaście tysięcy fanów, a na Instagramie niespeł- na ośmiuset obserwujących. Powiem więcej, coraz częściej zdarzają się kampanie przeprowadzane nie w głównym medium lidera opinii (blog, kanał na YouTube), ale właśnie w jego mediach społecznościowych, z wyróżnie- niem Instagrama. Brak profilu na Instagramie może być dyskwalifikujący w oczach potencjalne- go reklamodawcy. Pozostaje pytanie, jak długo utrzyma się to Instagramowe eldorado. Wszak serwis ten od ponad trzech lat jest w rękach Facebooka. Od jakiegoś czasu testowane są wszelkie formy reklamowe w obrębie tego serwisu, zatem i algorytmów obcinających zasięgi powinni- śmy się wkrótce doczekać. Blogerze, to może być Twój ostatni dzwonek, by rozwijać profil na Instagramie. Maciek „Troyann” Trojanowicz www.Troyann.pl BLOGERZE, SŁYSZYSZ OSTATNI DZWONEK?
 • 12. 12 TROYANN TOP 10: https://instagram.com/blackdressesblog/ Po tym profilu widać, że Monika ma za sobą kurs fotografii. Wszystkie zdjęcia ładnie wykadrowane oraz bez wielkiego retuszu. https://instagram.com/jadlonomia/ Wegańskie żarcie to totalnie nie mój klimat, lecz ładne zdjęcia owszem. A fotografiom na profilu Marty Dymek nie można odmówić kunsztu. https://instagram.com/venilakostis/ Magdalena Kostyszyn, dawniej blogerka stricte modowa, publikuje nie tylko selfiaki czy kolejne stylizacje, ale i urokliwe zakątki Wrocławia oraz doskonale wyciąga piękno ze wszelkich wnętrz. https://instagram.com/jestrudo/ Jak na specjalistkę z zakresu fotogra- fii przystało, nie ma tu słabych zdjęć. Nawet niezbyt atrakcyjne miejsca potrafi ukazać w piękny sposób. https://instagram.com/jajawkuchni/ Ten profil to głównie zdjęcia mięsa. A ja mam słabość do mięsa. Zwłaszcza przy takich zdjęciach! https://instagram.com/kielban/ Klasyka, gadżety i ładne ubrania. Nie do końca mój styl, ale fajnie się to ogląda. https://instagram.com/szukajacprzygodypl/ Autor tego bloga mieszka obecnie na Filipinach. Zdjęcia z Filipin są super. https://instagram.com/magic_ingredient/ Tutaj też dominuje mięso, choć podane w nieco innej formie. Poziom zdjęć również nie zawodzi. https://instagram.com/pawelkadysz/ Jeden z najładniejszych blogów w Polsce. To nie dziwi,skoroautorjestgrafikiemispecjalistąodinterfej- sów. Czyli wie jak powinno wszystko ładnie wyglądać. Jak choćby zdjęcia. https://instagram.com/czujny/ Jak na blogera specjalizującego się w technologiach mobilnych, Bartek potrafi wycisnąć ostatnie soki ze swojego telefonu. Przecudowne zdjęcia. BLOGERZE, SŁYSZYSZ OSTATNI DZWONEK?
 • 13. 13 BLOGOSFERA SPRZEDAJE. ZWŁASZCZA MAFFASHION BLOGOSFERA SPRZEDAJE Maffashion to absolutny fenomen. Celebrytka XXI wieku, a Instagram to jej królestwo. Według rankingu TOP100 Polskiego Instagrama zajmuje 2 miejsce posiadając 286,091 followersów. Dlaczegokrólestwo?Ponieważtojużnie tylko wrzucanie zdjęć z sesji zdjęciowych ale i oryginalna komunikacja z fanami. Jako jedna z pierwszych blogerek w Polsce scrossowała Instagram ze Snapchatem. Fani mogą pod danym zdjęciem na Instagramie zadawać pytania, na które Maffashion odpowiada na Snapchacie. Dzięki temu buduje zaangażowanie oraz ukazuje swoją transpa- rentność – jako nor ma l na, fajna dziewczyna z pomysłem na siebie. Jednego dnia Maff publikuję od 3 do 10 zdjęć zgarniając mniej więcej od 9 do 15 tysięcy serduszek i od 60 do 200 komentarzy pod każdym zdjęciem a wykorzy- stywane do crossa ze Snapchatem uzyskują 10 razy więcej komentarzy niż normlane zdjęcie (od 1000 komenta- rzy w górę) Jesttofantastycznewyczucietrendu i Maffashion dzięki temu staje się wzorem dla innych blogerek modowych, które już powoli biorą z niej przykład. Wiąże się to również z ogromnym potencjałem reklamowym. Jako, że Instagramnieposiada(wprzeciwieństwiedo Facebooka) edge ranka – jest to stworzona wręcz do komunikacji reklamowej platforma. Dlatego takie globalne marki jak - Adidas, Orange, H&M, Danone, Coca-Cola – wielokrotnie się u naszej bohaterki reklamo- wały (i reklamować się będą w przyszłości). Statystycznie, co trzecie pytanie na Instagramie dotyczy przedmiotu z danego zdjęcia. ‘’Skąd szminka’’, ‘’Skąd spodnie’’ itd. Buduje to sytuację taką, że marka płaci blogerce za noszenie danej rzeczy do zdjęcia. Znamienną sytuacją niech będą spodnie z dziurami o których rozpisywały się nawet portale plotkar- skie, a o które w sklepach tego producen- ta zostały wyprzedane na pniu. Wojciech Kardyś Project Manager Agencja Szeri Szeri
 • 14. 14 ZAANGAŻOWANIE FANÓW WG DNI TYGODNIA ZAANGAŻOWANIE FANÓW WG GODZIN BLOGOSFERA SPRZEDAJE Posty Średni ER 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 0 20 40 60 80 100 0 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 Posty Średni ER Pon Wt Śr Czw Pt Sob Nd 0 25 50 75 100 125 150 0 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06
 • 15. 15 LICZBA HASHTAGÓW 10 NAJPOPULARNIEJSZYCH HASHTAGÓW WYKORZYSTYWANYCH PRZEZ MAFFASHION (Z 939) BLOGOSFERA SPRZEDAJE Średni ER 0 1 2 3 4 5+ 0 100 200 300 400 500 0 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 Posty TAG maffashioninmexico mexico maffashion newpost videomaffashion shoes ootd maffashionvideo streetstyle fot 176 146 138 115 75 72 70 68 62 48 8 474 6 784 9 446 7 436 3 977 5 126 5 796 3 668 5 260 2 880 1 573 774 1 340 881 1 342 706 1 132 067 426 466 789 594 721 610 387 528 649 313 480 034 0.034 0.035 0.038 0.038 0.022 0.043 0.039 0.022 0.039 0.040 Posty Komentarze Polubienia ER
 • 17. 17 #JEST #DELFINEK !!! #COZUMEL #ISLAND #MAFFASHIONINMEXICO #MEXICO #PAKERMAFF #CHANKANAAB DZIĘKUJE @ PARAGRAW_PODROZE 🏊💪🐬 @TEKSTURAHAIRNAILSFASHION @MISSDENIM #ADIDAS SNAPCHAT MAFFASHION 👈 #HAHA @GOD_SAVE_QUEENS#BRA#INGLOT@SECRETLASHES #SOMERSBY #ELDERFLOWERLIME #BLOUSE #NEON @STELLAMCCARTNEY #ADIDASBYSTELLAMCCART- NEY #ASMC @ADIDASWOMEN @ADIDAS_PL /// #ZINNEJ- BECZKI UWAGA W TA NIEDZIELE KRK ;) ----> SNAPCHAT MAFFASHION #PRZYMIARKI 👍😘 #TOMAOTOMO @ TOMAOTOMO_OFFICIAL 21 072 21 270 17 794 17 565 18 367 22 007 POLUBIENIA POLUBIENIA POLUBIENIA POLUBIENIA POLUBIENIA POLUBIENIA KOMENTARZE KOMENTARZE KOMENTARZE KOMENTARZE KOMENTARZE KOMENTARZE 370 255 307 116 142 196 BLOGOSFERA SPRZEDAJE
 • 18. 18 #SOMERSBY #ELDERFLOWERLIME #BLOUSE #NEON @STELLAMCCARTNEY #ADIDASBYSTELLAMCCART- NEY #ASMC @ADIDASWOMEN @ADIDAS_PL /// #ZINNEJ- BECZKI UWAGA W TA NIEDZIELE KRK ;) ----> SNAPCHAT MAFFASHION #MAFFASHIONINNYC #FOT @MESZAMS @INGLOT_ COSMETICS#LIP#BERSHKA#FUR#HAIR@DAMIANSICZEK #SWEET @CAJMEL <3 @TEKSTURAHAIRNAILSFASHION #SUPERSTAR @PHARRELL !!!!!! 👣💪💙👍 #NEW #SUPERSTAR #SUPERCOLOR #LEGS #PHARRELLWILLIAMS #SHOES #SNEAKER @ADIDAS_PL @DOROTAPOREBSKA #BOOK #ANJARUBIK #ORIGINAL @ORIGINALBYANJARUBIK @ ANJA_RUBIK #NAILS @MANI_MANI_NAILS #SUPERSTAR @PHARRELL !!!!!! 💙👍 #NEW #SUPERSTAR #SUPERCOLOR #BLUE #LEGS #PHARRELLWILLIAMS #SHOES #SNEAKER @ADIDAS_PL 18 367 17 315 18 177 18 174 16 372 POLUBIENIA POLUBIENIA POLUBIENIA POLUBIENIA POLUBIENIA KOMENTARZE KOMENTARZE KOMENTARZE KOMENTARZE KOMENTARZE 142 138 151 139 78 BLOGOSFERA SPRZEDAJE
 • 19. 19 Nazwa Juliett K. Jessica Mercedes Kirschner © Sara Boruc (Mannei) deynn Red Lipstick Monster littlemooonster96 Karolina saszan Weronika Załazińska glamourina_official PaniEkscelencja siostrybukowskie szafeczka.com makelifeeasier_pl paula_jagodzinska sstyleev Joanna BLOGGER FROM LUBLIN pannajoannamakeup Patrycja Banas Tamara Gonzalez Perea paulinye Magda/Zmiano szusz1313 cajmel 290430 235227 138480 135304 132526 108833 97341 90120 88586 81179 78926 76999 69773 64692 60629 52015 47261 46371 43384 37249 34466 34043 32540 32096 29685 455 200 8 38 21 14 109 228 0 12 22 24 12 2 34 15 2 9 4 51 118 19 3 24 0 6978 5018 1302 892 955 429 2920 2597 332 1529 1358 362 871 874 1973 899 140 708 603 946 4109 497 1484 1354 704 230994 125031 53700 49845 34040 56808 59659 173735 15204 10503 37663 10394 20441 14658 37555 21028 2802 15787 14874 18493 29892 11207 21755 19411 7455 28589679 14564488 2040710 6324319 3214610 4694434 7222177 10417819 3060535 542733 4024540 1530549 2347558 1461416 4194607 2265616 143866 1254509 1003248 1694554 2019782 896129 1707649 1170050 868558 TOP 2 5. BLOGERKI. MODA Śledzący Filmy Zdjęcia Komentarze Polubienia
 • 20. 20 INSTAGRAM WYCHODZI Z NISZY? INSTAGRAM WYCHODZI Z NISZY? WPADKI CELEBRYTÓW W to miejsce przenoszą się osoby uciekające z zatłoczonego Facebooka. Tutaj spotkać możemy, w ciszy i spokoju, swoich znajomych, którzy pokazują nam swoją pogodną stronę. Bez hejtu, dyskusji o szczepionkach, polityce i glutenie. Tutaj,wreszcie i na szczęście, nie znajdziemy też w dalszym ciągu naszych znajomych z podstawów- ki, którzy najeżdżają tłumnie i radośnie rzeczo- nego Facebooka, szukając ponownej możliwości spotkania w klasowym gronie. Na Instagramie szukamy informacji, z pierwszej ręki, o wspaniałym życiu naszych współczesnych idoli, którzy za pomocą szybkich zdjęć z ręki nigdy jeszcze nie byli aż tak dostępni do podglądania. Tak jak Twitter stał się źródłem wiedzy dla dziennikarzy i miejscem pyskówek polityków,takInstagramjestprawdziwąkopalnią inspiracji dla wszystkich, którzy lubią plotki, wrzuty i domysły. Czyli nas wszystkich. INSTAGRAM JEST FAJNY, BO TAM SĄ FAJNI LUDZIE. Robert Lewandowski, Joanna Krupa, Anja Rubik czy Wojciech Szczęsny to symbole gwiazd XXI wieku, które wiedzą jak wykorzystywać social media i za ich pomocą zdobywać dodatko- we punkty w rankingach popularności – kilkaset tysięcy obserwujących być może nie przekłada się wprost na liczbę zer w honorarium reklamowym, ale jest z pewnością argumentem, dzięki któremu jedna z cyferek może być wyższa. Instagram jest w tym wypadku oczywistym odpryskiem ich masowej popularności, ale też dla większości reklamodawców wartością nieosiągalną. Są po prostu za drodzy. A perspektywa konsumencka? Jest strasze- nie prosta – obserwuję, bo mnie to ciekawi, bo chcę wiedzieć, bo zaspokaja to moją podstawową potrzebę bycia na bieżąco, chęć podglądania jak żyjąinniiodpowiadaniasobienapytanie„dlaczego oni mają tak dobrze”. Nie ma tutaj większej filozo- fii, żadnych dobudówek o społecznościach, zaanga- żowaniu, dialogu, którymi przez kilka sezonów karmiły się konferencje o social media. INSTAGRAM JEST FAJNY, BO TAM NIE MA MAREK Atozupełnieinnaperspektywaniżtazwiązana z największym obecnie medium społecznościo- wym, czyli Facebookiem, który w prosty sposób monetyzuje swoją popularność, kosztem zmęcze- nia jednostek. Jednostek, które z niego uciekają, ale pozostawiają wciąż masy, którymi gigant zza oceanu jeszcze przez długi czas będzie się karmić. I nie mamy tutaj na myśli profili firmowych czy markowych (jak je by nie nazywać), które jak jasno widać mają teraz swoje bardzo ciężkie czasy – brak pomysłu na komunikację, wypalenie formatów, brak tematów do rozmowy i topniejące budżety. Ciągle próbują pchać ten wózek pod górę, dopalając komunikację pieniędzmi, ale konsument też nie pozostaje obojętny. Został nauczony, że nie ma lajków za darmo, więc tę wiedzę teraz dyskon- tuje. Nie będzie konkursu? A to ja przepraszam, muszę ugotować rosół. W porównaniu z Facebookiem, Instagram to oaza spokoju. Mili ludzie, fajne obrazki i brak „sponsorowanych, propozycji, polub teraz, obierz ofertę” i setki innych śmieciowych treści. To, że piszemy, że nie ma tam marek, jest oczywiście przewrotne – one tam są, ale także Ostatnie dane na temat liczby aktywnych użytkowników serwisu Instagram nie pozostawiają złudzeń – to miejsce nie jest już tylko niszowym serwisem ze zdjęciami dla fanów i fanek dziubków robionych w łazience. Miejscem,w którym lądują zdjęcia jedzenia i picia, tuż przed konsumpcją oraz fotki przeróżnej jakości ciał w pozach wakacyjnych.
 • 21. 21 dzięki temu, że działają zgodnie z duchem serwisu, nie są ekspansywne, nie narzucają się nachalną reklamąikonkursikamiziphonikamidowygrania. I JAK TAM ROBIĆ MARKETING Z punktu widzenia strategii komunikacji marki istnieją w tym momencie właściwie tylko dwie skuteczne możliwości wykorzystania tego serwisu w działaniach reklamowych: branded content wykorzystujący celebrytów oraz wsparcie serwisem działań omnichannel. A co z własnym kanałem? Jak jasno pokazują dostępne w raporcie cyfry jest to działania niszowe, hobbystyczne, a wyjątki tylko potwierdzają regułę. Między bajki należy włożysz opowieści o skuteczności, zaangażowaniu, efektywności – to są odosobnione przypadki, które w żaden sposób nie mają przełożenia na masowy rynek. Ale takie przełożenie można uzyskać wykorzy- stując już istniejące kanały komunikacji z konsumentami, czyli klasyczny product placement lub„nowocześnie”nazywanybrandedcontent.Cała reszta oczywiście zależy już od budżetu, dopaso- wania do grupy docelowej i wiarygodności marki. Miejsce Instagrama w całościowej strategii marki Instagram jest idealnym miejscem na wsparcie całościowych działań marki w social media. To trochę truizm, ale zanim zaczniemy jakąkolwiek aktywność musimy odpowiedzieć sobie na podsta- wowe pytania o: cele obecności, zaangażowanie budżetu vs. planowane efekty, miejsce w planie działań. Dopiero wtedy możemy myśleć o konkret- nych aktywnościach czy budowaniu schematu komunikacji. Czy też o doborze osób, z którymi chcemy współpracować i formie tej współpracy. Jednak najważniejsze jest odpowiedź na pytanie – po co mam pojawić się na Instagramie ze swoją marką? Instagram posiada także swoje ogranicze- nia, które wynikają z jego charakteru i budowy, o których musimy pamiętać, uwzględnić ich charakter przy planowaniu komunikacji marki oraz kreowaniu aktywności jakie chcemy tam podjąć. Także planując działania marketingowe dla naszej marki pamiętajmy o tym wszystkim i kierujmy się interesem i celami strategicznymi marki, pamiętając przy tym, że w 99% przypadków pracujemy dla marek, które były na długo przez Facebookiem i Instagramem i na 99% pozostaną one, kiedy to Instagram będzie tylko wspomnie- niem na Wikipedii. Wojciech Walczak Radosław Kaczmarek INSTAGRAM WYCHODZI Z NISZY?
 • 22. 22 Z ROBERTEM SOBIESKIM, DIGITAL MANAGING DIRECTOREM W TESTA COMMUNICATIONS O INSTAGRAMIE, JEGO WADACH I ZALETACH, ROZMAWIA OSKAR BEREZOWSKI. NAPOLEONCAT.COM: Co Twoim zdaniem jest ważne w komunikacji na Instagramie? ROBERT SOBIESKI: Mimo że ogólna opinia i trendy na świecie są takie że najwięcej zyskują na Instagramie marki luksusowe i te z kreatywnym pomysłemnakontent–taktonicodkrywczego;),o tylewidaćnaInstagramiedużowiększezaintereso- wanieizaangażowaniewśródprofilipersonalnych. To w tych kategoriach czyli współpracy z liderami opinii i celebrytami marka może wygrać najwięcej na Instagramie. Wystarczy nawet krótki spojrze- nie na ostatnią listę najpopularniejszych profili przygotowaną przez Napoleoncat. Między profila- mi marek a profilami osobistymi jest ogromna różnica w ilości osób obserwujących, na korzyść profili osobistych. Jeżeli chodzi o marki to warto pamiętać że Instagram to przede wszystkim kanał do komuni- kacji dwustronnej. Niestety można zaobserwo- wać że marki często postępują ze swoimi profila- mi jakby to były ich prywatne profile. Warto pamiętać jak wielką nobilitacją jest dla użytkow- nika to że ulubiona marka go również obserwuje. Wiele marek mimo wszystko przyjmuje strategię obserwowania tylko wybranej grupy użytkowni- ków lub też nieobserwowania ich wcale, tak jakby użytkownik nie był interesujący dla marki. Na Instagramie, podobnie jak w innych mediach również bardzo liczy się czas publika- cji. Tutaj każdy dzień ma swoją strukturę a na aktywność użytkowników wpływa wszystko, łącznie z pogodą… warto o tym pamiętać, ekspery- mentować i wyciągać wnioski. Jeżeli już jesteśmy przy czasie publikacji należy wspomnieć o ilośći postów dziennie. Zalewanie obserwujących użytkowników jednym komuni- katem np. o wydarzeniu to nie najlepszy pomysł. W skrajnym wypadku może dorowadzić do utraty części obserwujących. Ilość postów podobnie jak czas, należy dobrać do skali i formy przekazu komunikatu, łącznie z tym czy jest to uzupełnie- nie dla innych kanałów społecznościowych, czy też jest to główny przekaz. Pamiętając o komunikacji dwustronne warto wyróżniać i w prosty sposób premiować najbar- dziej aktywnych użytkowników. NAPOLEONCAT.COM: Jakie formy aktywności użytkowników są cenne, ROBERT SOBIESKI: Pozornie Instagram nie oferuję zbyt wiele interakcji jeżeli chodzi o treść. Przechodząc od najważniejszych jest to przede wszystkim dodanie do obserwowanych dla marki, bo w przypadku Instgram każda treść publiko- wana przez markę jest dostępna dla obserwu- jącego. Trochę mniejsza wartość ale na pewno bardzo istotną są polubienia. Przekłada się to bezpośrednio na widoczność marki w aktywno- ściach użytkowników i jest to kolejne istotne, organiczne źródło ruchu na nasz profil. Warto wspomnieć o uzupełnianiu przez użytkowników #tagów w komentarzach i dzięki temu dodatkowym „profilowaniu” wiadomości zgodnie wizją środowiska. To duży potencjał dla marki, nawet jeżeli nie do końca potrafi sama się właściwie opisać, istnieje szansa że użytkowni- cy, jeżeli są tym zainteresowani, zrobią to za nią. Budowa sieci #tagów wokół treści wpływa bezpośrednio na zaangażowanie użytkowników i rozbudowę zasięgu komunikatu. NAPOLEONCAT.COM: Jakie wskaźniki badać? ROBERT SOBIESKI: Bardzo istotne z punktu widzenia marki jest zaangażowanie użytkow- ników. Zaproszenie do obserwowania profilu to tylko pierwszy krok, dużo istotniejsze jest utrzymanie zainteresowania użytkowników. W tym wypadku warto zwracać szczególna uwagę na ilość polubień i komentarzy oraz co widać w ostatnim czasie wzajemnego oznaczania się w komentarzachjakrównieżrepostowaniciekawych treści. To również składowa oceny skuteczności profilu, która ujawnia jak i czy dany materiał INSTAGRAM MOŻE BYĆ POWAŻNĄ ALTERNATYWĄ DLA FACEBOOKA INSTAGRAM MOŻE BYĆ POWAŻNĄ ALTERNATYWĄ...
 • 23. 23 potrafi zainspirować użytkowników do dzielenia się z innymi. Zwracając szczególną uwagę na to co pisałem wcześniej, czyli możliwość dodatkowego profilo- wania danego materiału przez użytkowników, warto zwrócić jeszcze uwagę na to jakie #tagi najczęściej łączą się z naszym profilem i w jakiej konfiguracji. Tutaj pojawia się duże pole do dokład- niejszych analiz i podstawowej segmentacji treści np. w kontekście jak marka widzi dany materiał a jak widzą go użytkownicy. Jeżeli mówimy o dokładniej analizie z to należy również pamiętać o innych sieciach społecznościo- wych, dla których Insagram często bywa „dawcą” treści, takich jak Facebook czy Twitter. Jeżeli taka sytuacja występuje, istotne jest ujęcie też wskaźni- ków z pozostałych sieci. NAPOLEONCAT.COM: Dlaczego Twoim zdaniem warto być na Instagramie? ROBERT SOBIESKI: Instagram to przede wszyst- kim bardzo szybko rosnące medium, które nie posiadażadnychograniczeńdlamarkicodozasięgu treści przekazywanej do użytkownika. Profil serwisu jest zbliżony do grupy obecnej na Facebook, przyczymwartozauważyćżenaInstagramiemamy raczej grupę które bardzo aktywnie korzysta z tego serwisu. Porównując oba serwisy – Facebook i Instagram możnazaobserwowaćżeilośćnegatywnychkomuni- katów od użytkowników na tym drugim jest też znacznie niższa. Przekaz jest odbierany najczęściej pozytywnie.Oczywiścienadalwprzypadkuniskiej jakości treści marka traci zaangażowanie, ale też stosunkowo łatwo może je odbudować. Dla wielu marek, zwłaszcza lokalnych istotne możebyćłatwebudowaniezaangażowaniarównież wśródzagranicznychużytkowników.Użytkownicy akceptująmieszanemiędzynarodowe#tagiopisują- ce poszczególne zdjęcia i materiały graficzne. NAPOLEONCAT.COM: Jakie miejsce w całym portfolio społecznościowym marki powinien zajmować Instagram? ROBERT SOBIESKI: Jest to świetny kanał dla marek gdzie liczy się wizerunek, zaryzykowałbym stwierdzeniem że w przypadku niektórych marek może być rozważany jako poważna alternatywa dla np. Facebooka, jedyny minus to nadal mała baza polskich użytkowników przy porównaniu z FB. NAPOLEONCAT.COM: Jakie są podstawowe przewagi i minusy w stosunku do Facebooka, Twittera, YouTube? ROBERT SOBIESKI: Najważniejsze przewagi to brak ograniczania co do zasięgu publikowa- nej treści i możliwość dodawania (dodatkowego profilowania) treści przez użytkowników. Wady to przede wszystkim brak możliwo- ści długoterminowego planowania działań bez dodatkowych narzędzi i konieczność używania urządzeń mobilnych do obsługi profili firmowych. Kolejną niedogodnością jest brak możliwości zarządzaniakontemfirmowymprzezkilkaróżnych osób. Przy bardzo aktywnych profilach staje się to istotne i niewłaściwa organizacja prowadzi do bałaganu lub problemów z bezpieczeństwem. Robert Sobieski jest absolwen- temUniwersytetuWarmińsko- Mazurskiego, University of Minnesota oraz Uniwersytetu Warszawskiego. Pasjonat Internetu, specjalista do spraw strategii w nowych mediach, który na własnej skórze musi zbadać każdą usługę. Zajmuje się integracją działań w mediach cyfrowych z tradycyjnymi aktywnościami reklamowymi. Odpowiada za budowanie strategii komunika- cji wykorzystujących ATL, BTL i działania w Internecie. W czasie swojej pracy nad projektami marketingowymi i komunikacyjnymi na co dzień dotyka obszarów wykraczających poza standar- dowe działania reklamowe, związanych z CRM, e-commerce jak również IT. Od 15 lat jest związany z rynkiem reklamo- wym. Pracował miedzy inny dla MRM Worldwide (McCann Worldgroup), FireFly, 24/7Communications gdzie brał udział w między- narodowych projektach dla takich marek jak Nescafé, Durex, L’oreal, MasterCard, Microsoft, Dell, Exxon Mobile, Wedel, McDonalds, Orange, P&G (Gillette, Ariel, AmbiPur,Lenor), Bosch, Suempol, GlaxoSmithKline. Nagradzanych wieloma nagrodami, m.in. Effie, KTR, GoldenArrow, Webstar. Od2014rokunastanowiskuDigitalManaging Director odpowiada za działania w Internecie w Testa Communications. Także planując działania marketingowe INSTAGRAM MOŻE BYĆ POWAŻNĄ ALTERNATYWĄ...
 • 24. 24 Według badania Pew Research Center’s Internet & American Life Project, 94% dorosłych amerykańskich użytkowników Instagrama korzysta także z Facebooka, a 52% z Twittera. To daje markom szansę na opowiadanie swoich historii i angażowanie użytkowników w wielu kanałach, na wiele różnych sposobów, odpowia- dającym charakterystyce i kulturze poszcze- gólnych serwisów. Do czego marki mogą wykorzystać zatem Instagram? Instagram, co potwierdzają także pracownicy serwisu na swoim oficjalnym blogu, jest idealnym miejscem dla firm, marek czy organizacji na pokazywanie swojejdziałalności„zinnejperspektywy”,awięc bardziej intymnej, „od kuchni”. I to właśnie te treści, niedostępne nigdzie indziej, stanowiące uzupełnienie historii opowiadanej przez markę lub będące pewnego rodzaju bonusem, cieszą się tu największą popularnością i są podstawą do osiągnięcia sukcesu. Przykład? Ellen DeGeneres na swoim Instagramie umieszcza zdjęcia z backstage’uswojegoprogramu,zdradzasylwetki nowych gości i publikuje zdjęcia przygotowane ekskluzywnie na potrzeby serwisu. ISTOTA KOMUNIKACJI MARKI Po pierwsze, treści. Wysokiej jakości, oryginal- ne i ekskluzywne, o czym wspomniałem już wcześniej. Kreatywność zawsze jest w cenie, szczególnie tutaj. Instagramowe zdjęcia czy filmy wprawdzie mają znacznie mniejszy potencjał na osiągnięcie niesamowitego zasięgu wirusowego, jak chociażby na Facebooku, gdzie użytkownicy łatwo mogą udostępniać od siebie treści, ale nie o to chodzi. Chodzi o budowanie zaangażowa- nia, długofalowej i autentycznej relacji marki z obserwującymi, o dialog. A jeśli o zaanga- żowaniu użytkowników mowa, to Instagram zdecydowanie wygrywa tutaj w porównaniu z innymiserwisami.WedługraportuL2,wskaźniki interakcji, a więc procent użytkowników lajkują- cych, komentujących lub tworzących treści jest na Instagramie 15 razy większy niż na Facebooku i 40 razy większy niż na Twitterze. Po drugie, hashtagi. Zarówno promowanie swoich własnych hashtagów i „uczenie” swoich obserwujących wykorzystywania ich, kiedy mówią o naszej marce, ale także używanie tych popularnych (ale odpowiednich dla danej branży), aby docierać do większej ilości osób i budować świadomość. Nie bez przyczyny to właśnie hashtagi są znakiem rozpoznawczym i prawdziwą siłą Instagrama. Dobrym pomysłem może być również tworzenie hashtagówkonkret- nych wydarzeń lub cykli tematycznych, tak by użytkownicy w łatwy sposób mogli znajdować interesujące ich treści. INSTAGRAM W PORTFOLIO MARKI RZADKO KIEDY MARKI DECYDUJĄ SIĘ NA WYBÓR INSTAGRAMA JAKO GŁÓWNEGO KANAŁU KOMUNIKACJI. DO ZDECYDOWANYCH MINUSÓW TEGO SERWISU NALEŻĄ BRAK MOŻLIWOŚCI LINKOWANIA DO ZEWNĘTRZ- NYCH WITRYN, BRAK SPOSOBU NA SPRAWDZENIE ZASIĘGU WPISU, CZY W KOŃCU TRUDNOŚĆ W MIERZENIU FAKTYCZNEGO ZWROTU Z INWESTYCJI (ROI). PONADTO, NATYWNE FUNKCJE APLIKACJI SĄ DOŚĆ OGRANICZONE, NP. W KONTEKŚCIE UDOSTĘPNIANIA ZDJĘĆ OD INNYCH UŻYTKOWNIKÓW. INSTAGRAM MA JEDNAK SWOJE MOCNE STRONY I DLA WIELU MAREK JEST ŚWIETNYM KANAŁEM WSPIERAJĄCYM DZIAŁANIA, KTÓRE PROWADZĄ W INNYCH PORTALACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH. INSTAGRAM W PORTFOLIO MARKI
 • 25. 25 Po trzecie, szukanie kontekstu i wychodzenie poza swój profil. Umiejętne i niezbyt nachalne „zaczepianie” użytkowników może być dobrym sposobem na zwrócenie uwagi potencjalnie zainteresowanych instagramowiczów i zdobycie nowychobserwujących.Wartomonitorowaćwięc wspomniane wyżej własne i popularne w danych niszach hashtagi i rozpoczynać dialog. Po czwarte, regularność, ale nie spam. Według L2, blisko 60% użytkowników korzysta z Instagrama codziennie. Żeby zapewnić sobie jednak regular- ność, marki muszą posiadać szczegółowy harmonogram publikacji i zagwarantować sobie dostęp do odpowiedniej ilości zróżnicowanych materiałów. Piąte zdjęcie tego samego biura w tym samym miesiącu, nawet z innej perspektywy, to nie to, czego oczekują obserwujący. Warto też nie przesadzać z ilością publikowanych postów. Ta oczywiście będzie inna dla każdej branży i zależna od preferencji grupy docelowej i samego produktu, ale za uniwersalne optimum przyjmu- je się jedno zdjęcie lub film dziennie. Popiąte,dystrybucjaicross-promocja.Ważnejest, aby działania na Instagramie były ściśle połączo- ne z planem komunikacji w innych serwisach. Tematyczna spójność (ale nie dublowanie!) treści, a także wzajemna cross-promocja kanałów na pewno będą dobrym pomysłem na pozyskiwanie nowych obserwujących i generowanie dodatko- wego ruchu. Szymon Lisowski Digital Marketing Consultant INSTAGRAM W PORTFOLIO MARKI
 • 26. 26 Christian Adams w swojej prezentacji o Instagramieposłużyłsięcytatem:„90%informacji transmitowanych do mózgu to obrazy, przetwa- rzamy je 60 tysięcy razy szybciej niż tekst”. Cóż, obie te liczby są nieprawdziwe. Adams powołał się na „3M”, ale poza wpisem w ich ulotce promocyj- nej (na której również nie podano źródeł), świat naukowy milczy na ten temat… Więc może Instagram to ściema i marki nie powinny się nim interesować? Nie do końca. Ten sam 3M już w 1986 roku prowadził badania (tym razem poważne, we współpracy z Uniwersytetem w Minnesocie), z których wynikało, że zaangażowanie odbiorcy wzrasta o 43% jeśli do prezentacji użyjemy komunikatów wizualnych. Nie „wyłącznie”, nie 90%, ale użycie obrazków pomaga. I tak marki powinny traktować Instagrama – jako wizualną pomoc w przekazywaniu swojej opowieści. Instagram w portfolio sieci społecznościowych marki reprezentuje trend nazywany thumb friendly content czyli „treść przyjazna dla kciuka”. Przytłaczająca większość użytkowni- ków Instagrama konsumuje go na urządzeniach mobilnych, ponad połowa polskich instagrame- rów ma pomiędzy 15a 24 lata a ich zaangażowanie ogranicza się do „lajka”. Lajków jest dość sporo: Pew Research twierdzi, że przeciętny użytkow- nik Instagrama „lajkuje” piętnaście razy częściej, niż użytkownik Facebooka. To zaangażowanie wynika z natury serwisu a nie doboru grupy docelowej – 94% użytkowników Instagrama jest na Facebooku. Tylko tam mniej lajkują… Wrzucanie „fajnych fotek” może i jest sposobem na budowanie świadomości marki, ale są dużo lepsze. Poniżej kilka przykładów niestandardo- wego wykorzystania tej aplikacji: Jeśli zajmujesz się dystrybucją jedzenia pierwsze, co Ci przychodzi do głowy to fotki jedzeniaztagiem#foodporn,prawda?Źle.Możesz rozwijać swoich użytkowników jeszcze bardziej. Jeśli wrzucisz na instagrama zdjęcie azjatyckiego jedzenia z tagiem #askctfood, dostaniesz… przepis na to danie. Od firmy, która może Ci dostarczyć składniki. Ballantines w 2013 roku pozwolił swoim użytkownikom na wysyłanie zdjęć, na podstawie których artyści tworzyli… muzykę. Analizowali nastrój zdjęcia, jego kolory a następnie kreowali spersonalizowany utwór. Starbucks angażuje swoją społeczność do tworzenia – zachęca ich do ozdabiania kubków Starbucksa własnymi wzorami a najlepsze prace publikuje na swoim profilu. Co ciekawe, Instagram nie jest miejscem, w którym klienci odkrywają marki – raczej obserwują te, które już znają. Według badań Iconosquare (firmy zajmującejsiębadaniamiInstagrama),62%użytkow- ników obserwuje marki, które już znają i uwielbia- ją. Deklarują, że chcą się od nich nauczyć nowych rzeczy (54%) albo… szukają rozrywki (48%). Zatem odpowiednie połączenie wiedzy i humoru jest najlepszym sposobem, by „wejść w Instagrama” na sposób standardowy (publikując zdjęcia). Thumb-friendly content może także… rozwijać użytkowników. Jeśli więc chcesz pomóc im w motywacji, karierze, osiąganiu celów czy afirmacji ich stylu życia – to miejsce dla Ciebie. Budowanie wspólnoty i odkrywanie świata – pod tymi hasłami spróbuj zbudować swoją instagramową strategię. Paweł Tkaczyk, zarabia na życie opowiadaniem historii. Napisał dwie książki:„Zakamarki marki” oraz „Grywalizacja”. Szef Midea. WIZUALNE UZUPEŁNIENIE TWOJEJ MARKI Paweł Tkaczyk zarabia na życie opowiadaniem historii. Napisał dwie książki:„Zakamarki marki” oraz „Grywalizacja”. Szef Midea. WIZUALNE UZUPEŁNIENIE TWOJEJ MARKI
 • 27. 27 Portale społecznościowe to już sieciowe uzależnienie. Jak wynika z badania omnibusowego IQS96 najbar- dziej znane to oczywiście Facebook (90%), Twitter (76%) oraz Instagram (54%). Nieco mniej popular- ne są Badoo (30%) i My Space (30%), a do niemal niszowych należą LinkedIn (12%) czy Pinterest (9%). Popularność tego typu portali zdecydowanie budują najmłodsi (najczęściej osoby w wieku 15-18 lat) nieco częściej kobiety i zdecydowanie osoby mieszkające w największych miastach (pow. 500 tys. mieszkań- ców). Ale portale społecznościowe nie są obce nawet dla osób w wieku średnim (do 50 rż). DLACZEGO INSTAGRAM? By nawiązać efektywny dialog z odbiorcą i nie prowadzić jałowego monologu, oczywistością jest mówićtam,gdzienaszodbiorcasłucha.Rosnącyrynek urządzeń mobilnych, a więc i aplikacji na nie przezna- czonych sprawia, że mówić można nie tylko poprzez słowa. Społeczeństwo jest odbiorcą wzrokowym, dla którego Instagram jest jeszcze jednym strumie- niem treści, także komercyjnych. Bez zbędnych słów, posługując się tylko obrazem, użytkownik serwisu otrzymuje prostą możliwość podzielenia się tym, co akurat widzi, czuje, myśli lub, bardzo popularne, czego kosztuje. Odbiorca znajduje w nim prosty i łatwy do zrozumienia kontent. Marka z kolei sposób na przywiązanie do siebie społeczności. Badania wykazują jednocześnie, że pomimo, że co drugi badany (54%) deklaruje znajomość serwisu Instagram, to zaledwie co trzeci z nich (34%) potrafi określić, do czego on służy: aplikacja / serwis / portal do udostępniania / publikowania zdjęć. Oczywiście najlepiej zorientowani są najmłodsi (67% badanych do 18 roku życia), osoby w wieku 19-34 lata mają pewne pojęcie (około 35%). Pewna grupa (14%z tych, którzy znają Instagram choćby ze słyszenia) kojarzyjedynie,żeInstagrammazwiązekzalbumem/ portalem zdjęć (bez związku z publikowaniem) oraz ogólnie z portalem społecznościowym. Tak słabą jeszcze rozpoznawalność i znajomość sposobu funkcjonowania serwisu tłumaczy odsetek osób, które z niego regularnie korzystają – jest ich tylkook.7%.Jednakjeślijużktośposiadakontowtym serwisie to stosunkowo często z niego korzysta (3/4 przynajmniej raz w tygodniu). Najczęściej przeglą- dają konta innych, okazjonalnie tylko publikując swoje własne zdjęcia. INSTAGRAM DLA MAREK Dla biznesu oznacza to, że cały czas tkwi tu wysoki potencjał.Powodemmożliwegozaangażowaniaużytkow- nika w życie marki na Instagramie (warto zajrzeć na profil Mercedes Benz lub lodów Ben & Jerry’s), jest bezpośredniość przekazu i unikalna forma wypowie- dzi. Format ten sprawia, że marketing staje się bardziej autentyczny, a tym samym bardziej angażujący. Obrazowość komunikacji i prostota wypowiedzi, są tutaj atutami, które pozwalają na budowanie mniej oficjalnych relacji i pokazanie przyjaznej twarzy. Wizualny storytel- ling prowadzony za pomocą Instagrama jest kluczem do podzielenia się wizją i tłem życia marki. Angażując się w komunikację na Instagramie, marka może zyskać kanał, za pomocą którego może komunikować się w formie mniej oficjalnej. Mówiąc do odbiorcy w sposób, którego on sam używa budować relacje i pewną intymność. Przykłady dobrze prowadzonych kont na Instagramie pokazują, że wartość dodana jaką w ten sposób oferuje odbiorcy marka, jest nieporównywalnie cenniejsza od bezpośredniego ukazania produktu. Od tego już tylko krok, do pokochania treści. Na Instagramie użytkownik nie lubi, a kocha to, co przekazuje mu marka. Wystarczą dwa stuknięcia w zdjęcie by powiedzieć, jak bardzo podoba się odbiorcy to, co marka ma do przekazania. Tym samym przebywamy najkrótszą drogę od opowie- dzenia historii do interakcji. Niektóre marki, np. jogurty Chobani, pojawiając się w serwisie, pokusiły się nawet o naśladownictwo swoich fanów, rozpoczynając komunikację w taki sposób, w jaki ich odbiorcy wcześniej mówili o tych produktach. Dało to sygnał użytkownikom, że ich ulubiony brand słucha swoich fanów i chce z nimi rozmawiać. Jak sobie poradzą z tym inni? Będziemy obserwować… SIECIOWE UZALEŻNIENIE Marta Rybicka szef zespołu badań ilościowych w IQS Magdalena Szewczuwianiec Community Manager w The Digitals (grupa Mediacap S.A.) SIECIOWE UZALEŻNIENIE
 • 28. 28 Badanie przeprowadzono w dniach 15.04-20.04.2015 w ramach IQS 96 – Omnibus online techniką CAWI metodą RTS. W badaniu wzięło udział N=800 Polaków w wieku 15-50 lat. SIECIOWE UZALEŻNIENIE
 • 29. 29 Serwis mobilny Instagram cieszy się coraz większym zainteresowaniem marketerów, także w Polsce. Nic dziwnego, skoro korzystają już z niego prawie trzy milionyPolaków,wwiększościmłodych,aktywnychi zdużychmiast.Zarównowiedzaonichjakimożliwo- ści dotarcia z reklamą są w naszym kraju na razie ograniczone, jednak sprytnym reklamodawcom z pomocą może przyjść… Facebook. Jak już wspomniałem, Instagram należy od jakiegoś czasu do Facebooka i serwisy te stają się coraz bardziej połączone.UżytkownicyInstagramaczęstokorzystają na przykład z możliwości automatycznej publikacji 18-24 55% 71% Kobiey 29% Mężczyźni 62% 28% 34% 9% 8% 1% 1% 0,5% 0,4% 0,4% 0,3% 25-34 35-44 45-54 55-64 65+ treści także na ich profilach facebookowych. Według danych z systemu reklamowego Facebooka, korzystają z niego trzy miliony Polaków, których zainteresowania oscylująwokółInstagrama.Zainteresowaniadefiniowa- nesąnapodstawietreścipublikowanychprzezużytkow- ników oraz stron i grup, do których należą. Można więc z dużym prawdopodobieństwem powiedzieć, że są to osoby, które korzystają z Instagrama. Wychodzi więc na to, że na Facebooku możemy emitować reklamy do polskich “instagramerów” i w ten sposób do nich docierać zanim ten serwis mobilny nie udostępni w naszym kraju własnych narzędzi reklamowych. RYS 1. POLSKI „INSTAGRAMER” INSTAGRAMERSI SĄ HIPER-AKTYWNI NA FACEBOOKU INSTAGRAMERSI SĄ HIPERKATYWNI NA FACEBOOKU
 • 30. 30 Ajakijestpolski“instagramer”naFacebooku? 85% z nich to osoby do 34 roku życia, z dużą nadreprezentacją zwłaszcza w grupie wiekowej 18-24. 71% to kobiety, a tylko 29% - mężczyźni. (RYS. 1) Są to osoby bardzo, żeby nie powiedzieć hiper-aktywne na Facebooku. Średnio są fanami 58 stron w porównaniu do 17 stron w przypadku przeciętnego użytkownika Facebooka w Polsce. Cztery razy częściej piszą komentarze i “lajkują” treści oraz, co istotne z punktu widzenia reklamodawców, sześć razy częściej klikają w reklamy wyświetlane im w tym serwisie - średnio 18 miesięcznie. Marki najlepiej dopasowane do tej grupy docelowej to marki modowe takie jak Mosquito, Lilou (biżuteria), H&M, Zara, Sinsay, Bershka i Stradivarius oraz e-sklepy odzieżowe - DeeZee oraz Run Colors. Grzegorz Berezowski CEO NapoleonCat.com INSTAGRAMERSI SĄ HIPERKATYWNI NA FACEBOOKU Powyższedane,pochodzącezaplikacjiFacebooka Audience Insights, pokazują, że warto zaintere- sować się Instagramem zwłaszcza w przypad- ku marek “lifestyle’owych”, skierowanych do młodych, aktywnych ludzi. Reklamowo można łatwo i skutecznie dotrzeć do nich przez Facebooka choćby po to, by zbudować począt- kową masę krytyczną obserwujących nasz profil, jeśli takowy na Instagramie będziemy prowadzili. A jeśli już to robimy, pamiętajmy, że poza publikowaniem atrakcyjnych wizual- nie treści, na Instagramie także ważny jest dialog z konsumentami. A w tym może pomóc NapoleonCat, w którym ostatnio udostępnili- śmy możliwość moderowania treści publiko- wanych na Instagramie.
 • 31. 31 Nazwa AbstrachujeTV Juliett K. annalewandowskahpba Suchar Codzienny Jessica Mercedes Kirschner © Remigiusz Wierzgoń - reZi SA Wardega jdabrowsky Kate Sara Boruc (Mannei) stuuburton Zuzanna deynn Red Lipstick Monster ajgorignacy littlemooonster96 Człowiek Warga Karolina saszan Weronika Załazińska glamourina_official fluorek PaniEkscelencja siostrybukowskie Jestem Kasia 306987 290430 288171 278206 235227 230356 199476 168220 155200 138480 137961 137728 135304 132526 110031 108833 108359 97341 90120 88586 81179 79956 78926 76999 76440 107 455 97 26 200 66 63 115 64 8 45 22 38 21 109 14 52 109 228 0 12 45 22 24 7 293 6978 1557 2517 5018 504 291 576 691 1302 515 458 892 955 468 429 846 2920 2597 332 1529 698 1358 362 1894 45959 230994 52764 372547 125031 73107 19029 138215 25061 53700 75543 98045 49845 34040 30906 56808 23796 59659 173735 15204 10503 30780 37663 10394 23781 5199581 28589679 7928427 19287642 14564488 4630932 2371265 6943183 1490751 2040710 4363355 6275680 6324319 3214610 3502024 4694434 3543761 7222177 10417819 3060535 542733 2214271 4024540 1530549 4145874 TOP 25. BLOGI. POLSKA Śledzący Filmy Zdjęcia Komentarze Polubienia INSTAGRAM - TOP 25 BLOGI
 • 32. 32 INSTAGRAM - TOP 25 OSOBY Nazwa Robert Lewandowski joannakuchta Joanna Krupa anja_rubik Wojciech Szczesny Ewa Chodakowska Jac Monika Jagaciak Zuzanna Kołodziejczyk osiugonoh Official Magdalena Frackowiak misscoolpics Dawid Wolinski sedzickamarta Dawid Kwiatkowski michalbaryza czarek_ salutpasut Agnieszka Szulim Lukasz Szukala rmasny dodaqueen Margaret wujekmaciej sandrakubicka Marta Wierzbicka 1752187 498700 407364 364456 340776 276393 214579 214197 201909 187475 159424 150987 149344 148024 146189 138850 118838 107616 104475 101385 98862 98792 98348 97545 96676 7 9 85 13 5 66 7 5 2 4 6 47 3 639 3 7 109 27 1 11 133 64 3 83 45 264 324 1584 1368 47 812 289 818 84 1087 972 1928 203 3212 124 78 217 673 39 214 2125 1101 136 1324 1067 105206 141462 128678 58682 14269 61748 12301 37836 12788 30571 26485 54198 19252 771017 15395 10239 24824 14212 48236 8373 64071 23398 10290 50559 13480 11565272 9006698 7507652 7361877 905768 6650467 1490160 8037943 1722290 3883183 1579938 6407744 2394256 26946487 1917608 1187324 2783046 1016655 957379 1344800 3355945 2358331 1328416 3446207 1605955 TOP 25. OSOBY. Śledzący Filmy Zdjęcia Komentarze Polubienia
 • 33. 33 INSTAGRAM - TOP 25 Nazwa Robert Lewandowski joannakuchta Joanna Krupa anja_rubik Wojciech Szczesny AbstrachujeTV Juliett K. annalewandowskahpba Suchar Codzienny Ewa Chodakowska Jessica Mercedes Kirschner © Remigiusz Wierzgoń - reZi Jac Monika Jagaciak Zuzanna Kołodziejczyk osiugonoh SA Wardega Official Magdalena Frackowiak jdabrowsky misscoolpics Kate Dawid Wolinski sedzickamarta Dawid Kwiatkowski michalbaryza czarek_ 1752187 498700 407364 364456 340776 306987 290430 288171 278206 276393 235227 230356 214579 214197 201909 199476 187475 168220 159424 155200 150987 149344 148024 146189 138850 7 9 85 13 5 107 455 97 26 66 200 66 7 5 2 63 4 115 6 64 47 3 639 3 7 264 324 1584 1368 47 293 6978 1557 2517 812 5018 504 289 818 84 291 1087 576 972 691 1928 203 3212 124 78 105206 141462 128678 58682 14269 45959 230994 52764 372547 61748 125031 73107 12301 37836 12788 19029 30571 138215 26485 25061 54198 19252 771017 15395 10239 11565272 9006698 7507652 7361877 905768 5199581 28589679 7928427 19287642 6650467 14564488 4630932 1490160 8037943 1722290 2371265 3883183 6943183 1579938 1490751 6407744 2394256 26946487 1917608 1187324 TOP 25. POLSKA. Śledzący Filmy Zdjęcia Komentarze Polubienia
 • 34. 34 YOUTUBE - SUBSKRYBCJE TOP 15 POLSKA. NAJCZĘŚĆIEJ SUBSKRYBOWANE KANAŁY NA YOUTUBE Nazwa Subskrybcje Wyświetlenia Filmy Polubienia Komentarze SA Wardega AbstrachujeTV reZigiusz Stuu Games 5 Sposobów na... Blowek Niekryty Krytyk skkf steprecordspl PROSTOtv ROJOV13 UrbanRecTv AdBuster Remigiusz Maciaszek Mandzio 3 084 431 1 658 143 1 367 516 1 298 343 1 248 719 1 209 057 1 198 731 1 098 847 1 022 795 1 016 320 985 269 955 530 894 448 875 707 786 119 471 079 722 228 320 539 216 381 087 185 818 319 150 062 277 178 445 857 177 924 795 165 644 019 289 397 695 154 603 345 30 951 030 207 069 181 100 144 490 29 634 497 130 901 876 41 94 467 770 118 681 170 478 1 373 1 401 2 442 866 122 3 153 486 246 824 216 180 1 305 743 1 697 419 194 235 1 682 632 635 613 709 862 107 744 74 221 134 406 146 175 252 551 134 454 589 954 3 267 572 3 312 801 8 978 477 7 168 299 2 423 963 6 780 623 2 648 998 2 206 059 1 860 764 790 638 1 423 953 1 212 216 1 674 010 1 331 785 4 804 772
 • 35. 35 TOP 15 POLSKA. NAJCZĘŚĆIEJ OGLĄDANE KANAŁY NA YOUTUBE Nazwa Subskrybcje Wyświetlenia Filmy Polubienia Komentarze PROSTOtv steprecordspl SA Wardega UrbanRecTv MyMusicGroup MAXFLORECtv itvp VoiceOfPolandTVP AbstrachujeTV Stuu Games NajlepszeBajki reZigiusz NawrotkaTv Blowek 1 016 320 1 022 795 3 084 431 955 530 182 922 365 358 126 591 134 875 1 658 143 1 298 343 79 405 1 367 516 125 935 1 209 057 696 646 725 706 305 606 908 829 471 018 951 415 909 758 367 968 193 267 432 860 250 876 450 240 044 247 227 663 599 222 604 373 218 972 179 217 631 748 212 272 714 202 113 994 201 619 602 1 401 1 373 41 866 1 822 809 4 979 1 521 94 770 509 467 395 681 998 74 221 107 744 246 824 146 175 9 468 39 198 23 060 43 278 216 180 1 697 419 2 261 1 305 743 69 880 1 682 632 206 117 790 638 1 860 764 3 267 572 1 212 216 107 043 607 826 84 900 318 898 3 312 801 7 168 299 47 148 8 978 477 254 500 6 780 623 1 145 851 YOUTUBE - WYŚWIETLENIA
 • 36. 36 TOP 15 NAJCZĘŚCIEJ ŚLEDZONYCH POLSKICH PROFILI NA TWITTERZE Nazwa Joanna Krupa 13Szczesny13 MTVPolska adidasrunning tvn24 HONEY Twitter po polsku sikorskiradek Papież Franciszek Doda gazeta_wyborcza Palikot_Janusz NewsweekPolska donaldtusk gazetapl_news 826850 758565 738086 665640 659125 549082 483162 418602 414670 371609 363427 354290 348064 345143 300603 33696 310 12319 3235 66863 9478 259 10354 508 3711 94739 6965 21428 261 39875 7624 5 1511 4344 10 224 8 112 0 21 650 695 232 13 49 2218 7154 269 3853 1240 695 227 1699 577 336 934 735 849 1036 452 śledzący wpisy polubienia nalistach TWITTER
 • 37. 37 BRANŻE NA FACEBOOKU KWIECIEŃ 2015 BRANŻE NA FACEBOOKU
 • 38. 38 3 23,69 2 367 671 FAN PAGE FANI SII 1. Miami Heat 15 874 711 +773075 984,27 -43,58% 2. Robert Lewandowski 6 264 313 +80789 839,42 +159,63% 3. Wojciech Szczesny 2 367 671 +291108 23,69 +100,44% 4. Serce i Rozum 2 352 973 -58061 76,94 -4,27% 5. Play 2 246 704 -41503 38,01 -3,79% 6. Radio ESKA 1 856 017 -20178 229,49 -70,89% 7. Barilla 1 809 042 +1795368 28,00 +1 733,00% 8. Demotywatory 1 804 308 -42473 571,01 -56,26% 9. Wiedza bezużyteczna 1 766 224 +48824 5 682,74 -4,69% 10. Orange Polska 1 680 210 -28277 50,35 -43,47% 11. KWEJK.pl 1 613 837 -4772 985,76 -38,21% 12. SA Wardęga 1 577 715 +55257 173,81 -73,38% 13. Plus 1 540 267 -22385 33,71 -45,17% 14. Ewa Chodakowska 1 537 109 +77129 3 601,45 +3,99% 15. Tymbark 1 534 364 -23210 103,81 -16,07% SII FANI SII FANI SII FANI 2 1 3 23,69 2 367 671 984,27 15 874 711 839,42 6 264 313 FAN PAGE 1. Miami Heat 2. Robert Lewandowski 3. Wojciech Szczesny 4. Serce i Rozum 5. Play 6. Radio ESKA 7. Barilla 8. Demotywatory 9. Wiedza bezużyteczna 10. Orange Polska 11. KWEJK.pl 12. SA Wardęga 13. Plus 14. Ewa Chodakowska 15. Tymbark Największe polskie strony na Facebooku - liczba fanów
 • 39. 39 3 3 601,45 1 497 731 FAN PAGE FANI SII 1. Wiedza bezużyteczna 1 726 523 +9123 5 682,74 -4,69% 2. Sunrise 694 258 -11437 4 603,70 +150,89% 3. Ewa Chodakowska 1 497 731 +37751 3 601,45 +3,99% 4. Rezigiusz 864 919 +24235 3 146,12 -34,23% 5. WRC magazyn rajdowy 198 252 +15548 2 666,38 +142,01% 6. Blowek 371 524 +16394 2 493,03 +79,78% 7. Kobieta Potrafi 140 941 +4155 2 330,22 +201,61% 8. TVN24.pl 777 067 +6075 2 154,35 -37,41% 9. Zuzanna Borucka 348 430 0 1 886,80 0,00% 10. Janusz Korwin-Mikke 548 431 +14868 1 865,53 +51,42% 11. fit.pl 296 921 +47551 1 817,45 -70,74% 12. STUNTnews 669 546 +60691 1 757,84 +49,97% 13. Fakt.pl 383 686 -305 1 737,50 +229,79% 14. Stuu Games 248 469 0 1 650,09 0,00% 15. Gazeta.pl 217 627 +4808 1 644,53 +71,05% SII FANI SII FANI SII FANI 2 1 3 3 601,45 1 497 731 5 682,74 1 726 523 4 603,70 694 258 FAN PAGE 1. Wiedza bezużyteczna 2. Sunrise 3. Ewa Chodakowska 4. Rezigiusz 5. WRC magazyn rajdowy 6. Blowek 7. Kobieta Potrafi 8. TVN24.pl 9. Zuzanna Borucka 10. Janusz Korwin-Mikke 11. fit.pl 12. STUNTnews 13. Fakt.pl 14. Stuu Games 15. Gazeta.pl Największe polskie strony na Facebooku - sII
 • 40. 40 3 30,11 275 025 FAN PAGE FANI SII 1. Johnnie Walker 378 492 +2965 120,38 +21,84% 2. Ballantine's w Polsce 327 220 -2352 97,09 +29,78% 3. Wyborowa 275 025 -5121 30,11 -28,92% 4. Jack Daniel's Polska 216 449 -2464 62,38 -26,18% 5. Smirnoff 176 842 -2013 100,48 -31,81% 6. Żołądkowa Gorzka 162 777 -2563 20,56 -57,09% 7. Stock Prestige 152 361 -1461 24,87 +123,31% 8. Barmańska 134 708 -270 6,25 -50,50% 9. Grant’s Whisky Polska 131 679 +17139 58,66 -30,83% 10. SOBIESKI VODKA POLAND 126 273 -2125 7,03 +4 909,61% 11. Żubrówka 124 761 -12330 21,95 +111,11% 12. Bacardi 121 144 -1527 22,53 +27,33% 13. Antek Soplica 114 777 +3423 16,75 -10,25% 14. BOLS Platinum 110 268 -1978 14,79 -10,91% 15. Lubelska 108 707 +1155 22,45 -61,73% SII FANI SII FANI SII FANI 2 1 3 30,11 275 025 120,38 378 492 97,09 327 220 FAN PAGE 1. Johnnie Walker 2. Ballantine's w Polsce 3. Wyborowa 4. Jack Daniel's Polska 5. Smirnoff 6. Żołądkowa Gorzka 7. Stock Prestige 8. Barmańska 9. Grant’s Whisky Polska 10. SOBIESKI VODKA POLAND 11. Żubrówka 12. Bacardi 13. Antek Soplica 14. BOLS Platinum 15. Lubelska Alkohol - fani
 • 41. 41 3 97,09 326 420 FAN PAGE FANI SII 1. Johnnie Walker 370 063 -5464 120,38 +21,84% 2. Smirnoff 177 025 -1830 100,48 -31,81% 3. Ballantine's w Polsce 326 420 -3152 97,09 +29,78% 4. Jack Daniel's Polska 215 889 -3024 62,38 -26,18% 5. Grant’s Whisky Polska 131 070 +16530 58,66 -30,83% 6. Wyborowa 274 390 -5756 30,11 -28,92% 7. Jim Beam 34 551 -250 25,30 +6,26% 8. Chivas Regal Polska 56 944 -1062 24,96 -20,00% 9. Stock Prestige 151 361 -2461 24,87 +123,31% 10. Sznaps de Luxe 80 631 +4148 24,30 +29,98% 11. Bacardi 120 823 -1848 22,53 +27,33% 12. Lubelska 107 436 -116 22,45 -61,73% 13. Żubrówka 134 586 -2505 21,95 +111,11% 14. Żołądkowa Gorzka 162 308 -3032 20,56 -57,09% 15. Luksusowa Wódka 57 275 +1209 19,72 -34,79% ALCOHOL - SII SII FANI SII FANI SII FANI 2 1 3 97,09 326 420 120,38 370 063 100,48 177 025 FAN PAGE 1. Johnnie Walker 2. Smirnoff 3. Ballantine's w Polsce 4. Jack Daniel's Polska 5. Grant’s Whisky Polska 6. Wyborowa 7. Jim Beam 8. Chivas Regal Polska 9. Stock Prestige 10. Sznaps de Luxe 11. Bacardi 12. Lubelska 13. Żubrówka 14. Żołądkowa Gorzka 15. Luksusowa Wódka Alkohol - SII
 • 42. 42 3 2,37 182 645 FAN PAGE FANI SII 1. mBank Polska 221 991 +7069 43,03 +8,80% 2. Bank Zachodni WBK 219 994 +9863 19,97 +17,89% 3. Baśki z Banku BGŻ 182 645 -5155 2,37 -39,40% 4. ING Bank Śląski 170 983 +2849 11,76 +67,31% 5. Citi Mobile PL 148 927 +76200 1,73 -15,14% 6. Idea Bank 89 788 +29 3,25 +37,74% 7. PKO Bank Polski 63 457 -202 5,10 +22,86% 8. Alior Sync 61 555 +1035 21,33 +127,40% 9. BNP Paribas Bank 45 313 -1061 6,93 -63,25% 10. eurobank 42 855 +2518 3,72 -9,75% 11. Alior Bank SA 39 247 +946 11,65 -17,91% 12. Make Life Fair 33 161 +815 26,72 -20,11% 13. Mobilny Bank 33 029 +426 5,59 -33,32% 14. Getin Online 26 254 -381 0,70 -63,40% 15. Idea Expert 24 671 +534 18,83 +62,28% SII FANI SII FANI SII FANI 2 1 3 2,37 182 645 43,03 221 991 19,97 219 994 FAN PAGE 1. mBank Polska 2. Bank Zachodni WBK 3. Baśki z Banku BGŻ 4. ING Bank Śląski 5. Citi Mobile PL 6. Idea Bank 7. PKO Bank Polski 8. Alior Sync 9. BNP Paribas Bank 10. eurobank 11. Alior Bank SA 12. Make Life Fair 13. Mobilny Bank 14. Getin Online 15. Idea Expert Banki - fani
 • 43. 43 3 26,72 32 450 FAN PAGE FANI SII 1. mBank Polska 217 662 +2740 43,03 +8,80% 2. Miliony spełnionych marzeń 16 726 -156 30,76 +109,29% 3. Make Life Fair 32 450 +104 26,72 -20,11% 4. Alior Sync 60 865 +345 21,33 +127,40% 5. Bank Zachodni WBK 216 024 +5893 19,97 +17,89% 6. Idea Expert 24 221 +84 18,83 +62,28% 7. ING Bank Śląski 169 651 +1517 11,76 +67,31% 8. Alior Bank SA 37 735 -566 11,65 -17,91% 9. Bank Pekao S.A. 6 727 +1406 7,64 -41,80% 10. BNP Paribas Bank 45 454 -920 6,93 -63,25% 11. Zafinansowani 5 693 +66 5,67 -39,32% 12. Mobilny Bank 32 819 +216 5,59 -33,32% 13. PKO Bank Polski 63 128 -531 5,10 +22,86% 14. Ludzie, nie systemy 16 358 +2308 5,05 -35,83% 15. PBS Bank - Podkarpacki Bank Spoldzielczy 4 694 -36 4,37 -28,49% SII FANI SII FANI SII FANI 2 1 3 26,72 32 450 43,03 217 662 30,76 16 726 FAN PAGE 1. mBank Polska 2. Miliony spełnionych marzeń 3. Make Life Fair 4. Alior Sync 5. Bank Zachodni WBK 6. Idea Expert 7. ING Bank Śląski 8. Alior Bank SA 9. Bank Pekao S.A. 10. BNP Paribas Bank 11. Zafinansowani 12. Mobilny Bank 13. PKO Bank Polski 14. Ludzie, nie systemy 15. PBS Bank - Podkarpacki Bank Spoldzielczy Banki - SII
 • 44. 44 3 0,39 28 809 FAN PAGE FANI SII 1. CHMIELNA 20 109 270 +13014 19,87 -15,91% 2. Moto-Akcesoria.pl - akcesoria motocyklowe 35 710 -760 1,94 +147,50% 3. Mr. Gugu & Miss Go Warszawa 28 809 +279 0,39 -63,68% 4. PLNY Stolica 24 525 -52 18,16 +13,71% 5. Moliera2 21 403 +1288 43,46 +49,64% 6. reykjavík district 20 031 +608 1,16 -48,22% 7. TFH Tymczasowy Butik 19 267 +101 0,64 -36,61% 8. Follow me 19 265 +725 10,73 +96,30% 9. Atrium Targówek 18 207 +47 2,67 +52,13% 10. Lana Nguyen 15 880 -63 7,97 +143,79% 11. Ordynacka Store 14 170 +55 2,83 +60,76% 12. Skateshop AK47 12 846 +818 53,71 +2 291,34% 13. mousehouse 7 910 +230 2,07 -6,35% 14. Centrum Mody 7 852 -181 0,13 -82,44% 15. KXM 7 673 -41 0,34 -12,42% SII FANI SII FANI SII FANI 2 1 3 0,39 28 809 19,87 109 270 1,94 35 710 FAN PAGE 1. CHMIELNA 20 2. Moto-Akcesoria.pl - akcesoria motocyklowe 3. Mr. Gugu & Miss Go Warszawa 4. PLNY Stolica 5. Moliera2 6. reykjavík district 7. TFH Tymczasowy Butik 8. Follow me 9. Atrium Targówek 10. Lana Nguyen 11. Ordynacka Store 12. Skateshop AK47 13. mousehouse 14. Centrum Mody 15. KXM E-commerce - fani
 • 45. 45 3 476,68 397 561 FAN PAGE FANI SII 1. Mr. Gugu & Miss Go 901 542 +48678 1 356,26 -3,79% 2. www.deezee.pl 865 953 +178100 553,16 -28,35% 3. stylefruits PL 397 561 -4758 476,68 -42,59% 4. StyloweButy.pl 235 359 +18259 345,60 +78,91% 5. Mosquito 373 853 +15090 284,61 -8,56% 6. Dziedzic Pruski 58 410 +2271 284,07 +13,14% 7. Run Colors Piwna Shop 442 133 +17309 269,62 -7,22% 8. MniamMniam.pl 228 954 +9156 262,95 -19,24% 9. Red is Bad 119 386 +3844 260,33 +41,01% 10. love it 435 124 -11904 199,44 -62,48% 11. CzasNaButy 293 952 -6895 152,46 -39,36% 12. Butik 372 986 -3660 131,31 +73,48% 13. www.UrbanCity.pl 387 675 -5566 130,79 -8,98% 14. kelban.pl 53 625 -980 125,25 -50,65% 15. Vubu.pl 282 379 +15998 102,86 -33,86% SII FANI SII FANI SII FANI 2 1 3 476,68 397 561 1 356,26 901 542 553,16 865 953 FAN PAGE 1. Mr. Gugu & Miss Go 2. www.deezee.pl 3. stylefruits PL 4. StyloweButy.pl 5. Mosquito 6. Dziedzic Pruski 7. Run Colors Piwna Shop 8. MniamMniam.pl 9. Red is Bad 10. love it 11. CzasNaButy 12. Butik 13. www.UrbanCity.pl 14. kelban.pl 15. Vubu.pl E-commerce - SII
 • 46. 46 3 174,61 425 948 FAN PAGE FANI SII 1. Telefony Samsung 929 469 -5125 29,09 -47,07% 2. Microsoft Lumia Polska 692 334 -11714 39,91 +83,14% 3. PlayStation Polska 425 948 +9111 174,61 +16,21% 4. ASUS Polska 273 879 +3647 18,88 +9,36% 5. Sony Mobile PL 273 865 +3270 78,93 -25,06% 6. Nikon Polska 265 682 -1107 18,05 -44,61% 7. Huawei Consumer Polska 240 214 -4366 15,75 +39,13% 8. Sony Polska 238 357 -3706 8,80 -30,91% 9. LG Polska 219 627 +4104 21,24 +394,73% 10. Intel Polska 202 763 +2630 26,58 -32,50% 11. Lenovo Polska 196 720 +17545 8,75 -9,02% 12. Panasonic Polska 158 721 -4578 4,70 +6,72% 13. Philips Polska 153 253 -2240 11,08 -22,66% 14. Acer Polska 114 669 +4377 7,17 -29,08% 15. HTC Polska 113 145 +15763 16,99 -34,15% SII FANI SII FANI SII FANI 2 1 3 174,61 425 948 29,09 929 469 39,91 692 334 FAN PAGE 1. Telefony Samsung 2. Microsoft Lumia Polska 3. PlayStation Polska 4. ASUS Polska 5. Sony Mobile PL 6. Nikon Polska 7. Huawei Consumer Polska 8. Sony Polska 9. LG Polska 10. Intel Polska 11. Lenovo Polska 12. Panasonic Polska 13. Philips Polska 14. Acer Polska 15. HTC Polska Elektronika - fani
 • 47. 47 3 39,91 690 835 FAN PAGE FANI SII 1. PlayStation Polska 421 376 +4539 174,61 +16,21% 2. Sony Mobile PL 268 921 -1674 78,93 -25,06% 3. Microsoft Lumia Polska 690 835 -13213 39,91 +83,14% 4. MSI Polska 47 797 +1286 34,17 +45,59% 5. Telefony Samsung 923 159 -11435 29,09 -47,07% 6. Intel Polska 201 088 +955 26,58 -32,50% 7. G-SHOCK polska 20 231 -104 24,08 +369,71% 8. Nvidia Polska 72 927 +911 22,25 +11,96% 9. LG Polska 213 707 -1816 21,24 +394,73% 10. Unitra 27 055 -58 19,75 +479,58% 11. ASUS Polska 269 905 -327 18,88 +9,36% 12. Nikon Polska 264 163 -2626 18,05 -44,61% 13. HTC Polska 112 605 +15223 16,99 -34,15% 14. Huawei Consumer Polska 240 176 -4404 15,75 +39,13% 15. Philips Sound Polska 40 294 -506 11,44 +11,49% 02 SII FANI SII FANI SII FANI 2 1 3 39,91 690 835 174,61 421 376 78,93 268 921 FAN PAGE 1. PlayStation Polska 2. Sony Mobile PL 3. Microsoft Lumia Polska 4. MSI Polska 5. Telefony Samsung 6. Intel Polska 7. G-SHOCK polska 8. Nvidia Polska 9. LG Polska 10. Unitra 11. ASUS Polska 12. Nikon Polska 13. HTC Polska 14. Huawei Consumer Polska 15. Philips Sound Polska Elektronika - SII
 • 48. 48 3 12,74 1 302 709 FAN PAGE FANI SII 1. Cropp 1 486 898 -9744 25,23 +3,76% 2. Reserved 1 355 593 +25135 32,73 +33,30% 3. House 1 302 709 -15920 12,74 -30,01% 4. Mohito 597 986 +1665 16,66 -46,98% 5. Sinsay 472 993 +13770 12,49 -30,93% 6. DIVERSE 403 832 +155 6,21 -32,92% 7. ALOHA FROM DEER 358 922 +1574 37,94 -62,63% 8. fasardi.com 332 512 +18217 3,31 +1 039,57% 9. 4F 318 044 +17194 28,20 +5,19% 10. New Balance Poland 315 626 +58953 255,23 +74,46% 11. Design by Mac Stopa 263 892 -4192 14,56 +42,77% 12. F&F Polska 232 361 -1575 10,01 -7,61% 13. New Look 217 904 +6478 8,44 -22,20% 14. DIAMANTE WEAR 217 205 +2547 52,13 +104,32% 15. Deichmann Polska 214 123 +4547 11,72 +38,60% 02 SII FANI SII FANI SII FANI 2 1 3 0,09 329 441 86,08 597 108 139,36 476 445 FAN PAGE 1. NIVEA 2. AVON Polska 3. AXE PL 4. Max Factor Polska 5. Dove 6. L’Oréal Paris Polska 7. Maybelline New York Polska 8. Garnier – Dbaj o siebie 9. Bourjois Polska 10. Gillette Polska 11. Old Spice Polska 12. Hebe 13. Playboy Fragrances Polska 14. Head & Shoulders Polska 15. P&G Polska Kosmetyki, uroda - fani
 • 49. 49 3 86,08 586 252 FAN PAGE FANI SII 1. C-Style by C-Thru 104 723 -1340 511,34 +5 241,52% 2. AVON Polska 473 201 -3931 139,36 -5,65% 3. NIVEA 586 252 -9587 86,08 +10,05% 4. Johnson's Baby Polska 57 959 +2457 60,08 +29,48% 5. Le Petit Marseillais Polska 44 963 +1429 52,77 -2,36% 6. FM GROUP World 15 322 +106 47,05 -61,45% 7. Maniewski Klub Fryzjerski 17 492 +685 39,18 -8,78% 8. Old Spice Polska 174 808 -2263 36,76 +171,82% 9. Golden Rose Polska 65 543 +2306 35,40 +45,26% 10. Laboratorium Kosmetyczne Joanna 81 979 +4037 34,08 +2,44% 11. Playboy Fragrances Polska 168 413 +1058 33,95 +24,19% 12. Drogerie Natura 153 766 +1964 28,19 -45,84% 13. L’Oréal Paris Polska 293 156 -6356 26,64 +109,23% 14. Garnier – Dbaj o siebie 238 243 -990 26,63 -71,62% 15. Cashmere 29 738 +755 26,29 -30,45% 02 SII FANI SII FANI SII FANI 2 1 3 86,08 586 252 511,34 104 723 139,36 473 201 FAN PAGE 1. C-Style by C-Thru 2. AVON Polska 3. NIVEA 4. Johnson's Baby Polska 5. Le Petit Marseillais Polska 6. FM GROUP World 7. Maniewski Klub Fryzjerski 8. Old Spice Polska 9. Golden Rose Polska 10. Laboratorium Kosmetyczne Joanna 11. Playboy Fragrances Polska 12. Drogerie Natura 13. L’Oréal Paris Polska 14. Garnier – Dbaj o siebie 15. Cashmere Kosmetyki, uroda - SII
 • 50. 50 3 31,60 313 370 FAN PAGE FANI SII 1. Mother Power 429 083 -8327 16,14 +50 686,56% 2. Nestlé - Zdrowy Start w Przyszłość 359 674 +477 26,47 +11,93% 3. BoboVita – Zawsze z Tobą, Mamo 313 370 -4554 31,60 +42,59% 4. Bo zdrowe dzieci to szczęśliwe dzieci 273 069 -5700 30,89 +11,44% 5. Gerber Polska 257 034 -3941 0,00 0,00% 6. Mama wraca do pracy 216 768 -2710 14,99 +15,19% 7. Mądrzy Rodzice 185 933 +7595 478,94 -48,67% 8. Wychowaj małego Profesora 162 438 -1304 8,04 +152,91% 9. Lovela 133 280 -2327 4,37 -51,04% 10. SuperMamy 116 039 +4889 245,70 -57,70% 11. Przytulenie ma znaczenie 104 637 -1513 1,11 -57,92% 12. Play-Doh 100 435 +13646 123,41 -15,95% 13. BabyOno 85 489 -315 171,63 -44,30% 14. dzieci.pl 80 805 +622 48,09 -36,53% 15. dziecisawazne.pl 76 650 +2693 138,77 -26,25% SII FANI SII FANI SII FANI 2 1 3 31,60 313 370 16,14 429 083 26,47 359 674 FAN PAGE 1. Mother Power 2. Nestlé - Zdrowy Start w Przyszłość 3. BoboVita – Zawsze z Tobą, Mamo 4. Bo zdrowe dzieci to szczęśliwe dzieci 5. Gerber Polska 6. Mama wraca do pracy 7. Mądrzy Rodzice 8. Wychowaj małego Profesora 9. Lovela 10. SuperMamy 11. Przytulenie ma znaczenie 12. Play-Doh 13. BabyOno 14. dzieci.pl 15. dziecisawazne.pl Matka i dziecko - fani
 • 51. 51 3 171,63 84 963 FAN PAGE FANI SII 1. Mądrzy Rodzice 182 118 +3780 478,94 -48,67% 2. SuperMamy 113 294 +2144 245,70 -57,70% 3. BabyOno 84 963 -841 171,63 -44,30% 4. dziecisawazne.pl 75 046 +1089 138,77 -26,25% 5. Play-Doh 92 974 +6185 123,41 -15,95% 6. Siostra Ania 14 289 +813 76,07 +105,21% 7. Playshoes Polska 5 514 -55 48,72 +450,82% 8. dzieci.pl 80 234 +51 48,09 -36,53% 9. Mamazone.pl 25 810 -5 36,55 +52,60% 10. La Millou 31 543 +1988 35,12 +18,31% 11. DZIECKO 38 100 -38 32,10 -9,74% 12. BoboVita – Zawsze z Tobą, Mamo 313 042 -4882 31,60 +42,59% 13. Bo zdrowe dzieci to szczęśliwe dzieci 273 102 -5667 30,89 +11,44% 14. Nestlé - Zdrowy Start w Przyszłość 356 670 -2527 26,47 +11,93% 15. HiPP Polska - Dla Najważniejszych na świecie 73 509 +1117 25,07 +25,93% SII FANI SII FANI SII FANI 2 1 3 171,63 84 963 478,94 182 118 245,70 113 294 FAN PAGE 1. Mądrzy Rodzice 2. SuperMamy 3. BabyOno 4. dziecisawazne.pl 5. Play-Doh 6. Siostra Ania 7. Playshoes Polska 8. dzieci.pl 9. Mamazone.pl 10. La Millou 11. DZIECKO 12. BoboVita – Zawsze z Tobą, Mamo 13. Bo zdrowe dzieci to szczęśliwe dzieci 14. Nestlé - Zdrowy Start w Przyszłość 15. HiPP Polska - Dla Najważniejszych na świe Matka i dziecko - SII
 • 52. 52 3 24,65 211 746 FAN PAGE FANI SII 1. Kia Motors Polska 293 142 +6568 39,95 -22,00% 2. BMW Polska 261 527 -872 45,82 -22,66% 3. Toyota Polska 211 746 +8470 24,65 -13,21% 4. Audi Polska 208 504 +11128 209,66 +6,64% 5. Mercedes-Benz Polska 205 861 -1658 134,53 -22,68% 6. Ford Polska 183 285 +5111 107,57 +15,35% 7. ŠKODA Polska 174 463 -345 25,90 -36,09% 8. Hyundai Polska 167 877 -3124 12,97 -22,49% 9. VERVA Street Racing 148 923 -2035 17,02 +5,47% 10. Renault PL 103 371 -2811 17,81 -15,04% 11. Volkswagen Polska 95 003 +2116 41,72 +153,26% 12. Lexus Polska 90 287 +8954 52,49 -6,53% 13. Yamaha Motor Polska 88 314 +467 12,49 +25,18% 14. Mercedes-AMG PL 86 033 -2255 33,53 +54,51% 15. Michelin Polska 85 679 +6692 18,64 +112,28% SII FANI SII FANI SII FANI 2 1 3 24,65 211 746 39,95 293 142 45,82 261 527 FAN PAGE 1. Kia Motors Polska 2. BMW Polska 3. Toyota Polska 4. Audi Polska 5. Mercedes-Benz Polska 6. Ford Polska 7. ŠKODA Polska 8. Hyundai Polska 9. VERVA Street Racing 10. Renault PL 11. Volkswagen Polska 12. Lexus Polska 13. Yamaha Motor Polska 14. Mercedes-AMG PL 15. Michelin Polska Motoryzacja - fani
 • 53. 53 3 107,57 180 082 FAN PAGE FANI SII 1. Audi Polska 202 865 +5489 209,66 +6,64% 2. Mercedes-Benz Polska 204 390 -3129 134,53 -22,68% 3. Ford Polska 180 082 +1908 107,57 +15,35% 4. Alfa Romeo Polska 44 315 -276 58,11 -1,57% 5. Jeep Polska 82 119 +4104 57,19 +10,82% 6. Lexus Polska 84 592 +3259 52,49 -6,53% 7. Kierunek Bałtyk 41 918 +1329 51,32 +61,50% 8. BMW Polska 258 970 -3429 45,82 -22,66% 9. Subaru Import Polska 6 804 +5330 43,39 +146,16% 10. Volkswagen Polska 93 195 +308 41,72 +153,26% 11. Kia Motors Polska 288 371 +1797 39,95 -22,00% 12. PEUGEOT POLSKA 67 891 +263 38,30 -32,15% 13. Mercedes-AMG PL 85 808 -2480 33,53 +54,51% 14. SEAT Polska 27 390 +3590 33,00 -38,99% 15. Fiat 68 630 +1973 28,48 +29,56% SII FANI SII FANI SII FANI 2 1 3 107,57 180 082 209,66 202 865 134,53 204 390 FAN PAGE 1. Audi Polska 2. Mercedes-Benz Polska 3. Ford Polska 4. Alfa Romeo Polska 5. Jeep Polska 6. Lexus Polska 7. Kierunek Bałtyk 8. BMW Polska 9. Subaru Import Polska 10. Volkswagen Polska 11. Kia Motors Polska 12. PEUGEOT POLSKA 13. Mercedes-AMG PL 14. SEAT Polska 15. Fiat Motoryzacja - SII
 • 54. 54 Odzież, moda - fani 3 12,74 1 302 709 FAN PAGE FANI SII 1. Cropp 1 486 898 -9744 25,23 +3,76% 2. Reserved 1 355 593 +25135 32,73 +33,30% 3. House 1 302 709 -15920 12,74 -30,01% 4. Mohito 597 986 +1665 16,66 -46,98% 5. Sinsay 472 993 +13770 12,49 -30,93% 6. DIVERSE 403 832 +155 6,21 -32,92% 7. ALOHA FROM DEER 358 922 +1574 37,94 -62,63% 8. fasardi.com 332 512 +18217 3,31 +1 039,57% 9. 4F 318 044 +17194 28,20 +5,19% 10. New Balance Poland 315 626 +58953 255,23 +74,46% 11. Design by Mac Stopa 263 892 -4192 14,56 +42,77% 12. F&F Polska 232 361 -1575 10,01 -7,61% 13. New Look 217 904 +6478 8,44 -22,20% 14. DIAMANTE WEAR 217 205 +2547 52,13 +104,32% 15. Deichmann Polska 214 123 +4547 11,72 +38,60% SII FANI SII FANI SII FANI 2 1 3 12,74 1 302 709 25,23 1 486 898 32,73 1 355 593 FAN PAGE 1. Cropp 2. Reserved 3. House 4. Mohito 5. Sinsay 6. DIVERSE 7. ALOHA FROM DEER 8. fasardi.com 9. 4F 10. New Balance Poland 11. Design by Mac Stopa 12. F&F Polska 13. New Look 14. DIAMANTE WEAR 15. Deichmann Polska
 • 55. 55 Odzież, moda - SII 3 133,52 119 335 FAN PAGE FANI SII 1. New Balance Poland 283 887 +27214 255,23 +74,46% 2. SKLEP DENLEY.PL 65 102 +1436 152,16 +6,84% 3. PANDORA Polska 119 335 +1880 133,52 -3,52% 4. PitBullCity 29 559 +356 65,17 -40,39% 5. LOCAL HEROES 166 460 -2056 58,97 -20,94% 6. DIAMANTE WEAR 216 367 +1709 52,13 +104,32% 7. Venezia 136 948 +7849 46,65 -30,19% 8. FashionPhilosophy Fashion Week Poland 49 792 -586 41,71 +329,24% 9. RISK made in warsaw 35 948 +707 41,45 -12,67% 10. Heppin.com 28 292 -135 40,17 -19,63% 11. ALOHA FROM DEER 356 879 -469 37,94 -62,63% 12. KOKA 71 722 -823 37,58 +7,54% 13. FlyHigh 144 161 +4476 33,83 +7,20% 14. Reserved 1 338 050 +7592 32,73 +33,30% 15. Yeah Bunny 47 775 +214 32,08 -27,82% SII FANI SII FANI SII FANI 2 1 3 133,52 119 335 255,23 283 887 152,16 65 102 FAN PAGE 1. New Balance Poland 2. SKLEP DENLEY.PL 3. PANDORA Polska 4. PitBullCity 5. LOCAL HEROES 6. DIAMANTE WEAR 7. Venezia 8. FashionPhilosophy Fashion Week Poland 9. RISK made in warsaw 10. Heppin.com 11. ALOHA FROM DEER 12. KOKA 13. FlyHigh 14. Reserved 15. Yeah Bunny
 • 56. 56 3 38,17 371 480 FAN PAGE FANI SII 1. Tyskie 478 616 -10372 31,11 +119,82% 2. Lech 448 862 -5491 82,87 +15,02% 3. Żywiec 371 480 +2506 38,17 +15,71% 4. Redd's 368 014 -7732 33,92 +21,88% 5. Żubr 359 205 -5697 73,22 +54,26% 6. Desperados 349 778 0 6,90 +554,36% 7. Warka Radler 276 790 -1674 92,88 +239,96% 8. Warka 267 537 -5811 9,63 -55,05% 9. Książęce 114 365 -2183 11,00 -31,75% 10. Perła 109 408 +2438 53,71 -40,72% 11. Łomża 79 344 +450 20,74 +11,53% 12. Lord Somersby 75 600 +4163 26,28 +19,05% 13. Paulaner Polska 65 380 +4005 38,75 +35,64% 14. Wojak 59 798 +3255 48,15 +191,37% 15. Browar Ciechan 51 170 +207 6,73 +21,42% SII FANI SII FANI SII FANI 2 1 3 38,17 371 480 31,11 478 616 82,87 448 862 FAN PAGE 1. Tyskie 2. Lech 3. Żywiec 4. Redd's 5. Żubr 6. Desperados 7. Warka Radler 8. Warka 9. Książęce 10. Perła 11. Łomża 12. Lord Somersby 13. Paulaner Polska 14. Wojak 15. Browar Ciechan Piwo - fani
 • 57. 57 3 73,22 357 557 FAN PAGE FANI SII 1. Warka Radler 273 622 -4842 92,88 +239,96% 2. Lech 446 066 -8287 82,87 +15,02% 3. Żubr 357 557 -7345 73,22 +54,26% 4. Perła 107 402 +432 53,71 -40,72% 5. Wojak 57 539 +996 48,15 +191,37% 6. Paulaner Polska 62 122 +747 38,75 +35,64% 7. Żywiec 366 294 -2680 38,17 +15,71% 8. Redd's 367 765 -7981 33,92 +21,88% 9. Tyskie 477 273 -11715 31,11 +119,82% 10. Lord Somersby 72 409 +972 26,28 +19,05% 11. Browar Amber 31 774 +1659 21,97 +39,79% 12. Łomża 78 493 -401 20,74 +11,53% 13. AleBrowar 20 449 +345 19,06 +7,67% 14. Tatra 27 836 -439 16,50 +116,10% 15. Cornelius - kogut wśród piw 46 621 +101 12,75 -2,95% SII FANI SII FANI SII FANI 2 1 3 73,22 357 557 92,88 273 622 82,87 446 066 FAN PAGE 1. Warka Radler 2. Lech 3. Żubr 4. Perła 5. Wojak 6. Paulaner Polska 7. Żywiec 8. Redd's 9. Tyskie 10. Lord Somersby 11. Browar Amber 12. Łomża 13. AleBrowar 14. Tatra 15. Cornelius - kogut wśród piw Piwo - SII
 • 58. 58 NI 3 352,32 589 949 FAN PAGE FANI SII 1. Radio ESKA 1 856 017 -20178 229,49 -70,89% 2. RMF FM 632 403 +6833 292,77 0,00% 3. RMF MAXXX 589 949 -200 352,32 +19,29% 4. Radio ZET 482 366 -1548 173,70 +7 119,11% 5. EskaROCK 365 973 -9365 169,44 -10,81% 6. RMF24.pl 263 920 +6974 547,67 +34,35% 7. Trójka - Program 3 Polskiego Radia 263 465 +745 26,01 +1 057,36% 8. Radio Złote Przeboje 211 610 +1520 103,71 -45,06% 9. Antyradio 187 304 +7035 950,82 -6,11% 10. czworka 140 948 +2633 56,77 +41 856,64% 11. Planeta FM 140 175 -739 660,71 +34,29% 12. Radio ZET Chilli 114 551 -1718 32,87 -16,36% 13. Rock Radio 104 613 +2054 93,82 +69,04% 14. Radio TOK FM 83 213 +648 150,42 -42,67% 15. Tuba fm 72 768 -1650 9,18 +43,96% SII FANI SII FANI SII FANI 2 1 3 352,32 589 949 229,49 1 856 017 292,77 632 403 FAN PAGE 1. Radio ESKA 2. RMF FM 3. RMF MAXXX 4. Radio ZET 5. EskaROCK 6. RMF24.pl 7. Trójka - Program 3 Polskiego Radia 8. Radio Złote Przeboje 9. Antyradio 10. czworka 11. Planeta FM 12. Radio ZET Chilli 13. Rock Radio 14. Radio TOK FM 15. Tuba fm Radio - fani
 • 59. 59 NI 3 352,32 589 949 FAN PAGE FANI SII 1. Radio ESKA 1 856 017 -20178 229,49 -70,89% 2. RMF FM 632 403 +6833 292,77 0,00% 3. RMF MAXXX 589 949 -200 352,32 +19,29% 4. Radio ZET 482 366 -1548 173,70 +7 119,11% 5. EskaROCK 365 973 -9365 169,44 -10,81% 6. RMF24.pl 263 920 +6974 547,67 +34,35% 7. Trójka - Program 3 Polskiego Radia 263 465 +745 26,01 +1 057,36% 8. Radio Złote Przeboje 211 610 +1520 103,71 -45,06% 9. Antyradio 187 304 +7035 950,82 -6,11% 10. czworka 140 948 +2633 56,77 +41 856,64% 11. Planeta FM 140 175 -739 660,71 +34,29% 12. Radio ZET Chilli 114 551 -1718 32,87 -16,36% 13. Rock Radio 104 613 +2054 93,82 +69,04% 14. Radio TOK FM 83 213 +648 150,42 -42,67% 15. Tuba fm 72 768 -1650 9,18 +43,96% SII FANI SII FANI SII FANI 2 1 3 352,32 589 949 229,49 1 856 017 292,77 632 403 FAN PAGE 1. Radio ESKA 2. RMF FM 3. RMF MAXXX 4. Radio ZET 5. EskaROCK 6. RMF24.pl 7. Trójka - Program 3 Polskiego Radia 8. Radio Złote Przeboje 9. Antyradio 10. czworka 11. Planeta FM 12. Radio ZET Chilli 13. Rock Radio 14. Radio TOK FM 15. Tuba fm Radio - SII
 • 60. 60 3 200,66 998 155 FAN PAGE FANI SII 1. ESKA TV 1 360 863 +9346 461,87 -20,38% 2. MTV Polska 1 049 488 -34251 56,45 +323,23% 3. Disney Channel Polska 998 155 -11171 200,66 -33,40% 4. VIVA Polska 932 262 -23256 114,99 -26,38% 5. TVN24.pl 793 263 +22271 2 154,36 -37,41% 6. 4fun.tv 786 275 -9054 286,64 -94,48% 7. TVN 785 831 +20668 1 301,18 -20,74% 8. M jak miłość 686 245 +30057 196,23 -82,88% 9. Voice of Poland TVP 600 722 -2013 32,54 +403,54% 10. Rodzinka.pl TVP 584 700 -10090 39,51 -33,66% 11. ipla 490 500 +6205 36,09 -35,71% 12. Nickelodeon 443 752 +1021 429,37 -2,35% 13. Discovery Channel Polska 395 591 +43 39,59 -29,89% 14. BBC Knowledge Polska 381 057 +2015 78,08 -39,04% 15. TVN Turbo 350 953 +2584 59,09 -40,30% SII FANI SII FANI SII FANI 2 1 3 200,66 998 155 461,87 1 360 863 56,45 1 049 488 FAN PAGE 1. ESKA TV 2. MTV Polska 3. Disney Channel Polska 4. VIVA Polska 5. TVN24.pl 6. 4fun.tv 7. TVN 8. M jak miłość 9. Voice of Poland TVP 10. Rodzinka.pl TVP 11. ipla 12. Nickelodeon 13. Discovery Channel Polska 14. BBC Knowledge Polska 15. TVN Turbo TV - fani
 • 61. 61 3 1 011,78 131 489 FAN PAGE FANI SII 1. TVN24.pl 777 067 +6075 2 154,36 -37,41% 2. TVN 770 809 +5646 1 301,18 -20,74% 3. tvp.info 131 489 +2955 1 011,78 +15,51% 4. TLC Polska 139 157 +107 726,96 +78,08% 5. Eurosport 288 485 -2955 613,26 +107,69% 6. Telewizja Republika 65 769 +1194 591,80 -25,66% 7. ESKA TV 1 348 354 -3163 461,87 -20,38% 8. Nickelodeon 435 816 -6915 429,37 -2,35% 9. Comedy Central Polska 218 954 -1129 357,35 +18,24% 10. 4fun.tv 780 534 -14795 286,64 -94,48% 11. TVP Sport 218 897 -641 264,57 +70,62% 12. Hell's Kitchen Polska 147 374 +3852 240,21 +19,98% 13. TVS 30 657 -289 208,77 +152,50% 14. Disney Channel Polska 993 885 -15441 200,66 -33,40% 15. M jak miłość 677 958 +21770 196,23 -82,88% SII FANI SII FANI SII FANI 2 1 3 1 011,78 131 489 2 154,36 777 067 1 301,18 770 809 FAN PAGE 1. TVN24.pl 2. TVN 3. tvp.info 4. TLC Polska 5. Eurosport 6. Telewizja Republika 7. ESKA TV 8. Nickelodeon 9. Comedy Central Polska 10. 4fun.tv 11. TVP Sport 12. Hell's Kitchen Polska 13. TVS 14. Disney Channel Polska 15. M jak miłość TV - SII
 • 62. NapoleonCat.com Wita Stwosza 59a 02-661 Warszawa hello@napoleoncat.com +48 22 378 32 99 opracował Oskar Berezowski oskar@napoleoncat.com