Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

3.pengenalan program i_think

232 views

Published on

maklumat peta i think

Published in: Education
 • Be the first to comment

3.pengenalan program i_think

 1. 1. KONSEP KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI (KBAT) 28/02/2014 BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
 2. 2. | 2 Di dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (2013-2025), terdapat 6 aspirasi murid untuk bersaing di peringkat global Kemahiran memimpin Identiti nasional Kemahiran dwibahasa Etika dan Kerohanian Kemahiran berfikir Pengetahuan 2
 3. 3. | 3 Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) 2013 Kemahiran Berfikir secara Kritis dan Kreatif (KBKK) 1994 • KBKK memberi fokus kepada kemahiran berfikir aras rendah hingga aras tinggi, ke arah penyelesaian masalah dan membuat keputusan • Penekanan dalam kurikulum dan pedagogi • Kesinambungan kepada KBKK • Memberi fokus kepada kemahiran berfikir aras tinggi iaitu mengaplikasi, menganalisis, menilai dan mencipta • Penekanan dalam kurikulum, pedagogi, pentaksiran, kokurikulum, sokongan komuniti dan swasta, bina upaya serta sumber
 4. 4. | 4 Definisi kemahiran berfikir aras tinggi adalah: Keupayaan untuk mengaplikasikan pengetahuan, kemahiran dan nilai dalam membuat penaakulan dan refleksi bagi menyelesaikan masalah, membuat keputusan, berinovasi dan berupaya mencipta sesuatu
 5. 5. | 5 Ke arah mengwujudkan budaya KBAT Kurikulum Pedagogi Pentaksiran  Elemen KBAT dalam kurikulum  Pedagogi KBAT yang efektif dalam bilik darjah berdasarkan penggunaan alat berfikir dan penyoalan aras tinggi  Tingkatkan % dan kualiti soalan pentaksiran  Menyediakan manual pembina item KBAT Kokurikulum Aktiviti berasaskan projek dalam kelab dan persatuan Sokongan Komuniti & Swasta Bina Upaya Sumber  Setiap murid terlibat di dalam projek 1 Murid 1 Projek (1M1P) untuk meningkatkan KBAT  Menyediakan panduan untuk Menyelesaikan Masalah dan Membuat Keputusan  Mewujudkan mekanisme galakan penyertaan komuniti dan sektor swasta untuk menyokong aktiviti KBAT di sekolah  Menyediakan latihan KBAT kepada guru (fokus guru Matematik, Sains dan Sejarah tahun 2013)  SISC+ membimbing guru dalam KBAT  Mempertingkat dan mempelbagaikan KBAT 1 2 3 4 5 6 7 Elemen utama Elemen sokongan
 6. 6. | i-THINK 6
 7. 7. | Program i-THINK merupakan… Program untuk mempertingkatkan dan membudayakan kemahiran berfikir dalam kalangan murid ke arah menghasilkan murid berfikiran kreatif dan kritis serta inovatif. 7
 8. 8. | 8 Dengan cara… 8 1. Menggunakan alat berfikir seperti lapan Peta Pemikiran oleh guru dan murid dalam PdP 2. Teknik menyoal dan menaakul untuk meningkatkan kemahiran berfikir aras tinggi – Blooms taksonomi dan Versi Lorin Anderson
 9. 9. | 9 KONSEP PROGRAM i-THINK 9
 10. 10. | 10 Pendekatan Seluruh Sekolah 10 Bagaimana? 1.Latihan diberi kepada pentadbir, guru dan murid dalam mengajar dan belajar berfikir 2.Guru dan murid mempunyai bahasa pemikiran dan alat berfikir yang sama
 11. 11. | Peta Pemikiran menyediakan satu cara berfikir yang konsisten dan “brain compatible” bagi guru menyampaikan maklumat dan untuk murid belajar dan mengekalkannya. 12
 12. 12. | Peta Pemikiran bukan satu kurikulum, tetapi merupakan alat berfikir yang membolehkan guru menyampaikan kurikulum yang sedia ada dalam bentuk yang lebih bermakna. 13
 13. 13. | i. Selain daripada menggunakan alat berfikir, guru dan murid perlu banyak menggunakan soalan yang memerlukan pemikiran aras tinggi seperti soalan yang berbentuk Mengapa, Bagaimana, Terangkan, dan Memberi pandangan. ii. Galakkan murid untuk menyoal. Contohnya pada akhir pembelajaran murid diminta membuat dua soalan berdasarkan apa yang mereka telah belajar. MENERAPKAN ELEMEN KBAT
 14. 14. | i. Rujuk Taksonomi Bloom dalam teknik penyoalan. ii. Banyakkan aktiviti inkuiri. MENERAPKAN ELEMEN KBAT
 15. 15. | 16 Guru perlu: • mengelakkan bertanya banyak soalan • menggalakkan murid bertanya lebih banyak soalan jenis lisan dan bertulis • menggalakkan murid untuk menyoal murid lain semasa perbincangan • menerima soalan yang diajukan • memberikan masa untuk membuat soalan susulan kepada murid • mengumpul, membincang, membina dan mengkategorikan soalan murid Memperkembangkan Kemahiran Penyoalan Murid
 16. 16. | CIRI GURU KBAT GURU KBAT Sebagai fasilitator Teknik penyoalan kreatif inovatif Kaedah penyelesaian masalah berkolaborasi Menggalakkan pembelajaran berkomunikasi Mempunyai kemahiran kritis
 17. 17. | KEMAHIRAN MURID YANG MENGAPLIKASIKAN KBAT Kemahiran Murid yang mengaplikasikan KBAT Berupaya berinovasi Berinteraksi dengan kumpulan silang budaya Kesedaran terhadap persekitaran Kemahiran pengurusan masa berkomunikasi Pemikiran kritis Menyelesaikan masalah Berfikiran positif Berkeyakinan
 18. 18. | STRATEGI PENGAJARAN BERPUSATKAN MURID Strategi pengajaran berpusatkan murid tingkatkan KBAT penglibatan aktif murid guru sebagai pemudahcara galakkan interaksi berkeyakinan
 19. 19. | Terima Kasih

×