โครงงานภาพสวยด้วย Photoshop

31,092 views

Published on

ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนช่วยให้โครงงานนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

Published in: Education
1 Comment
5 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
31,092
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
284
Comments
1
Likes
5
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

โครงงานภาพสวยด้วย Photoshop

 1. 1. WELCOME<br />ภาพสวยด้วยPHOTOSHOP<br />
 2. 2. ที่มาและความสำคัญ<br />ในปัจจุบันนี้การทำงานหรือตกแต่งชิ้นงานโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับรูปภาพหรือชิ้นงานที่ต้องการความสวยงามต่างๆคงไม่มีใครปฏิเสธได้ว่าการตกแต่งภาพด้วยคอมพิวเตอร์ได้กลายเป็นหน้าที่หลักซึ่งเป็นหนึ่งในหลายๆหน้าที่ของเจ้าคอมพิวเตอร์ตัวเก่งประจำบ้านและสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการแต่งภาพไม่ว่าจะเป็นมือใหม่หัดแต่งหรือมือเก่าก็คงไม่มีใครปฏิเสธได้อีกเช่นกันว่า Program Adobe Photoshop ก็เป็นโปรแกรมหนึ่งที่น่าสนใจและกำลังเป็นที่นิยมใช้งานมากในปัจจุบัน <br />
 3. 3. จากเหตุผลที่ได้กล่าวมาในข้างต้นทำให้กลุ่มของข้าพเจ้าจึงเลือกที่จะศึกษาเกี่ยวกับโปรแกรม Adobe Photoshop ให้ท่องแท้ เพื่อที่จะได้นำความสามารถอันหลากหลายของการทำงานของเจ้าโปรแกรมนี้ได้ไปเผยแพร่ต่อให้ผู้ที่สนใจจะศึกษาเกี่ยวกับการตกแต่งภาพ <br />
 4. 4. จุดประสงค์<br />1. เพื่อศึกษาวิธีการใช้งานของโปรแกรม adobe photoshop<br />2.เพื่อเสริมสร้างทักษะการใช้โปรแกรม adobe photoshopให้เกิดความชำนาญ<br />3. เพื่อเผยแพร่ประโยชน์และเทคนิคพื้นฐานและเทคนิคอื่นๆ ของโปรแกรม adobe photoshop<br />
 5. 5. สมมติฐานของการศึกษาค้นคว้า<br />1.ทราบวิธีการใช้งานของโปรแกรม Adobe Photoshop<br />2.ทราบทักษะการใช้โปรแกรม Adobe Photoshop ให้เกิดความชำนาญ<br />3.ทราบการใช้และเทคนิคพื้นฐานอื่นๆ ของโปรแกรม Adobe Photoshopโดยนำเสนอผ่านบทเรียน<br />
 6. 6. ขอบเขตของโครงงาน<br />1.ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง<br />ประชากร คือ บุคคลที่มีความสนใจในการแต่งภาพ<br /> กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3 จำนวน 45 คน<br />2.ตัวแปรที่ศึกษา<br />ตัวแปรต้น คือ นักเรียนที่ศึกษาการใช้ photoshopจากการนำเสนอผ่านสื่อด้วยโปรแกรม Powerpoint<br /> ตัวแปรตาม คือ ความรู้ความเข้าใจในการใช้โปรแกรม photoshop<br />ตัวแปรควบคุม คือ เวอร์ชันของโปรแกรม Photoshop ที่ใช้ (Photoshop CS3)<br />
 7. 7. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ<br />1.ได้รับความรู้เกี่ยวกับโปรแกรม Photoshop จากการทำโครงงาน<br />2.ได้นำความรู้ที่ได้รับจากการทำโครงงาน Photoshop ไปใช้ในการทำรายงาน การแต่งภาพ และยังสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้<br />3.ได้ฝึกการใช้โปรแกรม Photoshop จนเกิดความชำนาญ<br />4.ได้ฝึกการทำงานเป็นหมู่คณะ<br />
 8. 8. เอกสารที่เกี่ยวข้อง<br />
 9. 9. ความเป็นมาของโปรแกรม Adobe Photoshop<br />หลายคนคงคิดว่า Photoshop เกิดมาจากทีมโปรแกรมเมอร์ของ Adobe แต่จริงๆ มันถูกสร้างโดยสองพี่น้องนักศึกษาปริญญาเอก กับพนักงานของ ILM ต่างหากพี่น้องคู่นี้คือ Thomas Knoll นักศึกษาปริญญาเอกที่ University of Michigan ในขณะนั้น เขาทำโปรแกรมแสดงผลกราฟิกบน Mac Plus โดยใช้ชื่อว่า Display เมื่อน้องชายของเขาคือ John ซึ่งเป็นนักถ่ายภาพสมัครเล่น และทำงานที่ ILM มาเห็นโปรแกรมเข้า ก็บอกว่ามันเหมือนกับโปรแกรม Pixar Image Computers (สมัยที่ Pixar ยังอยู่กับ LucasFilmและยังไม่ทำหนัง) ทั้งสองคนจึงมองเห็นโอกาสธุรกิจ Display เพิ่มความสามารถในการแปลงภาพเข้ามาตามที่ John เห็นสมควร ก่อนจะเปลี่ยนชื่อเป็น ImageProและไปเร่ขายตามบริษัทซอฟต์แวร์ แต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จ สุดท้ายมาเจอกับ Adobe และก็กลายเป็น Photoshop ที่เรารู้จักกันจนทุกวันนี้<br />
 10. 10. โปรแกรม Photoshop เวอร์ชั่นแรกนั้นเริ่มต้นสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1990 และได้รับการพัฒนามาเรื่อย ๆ จากเวอร์ชั่น 2, 2.5, 3, 4, 5, 5.5 เวอร์ชั่น 6, 7, CS จนถึงเวอร์ชั่นล่าสุดในปัจจุปัน ที่เรียกกันว่าเวอร์ชั่นCS3โดยได้ทำการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการกับภาพกราฟิคขึ้นเรื่อย ๆ จากเดิมที่เน้นใช้งานเพื่อการสร้างภาพสิ่งพิมพ์ ก็หันมาเน้นเกี่ยวกับการจัดการภาพกราฟิคที่ใช้บนเว็บมากยิ่งขึ้น และนอกจากนี้แล้วยังได้สร้างโปรแกรม ImageReadyซึ่งเป็นโปรแกรมที่ใช้สร้างภาพเคลื่อนไหวควบคู่มากับโปรแกรม Photoshop อีกด้วย เพื่อเพิ่มความสามารถเกี่ยวกับการทำภาพกราฟิกที่ใช้สำหรับการทำเว็บโดยเฉพาะปัจจุบันโปรแกรม Photoshop เป็นโปรแกรมที่ได้รับความนิยมอย่างมากจากผู้สร้างเว็บไซต์ ไม่ว่าจะเป็นการนำมาสร้างหรือตกแต่งภาพ เนื่องมาจากคุณสมบัติที่โดดเด่น ใช้งานง่าย มีเอฟเฟคต่าง ๆ ให้เลือกใช้งานมากมาย<br />
 11. 11. การใช้งาน Photoshopเบื้องต้น<br />ในขั้นแรกก่อนที่เราจะเริ่มเข้าบทเรียนเรื่อง Photoshop เราต้องทำความเข้าใจก่อนว่า โปรแกรมนี้ใช้สำหรับการใช้งานในด้านการสร้างภาพกราฟิก ภาพกราฟิก คือ ภาพที่ผ่านการตกแต่งด้วยคอมพิวเตอร์อาจเป็นภาพที่สร้างสรรค์ใหม่หมดหรือ ภาพที่นำมารีทัช โดยการใช้โปรแกรมกราฟิกมาสร้างสรรค์จนเสร็จสมบูรณ์ ซึ่งโปรแกรม ด้านกราฟิกก็มีหลายโปรแกรมด้วยกัน แต่โปรแกรมที่นิยมใช้มากที่สุดคือ Adobe Photoshop นั่นเอง ภาพที่เราเห็นบนคอมพิวเตอร์นั้น เกิดจากการเรียงตัวของจุดสีที่มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมๆจำนวนมากมาเรียงประกอบกันเป็นภาพให้เรามองเห็น โดยจุดสีนั้นก็จะมีสีสันแตกต่างกันไป เราเรียกจุดสีเหล่านั้นว่า "พิกเซล" (Pixel) ซึ่งพิกเซลเหล่านี้เป็นตัวกำหนดถึงความคมชัด ของแต่ละภาพ<br />
 12. 12. หน้าจอของ Photoshop<br />เมื่อเปิดโปรแกรม Photoshop ขึ้นมา เราก็จะเห็นเครื่องมือในการทำงานจำนวนมาก ได้แก่ไตเติลบาร์(Title Bar), เมนูบาร์(Menu Bar), ออปชั่นบาร์(Option Bar), กล่องเครื่องมือ(Toolbox), พาเลต(Palette)ต่างๆและแถบสถานะ(Status Bar)<br />
 13. 13.
 14. 14. ขั้นตอนการดำเนินการ<br />
 15. 15. มีการกำหนดวิธีการในการศึกษาค้นคว้าไว้ดังนี้ 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง2. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า 3. วิธีการดำเนินการสร้างเครื่องมือในการศึกษาค้นคว้า 4. วิธีการดำเนินการทดลองและการเก็บรวบรวมค้นคว้า 5. การวิเคราะห์ข้อมูล 6. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล<br />
 16. 16. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง<br />1. ประชากร ได้แก่ นักเรียนโรงเรียนสุรวิทยาคาร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 5 ห้องเรียน รวม 225คน ที่เรียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 25492. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ เป็นนักเรียนโรงเรียนสุรวิทยาคาร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3 จำนวน 1 ห้องเรียน รวม 45 คน ที่เรียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2549<br />
 17. 17. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า<br />เครื่องมือใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้มี 2 ชนิด ประกอบด้วย 1. บทเรียนคอมพิวเตอร์ เรื่อง ภาพสวยด้วย Photoshop กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(วิชาคอมพิวเตอร์)ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 2. แบบวัดความพึงพอใจที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องภาพสวยด้วย Photoshop<br />
 18. 18. วิธีการดำเนินการสร้างเครื่องมือในการศึกษาค้นคว้า<br />1. การสร้างเครื่องมือในการศึกษาค้นคว้า1.1 กำหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่จะศึกษา1.2 สร้างเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลและบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน- บทเรียนคอมพิวเตอร์ในรูปแบบ power point - บทเรียนคอมพิวเตอร์ในรูปแบบวิดีโอ<br /> 1.3การเก็บรวบรวมข้อมูล - ให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3 ศึกษาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนและทำแบบวัดความพึงพอใจที่มีต่อบทเรียน 1.4. การวิเคราะห์ข้อมูล - นำแบบวัดความพึงพอใจที่มีต่อบทเรียนมาวิเคราะห์ประสิทธิภาพของบทเรียนที่มีต่อผู้เรียน<br />
 19. 19. แผนกำหนดเวลาปฏิบัติงาน<br />
 20. 20.
 21. 21. 2. แบบวัดความพึงพอใจที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ผู้วิจัยได้ดำเนินการสร้างตามขั้นตอนดังนี้<br />2.1 ศึกษาวิธีการสร้างแบบวัดความพึงพอใจที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 2.2สร้างแบบวัดความพึงพอใจที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนจำนวน10 ข้อ 2.3 นำแบบวัดความพึงพอใจที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่สร้างเสร็จทั้ง 10 ข้อไปเสนออาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบความชัดเจนของภาษาและความถูกต้องตามเนื้อหา 2.4 นำแบบวัดความพึงพอใจที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่ผ่านการตรวจสอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา เสนอผู้เชี่ยวชาญพิจารณาตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา 2.5 นำแบบวัดความพึงพอใจที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ที่ผ่านการปรับปรุงแก้ไขตามคำแนะนำแล้วไปทดลองใช้กับกลุ่มทดลอง 2.6 พิมพ์แบบวัดความพึงพอใจฉบับจริงเพื่อใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป<br />
 22. 22. 3. นำเสนอให้ผู้เชี่ยวชาญด้านโปรแกรมและสื่อการสอนตรวจสอบความถูกต้องและความเหมาะสมในการออกแบบบทเรียน ทั้งในด้านเนื้อหา ด้านการออกแบบการสอนและแบบปลายเปิดในส่วนท้ายของแบบประเมินเพื่อถามข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญ 2 ท่านคือ คุณครู<br />
 23. 23. วิธีการดำเนินการทดลองและการเก็บรวบรวมข้อมูล<br />ผู้ศึกษาค้นคว้ามีวิธีดำเนินการศึกษาค้นคว้าและเก็บรวบรวมข้อมูลโดยมีขั้นตอนดังนี้ 1. นำบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่ผ่านการตรวจสอบแก้ไขจากผู้เชี่ยวชาญแล้วไปทดลอง เพื่อตรวจสอบคุณภาพของบทเรียนและทำการแก้ไขปรับปรุงแล้วนำไปใช้ทดลองจริง 2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ ได้แก่นักเรียนโรงเรียนสุรวิทยาคาร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3 จำนวน 1 ห้องเรียน รวม 45 คน ที่เรียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2549<br />
 24. 24. การดำเนินการทดลอง<br /> 1. ให้กลุ่มตัวอย่างศึกษาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องภาพสวยด้วย Photoshop ในระยะเวลาที่กำหนด คือ 1 ชั่วโมง 30 นาที โดยมีเนื้อหาของบทเรียนดังนี้ <br /> บทเรียนที่ 1 เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรม Photoshop บทเรียนที่ 2วิธีการทำรูปสีท่ามกลางรูปขาวดำ บทเรียนที่ 3การทำรูปถ่ายให้เป็นรูปวาด บทเรียนที่ 4การทำภาพพื้นหลังให้เป็นภาพ 3D Abstract บทเรียนที่ 5การทำริมฝีปากสวยด้วยลิปกรอสโดยโฟโตชอป 2 ให้กลุ่มตัวอย่างทำแบบวัดความพึงพอใจที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์<br />
 25. 25. บทเรียนที่ 1 เรื่องรู้จักกับโปรแกรม Photoshop<br /> โปรแกรม Photoshop เป็นโปรแกรมในตระกูล Adobe ที่ใช้สำหรับตกแต่งภาพถ่ายและภาพกราฟฟิก ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นงานด้านสิ่งพิมพ์ นิตยสาร และงานด้านมัลติมีเดีย อีกทั้งยังสามารถ retouch ตกแต่งภาพและการสร้างภาพ ซึ่งกำลังเป็นที่นิยมสูงมากในขณะนี้ เราสามารถใช้โปรแกรม Photoshop ในการตกแต่งภาพ การใส่ Effect ต่าง ๆให้กับภาพ และตัวหนังสือ การทำภาพขาวดำ การทำภาพถ่ายเป็นภาพเขียน การนำภาพมารวมกัน การ Retouch ตกแต่งภาพต่างๆ<br />
 26. 26. ประวัติความเป็นมาของโปรแกรม Photoshop<br />หลาย คนคงคิดว่า Photoshop เกิดมาจากทีมโปรแกรมเมอร์ของ Adobe แต่จริงๆ มันถูกสร้างโดยสองพี่น้องนักศึกษาปริญญาเอก กับพนักงานของ ILM พี่น้องคู่นี้คือ Thomas Knoll นักศึกษาปริญญาเอกที่ University of Michigan ในขณะนั้น เขาทำโปรแกรมแสดงผลกราฟิกบน Mac Plus โดยใช้ชื่อว่า Display เมื่อน้องชายของเขา คือ John ซึ่งเป็นนักถ่ายภาพสมัครเล่น และทำงานที่ ILM มาเห็นโปรแกรมเข้า ก็บอกว่ามันเหมือนกับโปรแกรม Pixar Image Computers (สมัยที่ Pixar ยังอยู่กับ Lucas Film และยังไม่ทำหนัง)<br />
 27. 27. ประวัติความเป็นมาของโปรแกรม Photoshop<br />ทั้งสองคนจึงมองเห็นโอกาส ธุรกิจ Display เพิ่มความสามารถในการแปลงภาพเข้ามาตามที่ John เห็นสมควรก่อนจะเปลี่ยนชื่อเป็น Image Pro และไปเร่ขายตามบริษัทซอฟต์แวร์ แต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จ สุดท้ายมาเจอกับ Adobe และก็กลายเป็น Adobe Photoshop ที่เรารู้จักกันจนทุกวันนี้<br />
 28. 28. ส่วนประกอบของโปรแกรม Photoshop<br />หน้าจอของ Photoshop<br />
 29. 29. 2. ส่วนประกอบต่างๆของโปรแกรม Photoshop<br />2.1 แถบคำสั่ง<br />- File กลุ่มคำสั่งต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการไฟล์ เช่น การเปิด-ปิดไฟล์ การบันทึกและการพิมพ์<br />- Edit กลุ่มคำสั่งต่างๆ เกี่ยวกับการปรับแต่ง เช่น การตัด การคัดลอก <br />- Image กลุ่มคำสั่งเกี่ยวกับการปรับแต่งและการตกแต่งภาพ <br />- Layer กลุ่มคำสั่งๆ ที่ใช้ในการจัดการ layer<br />- Select กลุ่มคำสั่งต่างเกี่ยวกับการจัดการและการปรับรูปแบบขอบเขตของการเลือก (Selection)<br />- Filter กลุ่มคำสั่งต่างเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนภาพอัตโนมัติต่างๆ เช่นFilter และ Plug-in<br />- View กลุ่มคำต่างๆ เกี่ยวกับการกำหนดมุมมองภาพ เช่น การย่อขยาย รวมทั้งการกำหนดตำแหน่ง ของการวัด เช่น เส้น กริดไกด์ และไม้บรรทัด<br />- Window กลุ่มคำสั่งต่างๆเกี่ยวกับการจัดการพาเลต ให้ปรากฏหรือไม่ปรากฏบนหน้าจอ<br />- Help รวบรวมคำแนะนำต่างๆ ในการใช้งานโปรแกรม<br />
 30. 30. 2.2 กล่องเครื่องมือ (Toolbox) <br /> กล่องที่ใช้เก็บอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการทำงาน เช่น เครื่องมือเกี่ยวกับการวาดภาพ การเทสี เครื่องมือการสร้าง (Selection) รวมถึงการพิมพ์ตัวอักษรต่างๆ ซึ่งแบ่งเป็นกลุ่มได้ดังนี้<br />
 31. 31. 2.3 แถบกำหนดรูปแบบของเครื่องมือหรือOption bar<br />จะปรากฏเมื่อเราใช้เครื่องมือในกล่องเครื่องมือ เช่น เมื่อเรากดตัว Text Option bar จะปรากฏออกมาดังนี้<br />จะสังเกตได้ว่าแถบของ Option bar นี้จะมีตัวกำหนดรูปแบบของเครื่องมือแสดงอยู่และในเครื่องมือแต่ละอย่างจะมีตัวกำหนดรูปแบบของเครื่องมือที่แตกต่างกันไปซึ่งเราสามารถใช้งานได้อย่างสะดวกสบาย<br />
 32. 32. 2.4 พาเลต <br /> สามารถกด Tab เพื่อเก็บพาเลตและกล่องเครื่องมือได้หรือสามารถกด F6-F9 เพื่อปิดพาเลตเหล่านี้<br />
 33. 33. 2.5 แถบสถานะ <br /> เป็นแถบที่บ่งบอกถึงวิธีการทำงาน เช่น การเซฟ การเปิดไฟล์ ฯลฯ<br />
 34. 34. การเกิดภาพกราฟิกบนเครื่องคอมพิวเตอร์<br />ภาพที่เราเห็นบนคอมพิวเตอร์นั้น เกิดจากการเรียงตัวของจุดสีที่มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมๆ จานวนมากมาเรียงประกอบกันเป็นภาพให้เรามองเห็น โดยจุดสีนั้นก็จะมีสีสันแตกต่างกันไป เราเรียกจุดสีเหล่านั้นว่า "พิกเซล" (Pixel) ซึ่งพิกเซลเหล่านี้เป็นตัวกำหนดถึงความคมชัด ของแต่ละภาพและแบ่งได้ออกเป็น 2 ชนิดคือ <br />1. ภาพแบบเวคเตอร์<br />เป็นภาพที่เกิดจากเส้นตรงเส้นโค้งและสีต่างๆ มักใช้ในงานที่ต้องการ ความแม่นยาและความละเอียดสูง จุดเด่นของภาพลักษณะนี้คือ เมื่อขยายภาพภาพนั้น จะยังคงความคมชัดอยู่<br />
 35. 35. 2. ภาพแบบบิตแมป <br />หรือเรียกอีกอย่างว่า ภาพแบบราสเตอร์(RasterImage)เป็นภาพที่เกิดจาก เม็ดสีเล็กๆ มาเรียงประกอบกันเป็นภาพให้เรามองเห็น โดยเราเรียกจุดสีเหล่านั้นว่า "พิกเซล" (Pixel)<br />
 36. 36. บทเรียนที่ 2 เรื่องการทำภาพสีท่ามกลางภาพขาวดำ<br />1. เปิดรูปขึ้นมา<br />
 37. 37. 2. ไปที่เครื่องมือตามรูปนะ เลือกใช้เครื่องมืออันไหนก็ได้ แล้วแต่จะถนัด<br />
 38. 38. 3. ลากเส้นไปตามส่วนที่ต้องการ แล้วจะได้ตามภาพ<br />
 39. 39. 4. ไปที่ Select – Inverse<br />
 40. 40. 5. แล้วจะมีเส้นประขึ้นตามกรอบ ตามรูป<br />
 41. 41. 6. ไปที่ Image – Adjustments – Desaderate<br />
 42. 42. 7. แล้วก็จะได้แบบนี้<br />
 43. 43. 8. ไปที่ Select – Deselect เป็นอันเสร็จเรียบร้อย<br />
 44. 44. บทเรียนที่ 3 เรื่องการทำรูปถ่ายให้เป็นภาพวาด<br />1. เปิดรูปที่ต้องการขึ้นมาเลยค่ะ <br />
 45. 45. 2.Copy layer Background ขึ้นมาอีกlayer โดยการคลิกขวาที่พาเลตเลเยอร์แล้วเลือก Duplicate Layer หรือจะกด Ctrl+Jที่คีย์บอร์ดก็ได้ค่ะ<br />แล้วเราจะได้อีก layer หนึ่งที่เหมือนกัน ซ้อนอยู่ด้านบนของ layer เดิมแบบนี้<br />
 46. 46. 3. ทำการ invert layer บนโดยไปที่เมนูบาร์ เลือก<br />Image >> Adjustments >> Invert หรือกด Ctrl+iที่คีย์บอร์ด <br />รูปของเราก็จะกลายเป็นแบบนี้<br />
 47. 47. 4. ไปที่พาเลตเลเยอร์ เปลี่ยน Blending Mode ของlayer ที่เรา invert เมื่อสักครู่ จาก Normal เป็น Color Dodge ดังรูป<br />ตอนนี้รูปของเรากลายเป็นแบบนี้ไปแล้ว <br />
 48. 48. 5. ไปที่เมนูบาร์ เลือก Filter >> Other >> Minimum จะมีหน้าต่างอีกอันขึ้นมาดังภาพ ให้เราตั้งค่าในช่อง Radius ให้เป็น 1 หรือไม่ก็ 2 <br />(ในตัวอย่างใช้ค่า =1)<br />เสร็จแล้วกด OK รูปที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้<br />
 49. 49. 6.ไปที่พาเลตเลเยอร์อีกครั้ง copy layer Background ขึ้นมาอีกlayer หนึ่ง (วิธีตามข้อ2.) แล้ว layer ใหม่นี้ขึ้นมาไว้บนสุดให้หน้าตาของพาเลตเลเยอร์เป็นดังรูป <br />แล้วเปลี่ยน Blending Mode จาก Normal เป็น Hard Light<br />
 50. 50. 7.จากนั้น Copy layer จากข้อ 6. ขึ้นมาอีกlayer หนึ่งแล้วเปลี่ยน Blending Mode ให้เป็น Color ค่ะ<br />แล้วผลลัพธ์ที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้<br />
 51. 51. บทเรียนที่ 4 เรื่องการทำภาพ 3D Abstract<br />1.ก่อนอื่นเปิดไฟล์ New ตั้งขนาดภาพตามต้องการ set สี Background และ Foreground ให้เป็นดำและขาว<br />2. ไปที่ Filter > Render > clouds จะได้ภาพขมุกขมัวคล้ายเมฆครึ้มฟ้าครึ้มฝนดังรูปล่าง<br />
 52. 52. 3.ไปที่ Filter > Stylize > extrude และ set ค่าตามรูป<br />
 53. 53. 4. ทำอีกที Filter > Stylize > extrude แต่ปรับ setting ตามรูปต่อมา<br />จะได้ดังรูปข้างล่าง<br />
 54. 54. บทเรียนที่ 5 เรื่องการทำริมฝีปากให้สวยงามด้วย Lip Gloss <br />1. เปิดรูปที่ต้องการ<br />
 55. 55. 2. ใช้ Pen Tool ในการเลือกรูปริมฝีปากค่ะ แล้วทำการกด Ctrl+C แล้วจึงCrtl+V<br />
 56. 56. 3. ไปที่ Filter>Artistic>Plastic Wrap ตั้งค่าได้เลยค่ะ จะออกมาคล้ายๆกับรูปด้านล่าง <br />
 57. 57. 4. ทำการตกแต่งให้สวยงามโดยเลือกตั้งค่าเป็น Lighten , Overlay หรือ Screen ก็ได้ค่ะ แล้วแต่ความสวยงาม นะคะ <br />เรียบร้อยแล้วค่ะ ริมฝีปากที่สวยงามด้วย Lip Gloss <br />
 58. 58. บทที่ 4ผลการศึกษา<br />การดำเนินการสำรวจความพึงพอใจต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์เรื่องภาพสวยด้วย Photoshop เพื่อหาประสิทธิของบทเรียนจากกลุ่มตัวอย่าง ผู้ที่ศึกษาบทเรียนโดยใช้บทเรียนคอมเตอร์เรื่องภาพสวยด้วย Photoshop ผ่านสื่อ Powerpointและแบบสอบถามความพึงพอใจ ผู้จัดทำได้ดำเนินตามขั้นตอน ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้<br />ค่าเฉลี่ยเลขคณิต มีค่าเท่ากับ 3.817 ซึ่งหาได้จากสูตร<br /> สูตร = <br />ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน มีค่าเท่ากับ 1.057 ซึ่งหาได้จากสูตร<br /> สูตร S.D. = <br />เมื่อ แทน ค่าเฉลี่ยเลขคณิต<br /> แทน ผลรวมทั้งหมดของคะแนน<br />N แทน จำนวนคะแนนในข้อมูลนั้น<br />เมื่อ S.D. แทน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน<br />X แทน คะแนนแต่ละตัว<br /> แทน ค่าเฉลี่ยของคะแนน<br />N แทน จำนวนในกลุ่มตัวอย่าง <br />
 59. 59. จากค่าเฉลี่ยเลขคณิตข้างต้น สามารถประเมินผลได้ดังนี้<br /> <br />เกณฑ์การวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้ประเมินที่มีต่อสื่อการเรียนรู้ โดยใช้เกณฑ์การประเมินดังนี้<br /> <br /> ค่าเฉลี่ย ระดับความเห็น<br /> 4.51-5.00 เหมาะสมมากที่สุด<br /> 3.51-4.50 เหมาะสมมาก<br /> 2.51-3.50 ปานกลาง<br /> 1.51-2.50 พอใช้<br /> 1.00-1.50 ต้องปรับปรุง<br />จากผลการคำนวณได้<br />ค่าเฉลี่ยเลขคณิต เท่ากับ 3.817 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ เหมาะสมมาก<br />
 60. 60. บทที่ 5สรุปผลการศึกษาค้นคว้า<br /> จากผลการศึกษาค้นคว้า และผลการประเมินพบว่า กลุ่มทดลองมีความพึงพอใจในสื่อการเรียนเรื่อง ภาพสวยด้วย Photoshop และมีความรู้ความเข้าใจจนสามารถสร้างสรรค์ผลงานได้ด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop<br />ข้อเสนอแนะ<br /> ถ้าหากท่านใดที่สนใจจะศึกษาบทเรียนคอมพิวเตอร์เรื่องภาพสวยด้วย Photoshop สามารถศึกษาผ่านอินเตอร์เนตที่ www.youtube.com แล้วsearch หาคำว่า บทเรียนที่หนึ่ง โดยวิดีโอบทเรียนนั้นมีอยู่ห้าบทเรียน ได้รับการอัพโหลดโดย user name ที่ชื่อว่า cheekymoodygirl92<br />
 61. 61. ชื่อผู้จัดทำโครงงาน<br />1.นางสาว ปวีณา หงส์สูง เลขที่ 112.นางสาว ปณิตา สุขบท เลขที่ 15<br /> 3.นาย วีรวัฒน์โอษฐงามเลขที่ 17<br /> 4.นางสาว นันธิดา บุษราคัม เลขที่ 32<br /> 5.นางสาว ภัฏธิดา เหมือนกลางเลขที่ 36<br /> 6.นางสาว ภาวิณี หมายมี เลขที่ 377.นางสาว สุภาภรณ์ กกกลาง เลขที่ 418.นาย ธนนท์ บูรณ์เจริญ เลขที่ 44.<br />
 62. 62. ขอบคุณที่รับชมครับ/ค่ะ<br />

×