Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Погляд приватного провайдера медичних послуг на страхування. View of private provider of medical services on insurance

935 views

Published on

Наука при каві, тема "Страховий бізнес, медичні заклади та пацієнт: чи є спільні точки дотику?" - погляд приватного провайдера медичних послуг(Олег Петрено).

Published in: Economy & Finance, Business
  • Be the first to comment

Погляд приватного провайдера медичних послуг на страхування. View of private provider of medical services on insurance

  1. 1. Ст раховий бізнес , медичні заклади та пацієнт – чи є спільні точки дотику ? Погляд приватного провайдера медичних послуг. Олег Петренко МЦ “Універсальна клініка “Оберіг” [email_address]
  2. 2. Ринок медичних послуг 16.06.2010 Страховий бізнес, медичні заклади та пацієнт - чи є спільні точки дотику?
  3. 3. 21.05.2009 Олег Петренко громадяни Загальні податки Альтернативні шляхи оплати медичних послуг УРЯД Соціальне медичне страхування Приватне медичне страхування Внески на соціальне страхування Добровільне приватне страхування Сума внесків громадян = Сумі виплат = Сумі доходів надавачів Державні та комунальні заклади підприємства Не прибут- кові Зміша- ні Прибут- кові Виплати з “кишені” доходи Медичні послуги гроші Глобальний бюджет Подушна оплата Оплата за послугу R G Evans, 2004
  4. 4. Якість медичної послуги, як результат, залежит ь від: <ul><li>Кваліфікації виконавця (лікаря) </li></ul><ul><li>Частоти виконання даної послуги (загалом чим більше тим краще*) </li></ul><ul><li>Умов виконання (де?) </li></ul><ul><li>Достатності ресурсів (чим або з допомогою чого?) </li></ul>21.05.2009 Олег Петренко
  5. 5. Види медичного страхування 16.06.2010 Страховий бізнес, медичні заклади та пацієнт - чи є спільні точки дотику? Медичне страхування Отримувач виплати Як розрахову-ється виплата Хто платить страхові премії Страховий випадок (подія) Строк дії договору ОМС Медичний заклад Державні економічні стандарти і тарифи Податок (різні варіанти) Захворюван - ня/подія Постійно ДМС (безперервне страхування здоров ’ я) Медичний заклад Рахунок мед закладу (за правилами договору з СК чи МА ) Юр. чи фіз. особа (з прибутку) Захворюван - ня/подія Традиційно - 1 рік Страхування здоров ’ я на випадок хвороби Застрахова-на особа Фіксована страхова сума за переліком захворювань Юр. чи фіз. особа Захворюван - ня/подія Критичні захворювання – 1 раз, в цілому – 1 рік
  6. 6. Погляд провайдера на роботу з СК по ДМС (1) 16.06.2010 Страховий бізнес, медичні заклади та пацієнт - чи є спільні точки дотику? ПЕРЕВАГИ НЕДОЛ І КИ Додаткове залучення первинних кл ієнтів, можливе збільшення потоку пацієнтів та доходу (зменшення витрат на залучення та PR серед великих корпоративних груп) Високі витрати на адміністрування обслуговування застрахованих (окремий працівник; узгодження послуг, які надаються, суперечки щодо доцільності послуг, рахунки, вирішення суперечок…) Доступ до активного прошарку середнього класу у корпоративному сегменті, який може залишитись клієнтом клініки і поза межами дії страховки Відтермінування (на 30-45 днів) оплати та ризики щодо повноти відшкодування та платоспроможності СК Перспектива росту ринку ДМС та орієнтації СК на провайдерів з широким спектром та високою якістю послуг Дисконтування вартості послуг для СК, часто без прив ’ язки до об ’ єму послуг – зменшення грошового потоку Іноді більш “споживацька” поведінка пацієнта за умови оплати з боку СК у порівнянні з самостійною оплатою Тенденція до орієнтації на фінансові показники (вартість випадку), а не на реальних потребах пацієнта
  7. 7. Погляд провайдера на роботу з СК по ДМС (2) 16.06.2010 Страховий бізнес, медичні заклади та пацієнт - чи є спільні точки дотику? ПЕРЕВАГИ НЕДОЛ І КИ У V.I.P. (високому) сегмент і невелика кількість застрахованих у кожної СК – необхідність мати договори та відносини з великою кількістю СК та МА, не прогнозованість потоку пацієнтів в часі Нерозуміння з боку СК практики роботи з легальними провайдерами і реальними затратами на надання якісних медичних послуг vs. відомчі , державні та напів-легальні приватні мед.заклади
  8. 8. Висновки <ul><li>Попри загальний розвиток ДМС існує недовіра у споживача до СК, а у СК до приватного провайдера мед.послуг </li></ul><ul><li>ДМС для СК часто не є “бізнесом” з адекватним андеррайтингом та актуарними розрахунками, а просто послуговує доповненням до ризикового страхування корпоративних клієнтів “у пакеті ” </li></ul><ul><li>Конкуренція на ринку ДМС (між українськими СК та іноземними “дочками”) може дати ефект у створенні адекватних продуктів та підвищенні якості послуг, що вигідне провайдерам, які надають якісний сервіс та дозволяє сподіватись на лояльність клієнта до СК та промотування кращих провайдерів послуг до включення у страхові пакети (особливо у “елітному” сегменті) </li></ul><ul><li>Запит на якісний медичний сервіс зростатиме разом з переформатуванням СК та провайдерів послуг, які зрозуміють переваги роботи на легальному ринку. </li></ul>16.06.2010 Страховий бізнес, медичні заклади та пацієнт - чи є спільні точки дотику?

×