Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
‫התבוננות‬
‫רבינו‬ ‫הנהגת‬
‫שטיינמן‬ ‫הגראי"ל‬
‫במשנתו‬ ‫יסודות‬
‫ובוודאי‬ ,‫בעיון‬ ‫ולומדים‬ ‫דרא‬ ‫אכשר‬ ‫"בזמננו‬
‫יתכן‬ ‫לא‬
‫בעיון‬ ‫יהיה‬ ‫התורה‬ ‫שלימוד‬
‫צריך‬ ..‫שטחי‬ ‫יהיה‬ ‫הח...
‫שמש‬ ‫בית‬ - '‫הישר‬ ‫'דרך‬ ‫למכון‬ ‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬ ©
‫המכון‬ ‫למערכת‬ ‫לפנות‬ ‫ניתן‬ ‫והערות‬ ‫לתגובות‬
07224424...
‫התבוננות‬
‫פנימה‬ ‫מבט‬
3
‫עניינים‬ ‫תוכן‬
7������������������������������������������������‫תקופה‬ ‫של‬ ‫לאופייה‬ | ‫כלל...
‫התבוננות‬
‫פנימה‬ ‫מבט‬
4
53��������������������������������������������� ‫החינוך‬ ‫בתחום‬ ‫ההכוונה‬ | ‫ה‬ ‫פרק‬
‫חיצונית...
‫התבוננות‬
‫פנימה‬ ‫מבט‬
5
‫אחדים‬ ‫דברים‬
‫הידיעה‬ ‫כי‬ - ‫גדוליה‬ ‫את‬ ‫לדעת‬ ‫ה׳‬ ‫בתורת‬ ‫למחזיקים‬ ‫ראוי‬ ‫״כי‬ ‫החזו...
‫התבוננות‬
‫פנימה‬ ‫מבט‬
7
‫כללי‬ ‫מבוא‬
‫תקופה‬ ‫של‬ ‫לאופייה‬
‫להבחין‬ ‫עלינו‬ ‫ובעיותיה‬ ‫התקופה‬ ‫בנבכי‬ ‫חקר‬ ‫להעמיק...
‫התבוננות‬
‫פנימה‬ ‫מבט‬
8‫הפוקת לש הייפואל‬ | ‫יללכ אובמ‬
‫מהפן‬ ‫אפילו‬ ‫בכך‬ ‫להיווכח‬ ‫ניתן‬ .‫התחומים‬ ‫בכל‬ ‫הציבור‬...
‫התבוננות‬
‫פנימה‬ ‫מבט‬
9 ‫יללכ אובמ‬ | ‫הפוקת לש הייפואל‬
‫כולל‬ ‫הוא‬ ‫הישיבה‬ ‫של‬ ‫הטבעי‬ ‫ההמשך‬ ‫ובתקופתנו‬ .‫הקודש...
‫התבוננות‬
‫פנימה‬ ‫מבט‬
10‫הפוקת לש הייפואל‬ | ‫יללכ אובמ‬
‫יתפתחו‬ ‫טרם‬ ‫המתעוררות‬ ‫לבעיות‬ ‫מענה‬ ‫הנותן‬   
'‫שומע‬ ...
‫התבוננות‬
‫פנימה‬ ‫מבט‬
11 ‫יללכ אובמ‬ | ‫הפוקת לש הייפואל‬
‫מן‬ ‫וליציאה‬ ‫לדרדור‬ ‫אותם‬ ‫יביא‬ ‫שלא‬ ,‫נכון‬ ‫באופן‬ ‫...
‫התבוננות‬
‫פנימה‬ ‫מבט‬
12‫הפוקת לש הייפואל‬ | ‫יללכ אובמ‬
‫של‬ ‫מרוחה‬ ‫ולהנחיל‬ ‫להרחיב‬ ‫המקום‬ ‫זה‬ ‫היה‬ ‫ישראל‬ ‫בא...
‫התבוננות‬
‫פנימה‬ ‫מבט‬
13 ‫יללכ אובמ‬ | ‫הפוקת לש הייפואל‬
‫השנים‬ ‫במשך‬ ‫שכן‬ ,‫בעבר‬ ‫כמו‬ ‫השלטונות‬ ‫מול‬ ‫רק‬ ‫לפע...
‫התבוננות‬
‫פנימה‬ ‫מבט‬
14
‫הציבור‬ ‫רוח‬ ‫של‬ ‫הפנימית‬ ‫ההכוונה‬
‫המתפתח‬ ‫התהליך‬ ‫מול‬ ‫אל‬
‫המדובר‬‫אין‬‫כעת‬.‫המסגר...
‫התבוננות‬
‫פנימה‬ ‫מבט‬
15
‫א‬ ‫פרק‬
‫אמת‬ ‫דברך‬ ‫ראש‬
‫ומציאות‬ ‫דיבורים‬
‫המוכרת‬ ‫בתופעה‬ ‫הוא‬ ‫המדובר‬ - ‫השלילי‬ ‫...
‫התבוננות‬
‫פנימה‬ ‫מבט‬
16‫שאר‬ ‫ךרבד‬ ‫תמא‬ | ‫א קרפ‬
‫מתפתח‬ ‫שבהמשך‬ ,‫הוא‬ ‫שקורה‬ ‫מה‬ .'‫וכו‬ '‫וכו‬ ‫תורה‬ ‫בני‬ ‫...
‫התבוננות‬
‫פנימה‬ ‫מבט‬
17 ‫א קרפ‬ | ‫שאר‬ ‫ךרבד‬ ‫תמא‬
‫לכל‬ ,‫אדרבה‬ .‫בעיה‬ ‫מהוה‬ ‫אינה‬ ‫העצמית‬ ‫הרמאות‬ ‫תופעת‬ ‫כ...
‫התבוננות‬
‫פנימה‬ ‫מבט‬
18‫שאר‬ ‫ךרבד‬ ‫תמא‬ | ‫א קרפ‬
‫הסכנה‬
‫מציאות‬ ‫זו‬ '‫רגליים‬ ‫אין‬ ‫'לשקר‬ ‫כי‬ ‫לומר‬ ‫רגיל‬ ‫...
‫התבוננות‬
‫פנימה‬ ‫מבט‬
19 ‫א קרפ‬ | ‫שאר‬ ‫ךרבד‬ ‫תמא‬
‫רבות‬ ‫בעיות‬ ‫של‬ ‫שורש‬ ‫הוא‬ ‫זה‬ ‫מצב‬ .‫והאמתי‬ ‫הפנימי‬ ‫ה...
‫התבוננות‬
‫פנימה‬ ‫מבט‬
20‫שאר‬ ‫ךרבד‬ ‫תמא‬ | ‫א קרפ‬
‫שמדובר‬ ‫לכך‬ ‫מודע‬ ‫כאשר‬ ‫זאת‬ ‫לעומת‬ .‫הדור‬ ‫להצלת‬ ‫הנדרשת...
‫התבוננות‬
‫פנימה‬ ‫מבט‬
21 ‫א קרפ‬ | ‫שאר‬ ‫ךרבד‬ ‫תמא‬
‫האמת‬ ‫הכרת‬
)‫קיט‬ ‫(תהילים‬ ‫אהבתי‬ ‫תורתך‬ ,‫ואתעבה‬ ‫שנאתי‬ ...
התבוננות
התבוננות
התבוננות
התבוננות
התבוננות
התבוננות
התבוננות
התבוננות
התבוננות
התבוננות
התבוננות
התבוננות
התבוננות
התבוננות
התבוננות
התבוננות
התבוננות
התבוננות
התבוננות
התבוננות
התבוננות
התבוננות
התבוננות
התבוננות
התבוננות
התבוננות
התבוננות
התבוננות
התבוננות
התבוננות
התבוננות
התבוננות
התבוננות
התבוננות
התבוננות
התבוננות
התבוננות
התבוננות
התבוננות
התבוננות
התבוננות
התבוננות
התבוננות
התבוננות
התבוננות
התבוננות
התבוננות
התבוננות
התבוננות
התבוננות
התבוננות
התבוננות
התבוננות
התבוננות
התבוננות
התבוננות
התבוננות
התבוננות
התבוננות
התבוננות
התבוננות
התבוננות
התבוננות
התבוננות
התבוננות
התבוננות
התבוננות
התבוננות
התבוננות
התבוננות
התבוננות
התבוננות
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

התבוננות

928 views

Published on

התבוננות
מבט פנימה
הנהגת רבינו הגראי"ל שטיינמן
יסודות במשנתו

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

התבוננות

 1. 1. ‫התבוננות‬ ‫רבינו‬ ‫הנהגת‬ ‫שטיינמן‬ ‫הגראי"ל‬ ‫במשנתו‬ ‫יסודות‬
 2. 2. ‫ובוודאי‬ ,‫בעיון‬ ‫ולומדים‬ ‫דרא‬ ‫אכשר‬ ‫"בזמננו‬ ‫יתכן‬ ‫לא‬ ‫בעיון‬ ‫יהיה‬ ‫התורה‬ ‫שלימוד‬ ‫צריך‬ ..‫שטחי‬ ‫יהיה‬ ‫החיים‬ ‫על‬ ‫הכללי‬ ‫והמבט‬ ,‫בעיון‬ ‫זה‬ ‫את‬ ‫גם‬ ‫שילמדו‬ "‫בשטחיות‬ ‫לא‬ ,‫להתעמק‬ ‫ולדעת‬ )'‫חומטין‬ ‫'קב‬ ‫קונטרס‬ .‫הגראי"ל‬ ‫(מדברי‬
 3. 3. ‫שמש‬ ‫בית‬ - '‫הישר‬ ‫'דרך‬ ‫למכון‬ ‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬ © ‫המכון‬ ‫למערכת‬ ‫לפנות‬ ‫ניתן‬ ‫והערות‬ ‫לתגובות‬ 0722442487 ‫פקס‬ :‫מייל‬  hisboinenus@gmail.com
 4. 4. ‫התבוננות‬ ‫פנימה‬ ‫מבט‬ 3 ‫עניינים‬ ‫תוכן‬ 7������������������������������������������������‫תקופה‬ ‫של‬ ‫לאופייה‬ | ‫כללי‬ ‫מבוא‬ ‫קומה‬ - ‫הכוללים‬ ‫מהפכת‬ .‫ • א‬ ‫התקופות‬ ‫שלושת‬ ‫הקמת‬ - ‫החינוך‬ ‫מהפכת‬ .‫• ב‬ :‫בהתמסדות‬ ‫נוספת‬ ‫מול‬ ‫אל‬ .‫• ד‬ ‫החלשים‬ ‫על‬ ‫המלחמה‬ .‫• ג‬ ‫מגן‬ ‫רשת‬ ‫כללי‬ ‫מבוא‬ ‫• סיכום‬ '‫החרדים‬ ‫את‬ ‫'לעצור‬ ‫המגמה‬ ‫מול‬ ‫אל‬ - ‫הציבור‬ ‫רוח‬ ‫של‬ ‫הפנימית‬ ‫• ההכוונה‬ ‫המתפתח‬ ‫התהליך‬ 15���������������������������������������������������������������‫אמת‬ ‫דברך‬ ‫ראש‬ | ‫א‬ ‫פרק‬ ‫• מידת‬ ‫• הסכנה‬ ‫האמת‬ ‫• איש‬ ‫ומציאות‬ ‫דיבורים‬ ‫הדרך‬ ‫מנחילי‬ ‫הם‬ ‫• מי‬ ‫הציבורית‬ ‫בהתנהלות‬ - ‫האמת‬ ‫התופעה‬ ‫• פירות‬ ‫האמת‬ ‫• הכרת‬ 24������������������������������������‫הציבוריות‬ ‫המערכות‬ ‫הכוונת‬ | ‫ב‬ ‫פרק‬ ‫התוכן‬ ‫• איבוד‬ '‫'התרוממות‬ ‫מול‬ '‫שלילית‬ ‫'זהות‬ ‫• הגראיל‬ ‫אלינו‬ ‫שנוגע‬ ‫מה‬ - ‫החינוך‬ ‫• בתחום‬ ‫לבעיות‬ ‫• הגישה‬ ‫וכיום‬ ,‫המסגרות‬ ‫בניית‬ ‫בתקופת‬ ‫בהתבטאויות‬ ‫החמרה‬ - ‫והשיח‬ ‫• השיג‬ ‫הדור‬ - ‫• סיכום‬ ‫הישיבות‬ ‫בעולם‬ ‫הפנימית‬ ‫• המהפכה‬ !‫בחילוניות‬ ‫המלחמה‬ ‫חובת‬ 38�����������������������������������������������������������������������‫הנפש‬ ‫חשבון‬ | ‫ג‬ ‫פרק‬ ‫פנימי‬ ‫• חינוך‬ ‫הציבור‬ ‫• בהנהגות‬ ‫בישיבות‬ 44�������������������������������������������������������������‫והתוכן‬ ‫המסגרות‬ | ‫ד‬ ‫פרק‬ ‫הישיבות‬ ‫וצביון‬ - ‫הפוליטיות‬ ‫למסגרות‬ ‫היחס‬ ‫התפיסה‬ ‫• עיוות‬ ‫יוצרו‬ ‫על‬ ‫קם‬ ‫• הגולם‬ ‫• עקמומיות‬ ‫ביניים‬ ‫• סיכום‬ ‫וההשקפה‬
 5. 5. ‫התבוננות‬ ‫פנימה‬ ‫מבט‬ 4 53��������������������������������������������� ‫החינוך‬ ‫בתחום‬ ‫ההכוונה‬ | ‫ה‬ ‫פרק‬ ‫חיצונית‬ ‫• סטיגמה‬ ‫התלמידים‬ ‫או‬ '‫הישיבה‬ ‫'מסגרת‬ ‫והשאיפה‬ ‫החינוך‬ ‫• דרך‬ ‫פנימי‬ ‫מבט‬ ‫מול‬ 61��������������������������������������������������‫בעולם‬ ‫שמך‬ ‫את‬ ‫נקדש‬ | ‫ו‬ ‫פרק‬ ‫שמים‬ ‫וכבוד‬ ‫השם‬ ‫לקידוש‬ ‫• חינוך‬ ‫לשורש‬ ‫החיבור‬ ‫כחרדי‬ ‫לבוש‬ ‫רק‬ ‫• לא‬ ‫חושב‬ ‫ואינו‬ ‫• עושה‬ ‫מהללו‬ ‫לפי‬ ‫• איש‬ ‫לדורות‬ ‫• נוגע‬ 77�������������������������������������������������������������������‫ומידותיו‬ ‫דרכיו‬ | ‫ז‬ ‫פרק‬ ‫לבדו‬ '‫לה‬ ‫בלתי‬ 85������������������������‫הפנימית‬ ‫ההכוונה‬ ‫של‬ ‫משמעותה‬ | ‫סיכום‬ ‫האישית‬ ‫• ההכוונה‬ '‫הנדלן‬ ‫'בועת‬ - ‫משל‬ 90�����������������������������������‫התקופות‬ ‫שתי‬ ‫על‬ ‫הגראיל‬ ‫דברי‬
 6. 6. ‫התבוננות‬ ‫פנימה‬ ‫מבט‬ 5 ‫אחדים‬ ‫דברים‬ ‫הידיעה‬ ‫כי‬ - ‫גדוליה‬ ‫את‬ ‫לדעת‬ ‫ה׳‬ ‫בתורת‬ ‫למחזיקים‬ ‫ראוי‬ ‫״כי‬ ‫החזוא‬ ‫דברי‬ ‫ידועים‬ ‫הגראיל‬ ‫להנהגת‬ ‫דורנו‬ ‫זכה‬ ‫וכאשר‬ .‫תורה״‬ ‫גופי‬ ‫הן‬ ‫הן‬ ‫ומידותם‬ ‫ליבם‬ ,‫הדור‬ ‫חכמי‬ ‫של‬ ‫ואורחות‬ ‫ודרכיו‬ ‫במידותיו‬ ‫חקר‬ ‫להעמיק‬ ‫מרובה‬ ‫חשיבות‬ ‫ישנה‬ ‫ודאי‬ ‫שליטא‬ ‫שטינמן‬ ‫אלא‬ ‫טקטיות‬ ‫או‬ ‫מקומיות‬ ‫פעולות‬ ‫של‬ ‫בצירוף‬ ‫המדובר‬ ‫אין‬ ‫כי‬ ‫ולהתבונן‬ ‫להבין‬ ,‫הנהגתו‬ ‫הציבורי‬‫למישור‬‫הן‬‫הנוגעת‬‫עקרונית‬‫מהותית‬‫אמירה‬‫מתוך‬,‫וכולל‬‫מקיף‬‫שורשי‬‫במהלך‬ .‫הפרטי‬ ‫למישור‬ ‫והן‬ ,‫רחב‬ ,‫עמוק‬ ‫הינו‬ ‫הנושא‬ ‫שכן‬ ,‫הנהגתו‬ ‫יסודות‬ ‫נושא‬ ‫את‬ ‫להקיף‬ ‫זו‬ ‫במסגרת‬ ‫נוכל‬ ‫לא‬ ‫מרכזי‬ ‫יסוד‬ ‫של‬ ‫לשורשו‬ ‫בירידה‬ ‫התמקדנו‬ ‫זה‬ ‫במאמר‬ .‫מהשתרע‬ ‫המצע‬ ‫וקצר‬ ,‫ומסועף‬ ‫אחד‬ ‫כל‬ ‫עבור‬ ‫רבה‬ ‫משמעות‬ ‫בעל‬ ‫הינו‬ ‫זה‬ ‫יסוד‬ ‫באשר‬ ,‫התקופה‬ ‫רקע‬ ‫על‬ ‫בדרכו‬ ‫אחד‬ .‫בו‬ ‫תלויים‬ ‫תורה‬ ‫גופי‬ ‫והרבה‬ ,‫ואחד‬ ‫'יסודות‬ ‫בנושא‬ ‫רשימות‬ ‫עפי‬ ‫המכון‬ ‫של‬ ‫העורכים‬ ‫צוות‬ ‫עי‬ ‫ונסדרו‬ ‫נערכו‬ ‫הדברים‬ ‫המכון‬ ‫לידי‬ ‫הדברים‬ ‫את‬ ‫למסור‬ ‫שהואילו‬ ‫הרשימות‬ ‫לבעלי‬ ‫תודתנו‬ .'‫הגראיל‬ ‫משנת‬ .‫הרבים‬ ‫לתועלת‬ ,‫לעריכה‬ ‫(מאחורי‬ ‫המקורות‬ ‫בציטוט‬ ‫בהם‬ ‫שנעזרנו‬ ‫והגיליונות‬ ‫הספרים‬ ‫לבעלי‬ ‫נודה‬ ‫כן‬ ‫כמו‬ ‫המאמר‬ ‫לנושאי‬ ‫הנוגע‬ ‫חומר‬ ‫לידינו‬ ‫שהמציאו‬ ‫אלו‬ ‫ולכל‬ ,)‫ועוד‬ ,‫תערוג‬ ‫כאיל‬ ,‫הפרגוד‬ .'‫נאמן‬ ‫'יתד‬ ‫מתוך‬ ‫טעינו‬‫אם‬‫מקום‬‫ומכל‬,‫האפשר‬‫ככל‬‫מדויקים‬‫יהיו‬‫שהדברים‬‫מנת‬‫על‬‫רבים‬‫מאמצים‬‫נעשו‬ .‫לתועלת‬ ‫הדברים‬ ‫ויהיו‬ ‫ידינו‬ ‫מתחת‬ ‫תקלה‬ ‫תצא‬ ‫שלא‬ ‫רצון‬ ‫ויהי‬ ,‫משוגתנו‬ ‫תלין‬ ‫אתנו‬ ‫הישר‬ ‫דרך‬ ‫מכון‬
 7. 7. ‫התבוננות‬ ‫פנימה‬ ‫מבט‬ 7 ‫כללי‬ ‫מבוא‬ ‫תקופה‬ ‫של‬ ‫לאופייה‬ ‫להבחין‬ ‫עלינו‬ ‫ובעיותיה‬ ‫התקופה‬ ‫בנבכי‬ ‫חקר‬ ‫להעמיק‬ ‫שנבוא‬ ‫קודם‬ ‫ציבור‬ ‫של‬ ‫והתפתחותו‬ ‫בנייתו‬ ‫בתהליך‬ ‫תקופתנו‬ ‫של‬ ‫מקומה‬ ‫את‬ ‫ולהגדיר‬ .‫באהק‬ ‫היראים‬ ‫התקופות‬ ‫שלושת‬ :‫תקופות‬ ‫לשלש‬ ‫מתחלק‬ ‫וההתפתחות‬ ‫הבנייה‬ ‫תהליך‬ .‫היסודות‬ ‫ויציקת‬ ‫היצירה‬ ‫תקופת‬ - ‫והגריז‬ ‫החזוא‬ ‫רבותינו‬ ‫תקופת‬ .‫ההתמסדות‬ ‫תקופת‬ - ‫עזרי‬ ‫והאבי‬ ‫הקהי‬ ‫רבותינו‬ ‫תקופת‬ .‫וההתרחבות‬ ‫ההתפתחות‬ ‫תקופת‬ - ‫מכן‬ ‫ולאחר‬ ‫ציבור‬‫היה‬‫לא‬‫עדיין‬,‫והגריז‬ ‫החזוא‬ ‫רבותינו‬ ‫של‬ ‫היסודות‬ ‫ויציקת‬ ‫היצירה‬ ‫בתקופת‬ ,‫היחידים‬ ‫בקרב‬ ‫הרוח‬ ‫בהפחת‬ ‫עסקו‬ ‫ישראל‬ ‫גדולי‬ ,‫ציבוריות‬ ‫מסגרות‬ ‫עבורו‬ ‫שיבנו‬ ‫יחיד‬ ‫ללקט‬ ,‫היראים‬ ‫ציבור‬ ‫של‬ ‫ההוויה‬ ‫את‬ ‫מחדש‬ ‫להתחיל‬ ,‫ולגדל‬ ‫לרומם‬ ‫היה‬ ‫פועלם‬ ‫ויחיד‬ ‫יחיד‬ ‫כל‬ ‫בקירוב‬ ‫מרצו‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫השקיע‬ ‫החזוא‬ .‫אלי‬ '‫לה‬ ‫מי‬ ‫לקריאה‬ ‫יחיד‬ ‫ועוד‬ ‫על‬‫בהשפעתו‬‫הגריז‬‫גם‬‫וכך‬,‫אמתיים‬‫תורה‬‫חיי‬‫של‬‫פנימית‬‫להווייה‬‫ומכוון‬‫מחנך‬‫כשהוא‬ ‫היראים‬ ‫לציבור‬ ‫שהשתייכותם‬ ‫יחידים‬ ‫של‬ ‫פסיפס‬ ‫היה‬ ‫הציבור‬ ‫זה‬ ‫בשלב‬ .‫הישיבות‬ ‫עולם‬ .‫המצוות‬ ‫ושמירת‬ ‫התורה‬ ‫לדרך‬ ‫פנימית‬ ‫מהשתייכות‬ ‫נבע‬ ‫ונוצר‬ ,‫ולהתפתח‬ ‫לגדול‬ ‫החל‬ ‫הציבור‬ ‫שך‬ ‫והגראמ‬ ‫הקהי‬ ‫רבותינו‬ ‫בתקופת‬ ‫אחכ‬ ‫מאוסף‬‫התורה‬‫בני‬‫ציבור‬‫את‬‫להפוך‬‫היינו‬,‫ציבורית‬‫מסגרת‬‫ולהקים‬‫אותו‬ ‫למסד‬‫הצורך‬ ‫גג‬ ‫קורת‬ ‫תחת‬ ‫מאוגד‬ ‫ציבור‬ .‫לעצמו‬ ‫חיים‬ ‫שחי‬ ‫לציבור‬ ‫נפרדות‬ ‫וקבוצות‬ ‫נפזרים‬ ‫של‬ '‫לה‬ ‫מי‬ ‫הזעקה‬ ‫התעוררה‬ ‫שוב‬ .‫מראש‬ ‫מוגדר‬ ‫חיים‬ ‫ומסלול‬ ‫ודפוס‬ ‫ממוסדת‬ ‫מערכתית‬ ‫מקור‬‫מהווה‬‫זו‬‫ציבורית‬‫מסגרת‬.‫התורה‬‫בני‬‫של‬‫ציבורית‬‫התאגדות‬‫של‬‫באופי‬‫וכעת‬,‫אלי‬ ‫התפתחות‬ ‫המשך‬ ‫את‬ ‫ומאפשרת‬ ‫שאפשרה‬ ‫זו‬ ‫והיא‬ ,‫אחד‬ ‫כל‬ ‫של‬ ‫אישי‬ ‫חוסן‬ ‫לתחושת‬ .‫הדרך‬ ‫ובאותה‬ ‫המסלול‬ ‫באותו‬ ‫הציבור‬ ‫והתרחבות‬
 8. 8. ‫התבוננות‬ ‫פנימה‬ ‫מבט‬ 8‫הפוקת לש הייפואל‬ | ‫יללכ אובמ‬ ‫מהפן‬ ‫אפילו‬ ‫בכך‬ ‫להיווכח‬ ‫ניתן‬ .‫התחומים‬ ‫בכל‬ ‫הציבור‬ ‫פני‬ ‫את‬ ‫שינתה‬ ‫זו‬ ‫התמסדות‬ ,‫לחסידיות‬ ‫ליטאיות‬ ‫משפחות‬ ‫בין‬ ‫שידוכים‬ ‫שכיחים‬ ‫היו‬ ‫בעבר‬ ‫אם‬ ‫לדוגמא‬ ,‫הטכני‬ ‫שלו‬ ‫במסגרת‬ ‫מוגדר‬ ‫ציבור‬ ‫כל‬ ‫שכן‬ .‫האופק‬ ‫מן‬ ‫זו‬ ‫תופעה‬ ‫נעלמה‬ ‫השנים‬ ‫שבמשך‬ ‫הרי‬ ‫היו‬ ‫אף‬ ‫בעבר‬ .‫אחרות‬ ‫למסגרות‬ ‫שייכות‬ ‫כל‬ ‫מבלי‬ ‫ומסגרתו‬ ‫תחומו‬ ‫בתוך‬ ‫גדל‬ ‫השני‬ ‫והדור‬ ‫יכול‬ ‫שלא‬ ‫מה‬ ‫לליטאי‬ ‫חסידי‬ ‫בין‬ ‫ברורה‬ ‫וזהות‬ ‫הגדרה‬ ‫להן‬ ‫הייתה‬ ‫שלא‬ ‫רבות‬ ‫משפחות‬ ‫שייכים‬ ‫מהאחים‬ ‫חלק‬ ‫בהן‬ ‫מבוגרות‬ ‫רבות‬ ‫משפחות‬ ‫ישנן‬ ,‫מכך‬ ‫יתירה‬ .‫היום‬ ‫קיים‬ ‫להיות‬ ‫בחורים‬ ‫של‬ ‫רחבה‬ ‫תופעה‬ ‫בעבר‬ ‫הייתה‬ ‫כן‬ ‫כמו‬ ,'‫'המזרחי‬ ‫לציבור‬ ‫וחלקם‬ ‫החרדי‬ ‫לציבור‬ ‫אינו‬ ‫המסגרת‬ ‫התפתחות‬ ‫עם‬ ‫שכיום‬ ‫מה‬ ,‫חרדיות‬ ‫לישיבות‬ ‫שהגיעו‬ '‫'המזרחי‬ ‫מציבור‬ ‫משמעות‬ ‫בעלת‬ ‫בהתפתחות‬ ‫אלא‬ ‫גרידא‬ ‫טכני‬ ‫בנושא‬ ‫המדובר‬ ‫אין‬ ‫כאמור‬ ‫אך‬ .‫כלל‬ ‫שייך‬ .‫הדברים‬ ‫בהמשך‬ ‫בהרחבה‬ ‫שיתברר‬ ‫וכפי‬ ‫מהותית‬ ‫קודם‬ ‫עוד‬ ‫הסתיים‬ ‫ההתמסדות‬ ‫תהליך‬ .‫הגראיל‬ ‫הנהגת‬ ‫החלה‬ ‫תשנז‬ - ‫תשנו‬ ‫בשנים‬ ‫זו‬ ‫בתקופה‬ .‫והתרחבות‬ ‫התפתחות‬ ‫בסימן‬ ‫עומדים‬ ‫אנו‬ ‫הנהגתו‬ ‫בתקופת‬ ‫כאשר‬ ,‫לכן‬ .‫התקופה‬ ‫לצורך‬ ‫בהתאם‬ ,‫החרדי‬ ‫הציבור‬ ‫לבניין‬ ‫מהותיים‬ ‫נדבכים‬ ‫וכמה‬ ‫כמה‬ ‫נוספו‬ :‫זו‬ ‫בתקופה‬ ‫ההנהגה‬ ‫עי‬ ‫שנוספו‬ ‫הנדבכים‬ ‫מן‬ ‫כמה‬ ‫המזלג‬ ‫קצה‬ ‫על‬ ‫נסקור‬ :‫בהתמסדות‬ ‫נוספת‬ ‫קומה‬ - ‫הכוללים‬ ‫מהפכת‬ .‫א‬ ‫הכוללים‬ ‫אולם‬ ,‫הוא‬ ‫באשר‬ ‫חרדי‬ ‫לכל‬ ‫בסיסי‬ ‫למסלול‬ ‫הישיבה‬ ‫הפכה‬ ‫הקודמת‬ ‫בתקופה‬ ‫המסלול‬ ‫להמשך‬ ‫הכולל‬ ‫הפך‬ ,‫כיום‬ .'‫הקשה‬ ‫'הגרעין‬ ‫בקרב‬ ,‫הציבור‬ ‫במרכז‬ ‫רק‬ ‫עדיין‬ ‫היו‬ ‫בקרב‬ ‫אפילו‬ ,‫הציבור‬ ‫שדרות‬ ‫בכל‬ ‫גם‬ ‫אלא‬ ,‫המרכזיות‬ ‫הישיבות‬ ‫בוגרי‬ ‫אצל‬ ‫רק‬ ‫לא‬ ‫הטבעי‬ ‫להפוך‬ ‫דאגו‬ ‫שליטא‬ ‫ישראל‬ ‫גדולי‬ .'‫וכו‬ ‫המזרח‬ ‫מעדות‬ ‫ישיבות‬ ‫ובוגרי‬ ‫תשובה‬ ‫בעלי‬ ‫לפני‬ ‫עד‬ ‫אם‬ .'‫ה‬ ‫יראי‬ ‫ציבור‬ ‫של‬ ‫הקיום‬ ‫ממערכת‬ ‫נפרד‬ ‫בלתי‬ ‫לחלק‬ ‫הכוללים‬ ‫מוסד‬ ‫את‬ ,‫משלה‬ ‫כולל‬ ‫החזיקה‬ ‫ישיבה‬ ‫וכל‬ ,'‫כוללים‬ ‫'רשתות‬ ‫של‬ ‫מושג‬ ‫היה‬ ‫לא‬ ‫שנה‬ ‫כעשרים‬ ,‫שכיום‬ ‫הרי‬ ,‫חזוא‬ ‫כולל‬ ‫כמו‬ ‫מיתולוגיים‬ ‫כוללים‬ ‫היו‬ ‫וכן‬ ,‫מיר‬ ‫או‬ '‫פוניבז‬ ‫כולל‬ ‫דוגמת‬ ‫ש'אין‬ ‫העקרונית‬ ‫התפיסה‬ ‫מתוך‬ ,‫מקום‬ ‫בכל‬ ‫המתפרסות‬ ‫מערכתיות‬ ‫ברשתות‬ ‫מדובר‬ .'‫כולל‬ ‫ללא‬ ‫אברך‬ ‫הבראשית‬ ‫בימי‬ .‫התקופות‬ ‫במהלך‬ ‫זה‬ ‫גב‬ ‫על‬ ‫זה‬ ‫הבנייה‬ ‫נדבכי‬ ‫בהקמת‬ ‫להבחין‬ ‫ניתן‬ ‫(במכתבו‬ ‫החזוא‬ ‫של‬ ‫וכלשונו‬ '‫החינוך‬ ‫'עולם‬ ‫בהקמת‬ ‫רבותינו‬ ‫של‬ ‫פעילותם‬ ‫התאפיינה‬ ‫החינוך‬ ‫הוא‬ ‫התקופה‬ ‫סמל‬ ‫כאשר‬ ,‫תשבר‬ ‫כולנה‬ ‫ועל‬ )‫באי‬ ‫היהדות‬ ‫בניית‬ ‫חובת‬ ‫על‬ ‫התאפיינה‬ ‫עזרי‬ ‫והאבי‬ ‫יעקב‬ ‫הקהילות‬ ‫מרנן‬ ‫ימי‬ ,‫שלאחריה‬ ‫התקופה‬ .‫העצמאי‬ ‫מתאפיינת‬ ,‫אנו‬ ‫ותקופתנו‬ .‫ובמתכונתו‬ ‫בצביונו‬ '‫הישיבות‬ ‫'עולם‬ ‫של‬ ‫וביסוסו‬ ‫בהקמתו‬ ‫לא‬ ‫תקופה‬ ‫שבכל‬ ‫כמובן‬ .‫וענפיו‬ ‫חלקיו‬ ‫לכל‬ '‫הכוללים‬ ‫'עולם‬ ‫של‬ ‫בביסוסו‬ ‫כאמור‬ ‫את‬ ‫לאפיין‬ ‫ניתן‬ ,‫המערכות‬ ‫התפתחות‬ ‫עיקר‬ ‫מבחינת‬ ‫כי‬ ‫דומה‬ ‫אולם‬ ,‫ומזה‬ ‫מזה‬ ‫הניחו‬ ‫את‬ ‫לשלוח‬ ‫אם‬ ‫אחד‬ ‫כל‬ ‫בפני‬ ‫הבחירה‬ ‫הייתה‬ ‫בתחילה‬ .‫זה‬ ‫הדרגתי‬ ‫סדר‬ ‫עפי‬ ‫התקופות‬ ‫תת‬ ‫אחר‬ ‫ההמשך‬ ‫כי‬ ‫והוגדר‬ ‫נקבע‬ ‫ההתמסדות‬ ‫בתקופת‬ .‫חרדיים‬ ‫חינוך‬ ‫למוסדות‬ ‫ילדיו‬
 9. 9. ‫התבוננות‬ ‫פנימה‬ ‫מבט‬ 9 ‫יללכ אובמ‬ | ‫הפוקת לש הייפואל‬ ‫כולל‬ ‫הוא‬ ‫הישיבה‬ ‫של‬ ‫הטבעי‬ ‫ההמשך‬ ‫ובתקופתנו‬ .‫הקודש‬ ‫טהרת‬ ‫על‬ ‫ישיבה‬ ‫הוא‬ ‫חרדי‬ .‫אברכים‬ ‫בתקופת‬ .‫הגיאוגרפי‬ ‫בפן‬ ‫גם‬ ‫להבחין‬ ‫ניתן‬ ‫התקופות‬ ‫במהלך‬ ‫הציבור‬ ‫בהתפתחות‬ ‫אתא‬ ‫כפר‬ ,‫השרון‬ ‫רמת‬ ,‫תא‬ ‫(כגון‬ ‫החילוניים‬ ‫באזורים‬ ‫פזורים‬ '‫ה‬ ‫יראי‬ ‫היו‬ ‫הבראשית‬ ‫הציבור‬‫של‬‫המרכזיים‬‫בריכוזים‬‫והתרכזו‬‫התגבשו‬‫ההתמסדות‬‫בתקופת‬‫מכן‬ ‫לאחר‬.)'‫וכו‬ ‫תורה‬ ‫מקומות‬ ‫כאשר‬ ‫אחרים‬ ‫לאזורים‬ ‫להתרחב‬ ‫החלו‬ ‫שוב‬ ‫האחרונה‬ ‫ובתקופה‬ .‫החרדי‬ ‫ישיבות‬ ‫הקימו‬ ‫ישראל‬ ‫גדולי‬ .‫הארץ‬ ‫רחבי‬ ‫בכל‬ ‫ומתרחבות‬ ‫מוקמות‬ ‫חרדיות‬ ‫וקהילות‬ ‫מטרה‬ ‫מתוך‬ ,)‫ועוד‬ ,‫עפולה‬ ‫כרמיאל‬ ‫(כגון‬ ‫ובדרום‬ ‫בצפון‬ ‫אלו‬ ‫כגון‬ ‫בקהילות‬ ‫וכוללים‬ ‫איתן‬ ‫רוחני‬ ‫בסיס‬ ‫שיהוו‬ ,‫עליה‬ ‫ובני‬ ‫תורה‬ ‫בני‬ ‫של‬ ‫מרוכז‬ ‫קיבוץ‬ ‫סביבם‬ ‫לאגד‬ ‫מכוונת‬ .‫המתפתחות‬ ‫לקהילות‬ ‫מגן‬ ‫רשת‬ ‫הקמת‬ - ‫החינוך‬ ‫מהפכת‬ .‫ב‬ ‫עדיין‬ ‫אמנם‬ .‫המלאה‬ ‫במתכונתה‬ ‫החרדית‬ ‫החינוך‬ ‫מערכת‬ ‫הוקמה‬ ‫ההתמסדות‬ ‫בתקופת‬ ‫ושל‬ ‫טיפוח‬ ‫של‬ ‫מגמה‬ .‫ולנושרים‬ ‫למתמודדים‬ ,‫למתקשים‬ ,‫לחלשים‬ ‫מענה‬ ‫בה‬ ‫היה‬ ‫לא‬ ‫התופעה‬ .‫בכך‬ ‫הצורך‬ ‫התעורר‬ ‫לא‬ ‫עדיין‬ ‫למעשה‬ .‫זו‬ ‫במסגרת‬ ‫קיימת‬ ‫הייתה‬ ‫לא‬ ‫ייעוץ‬ ‫בתקופה‬ ‫מוכרת‬ ‫הייתה‬ ‫לא‬ ‫בה‬ ‫הכרוך‬ ‫וכל‬ '‫הנשירה‬ ‫כ'תופעת‬ ‫כיום‬ ‫המוכרת‬ ‫הכאובה‬ ‫כבר‬ ‫שגדל‬ '‫השני‬ ‫ל'דור‬ ‫אופיינית‬ ‫כתופעה‬ ‫שנה‬ ‫כעשרים‬ ‫לפני‬ ‫החל‬ ‫זה‬ ‫תהליך‬ .‫הקודמת‬ ‫אל‬ ‫מהמסגרת‬ ‫נפלט‬ ‫הוא‬ ‫פנימיים‬ ‫וחיכוכים‬ ‫קשיים‬ ‫ומחמת‬ ,   ‫הממוסדת‬ ‫המסגרת‬ ‫בתוך‬ ‫למסגרות‬ ‫או‬ ,‫מסגרת‬ ‫כל‬ ‫ללא‬ ‫ברחוב‬ ‫לשיטוט‬ ‫[אם‬ .‫השונים‬ ‫לגווניהם‬ ‫שבחוץ‬ ‫הפיתויים‬ ‫ההתרחבות‬.]‫החילוני‬‫בציבור‬‫מלאה‬‫להתמזגות‬‫או‬,'‫וכדו‬‫צבא‬‫אוניברסיטה‬‫כגון‬‫חיצוניות‬ ‫מתאים‬ ‫מענה‬ ‫ומתן‬ ‫מחודשת‬ ‫היערכות‬ ‫הצריכה‬ ,'‫בפנים‬ ‫ש'כולם‬ ‫והעובדה‬ ‫העצומה‬ .‫להשתלב‬ ‫המתקשים‬ ‫לאלו‬ ‫הקמת‬ ‫מוביל‬ ‫הוא‬ .‫חינוכית‬ ‫מגן‬ ‫רשת‬ ‫הקמת‬ ‫של‬ ‫נרחב‬ ‫מהלך‬ ‫הגראיל‬ ‫מוביל‬ ‫לכך‬ ‫כמענה‬ ‫להורים‬ ‫ציבורי‬ ‫באופן‬ ‫ופונה‬ ,‫בכישרונותיהם‬ ‫לחלשים‬ ‫המתאימים‬ ‫מיוחדים‬ ‫מוסדות‬ ‫המיועדים‬ ‫חינוך‬ ‫ומוסדות‬ ‫ישיבות‬ ‫נוסדו‬ ‫האחרון‬ ‫בזמן‬ ‫כי‬ ‫מציין‬ ‫שהוא‬ ‫לאחר‬ ,‫אלו‬ ‫לנערים‬ ‫לשלחם‬‫ולא‬,‫הנער‬‫לרמת‬‫המוסד‬‫את‬‫להתאים‬‫מההורים‬‫מבקש‬‫הוא‬‫כאלו‬‫תלמידים‬‫לקבל‬ .   ‫ולהידרדר‬ ‫מאחור‬ ‫להשתרך‬ ‫עשויים‬ ‫הם‬ ‫שם‬ ,‫להם‬ ‫מתאימה‬ ‫שאיננה‬ ‫ברמה‬ ‫למוסדות‬ ‫מהאחים‬ ‫חלק‬ ‫כי‬ ‫מבוגרות‬ ‫במשפחות‬ ‫מצוי‬ ‫לעיל‬ ‫שהוזכר‬ ‫כפי‬ ‫בהן‬ ‫קודמות‬ ‫לתקופות‬ ‫ בניגוד‬ .1 ‫פשוט‬ ‫אלא‬ '‫'נשרו‬ ‫לא‬ ‫הם‬ .‫תורה‬ ‫בני‬ ‫מרוח‬ ‫רחוק‬ '‫ביתי‬ ‫'בעל‬ ‫לסגנון‬ ‫או‬ '‫ל'מזרחי‬ ‫שייך‬ ‫וחלקם‬ ‫תורניים‬ ‫התורה‬ ‫בני‬ ‫ציבור‬ ‫של‬ ‫להתגבשות‬ ‫השתייכו‬ ‫לא‬ ‫ולהורי‬ ,‫חדרים‬ ,‫תורה‬ ‫תלמודי‬ ,‫הספר‬ ‫בתי‬ ‫מנהלי‬ ‫לכבוד‬ .‫תשנ״ו‬ ‫בטבת‬ ‫ח׳‬ ‫ברק‬ ‫בני‬ ‫ בס״ד‬ .2 ‫להיכנס‬ ‫לימודיהם‬ ‫את‬ ‫וכדו׳‬ ‫והחדרים‬ ‫החינוך‬ ‫בתי‬ ‫גומרי‬ ‫להתכונן‬ ‫מתחילים‬ ‫כידוע‬ ‫הנה‬ .‫התלמידים‬ ‫בזמן‬ ‫בס״ד‬ ..‫הרגילה‬ ‫הלימודים‬ ‫למתכונת‬ ‫מתאימים‬ ‫אינם‬ ‫מהתלמידים‬ ‫חלק‬ ,‫לצעירים‬ ‫לישיבות‬ ‫בקבוצות‬ ‫מלמדים‬ ‫שם‬ ‫אשר‬ ,‫כאלו‬ ‫תלמידים‬ ‫לקבל‬ ‫נועדו‬ ‫אשר‬ ‫חינוך‬ ‫ומוסדות‬ ‫ישיבות‬ ‫נוסדו‬ ‫האחרון‬
 10. 10. ‫התבוננות‬ ‫פנימה‬ ‫מבט‬ 10‫הפוקת לש הייפואל‬ | ‫יללכ אובמ‬ ‫יתפתחו‬ ‫טרם‬ ‫המתעוררות‬ ‫לבעיות‬ ‫מענה‬ ‫הנותן‬    '‫שומע‬ ‫'לב‬ ‫ארגון‬ ‫את‬ ‫יוזם‬ ‫הוא‬ ‫בהמשך‬ ‫את‬ ‫הציבורית‬ ‫למודעות‬ ‫להעלות‬ ,‫ומנוסים‬ ‫נבונים‬ ‫חינוך‬ ‫אנשי‬ ‫שולח‬ ‫הוא‬ ,‫במקביל‬ .‫הלאה‬ ‫למנוע‬ ‫עמ‬ ,‫הדור‬ ‫לאופי‬ ‫בהתאמה‬ ‫לחנך‬ ‫כיצד‬ ‫ההורים‬ ‫את‬ ‫ולהדריך‬ ,'‫'הנשירה‬ ‫בעיית‬ .‫בעתיד‬ ‫חמורים‬ ‫נזקים‬ ‫את‬    ‫מגבה‬ ‫הוא‬ ,‫ותיקון‬ ‫משינוי‬ ‫ולהימנע‬ ‫הבעיה‬ ‫את‬ ‫להשתיק‬ ‫המבקשים‬ ‫גורמים‬ ‫כנגד‬ ‫את‬ ‫לזעוק‬ .‫ולרחבה‬ ‫לארכה‬ ‫הארץ‬ ‫את‬ '‫'לחרוש‬ ‫אותם‬ ‫ושולח‬ ,‫כוחו‬ ‫בכל‬ ‫החינוך‬ ‫אנשי‬ ‫על‬ ‫תמיד‬ ‫לפעול‬ ‫שלא‬ ‫ומבקש‬ ‫להורים‬ ‫פונה‬ ‫הוא‬ ,‫במקביל‬ .'‫בילד‬ ‫תחטאו‬ ‫'אל‬ ‫זעקת‬ ‫לחלוטין‬ ‫הוטמעו‬ ‫שכבר‬ ‫אלו‬ ‫מסרים‬ .   ‫חינוך‬ ‫אנשי‬ ‫של‬ ‫לייעוץ‬ ‫להיזקק‬ ‫אלא‬ ,‫עצמם‬ ‫דעת‬ .‫גדול‬ ‫כחידוש‬ ‫בזמנו‬ ‫נתפסו‬ ,‫פשוטות‬ ‫למוסכמות‬ ‫כיום‬ ‫ונחשבים‬ ‫זו‬ ‫פעילות‬ ‫בעקבות‬ ‫למתמודדים‬‫נוספים‬‫מוסדות‬‫של‬‫בהקמתם‬,‫התחום‬‫מיסוד‬‫את‬‫ועודד‬‫תמך‬‫הוביל‬,‫בהמשך‬ ,‫ישיבות‬ ‫ראשי‬ ‫של‬ ‫קבועים‬ ‫כינוסים‬ ‫יוזם‬ ‫הוא‬ ,‫ההדרכה‬ ‫במישור‬ ‫גם‬ ‫כך‬ .‫הסוגים‬ ‫מכל‬ ‫לכל‬ ‫הולם‬ ‫מענה‬ ‫לתת‬ ‫כיצד‬ ‫עצה‬ ‫ולטכס‬ ‫להיוועץ‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫ומלמדים‬ ‫מחנכים‬ ,‫משגיחים‬ ‫בדברי‬ ‫בשנה‬ ‫שנה‬ ‫מידי‬ ‫בפניהם‬ ‫מופיע‬ ‫אף‬ ‫עצמו‬ ‫הוא‬ .‫המתחדשות‬ ‫החינוכיות‬ ‫הבעיות‬ ‫להכיר‬ ‫רוצה‬ ‫אינו‬ ‫ההורה‬ ..‫כאלו‬ ‫לתלמידים‬ ‫צריכים‬ ‫אשר‬ ‫מיוחדת‬ ‫ובסבלנות‬ ‫ובהתמסרות‬ ,‫קטנות‬ ‫לכן‬ .. ‫טובות‬ ‫לא‬ ‫מאד‬ ‫והתוצאות‬ ‫גבוהות‬ ‫דרישות‬ ‫עם‬ ‫בישיבה‬ ‫להיות‬ ‫יכול‬ ‫אינו‬ ‫שבנו‬ ,‫מוטעים‬ ‫מטעמים‬ ‫והמנהלים‬ ‫המורים‬ ‫עם‬ ‫ההורים‬ ‫יתייעצו‬ ,‫להיכנס‬ ‫ישיבה‬ ‫לאיזה‬ ‫שמחליטים‬ ‫שלפני‬ ‫להעיר‬ ‫בזה‬ ‫הנני‬ ‫שנושרים‬ ‫תלמידים‬ ‫ח״ו‬ ‫יהי׳‬ ‫ולא‬ ,‫בשבילו‬ ‫ראוי‬ ‫באמת‬ ‫הוא‬ ‫התלמיד‬ ‫שיתקבל‬ ‫שרוצים‬ ‫המקום‬ ‫אם‬ .)‫טו‬ ‫אגרת‬ ‫אגרות‬ ‫(קובץ‬ .‫הנכון‬ ‫בחינוך‬ ‫הבנים‬ ‫לחנך‬ ‫אמת‬ ‫בדרך‬ ‫שיוליכנו‬ ‫ויה״ר‬ ,‫לצעירים‬ ‫מהישיבות‬ ‫ועל‬ ‫בשעתו‬ ‫פופולארי‬ ‫לא‬ ‫הדבר‬ ‫היה‬ ‫כמה‬ ‫עד‬ ‫ההנהלה‬ ‫מדברי‬ ‫הציטוט‬ 10 '‫מס‬ ‫בהערה‬ ‫להלן‬ ‫ ראה‬ .3 .‫לכך‬ ‫שהתעוררה‬ ‫ההתנגדות‬ ‫שיצא‬ ‫הראשון‬ ..‫יעקובסון‬ ‫יחיאל‬ '‫ר‬ ‫הרהג‬ :)‫תשעה‬ ‫אדר‬ ‫הנצח‬ ‫(שיירת‬ '‫נאמן‬ ‫'יתד‬ ‫ מתוך‬ .4 ‫של‬ ‫דרכו‬ ‫לפי‬ ‫נדרש‬ ‫החינוכי‬ ‫המענה‬ ‫על‬ ‫ורחבה‬ ‫עמוקה‬ ‫בהסברה‬ ,‫בילד‬ ‫תחטאו‬ ‫אל‬ ‫בקריאת‬ ‫לציבור‬ ‫הדוגלים‬ ‫מול‬ ‫אל‬ ,‫ישראל‬ ‫מגדולי‬ ‫נחרץ‬ ‫לגיבוי‬ ‫זוכה‬ ‫הוא‬ ‫כאשר‬ .‫וקשייו‬ ,‫חולשותיו‬ ,‫אפיו‬ ,‫הזה‬ ‫הדור‬ ‫כי‬ ‫נחרץ‬ ‫מענה‬ ‫קבלו‬ ,‫שליטא‬ ‫רהי‬ ‫מרן‬ ‫בפני‬ ‫בזמנו‬ ‫שהתלוננו‬ ‫אברכים‬ ‫מספר‬ ..‫היענה‬ ‫בת‬ ‫בשיטת‬ ‫דרכי‬ ‫בחירת‬ ‫זאת‬ ‫ולאור‬ ‫הבעיות‬ ‫שורשי‬ ‫הבנת‬ ,‫והמחשבה‬ ‫ההתבוננות‬ ‫היא‬ ‫בדורנו‬ ‫השעה‬ ‫חובת‬ ,‫לביקורת‬ ‫או‬ ‫לערעור‬ ‫ניתנת‬ ‫בלתי‬ ‫כמוסכמה‬ ‫גישה‬ ‫אף‬ ‫לקבל‬ ‫אין‬ .‫הדור‬ ‫צורך‬ ‫לפי‬ ‫המתאימים‬ ‫הפעולה‬ ‫עצלות‬ ‫ועם‬ ‫ההרגל‬ ‫עם‬ ‫ולזרום‬ ‫להמשיך‬ ‫לא‬ :‫אחד‬ ‫הוא‬ ‫והעיקרון‬ ,‫העיקרון‬ ‫את‬ ‫לקבל‬ ‫יש‬ ‫אולם‬ .10 ‫הערה‬ ‫א‬ ‫בפרק‬ ‫להלן‬ ‫עוד‬ ‫וראה‬ - .‫דרכינו‬ ‫את‬ ‫לחשב‬ ‫אלא‬ ,‫המחשבה‬ ‫אבל‬ ‫אחד‬ ‫לכל‬ ‫החינוך‬ ‫מצות‬ ‫את‬ ‫מסרה‬ ‫שהתורה‬ ‫אעפ‬ ‫לדעת‬ ‫צריך‬ ‫אחד‬ ‫כל‬ :‫רבים‬ ‫מיני‬ ‫ דוגמא‬ .5 ‫חינוך‬‫במצוות‬‫כן‬‫מוהל‬‫לקחת‬‫צריך‬‫בנו‬‫את‬‫למול‬‫יודע‬‫שאינו‬‫ומי‬‫בנו‬‫את‬‫למול‬‫לאב‬‫צוותה‬‫שהתורה‬‫כמו‬ ‫צריך‬ ‫שאדם‬ ‫פור‬ ‫כמצוות‬ ‫אינה‬ ‫חינוך‬ ‫מצוות‬ ..‫שיודע‬ ‫מי‬ ‫עם‬ ‫להתייעץ‬ ‫לחפש‬ ‫צריך‬ ‫לחנך‬ ‫יודע‬ ‫אינו‬ ‫אם‬ ‫וחינוך‬ ‫חינוך‬ ‫אלא‬ ‫לייסר‬ ‫המצווה‬ ‫אין‬ ,)‫המלך‬ ‫דחזקיהו‬ ‫(כמעשה‬ ‫שיהיו‬ ‫התוצאות‬ ‫נפמ‬ ‫ולא‬ ‫לקיימה‬ ..‫חינוך‬ ‫בענייני‬ ‫להתייעץ‬ ‫שיוכלו‬ ‫מקום‬ ‫לעשות‬ ‫היוזמה‬ ‫את‬ ‫בברכה‬ ‫מאד‬ ‫לקדם‬ ‫יש‬ ..‫טוב‬ ‫שייצא‬ ‫הכוונה‬ ‫ויוצא‬ ‫הדעת‬ ‫יישוב‬ ‫בלי‬ ‫עושים‬ ..‫להיפך‬ ‫ולפעמים‬ ‫ייסור‬ ‫בדרך‬ ‫ללכת‬ ‫צריך‬ ‫לפעמים‬ ‫שונים‬ ‫מצבים‬ ‫יש‬ ‫צריך‬ !‫קל‬ ‫דבר‬ ‫שזה‬ ‫לחשוב‬ ‫ולא‬ !‫ביותר‬ ‫העיקריים‬ ‫מהדברים‬ ‫זה‬ ..‫לצאת‬ ‫שצריכות‬ ‫מהתוצאות‬ ‫להיפך‬ .‫תשס‬ ,‫חינוך‬ ‫בעניין‬ ‫לציבור‬ ‫(כינוס‬ ‫עצה‬ ‫ולחפש‬ ‫להתייעץ‬ ‫וטוב‬ ,‫דשמיא‬ ‫וסייעתא‬ ‫גדולה‬ ‫חכמה‬ .)‫עז‬ '‫עמ‬ ‫תהילתך‬ ‫פי‬ ‫ימלא‬
 11. 11. ‫התבוננות‬ ‫פנימה‬ ‫מבט‬ 11 ‫יללכ אובמ‬ | ‫הפוקת לש הייפואל‬ ‫מן‬ ‫וליציאה‬ ‫לדרדור‬ ‫אותם‬ ‫יביא‬ ‫שלא‬ ,‫נכון‬ ‫באופן‬ ‫המתחנכים‬ ‫עם‬ ‫לנהוג‬ ‫כיצד‬    ‫הדרכה‬ .‫חלילה‬ ‫המסגרת‬ ‫מערכתית‬ ‫מגן‬ ‫רשת‬ ‫ניצבת‬ ,‫המרכזית‬ ‫החינוך‬ ‫מערכת‬ ‫של‬ ‫בצידה‬ ,‫שנה‬ ‫עשרים‬ ‫לאחר‬ ‫כך‬ ‫הולך‬ ,‫במקביל‬ .'‫ממנו‬ ‫הנופל‬ ‫יפול‬ ‫'לבל‬ - ‫והכוונה‬ ‫ייעוץ‬ ‫חינוך‬ ‫וארגוני‬ ‫שונים‬ ‫מוסדות‬ ‫של‬ .‫למכה‬ ‫רפואה‬ ‫המקדים‬ ‫השורשי‬ ‫החינוכי‬ ‫המהלך‬ ‫המערכת‬ ‫בקרב‬ ‫ומוטמע‬ ‫החלשים‬ ‫על‬ ‫המלחמה‬ .‫ג‬ ‫בין‬ ‫המדינה‬ ‫הקמת‬ ‫מאז‬ ‫נטושה‬ - ‫הפריפריה‬ ‫אנשי‬ - ‫החלשים‬ ‫נפש‬ ‫על‬ ‫המלחמה‬ ‫בהתגנבות‬ ‫המלחמה‬ ‫התבטאה‬ '‫היצירה‬ ‫ב'תקופת‬ .‫החילוניות‬ ‫לבין‬ ‫החרדית‬ ‫היהדות‬ ‫מציפורני‬ ‫הילדים‬ ‫את‬ ‫להציל‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ,‫וכדומה‬ '‫טהרן‬ ‫'ילדי‬ ‫של‬ ‫למחנות‬ '‫ה'פעילים‬ ‫של‬ ‫המעשה‬ ‫(כידוע‬ ‫העצמאי‬ ‫החינוך‬ ‫עי‬ ‫בעיקר‬ ‫זו‬ ‫מלחמה‬ ‫התקיימה‬ ‫מכן‬ ‫לאחר‬ .‫השמד‬ ‫את‬ ‫למכור‬ ‫הולך‬ ‫הוא‬ ‫כי‬ ‫שהכריז‬ ,‫החינהע‬ ‫מוסדות‬ ‫של‬ ‫מצוקה‬ ‫בשעת‬ ‫שך‬ ‫בגראמ‬ .)‫המוסדות‬ ‫את‬ ‫לממן‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫שלו‬ ‫הפראק‬ ‫אדירה‬ ‫מערכת‬ ‫בהקמת‬ ,‫זה‬ ‫בתחום‬ ‫מהפך‬ ‫הגראיל‬ ‫הוביל‬ ,‫האחרונות‬ ‫השנים‬ ‫בעשרים‬ ‫ובנשיאתם‬ ,‫החילוניות‬ ‫לזרועות‬ ‫יפלו‬ ‫לבל‬ ‫אלו‬ ‫נפשות‬ ‫להציל‬ ‫הפועלים‬ ‫ארגונים‬ ‫של‬ ‫(בעקבות‬ ‫ילדים‬ ‫אלפי‬ ‫המונה‬ '‫משה‬ ‫'נתיבות‬ ‫רשת‬ ‫הוקמה‬ ‫כך‬ .‫תמידית‬ ‫והדרכה‬ ‫בהכוונה‬ ‫אחינו‬ ‫ישיבות‬ .‫ועוד‬ '‫'שובו‬ ‫כמו‬ ‫נוספות‬ ‫רשתות‬ ‫של‬ ‫בצידן‬ )‫בתשנח‬ ‫לחול‬ ‫המסע‬ ‫לב‬ ‫פעילות‬ ‫והתרחבות‬ ‫התעצמות‬ ,‫העצמאי‬ ‫לחינוך‬ ‫ההסעות‬ ‫קרן‬ ,‫בהוראתו‬ ‫שהוקמו‬ ‫החלש‬ ‫השה‬ ,   ‫הנוער‬ ‫להצלת‬ ‫יומיומי‬ ‫באופן‬ ‫מטעמו‬ ‫הפועלים‬ ‫רבים‬ ‫וארגונים‬ ‫לאחים‬ .‫נידח‬ ‫ממנו‬ ‫ידח‬ ‫לבל‬ ,‫בעדר‬ ‫המתאים‬ ‫הזמן‬ ‫את‬ ‫בתקופתנו‬ ‫הגראיל‬ ‫רואה‬ ,‫הפנימית‬ ‫ההתמסדות‬ ‫השתלמות‬ ‫עם‬ ‫במלחמה‬ ‫רחבה‬ ‫מערכתית‬ ‫בתנופה‬ - ‫הפריפריה‬ ‫כלפי‬ - ‫חוץ‬ ‫כלפי‬ ‫ולהתפשט‬ ‫להוסיף‬ .‫החלשים‬ ‫להצלת‬ ‫כמוסכמה‬ ‫מקובל‬ ‫היה‬ ‫עברו‬ ‫בימים‬ .‫אי‬ ‫לתחומי‬ ‫מחוץ‬ ‫נוספת‬ ‫מהפכה‬ ‫לציין‬ ‫העניין‬ ‫ומן‬ .‫ישראל‬ ‫בארץ‬ ‫הרווחים‬ ‫למושגים‬ ‫תואמים‬ ‫אינם‬ ‫חול‬ ‫יהדות‬ ‫של‬ ‫המושגים‬ ‫כי‬ ‫ברורה‬ ‫לימודי‬ ‫ללא‬ ‫הקודש‬ ‫טהרת‬ ‫על‬ ‫תורה‬ :‫אי‬ ‫יהדות‬ ‫של‬ ‫הבסיסיים‬ ‫היסודות‬ ‫בשני‬ ‫המדובר‬ ‫מסעותיו‬ ‫ובכל‬ ,‫זו‬ ‫מוסכמה‬ ‫על‬ ‫תיגר‬ ‫קרא‬ ‫הגראיל‬ .‫אברכים‬ ‫כולל‬ ‫של‬ ‫והמושג‬ ,‫חול‬ ‫לאחר‬ ‫כך‬ .‫זה‬ ‫בתחום‬ ‫רבתי‬ ‫מהפכה‬ ‫ועשה‬ ‫אלו‬ ‫יסודות‬ ‫שני‬ ‫שם‬ ‫להנחיל‬ ‫התמקד‬ ‫בחול‬ .‫דוגמאות‬ ‫מספר‬ ‫ה‬ ‫בפרק‬ ‫להלן‬ ‫ ראה‬ .6 ‫כך‬ ‫בשל‬ ,‫לישיבות‬ ‫אחכ‬ ‫ימשיכו‬ ‫הקרוב‬ ‫של‬ ‫ביהס‬ ‫שילדי‬ ‫לדאוג‬ ‫יש‬ ‫כי‬ ‫לנו‬ ‫הורה‬ ‫רהי‬ ‫ מרן‬ .7 ‫אברכים‬ ‫מאות‬ ‫המונה‬ ‫ענק‬ ‫מערך‬ ‫הקמת‬ ‫אדירים‬ ‫סכומים‬ ‫של‬ ‫בהוצאות‬ ‫עצמה‬ ‫על‬ ‫נטלה‬ ‫ההסעות‬ ‫קרן‬ ‫הללו‬ ‫האברכים‬ ‫לישיבות‬ ‫בה‬ ‫שנכנסו‬ ‫לאחר‬ ‫וגם‬ ,‫קדושות‬ ‫לישיבות‬ ‫יעלו‬ ‫הללו‬ ‫שהילדים‬ ‫הפועלים‬ 30,000 ‫כ‬ ‫מונים‬ ‫הקרוב‬ ‫מוסדות‬ ‫תלמידי‬ ..‫לימודם‬ ‫תקופת‬ ‫כל‬ ‫לאורך‬ ‫אותם‬ ‫ומלווים‬ ‫הרף‬ ‫ללא‬ ‫פועלים‬ .)‫תשעו‬ ‫בכסלו‬ ‫כו‬ '‫נאמן‬ ‫('יתד‬ ..‫ילד‬
 12. 12. ‫התבוננות‬ ‫פנימה‬ ‫מבט‬ 12‫הפוקת לש הייפואל‬ | ‫יללכ אובמ‬ ‫של‬ ‫מרוחה‬ ‫ולהנחיל‬ ‫להרחיב‬ ‫המקום‬ ‫זה‬ ‫היה‬ ‫ישראל‬ ‫בארץ‬ ‫כאן‬ ‫הבנייה‬ ‫קומת‬ ‫שהושלמה‬ .   ‫הרחוקים‬ ‫במקומות‬ ‫אף‬ ‫אי‬ '‫החרדים‬ ‫את‬ ‫'לעצור‬ ‫המגמה‬ ‫מול‬ ‫אל‬ .‫ד‬ .‫קיומו‬ ‫על‬ ‫להתמודד‬ ‫העת‬ ‫כל‬ ‫התורה‬ ‫עולם‬ ‫נאלץ‬ ‫הנוספים‬ ‫הבנייה‬ ‫לנדבכי‬ ‫במקביל‬ ‫מול‬ ‫התורה‬ ‫עולם‬ ‫להתמודדות‬ ‫בנוגע‬ ‫אף‬ ‫מאד‬ ‫בולטת‬ ,‫התקופות‬ ‫שלושת‬ ‫בין‬ ‫ההבחנה‬ .‫השנים‬ ‫במהלך‬ ‫השלטונות‬ ‫הוא‬ .'‫ה‬ ‫יראי‬ ‫ציבור‬ ‫את‬ '‫ספר‬ ‫ש'לא‬ ‫דורסני‬ ‫מפאי‬ ‫שלטון‬ ‫זה‬ ‫היה‬ ,'‫היצירה‬ ‫ב'תקופת‬ ‫משל‬ ‫נפרד‬ ‫חיים‬ ‫מסלול‬ ‫שדורש‬ ,‫עצמו‬ ‫בפני‬ ‫נפרד‬ ‫ציבור‬ ‫כאן‬ ‫שיש‬ ‫מכך‬ ‫כליל‬ ‫התעלם‬ ‫וכאשר‬ ,‫לשלטון‬ ‫הימין‬ ‫עלה‬ ‫כאשר‬ ,‫זה‬ ‫איום‬ ‫סר‬ ‫ההתמסדות‬ ‫בתקופת‬ ‫מכן‬ ‫לאחר‬ .‫עצמו‬ .‫חוקית‬‫במסגרת‬‫הבעייתיים‬‫הנושאים‬‫כל‬‫את‬‫הקואליציוני‬‫בהסדר‬‫שך‬‫הגראמ‬‫מרן‬‫הסדיר‬ ‫ועולם‬ ,‫פוליטית‬ '‫מאזניים‬ ‫'לשון‬ ‫היותם‬ ‫מעובדת‬ ‫החרדים‬ ‫נהנו‬ ‫זו‬ ‫תקופה‬ ‫כל‬ ‫במהלך‬ ,‫מאז‬ ‫המפלגות‬ ‫מכיוון‬ ‫צורמים‬ ‫רקע‬ ‫רעשי‬ ‫אלו‬ ‫אי‬ ‫מלבד‬ ,‫משמעותי‬ ‫מאיום‬ ‫סבל‬ ‫לא‬ ‫התורה‬ ‫החילוני‬‫שהציבור‬‫זה‬,‫שנה‬ ‫כעשרים‬ ‫לפני‬ ,‫מכן‬ ‫שלאחר‬ ‫בשלב‬ ‫שקרה‬ ‫מה‬.‫דתיות‬‫האנטי‬ ‫שהתבטא‬ ‫עכור‬ ‫גל‬ ‫שחולל‬ ‫מה‬ ,‫המתעצם‬ ‫החרדי‬ ‫הציבור‬ ‫מול‬ ‫קיומי‬ ‫איום‬ ‫לחוש‬ ‫החל‬ ‫החלה‬ ,‫הזמן‬ ‫באותו‬ .‫החרדים‬ ‫את‬ ‫לעצור‬ ‫הקורא‬ )‫בתשנז‬ ‫(שהחל‬ ‫נרחב‬ ‫בקמפיין‬ ‫והן‬ ,)'‫החילונית‬ ‫'המהפכה‬ ‫על‬ ‫הכריז‬ ‫דאז‬ ‫(רהמ‬ ‫השלטונית‬ ‫מהמערכת‬ ‫הן‬ ‫מתקפה‬ ,)'‫הנאור‬ ‫'הציבור‬ ‫של‬ '‫החוקתית‬ ‫'המהפכה‬ ‫על‬ ‫שהכריז‬ ‫(הבגץ‬ ‫המשפטית‬ ‫מהמערכת‬ .‫הגל‬ ‫על‬ '‫'רוכבים‬ ‫החילוניים‬ ‫הציבור‬ ‫ואישי‬ ‫האש‬ ‫את‬ ‫מלבה‬ ‫התקשורת‬ ‫כאשר‬ ‫הישיבות‬ ‫תלמידי‬ ‫מספר‬ ‫גדל‬ ‫לתשנט‬ ‫תשמה‬ ‫השנים‬ ‫בין‬ ‫האוצר‬ ‫משרד‬ ‫נתוני‬ ‫עפי‬ ‫כמובן‬ ‫התסיסו‬ ‫אלו‬ ‫נתונים‬ !354%-‫ב‬ ,‫זמן‬ ‫פרק‬ ‫באותו‬ ‫גדל‬ ‫האברכים‬ ‫ומספר‬ ,237%-‫ב‬ ,‫הישיבות‬ ‫לבני‬ ‫הדיחוי‬ ‫את‬ ‫בתשנח‬ ‫הבגץ‬ ‫ביטל‬ ‫זו‬ ‫ברוח‬ ‫כאשר‬ ,‫החילוני‬ ‫הרחוב‬ ‫את‬ ‫דתי‬ ‫אנטי‬ ‫קמפיין‬ ‫בסיס‬ ‫על‬ ‫הממשלה‬ ‫לראשות‬ ‫המועמד‬ ‫נבחר‬ ‫בתשנט‬ ‫מכן‬ ‫ולאחר‬ ‫הוקמה‬ ‫זמן‬ ‫פרק‬ ‫באותו‬ .)‫(תשנט‬ ‫הישיבות‬ ‫בני‬ ‫לגיוס‬ ‫הבטחה‬ ‫גם‬ ‫בתוכו‬ ‫הכולל‬ ‫מובהק‬ ‫בית‬ ‫כנגד‬ ‫הגדולה‬ ‫ההפגנה‬ ‫התקיימה‬ ‫תקופה‬ ‫[באותה‬ ‫האב‬ ‫לפיד‬ ‫של‬ ‫שינוי‬ ‫מפלגת‬ ‫גם‬ .]‫החרדי‬ ‫לציבור‬ ‫ונשנות‬ ‫החוזרות‬ ‫ההתנכלויות‬ ‫עקב‬ ,‫העליון‬ ‫המשפט‬ ‫עולם‬ ‫של‬ ‫התעצמותו‬ ‫עם‬ ‫לזמן‬ ‫מזמן‬ ‫וגובר‬ ‫הולך‬ ,‫ירבה‬ ‫פן‬ ‫של‬ ‫עכור‬ ‫גל‬ ‫אותו‬ ,‫אז‬ ‫מני‬ ‫נובע‬ ‫והקושי‬ ‫האיום‬ ‫כאשר‬ ,‫ביותר‬ ‫מורכבת‬ ‫התמודדות‬ ‫נדרשה‬ ,‫זו‬ ‫בתקופה‬ .‫התורה‬ ‫תת‬ ‫מבלי‬ ‫בהתפתחות‬ ‫וההתמקדות‬ ,‫כאן‬ ‫קיומנו‬ ‫והתעצמות‬ ‫התפתחות‬ ‫מחמת‬ ‫דווקא‬ ,‫הקושי‬ ‫מתגבר‬ ‫בנוסף‬ .‫אסון‬ ‫הרת‬ ‫להיות‬ ‫עלולה‬ ,‫ומחריף‬ ‫שהולך‬ ‫זה‬ ‫איום‬ ‫על‬ ‫הדעת‬ ‫את‬ ‫ולא‬ ‫נטמעו‬ ‫הם‬ ‫אז‬ ‫בצרפת‬ ‫ישיבות‬ ‫היו‬ ‫לא‬ ‫האחרונות‬ ‫בשנים‬ ‫תשסב‬ ‫בצרפת‬ ‫בכינוס‬ :‫ דוגמא‬ .8 ,‫העיקר‬ ‫יהיה‬ ‫תורה‬ ‫ולימוד‬ ‫הקודש‬ ‫טהרת‬ ‫על‬ ‫שיהיו‬ ‫ישיבות‬ ‫לעשות‬ ‫היא‬ ‫היחידה‬ ‫הערובה‬ ,‫נשארו‬ ‫בנו‬ ‫את‬ ‫לחנך‬ ‫הוא‬ ‫התכלית‬ ‫אבל‬ ‫יעבוד‬ ‫הוא‬ ‫לפרנסה‬ ‫לעבוד‬ ‫מיוחדת‬ ‫סיבה‬ ‫בשביל‬ ‫אחכ‬ ‫שיצטרך‬ ‫ומי‬ ‫לתורה‬ ‫כולו‬ ‫שיהיה‬
 13. 13. ‫התבוננות‬ ‫פנימה‬ ‫מבט‬ 13 ‫יללכ אובמ‬ | ‫הפוקת לש הייפואל‬ ‫השנים‬ ‫במשך‬ ‫שכן‬ ,‫בעבר‬ ‫כמו‬ ‫השלטונות‬ ‫מול‬ ‫רק‬ ‫לפעול‬ ‫ניתן‬ ‫לא‬ ‫זו‬ ‫שבתקופה‬ ‫משום‬ ‫היה‬ ‫שלא‬ ‫באופן‬ ‫ציבוריות‬ ‫בסוגיות‬ ‫להתערב‬ ‫החל‬ ‫והוא‬ ,‫המשפט‬ ‫בית‬ ‫של‬ ‫כוחו‬ ‫התעצם‬ ‫התקשורת‬ ‫של‬ ‫כוחה‬ ‫גם‬ ‫מתעצם‬ ,‫ובמקביל‬ ‫בנוסף‬ .‫הקודמות‬ ‫בתקופות‬ ‫כלל‬ ‫ומקובל‬ ‫מוכר‬ .‫בעבר‬ ‫השמאל‬ ‫בשלטון‬ ‫שהיה‬ ‫למה‬ ‫בניגוד‬ ‫וזאת‬ ,‫השלטון‬ ‫של‬ ‫מכוחו‬ ‫יותר‬ ‫אף‬ ‫העויינת‬ :‫במקביל‬ ‫הללו‬ ‫הגורמים‬ ‫שלושת‬ ‫מול‬ ‫אפשרית‬ ‫בלתי‬ ‫כמעט‬ ‫התמודדות‬ ‫שנדרשת‬ ‫כך‬ .‫והתקשורת‬ ,‫הבגץ‬ ,‫השלטון‬ ‫הישיבות‬ ‫הופכות‬ ‫קט‬ ‫כמעט‬ ‫עוד‬ ‫כי‬ ‫היה‬ ‫נדמה‬ ,‫ההנהגה‬ ‫תחילת‬ ‫עם‬ ,‫שנה‬ 20‫כ‬ ‫לפני‬ ‫כבר‬ ‫לכל‬ ‫בניגוד‬ ,‫בפועל‬ ‫אמנם‬ .‫התורה‬ ‫עולם‬ ‫של‬ ‫לכיווץ‬ ‫כמובן‬ ‫גורם‬ ‫שהיה‬ ‫מה‬ ,‫חוקיות‬ ‫לבלתי‬ ‫הפריחה‬ ‫תקופת‬ ‫הינה‬ ‫זו‬ ‫שתקופה‬ ‫אלא‬ ‫התכווץ‬ ‫שלא‬ ‫רק‬ ‫לא‬ ‫התורה‬ ‫עולם‬ ,‫התחזיות‬ ‫המהלכים‬ ‫ולהכוונת‬ ‫מופלאה‬ ‫לסד‬ ‫הודות‬ ,‫החרדי‬ ‫הציבור‬ ‫שחווה‬ ‫ביותר‬ ‫העצומה‬ .   ‫מקיפה‬ ‫מערכתית‬ ‫ראייה‬ ‫מתוך‬ ‫ובדעת‬ ‫בתבונה‬ ‫כללי‬ ‫מבוא‬ ‫סיכום‬ :‫השונים‬ ‫לתחומים‬ ‫בנוגע‬ ,‫ההתפתחות‬ ‫במהלך‬ ‫תקופתנו‬ ‫של‬ ‫מקומה‬ ‫את‬ ‫סקרנו‬ ‫כמענה‬ ‫החינוך‬ ‫מהפכת‬ - ‫ההתמסדות‬ ‫תקופת‬ ‫לאחר‬ ‫נוסף‬ ‫כנדבך‬ ‫הכוללים‬ ‫מיסוד‬ ‫המלחמה‬ - ‫בכך‬ ‫והכרוך‬ ‫והפיתויים‬ ‫הנשירה‬ ‫בעיית‬ ,‫במסגרת‬ ‫הגדל‬ '‫השני‬ ‫'הדור‬ ‫לבעיית‬ .‫ומיסודה‬ ‫הפנימית‬ ‫המערכת‬ ‫השלמת‬ ‫לאחר‬ ‫חוץ‬ ‫כלפי‬ ‫מערכתית‬ ‫בתנופה‬ ‫החלשים‬ ‫על‬ ‫מורכבת‬ ‫ההתמודדות‬ ,‫ובמקביל‬ - ]‫באי‬ ‫ההתמסדות‬ ‫השלמת‬ ‫לאחר‬ ‫בחול‬ ‫[המהפכה‬ ‫שהתפתחה‬ ‫איום‬ ‫מתחושת‬ ‫הנובעת‬ ‫סכנה‬ ,'‫החרדים‬ ‫את‬ ‫'לעצור‬ ‫המתחדשת‬ ‫הסכנה‬ ‫מול‬ .‫והתעצמותו‬ ‫הציבור‬ ‫התמסדות‬ ‫לאחר‬ ‫החילוני‬ ‫בציבור‬ ‫ראשי‬ ‫אלא‬ ‫כאן‬ ‫אין‬ ‫שהוזכרו‬ ‫באלו‬ ‫ואף‬ ,‫ההנהגה‬ ‫של‬ ‫העשייה‬ ‫תחומי‬ ‫בכל‬ ‫נגענו‬ ‫לא‬ .‫כאן‬ ‫שנסקרו‬ ‫הללו‬ ‫התחומים‬ ‫מן‬ ‫אחד‬ ‫באף‬ ‫עוסק‬ ‫איננו‬ ‫שלפנינו‬ ‫המאמר‬ .‫בלבד‬ ‫פרקים‬ ,‫המאמר‬ ‫לנושא‬ ‫כרקע‬ ‫כאן‬ ‫הובאו‬ ‫הם‬ .‫לכשעצמו‬ ‫נרחב‬ ‫למאמר‬ ‫ראוי‬ ‫מהם‬ ‫אחד‬ ‫כל‬ ‫ביסודות‬ ,‫הציבור‬ ‫רוח‬ ‫של‬ ‫הפנימית‬ ‫ההכוונה‬ ‫בתחום‬ - ‫לחלוטין‬ ‫אחרת‬ ‫בנקודה‬ ‫העוסק‬ .‫זה‬ ‫בתחום‬ ‫ההנהגה‬ ‫של‬ ‫בשורשה‬ ‫העומדים‬ ‫העקרוניים‬ ‫תקופת‬ ‫לאחר‬ ‫בציבור‬ ‫המתפתח‬ ‫הפנימי‬ ‫התהליך‬ ‫את‬ ‫נסקור‬ ‫שלפנינו‬ ‫הפרקים‬ ‫במהלך‬ .‫הגראיל‬ ‫של‬ ‫הכוונתו‬ ‫את‬ ‫במקביל‬ ‫ונלמד‬ ,‫ההתמסדות‬ ‫מתוכו‬ ‫התעוררה‬ ‫זו‬ ‫בתקופה‬ ‫כאשר‬ ,‫לגמרי‬ ‫אחר‬ ‫מכיוון‬ ‫התחזקה‬ ‫השלטוני‬ ‫האיום‬ ‫סכנת‬ ,‫ בנוסף‬ .9 ‫באופיו‬ ‫לשינויים‬ ‫הדרישה‬ ‫את‬ ‫גדול‬ ‫בקול‬ ‫שהשמיעה‬ ,)‫(טוב‬ ‫שלילית‬ ‫מפלגה‬ ‫החרדי‬ ‫הציבור‬ ‫של‬ ‫השלילית‬‫השפעתה‬‫לציין‬‫למותר‬.‫כביכול‬,‫החרדי‬‫הציבור‬‫מתוככי‬‫הבאה‬‫כדרישה‬,‫הציבור‬‫של‬‫הפנימי‬ ‫להתנהלות‬ ‫הודות‬ ,‫תשעד‬ ‫בשנת‬ ‫התחסלה‬ ‫זו‬ ‫מפלגה‬ ‫גם‬ ,‫דבר‬ ‫של‬ ‫בסופו‬ .‫וסכנתה‬ ,‫כזו‬ ‫תופעה‬ ‫של‬ ‫אחריהם‬ ‫שנסחף‬ ‫הציבור‬ ‫לבין‬ ,‫השלילית‬ ‫האג'נדה‬ ‫בעלי‬ ‫המפלגה‬ ‫ראשי‬ ‫בין‬ ‫הפרדה‬ ‫[היינו‬ ‫מתאימה‬ ‫אילוצים‬ ‫שמתוך‬ ‫אלא‬ ,‫התורה‬ ‫בני‬ ‫של‬ ‫בדרכם‬ ‫לצעוד‬ ‫היה‬ ‫מעונין‬ ‫ובעיקרו‬ ,'‫'שיטה‬ ‫בעל‬ ‫שאיננו‬ .‫זו‬‫מסכנה‬‫אף‬ ‫החרדית‬ ‫היהדות‬‫את‬ ‫ההנהגה‬ ‫הצילה‬‫בסד‬ ‫כך‬ .]‫אחריהם‬‫לצעוד‬‫נסחף‬‫נפשיים‬‫חברתיים‬
 14. 14. ‫התבוננות‬ ‫פנימה‬ ‫מבט‬ 14 ‫הציבור‬ ‫רוח‬ ‫של‬ ‫הפנימית‬ ‫ההכוונה‬ ‫המתפתח‬ ‫התהליך‬ ‫מול‬ ‫אל‬ ‫המדובר‬‫אין‬‫כעת‬.‫המסגרת‬‫והקמת‬‫ההתמסדות‬‫תקופת‬‫לאחר‬‫מתחילה‬‫תקופתנו‬,‫כאמור‬ ‫על‬ ‫אלא‬ ,‫בעבר‬ ‫שהיה‬ ‫כפי‬ ‫התורה‬ ‫בני‬ ‫לדרך‬ ‫ומשתייכים‬ ‫המתרוממים‬ ‫יחידים‬ ‫אותם‬ ‫על‬ ‫החיובית‬‫ולהתפתחות‬‫לפריחה‬‫במקביל‬-‫זה‬‫בדור‬.‫זו‬‫מסגרת‬‫בתוך‬‫כבר‬‫שגדל‬‫השני‬‫הדור‬ ‫בה‬ ,‫פנימית‬ ‫התרוקנות‬ ‫של‬ ‫מגמה‬ ‫החלה‬ .‫שלילי‬ ‫תהליך‬ ‫גם‬ ‫להתפתח‬ ‫החל‬ - ‫המופלאה‬ ‫מגיעה‬ ‫הבנייה‬ ‫שכאשר‬ ‫טבעי‬ ‫תהליך‬ ‫זהו‬ .‫לטפל‬ ‫הפנימי‬ ‫והתוכן‬ ‫לעיקר‬ ‫נהפכת‬ ‫המסגרת‬ ‫בתחומים‬ ‫ביטוי‬ ‫לידי‬ ‫בא‬ ‫זה‬ ‫תהליך‬ .‫פנימית‬ ‫התרוקנות‬ ‫של‬ ‫מגמה‬ ‫מתחילה‬ ,‫לתכליתה‬ .‫בהרחבה‬ ‫להלן‬ ‫שיוסבר‬ ‫כפי‬ ‫קיומית‬ ‫בעיה‬ ‫לידי‬ ‫הציבור‬ ‫את‬ ‫מביא‬ ‫והוא‬ ‫ושונים‬ ‫רבים‬ ‫וכתוספת‬ ‫כהרחבה‬ ‫הפנימית‬ ‫ההכוונה‬ ‫של‬ ‫הנדבך‬ ‫את‬ ‫ובונה‬ ‫הגראיל‬ ‫עומד‬ ‫זו‬ ‫מדוכה‬ ‫על‬ ‫להשתמש‬ ‫נוכל‬ ‫כלליים‬ ‫בקווים‬ ‫העיקרון‬ ‫את‬ ‫להמחיש‬ ‫מנת‬ ‫על‬ .‫רבותינו‬ ‫שסללו‬ ‫בסיסית‬ ‫קומה‬ ‫לאותה‬ ‫את‬ ‫העמיד‬ ‫ובכך‬ ‫הישיבה‬ ‫מוסד‬ ‫את‬ ‫מוואלוז'ין‬ ‫הגרח‬ ‫הקים‬ ‫מתחילה‬ :‫הקודמים‬ ‫שבדורות‬ ‫הישיבות‬ ‫עולם‬ ‫בדוגמת‬ ‫קמו‬ ‫ואז‬ ,‫מובנים‬ ‫בהרבה‬ ‫בישיבות‬ ‫הפנימית‬ ‫הרוח‬ ‫התרופפה‬ ‫תקופה‬ ‫לאחר‬ ,‫המוגדרת‬ ‫מתכונתו‬ ‫על‬ ‫התורני‬ ‫העולם‬ ‫שנפרט‬‫וכפי‬,‫התורה‬‫עולם‬‫לקיום‬‫הנדרשת‬‫הפנימית‬‫החינוכית‬‫ההכוונה‬‫את‬‫והוסיפו‬‫הגריס‬‫כדוגמת‬‫ישראל‬‫מגדולי‬ .‫המאמר‬ ‫במהלך‬ - ‫הפנימי‬ ‫שורשן‬ ‫את‬ ‫ונבחן‬ ,‫זו‬ ‫בתקופה‬ ‫סביבנו‬ ‫המתרחשות‬ ‫בתופעות‬ ‫אפוא‬ ‫נתבונן‬ ‫את‬ ‫נלמד‬ ‫זאת‬ ‫ולאור‬ ,‫בהן‬ ‫המשתקפת‬ ‫הכוללת‬ ‫והמגמה‬ ‫התופעות‬ ‫גורמי‬ ‫אחר‬ ‫נתחקה‬ .‫ההנהגה‬ ‫של‬ ‫הפנימית‬ ‫ההכוונה‬ ‫יסודות‬
 15. 15. ‫התבוננות‬ ‫פנימה‬ ‫מבט‬ 15 ‫א‬ ‫פרק‬ ‫אמת‬ ‫דברך‬ ‫ראש‬ ‫ומציאות‬ ‫דיבורים‬ ‫המוכרת‬ ‫בתופעה‬ ‫הוא‬ ‫המדובר‬ - ‫השלילי‬ ‫התהליך‬ ‫של‬ ‫ההשלכות‬ ‫מן‬ ‫באחת‬ ‫נפתח‬ ‫נתק‬ ‫אלא‬ ,‫למציאות‬ ‫הדיבורים‬ ‫בין‬ ‫טבעי‬ ‫פער‬ ‫לא‬ .‫למציאות‬ ‫הדיבורים‬ ‫בין‬ ‫ניתוק‬ ‫של‬ ,‫התורה‬ ‫ללימוד‬ ‫משייכות‬ ‫רחוקים‬ ‫הינם‬ ‫שבפועל‬ ‫אנשים‬ ‫לפגוש‬ ‫ניתן‬ ,‫לדוגמא‬ .‫מוחלט‬ ‫או‬ ‫בעיה‬ ‫כל‬ ‫בכך‬ ‫לראות‬ ‫מבלי‬ ,‫החיים‬ ‫עצם‬ ‫היא‬ ‫שהתורה‬ ‫כך‬ ‫על‬ ‫רבות‬ ‫מדברים‬ ‫הם‬ ‫אך‬ ‫בשעה‬ ‫בה‬ ,'‫ה‬ ‫עבדי‬ ‫להיות‬ ‫והאושר‬ ‫הזכות‬ ‫על‬ ‫משוחחים‬ ‫אנשים‬ ‫לשמוע‬ ‫ניתן‬ .‫סתירה‬ ‫שהם‬ ‫במה‬ ‫מאמינים‬ ‫ואינם‬ ,‫והלאה‬ ‫מהם‬ ‫האושר‬ ,‫ומרירות‬ ‫תסכול‬ ‫אכולי‬ ‫מתהלכים‬ ‫שהם‬ ‫הצורך‬‫על‬ ‫גבוהה‬ ‫ומדברים‬ ,‫האישית‬‫תועלתם‬ ‫את‬ ‫תחום‬ ‫בכל‬ ‫המחפשים‬ ‫אנשים‬ .‫מדברים‬ ‫לפנימיות‬‫כלל‬‫שייך‬‫שאינו‬‫אדם‬..‫יט‬ְ‫ינקי‬ְ‫רי‬‫מתוך‬‫הכל‬‫שיהיה‬,‫דקות‬‫מנגיעות‬‫להיזהר‬ ‫כאומר‬ ‫בתפילתו‬ ‫לב‬ ‫קורעות‬ ‫בזעקות‬ ‫ביהכנס‬ ‫את‬ ‫להרעיד‬ ‫יכול‬ ,‫תפילה‬ ‫של‬ ‫עולמה‬ ...‫היא‬ ‫מה‬ ‫תפילה‬ ‫ראו‬ ‫בו‬ ,‫שהיה‬ ‫מעשה‬ ‫כאותו‬ ,‫וביה‬ ‫מיניה‬ ‫וזיוף‬ ‫שקר‬ ‫של‬ ‫במקרים‬ ‫גם‬ ‫נתקלים‬ ‫אנו‬ ‫זו‬ ‫ברוח‬ ,‫מיותרת‬‫די‬‫הייתה‬‫שנוכחותו‬,‫השמחה‬‫בעל‬‫של‬‫רחוק‬‫ידיד‬‫מילה‬‫ברית‬‫בשמחת‬‫השתתף‬ ‫הברית‬ ‫בשמחת‬ ‫משתתפים‬ ‫שאברכים‬ ‫ראויה‬ ‫לא‬ ‫תופעה‬ ‫שזוהי‬ ‫כך‬ ‫על‬ '‫רגש‬ ‫ב'רוב‬ ‫ונאם‬ .‫הדרך‬ ‫עז‬ ‫וכן‬ ...‫הקרובה‬ ‫משפחתם‬ ‫בני‬ ‫של‬ ‫המאפשרת‬‫הציבורית‬‫האווירה‬‫את‬‫משקפות‬‫הן‬‫אבל‬,‫קיצוניות‬‫בדוגמאות‬‫שמדובר‬‫כמובן‬ ‫והנטייה‬ ,‫מהמציאות‬ ‫ניתוק‬ ‫כדי‬ ‫תוך‬ ‫בסיסמאות‬ ‫לדבר‬ ‫הרווח‬ ‫ההרגל‬ - ‫אלו‬ ‫תופעות‬ ‫כל‬ ‫אולם‬ ‫למציאות‬ ‫הדיבורים‬ ‫בין‬ ‫פער‬ ‫ישנו‬ ‫טבעי‬ ‫שבאופן‬ ‫כמובן‬ .‫הכל‬ ‫חזות‬ ‫את‬ ‫עצמם‬ ‫בדיבורים‬ ‫לראות‬ .‫פרופורציה‬ ‫לכל‬ ‫מעבר‬ ‫הרבה‬ ‫שחורגת‬ ‫בתופעה‬ ‫מדובר‬ ‫כי‬ ‫רואה‬ ‫המתבונן‬ ?‫התופעה‬ ‫מתפתחת‬ ‫כיצד‬ ‫שבה‬ ‫ציבורית‬ ‫אווירה‬ ‫יצירת‬ ‫מטבעו‬ ‫כולל‬ ,‫הציבורית‬ ‫המסגרתיות‬ ‫גיבוש‬ ‫של‬ ‫המהלך‬ ‫המעלות‬ ‫על‬ ‫דיבורים‬ ‫כוללת‬ ‫האווירה‬ ‫יצירת‬ .‫הכלל‬ ‫נחלת‬ ‫הינם‬ ‫הגבוהים‬ ‫הסטנדרטים‬ ,‫לתורה‬ ‫שייכים‬ ‫אנחנו‬ ,‫גבוהה‬ ‫לרמה‬ ‫הציבור‬ ‫את‬ ‫למנף‬ ‫היא‬ ‫בכך‬ ‫כשהמטרה‬ ,‫הגבוהות‬
 16. 16. ‫התבוננות‬ ‫פנימה‬ ‫מבט‬ 16‫שאר‬ ‫ךרבד‬ ‫תמא‬ | ‫א קרפ‬ ‫מתפתח‬ ‫שבהמשך‬ ,‫הוא‬ ‫שקורה‬ ‫מה‬ .'‫וכו‬ '‫וכו‬ ‫תורה‬ ‫בני‬ ‫של‬ ‫תפילה‬ ‫זה‬ ‫תפילה‬ ‫אצלנו‬ ‫פנימית‬ ‫להשתייכות‬ ‫ומנוף‬ ‫ככלי‬ ‫הציבורית‬ ‫ההשתייכות‬ ‫את‬ ‫תופסים‬ ‫אינם‬ ‫שאנשים‬ ‫שלב‬ ‫שאלו‬ ‫מסוים‬ ‫כמגזר‬ ,‫כמטרה‬ ‫הקבוצתית‬ ‫ההשתייכות‬ ‫את‬ ‫רואים‬ ‫אלא‬ ,‫אלו‬ ‫למושגים‬ ‫שכן‬ ,‫עצמו‬ ‫בפני‬ ‫לערך‬ ‫נעשים‬ ‫והדיבורים‬ ‫האווירה‬ ‫וכך‬ .‫בו‬ ‫המקובלות‬ ‫הנורמות‬ ‫של‬ ‫מהלך‬ ‫במקום‬ ,‫כך‬ .‫לקבוצה‬ ‫ההשתייכות‬ ‫תחושת‬ ‫את‬ ‫נותנים‬ ‫המושגים‬ ‫על‬ ‫הדיבורים‬ ,‫עצמה‬‫לתורה‬‫גם‬‫בהמשך‬‫מתקשר‬‫הוא‬‫הציבור‬‫מושגי‬‫דרך‬‫כאשר‬‫לשמה‬‫שלא‬‫מתוך‬ .‫האמיתי‬ ‫התוכן‬ ‫של‬ ‫ולתחליף‬ ‫הכל‬ ‫לחזות‬ ‫נהפכים‬ ‫עצמם‬ ‫שהדיבורים‬ ,‫הפוך‬ ‫תהליך‬ ‫קורה‬ ‫נפשי‬ ‫צורך‬ ‫נוצר‬ ‫כך‬ ,‫לדברים‬ ‫מעשי‬ ‫באופן‬ ‫באמת‬ ‫משתייך‬ ‫פחות‬ ‫שהוא‬ ‫ככל‬ ,‫ואדרבה‬ .‫גבוהים‬ ‫מושגים‬ ‫על‬ ‫ולהצהיר‬ ‫הקבוצה‬ ‫ערכי‬ ‫על‬ ‫הרבה‬ ‫לדבר‬ .‫מעשיים‬ ‫לפסים‬ ‫נותבה‬ ‫אכן‬ ‫האווירה‬ - ‫המסגרת‬ ‫נוצרה‬ ‫שבו‬ - ‫הראשון‬ ‫בדור‬ ‫בני‬ ‫של‬ ‫והמוגדר‬ ‫הסלול‬ ‫החיים‬ ‫לדפוס‬ ‫מעשי‬ ‫באופן‬ ‫ואחד‬ ‫אחד‬ ‫כל‬ ‫הובילו‬ ‫אלו‬ ‫דיבורים‬ ‫הברורה‬ ‫המסגרת‬ ‫נוצרה‬ ‫כך‬ .‫אלה‬ ‫ערכים‬ ‫על‬ ‫המחנכים‬ ‫למקומות‬ ‫ולהתחברות‬ ,‫התורה‬ ‫הושלמה‬ ‫הבנייה‬ ‫כאשר‬ ,‫השני‬ ‫בדור‬ ‫אולם‬ .‫לכן‬ ‫קודם‬ ‫קיימת‬ ‫הייתה‬ ‫שלא‬ ‫זו‬ ,‫והמוגדרת‬ ‫אותם‬ ‫מובילים‬ ‫אינם‬ ‫הדברים‬ ,‫הגבוהה‬ ‫המסגרת‬ ‫בתוך‬ ‫וכה‬ ‫כה‬ ‫בין‬ ‫נמצאים‬ ‫כבר‬ ‫וכולם‬ ‫מוכרחת‬ ‫שהייתה‬ - ‫הגבוהים‬ ‫בדיבורים‬ ‫המרובה‬ ‫ההתעסקות‬ ‫המשך‬ ,‫מעשיים‬ ‫לפסים‬ ‫הדיבורים‬‫בו‬‫התרוקנות‬‫תהליך‬‫ונוצר‬,‫כבומרנג‬‫עתה‬‫פועלת‬-‫המסגרת‬‫בניית‬‫בתקופת‬ ‫אינן‬ ‫שכבר‬ ‫חיצוניות‬ ‫וקלישאות‬ ‫לסיסמאות‬ ‫ונהפכים‬ ‫צורה‬ ‫באותה‬ ‫וממשיכים‬ ‫ממשיכים‬ ‫הפנימית‬ ‫ההנהגה‬ ‫בפועל‬ ‫כאשר‬ ,‫גבוהה‬ ‫לדבר‬ ‫בעיה‬ ‫כל‬ ‫כבר‬ ‫אין‬ .‫מעשי‬ ‫תוכן‬ ‫מייצגות‬ ‫ההשתייכות‬ ‫הוא‬ ‫העיקר‬ ‫בה‬ ‫כללית‬ ‫אווירה‬ ‫שנוצרת‬ ,‫היא‬ ‫המצערת‬ ‫התוצאה‬ .‫שונה‬ ‫היא‬ .‫משמעותי‬ ‫פחות‬ ‫המעשי‬ ‫המימוש‬ .‫הגבוהים‬ ‫לסטנדרטים‬ ‫וההצהרתית‬ ‫החיצונית‬ .‫אסון‬ ‫הרות‬ ‫הינן‬ ‫והתוצאות‬ ,‫העת‬ ‫כל‬ ‫והולך‬ ‫שמתפתח‬ ‫התרוקנות‬ ‫בתהליך‬ ‫המדובר‬ ‫האמת‬ ‫איש‬ ‫אומרים‬ ‫שכולם‬ ‫והגם‬ ,‫בה‬ ‫ילכו‬ ‫הנכון‬ ‫הדרך‬ ‫מבקשים‬ ‫רבים‬ ‫לא‬ ‫הנה‬ :‫הגראיל‬ ‫כותב‬ ‫וכך‬ ‫לרמות‬ ‫אפשר‬ ‫ובשטחיות‬ ,‫עצמם‬ ‫מרמים‬ ‫הם‬ ‫ממ‬ )‫מבקשים‬ ‫שהם‬ ‫אומרים‬ ‫כלומר‬ -( ‫כן‬ ‫את‬ ‫בודק‬ ‫לא‬ ‫האדם‬ ,‫כלומר‬ ,‫עצמית‬ ‫רמאות‬ ‫כאן‬ ‫מזהה‬ ‫הגראיל‬ .)‫מז‬ ‫(אגרת‬ ...‫עצמו‬ ...‫עצמם‬ ‫מרמים‬ ‫שרובם‬ ‫שכתב‬ ‫וכפי‬ ,‫מדבר‬ ‫שהוא‬ ‫למה‬ ‫מחובר‬ ‫הוא‬ ‫אכן‬ ‫האם‬ ‫עצמו‬ :‫העצמית‬ ‫האמת‬ ‫הכרת‬ ‫נושא‬ ‫על‬ ‫מעורר‬ ‫הוא‬ ‫רבות‬ ‫בהזדמנויות‬ ‫שהייתה‬‫בעצמם‬‫מדמים‬‫הם‬,‫בהם‬‫יש‬‫אחת‬‫טעות‬‫רק‬,‫טובים‬‫דברים‬‫שעשו‬‫נכון‬‫באמת‬‫זה‬ ..‫האמתית‬ ‫כוונתם‬ ‫מה‬ ‫בעומק‬ ‫עצמם‬ ‫את‬ ‫למדו‬ ‫שלא‬‫משום‬‫וזה‬‫ישראל‬‫כלל‬‫לטובת‬‫כוונתם‬ ‫אדם‬ ‫יכול‬ ‫האמת‬ ‫לדעת‬ ‫בלי‬ .‫לעומקו‬ ‫הדבר‬ ‫את‬ ‫לומדים‬ ‫שלא‬ ‫היא‬ ‫גדולה‬ ‫הכי‬ ‫השטות‬ ‫תערוג‬ ‫(כאיל‬ ‫כן‬ ‫אינו‬ ‫ובאמת‬ ‫גמור‬ ‫צדיק‬ ‫שהיה‬ ‫לעצמו‬ ‫לדמות‬ ‫ויכול‬ ‫הפוכה‬ ‫למסקנה‬ ‫להגיע‬ ‫שצריך‬ ‫ישראל‬ '‫ר‬ ‫שאמר‬ ‫ומה‬ ‫עצמו‬ ‫את‬ ‫מרמה‬ ‫אדם‬ ‫שכל‬ ‫לדעת‬ ‫צריכים‬ ‫אנו‬ ‫וכך‬ )116‫גיליון‬ .)‫חומטין‬ ‫קב‬ ‫(קונטרס‬ ‫בטעות‬ ‫חיים‬ ‫שטחי‬ ‫לומדים‬ ‫שאם‬ ,‫השטחים‬ ‫בכל‬ ‫הוא‬ ‫ולהעמיק‬ ‫ללמוד‬
 17. 17. ‫התבוננות‬ ‫פנימה‬ ‫מבט‬ 17 ‫א קרפ‬ | ‫שאר‬ ‫ךרבד‬ ‫תמא‬ ‫לכל‬ ,‫אדרבה‬ .‫בעיה‬ ‫מהוה‬ ‫אינה‬ ‫העצמית‬ ‫הרמאות‬ ‫תופעת‬ ‫כי‬ ‫הסבורים‬ ‫אנשים‬ ‫ישנם‬ ‫גם‬‫למצוא‬‫נוכל‬‫זו‬‫ברוח‬.‫גבוהות‬‫שאיפות‬‫יוצרים‬‫הדיבורים‬‫וכך‬,‫גבוהה‬‫בצורה‬‫נדבר‬‫הפחות‬ ..‫מממתקים‬ ‫יותר‬ ‫הרבה‬ ‫התורה‬ ‫את‬ ‫אוהב‬ ‫שהוא‬ ‫מצהיר‬ 3‫ה‬ ‫בן‬ ‫הילד‬ ‫את‬ ‫הילדים‬ ‫בספרי‬ ‫לחזור‬ ‫כי‬ ‫בצוותא‬ ‫מכריזים‬ ‫הם‬ ,‫המותחת‬ ‫ההרפתקה‬ ‫את‬ ‫סיימה‬ ‫הילדים‬ ‫שחבורת‬ ‫לאחר‬ ‫כי‬ ‫מקטנות‬ ‫כבר‬ ‫מתרגלים‬ ‫כך‬ ...‫ההרפתקאות‬ ‫מכל‬ ‫מרתק‬ ‫יותר‬ ‫הרבה‬ ‫בחיידר‬ ‫ללמוד‬ ..‫מקלקל‬ ‫רק‬ ‫זה‬ ,‫אדרבה‬ .‫שאומרים‬ ‫במה‬ ‫להאמין‬ ‫צורך‬ ‫כל‬ ‫אין‬ ‫במישור‬ ‫לדבר‬ ‫עלינו‬ ‫כי‬ ‫תפיסה‬ ‫מתוך‬ ,‫התהליך‬ ‫את‬ ‫מכוון‬ ‫באופן‬ ‫ומחזקים‬ ‫המובילים‬ ‫יש‬ ‫בכל‬ .'‫עלינו‬ ‫'תשמור‬ ‫זו‬ ‫שאווירה‬ ‫משום‬ ,‫שקר‬ ‫שהם‬ ‫יודעים‬ ‫שכולנו‬ ‫דברים‬ ‫על‬ ‫גם‬ ‫הציבורי‬ ‫האמת‬ ‫את‬ ‫יודעים‬ ‫שכולנו‬ ‫למרות‬ ,'‫נגיעות‬ ‫שום‬ ‫לנו‬ ‫ש'אין‬ ‫כך‬ ‫על‬ ‫ונצהיר‬ ‫נחזור‬ ‫הזדמנות‬ ,‫לכולל‬ ‫לחזור‬ ‫משתוקקים‬ ‫שהם‬ ‫כך‬ ‫על‬ ‫ושוב‬ ‫שוב‬ ‫ידברו‬ ‫ציבור‬ ‫אישי‬ ..‫התכנסנו‬ ‫מה‬ ‫לשם‬ ‫ללא‬ ‫הישיבות‬ ‫בחורי‬ ‫שכל‬ ‫כך‬ ‫על‬ ‫נדבר‬ ..‫ישראל‬ ‫כלל‬ ‫למען‬ ‫נפשם‬ ‫מוסרים‬ ‫שהם‬ ‫אלא‬ ‫מעניין‬ ‫ולא‬ ‫ישראל‬ ‫גדולי‬ ‫של‬ ‫המקווה‬ ‫הדרגה‬ ‫לפני‬ ‫אחד‬ ‫שלב‬ ‫כבר‬ ‫אוחזים‬ ‫הכלל‬ ‫מן‬ ‫יוצא‬ ‫שמים‬ ‫לשם‬ ‫מעשיהם‬ ‫וכל‬ ,‫לתורה‬ ‫נוגע‬ ‫שאינו‬ ‫מה‬ ‫כל‬ ‫או‬ '‫וכדו‬ ‫חדשות‬ ‫של‬ ‫נושא‬ ‫כל‬ ‫אותם‬ ‫ובכל‬ ‫הכיוונים‬ ‫מכל‬ ‫הציבורית‬ ‫בבמה‬ ‫יישמעו‬ ‫זה‬ ‫מסוג‬ ‫קולות‬ .‫הדרך‬ ‫עז‬ ‫וכן‬ ,‫הסדרים‬ ‫בין‬ .‫המושלמת‬ ‫הציבורית‬ ‫לאווירה‬ ‫נגיע‬ ‫וכך‬ ,‫התחומים‬ ‫שאינם‬ ‫אנשים‬ ‫לוקחים‬ ‫בה‬ ‫בתופעה‬ ‫פגם‬ ‫רואים‬ ‫אינם‬ ‫רבים‬ ‫אנשים‬ ‫זו‬ ‫ברוח‬ ,‫ולדוגמא‬ ‫להשקפה‬ ‫שלם‬ ‫דור‬ ‫לחנך‬ ‫ואחראיות‬ ‫הממונות‬ ‫דמויות‬ ‫בהם‬ ‫ורואים‬ ,‫כמעט‬ ‫ספר‬ ‫פותחים‬ ‫על‬ ‫שמדברים‬ ‫הוא‬ ‫העיקר‬ ‫שכן‬ .‫דלתותיה‬ ‫על‬ ‫לשקוד‬ ‫והחיוב‬ ,‫ערכה‬ ,‫התורה‬ ‫רוממות‬ ‫של‬ ‫לכשרון‬‫אלא‬,‫הדוברים‬‫של‬‫הפנימית‬‫לאמת‬‫משמעות‬‫כל‬‫אין‬.'‫ו'מצב‬'‫'אווירה‬‫ויוצרים‬‫כך‬ ‫בשטח‬ ‫ופגמים‬ ‫קלקולים‬ ‫של‬ ‫מתיקון‬ ‫במכוון‬ ‫נמנעים‬ ‫לכך‬ ‫בהמשך‬ - ‫הדיבור‬ ‫או‬ ‫הכתיבה‬ ‫בעולם‬ ‫הכל‬ ‫חזות‬ ‫את‬ ‫רואים‬ ‫שכן‬ ,‫הדיבורים‬ ‫במעטפת‬ ‫לפגוע‬ ‫שלא‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ,‫המעשי‬ . 1  ‫בהערה‬ ‫דוגמאות‬ ‫ראה‬ - ‫המעשי‬ ‫בעולם‬ ‫ולא‬ ‫הווירטואלי‬ ‫הסיסמאות‬ ‫על‬ ‫הציבור‬ ‫את‬ ‫ועורר‬ ‫שהעלה‬ ‫כך‬ ‫על‬ ‫בו‬ ‫נלחמו‬ ‫כי‬ ‫מעיד‬ ‫יעקובסון‬ ‫יחיאל‬ ‫הרב‬ .‫א‬ :‫ דוגמאות‬ .10 ‫הכח‬ ‫בכל‬ ‫אותו‬ ‫גיבה‬ ‫הגראיל‬ ‫אמנם‬ .‫מושלם‬ ‫הכל‬ .‫בעיות‬ ‫על‬ ‫לדבר‬ ‫אין‬ ‫שכן‬ ,‫הנושרים‬ ‫בעיית‬ ‫ולהקדים‬ ‫בהתאם‬ ‫לחנך‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ,‫לבעיה‬ ‫ההורים‬ ‫מודעות‬ ‫את‬ ‫להגביר‬ ‫וההכרח‬ ‫הנחיצות‬ ‫על‬ ‫ועמד‬ ‫שומע‬ ‫לב‬ ‫את‬ ‫התחלנו‬ .‫ב‬ - )4 '‫מס‬ ‫בהערה‬ ‫במבוא‬ ‫נאמן‬ ‫מיתד‬ ‫כך‬ ‫על‬ ‫הציטוט‬ ‫(וראה‬ ‫למכה‬ ‫רפואה‬ ‫בתהליך‬ ‫והתחלנו‬ ‫פופולרי‬ ‫היה‬ ‫לא‬ ‫זה‬ ‫אז‬ '‫קרובים‬ ‫ב'קרוב‬ ‫לפעול‬ ‫לנו‬ ‫שהורה‬ ‫רהי‬ ‫מרן‬ ‫בהוראת‬ ‫ישיבות‬ ‫לבני‬ ‫טלפון‬ ‫קו‬ ‫פתחנו‬ ‫אנחנו‬ .‫כאלה‬ ‫נושאים‬ ‫לעורר‬ ‫שלא‬ ‫אז‬ ‫כמקובל‬ ‫לא‬ ‫חדש‬ ‫מאד‬ ‫שהיה‬ ‫בעיתון‬ ‫מודעה‬ ‫לפרסם‬ ‫דברים‬ ‫כאלו‬ ‫מאפשרים‬ ‫איך‬ ‫טענות‬ ‫היו‬ .‫מצוקה‬ ‫בזמן‬ ‫להתקשר‬ ‫יוכלו‬ ‫לשם‬ .‫ג‬ - .)66 '‫עמ‬ ‫נאמן‬ ‫ליתד‬ 30 ‫גיליון‬ ‫סורוצקין‬ ‫אליעזר‬ ‫(הרב‬ ‫לנו‬ ‫שאישרו‬ ‫עד‬ ‫חודשים‬ ‫כמה‬ ‫לקח‬ ,‫פסח‬ ‫שלאחר‬ ‫הזמנים‬ ‫בין‬ ‫בשבוע‬ ‫בצפון‬ ‫צימרים‬ ‫ששוכרים‬ ‫ישיבות‬ ‫בחורי‬ ‫של‬ ‫חמורה‬ ‫תופעה‬ ‫ישנה‬ ‫כי‬ ‫יועיל‬ ‫לא‬ ‫איסור‬ ‫שלכתוב‬ ‫אמר‬ ‫והגראיל‬ ,‫בעניין‬ ‫לגראיל‬ ‫איכנשטיין‬ ‫הגרי‬ ‫פנה‬ ‫שנים‬ ‫לפני‬ ‫הגריש‬ ‫גם‬ ‫למכתב‬ ‫הצטרף‬ ‫שנה‬ ‫לאחר‬ ,‫זה‬ ‫עניין‬ ‫על‬ ‫לעמוד‬ ‫להורים‬ ‫פנייה‬ ‫כתב‬ ‫ולכן‬ ,‫יתחשבו‬ ‫לא‬ ‫פסח‬ ‫של‬ ‫הגדולה‬ ‫העלייה‬ ‫כל‬ ‫אחרי‬ ‫לפרסמו‬ ‫הסכימו‬ ‫לא‬ ‫אחרת‬ ‫לשנה‬ ‫אמנם‬ .‫פורסם‬ ‫זה‬ ‫ומכתב‬ ‫מה‬ ‫זה‬ ‫דמיונית‬ ‫אווירה‬ ‫ונציג‬ ‫נשחק‬ ‫שאם‬ ‫היא‬ ‫הגישה‬ ?‫מדברים‬ ‫ככה‬ ?‫תורה‬ ‫בני‬ ?‫לצפון‬ ‫נוסעים‬ .)‫אייכנשטין‬ ‫מהגרי‬ ‫(שמענו‬ ‫שיועיל‬
 18. 18. ‫התבוננות‬ ‫פנימה‬ ‫מבט‬ 18‫שאר‬ ‫ךרבד‬ ‫תמא‬ | ‫א קרפ‬ ‫הסכנה‬ ‫מציאות‬ ‫זו‬ '‫רגליים‬ ‫אין‬ ‫'לשקר‬ ‫כי‬ ‫לומר‬ ‫רגיל‬ ‫הגראיל‬ ‫ככל‬ ‫למעט‬ ‫כדאי‬ ‫הדין‬ ‫עפי‬ ‫כשמותר‬ ‫גם‬ ‫ולכן‬ ,‫בבריאה‬ )‫ליב‬ ‫אהרון‬ '‫ר‬ ‫בספר‬ ‫(מובא‬ ‫האפשר‬ ‫אלא‬ ,'‫ו'מעלה‬ '‫'הידור‬ ‫של‬ ‫כחיסרון‬ ‫רק‬ ‫לא‬ .‫חמורה‬ ‫כבעיה‬ ‫זאת‬ ‫מגמה‬ ‫רואה‬ ‫הגראיל‬ ‫את‬ ‫להנחיל‬ ‫יתכן‬ ‫לא‬ .‫קאי‬ ‫לא‬ ‫שקרא‬ ‫כי‬ ‫מקובלנו‬ ‫שהרי‬ .‫הציבור‬ ‫של‬ ‫קיומית‬ ‫כבעיה‬ .‫ואמיתי‬ ‫איתן‬ ‫פנימי‬ ‫בסיס‬ ‫ללא‬ ‫חיצונית‬ ‫מערכת‬ ‫על‬ ‫מתבססים‬ ‫כאשר‬ ,‫הבא‬ ‫לדור‬ ‫הדרך‬ .‫הלאה‬ ‫לעבור‬ ‫יכול‬ ‫לא‬ ‫זה‬ ‫כך‬ '‫'חיצוניות‬ ‫בדרכים‬ ‫השפעה‬ ‫תתכן‬ ‫לא‬ ‫כי‬ ‫הוא‬ ‫הגראיל‬ ‫של‬ ‫במשנתו‬ ‫יסודי‬ ‫עיקר‬ ‫אבל‬ ,‫ביראש‬ ‫מדבר‬ ,‫מאד‬ ‫טוב‬ ‫שמדבר‬ ‫אדם‬ ‫יש‬ :‫פנימית‬ ‫אמת‬ ‫מבלי‬ ,‫מלאכותיות‬ ‫לא‬ ‫הוא‬ ‫כך‬ ‫לדבר‬ ‫שצריך‬ ‫לפי‬ ‫מדבר‬ ‫אלא‬ ,‫בזה‬ ‫אוחז‬ ‫לא‬ ‫עצמו‬ ‫דהוא‬ ‫כברו‬ ‫תוכו‬ ‫אין‬ ‫אם‬ '‫ה‬ ‫ואוהבי‬ ‫תח‬ ‫חרדים‬ ‫ילדים‬ ‫שיצמחו‬ ‫רוצים‬ ‫אם‬ ..!‫מזה‬ ‫יצמחו‬ ‫לא‬ ‫אופן‬ ‫בשום‬ .‫ישפיע‬ ‫שיתרומם‬ ‫בלי‬ ..‫שמים‬ ‫יראת‬ ‫על‬ ‫ידבר‬ ‫רק‬ ‫הוא‬ ‫אם‬ )‫פה‬ '‫עמ‬ 1  ‫תהילתך‬ ‫פי‬ ‫(ימלא‬ ‫כך‬ ‫אפשר‬ ‫אי‬ ‫מועיל‬ ‫לא‬ ‫שזה‬ ‫רק‬ ‫לא‬ ..‫ולדבר‬ ‫לדבר‬ ‫אפשר‬ . 1  ‫מלאכותי‬ ‫זה‬ ‫כי‬ ‫עובד‬ ‫לא‬ ‫זה‬ ‫בעצמו‬ ‫אחרת‬ ,‫להשפיע‬ ‫יכול‬ ‫מלא‬ ‫ויהיה‬ ‫ויתרומם‬ ‫יעלה‬ ‫שיותר‬ ‫כמה‬ )‫פו‬ '‫(עמ‬ ‫מקלקל‬ ‫זה‬ ‫אלא‬ ‫אין‬ ‫אז‬ ‫מלאים‬ ‫ככ‬ ‫שלא‬ ‫האחרון‬ ‫בזמן‬ ..!‫שבעיקרים‬ ‫עיקר‬ .‫גדול‬ ‫כלל‬ ‫וזה‬ ..‫לבטלה‬ ‫זה‬ .)‫צג‬ '‫(עמ‬ !‫לדעת‬ ‫שצריך‬ ‫גדול‬ ‫עיקר‬ ‫וזה‬ ,‫השפעה‬ '‫ה'דיבורים‬ ‫של‬ ‫והמלאכותיות‬ '‫ה'חיצוניות‬ ‫בדרכים‬ ‫הצלחה‬ ‫תהיה‬ ‫כי‬ ‫נראה‬ ‫שטחי‬ ‫במבט‬ ‫ובסכנה‬,‫זה‬‫בתהליך‬‫שנוצר‬‫הגדול‬‫בחלל‬‫מבחינים‬‫ומעמיק‬‫חודר‬‫במבט‬‫אבל‬,‫והסיסמאות‬ ‫יסודית‬ ‫בבניה‬ ‫ומאמץ‬ ‫מחשבה‬ ‫שישקיע‬ ‫ובמקום‬ ,‫בנין‬ ‫שבונה‬ ‫למי‬ ‫הדבר‬ ‫דומה‬ .‫החמורה‬ ‫שהבניין‬‫לכך‬‫מגמתו‬‫כל‬‫את‬‫הוא‬‫משים‬,‫ימים‬‫לאורך‬‫תילו‬‫על‬‫הבניין‬‫שיעמוד‬‫בכדי‬‫וחזקה‬ '‫'מצליח‬ ‫שאכן‬ ‫מה‬ ,‫ונפח‬ ‫בחללים‬ ‫מלאה‬ ‫בניה‬ ‫בונה‬ ‫כך‬ ‫ולצורך‬ ,‫רב‬ ‫לגובה‬ ‫ויתנשא‬ ‫יבלוט‬ ‫אכן‬ ,‫וחיצוני‬ ‫שטחי‬ ‫במבט‬ .‫לגבהים‬ ‫ולהעפיל‬ ,‫מסחרר‬ ‫בקצב‬ ‫להתקדם‬ ‫מצליח‬ ‫הוא‬ .‫לו‬ ‫לזמן‬ ‫עיניים‬ ‫אחיזת‬ ‫אלא‬ ‫כאן‬ ‫אין‬ ‫כי‬ ,‫רואה‬ ‫שמבין‬ ‫מי‬ ‫אבל‬ ,‫התקדמות‬ ‫כאן‬ ‫שיש‬ ‫נראה‬ .‫חלילה‬ ,‫קלפים‬ ‫כמגדל‬ ‫יקרוס‬ ‫כולו‬ ‫שהבנין‬ ‫עד‬ ,‫מוגבל‬ ,‫השנים‬ ‫במשך‬ ‫רואים‬ ‫שכבר‬ ‫בתוצאות‬ ‫אלא‬ ,‫העתיד‬ ‫על‬ '‫שחורה‬ ‫ב'נבואה‬ ‫רק‬ ‫מדובר‬ ‫לא‬ ‫וזועקים‬‫מתריעים‬‫כבר‬‫החינוך‬‫אנשי‬,‫מספיק‬‫לכך‬‫מודע‬‫איננו‬‫הציבור‬‫כלל‬‫אם‬‫גם‬.‫לצערנו‬ ‫ואברכים‬‫בחורים‬‫של‬‫המתרחבת‬‫התופעה‬‫היא‬‫התקופה‬‫של‬‫הבעיות‬‫בעיית‬‫כי‬,‫הדבר‬‫על‬ ‫חיצונית‬ ‫שייכות‬ ‫בעיקר‬ ‫היא‬ ‫והמצוות‬ ‫התורה‬ ‫לשמירת‬ ‫שלהם‬ ‫השייכות‬ ‫אשר‬ ‫רבים‬ ‫ענייני‬ ‫על‬ ‫תהילתך‬ ‫פי‬ ‫ימלא‬ ‫מספר‬ ‫הציטוט‬ ,‫המקור‬ ‫שם‬ ‫ללא‬ ‫עמוד‬ '‫מס‬ ‫של‬ ‫ציון‬ ‫בכל‬ ‫ להלן‬ .11 .‫שם‬ ‫האיגרות‬ ‫מחלק‬ ‫הציטוט‬ ‫איגרת‬ ‫מספר‬ ‫מצוין‬ ‫כאשר‬ ,‫ציבור‬ .)‫תשסו‬ ‫איר‬ ‫נאמן‬ ‫יתד‬ ‫(מוסף‬ ‫למחנכים‬ ‫ שות‬ .12
 19. 19. ‫התבוננות‬ ‫פנימה‬ ‫מבט‬ 19 ‫א קרפ‬ | ‫שאר‬ ‫ךרבד‬ ‫תמא‬ ‫רבות‬ ‫בעיות‬ ‫של‬ ‫שורש‬ ‫הוא‬ ‫זה‬ ‫מצב‬ .‫והאמתי‬ ‫הפנימי‬ ‫החיבור‬ ‫מבלי‬ ,‫וחברתית‬ ‫ציבורית‬ ‫המובהקים‬ ‫הדור‬ ‫מגאוני‬ ‫אחד‬ ‫שאמר‬ ‫וכפי‬ .‫מעמד‬ ‫מחזיק‬ ‫זה‬ ‫אין‬ ‫שהרי‬ ,‫בדורנו‬ ‫בחינוך‬ ‫הפנימי‬ ‫המצב‬ ‫את‬ ‫כשרואים‬ .‫לבכות‬ ‫כדי‬ ‫לכאן‬ ‫באנו‬ :'‫שומע‬ ‫ב'לב‬ ‫פנימי‬ ‫בכנס‬ )‫(זצל‬ ‫של‬ ‫המופלא‬ ‫מהדבר‬ ‫חלק‬ ‫להיות‬ ‫של‬ ‫ההרגשה‬ ‫את‬ ‫אין‬ .‫חיות‬ ‫בו‬ ‫שאין‬ ‫דבר‬ ‫זה‬ ‫בישיבות‬ ‫אבל‬ ,'‫ה‬ ‫קידוש‬ ‫על‬ ‫נפשו‬ ‫למסור‬ ‫מוכן‬ ‫מאתנו‬ ‫אחד‬ ‫שכל‬ ‫ברור‬ ‫הרי‬ ,‫שמך‬ ‫מקדשי‬ ‫ישראל‬ .‫בהתנהגותם‬ ‫בתפילתם‬ ‫בתורתם‬ ‫בקרבם‬ ‫חי‬ ‫הזה‬ ‫שהרעיון‬ ‫רואים‬ ‫לא‬ ‫המחונכים‬ ‫אצל‬ '‫נפש‬ ‫'מסירות‬ ‫על‬ ‫מדברים‬ - ‫אצלם‬ ‫משמעות‬ ‫לזה‬ ‫יש‬ ‫שמך‬ ‫מקדשי‬ ‫שלהיות‬ ‫רואים‬ ‫לא‬ ‫המצב‬ ‫בחומרת‬ ‫שם‬ ‫שהאריך‬ ‫וכפי‬ ,‫פנימית‬ ‫חיות‬ ‫כל‬ ‫אין‬ ‫בפועל‬ ‫אולם‬ ‫גבוהים‬ ‫ומושגים‬ .‫הפנימי‬ ‫הגראיל‬ ‫פועל‬ ‫אחד‬ ‫מצד‬ ‫כאשר‬ ,‫התקופה‬ ‫של‬ ‫הגדולה‬ ‫המורכבות‬ ‫וזוהי‬ ‫דגש‬ ‫שם‬ ‫שני‬ ‫ומצד‬ ,‫הציבורית‬ ‫המסגרת‬ ‫קומת‬ ‫את‬ ‫ולשכלל‬ ‫להרחיב‬ ‫לשמר‬ ‫להמשיך‬ ,‫מותאם‬ ‫באופן‬ ‫לכוון‬ ,‫השלילי‬ ‫התהליך‬ ‫את‬ ‫לעצור‬ ,‫הפנימית‬ ‫ההכוונה‬ ‫משמר‬ ‫על‬ ‫מיוחד‬ ‫שנראה‬ ‫וכפי‬ ,‫הדורות‬ ‫גדולי‬ ‫שהניחו‬ ‫המסגרת‬ ‫בתוך‬ ‫הפנימית‬ ‫הקומה‬ ‫את‬ ‫ולהרחיב‬ .‫דלהלן‬ ‫בפרקים‬ ‫הציבורית‬ ‫בהתנהלות‬ - ‫האמת‬ ‫מידת‬ .‫הציבורית‬ ‫ההתנהלות‬ ‫בתחום‬ ‫היא‬ ‫שהוזכרה‬ ‫הבעיה‬ ‫של‬ ‫נוספת‬ ‫זווית‬ ..!‫אמת‬ - ‫שטינמן‬ ‫הגראיל‬ ‫של‬ ‫חותמו‬ :‫להנהגתו‬ ‫קווים‬ ‫המשרטט‬ ‫הסופרים‬ ‫אחד‬ ‫של‬ ‫מאמר‬ ‫מתוך‬ ‫או‬ '‫שמים‬ ‫לשם‬ ‫מתכוון‬ ‫'אני‬ ‫כמו‬ ‫ביטויים‬ ‫בקבלת‬ ‫מתקשה‬ ‫הוא‬ ‫הנפש‬ ‫כוחות‬ ‫כאמן‬ ‫מודעות‬ ‫להם‬ ‫שיש‬ ‫פניו‬ ‫ממחלי‬ ‫לאלו‬ ‫רב‬ ‫אמון‬ ‫רוחש‬ ‫הוא‬ ..'‫נפש‬ ‫במסירות‬ ‫'פעלתי‬ ‫בקשו‬ ‫שניים‬ .‫למלווה‬ ‫נזקק‬ ‫לחול‬ ‫ממסעותיו‬ ‫באחד‬ ..‫מעשיהם‬ ‫של‬ ‫האמיתיים‬ ‫למניעים‬ ‫כמיהת‬‫את‬‫בדחילו‬‫אמר‬‫לראות‬‫מרגש‬.‫מעוניין‬‫הוא‬‫למה‬‫מהם‬‫אחד‬‫שאל‬‫הוא‬,‫לנסוע‬ ‫למה‬ - ‫הרב‬ ‫שאל‬ - ‫חפצת‬ ‫בכמיהה‬ ‫אם‬ .‫ישיבה‬ ‫הראש‬ ‫של‬ ‫חיים‬ ‫אלוקים‬ ‫לדברי‬ ‫ההמון‬ ‫שהודה‬ ‫השני‬ ‫את‬ ‫לקחת‬ ‫ביכר‬ ‫הוא‬ ..?‫השרון‬ ‫ברמת‬ ‫ההמון‬ ‫כמיהת‬ ‫את‬ ‫לראות‬ ‫הגעת‬ ‫לא‬ ,‫האמת‬ ‫את‬ ‫ואומר‬ ‫וחולשותיו‬ ‫בכוחותיו‬ ‫שמכיר‬ ‫מי‬ ‫עדיף‬ - ‫לחול‬ ‫לנסוע‬ ‫שרצונו‬ ‫בכך‬ .‫עצמו‬ ‫את‬ ‫שמרמה‬ ‫ממי‬ ‫הגראיל‬ ‫של‬ ‫לאישורו‬ ‫נזקק‬ ‫רמה‬ ‫למשרה‬ ‫להתמנות‬ ‫אמור‬ ‫שהיה‬ ‫חרדי‬ ‫פוליטיקאי‬ ,‫בכנות‬ ‫אמר‬ ,‫מזכיר‬ ‫אני‬ ‫חטאי‬ ‫את‬ .‫לדעת‬ ‫ביקש‬ ‫בתפקיד‬ ‫כך‬ ‫כל‬ ‫חושק‬ ‫אתה‬ ‫מדוע‬ .‫המשרה‬ ‫את‬ ‫לו‬ ‫והעניק‬ .‫חייך‬ ‫הוא‬ ,‫מעמד‬ ‫למעט‬ ‫זקוק‬ ‫אני‬ ,‫די‬ ‫לי‬ ‫יש‬ ‫ממון‬ ‫לצפות‬ ‫אא‬ ‫ברמאות‬ ‫שחי‬ ‫מי‬ ‫באומרו‬ ‫הזה‬ ‫השיקול‬ ‫מאחורי‬ ‫עומד‬ ‫מה‬ ‫הסביר‬ ‫פעם‬ ‫תורה‬ ‫כשבן‬ ,‫מאידך‬ ..‫העצמית‬ ‫ברמאותו‬ ‫ויסתבך‬ ‫יסבך‬ ‫התנהלויותיו‬ ‫בכל‬ .‫למשהו‬ ‫ממנו‬ ‫שברגע‬‫לקוות‬‫יש‬,‫בנפשם‬‫אישית‬‫אחריות‬‫של‬‫מידה‬‫יש‬‫הרי‬‫תורה‬‫ולאנשי‬,‫למצבו‬‫מודע‬ ‫את‬ ‫המרמה‬ ‫אדם‬ -)‫אש‬ ‫תבער‬ ‫בהגיגי‬ ‫בספר‬ ‫פרידמן‬ .‫ב‬ ‫יעקב‬ '‫(הר‬ ‫האחריות‬ ‫רגש‬ ‫בם‬ ‫יגבר‬ ‫האמת‬ ‫אין‬ ‫שהרי‬ ,‫אותו‬ ‫לעבור‬ ‫יוכל‬ ‫לא‬ ‫שהוא‬ ‫גבול‬ ‫יהיה‬ ‫לא‬ ‫הדור‬ ‫להצלת‬ ‫כוונתו‬ ‫כל‬ ‫כי‬ ‫עצמו‬
 20. 20. ‫התבוננות‬ ‫פנימה‬ ‫מבט‬ 20‫שאר‬ ‫ךרבד‬ ‫תמא‬ | ‫א קרפ‬ ‫שמדובר‬ ‫לכך‬ ‫מודע‬ ‫כאשר‬ ‫זאת‬ ‫לעומת‬ .‫הדור‬ ‫להצלת‬ ‫הנדרשת‬ ‫נפש‬ ‫למסירות‬ ‫גבול‬ .‫גבולות‬ ‫יש‬ ‫זאת‬ ‫בכל‬ ‫הרי‬ ,‫אישי‬ ‫בעניין‬ ‫כנות‬‫של‬‫זו‬‫במידה‬‫כלל‬‫בדרך‬‫מאופיינים‬‫הגראיל‬‫שממנה‬‫העסקנים‬‫כי‬,‫הדבר‬‫בולט‬‫ואכן‬ ‫ומבלי‬ ,‫בהם‬ ‫מבינים‬ ‫שאינם‬ '‫'השקפות‬ ‫על‬ ‫גבוהה‬ ‫גבוהה‬ ‫לדבר‬ ‫מבלי‬ ,‫וענייניות‬ ‫ישרות‬ ‫שלל‬ ‫וכל‬ '‫נגיעות‬ ‫בלי‬ ‫נפש‬ ‫'מסירות‬ ‫של‬ ‫שווא‬ ‫מצג‬ ‫המציגה‬ ‫הגדושה‬ ‫הצביעות‬ ‫מידת‬ ,‫ותפקידם‬ ‫מקומם‬ ‫ואת‬ ‫עצמם‬ ‫ערך‬ ‫את‬ ‫המכירים‬ ‫אנשים‬ .‫המקובלות‬ ‫האווירה‬ ‫סיסמאות‬ ‫אומר‬‫מדובנא‬‫(המגיד‬‫האחרים‬‫ואת‬‫עצמם‬‫את‬‫משקרים‬‫ולא‬,‫וביושר‬‫באמונה‬‫ונותנים‬‫נושאים‬ ‫אמתי‬ ‫מעשה‬ ‫לעשות‬ ‫מאד‬ ‫שקשה‬ ‫למדנו‬ ,‫שמים‬ ‫לשם‬ ‫לגמרי‬ ‫לא‬ ‫בשכם‬ ‫שהרגו‬ ‫כך‬ ‫על‬ ‫בניו‬ ‫את‬ ‫הוכיח‬ ‫אבינו‬ ‫שיעקב‬ ‫תערוג‬ ‫כאיל‬ ...‫שמים‬ ‫ולשם‬ ‫נפש‬ ‫במסירות‬ ‫שנעשה‬ ‫דבר‬ ‫כל‬ ‫על‬ ‫אומרים‬ ‫שבזמננו‬ ‫ובפרט‬ ,‫שמים‬ ‫לשם‬ ‫שכולו‬ )‫תשעז‬ ‫ויחי‬ :‫שמים‬ ‫לשם‬ ‫של‬ ‫זה‬ ‫בתחום‬ ‫גם‬ ‫קצת‬ ‫להתרומם‬ ‫יכול‬ ‫אכן‬ ‫האמת‬ ‫בהכרת‬ ‫שניחן‬ ‫ומי‬ ‫יש‬ ,‫לך‬ ‫דע‬ ,‫רבים‬ ‫בענייני‬ ‫עוסק‬ ‫אתה‬ :‫הציבור‬ ‫בעסקי‬ ‫משלוחיו‬ ‫אחד‬ ‫הדריך‬ ‫הגראיל‬ ‫וכל‬ ‫באבות‬ ‫המשנה‬ ‫ודברי‬ .‫שמים‬ ‫לשם‬ ‫משהו‬ ‫לפחות‬ ‫יהיה‬ ‫פעולה‬ ‫שבכל‬ ‫להשתדל‬ ‫(מאחורי‬..‫שמים‬ ‫לשם‬ ‫גם‬ ‫יהיה‬ ‫מעשה‬ ‫שבכל‬ ‫משמעותה‬ ‫בדורנו‬ ‫שמים‬ ‫לשם‬ ‫יהיו‬ ‫מעשיך‬ .)98 '‫עמ‬ ‫הפרגוד‬ ‫הדרך‬ ‫מנחילי‬ ‫הם‬ ‫מי‬ ‫ברי‬ ‫שאינם‬ ‫אנשים‬ ‫של‬ ‫לעיל‬ ‫הנזכרת‬ ‫בתופעה‬ ‫חמורה‬ ‫חינוכית‬ ‫סכנה‬ ‫רואה‬ ‫הגראיל‬ ‫ציבוריים‬ ‫לדיבורים‬ ‫כושרם‬ ‫בשל‬ ,‫עצמם‬ ‫מצד‬ ‫ודרך‬ ‫השקפה‬ ‫כמנחילי‬ ‫הנתפסים‬ ‫מעלה‬ ‫ביקורת‬ ‫לכתוב‬ ‫זכאי‬ ‫להיות‬ ‫כדי‬ ‫כי‬ ‫לנו‬ ‫הבהיר‬ ‫שליטא‬ ‫הישיבה‬ ‫ראש‬ ‫מרן‬ :‫חיצוניים‬ ‫ולהקיש‬ ‫בעט‬ ‫לאחוז‬ ‫ניתן‬ ‫איך‬ ‫אז‬ .‫בעצמו‬ ‫מושלם‬ ‫אדם‬ ‫להיות‬ ‫הכותב‬ ‫צריך‬ ‫בעיתון‬ ‫רק‬ ‫לפעול‬ .‫כלום‬ .‫לבד‬ ‫דבר‬ ‫שום‬ ‫לעשות‬ ‫לא‬ ‫שליטא‬ ‫מרן‬ ‫השיב‬ ‫כך‬ ‫על‬ ?‫במקלדת‬ ‫רק‬ .‫אריכתא‬ ‫ידא‬ ‫אלא‬ ‫אתה‬ ‫אינך‬ ‫אתה‬ ‫אז‬ .‫לעשות‬ ‫שנשלחת‬ ‫מה‬ ‫את‬ ‫לבצע‬ .‫בשליחות‬ ‫היוצאים‬ ‫את‬ ‫הנחו‬ ‫ישראל‬ ‫גדולי‬ ..‫המשימה‬ ‫את‬ ‫לבצע‬ ‫ניתן‬ ‫מוחלטת‬ ‫התבטלות‬ ‫מתוך‬ ‫בשליחות‬ ‫'שקופים‬ ‫מאמר‬ ‫נאמן‬ ‫ליתד‬ ‫שנה‬ 30 ‫גליון‬( ‫שליחים‬ ‫היו‬ ,‫דאמרים‬ ‫מאן‬ ‫תהיו‬ ‫אל‬ ..‫לדרך‬ ‫על‬ ‫הציבור‬ ‫את‬ ‫מגדל‬ ,'‫בפרץ‬ ‫וכ'עומד‬ ‫דרך‬ ‫כמנחיל‬ ‫הלבלר‬ ‫אל‬ ‫היחס‬ .)46 '‫עמ‬ '‫הדור‬ ‫מאורי‬ ‫ולדיבורים‬ ‫לאווירה‬ ‫עצמאי‬ ‫משקל‬ ‫נותן‬ ‫הוא‬ .‫הדברים‬ ‫לבין‬ ‫הפנימית‬ ‫האמת‬ ‫בין‬ ‫ניתוק‬ !‫מקלקל‬ ‫רק‬ ‫זה‬ ‫מועיל‬ ‫לא‬ ‫זה‬ ..‫ולדבר‬ ‫לדבר‬ ‫אפשר‬ ‫לעיל‬ ‫שהובאה‬ ‫וכלשונו‬ ,‫כשלעצמם‬ .]‫והתוכן‬ ‫המסגרות‬ ‫בפרק‬ ‫להלן‬ ‫ראה‬ ‫בכלל‬ ‫לעיתון‬ ‫יחסו‬ ‫[את‬ !‫לדעת‬ ‫שצריכים‬ ‫שבעיקרים‬ ‫עיקר‬ ‫זה‬ ‫מבפנים‬ ‫הציבור‬ ‫את‬ ‫מרוממים‬ ‫כאשר‬ ,‫פנימה‬ ‫המדרש‬ ‫בבית‬ ‫ורק‬ ‫אך‬ ‫הינה‬ ‫הדרך‬ ‫הנחלת‬ ,‫מעוהז‬ ‫והתנתקות‬ ‫שמים‬ ‫ויראת‬ ‫תורה‬ ‫לחיי‬ ‫התמסרות‬ ‫של‬ ‫אמתי‬ ‫חיים‬ ‫הווי‬ ‫ביצירת‬ .‫יותר‬ ‫הרחבים‬ ‫המעגלים‬ ‫גם‬ ‫מושפעים‬ ‫כך‬ ‫יותר‬ ‫ואמתי‬ ‫מרומם‬ ‫הפנימי‬ ‫שהמעגל‬ ‫וככל‬ ‫וההצהרות‬ ‫הדיבורים‬ ‫על‬ ‫ולא‬ ,‫הפנימי‬ ‫החיים‬ ‫הווי‬ ‫על‬ ‫להיות‬ ‫צריך‬ ‫והדגש‬ ‫המרכז‬ ‫נקודת‬ .‫המאמר‬ ‫במהלך‬ ‫זה‬ ‫בעניין‬ ‫שנרחיב‬ ‫וכפי‬ ,‫חוץ‬ ‫כלפי‬ ‫בהם‬ ‫שדוגלים‬
 21. 21. ‫התבוננות‬ ‫פנימה‬ ‫מבט‬ 21 ‫א קרפ‬ | ‫שאר‬ ‫ךרבד‬ ‫תמא‬ ‫האמת‬ ‫הכרת‬ )‫קיט‬ ‫(תהילים‬ ‫אהבתי‬ ‫תורתך‬ ,‫ואתעבה‬ ‫שנאתי‬ ‫שקר‬ ‫שלא‬ ‫לומד‬ ‫אדם‬ ‫שאם‬ ‫סלנטר‬ ‫ישראל‬ '‫ר‬ ‫בשם‬ ‫מביאים‬ :‫התורה‬ ‫לבני‬ ‫הגראיל‬ ‫מעורר‬ ‫כך‬ ‫ולומדים‬‫דרא‬‫אכשר‬‫מסוימת‬‫במידה‬‫בזמננו‬‫ובה‬.‫שמים‬‫יראת‬‫לו‬‫להיות‬‫יוכל‬‫האיך‬‫בעיון‬ ‫מדבר‬ ‫(ואינני‬ ‫יותר‬ ‫פשוט‬ ‫באופן‬ ‫למדו‬ ‫הקודמים‬ ‫דבדורות‬ ,‫הקודמים‬ ‫מבדורות‬ ‫בעיון‬ ‫יותר‬ ‫שני‬ ‫מצד‬ ‫אך‬ ‫בעיון‬ ‫לומדים‬ ‫והיום‬ ‫בשטחי‬ ‫קצת‬ ‫לומד‬ ‫היה‬ ‫פשוט‬ ‫יהודי‬ ‫רק‬ ‫ישראל‬ ‫מגדולי‬ ‫התורה‬ ‫שלימוד‬ ‫נתכוין‬ ‫לא‬ ‫בודאי‬ ‫ישראל‬ '‫ר‬ ‫שאמר‬ ‫מה‬ ‫אמנם‬ )‫בכמות‬ ‫מידי‬ ‫פחות‬ ‫לומדים‬ ‫יישאר‬ ‫הרי‬ ‫כן‬ ‫שאם‬ ,‫שטחי‬ ‫יהיה‬ ‫החיים‬ ‫על‬ ‫הכללי‬ ‫במבט‬ ‫הדברים‬ ‫כל‬ ‫ושאר‬ ‫בעיון‬ ‫יהיה‬ ..‫שמים‬ ‫יראת‬ ‫בעיון‬ ‫ללמוד‬ ‫להתלמד‬ ‫שצריך‬ ‫הוא‬ ‫הפשט‬ ‫רק‬ ,‫שמים‬ ‫יראת‬ ‫בלי‬ ‫שבאים‬ ‫היאך‬ ‫לראות‬ ‫יש‬ ‫רוב‬ ‫עפי‬ .‫שמים‬ ‫לשם‬ ‫הכל‬ ‫שעושה‬ ‫בעצמו‬ ‫לחשוב‬ ‫יכול‬ ‫אדם‬ ‫לשם‬ ‫הרי‬ ‫פלא‬ ‫והוא‬ ,‫שמים‬ ‫לשם‬ ‫רק‬ ‫רוצה‬ ‫אני‬ ‫שמים‬ ‫לשם‬ ‫עושה‬ ‫אני‬ ‫ואומרים‬ ‫אדם‬ ‫בני‬ ‫רואים‬ ..‫לזה‬ ‫שנזכה‬ ‫והלוואי‬ ‫לזה‬ ‫זוכים‬ ‫סגולה‬ ‫יחידי‬ ‫ורק‬ ‫מאד‬ ‫גדולה‬ ‫מדרגה‬ ‫זו‬ ‫שמים‬ ‫את‬ ‫יחריבו‬ ‫דמסני‬ ‫אערקתא‬ ‫אפילו‬ ,‫להתקוטט‬ ‫יכולים‬ ..‫השני‬ ‫את‬ ‫להרוג‬ ‫מוכן‬ ‫שאדם‬ ‫קטן‬ ‫דבר‬ ‫שום‬ ‫על‬ ‫לוותר‬ ‫יכול‬ ‫כשאינו‬ ‫שמים‬ ‫לשם‬ ‫שעושה‬ ‫להיות‬ ‫יכול‬ ‫היאך‬ !‫העולם‬ .‫עצמו‬ ‫את‬ ‫גם‬ ,‫בשטחי‬ ‫הכל‬ ‫שלומד‬ ‫מחמת‬ !‫עצמו‬ ‫את‬ ‫שמרמה‬ ‫אלא‬ .‫שבקטנים‬ ‫ואינני‬ .‫בעיון‬ ‫זה‬ ‫את‬ ‫גם‬ ‫שילמדו‬ ‫צריך‬ ‫בעיון‬ ‫לומדים‬ ‫תורה‬ ‫הבני‬ ‫כי‬ ‫בה‬ ‫שזכינו‬ ‫והיום‬ ‫בזה‬ ‫גם‬ ‫להתחזק‬ ‫שצריך‬ ‫רק‬ ,‫בה‬ ‫מאד‬ ‫יקרים‬ ‫שכולם‬ ,‫תורה‬ ‫בני‬ ‫על‬ ‫לקטרג‬ ‫חלילה‬ ‫בא‬ ‫למה‬ ‫אותו‬ ‫שירמו‬ ‫נותן‬ ‫לא‬ ‫אדם‬ ‫שבעסקים‬ ‫וכמו‬ ..‫בשטחיות‬ ‫לא‬ ‫ובעיון‬ ‫להתעמק‬ ‫ולדעת‬ ‫לעבוד‬ ‫מאד‬ ‫הרבה‬ ‫שצריך‬ ‫יראה‬ ‫בעיון‬ ‫עצמו‬ ‫את‬ ‫ילמד‬ ‫אם‬ ..‫אותו‬ ‫שירמו‬ ‫ייתן‬ ‫שבזה‬ ‫מאתנו‬ ‫אחד‬ ‫כל‬ ‫שבאמת‬ ‫הקבה‬ ‫ויעזור‬ .‫נקי‬ ‫להיות‬ ,‫שמים‬ ‫לשם‬ ‫דבר‬ ‫לעשות‬ ‫כדי‬ ‫ולעמול‬ ‫לכוון‬ ‫ולהשתדל‬ ‫כראוי‬ ‫באמת‬ ‫מכוון‬ ‫אם‬ ‫ולדעת‬ ‫עומקו‬ ‫בכל‬ ‫דבר‬ ‫כל‬ ‫וילמד‬ ‫בזה‬ ‫יתחזק‬ .)‫חומטין‬ ‫קב‬ '‫בקונ‬ ‫נדפס‬ .‫תשנח‬ ‫איר‬ ‫כט‬ ‫(שיחה‬ ‫שצריך‬ ‫למה‬ ,‫עצמם‬ ‫את‬ ‫לרמות‬ ‫להם‬ ‫שאין‬ ‫תורניות‬ ‫משרות‬ ‫ולבעלי‬ ‫לאברכים‬ ‫הגראיל‬ ‫מחנך‬ ‫זו‬ ‫בדרך‬ ‫דרך‬ ‫כי‬ ,‫שקר‬ ‫סיסמאות‬ ‫של‬ ‫בבועה‬ ‫עצמם‬ ‫לעטוף‬ ‫ולא‬ ‫האמתית‬ ‫בפנימיותם‬ ‫להכיר‬ ‫אלא‬ .‫ישורנה‬ ‫מי‬ ‫אחריתה‬ ‫זו‬ ‫לי‬ ‫משתלם‬ ‫זה‬ ‫האם‬ ‫חושב‬ ‫הוא‬ ‫מיד‬ ‫משרה‬ ‫לו‬ ‫מציעים‬ ‫אם‬ ‫כגון‬ ‫לו‬ ‫שמציעים‬ ‫דבר‬ ‫בכל‬ ‫שחושב‬ ‫עצמו‬ ‫את‬ ‫אדם‬ ‫ירמה‬ ‫ואל‬ ,‫הקבה‬ ‫לגבי‬ ‫שנוגע‬ ‫מה‬ ‫במחשבתו‬ ‫יעלה‬ ‫ולא‬ ‫לא‬ ‫או‬ ..‫שלמים‬ ‫חשבונות‬ ‫עם‬ ‫פותחים‬')‫הראש‬ ‫את‬ ‫יבלבל‬ ‫(שלא‬ - ‫קאפ‬ ‫די‬ ‫דריין‬ ‫נישט‬ ‫ער‬ ‫'זאל‬ ‫אחרת‬ ‫(מתוך‬ !‫הקבה‬ ‫בשביל‬ ‫הכל‬ !‫הרבושע‬ ‫בשביל‬ ‫הכל‬ ‫ואומרים‬ ..‫זה‬ ‫את‬ ‫וייקח‬ ‫זה‬ ‫את‬ ‫ייקח‬ .)118 ‫גיליון‬ ‫תערוג‬ ‫כאיל‬ ‫מובא‬ .‫תשנה‬ ‫שבועות‬ ‫חג‬ ‫אסרו‬ '‫פוניבז‬ ‫בכולל‬ ‫לאברכים‬ ‫דברים‬ ‫יכול‬ ‫ואינו‬ ‫שמים‬ ‫לשם‬ ‫שעושים‬ ‫עצמם‬ ‫את‬ ‫ומרמים‬ ‫משלים‬ ‫אנשים‬ ‫אשר‬ ‫חולה‬ ‫רעה‬ ‫יש‬ ‫האמת‬ ‫שיבין‬ ‫עד‬ ‫עצמו‬ ‫את‬ ‫ללמוד‬ ‫שיעמיק‬ ‫רק‬ ‫עצה‬ ‫שום‬ ‫אין‬ ‫כזה‬ ‫ולאדם‬ ,‫כלום‬ ‫לוותר‬

×