Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

בן אצל אביו - ראיון הרב שרגא שטיינמן במלאת השלושים לאביו מרן זצוק"ל

417 views

Published on

ראיון עם הגאון רבי שרגא שטיינמן שליט"א בנו של מרן הגראי"ל שטיינמן זצוק"ל במלאת השלושים להסתלקותו של אביו
בעיתון משפחה

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

בן אצל אביו - ראיון הרב שרגא שטיינמן במלאת השלושים לאביו מרן זצוק"ל

 1. 1. ‫"אבא‬‫מד‬‫לי‬‫ה‬‫הנהג‬‫ל‬ ‫ט‬."‫שלום‬ ‫הגאון‬‫רבי‬‫טרגא‬‫מן‬‫טיינ‬‫ט‬‫ה‬‫ח‬‫טי‬‫ב‬‫ה‬‫ח‬‫פ‬‫ט‬‫מ‬‫ל׳‬ 24‫כ׳‬‫ד‬‫ב‬0‫ת‬ ‫ב‬‫תשע׳‬‫ח‬
 2. 2. :‫נ‬.‫<ז‬ #‫־‬ ‫ן‬^ □ • .‫<ז‬ ‫־‬1 7: 0 < - 1:‫נ‬ ‫דו‬• :‫נ‬ ‫ד‬1‫דו‬ 1- .‫<ז‬ ‫"רצונו‬‫של‬‫מרן‬‫זצ״ל‬‫היה‬‫שבב‬1‫רבי‬ ‫שרגא‬‫ימלא‬‫את‬‫מקומו‬‫בכל‬‫העניינים‬ "‫הרוחניים‬|‫שבועיים‬‫אחרי‬‫הכתרתו‬ ‫כראש‬‫ישיבות‬‫אורחות‬,‫תורה‬‫ניאות‬ ‫הגאון‬‫רבי‬‫שרגא‬,‫שטיינמן‬‫בנו‬‫חביבו‬ ‫של‬‫מרן‬‫ראש‬‫שיבה‬‫הי‬‫זצ״ל‬‫וחתנו‬‫של‬ ‫מרן‬‫הגר״ח‬,‫קנייבסקי‬‫תוח‬‫לפ‬‫ח‬‫ת‬‫פ‬ ‫להיכלו‬‫ולחזור‬‫ל‬‫א‬‫הימים‬‫המופלאים‬ ‫בבית‬‫האב‬‫הגדול‬|‫כללי‬‫החינוך‬‫ת‬‫שנו‬‫מ‬ ;‫הילדות‬‫ההדרכות‬‫ת‬‫איו‬‫ש‬‫ח‬‫ה‬‫ת‬‫ע‬‫ש‬ ‫ב‬ ;‫לילה‬‫הדרך‬‫הבלתי‬‫ת‬‫ר‬‫ש‬ ‫פ‬‫ת‬‫מ‬‫מוד‬‫בלי‬ ‫וסודות‬‫ההנהגה‬‫של‬‫כלל‬‫ישראל‬ ‫שנמסרו‬‫מהאב‬‫לבנו‬|‫שיחה‬‫מרוממת‬ ‫אריה‬‫ארליך‬ ‫בן‬‫אצל‬ ‫אביו‬
 3. 3. ‫עברתי‬‫דרך‬.‫ביתי‬‫לקחתי‬‫את‬ ‫הצוואה‬‫של‬,‫אבא‬‫שבשנים‬ ,‫האחרונות‬‫מאז‬‫הפריצה‬‫לבית‬ ,‫אבי‬‫הייתה‬‫שמורה‬.‫אצלי‬ ‫אמרתי‬:‫לבני‬‫׳תעשה‬‫צילום‬‫אחד‬ ‫או‬,‫שניים‬‫שיהיה‬‫עבור‬‫האח‬ .‫והגיסים׳‬,‫בדרך‬‫היה‬‫אדם‬‫אחד‬ ‫שראה‬‫את‬.‫הצוואה‬‫הוא‬‫צילם‬ ‫אותה‬‫והפיץ‬‫את‬‫הצילום‬‫לכל‬.‫העולם‬‫בתוך‬‫דקות‬ ‫ספורות‬-‫רבבות‬,‫אנשים‬‫גם‬‫שאינם‬‫שומרי‬,‫מצוות‬ ‫רעשו‬‫וגעשו‬‫מהתוכן‬‫של‬.‫הצוואה‬‫אנשים‬‫יצאו‬ ‫מגדרם‬‫מתדהמה‬.‫ומהתפעלות‬‫שמענו‬‫שגם‬‫גויים‬ ‫בעולם‬‫דיברו‬‫על‬.‫זה‬ ‫"רק‬,‫אנחנו‬‫הבנים‬‫ובני‬,‫המשפחה‬‫לא‬‫הבנו‬‫על‬ ‫מה‬:‫הרעש‬‫אצלנו‬‫זה‬‫היה‬‫דבר‬,‫פשוט‬‫לא‬‫היה‬‫בכך‬ ‫שום‬.‫חידוש‬‫אבא‬‫תמיד‬‫ברח‬.‫מכבוד‬‫זו‬‫הייתה‬ ‫המהות‬‫שלו‬‫כל‬.‫חייו‬‫כבוד‬‫היה‬‫אצלו‬‫משהו‬,‫מאוס‬ ‫דבר‬‫המזיק‬,‫ממש‬‫עניין‬‫שצריך‬‫לברוח‬‫ממנו‬‫כמו‬ ‫שבורחים‬.‫מאש‬‫אז‬‫מה‬‫הפלא‬‫הגדול?!״‬ ■‫הוא‬‫באמת‬‫חשב‬‫שבלווייתו‬‫ישתתפו‬‫עשוה‬ ?‫מלווים‬ ‫"הוא‬‫רצה‬‫כמה‬‫שפחות‬,‫מלווים‬‫כדי‬‫שיוכלו‬ ‫לקבור‬‫אותו‬.‫במהירות‬‫פעם‬‫אמר‬‫לי‬‫שהוא‬‫רוצה‬ ‫להיקבר‬‫בתוך‬‫שש‬‫שעות‬‫מרגע‬.‫הפטירה‬,‫ואכן‬‫רצון‬ ‫יראיו‬:‫יעשה‬‫שש‬‫שעות‬‫לאחר‬‫הפטירה‬‫אבא‬‫כבר‬ ,‫נטמן‬‫בדיוק‬‫כפי‬.‫שביקש‬‫הוא‬‫זכה‬‫להסתלקות‬‫שכל‬ ‫חייו‬‫נתאווה‬."‫לה‬ ■‫אביכם‬‫זצוק״ל‬‫היה‬‫פיקח‬,‫שבפיקחים‬‫חכימא‬ .‫דיהודאי‬‫הוא‬‫לא‬‫שיעו‬‫שצוואה‬‫חויגה‬‫כזו‬‫תהיה‬ ‫שיחת‬‫היום‬‫בכל‬?‫מקום‬‫שאין‬‫סיכוי‬‫שבלווייתו‬ ‫ישתתפו‬‫פחות‬‫ממאות‬‫אלפים‬?‫מלווים‬ ,‫"נו‬‫מה‬‫היה‬‫יכול‬...?‫לעשות‬‫את‬‫שלו‬‫הוא‬,‫ביקש‬ ‫את‬‫משאלתו‬,‫הביע‬‫וגם‬‫דאג‬‫שלא‬‫יהיו‬‫התחכמויות‬ .‫ותירוצים‬‫אם‬‫הייתה‬‫הפטירה‬‫מתרחשת‬‫מאוחר‬ ,‫בלילה‬‫אולי‬‫היה‬‫רצונו‬‫מתקיים‬-‫וההלוויה‬‫הייתה‬ ‫מעוטת‬.‫משתתפים‬‫אבל‬‫משמים‬‫כיוונו‬‫את‬‫שעת‬ ‫הפטירה‬‫כך‬‫שהרבה‬‫יהודים‬‫יזכו‬‫להשתתף‬‫וגם‬ ‫תהיה‬‫קבורה‬‫בתוך‬‫שש‬.‫שעות‬ ■‫כיצד‬‫לדעתכם‬‫היה‬‫ואש‬‫הישיבה‬‫מגיב‬‫לנוכח‬ ‫מחזות‬‫׳אשכבתיה‬‫דובי׳‬‫שנעוכים‬‫בחוצות‬ ,‫בניגוד‬,‫לכאווה‬‫לנאמו‬?‫בצוואתו‬ ‫"מורי‬‫חמי‬‫מרן‬‫הגר״ח‬‫קנייבסקי‬‫אמר‬,‫שכעת‬ ,‫משמים‬‫הוא‬‫שמח‬.‫בכך‬‫החשש‬‫שלו‬‫היה‬‫ממה‬ ‫שכתוב‬‫בספרים‬,‫קדמונים‬‫שבשמים‬‫תובעים‬‫את‬ ‫האדם‬‫בהתאם‬‫למה‬‫שמספידים‬‫אותו‬‫בעולם‬.‫הזה‬ ‫אומרים‬:‫לו‬‫׳תראה‬‫לאן‬‫יכולת‬.‫להגיע׳‬‫אבל‬‫מרן‬‫רבי‬ ‫חיים‬‫ועוד‬‫גדולים‬‫אמרו‬,‫שהפוך‬‫שהיום‬‫הוא‬‫שמח‬ ,‫מזה‬‫זה‬‫לעילוי‬‫נשמתו‬-‫משום‬‫שבהספדים‬‫עליו‬ ‫״בדרך‬ ‫מיציאת‬ ‫הנשמה‬ ,‫מוויה‬ ‫שני‬‫ש‬1‫לחנ‬1‫ת‬-‫ת‬1‫רה‬1‫ח‬1‫ט‬:‫מקשר‬‫קווים‬‫תו‬‫מו‬‫ד‬‫ל‬‫של‬‫הגאון‬‫רבי‬‫שרגא‬ ,‫שטיינמן‬‫ראש‬‫ת‬‫בו‬‫שי‬‫י‬‫״אורחות‬'‫תורה‬ ‫כשתא‬‫בטיהוא‬ ‫שני‬‫שולחנות‬‫של‬‫תורה‬‫מתמזגים‬‫במשפחתו‬‫של‬ ‫הגאון‬‫רבי‬‫שרגא‬:‫שטיינמן‬‫בית‬‫אביו‬‫מרן‬‫ראש‬ ‫הישיבה‬,‫זצ״ל‬‫ובית‬,‫חמיו‬‫מרן‬‫הגר״ח‬‫קנייבסקי‬ .‫שליט״א‬ ‫שידוכיו‬‫של‬‫הגאון‬‫רבי‬‫שרגא‬‫שטיינמן‬‫נסגרו‬ ‫בחשאי‬‫בהיותו‬‫תלמיד‬‫ישיבה‬‫בן‬.‫שש-עשרה‬‫וכך‬ ‫מסופר‬‫במשפחתו‬‫של‬‫שר‬:‫התורה‬‫בעידודו‬‫של‬ ‫מרן‬‫ה׳סטייפלר׳‬‫זצ״ל‬‫ביקש‬‫מרן‬‫הגר״ח‬‫קנייבסקי‬ ‫לשדך‬‫את‬,‫הגר׳׳ש‬‫בנו‬‫של‬‫ידיד-נפשו‬‫ראש‬,‫הישיבה‬ ‫לבתו‬‫מרת‬.‫חנה‬‫הסטייפלר‬‫הורה‬‫לסגור‬‫את‬‫השידוך‬ ‫במהירות‬‫אך‬,‫בחשאי‬‫מדין‬‫׳שמא‬‫יקדמנו‬.‫אחר׳‬ ‫ומדוע‬?‫בחשאי‬‫משום‬‫שבאותה‬‫העת‬‫הייתה‬ ‫לסטייפלר‬‫נכדה‬‫מבוגרת‬‫יותר‬‫שטרם‬‫השתדכה‬‫וכדי‬ ‫למנוע‬‫חשש‬‫רחוק‬‫של‬‫פגיעה‬,‫בה‬‫הוחלט‬‫על‬‫סיכום‬ ‫שיישמר‬‫בחשאיות‬‫מוחלטת‬‫בין‬‫שתי‬.‫המשפחות‬ ‫ההצעה‬‫ישרה‬‫בעיני‬‫מרן‬‫הגראי׳׳ל‬,‫שטיינמן‬ ‫וביום‬‫מן‬‫הימים‬‫קרא‬‫לבנו‬‫השוקד‬‫על‬‫תלמודו‬ ‫בישיבה‬‫בפוניבז׳‬‫ואמר‬‫לו‬‫כי‬‫ברצונו‬.‫לשדכו‬‫רבי‬ ‫שרגא‬,‫שמע‬‫כן‬.‫תמה‬‫בן‬‫שש‬‫עשרה‬‫בלבד‬,‫אנכי‬ ,‫תהה‬‫וטרם‬‫השלמתי‬‫את‬‫חוק‬‫לימודיי‬.‫בישיבה‬ ‫אביו‬:‫השיב‬‫׳לא‬‫רק‬‫אתה‬,‫צעיר‬‫אלא‬‫שהמיועדת‬ ‫צעירה‬‫אף‬...‫ממך׳‬‫בפגישה‬‫הראשונה‬‫עם‬‫חמיו‬ ,‫לעתיד‬‫אמר‬‫מרן‬‫הגר״ח‬‫קנייבסקי‬‫לחתנו‬:‫המיועד‬ ‫׳כשאביך‬‫ואני‬‫היינו‬‫מתפללים‬‫בכולל‬‫חזון‬‫איש‬- ‫היינו‬‫חוזרים‬‫בצוותא‬‫לאחר‬‫התפילה‬‫ומשוחחים‬ .‫בלימוד‬‫אתה‬‫וחנה‬‫בתי‬‫הייתם‬‫משחקים‬‫ומריבים‬ ‫יחד(הגר״ש‬‫היה‬‫אז‬‫בן‬‫ארבע‬,‫שנים‬‫ובת‬‫הגר״ח‬ ‫קנייבסקי‬‫בת‬‫כשלוש‬-,)‫א׳׳א‬‫וכבר‬‫אז‬‫חשבתי‬‫שזה‬ ‫יכול‬‫להיות‬‫שידוך‬‫טוב...׳‬,‫בפועל‬‫החתונה‬‫נערכה‬ ‫למעלה‬‫משנתיים‬‫לאחר‬.‫מכן‬ ‫שנות‬‫ילדותו‬‫עברו‬‫עליו‬‫ברחוב‬‫הכרמל‬‫בכפר‬ ,‫סבא‬,‫שם‬‫בישיבת‬‫׳חפץ‬,‫חיים׳‬‫הרביץ‬‫אביו‬‫תורה‬ ‫בהוראתו‬‫של‬‫מרן‬‫החזון‬‫איש‬.‫זצ׳׳ל‬‫מספרים‬‫כי‬ ‫כאשר‬‫הגראי״ל‬‫זצ׳׳ל‬‫שאל‬‫את‬‫החזון‬‫איש‬‫כיצד‬ ‫יחנך‬‫את‬‫ילדיו‬‫בעיר‬‫שאיננה‬,‫דתית‬:‫נענה‬‫את‬‫בנך‬ 2 6^ ‫׳‬3 €‫לז‬ ‫מ‬‫כ׳‬‫ד‬‫ב‬0‫ת‬‫ב‬‫תשע׳‬‫ח‬ ‫הגדול(הגאון‬‫רבי‬‫משה‬-)‫א׳׳א‬‫תשלח‬‫לתלמוד‬ ‫תורה‬‫בפתח‬,‫תקווה‬‫ואילו‬‫את‬‫שרגא‬‫שלך‬‫תשאיר‬ ‫בבית‬‫ותלמד‬.‫עימו‬‫גם‬‫אני‬‫למדתי‬‫עם‬‫אבא‬‫בבית‬ ‫ודומני‬‫שהדבר‬‫לא‬‫הזיק‬‫לי...׳‬,‫ואכן‬‫רבי‬‫משה‬‫נשלח‬ ‫לפתח‬,‫תקווה‬‫שם‬‫שהה‬‫בביתו‬‫של‬‫רבי‬‫זאב‬‫אידלמן‬ ,‫זצ׳׳ל‬‫ידידו‬‫של‬,‫הגראי׳׳ל‬‫ואילו‬‫רבי‬‫שרגא‬‫נותר‬ ‫ללמוד‬‫עם‬,‫אביו‬‫שהיה‬‫לו‬‫כמלמד‬‫פרטי‬‫בהיכל‬ .‫הישיבה‬ ‫כשנקרא‬‫הגראי״ל‬‫על‬‫ידי‬‫הרב‬‫מפוניבז׳‬‫לכהן‬ ‫כראש‬‫ישיבת‬‫פוניבז׳‬‫לצעירים‬‫שעמדה‬‫להיפתח‬- ‫תנאי‬‫התנה‬‫עימו‬‫הגראי״ל‬‫שיוכל‬‫להביא‬‫עמו‬‫את‬ ‫בנו‬‫רבי‬,‫שרגא‬‫כדי‬‫להמשיך‬‫את‬‫הלימוד‬.‫בצוותא‬ ‫יש‬‫לשער‬‫כי‬‫לימוד‬‫משותף‬‫זה‬‫במשך‬‫שנים‬‫הקנה‬ ‫לרבי‬‫שרגא‬‫את‬‫קו‬‫החשיבה‬‫הלימודי‬‫של‬,‫אביו‬ ‫דבר‬‫שאפשר‬‫לו‬‫לאורך‬‫השנים‬‫לעמוד‬‫לימין‬‫אביו‬ ‫בעריכת‬‫ספרי‬‫׳אילת‬.‫השחר׳‬‫תלמידי‬‫הגראי׳׳ל‬ ‫מספרים‬‫כי‬‫כאשר‬‫בספר‬‫מופיעות‬‫המילים‬‫׳והעירו‬ ‫לי׳‬-‫הכוונה‬‫היא‬‫לרוב‬‫לרבי‬,‫שרגא‬‫שביקש‬‫מאביו‬ ‫כי‬‫שמו‬‫לא‬‫יוזכר‬.‫בספר‬ ‫תלמידים‬,‫מספרים‬‫כי‬‫ראש‬‫הישיבה‬‫זצ״ל‬‫נהג‬ ‫לסמוך‬‫על‬‫בנו‬‫רבי‬‫שרגא‬‫באופן‬.‫אבסולוטי‬‫כאשר‬ ‫לפני‬‫כמה‬‫שנים‬‫נפרץ‬‫הבית‬‫ברחוב‬‫חזון‬‫איש‬5 ‫והגנבים‬‫נטלו‬‫עימם‬‫המחאות‬‫וכספים‬‫שנועדו‬ ‫לעולם‬‫התורה‬-‫קרא‬‫הגראי״ל‬‫לבנו‬‫וביקש‬‫ממנו‬ ‫שישחזר‬‫מתוך‬‫זיכרונו‬‫את‬‫הסכומים‬‫שהיו‬‫מונחים‬ ‫בכספת‬.‫שנלקחה‬‫מחמת‬‫בריחתו‬‫מענייני‬‫כבוד‬ ‫ומזרקורי‬,‫תהילה‬‫בשנים‬‫האחרונות‬‫נהג‬‫לפקוד‬‫את‬ ‫בית‬‫אביו‬‫בעיקר‬‫בשעות‬‫הלילה‬,‫השקטות‬‫או‬‫אז‬ ‫היה‬‫מעביר‬‫שעות‬‫איכות‬‫ארוכות‬‫בלימוד‬‫ובשיחה‬ ‫עם‬‫אביו‬,‫הגדול‬‫אך‬‫על‬‫דבר‬‫אחד‬‫התעקש‬,‫תדיר‬ ‫שלא‬‫להיות‬‫מעורב‬‫כלל‬‫בעייני‬.‫ציבור‬ ‫לצד‬‫היותו‬‫דבוק‬‫מאביו‬‫למעלה‬‫משבעים‬‫שנים‬- ‫הגר׳׳ש‬‫שטיינמן‬‫היה‬‫במשך‬‫שנים‬‫החוט‬‫המקשר‬‫בין‬ ‫אביו‬.‫לחמיו‬‫ההערכה‬‫ההדדית‬‫בין‬‫שני‬‫גדולי‬‫תורה‬ ‫אלו‬‫הייתה‬‫מן‬,‫המפורסמות‬‫ורבי‬‫שרגא‬‫היה‬‫מעביר‬ ‫מסרים‬‫ותיאומים‬‫מהכא‬.‫להתם‬‫כאשר‬‫לפני‬‫שנה‬ ‫נפטרה‬‫רעייתו‬‫הצדקנית‬‫ע״ה‬-‫גדול‬‫היה‬‫השבר‬ ‫במעונות‬‫אריות‬-‫שני‬‫גדולי‬,‫התורה‬‫הגראי׳׳ל‬ ‫ויבדלחט״א‬‫הגר״ח‬,‫קנייבסקי‬‫שביכו‬‫את‬‫לכתה‬‫של‬ ‫אשת‬‫לפידות‬‫שחינכה‬‫דורות‬‫לתורה‬‫ויראת‬.‫שמים‬ ‫גדולי‬‫הדור‬‫אף‬‫השתתפו‬‫במעמד‬‫מרגש‬‫לרגל‬‫סיום‬ ‫ריבואות‬‫פרקי‬‫משניות‬‫שנלמדו‬‫על‬‫ידי‬‫תשב׳׳ר‬ ‫לעילוי‬.‫נשמתה‬ ‫בסיום‬‫השבעה‬‫הכריז‬‫ראש‬‫הישיבה‬‫מרן‬‫הגרי״ג‬ ‫אדלשטיין‬‫על‬‫מינויו‬‫של‬‫הגר׳׳ש‬‫לראש‬‫ישיבות‬ ‫אורחות‬:‫תורה‬‫"רצונו‬‫של‬‫מרן‬‫זצ״ל‬‫היה‬‫שבנו‬‫רבי‬ ‫שרגא‬‫ימלא‬‫את‬‫מקומו‬‫בכל‬‫העניינים‬‫הרוחניים‬ ‫והגשמיים‬‫של‬‫מוסדות‬‫ישיבות‬‫אורחות‬,‫תורה‬‫ויהי‬ ‫רצון‬‫שינהל‬‫את‬‫כל‬‫העניינים‬‫על‬‫הצד‬‫הטוב‬.‫ביותר׳׳‬ ‫כל‬‫ימיו‬‫ברח‬,‫משררה‬‫אולם‬‫משהבין‬‫שלא‬‫יוכל‬ ‫לחמוק‬,‫מכך‬‫שהרי‬‫כך‬‫היה‬‫רצון‬‫אביו‬-‫נטה‬‫שכמו‬ ‫לסבול‬‫את‬‫עול‬‫הנהגתה‬‫של‬‫אחת‬‫מממלכות‬‫התורה‬ ‫המפוארות‬.‫שבדור‬ ‫תחת‬‫אבותיך‬‫יהיו‬‫בניך‬ ‫רחימאיות‬‫כובשת‬‫ניבטת‬‫תדיר‬‫מפניו‬‫הזכות‬‫של‬ ‫הגר״ש‬.‫שטיינמן‬‫הוא‬‫מאיר‬‫פניו‬‫לכל‬,‫אדם‬‫ומשמש‬ ‫כתובת‬‫עבור‬‫יהודים‬‫רבים‬‫המצויים‬‫בצרה‬.‫אישית‬ ‫מלבד‬‫דמותו‬‫התורנית‬‫הרמה‬,‫וחכמתו‬‫הוא‬‫נחשב‬ ‫בר‬‫סמכא‬‫עצום‬‫בכל‬‫הנוגע‬‫לדעת‬‫אביו‬‫בכל‬‫נושא‬ ,‫שהוא‬‫כל‬‫ספר‬‫הן‬‫תורני‬‫והן‬‫בהנהגות‬‫ועובדות‬ ‫שיצא‬‫מאביו‬‫משך‬,‫השנים‬‫עבר‬‫את‬‫שבט‬‫ביקורתו‬ ‫והוא‬‫בזיכרונו‬‫הפנומנלי‬‫ידע‬‫לזהות‬,‫מיד‬‫מה‬‫אכן‬ ,‫מאביו‬‫היכן‬‫לא‬‫דייקו‬‫ומה‬‫בכלל‬‫נלקח‬‫מרב‬...‫אחר‬ ‫יודעי‬‫דבר‬‫מספרים‬‫כי‬‫כאשר‬‫הגר״ש‬‫שטיינמן‬ ‫שומע‬‫על‬‫חולה‬‫המאושפז‬‫במרכז‬‫רפואי‬‫וזקוק‬ ‫לתמיכה‬‫ולעידוד‬-‫נוהג‬‫הוא‬‫להקדיש‬‫מזמנו‬‫כדי‬ ‫לנסוע‬‫למרכז‬‫הרפואי‬‫ולהרעיף‬‫טללי‬‫תחייה‬‫על‬ ‫החולה‬‫הזקוק‬.‫לו‬‫לא‬‫אחת‬‫ייסע‬‫בשקט‬‫למירון‬‫או‬
 4. 4. ‫עול‬‫הציבור‬‫הוא‬.‫כורח‬‫אריה‬‫ארליך‬‫במעונו‬‫של‬‫הגר׳יש‬‫שטיינמן‬‫ברחוב‬‫ר‬‫ת‬‫ו‬5 ‫הוא‬‫היה‬‫כבר‬‫בגיל‬‫שמונים‬,‫וכמה‬‫ודווקא‬ ‫אז‬‫הקים‬‫את‬‫ישיבת‬‫אורחות‬,‫תורה‬ ‫וקרא‬‫לה‬‫״אומער‬,‫ישיבה״‬‫הישיבה‬.‫שלנו‬ ‫לא‬‫אחת‬‫התבטא‬‫על‬‫״אורחות‬‫תורה‬,, ‫״מיין‬‫בן‬,‫זקונים״‬‫בן‬‫הזקונים‬‫שלי‬ ‫לכותל‬,‫המערבי‬‫שם‬‫יעתיר‬‫בתפילה‬‫בהשתפכות‬ ‫הלב‬‫עבור‬‫יהודים‬‫שנזקקים‬.‫לישועה‬‫מאור‬‫פניו‬ ‫מתמזג‬‫התמזגות‬‫נפלאה‬‫עם‬‫קומתו‬.‫התורנית‬ ‫"הוא‬‫איש‬‫פיקח‬‫בסגנונו‬‫של‬,"‫אביו‬‫מספרים‬ ,‫תלמידים‬‫"ויכולת‬‫ההקשבה‬‫שלו‬‫הופכת‬‫אותו‬ ‫לאחד‬‫מעמודי‬‫המידות‬‫וההקשבה‬.‫שבדור‬‫רבים‬ ‫באים‬‫אליו‬‫להשיח‬‫את‬‫ליבם‬.‫ולהתייעץ‬‫גישתו‬ ‫החינוכית‬‫שאובה‬‫מתוך‬‫דרכו‬‫של‬,‫אביו‬‫והוא‬ ‫מעורה‬‫בוועדות‬‫חינוכיות‬‫של‬‫ישיבות‬‫ומוסדות‬ ‫לבנים‬‫ולבנות‬‫ברחבי‬,‫הארץ‬‫בהם‬‫רשת‬‫תלמודי‬ ‫התורה‬‫של‬‫אימפריית‬‫התורה‬‫'עטרת‬'‫שלמה‬ ‫שזוכה‬‫להכוונתו‬,‫הצמודה‬‫דרישתו‬‫תמיד‬‫אחת‬ ,‫היא‬‫תבואו‬,‫תשאלו‬‫העיקר‬‫אל‬‫תרשמו‬‫את‬ ‫שמי‬‫בשום‬,‫מקום‬‫אם‬‫בכל‬‫זאת‬‫יהיו‬‫בעיות‬ ‫אקח‬‫את‬‫מלא‬‫האחריות‬‫על‬.‫הוראתי‬ ‫אולם‬‫בריחתו‬‫כל‬‫השנים‬‫מהפרסום‬ ,‫והשררה‬‫לא‬‫עומדת‬‫לו‬‫כעת‬‫ותפקיד‬‫אחר‬ ‫תפקיד‬‫מוטלים‬‫על‬,‫כתפיו‬‫לא‬‫מכולם‬‫הוא‬ ‫מצליח‬,‫להתחמק‬‫בייחוד‬‫שדברים‬‫רבים‬‫נופלים‬ ‫בהוראות‬.‫מלמעלה‬ ‫אחת‬‫לחמישה‬‫שבועות‬‫סועד‬‫הגר״ש‬‫עם‬ ‫בני‬‫משפחתו‬‫בבית‬,‫חמיו‬‫ובכל‬‫פעם‬‫מחדש‬ ‫ניכרת‬‫ההערכה‬‫הגדולה‬‫שרוחש‬‫לו‬‫מרן‬‫הגר״ח‬ ‫קנייבסקי‬‫באה‬‫לידי‬.‫ביטוי‬‫לא‬‫אחת‬‫יאמר‬ :‫הגר׳׳ח‬‫"מתחילת‬‫השבוע‬‫אני‬‫שומר‬‫שאלה‬ ‫לשאול‬."‫אותך‬,‫הגר״ש‬,‫מצידו‬‫מתבטל‬‫בפני‬ ‫חמיו‬‫התבטלות‬.‫מוחלטת‬ ‫כאשר‬‫יובאו‬‫לשולחן‬‫הגר״ח‬‫שאלות‬‫בענייני‬ ,‫חינוך‬‫לא‬‫אחת‬‫יאמר‬:‫לשואליו‬‫׳גייט‬‫צו‬‫ר׳‬ ,'‫שרגא‬‫לכו‬‫לר׳‬.‫שרגא‬‫בבית‬‫הגר״ח‬‫מספרים‬ ‫כי‬‫רק‬‫בשבוע‬‫החולף‬‫נכנס‬‫אחד‬‫ממקורבי‬‫מרן‬ ‫הגראי״ל‬‫זצ״ל‬‫לשר‬‫התורה‬‫והתאונן‬‫כי‬‫לאחר‬ ‫סילוקו‬‫של‬‫ראש‬‫הישיבה‬‫זצ״ל‬‫הוא‬‫נותר‬‫ללא‬ ‫משענת‬‫בחייו‬.‫האישיים‬‫הגר״ח‬:‫נענה‬‫"תחת‬ ‫אבותיך‬‫יהיו‬,‫בניך‬‫לך‬‫לרבי‬."‫שרגא‬ ‫אי‬‫אפשר‬.‫להגזים‬‫לבד‬,‫מזאת‬‫מובא‬‫בט״ז‬‫שמותר‬ ‫להגזים‬.‫בהספדים‬ ‫"פעם‬‫שמע‬‫אבי‬‫בשם‬‫מרן‬‫הגר״ש‬‫וואזנר‬,‫זצ״ל‬ ‫שכל‬‫צדיק‬‫מצניע‬‫קצת‬,‫מדרכיו‬‫כדי‬‫שכאשר‬‫יספידו‬ ‫אותו‬-,‫יגזימו‬‫וההגזמה‬‫הזו‬‫תהיה‬.‫אמת‬‫אבי‬‫מאוד‬ ‫נהנה‬‫מהאמרה‬,‫הזו‬‫והוא‬‫אף‬‫מצטט‬‫אותה‬‫ב׳אילת‬ .‫השחר‬‫והדברים‬‫מדויקים‬:‫לגביו‬‫הוא‬‫הצניע‬‫הרבה‬ ,‫מדרכיו‬‫וגם‬‫אני‬‫מגלה‬‫דברים‬‫חדשים‬.‫בהספדים‬ ‫קראו‬‫לי‬,‫לטבריה‬‫ואמרו‬:‫לי‬‫אביך‬‫ביסס‬‫את‬‫כל‬ ‫היהדות‬.‫כאן‬‫אחר‬‫כך‬.‫בנהריה‬‫אחר‬‫כך‬:‫בחו״ל‬‫פה‬ ‫הקים‬‫תלמוד‬,‫תורה‬‫שם‬‫ביסס‬.‫ישיבה‬ ‫"כשאני‬‫שומע‬‫את‬,‫זה‬‫אני‬‫אומר‬:‫לעצמי‬‫׳מתי‬ ‫הוא‬‫הספיק‬‫את‬‫כל‬,‫זה‬‫ואיך‬‫הצליח‬‫להסתיר‬‫זאת‬ ‫כמעט‬‫מכולם?!״‬------- ‫שעה‬‫ארוכה‬‫אני‬‫יושב‬‫בסלונו‬‫של‬‫הגאון‬‫רבי‬ ‫שרגא‬,‫שטיינמן‬‫ראש‬‫ישיבות‬‫׳אורחות‬;‫תורה‬ ‫ממשיך‬‫דרך‬,‫אביו‬‫מרגיש‬‫כמו‬‫הלך‬‫שנקלע‬‫לחנות‬ ‫בשמים‬‫אפופת‬‫ניחוחות‬‫שאין‬‫כמותם‬‫בכל‬.‫העולם‬ ‫אני‬‫מנסה‬‫להתבשם‬‫מפשטות‬‫ההליכות‬,‫שהועתקה‬ ‫בגרסה‬‫נאמנה‬,‫למקור‬‫מרחוב‬‫חזון-איש‬‫חמש‬ ‫לרחוב‬,‫ורנר‬‫אותו‬.‫מספר‬‫הקירות‬‫כאן‬‫זועקים‬ ‫הרב‬‫שטיינמן‬.‫זצ׳׳ל‬‫גם‬:‫התכונות‬‫המזג‬,‫הנינוח‬ ‫השנינות‬‫העטופה‬,‫ברפות‬‫הפיקחות‬‫המסתתרת‬ ‫מאחורי‬,‫המילים‬‫חוסר‬‫ההתפעלות‬‫מהנחות‬‫העולם‬ -‫הכל‬‫מזכיר‬‫במידה‬‫רבה‬‫את‬‫הליכותיו‬‫של‬‫מי‬ ‫שעם‬‫ישראל‬‫התפאר‬‫בו‬‫בדור‬.‫האחרון‬‫צלליתו‬‫של‬ ‫ראש‬‫הישיבה‬‫מרחפת‬‫כאן‬,‫ממעל‬‫מכתיבה‬‫את‬‫קו‬ ,‫החשיבה‬‫את‬‫צורת‬,‫התגובה‬‫את‬‫דרך‬.‫ההתנהלות‬ ‫ספרייתו‬‫של‬‫אדם‬‫מעידה‬.‫עליו‬‫אנו‬‫מוקפים‬ ‫מדפי‬‫ספרים‬‫מכל‬‫מקצועות‬.‫התורה‬‫לצד‬‫ראשונים‬ ‫ואחרונים‬‫בולטים‬‫כאן‬‫ספרי‬‫הרמח׳׳ל‬‫הבלויים‬ ‫מרוב‬‫שימוש‬‫(הגר׳׳ש‬‫מעביר‬‫בין‬‫היתר‬‫שיעור‬ ‫קבוע‬‫בכתבי‬‫רמח׳׳ל‬‫בפני‬‫ועד-אברכים‬‫המתכנס‬ ‫אצלו‬,)‫בקביעות‬‫ספרי‬‫רבי‬‫צדוק‬‫מלובלין‬‫מחד‬ ‫וספרי‬‫הגר׳׳א‬‫מאידך‬,‫שבהם‬,‫מתברר‬‫הוא‬‫הוגה‬ ,‫בתדירות‬:‫ובעיקר‬‫מאות‬‫קלסרים‬‫שמועמסים‬ ‫במדפים‬‫העליונים‬-‫בהם‬‫מתויקים‬‫כתבי‬‫היד‬‫של‬ ‫ספרי‬‫׳אילת‬‫השחר׳‬‫על‬‫כל‬,‫הש״ס‬‫יצירתו‬‫התורנית‬ ‫לדורות‬‫של‬‫מרן‬‫ראש‬‫הישיבה‬‫שנערכה‬‫בידי‬‫בנו‬ ‫ויד‬.‫ימינו‬‫הגר׳׳ש‬,‫עצמו‬‫מספרים‬,‫תלמידים‬‫הוא‬ ‫מחבר‬‫פורה‬‫בזכות‬,‫עצמו‬‫מחדש‬‫נפלא‬‫בדרכו‬,‫שלו‬ ‫כ׳‬‫ד‬‫ב‬0‫ת‬‫ב‬‫תשע״‬‫ח‬27
 5. 5. ‫״אבא‬‫חינך‬‫בעיקר‬‫דרך‬‫דוגמה‬.‫אישית‬‫כשילד‬ ‫נהג‬‫לא‬,‫כשורה‬‫לא‬‫למד‬‫טוב‬-‫אבא‬‫היה‬‫כל‬ ‫כך‬‫שבור‬,‫מזה‬‫כל‬‫כך‬,‫מדוכדך‬‫שוט‬‫שפ‬‫לא‬ ‫יכולנו‬‫לעשות‬‫לו‬‫את‬‫זה‬.‫שוב‬‫במקרה‬‫שבו‬ ‫אבי‬‫לא‬‫היה‬‫שבע‬‫רצון‬‫מהתנהגות‬,‫כלשהי‬ ‫הוא‬‫היה‬‫אומר‬:‫לי‬‫יאתה‬‫גורם‬‫לי‬‫שברי‬‫לב‬,‫״‬ ‫אך‬‫מעולם‬‫לא‬‫עלה‬‫בדעתו‬‫להוציא‬‫לאור‬‫את‬‫כתבי‬ .‫ידו‬‫גישת‬‫כיבוד‬‫אב‬‫שלו‬‫גורסת‬‫כי‬‫אין‬‫יאה‬‫שיוציא‬ ‫לאור‬‫ספר‬‫בחיי‬,‫אביו‬‫בבחינת‬‫׳מורה‬‫הלכה‬‫בפני‬ .‫רבו׳‬‫עתה‬‫נפתח‬.‫השער‬ ‫תמונת‬‫מרן‬‫ראש‬‫הישיבה‬‫זצוק״ל‬‫איננה‬‫בנמצא‬ ‫בבית‬‫הצנוע‬‫והמטופח‬,‫הזה‬‫שטביעות‬‫אצבעותיה‬ ‫האנינות‬‫של‬‫הרבנית‬‫חנה‬‫שטיינמן‬,‫ע״ה‬‫בתו‬‫של‬ ‫יבדלחט׳׳א‬‫מרן‬‫שר‬‫התורה‬‫הגר׳׳ח‬,‫קנייבסקי‬ ‫ניכרות‬‫בו‬‫בכל‬‫אריח‬.‫ולבנה‬‫אולם‬‫רוחו‬‫של‬‫מנהיג‬ ‫הדור‬,‫כאן‬‫תורתו‬,‫כאן‬‫וזכרו‬‫כמו‬,‫משתקף‬‫כשרגא‬ ,‫בטיהרא‬‫ממזגו‬‫של‬‫בנו‬‫הנושא‬‫את‬‫שמו‬‫בפשטות‬ ‫של‬‫בן‬‫כלפי‬.‫אביו‬ ‫בעוד‬‫אנו‬‫מדברים‬‫על‬‫גדול‬,‫הדור‬‫על‬‫קברניט‬ ‫עולם‬‫התורה‬-‫הגאון‬‫רבי‬‫שרגא‬‫שטיינמן‬‫מתאר‬ ‫אבא‬‫ומחנך‬.‫אישי‬‫אישיותו‬‫עוצבה‬‫בידיו‬‫האמונות‬ ‫של‬‫מי‬‫שלצד‬‫גאונותו‬‫וקדושתו‬‫ופרישותו‬‫היה‬‫גדול‬ ‫מחנכי‬.‫הדור‬‫הדבר‬‫ניכר‬‫בהליכותיו‬‫ובתשובותיו‬ ‫של‬,‫הגר״ש‬‫ביחסו‬‫לזולת‬‫ובקו‬‫החשיבה‬‫הייחודי‬ ‫שאופייני‬‫בעיקר‬‫למי‬‫שגודלו‬‫בידיו‬‫האמונות‬‫של‬ ‫איש‬‫התורה‬‫ששום‬‫מוסכמה‬‫חיצונית‬‫לא‬‫הייתה‬ ‫מקודשת‬‫אצלו‬‫והתורה‬‫הייתה‬‫מרכז‬,‫עולמו‬‫תמצית‬ .‫חייו‬ ‫זו‬‫הייתה‬‫שיחה‬,‫נדירה‬‫עתירת‬‫גילויים‬,‫אינסוף‬ ‫אפופה‬‫ניחוחות‬‫קדומים‬‫של‬‫אהבת‬‫תורה‬‫ללא‬.‫שיור‬ ‫שיחה‬‫שהסירה‬‫מעט‬‫מן‬‫הלוט‬‫שמחפה‬‫מעל‬‫מסכת‬ ‫חיים‬,‫ארוכה‬‫עשירה‬,‫ומאירה‬‫בצלו‬‫של‬‫ענק‬‫התורה‬ ‫שהאיר‬‫לעולם‬‫במאה‬‫וארבע‬‫השנים‬‫האחרונות‬‫וכל‬ ‫מה‬‫שנאמר‬‫וסופר‬‫ונכתב‬‫עליו‬‫לא‬,‫נגע‬‫מסתבר‬ ,‫עתה‬‫בשולי‬.‫אדרתו‬ ‫לא‬‫הספד‬‫הוא‬,‫זה‬‫שהרי‬‫אביו‬‫ציווה‬‫מפורש‬ ‫בצוואתו‬‫לא‬‫לשאת‬‫עליו‬‫שום‬.‫הספדים‬‫נאמן‬ ,‫לצוואה‬‫הגאון‬‫רבי‬‫שרגא‬‫נח‬‫שטיינמן‬‫לא‬‫רק‬‫שאינו‬ ‫נושא‬‫הספדים‬‫על‬,‫אביו‬‫אלא‬‫אף‬‫אינו‬‫משתתף‬ ‫כמעט‬‫באף‬‫הספד(למעט‬‫שני‬‫מקרים‬,‫חריגים‬‫על‬ ‫פי‬‫הוראת‬‫גדולי‬.)‫הדור‬‫אלא‬?‫מאי‬‫שיחת‬‫רעים‬ ‫היא‬,‫זו‬‫שבה‬‫נעתר‬,‫הבן‬‫בבואה‬‫דבבואה‬‫של‬‫אביו‬ ,‫בפיקחות‬‫בסברה‬‫ישרה‬‫ובשיטת‬‫חינוך‬‫בהירה‬- ‫לשתף‬‫אותנו‬‫ברגעים‬‫במחיצת‬,‫אביו‬‫בילדות‬‫בצל‬ ,‫גדלות‬‫בשחרות‬‫בצל‬,‫ענקות‬‫בחיים‬‫לצידו‬‫של‬‫ענק‬ ‫התורה‬‫שחותמו‬‫הוטבע‬‫בעורקים‬‫החרדיים‬‫לשעה‬ .‫ולדורות‬‫תורה‬,‫היא‬‫וללומדה‬‫אנו‬.‫צריכים‬ ‫גם‬‫שיחה‬‫זו‬‫לא‬‫היה‬‫לה‬‫כל‬,‫סיכוי‬‫מאחר‬‫שהגר״ש‬ ‫ברח‬‫בתוקף‬‫כל‬‫השנים‬‫מכל‬‫שבב‬,‫פרסום‬‫לעולם‬‫לא‬ ‫נראה‬‫בתמונות‬‫לצד‬‫אביו‬‫מלבד‬‫בשמחות‬,‫צאצאיו‬ ‫ודאי‬‫שלא‬‫ניאות‬‫לשיחה‬‫שתפורסם‬,‫בעיתון‬‫אולם‬ ‫עול‬‫הנהגת‬‫רשת‬‫מוסדות‬‫׳אורחות‬,‫תורה׳‬‫שהשית‬ ‫עליו‬‫אביו‬‫בצוואתו‬,‫הברורה‬‫כי"רצוני‬‫שבני‬‫הגאון‬ ‫רבי‬‫שרגא‬‫ימשיך‬‫הנהגתי‬‫בכל‬‫ענייני‬‫הישיבות‬ ‫והמוסדות‬‫השייכים‬‫ל׳אורחות‬‫תורה׳‬‫ברוחניות‬ ,‫וגשמיות‬‫כי‬‫הוא‬‫יודע‬,"‫דעתי‬‫גרמה‬‫לו‬‫להיעתר‬ ‫לשבת‬‫עם‬‫מנהל‬‫הישיבה‬‫ועימנו‬‫לשיח‬‫מפעים‬.‫זה‬ ‫שעת‬‫ערב‬‫בבית‬‫שברחוב‬‫ורנר‬‫בבני‬,‫ברק‬ ‫לקראת‬‫מלאות‬‫שלושים‬‫ימי‬‫בכי‬‫אבלו‬‫של‬‫גדול‬ ‫הדור‬‫שאותו‬‫ביכו‬‫כל‬‫בית‬.‫ישראל‬‫הגאון‬‫רבי‬ ‫שרגא‬,‫שטיינמן‬‫מי‬‫שכל‬‫ימיו‬‫ברח‬‫כל‬‫ימיו‬‫מאור‬ ,‫הזרקורים‬‫מתחיל‬‫להסתגל‬‫עתה‬‫לבית‬‫שמשנה‬ ‫אופי‬‫וצורה‬‫והופך‬‫בהדרגה‬‫לתל‬:‫תלפיות‬‫צורכי‬ ‫ציבור‬‫שונים‬‫שמוטלים‬‫היו‬‫על‬,‫אביו‬‫עברו‬.‫לחלקו‬ ‫גולת‬‫הכותרת‬‫שבמפעלות‬‫אביו‬‫שנפלו‬‫לאחריותו‬ ‫היא‬‫רשת‬‫ישיבות‬‫'אורחות‬'‫תורה‬‫של‬‫מרן‬‫ראש‬ ‫הישיבה‬,‫זצ"ל‬‫אשר‬‫כאמור‬‫עול‬‫הנהגתה‬‫הוטל‬‫עתה‬ ‫על‬.‫כתפיו‬ 28‫כ״ד‬‫ב‬0‫ת‬ ‫ב‬‫תשע׳‬‫ח‬ ‫לטובת‬‫הישיבה‬‫כאמור‬‫חרג‬‫מגדרו‬‫בצעד‬‫חסר‬ ,‫תקדים‬‫והתיר‬‫לנו‬‫לבוא‬‫אחר‬‫המלך‬-‫מאן‬‫מלכי‬ ‫רבנן‬-‫למשך‬‫שעה‬‫ארוכה‬‫של‬‫קורת‬,‫רוח‬‫פתח‬ ‫בפנינו‬‫צהר‬‫יקר‬‫המציאות‬‫שאפשר‬‫הצצה‬‫לכמוסים‬ ‫שבסיפורי‬‫משפחת‬‫האצולה‬‫שמעולם‬‫לא‬‫ידעה‬ ‫שהיא‬.‫כזו‬‫פירותיה‬‫של‬‫השיחה‬‫הנדירה‬‫יובאו‬ ‫ביריעה‬‫המרוממת‬,‫הזו‬‫שכל‬‫מילה‬‫ממנה‬‫נחצבת‬ ‫מאישיות‬‫הענקים‬‫של‬‫מי‬‫ששלושים‬‫ימי‬‫האבל‬ ‫שחלפו‬‫לעלותו‬‫למתיבתא‬‫דרקיעא‬‫רק‬‫העצימו‬ ‫את‬‫געגועי‬‫עם‬‫ישראל‬,‫לנוכחותו‬‫רק‬‫הגבירו‬‫את‬ ‫הכמיהה‬‫של‬‫דור‬‫חרדי‬‫שלם‬‫אחר‬‫הנהגתו‬‫החד‬ ‫פעמית‬‫של‬‫המנהיג‬‫שהטביע‬‫את‬‫חותם‬‫האמת‬‫שלו‬ ‫בכל‬‫פרט‬‫בחיים‬‫החרדיים‬‫בשנים‬.‫האחרונות‬ ‫לא‬‫שיחה‬‫יש‬,‫כאן‬,‫אפוא‬‫לא‬‫מספד‬‫חלילה‬‫ולא‬ ‫זיכרונות‬.‫גרידא‬‫ספר‬‫מוסר‬‫יש‬.‫כאן‬‫קראו‬‫ותחי‬ .‫רוחכם‬ ‫הנהגה‬ ‫אחריות‬‫מכורח‬ ‫המציאות‬ ‫לקראת‬‫סוף‬,‫השיחה‬‫רגע‬‫לפני‬‫שקמתי‬‫להיפרד‬ ‫בהודאה‬‫על‬‫קורת‬‫הרוח‬‫הרוחנית‬‫שהעניק‬‫לי‬ ‫ובאמצעותי‬'‫לקוראי'משפחה‬‫במהדורה‬‫העברית‬ ‫והאנגלית‬-‫הגאון‬‫רבי‬‫שרגא‬‫שטיינמן‬‫ביקש‬‫ממני‬ ‫להישאר‬‫לשבת‬‫עוד‬‫דקה‬.‫אחת‬‫הוא‬‫פתח‬‫את‬‫שולי‬ ‫כריכת‬‫אחד‬‫הספרים‬‫ושלף‬,‫ממנה‬‫בתנועה‬‫של‬ ‫חרדת‬‫קודש‬-‫גלויה‬,‫מצהיבה‬‫מבוילת‬.‫וחתומה‬ ‫את‬‫הגלויה‬‫ממלא‬‫כתב‬‫יד‬,‫קטן‬‫מהוקצע‬.‫וצפוף‬ ‫הרב‬‫מציג‬‫את‬,‫הגלויה‬‫ונשימתי‬‫כמעט‬.‫נעתקת‬ ‫זוהי‬‫גלויה‬,‫חיה‬,‫מוחשית‬‫מרגשת‬‫מאין‬,‫כמותה‬ ‫ששופכת‬‫אור‬‫יקרות‬‫על‬‫האופן‬‫שבו‬‫חינך‬‫אותו‬ ,‫אביו‬‫מרן‬‫הגאון‬‫הגדול‬‫אהרן‬‫רבי‬‫יהודה‬‫לייב‬ ‫שטיינמן‬,‫זצ׳׳ל‬‫בשנים‬‫שבהן‬‫היה‬‫בחור‬‫ישיבה‬ ‫צעיר‬.‫בירושלים‬ ‫בשורת‬‫הכתובת‬‫כתב‬:‫הגראי״ל‬,‫"שטינמן‬‫חזון‬ ‫איש‬5‫בני‬."‫ברק‬‫בשורת‬:‫הנמען‬‫׳‬'‫׳לכ‬‫שרגא‬ ,‫שטינמן‬.‫ת.ד‬6049."‫ירושלים‬‫מכאן‬,‫ואילך‬‫כל‬ ‫אינץ׳‬‫בגלויה‬‫הקטנה‬‫מוקדש‬‫למערכה‬‫תלמודית‬ ‫מסועפת‬‫אך‬‫מתומצתת‬‫בסוגיית‬‫׳עבד‬‫עברי׳‬ ‫שבמסכת‬.‫קידושין‬‫הגלויה‬‫חובקת‬‫במילים‬‫מדודות‬ ‫מערכות‬‫של‬‫ראשונים‬,‫ואחרונים‬‫וכל‬‫תג‬‫ותג‬‫בה‬ ‫משקף‬‫אהבת‬‫תורה‬‫שאין‬‫לה‬‫סוף‬‫ורצון‬‫להנחילו‬ ,‫הלאה‬‫לבן‬‫השוקד‬‫על‬‫תלמודו‬.‫בירושלים‬ ‫כך‬‫נפתחת‬:‫הגלויה‬ ‫״לבני‬‫א‬‫ת‬‫ס‬.‫נ״י‬‫סמתנו‬‫מאוד‬‫בקבלת‬,‫מכתבך‬ ‫ובייחוד‬‫בי‬‫בבר‬‫התחלת‬‫להבין‬‫מה‬‫בתוב‬ ,‫במחשבתי‬‫וחזות‬‫במה‬."‫דיונים‬ ‫מחוסר‬,‫מקום‬‫האיגרת‬‫גולשת‬‫אל‬‫צידה‬‫השני‬‫של‬ ‫הגלויה‬-‫הצד‬‫שבו‬‫אמורים‬‫להופיע‬‫השם‬‫והכתובת‬ .‫בלבד‬‫המכתב‬‫נחתם‬:‫במילים‬ ‫"לא‬‫הבנתי‬‫ב"כ‬‫טוב‬‫האם‬‫בדעתך‬‫לבוא‬‫על‬ ‫שבת‬‫שלפני‬‫נורים‬‫ולהישאר‬‫עד‬‫אחרי‬‫נורים‬ .‫הבעל"ט‬‫שלום‬‫ובל‬‫טוב‬,‫לך‬‫שקוד‬‫בתורה‬ ‫ותוסיף‬‫תורה‬.‫ויראה‬."‫אביך‬ ‫אולם‬‫הזיכרון‬‫החד‬,‫ביותר‬‫המכונן‬,‫ביותר‬‫ששמור‬ *‫ניעיל‬‫ע״‬‫י‬‫פי‬‫ל‬‫א‬ ‫ז‬ ‫ז‬ ‫מ‬ ‫נ‬ ‫מ‬ ‫י‬ ‫מ‬ ‫י‬ ‫־‬ ‫י‬ ;‫ה‬ ‫ב‬ ‫ש‬ ‫״‬ !‫״‬‫ל‬ ‫ש‬‫ת‬ ‫י‬‫נ‬‫ב‬ ‫ר‬ ‫ה‬‫ה‬ ‫נ‬‫ת‬‫ן‬‫מ‬ ‫נ‬‫י‬‫י‬‫ו‬‫כ‬ ‫ש‬‫״וז‬‫ע‬ ‫רו‬‫מ‬‫ד‬ ‫ע‬‫ה‬ ‫ר‬ ‫ו‬‫ת‬ ‫ה‬"‫ר‬‫הג‬‫ח‬‫י‬‫ק‬ ‫ס‬ ‫ב‬ ‫י‬ ‫נ‬ ‫ק‬* ‫״‬ ‫ם‬ ‫י‬‫ל‬ ‫ש‬ ‫בין‬‫אבא‬‫זצ״ל‬‫מורי‬‫ל‬‫מי‬‫ח‬"‫שליט‬‫א‬‫ה‬‫ד‬‫ר‬‫ט‬‫ה‬‫הב‬‫א‬.‫ת‬‫חד‬‫מיו‬‫מרן‬‫הגראי׳יל‬‫זצ"ל‬‫עם‬‫מרן‬‫הגר״ח‬‫קנייבסקי‬‫שליט״א‬
 6. 6. ‫עם‬‫הגאון‬‫רבי‬‫שרגא‬‫שטיינמן‬‫התרחש‬‫כמה‬‫שנים‬ ‫מוקדם‬,‫יותר‬‫בעודו‬‫תלמיד‬‫בישיבת‬‫פוניבז׳‬ ‫לצעירים‬‫בבני‬.‫ברק‬‫"בחור‬‫צעיר‬,"‫הייתי‬‫הוא‬ ,‫מספר‬‫"והיהדות‬‫החרדית‬‫התרגשה‬‫לקראת‬‫קיומה‬ ‫של‬‫הכנסייה‬‫הגדולה‬‫של‬‫אגודת‬‫ישראל‬.‫בירושלים‬ ‫כל‬‫החברים‬‫שלי‬‫בישיבה‬‫התכוננו‬‫לנסוע‬‫לכנסייה‬ ,‫הגדולה‬‫כדי‬‫לראות‬‫בעיניהם‬‫את‬‫גדולי‬‫אותו‬.‫הדור‬ ‫"רציתי‬‫לנסוע‬‫כמו‬,‫חבריי‬‫וכמובן‬‫שניגשתי‬ ‫קודם‬‫לבקש‬‫מאבי‬.‫רשות‬‫אבא‬:‫שאל‬‫׳מדוע‬‫אתה‬ ‫רוצה‬‫לנסוע‬‫לכנסייה‬‫הגדולה?׳‬:‫אמרתי‬‫׳אני‬‫רואה‬ ‫זקנים‬‫שמתארים‬‫בעיניים‬‫נוצצות‬‫איך‬‫הם‬‫השתתפו‬ ‫בכנסייה‬‫הגדולה‬,‫באירופה‬‫לפני‬.‫השואה‬‫הם‬ ‫מספרים‬‫בהתרגשות‬‫כיצד‬‫זכו‬‫לראות‬‫בעיניהם‬‫את‬ ‫ה׳חפץ‬‫חיים׳‬‫ואת‬‫כל‬‫גדולי‬‫הדור‬.‫הקודם‬‫גם‬‫אני‬ ‫רוצה‬‫לספר‬‫לנינים‬‫שלי‬‫שראיתי‬‫את‬‫גדולי‬.‫הדור׳‬ ‫"אבא‬‫נתן‬‫בי‬‫מבט‬‫חודר‬:‫ואמר‬‫׳אתה‬‫יודע‬?‫מה‬ ‫תספר‬‫לנינים‬‫שלך‬‫שבשעה‬‫שכל‬‫החברים‬‫שלך‬‫נסעו‬ ‫לכנסייה‬‫הגדולה‬-‫אתה‬‫נשארת‬,‫בישיבה‬‫ישבת‬ ...‫ולמדת׳‬ ‫"שמעתי‬‫בקול‬.‫אבי‬‫נשארתי‬‫בישיבה‬‫לשבת‬ .‫וללמוד‬‫הייתי‬,‫לבד‬‫ומחמת‬‫גודל‬‫המאורע‬-‫עד‬ ‫היום‬‫אני‬‫זוכר‬‫באיזה‬‫חדר‬‫בישיבה‬.‫ישבתי‬‫למדנו‬ ‫מהצהריים‬‫עד‬‫הלילה‬,‫ברצף‬‫כשכל‬‫העת‬‫עומדות‬ ‫לנגד‬‫עיניי‬‫מילותיו‬‫של‬:‫אבי‬‫׳את‬‫זה‬‫תספר‬‫לנינים‬ .‫שלך׳‬‫אמנם‬‫בכנסייה‬‫הגדולה‬‫לא‬‫זכיתי‬,‫להשתתף‬ ‫אבל‬‫זכיתי‬‫לנחול‬‫יסוד‬‫גדול‬‫בדרכו‬‫של‬‫מי‬‫שרוצה‬ ‫להתעלות‬:‫בתורה‬‫לימוד‬‫התורה‬‫קודם‬‫לכל‬,‫דבר‬ ‫אפילו‬‫לזכות‬‫לראות‬‫את‬‫פניהם‬‫של‬‫גדולי‬."‫הדור‬ ■‫האם‬‫אפשר‬‫לראות‬‫בזה‬‫הנהגה‬?‫לובים‬ ‫"אינני‬,‫יודע‬‫אולם‬‫אבא‬‫לא‬‫היה‬‫איש‬‫של‬‫אספות‬ .‫וכנסים‬‫הוא‬‫לא‬‫חיפש‬‫שום‬,‫אסיפה‬‫לא‬‫השתתף‬ .‫בכנסים‬‫רק‬‫בערוב‬,‫ימיו‬‫כשהרגיש‬‫שהאחריות‬ ‫נופלת‬‫על‬‫כתפו‬‫ואין‬‫מישהו‬‫אחר‬-‫הוא‬‫לקח‬ ‫כבבת‬‫עינו‬ ‫הסיפור‬‫ההיסטורי‬ ‫מאחורי‬‫ת‬‫מ‬‫ק‬‫ה‬‫ת‬‫ש‬‫ר‬ ‫ת‬‫שיבו‬‫י‬‫״אורחות‬'‫תורה‬ ‫על‬‫ידי‬‫מרן‬‫הגראי״ל‬ ‫מן‬‫טיינ‬‫ש‬‫זצ״ל‬ ‫בשנת‬,‫תשנ״ח‬‫לנוכח‬‫הצורך‬‫בנתינת‬‫מענה‬ ‫לבחורים‬‫המבקשים‬‫להתעלות‬‫במעלות‬‫התורה‬ ‫מתוך‬‫יראת‬,‫שמים‬‫הכריז‬‫מרן‬‫ראש‬‫הישיבה‬ ‫הגראי״ל‬‫שטיינמן‬‫זצ״ל‬‫על‬‫הקמתה‬‫של‬‫ישיבת‬ ‫׳אורחות‬‫תורה׳‬.‫בבני-ברק‬‫המטרה‬‫הייתה‬‫להעמיד‬ ‫מקום‬‫תורה‬‫ייחודי‬‫של‬‫גדלות‬‫בתורה‬‫בהיקף‬‫ובדרכי‬ ‫העיון‬‫המקובלים‬‫מדורי‬.‫דורות‬‫בערב‬‫ראש‬‫חודש‬ ‫אלול‬‫של‬‫אותה‬‫שנה‬‫נפתחה‬,‫הישיבה‬‫שהכילה‬ ‫מחזור‬‫ראשון‬‫של‬‫כשלושים‬‫תלמידים‬.‫מובחרים‬ ‫עד‬‫מהרה‬‫תפסה‬‫הישיבה‬‫מקום‬‫של‬‫כבוד‬‫בכותל‬ ‫המזרח‬‫של‬‫הישיבות‬‫הקדושות‬‫בארץ‬,‫הקודש‬ ‫בהיותה‬‫בית‬‫יוצר‬‫למאות‬‫ולאלפי‬‫בני‬‫תורה‬‫במרוצת‬ ‫שנות‬‫קיומה‬‫עד‬‫היום‬.‫הזה‬ ‫בדברי‬‫הפתיחה‬‫שנשא‬‫בהיכל‬‫הישיבה‬‫התבטא‬ ‫מרן‬‫הגראי״ל‬‫באופן‬‫מיוחד‬‫על‬‫מטרת‬,‫הישיבה‬ :‫ואמר‬‫"זה‬‫מה‬‫שצריך‬‫עכשיו‬,‫לדעת‬‫כי‬‫בניית‬ ‫ישיבה‬‫אין‬‫זה‬‫בשביל‬‫ללמד‬‫סתם‬‫כמו‬‫׳אלף‬‫נכנסים‬ .‫למקרא׳‬‫אמנם‬‫גם‬‫זה‬,‫צריך‬‫אבל‬‫צריך‬‫לדאוג‬‫שיצאו‬ ‫גם‬‫כן‬‫אלו‬‫שיהיו‬‫גדולים‬,‫בישראל‬‫מקבלי‬‫התורה‬ ‫ומוסרי‬,‫התורה‬‫ועל‬‫זה‬-‫כל‬‫הון‬‫שבעולם‬‫לא‬ ."‫מספיק‬ ‫ראש‬‫הישיבה‬‫הנהיג‬‫סדרי‬‫לימוד‬‫ייחודיים‬ ‫בישיבתו‬,‫החדשה‬‫סדרים‬‫שלימים‬‫הועתקו‬‫אף‬ ‫למקומות‬‫תורה‬‫רבים‬.‫אחרים‬‫בכל‬,‫שנה‬‫בליל‬ ,‫שבועות‬‫נהג‬‫לצעוד‬‫רגלית‬‫מביתו‬‫במשך‬‫למעלה‬ ‫משעה‬‫כדי‬‫למסור‬‫שיעור‬‫כללי‬.‫בישיבה‬‫אף‬‫במרומי‬ ‫העשור‬‫העשירי‬‫לחייו‬‫התמיד‬,‫בכך‬‫למרות‬‫שהדבר‬ ‫היה‬‫כרוך‬‫במאמץ‬‫רב‬.‫עבורו‬‫בלילות‬‫הפורים‬ ‫מתכנסים‬‫כל‬‫בני‬‫הישיבה‬‫לסדר‬‫לימוד‬,‫בעיון‬‫וכך‬ ‫נשמע‬‫קול‬‫התורה‬‫ומהדהד‬‫למרחוק‬‫בשעה‬.‫זו‬ ‫עם‬‫סיום‬‫סדר‬‫הלימוד‬‫לקראת‬‫חצות‬,‫הליל‬‫ראש‬ ‫הישיבה‬‫נהג‬‫להיכנס‬‫לבית‬‫המדרש‬‫ולהשמיע‬‫דברי‬ ‫חיזוק‬‫נשגבים‬‫במעלת‬‫יום‬‫הפורים‬‫ובמעלתם‬‫של‬ ‫אלו‬‫הקובעים‬‫עצמם‬‫בלימוד‬‫התורה‬‫בשקיעות‬‫בזמן‬ ‫כה‬.‫מיוחד‬ ‫במשך‬‫השנים‬‫מסר‬‫מרן‬‫הגראי״ל‬‫זצ״ל‬‫שיעורים‬ ‫כלליים‬‫בישיבה‬‫אחת‬,‫לשבועיים‬‫לצד‬‫שיחות‬ 30‫כ׳‬‫ד‬‫ב‬0‫ת‬ ‫ב‬‫תשע׳‬‫ח‬ ‫מוסר‬‫ויראה‬‫ומעמדי‬‫פתיחת‬.‫הזמן‬‫כמו‬‫כן‬‫הוא‬ ‫מסר‬‫בקביעות‬‫בביתו‬‫מספר‬‫פעמים‬‫בשבוע‬ ‫חבורות‬‫ושיעורים‬‫לקבוצות‬‫בחורים‬‫מבני‬‫הקיבוץ‬ .‫בישיבה‬‫במהלך‬‫שיעורים‬‫אלו‬‫היה‬‫נושא‬‫ונותן‬‫עם‬ ‫הבחורים‬‫בסוגיות‬‫הנלמדות‬,‫בישיבה‬‫ולעיתים‬‫אף‬ ‫היו‬‫הנושאים‬‫מסתעפים‬‫לסוגיות‬‫נוספות‬‫במרחבי‬ .‫הש״ס‬ ‫במרוצת‬‫השנים‬‫הוקמו‬‫ברחבי‬‫הארץ‬‫קהילות‬ ‫של‬‫יוצאי‬,‫הישיבה‬‫המתנוססות‬‫לתפארה‬‫בקהילות‬ ‫הקודש‬‫בערי‬.‫ישראל‬‫במקביל‬‫התפתחה‬‫רשת‬‫כוללי‬ ‫אברכים‬‫לבוגרי‬‫הישיבה‬‫שבהם‬‫מרחיבים‬‫האברכים‬ ‫את‬‫ידיעתם‬‫במרחבי‬‫הש״ס‬‫בהתאם‬‫לדרך‬‫שקיבלו‬ ‫מרבותיהם‬‫בעת‬‫שהותם‬‫בין‬‫כותלי‬‫הישיבה‬ .‫הקדושה‬ ‫בראשות‬‫הישיבה‬‫העמיד‬‫מרן‬‫זצ״ל‬‫את‬‫הרבנים‬ ‫הגאונים‬‫רבי‬‫ברוך-דב‬,‫דיסקין‬‫רבי‬‫איתמר‬,‫גרבוז‬ ‫רבי‬‫יחיאל‬,‫קלרמן‬‫רבי‬‫צבי-יהודה‬‫אדלשטיין‬ ‫והמשגיח‬‫רבי‬‫חזקיהו-יוסף‬.‫מישקובסקי‬‫תחת‬ ‫הכוונתם‬‫ועינם‬‫הפקוחה‬‫גדלים‬‫ומתפתחים‬‫מאות‬ ‫בני‬‫הישיבה‬‫וכבר‬‫יצאו‬‫ממנה‬‫גדולי‬‫תורה‬.‫נודעים‬ ‫הישיבה‬‫הייתה‬‫קרובה‬‫לליבו‬‫של‬‫מרן‬‫ראש‬‫הישיבה‬ ‫באופן‬,‫מיוחד‬‫ובעת‬‫בניית‬‫מרכז‬‫הישיבה‬‫הקדושה‬ ‫ברחוב‬‫שלמה‬,‫המלך‬‫הוא‬‫אף‬‫הטריח‬‫את‬‫עצמו‬ ‫מספר‬‫פעמים‬‫לעקוב‬‫אחר‬‫התפתחות‬.‫הבנייה‬ ‫עם‬‫התפתחותה‬‫ושגשוגה‬‫של‬‫הישיבה‬‫בבני-ברק‬ ‫הורה‬‫מרן‬‫זצ״ל‬‫להוסיף‬‫לה‬‫נדבכים‬‫נוספים‬‫בדמות‬ ‫סניפים‬‫חדשים‬‫ברחבי‬,‫הארץ‬,‫וכך‬‫לקראת‬‫זמן‬ ‫הקיץ‬‫של‬‫שנת‬‫תשע״א‬‫פתחה‬‫הישיבה‬‫סניף‬‫בשם‬ ‫׳רינה‬‫של‬‫תורה׳‬‫בכרמיאל‬.‫שבצפון‬‫במעמד‬‫הפתיחה‬ ‫לישיבה‬‫ציין‬‫רבנו‬‫כי‬‫זה‬‫כבר‬‫מאות‬‫ואולי‬‫אלפי‬ ‫שנים‬‫שלא‬‫היה‬‫מקום‬‫תורה‬‫בחבל‬‫ארץ‬‫זה‬‫שבו‬ ‫שכנו‬‫התנאים‬,‫הקדושים‬‫וברוך‬‫ד׳‬-‫עכשיו‬‫התורה‬ ‫חוזרת‬‫לאכסנייה‬.‫שלה‬‫רבנו‬‫הוסיף‬‫והתבטא‬‫באותו‬ ‫מעמד‬:‫מיוחד‬‫׳׳זכינו‬‫להקים‬‫ישיבה‬‫שתהיה‬‫מיוסדת‬ ‫כמו‬‫הישיבות‬‫שהיו‬‫בימי‬...‫חז״ל‬‫הקדוש‬‫ברוך‬‫הוא‬ ‫יעזור‬‫שיתרבו‬‫כאן‬‫לומדי‬‫תורה‬‫והישיבה‬‫תהיה‬ ‫מנוהלת‬‫בקדושה‬‫ובטהרה‬."‫כרצונו‬ ‫מספר‬‫פעמים‬‫הטריח‬‫מרן‬‫הגראי״ל‬‫שטיינמן‬ ‫את‬‫עצמו‬‫במיוחד‬‫עד‬‫לצפון‬‫הרחוק‬‫כדי‬‫להשמיע‬ ‫לבני‬‫הישיבה‬‫משיעוריו‬.‫ומשיחותיו‬‫גם‬‫בשנים‬ ,‫האחרונות‬‫שבהן‬‫כוחותיו‬‫לא‬‫עמדו‬‫לו‬‫עוד‬‫לנסוע‬ ‫עד‬,‫לישיבה‬‫בני‬‫הישיבה‬‫היו‬‫באים‬‫להסתופף‬ ‫בצילו‬‫ולשמוע‬‫מפיו‬‫דברי‬‫חיזוק‬‫והדרכה‬‫בפתיחת‬ ‫הזמנים‬‫ובמעמדי‬.‫רצון‬‫ישיבת"רינה‬‫של‬"‫תורה‬‫כבר‬ ‫הספיקה‬‫להוציא‬‫פירות‬‫רבים‬‫לתפארת‬‫עולם‬‫התורה‬ ‫ברחבי‬.‫הארץ‬‫בראשות‬‫הישיבה‬‫מכהן‬‫הגאון‬‫רבי‬ ‫אברהם‬‫סטוארט‬‫ועימו‬‫הרבנים‬‫הגאונים‬‫העומדים‬ ‫בהנהגת‬‫הישיבה‬‫ובהרבצת‬‫התורה‬.‫והיראה‬‫סביב‬ ‫הישיבה‬‫התפתחה‬‫קהילה‬‫מיוחדת‬‫של‬‫אברכים‬‫בני‬ ,‫עלייה‬‫הקשורים‬‫בקשר‬‫הדוק‬‫עם‬‫היכל‬‫הישיבה‬ ‫ויונקים‬‫ממנו‬‫את‬‫אחיזתם‬‫במקום‬,‫זה‬‫המתפתח‬ ‫לאחת‬‫מקהילות‬‫הקודש‬‫ברחבי‬.‫הארץ‬ ‫הרוצה‬‫להחכים‬‫ידרים‬ ‫לימים‬‫נוספה‬‫פנינה‬‫בכתרה‬‫של‬‫ישיבת‬‫׳אורחות‬ ,‫תורה׳‬‫כשהתווסף‬‫לה‬‫סניף‬‫חדש‬,‫בדרום‬‫ישיבת‬ ‫׳נר‬‫זרח׳‬‫שהתחילה‬‫את‬‫דרכה‬‫במושב‬‫׳זרועה׳‬ ‫ובהמשך‬‫העתיקה‬‫משכנה‬‫ליישוב‬.‫עוצם‬‫בראשה‬ ‫עומדים‬‫הרה״ג‬‫רבי‬‫יצחק-זאב‬‫פיינשטיין‬‫והרה״ג‬ ‫רבי‬‫אליהו-אליעזר‬.‫ברוורמן‬‫בדברים‬‫שנשא‬‫מרן‬ ‫הגראי׳׳ל‬‫במשא‬‫פתיחת‬‫הישיבה‬,‫הקדושה‬:‫אמר‬ ‫"אנחנו‬‫כאן‬‫רוצים‬‫ברוך‬‫השם‬‫לעשות‬‫תועלת‬ ,‫ברוחניות‬‫ומקווים‬‫שהקדוש‬‫ברוך‬‫הוא‬‫יעזור‬ ‫שהמקום‬‫הזה‬‫יצמח‬‫בו‬‫ישיבה‬‫שתפיץ‬‫אור‬‫תורה‬ ‫ויראת‬‫שמים‬‫בכל‬‫הסביבה‬,‫הזאת‬‫ואין‬‫לשער‬‫עד‬ ‫כמה‬‫שזה‬."‫חשוב‬ ‫בשנת‬‫תשע׳׳ב‬‫פנו‬‫אברכים‬‫מהעיר‬‫אלעד‬‫אל‬ ‫מרן‬‫בטענה‬‫כי‬‫אין‬‫להם‬‫ישיבה‬‫קטנה‬‫שאליה‬‫יוכלו‬ ‫לשלוח‬‫את‬.‫ילדיהם‬‫על‬‫אתר‬‫גמר‬‫רבנו‬‫אומר‬‫לפתוח‬ ‫בעיר‬‫ישיבה‬,‫קטנה‬‫שתסונף‬‫לרשת‬‫הישיבות‬‫של‬ ‫׳אורחות‬.‫תורה׳‬‫את‬‫שם‬‫הישיבה‬‫קרא‬‫על‬‫שם‬ ‫הישיבה‬‫שבה‬‫למד‬‫בצעירותו‬‫בעיר‬,‫בריסק‬‫ישיבת‬ ‫׳תורת‬.‫חסד׳‬‫בראשות‬‫הישיבה‬‫העמיד‬‫את‬‫הגאון‬ ‫רבי‬‫מאיר‬.‫בן-שלמה‬‫הישיבה‬‫נפתחה‬‫בזמן‬‫אלול‬ ‫של‬‫אותה‬‫שנה‬‫בשיעור‬‫של‬‫עשרים‬‫ושניים‬,‫בחורים‬ ‫שאותם‬‫כינה‬‫רבנו"כ״ב‬‫אותיות‬."‫הקדושות‬,‫כיום‬ ‫לאחר‬‫שנים‬,‫ספורות‬‫הישיבה‬‫התפתחה‬‫והיא‬‫מונה‬ ‫כבר‬‫למעלה‬‫ממאה‬,‫בחורים‬‫המתעלים‬‫בה‬‫בתורה‬ ‫וביראה‬‫בדרכו‬‫הסלולה‬‫של‬,‫רבנו‬‫המתווה‬‫את‬‫דרכה‬ ‫ומכוון‬‫את‬.‫אורחותיה‬ ‫בחורף‬‫תשע׳׳ד‬‫פתח‬‫רבנו‬‫מקום‬‫תורה‬‫נוסף‬ ‫ברשת‬‫מוסדות‬‫'אורחות‬'‫תורה‬-‫ישיבת‬‫"תורה‬ "‫בתפארתה‬‫השוכנת‬‫אף‬‫היא‬‫כבוד‬‫בעיר‬.‫אלעד‬ ‫בישיבה‬‫מסתופפים‬‫מאות‬‫בחורים‬‫השוקדים‬ ‫על‬‫התורה‬‫בשקיעות‬,‫מוחלטת‬‫ועל‬‫דלתותיה‬ ‫מתדפקים‬‫מטובי‬‫בני‬‫הישיבות‬‫בעולם‬.‫התורה‬ ‫במעמד‬‫פתיחת‬,‫הישיבה‬‫לאחר‬‫שהשמיע‬‫שיעור‬
 7. 7. ,‫אחריות‬‫החל‬‫להשתתף‬‫בכנסים‬‫ונטה‬‫שכמו‬‫לסבול‬ ‫את‬‫עול‬.‫ההנהגה‬‫שאלות‬‫הגיעו‬‫אליו‬.‫תמיד‬‫עוד‬ ‫בהיותו‬‫בחור‬‫בשווייץ‬‫באו‬‫אנשים‬‫לשאול‬‫אותו‬ .‫שאלות‬‫אבל‬‫מהנהגת‬‫הציבור‬‫התחמק‬.‫תדיר‬‫בזמן‬ ‫שהרב‬‫שך‬‫הנהיג‬-‫אבא‬:‫אמר‬‫יש‬‫מי‬,‫שמנהיג‬ ‫האחריות‬.‫עליו‬‫לא‬‫תמיד‬‫הסכים‬‫עם‬,‫דעתו‬‫אבל‬ :‫אמר‬‫הוא‬‫סבור‬,‫כך‬‫הוא‬‫מנהיג‬‫את‬,‫הציבור‬‫אז‬‫כך‬ ‫צריך‬.‫להיות‬‫כך‬‫גם‬‫לגבי‬‫הרב‬.‫אלישיב‬‫לא‬‫תמיד‬ ‫אבא‬‫סבר‬,‫כמוהו‬‫אבל‬‫הרב‬‫אלישיב‬?‫אמר‬‫יש‬‫גדול‬ ‫שאחראי‬‫על‬‫הנהגת‬,‫הדור‬‫וכך‬.‫יהיה‬‫רק‬‫כשלא‬‫היה‬ ‫אף‬‫אחד‬‫אחר‬-‫אבא‬‫נטל‬."‫אחריות‬ ‫״אבא‬‫הניח‬‫דגש‬‫מיוחד‬‫ועיקרי‬‫על‬‫מידות‬ .‫טובות‬‫לבחורים‬‫שבאו‬‫אליו‬‫מ״אורחות‬ ‫תורה״‬‫אמר‬‫כל‬:‫העת‬,‫״מידות‬,‫מידות‬ .‫מידות‬‫מגיע‬‫בחור‬‫חדש‬‫לישיבה‬-‫תראה‬ ‫לו‬‫איפה‬‫יש‬‫מקום‬‫בבית‬,‫המדרש‬‫איפה‬ ‫הוא‬‫יכול‬‫שבת‬‫ל‬‫בחדר‬.‫האוכל‬‫הוא‬.‫נבוך‬ ‫תסביר‬‫לו‬,‫פנים‬‫תקבל‬‫אותו‬‫יפה‬ ‫בסוגיה‬,‫הנלמדת‬‫נשא‬‫מרן‬‫דברים‬‫נרגשים‬ ‫בפני‬‫בני‬‫הישיבה‬‫שזכו‬‫להימנות‬‫עם‬‫גרעין‬ ‫המייסדים‬,‫הראשון‬‫ובתוך‬‫דבריו‬:‫אמר‬ ‫"אתם‬‫זוכים‬‫להיות‬‫בונים‬‫מקום‬‫תורה‬ ,‫בתפארתה‬‫וזה‬‫אושר‬‫גדול‬‫שאדם‬‫יכול‬ ‫לזכות‬‫כל‬‫זמן‬‫שהוא‬...‫חי‬‫יהי‬‫רצון‬‫שהקדוש‬ ‫ברוך‬‫הוא‬‫יברך‬‫כמו‬‫שמשה‬‫רבנו‬:‫אמר‬ ‫יהי‬‫רצון‬‫שתשרה‬‫שכינה‬‫במעשה‬,‫ידיכם‬ ‫ותזכו‬‫לאור‬‫הגנוז‬‫שאין‬‫כל‬‫מלאך‬‫וברייה‬ ‫יכול‬‫לזכות‬."‫לזה‬‫בראשות‬‫הישיבה‬‫העמיד‬ ‫מרן‬‫זצ׳׳ל‬‫את‬‫הגאון‬‫רבי‬‫יעקב‬‫סטפנסקי‬ ‫לצד‬‫הגאונים‬‫רבי‬‫אפרים‬,‫רוטשילד‬‫רבי‬ ‫אלעזר-דוד‬,‫אפשטיין‬‫רבי‬‫יעקב‬‫כגן‬‫ורבי‬ ‫רפאל‬,‫גפן‬‫ועימם‬‫המשגיח‬‫רבי‬‫נח‬.‫פאלי‬‫מרן‬ ‫עצמו‬‫הגיע‬‫לישיבה‬‫מספר‬‫פעמים‬‫להשמיע‬ ‫מדברותיו‬‫בפני‬‫בני‬,‫הישיבה‬‫ובנוסף‬‫קבוצה‬ ‫נבחרת‬‫מבני‬‫הישיבה‬‫זכתה‬‫לבוא‬‫למעונו‬ ‫ולשמוע‬‫ממנו‬‫אחת‬‫לשבוע‬‫שיעור‬‫בסוגיות‬ ‫הנלמדות‬.‫בישיבה‬ ‫בשנת‬‫תשע״ו‬‫הוסיף‬‫מרן‬‫לרשת‬‫הישיבות‬ ‫עוד‬‫ישיבה‬‫קטנה‬,‫חדשה‬‫והפעם‬.‫בירושלים‬ ‫לישיבה‬‫זו‬‫נתן‬‫את‬‫שמה‬‫על‬‫שם‬‫ספרו‬‫של‬ ‫רבו‬‫הראשון‬-‫"אמרי‬."‫משה‬‫בראש‬‫הישיבה‬ ‫עומדים‬‫הרבנים‬‫הגאונים‬‫רבי‬‫אליהו‬‫דיסקין‬ ‫ורבי‬‫יהושע‬.‫מישקובסקי‬‫על‬‫ניהול‬‫מוסדות‬ ,‫הישיבה‬‫רשת‬‫הישיבות‬‫וכוללי‬‫האברכים‬ ‫הפקיד‬‫מרן‬‫את‬‫איש‬‫אמונו‬‫הרב‬‫יעקב‬ ,‫וירז׳בינסקי‬‫המכלכל‬‫את‬‫מוסדות‬‫התורה‬ ‫על‬‫כאלפיים‬.‫תלמידיהם‬ ‫אחר‬‫פטירתו‬‫של‬‫מרן‬‫התברר‬‫כי‬‫ביקש‬ ‫בצוואתו‬‫המיוחדת‬‫העוסקת‬‫בענייני‬‫אורחות‬ ‫תורה‬,‫וישיבותיה‬‫כי‬‫בנו‬‫הגאון‬‫רבי‬,‫שרגא‬ ‫העומד‬‫בראש‬‫ישיבת‬‫קהילות‬‫יעקב‬‫יכהן‬ ‫תחתיו‬‫בכל‬,‫העניינים‬‫וכך‬‫הכריז‬‫מרן‬‫הגרי״ג‬ ‫אדלשטיין‬‫בהספד‬‫המרכזי‬‫שנערך‬‫בסיום‬ ,‫השבעה‬‫בהיכל‬‫ישיבת‬‫אורחות‬,‫תורה‬ ‫בהשתתפות‬‫כל‬‫הישיבות‬‫ואברכי‬:‫הרשת‬ ‫"רצונו‬‫של‬‫מרן‬‫זצ״ל‬‫היה‬‫שבנו‬‫רבי‬‫שרגא‬ ‫ימלא‬‫את‬‫מקומו‬‫בכל‬‫העניינים‬‫הרוחניים‬ ‫והגשמיים‬‫של‬‫מוסדות‬‫ישיבות‬‫אורחות‬ ,‫תורה‬‫ויהי‬‫רצון‬‫שינהל‬‫את‬‫כל‬‫העניינים‬ ‫על‬‫הצד‬‫הטוב‬."‫ביותר‬ ■‫והוא‬‫ואה‬‫בזה‬?‫עול‬ ‫"הוא‬‫עשה‬‫מה‬‫שחשב‬‫שצריך‬.‫לעשות‬‫גם‬ ‫במסעותיו‬‫למדינות‬‫הים‬‫לקירוב‬‫רחוקים‬-‫אבי‬ ‫התנתק‬‫מסדר‬‫יומו‬‫הקבוע‬‫משך‬‫עשרות‬‫שנים‬.‫ונסע‬ ‫הוא‬‫עשה‬‫זאת‬‫לאחר‬‫שהבין‬‫שזו‬‫משימה‬‫שמוטל‬ ‫עליו‬.‫לעשותה‬‫במהלך‬‫המסעות‬,‫הללו‬‫אנשים‬ ‫צעירים‬‫ממנו‬‫בעשרות‬‫שנים‬-‫חשו‬,‫מותשים‬ ‫ביקשו‬‫לנוח‬‫מטלטולי‬.‫הדרך‬‫לא‬‫כן‬.‫אבא‬‫הוא‬ ‫נדד‬‫ממקום‬,‫למקום‬‫ניצל‬‫את‬‫הטיסות‬‫והנסיעות‬ ‫ללימוד‬‫ונשא‬‫דברים‬‫בעשרות‬‫כינוסים‬‫בזה‬‫אחר‬,‫זה‬ ‫ברצף‬‫שאמור‬‫לעייף‬‫אפילו‬‫אדם‬‫שכוחו‬.‫במותניו‬ ‫מדוע‬‫זה‬?‫כך‬‫כי‬‫אם‬‫זה‬‫מה‬‫שצריך‬,‫לעשות‬‫אז‬ .‫עושים‬‫אצלו‬‫זה‬‫היה‬‫כמו‬‫נטילת‬:‫לולב‬‫צריך‬‫ליטול‬ ‫לולב‬-‫נוטלים‬.‫לולב‬‫אין‬‫מקום‬.‫להתחמק‬‫הוא‬ ‫הרגיש‬,‫אחריות‬‫ומילא‬.‫אותה‬ ‫"כך‬‫היה‬‫כאשר‬‫בשנת‬‫תשנ״ח‬‫החליט‬‫אבי‬‫לפתוח‬ ‫את‬‫ישיבת‬‫׳אורחות‬.‫תורה׳‬,‫פתאום‬‫כשהוא‬‫אדם‬ ,‫זקן‬‫הוא‬‫לא‬‫יושב‬‫בשלווה‬‫אלא‬‫מחליט‬‫שצריך‬‫עוד‬ ‫ישיבה‬.‫גדולה‬‫שתהיה‬‫עוד‬,'‫פוניבז‬‫עוד‬.‫תפרח‬‫הוא‬ ‫היה‬‫כבר‬‫בגיל‬‫שמונים‬,‫וכמה‬‫ודווקא‬‫אז‬‫הקים‬‫את‬ ‫ישיבת‬‫אורחות‬,‫תורה‬‫וקרא‬‫לה‬‫"אונזער‬,"‫ישיבה‬ ‫הישיבה‬.‫שלנו‬‫לא‬‫אחת‬‫התבטא‬‫על‬‫׳אורחות‬,‫תורה׳‬ ‫"מיין‬‫בן‬,"‫זקונים‬‫בן‬‫הזקונים‬.‫שלי‬‫למרות‬‫שהיו‬ ‫הרבה‬‫ישיבות‬‫שלכולן‬,‫עזר‬‫תמך‬‫והופיע‬‫בכינוסיהן‬ -‫כשאמר"ביי‬‫אונז‬‫אין‬"‫ישיבה‬-‫אצלנו‬‫בישיבה‬ -‫הוא‬‫התכוון‬‫לאורחות‬.‫תורה‬‫אבי‬‫דאג‬‫לכל‬‫פרט‬ ,‫בישיבה‬‫עמד‬‫על‬.‫האבניים‬‫מדוע‬‫עשה‬?‫זאת‬ ‫מה‬‫ראה‬‫להקים‬‫ישיבה‬‫לעת‬?‫זקנה‬‫כמה‬‫חשב‬ ‫שיזכה‬‫עוד‬‫לראות‬‫את‬‫הישיבה‬-?‫שנה‬?‫שנתיים‬ ?‫שלוש‬‫הרי‬‫אנשים‬‫בגיל‬‫הזה‬‫הולכים‬‫כבר‬‫לעולם‬ ‫שכולו‬.‫טוב‬‫הרי‬‫הוא‬‫לא‬‫ידע‬‫שהקב״ה‬‫יזכה‬‫אותו‬ ‫באריכות‬‫ימים‬‫עד‬‫גיל‬04.‫ו‬‫מדוע‬‫עשה‬?‫זאת‬‫כי‬ ‫הרגיש‬.‫אחריות‬‫הוא‬‫חש‬‫שזה‬‫הייעוד‬‫שלו‬‫בחייו‬ -‫להרבות‬,‫תורה‬‫להקים‬.‫ישיבות‬ ‫"ולצד‬,"‫זאת‬‫שוזר‬‫הגר״ש‬‫שטיינמן‬‫באוזננו‬ ‫את‬‫חוטי‬‫הזהב‬‫של‬‫חיי‬‫נשמת‬‫התורה‬‫שפיעמה‬ ,‫באביו‬‫"רוב‬‫ימיו‬‫עברו‬‫עליו‬,‫בצנעה‬‫ללא‬.‫פרסום‬ ‫שיטתו‬:‫הייתה‬‫כל‬‫זמן‬‫שמסתדרים‬‫בלעדיי‬-‫אני‬ ‫לא‬.‫מתערב‬‫לכן‬‫לא‬‫השתתף‬‫בעצרות‬.‫ובכינוסים‬ ‫עד‬‫שלא‬‫נותרה‬‫לו‬."‫ברירה‬ •,‫ובסוף‬‫למוות‬‫היותו‬‫מנהיגו‬‫של‬,‫דוו‬‫התואר‬ ‫היחיד‬‫שהתפאו‬‫בו‬‫היה‬‫׳ואש‬...‫הישיבה׳‬ ‫"הוא‬?‫התפאר‬‫אנחנו‬.‫התפארנו‬‫אבא‬‫לא‬‫התפאר‬ .‫בכלום‬‫בדורות‬‫האחרונים‬‫זה‬‫התואר‬‫הכי‬.‫חשוב‬‫גם‬ ‫ל׳סטייפלר׳‬‫קראו‬‫׳הראש‬.'‫ישיבה״‬ ‫חינוך‬ ‫״גורם‬‫לי‬‫שברי‬‫לב״‬ ‫אור‬'‫לו‬‫עש"ק‬‫נח‬,‫תשב"ו‬‫בני‬‫ברק‬ ‫לבני‬‫שתא‬‫נח‬‫נ"י‬ ‫בהזדמנות‬‫שזאב‬‫שליט"א‬‫ורחל‬'‫תחי‬‫נוסעים‬ ‫לירושלים‬‫ובטח‬‫תראה‬,‫אותם‬‫הנני‬‫בותב‬ ‫אליך‬‫דברים‬.‫אחדים‬ ‫א/הנני‬‫להזכירך‬‫עוד‬‫פעם‬‫שתשתדל‬‫ללמוד‬ ‫'היטיבה‬‫הייתה‬‫ת‬‫ב‬‫ב‬‫עינו‬‫ל‬ ‫ט‬."‫מרן‬‫ר‬‫יעקב‬‫וירדיבינסקי‬‫ם‬‫ע‬‫מרן‬‫זצ"ל‬‫בשלד‬‫בנין‬‫הישיבה‬ ‫כ׳‬‫ד‬‫ב‬0‫ת‬‫ב‬‫תשע׳‬‫ח‬31
 8. 8. ‫כמו‬‫א‬‫ב‬‫א‬‫לבן‬.‫זקוניו‬‫מרן‬‫הגראי׳יל‬‫בסיור‬‫בבנין‬‫הישיבה‬ ‫״כשהיינו‬‫ילדים‬-.‫חיינו‬‫אני‬‫לא‬‫זוכר‬‫מחסור‬ ‫או‬.‫רעב‬‫לא‬‫הלכנו‬‫לישון‬.‫רעבים‬‫רק‬ ‫כשגדלתי‬‫הבנתי‬‫שביחס‬‫למושגי‬‫הדור‬- ‫היינו‬.‫עניים‬‫בביתנו‬‫היו‬‫שני‬,‫חדרים‬‫אחד‬ ‫עבור‬,‫ההורים‬‫ואחד‬‫עבור‬.‫הילדים‬‫בחצי‬ ‫החדר‬‫הנוסף‬‫ישנה‬,‫הסבתא‬‫אם‬,‫אמי‬ ‫שהתגוררה‬‫שך‬‫במ‬‫כמה‬‫שנים‬‫בביתנו״‬ ‫בל‬,‫יום‬‫חוק‬‫ולא‬,‫יעבור‬‫לבל‬‫הפחות‬‫בערך‬ 6-5,‫משניות‬‫ואין‬‫אתה‬‫יבול‬‫לשער‬‫עד‬‫במה‬ ‫שזה‬‫זבות‬,‫להנפטר‬‫והנפטר‬‫פשוט‬‫שם‬‫מחבה‬ ‫בביליון‬‫עיניים‬‫על‬‫בל‬‫לימוד‬‫משנה‬‫או‬‫תפילה‬ ‫או‬‫ברבות‬‫ובדומה‬‫בי‬‫שם‬‫אין‬‫להם‬‫לעשות‬ ‫מצוות‬,‫בלום‬‫והם‬‫זקוקים‬‫רק‬,‫להחיים‬ ‫ובל‬‫מצווה‬‫מקל‬‫את‬‫הדינים‬‫השולטים‬‫שם‬ ‫ומעלים‬‫אותם‬‫למדרגה‬.‫טובה‬ ‫והשני,מה‬‫שדיברנו‬‫ללמוד‬‫בל‬‫יום‬‫חוץ‬‫ממה‬ ,‫שלומדים‬‫להבין‬‫ולחזור‬‫על‬.‫השיעור‬‫חוץ‬ ‫מזה,ללמוד‬‫בל‬‫יום‬‫לימוד‬‫מדף‬‫ב״ט‬‫עם‬‫רש״י‬ ,'‫ותוס‬‫ואם‬‫אפשר‬‫להסתבל‬'‫פי‬‫הרא״ש‬'‫ובו‬ ‫מה‬.‫טוב‬ ‫בן‬‫אבקשך‬‫לבתובלי‬‫חדו"ת(חידושי‬,)‫תורה‬ ‫ותשתדל‬‫להבין‬‫טוב‬‫מה‬‫שאתה‬‫לומד‬‫ולהוציא‬ ‫בל‬‫הדברים‬‫מהפה‬‫בי‬‫עי"ז‬‫נתברר‬‫הדבר‬‫בזמן‬ ‫שמוציאים‬‫בפה‬‫וגם‬‫זוברים‬‫יותר‬.‫טוב‬‫ובבלל‬ ‫תשתדל‬‫שבל‬‫מחשבותיך‬'‫יהי‬‫אך‬‫ורק‬‫בדברי‬ ‫תורה‬‫בלבתך‬‫ובשבבך‬‫ובקומך‬‫ובמו‬‫שבתוב‬ .‫בתורה‬ .‫אביך‬ ■‫כיצד‬‫חינך‬‫אביכם‬‫זצוק״ל‬‫את‬?‫ילדיו‬ ‫"בעיקר‬‫דרך‬‫דוגמה‬.‫אישית‬‫כשילד‬‫נהג‬‫לא‬ ,‫כשורה‬‫לא‬‫למד‬‫טוב‬-‫אבא‬‫היה‬‫כל‬‫כך‬‫שבור‬ ,‫מזה‬‫כל‬‫כך‬,‫מדוכדך‬‫שפשוט‬‫לא‬‫יכולנו‬‫לעשות‬‫לו‬ ‫את‬‫זה‬.‫שוב‬‫במקרה‬‫שבו‬‫אבי‬‫לא‬‫היה‬‫שבע‬‫רצון‬ ‫מהתנהגות‬,‫כלשהי‬‫הוא‬‫היה‬‫אומר‬:‫לי‬‫׳אתה‬‫גורם‬‫לי‬ ‫שברי‬.‫לב׳‬‫פעם‬‫באתי‬‫הביתה‬‫וראיתי‬‫שאבי‬.‫נרדם‬ ‫אמי‬‫סיפרה‬‫לי‬‫שהוא‬‫שמע‬‫שאחד‬‫הילדים‬‫לא‬‫היה‬ ‫בסדר‬,‫לדעתו‬‫ומרוב‬‫צער‬‫לא‬‫הרגיש‬‫טוב‬.‫ונרדם‬ ‫זה‬‫עלה‬‫לו‬."‫בחיים‬ ■‫הוא‬‫היה‬‫נוזף‬?‫לעיתים‬ ‫"היה‬‫מעיר‬,‫קלות‬‫אבל‬‫אף‬‫פעם‬‫לא‬‫באמצעות‬ .‫נזיפות‬‫העיר‬,‫בעדינות‬‫במילה‬‫אחת‬‫מדודה‬ 3 2^ ‫׳‬3 €‫לז‬ ‫מ‬‫כ׳‬‫ד‬‫ב‬0‫ת‬‫ב‬‫תשע׳‬‫ח‬ ‫ומחושבת‬,‫היטב‬‫אבל‬‫די‬‫היה‬‫בכך‬‫שראינו‬ ‫שהתנהגות‬‫לא‬‫טובה‬‫ממש‬‫נוגעת‬‫לו‬,‫בנפשו‬‫הולכת‬ ‫לו‬,‫בחיים‬‫וזה‬‫היה‬."‫מספיק‬ ■‫היה‬‫מקוה‬‫שיצא‬‫מגדוו‬‫בצוות‬‫שימוש‬‫במקל‬ ?‫חובלים‬ ‫"לא‬‫זכור‬‫לי‬‫מקרה‬."‫כזה‬ ■‫מון‬‫ואש‬‫הישיבה‬‫זצוק״ל‬‫היה‬‫ידוע‬‫כמי‬‫שמבין‬ ‫עד‬‫לאחת‬‫את‬‫נפש‬.‫הדוו‬‫האם‬‫זה‬‫נכון‬‫לומו‬ ‫שהוא‬‫התנגד‬‫להצבת‬‫וף‬‫דוישות‬‫גבוה‬‫מדי‬‫עבוו‬ ‫ילדים‬?‫ותלמידים‬ ‫"דרישות‬‫שעבור‬‫התלמיד‬‫הספציפי‬‫היו‬‫גבוהות‬ ‫מדי‬-‫בהחלט‬‫שהתנגד‬.‫אליהן‬‫למרות‬‫שהיה‬,‫מבוגר‬ ‫הוא‬‫הבין‬‫היטב‬‫את‬‫הקשיים‬‫של‬‫הדור‬.‫הזה‬‫הוא‬ ‫הבין‬‫מאוד‬‫את‬‫היצר-הרע‬‫שעימו‬‫מתמודדים‬ ,‫צעירים‬‫למרות‬‫שהוא‬‫עצמו‬-‫גם‬‫בצעירותו‬- ‫התעלה‬‫מעל‬‫פיתויי‬‫היצר‬."‫השגרתיים‬ ■‫אילו‬‫הדוכות‬‫נפוצות‬‫היו‬‫אצלו‬‫בחינוך‬?‫הילדים‬ ‫"בכל‬‫הזדמנות‬‫דיבר‬‫על‬‫שלילת‬‫הכעס‬.‫בחינוך‬ ‫הוא‬‫הדריך‬‫לא‬,‫לכעוס‬‫לא‬‫להיות‬‫קשוח‬.‫מדי‬‫אבי‬ ‫סבר‬‫שאם‬‫צועקים‬‫על‬‫ילד‬-‫אפשר‬‫פשוט‬‫להרוג‬ ‫את‬.‫נשמתו‬‫בחור‬‫מאחר‬:‫לסדר‬‫צעקת‬?‫עליו‬‫הרסת‬ ‫לו‬‫את‬.‫היום‬‫הוצאת‬‫לו‬‫את‬‫כל‬‫המרץ‬.‫ללמוד‬‫הוא‬ ‫סבר‬‫שצריך‬,‫להעיר‬‫אבל‬‫בשום‬‫אופן‬‫לא‬."‫לצעוק‬ ■‫איך‬‫ואה‬‫את‬‫הדוו‬‫שלנו‬‫ביחס‬‫לדווות‬?‫קודמים‬ ‫"הוא‬‫אמר‬‫שכיום‬‫ההבנה‬‫חזקה‬‫יותר‬‫מאשר‬ ‫בדורות‬,‫קודמים‬‫בייחוד‬‫מאז‬‫המהפכה‬‫שמרן‬‫רבנו‬ ‫חיים‬‫מבריסק‬‫חולל‬‫בשיטת‬‫הלימוד‬.‫בישיבות‬ ‫בבחרותו‬‫למד‬‫תקופה‬‫קצרה‬‫בישיבתו‬‫של‬‫רבי‬‫פסח‬ ‫פרוסקין‬.‫בקוברין‬‫אבא‬‫סיפר‬‫שבישיבה‬‫שם‬‫לא‬‫היה‬ ,‫חשמל‬‫רק‬.‫נרות‬‫כל‬‫בחור‬‫היה‬‫יושב‬‫ולומד‬‫לאור‬ .‫הנר‬‫כשנגמר‬,‫הנר‬‫היה‬‫הולך‬‫לבקש‬‫נר‬‫אחר‬‫מהבחור‬ ‫המבוגר‬‫שהיה‬‫אחראי‬‫על‬‫חלוקת‬.‫הנרות‬‫לבחור‬ ‫הזה‬‫היה‬‫תא‬‫פנימי‬‫בסטנדר‬‫שבו‬‫הייתה‬‫מאופסנת‬ ‫ערמת‬.‫נרות‬,'‫׳פעם‬‫סיפר‬,‫אבי‬‫׳נגמר‬‫לי‬.‫הנר‬‫ניגשתי‬ ‫לבחור‬‫ואמרתי‬:‫לו‬‫תן‬‫לי‬‫נר‬.‫אחר‬‫הבחור‬‫אמר‬:‫לי‬ ‫המתן‬,‫רגע‬‫אני‬‫צריך‬‫לסיים‬.‫תוספות‬‫הבחור‬‫הניח‬ ‫את‬‫אצבעו‬‫על‬‫תוספות‬‫סבוך‬‫מאוד‬‫במסכת‬‫יבמות‬ ‫דף‬‫י׳(דיבור‬‫המתחיל‬‫׳לעולם׳‬-,)‫א״א‬‫העביר‬‫את‬ ‫האצבע‬‫על‬‫כל‬‫התוספות‬‫בתוך‬,‫דקה‬‫ואז‬:‫אמר‬,‫׳כן‬ ‫מה‬‫אתה‬.‫רוצה׳‬‫אבא‬‫אמר‬:‫לי‬‫׳אני‬‫בטוח‬‫שהוא‬‫לא‬ ‫הבין‬‫מילה‬.‫אחת‬‫מדובר‬‫בתוספות‬‫שנדרש‬‫זמן‬‫רב‬ ‫כדי‬‫להבינו‬.‫לאשורו‬‫אבל‬‫כך‬‫זה‬:‫היה‬‫למדו‬,‫מהר‬ ‫גם‬‫בלי‬‫להבין‬.‫הכל‬,‫היום‬‫אמר‬,‫אבי‬‫אכשר‬.‫דרא‬ ‫יש‬‫יותר‬‫השקעה‬.‫בהבנה‬‫יש‬‫דגש‬‫על‬‫להבין‬.‫טוב׳‬ ,"‫"וההבנה‬‫מגדיר‬‫הגר״ש‬,‫שטיינמן‬‫"הייתה‬ ‫תמצית‬‫חלבו‬‫ודמו‬‫של‬‫אבי‬‫בלימוד‬‫ובכל‬.‫דבר‬‫הוא‬ ‫לא‬‫ויתר‬‫לעצמו‬‫מעולם‬‫על‬‫הבנה‬,‫מלאה‬‫עד‬,‫הסוף‬ ‫של‬‫כל‬.‫דבר‬‫פעם‬‫אמר‬‫לי‬‫בתחילת‬‫בין‬:‫הזמנים‬ ‫׳בוא‬‫נלמד‬‫מסכת‬.‫ברכות‬‫עד‬‫סוף‬‫בין‬‫הזמנים‬‫אפשר‬ ‫להספיק‬‫לסיים‬‫את‬‫כל‬.‫המסכת׳‬‫התחלנו‬.‫ללמוד‬ ‫בפועל‬‫אני‬‫לא‬‫בטוח‬‫שסיימנו‬‫אפילו‬‫את‬‫הפרק‬ .‫הראשון‬‫למדנו‬‫שעות‬‫בכל‬,‫יום‬‫אבל‬‫כל‬‫הזמן‬‫עצר‬ ‫אותי‬,‫לביקורת‬‫לתוספת‬,‫העמקה‬‫לעיון‬‫בראשונים‬ .‫ואחרונים‬‫כך‬‫בכל‬:‫דבר‬‫אם‬‫בזמירות‬‫שבת‬‫או‬ ‫בהגדה‬‫של‬‫פסח‬‫וכן‬‫בסידור‬.‫התפילה‬‫בכל‬‫דבר‬ ‫היה‬:‫שואל‬‫׳אתה‬‫מבין‬‫מה‬‫הפשט‬‫בזה?׳‬‫אין‬‫דבר‬ ‫כזה‬‫להגיד‬.‫סתם‬ ‫"וכך‬‫עד‬‫סוף‬.‫ימיו‬‫לפני‬,‫שנה‬‫בחנוכה‬,‫תשע״ז‬ ‫אבי‬‫אושפז‬‫ב׳מעייני‬,‫הישועה׳‬‫בחולשה‬‫שממנה‬‫לא‬ ‫התאושש‬.‫לגמרי‬‫ביום‬‫ראשון‬‫או‬‫שני‬‫של‬‫חנוכה‬ ‫הדליקו‬‫נרות‬‫בחדרו‬‫שבמחלקת‬‫טיפול‬.‫נמרץ‬‫אמרו‬ ‫׳הנרות‬‫הללו׳‬‫ושרו‬‫׳מעוז‬.‫צור׳‬‫לא‬‫ידעו‬‫אם‬‫יש‬‫לו‬ ‫כוח‬‫או‬,‫לא‬‫ושמא‬‫השירה‬‫הזו‬‫מכבידה‬.‫עליו‬‫פתאום‬ ‫הוא‬‫עצר‬‫אותנו‬‫וביקש‬‫לומר‬‫דבר‬.‫מה‬‫התקרבו‬ ‫אליו‬‫והוא‬:‫אמר‬‫׳אתם‬‫יודעים‬‫מה‬‫זה‬‫צלמון׳?׳‬‫אין‬ ‫דבר‬‫כזה‬‫סתם‬.‫להגיד‬‫תמיד‬:‫אמר‬‫אתה‬‫יודע‬‫את‬ "?‫הפירוש‬ ‫כבוד‬ ‫״מאכילים‬‫אותי‬‫דבר‬‫אחר‬ ‫מסכת‬‫מידות‬‫במשפחת‬‫שטיינמן‬?‫כיצד‬‫הסכיתו‬ :‫ושמעו‬‫אל‬‫השיחה‬‫במעונו‬‫של‬‫הגר״ש‬‫שטיינמן‬ ‫הגעתי‬‫באיחור‬.‫מסוים‬‫קורה‬‫אך‬‫לא‬.‫נעים‬‫נבוך‬ ‫ומתנשף‬‫נכנסתי‬‫אל‬,‫הסלון‬‫מנסה‬‫להתגמגם‬‫על‬ ‫הפקקים‬‫בדרך‬‫בעודי‬‫מסדיר‬‫את‬‫מכשיר‬‫ההקלטה‬ ‫על‬.‫השולחן‬‫התגובה‬‫מפתיעה‬:‫בנינוחותה‬,‫"נו‬‫אדם‬ ‫טועה‬‫בשעה‬,"‫אחת‬‫ציטט‬‫ברא‬‫כרעא‬‫דאבוה‬‫מאמר‬ ‫חז״ל‬‫מפרק-קמא‬,‫דפסחים‬‫משרה‬‫עלי‬‫תחושה‬ ‫כביכול‬‫הזמן‬‫כולו‬‫עומד‬,‫לרשותי‬‫ובאותה‬‫שעה‬ ‫דומה‬‫היה‬‫עלי‬‫כי‬‫משנת‬‫המידות‬‫הידועה‬‫של‬‫מרן‬ ‫ראש‬‫הישיבה‬‫זצוק״ל‬‫הועתקה‬‫לכאן‬.‫במילואה‬ ‫"לתלמידי‬,"‫הישיבות‬‫יאמר‬‫לי‬‫הגר״ש‬,‫בהמשך‬ ‫"אבא‬‫הניח‬‫דגש‬‫מיוחד‬‫ועיקרי‬‫על‬‫מידות‬.‫טובות‬ ‫לבחורים‬‫שבאו‬‫אליו‬‫מ׳אורחות‬‫תורה׳‬‫אמר‬‫כל‬:‫העת‬ ,‫׳מידות‬,‫מידות‬.‫מידות‬‫מגיע‬‫בחור‬‫חדש‬‫לישיבה‬- ‫תראה‬‫לו‬‫איפה‬‫יש‬‫מקום‬‫בבית‬,‫המדרש‬‫איפה‬‫הוא‬ ‫יכול‬‫לשבת‬‫בחדר‬.‫האוכל‬‫הוא‬.‫נבוך‬‫תסביר‬‫לו‬,‫פנים‬ ‫תקבל‬‫אותו‬,‫יפה‬‫תראה‬‫לו‬‫היכן‬‫אוצר‬,‫הספרים‬ ‫איפה‬,‫הברז‬‫היכן‬‫פינת‬.‫השתייה׳‬‫אבא‬‫חינך‬‫למידות‬ ‫והיה‬‫סמל‬.‫למידות‬‫בכל‬‫עת‬‫שדיברו‬,‫נגדו‬‫הפיצו‬‫כל‬ ‫מיני‬‫דברים‬-‫אבא‬‫שתק‬.‫ושתק‬‫אפילו‬‫ראה‬‫בזה‬ .‫זיכוך‬‫הוא‬‫אמר‬‫שהגדולים‬‫בדורות‬‫הקודמים‬‫היו‬ ‫עורכים‬‫גלות‬‫כדי‬‫לכפר‬.‫עוונות‬‫הגאון‬‫ז״ל‬‫ערך‬‫גלות‬ ‫וכך‬‫רבים‬‫מגדולי‬.‫ישראל‬,‫׳אני׳‬‫אמר‬‫אבא‬,‫בסיפוק‬ ‫׳יושב‬‫בבית‬‫ויש‬‫לי‬.‫ביזיונות‬‫אני‬‫זוכה‬‫לגלות‬‫בלי‬ ‫לצאת‬.'‫מהבית״‬ ■‫וזה‬‫ממש‬‫לא‬‫נגע‬‫לו‬?‫באמת‬
 9. 9. ‫״רוב‬‫ימיו‬‫עברו‬‫עליו‬,‫בצנעה‬‫ללא‬.‫פרסום‬ ‫שיטתו‬:‫הייתה‬‫כל‬‫זמן‬‫שמסתדרים‬‫בלעדיי‬ -‫אני‬‫לא‬.‫מתערב‬‫לכן‬‫לא‬‫שתתף‬‫ה‬‫בעצרות‬ .‫ובכינוסים‬‫עד‬‫שלא‬‫נותרה‬‫לו‬‫ברירה״‬ ‫"אם‬‫לא‬‫היה‬‫נוגע‬‫לו‬-‫זה‬‫לא‬‫היה‬.‫מכפר‬‫זה‬‫נגע‬ ‫לו‬-‫והוא‬‫שמח‬.‫בכך‬‫יותר‬‫מכל‬‫פחד‬‫פחד‬‫אמיתי‬ .‫מכבוד‬‫הוא‬‫היה‬‫אומר‬‫שכתוב‬‫בשמו‬‫של‬‫רבי‬‫חיים‬ ‫מוולוז׳ין‬‫זצ״ל‬‫שכבוד‬‫מנכה‬‫לאדם‬‫מהעולם‬,‫הבא‬ ‫משום‬‫שזו‬‫הנאה‬.‫רוחנית‬‫אדם‬‫שאוכל‬‫גלידה‬-‫יש‬ ‫לו‬‫הנאה‬.‫גשמית‬‫אבל‬‫אדם‬‫שמתבשם‬‫מכבוד‬- ‫הוא‬‫נהנה‬‫מהנאה‬,‫רוחנית‬‫וזה‬‫מגיע‬‫על‬‫חשבון‬ ‫השכר‬‫בעולם‬.‫הבא‬‫אבי‬‫סיפר‬‫שהלך‬‫פעם‬‫למרן‬ ‫החזון‬‫איש‬‫ובסוף‬‫השיחה‬‫החזון‬‫איש‬‫ליווה‬‫אותו‬ ‫עד‬‫פתח‬.‫הבית‬‫אבא‬:‫אמר‬‫'חזרתי‬‫הביתה‬‫שבור‬ .‫לגמרי‬‫נשארתי‬‫בלי‬‫עולם‬.‫הבא‬‫פחדתי‬‫לבוא‬‫עוד‬ ‫פעם‬‫לחזון‬.‫איש׳‬ ‫"כשנסע‬‫לאמריקה‬‫בפעם‬,‫השנייה‬‫הוא‬‫אמר‬ ‫למישהו‬:‫בדרך‬‫׳אני‬‫מאוד‬.‫מפחד‬‫הם‬‫הולכים‬ ‫להאכיל‬‫אותי‬.'‫חזיר‬‫הלה‬‫נבעת‬‫עד‬‫עמקי‬.‫נפשו‬ ‫אבי‬:‫הסביר‬‫׳הם‬‫הולכים‬‫לתת‬‫לי‬,‫כבוד‬‫וזה‬‫כמו‬ ‫'דבר‬'‫אחר‬‫רחמנא‬.'‫ליצלן‬‫האיש‬:‫ענה‬‫'אבל‬‫הם‬ ‫מתכוונים‬‫לשם‬,'‫שמים‬‫ואבי‬:‫ענה‬‫׳אם‬‫היו‬‫זורקים‬ ‫עלי‬‫עגבניות‬-‫גם‬‫הייתי‬'?‫הולך‬‫כך‬‫היה‬:‫תמיד‬ ‫ביטל‬‫את‬‫עצמו‬,‫כאסקופה‬‫בהיותו‬‫איש‬‫אמת‬‫שאינו‬ ‫סובל‬‫כבוד‬."‫וגאווה‬ ■‫כיצד‬‫נראה‬‫שולחן‬‫השבת‬?‫בילדותכם‬ ‫"אבי‬‫שר‬‫איתנו‬‫זמירות‬,‫שבת‬‫אבל‬‫לא‬‫האריך‬ ."‫הרבה‬ ■‫באילו‬‫מנגינות‬?‫השתמש‬ ‫׳׳חלק‬‫מהמנגינות‬‫הביא‬‫עימו‬,‫מבריסק‬‫וחלק‬ ‫אחר‬‫משווייץ‬-‫שם‬‫היה‬‫קיבוץ‬:‫גלויות‬‫אחד‬‫הביא‬ ‫ניגונים‬,‫מפולין‬‫אחד‬,‫מרוסיה‬‫אחד‬‫מהונגריה‬ .‫וכר‬‫אבי‬‫הביא‬‫את‬‫הניגונים‬‫הללו‬.‫לארץ‬‫בסעודה‬ ‫שרנו‬,‫זמירות‬‫אבא‬‫אמר‬‫רעיון‬‫על‬‫הפרשה‬-‫וחזר‬ ."‫לתלמודו‬ ■‫בשנות‬,‫ילדותכם‬‫מתי‬‫היה‬‫מתעורר‬‫בכל‬?‫יום‬ ‫"באמצע‬.‫הלילה‬‫מאז‬‫עומדו‬‫על‬‫דעתו‬‫היה‬‫פונה‬ ‫לישון‬‫מאוחר‬‫מאוד‬‫וקם‬‫מוקדם‬."‫מאוד‬ ■‫איזו‬‫תמונה‬‫נחותה‬‫אצלכם‬‫יותר‬‫מכל‬‫בשנות‬ ‫הילדות‬‫במחיצת‬‫ואש‬‫הישיבה‬?‫זצוק״ל‬ ‫"יש‬‫רק‬‫תמונה‬:‫אחת‬‫הוא‬‫יושב‬‫ביום‬‫ובלילה‬‫על‬ ‫הסטנדר‬‫והוגה‬‫בתלמודו‬‫בשקדנות‬.‫עצומה‬‫פעם‬ ‫סיפרתי‬‫לכמה‬‫אנשים‬‫שבימים‬‫שבהם‬‫התנהלה‬ ‫מלחמת‬‫ששת‬‫הימים‬‫אבא‬‫ישן‬‫על‬,‫הרצפה‬‫מתוך‬ ‫השתתפות‬‫בצער‬.‫הציבור‬‫חיילים‬‫יהודיים‬‫מסכנים‬ ‫את‬‫חייהם‬,‫בשוחות‬‫ארץ‬‫ישראל‬‫במצב‬,‫מלחמה‬ ‫ולכן‬‫הוא‬‫לא‬‫הרשה‬‫לעצמו‬‫לישון‬‫על‬.‫המיטה‬ ‫מישהו‬‫שמע‬‫את‬‫הסיפור‬‫והדפיס‬‫אותו‬‫באיזה‬.‫ספר‬ ,‫אחי‬‫הגאון‬‫רבי‬‫משה‬,‫שליט״א‬‫קרא‬‫את‬‫הסיפור‬ ‫שהודפס‬‫בשמי‬‫ושאל‬:‫אותי‬‫׳מתי‬‫אתה‬‫ראית‬‫את‬ ‫אבא‬‫ישן‬‫על‬?‫הרצפה‬‫אני‬‫מימי‬‫לא‬‫ראיתי‬‫אותו‬ ,‫ישן‬‫לא‬‫על‬‫המיטה‬‫ולא‬‫על‬...‫הרצפה׳‬‫תמיד‬‫היה‬ ‫על‬.‫הסטנדר‬‫גם‬‫על‬‫הסטנדר‬‫הוא‬‫לא‬‫נרדם‬."‫מעולם‬ ‫מעניין‬‫לציין‬‫כי‬‫הגר״ש‬‫רואה‬‫באחיו‬‫הגר"מ‬‫בר‬ ‫סמכא‬‫בעניינים‬‫רבים‬‫ומרבה‬,‫לצטטו‬‫הם‬‫משוחחים‬ ‫כמעט‬‫כל‬‫יום‬‫ובכל‬‫עניין‬‫הנוגע‬‫לאביהם‬‫וגם‬ ‫בעניינים‬‫אחרים‬‫לעיתים‬‫הוא‬‫נועץ‬.‫בו‬‫נכד‬‫הגר"מ‬ ‫שעימו‬,‫שוחחנו‬‫טוען‬‫שהקשר‬‫העז‬‫והכבוד‬‫ההדדי‬ ‫נוצר‬‫בימי‬‫ילדותם‬‫כשהתגוררו‬‫בכפר‬‫סבא‬‫ולא‬‫היה‬ ‫להם‬‫איש‬‫מלבד‬‫איש‬‫את‬...‫רעהו‬ ■‫נכונה‬‫השמועה‬‫שהוא‬‫דאג‬‫להאויך‬‫את‬‫הוגליים‬ ‫של‬‫השופוף‬‫כדי‬‫שוגליו‬‫לא‬‫ייגעו‬‫בוצפה‬‫וכך‬ ‫לא‬‫יוכל‬‫להיודם‬?‫בלימודו‬ 34‫כ׳‬‫ד‬‫ב‬0‫ת‬ ‫ב‬‫תשע׳‬‫ח‬ ‫הגר״ש‬‫שטיינמן‬.‫מחייך‬‫"זו‬‫סתם‬.‫אגדה‬‫הסיבה‬ ‫פשוטה‬:‫בהרבה‬‫הסטנדר‬‫היה‬,‫גבוה‬‫ולכן‬‫היה‬ ‫צריך‬‫להתאים‬‫לגובהו‬‫את‬.‫השרפרף‬‫אבא‬‫לקח‬‫את‬ ‫השרפרף‬‫לנגר‬‫כדי‬‫שיגביה‬."‫אותו‬ ‫תורה‬ ‫יאיך‬‫עובד‬?‫ה״ווייז‬, ‫הגאון‬‫רבי‬‫שרגא‬‫שטיינמן‬‫משתתק‬.‫קמעה‬‫דמות‬ ‫דיוקנו‬‫של‬‫אביו‬‫עומדת‬‫לנגד‬,‫עיניו‬‫משתקפת‬ .‫ממבטו‬‫"רבים‬‫מדברים‬‫על‬‫ההנהגה‬‫של‬,‫אבא‬‫על‬ ‫הפיקחות‬,‫ועוד‬‫אבל‬‫צריך‬‫לדבר‬‫על‬.‫ההתמדה‬‫זה‬ ‫היה‬‫מאורע‬‫שחזר‬‫על‬‫עצמו‬‫בכל‬‫יום‬‫ויום‬-‫משחר‬ ‫ימי‬‫ועד‬‫אחרית‬‫ימיו‬‫של‬:‫אבי‬‫אתה‬‫הולך‬‫איתו‬ ,‫ברחוב‬‫ורואה‬‫שהוא‬‫חושב‬.‫וחושב‬‫אינך‬‫יודע‬‫על‬ ‫מה‬‫הוא‬.‫חושב‬‫פתאום‬‫הוא‬‫שואל‬‫אותך‬‫קושיה‬ ,‫בלימוד‬‫ואז‬‫אתה‬‫מבין‬‫למה‬‫היו‬‫נתונות‬‫מחשבותיו‬ ‫כל‬.‫הזמן‬‫בזמן‬‫שאתה‬‫חשבת‬‫על‬‫הבלי‬,‫עולם‬‫הוא‬ ‫חשב‬‫בתורה‬."‫הקדושה‬ ‫"אבל‬‫היו‬‫מקרים‬‫שאבא‬‫נאבק‬‫בעצמו‬‫כדי‬‫לא‬ ‫לחשוב‬,"‫בלימוד‬‫אומר‬.‫הגר״ש‬ ■‫בתשעה‬?‫באב‬ .‫"לא‬‫כאשר‬‫סבר‬‫שעל‬‫פי‬‫ההלכה‬‫אסור‬‫לו‬‫לחשוב‬ .‫בלימוד‬‫רבי‬‫יצחק‬‫ויזל‬‫סיפר‬‫לי‬‫על‬‫מקרה‬‫שהיה‬ ‫בעת‬‫שהסיע‬‫פעם‬‫את‬‫אבי‬‫למסירת‬‫שיעור‬‫בישיבה‬ .‫ביסודות‬‫באמצע‬‫הדרך‬‫אבא‬‫התחיל‬‫לשאול‬‫אותו‬ ‫על‬‫מכשיר‬,‫הניווט‬:‫ה׳ווייז׳‬‫'איך‬‫הוא‬‫יודע‬‫מתי‬ ‫תגיע?׳‬‫׳איך‬‫הוא‬‫יודע‬‫באיזה‬‫כביש‬‫לנסוע?׳‬‫הוא‬ ‫הקשיב‬,‫להסברים‬‫וגילה‬‫התעניינות‬‫מפתיעה‬‫באופן‬ ‫פעולתו‬‫של‬.‫המכשיר‬‫יושבי‬‫הרכב‬.‫התפלאו‬‫מעולם‬ ‫לא‬‫שאל‬‫אבי‬‫שאלה‬.‫כזו‬‫הדברים‬‫האלה‬‫לא‬‫העסיקו‬ ‫אותו‬‫אף‬.‫פעם‬‫כשהגיעו‬‫אל‬‫הישיבה‬-‫אבי‬‫נכנס‬ ‫מיד‬‫לבית‬.‫הכיסא‬‫ואז‬‫הובן‬‫פשרה‬‫של‬‫ההתעניינות‬ :‫החריגה‬‫בהלכה‬‫כתוב‬‫שבעת‬‫שהאדם‬‫צריך‬‫לנקביו‬ ‫אסור‬‫לו‬,‫להתפלל‬‫אבל‬‫אבא‬‫נזהר‬‫גם‬‫לא‬‫לחשוב‬ ‫בדברי‬‫תורה‬‫במצב‬.‫כזה‬‫הוא‬‫היה‬‫צריך‬‫לעשות‬ ‫מאמץ‬‫כדי‬‫להתנתק‬‫ממחשבותיו‬‫בדברי‬.‫תורה‬ ‫אנחנו‬‫צריכים‬‫לעשות‬‫מאמץ‬‫כדי‬‫לחשוב‬‫בדברי‬ ‫תורה‬-‫הוא‬‫היה‬‫צריך‬‫להתאמץ‬‫כדי‬‫לא‬‫לחשוב‬ ‫בדברי‬.‫תורה‬ ‫׳׳היה‬‫מקרה‬‫דומה‬‫כשאבי‬‫הגיע‬‫למנצ׳סטר‬ ‫במסגרת‬‫מסע‬‫החיזוק‬‫שלו‬‫למדינות‬.‫אירופה‬ ‫אלפי‬‫יהודים‬‫הגיעו‬‫לשם‬,‫מלונדון‬,‫מבלגיה‬‫מצרפת‬ ‫וממדינות‬‫אירופאיות‬.‫רבות‬‫אבא‬‫יושב‬‫מול‬‫הקהל‬ ‫הענק‬,‫הזה‬‫ופתאום‬‫מתחיל‬‫לספר‬,‫סיפורים‬ ‫מעשיות‬‫על‬‫גדולי‬.‫ישראל‬‫המקורבים‬‫תמהו‬:‫מאוד‬ ‫הכל‬‫טוב‬,‫ויפה‬‫אבל‬‫עבור‬‫זה‬‫כיתת‬‫את‬‫רגליו‬ ‫עד‬?‫למנצ׳סטר‬‫בכך‬‫לא‬‫היה‬:‫די‬‫כל‬‫אימת‬‫שביקש‬ ‫לצטט‬,‫פסוק‬‫הוא‬‫פנה‬‫לאחי‬‫וביקש‬‫שיאמר‬‫את‬ ,‫הפסוק‬‫כביכול‬‫הוא‬‫זקן‬‫ששכח‬‫את‬.‫תלמודו‬‫לאחר‬ ‫מכן‬‫התברר‬‫שהיה‬‫לו‬‫חשש‬‫שמא‬‫הוא‬‫זקוק‬,‫לצרכיו‬ ‫ולכן‬‫נמנע‬‫מלדבר‬‫בדברי‬.‫תורה‬‫כאשר‬,‫חמי‬‫מרן‬ ‫הגר״ח‬‫קנייבסקי‬,‫יבדלח״ט‬‫שמע‬‫זאת‬-:‫הגיב‬‫׳דאס‬ ‫איז‬‫א‬‫מעשה!׳‬‫זה‬.‫סיפור‬ ‫"ההנהגה‬‫הזו‬‫נבעה‬‫מדקדוק‬‫הלכה‬‫באופן‬,‫מופלג‬ ‫מתוך‬‫יראת‬‫חטא‬‫מוחשית‬.‫ותמידית‬‫בשבת‬‫התנהל‬ ‫בזהירות‬,‫יתרה‬‫ולא‬‫עשה‬‫שום‬‫תנועה‬‫מבלי‬‫לחשב‬ ‫קודם‬‫האם‬‫אין‬‫בה‬‫שום‬‫צל‬‫של‬‫חשש‬‫של‬‫בעיה‬ ‫בהלכות‬.‫שבת‬‫בשבת‬‫לבש‬‫טלית‬‫קטן‬‫בשיעור‬ ‫מדויק‬:‫ומחושב‬‫גדול‬,‫מאוד‬‫כי‬‫אולי‬‫טלית‬‫קטנה‬ ‫יותר‬‫אינה‬‫כשרה‬‫לפי‬‫אחת‬‫השיטות‬‫ואז‬‫מדובר‬ ‫בטלטול‬‫שאסור‬,‫בשבת‬‫אך‬‫לא‬‫ארוך‬,‫מדי‬‫כדי‬ ‫שהציציות‬‫לא‬‫ייגררו‬‫על‬.‫הרצפה‬‫מצד‬,‫שלישי‬‫אסור‬ ‫"יט‬‫לי‬‫ת‬‫עו‬‫נגי‬‫רי‬‫ה‬‫ט‬‫ט‬ ‫י‬‫לי‬."‫ישיבה‬‫מרן‬‫באחרית‬‫ימין‬‫מול‬‫דגם‬‫קרית‬‫הישיבה‬

×