Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

מכתבים ומאמרים החדש - כתבת סיקור מיוחדת

467 views

Published on

כתבה מרתקת ממוסף שבת קודש של יתד נאמן ובה סיקור מהכרך החדש של ספר "מכתבים ומאמרים" שיצא לאור בשבוע האחרון. ובו מכתבים חדשים ומרתקים הנוגעים גם בנושאים אקטואליים כגון התמודדות מרן הרב שך עם תיקון חוק גיוס בנות והפרת התתחייבויות הקואליציוניות בנושא, יחסו להתקפת חברי הכנסת של דגל התורה ע"י גורמי שוליים ועוד ועוד

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

מכתבים ומאמרים החדש - כתבת סיקור מיוחדת

  1. 1. }‫קודש‬ ‫שבת‬ ‫מוסף‬ 10{ ‫ת‬‫הגיוס‬‫לחוק‬‫תיקון‬‫של‬‫הפרשיה‬ ‫ובחו"ל‬ ‫בארץ‬ ‫וההשמצות‬ ‫הגיור‬ ‫קדושת‬ ‫על‬ ‫המאבק‬ | ‫של‬ ‫וצורתו‬ ‫אופיו‬ ‫על‬ ‫והמאבק‬ ‫והסיוע‬ ‫הפעילות‬ | ‫המאבק‬ | "‫העצמאי‬ ‫ל"החינוך‬ ‫האדיר‬ "‫נאמן‬ ‫"יתד‬ ‫בעיתון‬ ‫הצורך‬ ‫על‬ ‫מאחורי‬ | ‫להקמתו‬ ‫והסיוע‬ ‫שלוחי‬ ‫פעילות‬ ‫של‬ ‫הקלעים‬ ‫ניסיונות‬ ‫נגד‬ ‫המחאות‬ | ‫דרבנן‬ ‫על‬ | ‫בעסקנים‬ ‫הפגיעה‬ ‫כשרות‬ ‫של‬ ‫והחשיבות‬ ‫הצורך‬ ‫בלום‬ ‫אוצר‬| "‫ישראל‬‫"שארית‬ ‫"החינוך‬ ‫אודות‬ ‫מכתבים‬ ‫של‬ ‫והעליה‬ ,‫המתיבתות‬ ,"‫העצמאי‬ ‫שעמדו‬ ‫נושאים‬ ‫ועוד‬ ‫מרוסיה‬ ‫היהדות‬ ‫של‬ ‫יומה‬ ‫סדר‬ ‫על‬ ‫הכלל‬ ‫לתועלת‬ | ‫החרדית‬ ‫כל‬ ‫על‬ ‫מפורט‬ ‫ערכים‬ ‫מפתח‬ "‫ומאמרים‬ ‫"מכתבים‬ ‫סדרת‬ ‫הרה"ג‬ ‫חביבו‬ ‫נכדו‬ ‫בעריכת‬ ‫עורך‬ ‫שליט"א‬ ‫ברגמן‬ ‫אשר‬ ‫תולדותיו‬ ‫של‬ ‫לאור‬ ‫ומוציא‬ | ‫זצוק"ל‬ ‫מרן‬ ‫של‬ ‫ומשנתו‬ ‫שך‬ ‫הגראמ"מ‬ ‫מרן‬ ‫של‬ ‫הנהגתו‬ ‫קופות‬ ‫של‬ ‫דמותה‬ ‫עיצוב‬ ‫בסימן‬ ‫עמדו‬ ‫זצוק"ל‬ ‫מול‬ ‫מאבקיה‬ ‫ועיצוב‬ ‫החרדית‬ ‫היהדות‬ ‫החומות‬ ‫הקמת‬ ‫לצד‬ ‫זאת‬ ‫כל‬ ,‫ברית‬ ‫מרשיעי‬ ‫באה‬ ‫זו‬ ‫והנהגה‬ ‫זכינו‬ ,‫מבית‬ ‫הרסניות‬ ‫יוזמות‬ ‫נגד‬ ‫אשר‬ ‫הרה"ג‬ ‫חביבו‬ ‫נכדו‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫רב‬ ‫במאמץ‬ ‫ונאספו‬ ,‫בכתובים‬ ‫הספרים‬ ‫סדרת‬ ‫הוצאת‬ ‫מאחורי‬ ‫עומד‬ ‫אשר‬ ‫שליט"א‬ ‫ברגמן‬ .‫זצוק"ל‬ ‫מרן‬ ‫זקנו‬ ‫של‬ ‫הנהגתו‬ ‫לדמותו‬ ‫והמקפת‬ ‫הרחבה‬ ‫נותרה‬‫זצוק"ל‬‫מרן‬‫של‬‫הנהגתו‬‫תקופת‬‫של‬‫העשירה‬‫המורשת‬ ‫יסוד‬ ‫ספרי‬ "‫ומאמרים‬ ‫"מכתבים‬ ‫של‬ ‫המופת‬ ‫יצירת‬ ‫בזכות‬ ‫לנו‬ ‫דרך‬ ‫סימני‬ ‫אחר‬ ‫שתר‬ ‫מי‬ ‫לכל‬ ‫והשראה‬ ‫מקור‬ ‫להיות‬ ‫זכו‬ ‫אשר‬ ‫ההתייחסויות‬ ‫אחר‬ ‫הביקוש‬ .‫הזמן‬ ‫בשאלות‬ ‫השקפה‬ ‫והתווית‬ ‫הערכים‬ ‫של‬ ‫מחדש‬ ‫לסידור‬ ‫בקשה‬ ‫עוררה‬ ‫שונים‬ ‫לנושאים‬ ‫הגיעה‬‫עתה‬,‫המחפשים‬‫על‬‫ללקט‬‫כדי‬‫מפורט‬‫במפתח‬‫והצגתם‬ ‫השם‬‫תחת‬‫הסדרה‬‫של‬‫המחודשת‬‫הופעתה‬‫על‬‫לבשר‬‫הזכות‬‫לנו‬ ‫ומפורטת‬ ‫חדשה‬ ‫עריכה‬ ‫הכוללת‬ "‫החדש‬ ‫ומאמרים‬ ‫"מכתבים‬ ‫הוספת‬ ,‫וממוקדות‬ ‫חדשות‬ ‫כותרות‬ ,‫מפורט‬ ‫ערכים‬ ‫מפתח‬ ‫עם‬ ‫חדש‬ ‫כרך‬ ‫של‬ ‫הופעתו‬ ‫הכותרת‬ ‫גולת‬ ‫ומעל‬ ‫חדשים‬ ‫מכתבים‬ ‫עד‬ ‫התקופות‬ ‫לאורך‬ ‫הדת‬ ‫להעמדת‬ ‫מערכות‬ ‫על‬ ‫ומשלים‬ .‫ממש‬ ‫האחרונה‬ ,‫ההנהגה‬‫של‬‫הפנימיים‬‫הרבדים‬‫את‬‫חושף‬‫החדש‬‫בכרך‬‫העיון‬ ‫לאחור‬‫נבחן‬‫זצוק"ל‬‫מרן‬‫ודברי‬‫שהתרחשו‬‫המאורעות‬‫על‬‫המבט‬ ‫על‬ .‫זצוק"ל‬ ‫מרן‬ ‫של‬ ‫הנוקבות‬ ‫וההתבטאויות‬ ‫לשורות‬ ‫מבעד‬ ‫רבה‬ ‫תועלת‬ ‫ישנה‬ ‫לשעה‬ ‫היה‬ ‫שעניינם‬ ‫מאבקים‬ ‫שישנם‬ ‫אף‬ ‫אותם‬‫מתוך‬‫שעלו‬‫וההכוונה‬‫המסרים‬‫על‬‫הדברים‬‫מתוך‬‫ללמוד‬ .‫מאבקים‬ !!"‫גיוס‬ ‫בסכנת‬ ‫בנות‬ ‫מאות‬ ‫משבע‬ ‫"יותר‬ ‫מרבי‬ ‫בדיוק‬ ‫חוזרת‬ ‫שההיסטוריה‬ ‫המעידה‬ ‫הפרשיה‬ ,‫בישראל‬ ‫ימין‬ ‫ממשלת‬ ‫לראשונה‬ ‫כוננה‬ ‫תשל"ז‬ ‫בשנת‬ ‫בראשות‬ ‫שעמד‬ ‫מי‬ .‫מפא"י‬ ‫של‬ ‫שלטון‬ ‫שנות‬ ‫עשרות‬ ‫לאחר‬ ‫בני‬ ‫בכנסת‬ ‫החרדית‬ ‫בנציגות‬ ‫ראה‬ ‫בגין‬ ‫מנחם‬ ‫הממשלה‬ ‫ובראשם‬ ‫ישראל‬ ‫גדולי‬ ‫הורו‬ ‫זאת‬ ‫לאור‬ .‫המהפך‬ ‫לביצוע‬ ‫ברית‬ ‫כתבו‬ ‫ומפי‬ ‫מפיו‬ ‫אברמוביץ‬ .‫א‬ ‫בסדרת‬‫ומשלים‬‫חדש‬‫כרך‬ ‫ומאמרים‬ ‫"מכתבים‬ ‫מרן‬ ‫מרשכבה"ג‬ "‫החדש‬ ‫על‬ ‫זצוק"ל‬ ‫שך‬ ‫הגראמ"מ‬ ‫הדת‬ ‫העמדת‬ ‫מערכות‬
  2. 2. 11 ‫אגודת‬ - ‫התורה‬ ‫ל"יהדות‬ ‫זצוק"ל‬ ‫שך‬ ‫הגראמ"מ‬ ‫רבנו‬ ‫מרן‬ ‫שהייתה‬ ‫זו‬ ‫הוראה‬ .‫לקואליציה‬ ‫לראשונה‬ ‫להצטרף‬ "‫ישראל‬ ‫נעשית‬‫שבכך‬‫שטענו‬‫שונים‬‫מחוגים‬‫התנגדות‬‫עוררה‬‫מחודשת‬ ‫באחריות‬ ‫ונושאת‬ ‫לשלטון‬ ‫מלאה‬ ‫שותפה‬ ‫ישראל‬ ‫אגודת‬ ‫מחאה‬ ‫ודברי‬ ‫מודעות‬ .‫מכך‬ ‫המשתמע‬ ‫כל‬ ‫על‬ ‫מיניסטריאלית‬ ‫בהתפשרות‬ ‫התורה‬ ‫גדולי‬ ‫את‬ ‫האשימו‬ ‫אשר‬ ,‫בציבור‬ ‫הופצו‬ ‫הכריעו‬ ‫התורה‬ ‫גדולי‬ ‫אך‬ .‫בכלל‬ ‫ולציונות‬ ‫לשלטון‬ ‫וכניעה‬ ‫ישראל‬ ‫אגודת‬ ‫הצטרפה‬ ‫לכך‬ ‫ואי‬ ‫זאת‬ ‫לעשות‬ ‫כשרה‬ ‫שהשעה‬ ‫מהנושאים‬ ‫שרבים‬ ‫מפורט‬ ‫קואליציוני‬ ‫הסכם‬ ‫עריכת‬ ‫תוך‬ ‫באמצעותו‬ ‫להיפתר‬ ‫הובטחו‬ ‫החרדי‬ ‫הציבור‬ ‫על‬ ‫המעיקים‬ .‫הקלה‬ ‫באמצעותו‬ ‫להשיג‬ ‫ולפחות‬ ‫"יהדות‬ ‫של‬ ‫ההישגים‬ ‫מול‬ ,‫הרפו‬ ‫לא‬ ‫המתנגדים‬ ‫החוגים‬ ‫אך‬ ‫מתוך‬ ‫הכול‬ ,‫שבר‬ ‫בזעקות‬ ‫פצחו‬ ‫הם‬ "‫ישראל‬ ‫אגודת‬ - ‫התורה‬ "‫"הוכחות‬ ‫מציגים‬ ‫כשהם‬ ‫צדקה‬ ‫שהתנגדותם‬ ‫להוכיח‬ ‫מטרה‬ ‫לעם‬ ‫הרעות‬ ‫"למה‬ ‫בחינת‬ ‫הזיק‬ ‫רק‬ ‫הקואליציוני‬ ‫שההסכם‬ ‫שעמדו‬ ‫נושאים‬ ‫לשני‬ ‫נגעו‬ ‫הראשונים‬ ‫התיקונים‬ ...!!?"‫הזה‬ ‫קבעו‬ ‫הדורות‬ ‫גדולי‬ ‫שכידוע‬ ‫בנות‬ ‫גיוס‬ ‫חוק‬ ,‫הנפש‬ ‫בצפור‬ ‫לאחר‬ ."‫מתים‬ ‫"ניתוחי‬ ‫וחוק‬ "‫יעבור‬ ‫ואל‬ ‫ב"יהרג‬ ‫שהוא‬ ‫כלפיו‬ ‫שהמצב‬ "‫"נתונים‬ ‫חוגים‬ ‫אותם‬ ‫הפיצו‬ ,‫לחוק‬ ‫התיקונים‬ ‫השגת‬ ‫זאת‬ "‫ש"מוכיח‬ ‫סיפור‬ ‫וחצי‬ ‫סיפור‬ ‫כל‬ ‫ועטו‬ ,‫יותר‬ ‫גרוע‬ ‫נהיה‬ ‫מוגבל‬ ‫היה‬ ‫כוחם‬ ‫בארץ‬ ‫אם‬ – ‫לב‬ ‫שימו‬ – ‫אך‬ .‫רב‬ ‫שלל‬ ‫כמוצא‬ ‫שבחוץ‬ ‫הרי‬ ‫מפיצים‬ ‫שהם‬ ‫השקרים‬ ‫את‬ ‫כולם‬ ‫ידעו‬ ‫כאן‬ ‫שהרי‬ ‫ירחיק‬ ‫לשקר‬ ‫"הרוצה‬ - ,‫יותר‬ ‫קלה‬ ‫מלאכתם‬ ‫הייתה‬ ‫לארץ‬ ‫זצוק"ל‬ ‫שך‬ ‫הגראמ"מ‬ ‫רבינו‬ ‫מרן‬ ‫שכתב‬ ‫ממכתבים‬ - "‫עדותו‬ ‫הדור‬ ‫פוסק‬ ‫מרן‬ ‫שכן‬ ,‫הגיעו‬ ‫הדברים‬ ‫היכן‬ ‫עד‬ ‫ללמוד‬ ‫ניתן‬ ‫לא‬ ‫השנים‬ ‫כל‬ ‫שהקפיד‬ ‫זצוק"ל‬ ‫פיינשטיין‬ ‫משה‬ ‫רבי‬ ‫הגאון‬ ‫גדולי‬‫על‬‫סומך‬‫שהוא‬‫כתב‬‫ואף‬‫ישראל‬‫בארץ‬‫בנעשה‬‫להתערב‬ ‫הגראמ"מ‬ ‫רבנו‬ ‫מרן‬ ‫אל‬ ‫מכתב‬ ‫להריץ‬ ‫לנכון‬ ‫ראה‬ ,‫בארץ‬ ‫הדור‬ ‫הברית‬ ‫בארצות‬ ‫והחשש‬ ‫הדאגה‬ ‫את‬ ‫מביע‬ ‫הוא‬ ‫בו‬ ‫זצוק"ל‬ ‫שך‬ ‫שהתפשרותם‬ ‫ומהעובדה‬ ‫בארץ‬ ‫הכנסת‬ ‫חברי‬ ‫של‬ ‫מהתנהלותם‬ ‫לא‬ ‫הקואליציוני‬ ‫ההסכם‬ ‫כל‬ ‫ובעצם‬ ‫המצב‬ ‫להחמרת‬ ‫הביאה‬ ‫במרכז‬,‫תפקידים‬‫לקבלת‬‫כלי‬‫רק‬‫ושימש‬‫המציאות‬‫במבחן‬‫עמד‬ ‫להקת‬ "‫"הוכיחו‬ ‫ואף‬ ‫טענו‬ ‫והעלילות‬ ‫השקרים‬ ‫השבר‬ ‫זעקות‬ ‫ולמעצר‬ ‫למאסר‬ ‫נלקחות‬ ‫בנות‬ ‫החדש‬ ‫החוק‬ ‫שלפי‬ ‫המתאוננים‬ ‫דבר‬ ‫גיוס‬ ‫צווי‬ ‫קיבלו‬ ‫הבנות‬ ‫שאר‬ ‫כל‬ ‫אלא‬ ‫בלבד‬ ‫זו‬ ‫לא‬ ‫אך‬ ‫הרבנים‬ ‫'התאחדות‬ ‫את‬ ‫הביאו‬ ‫אלו‬ ‫טענות‬ .‫לכן‬ ‫קודם‬ ‫היה‬ ‫שלא‬ ‫זצוק"ל‬ ‫פיינשטיין‬ ‫משה‬ ‫רבי‬ ‫מרן‬ ‫אל‬ ‫לפנות‬ '‫הברית‬ ‫בארצות‬ .‫הטענות‬ ‫את‬ ‫המזים‬ ‫מכתב‬ ‫זצוק"ל‬ ‫מרן‬ ‫אל‬ ‫להריץ‬ ‫מיהר‬ ‫אשר‬ ‫"מכתבים‬ ‫של‬ ‫החדש‬ ‫בכרך‬ ‫המופיעים‬ ‫מכתבים‬ ‫ממספר‬ ‫וההשמצות‬ ‫הרעש‬ ‫לפני‬ ‫כבר‬ ‫כי‬ ‫ללמוד‬ ‫ניתן‬ "‫החדש‬ ‫ומאמרים‬ ‫אל‬ ‫בעניין‬ ‫מכתב‬ ‫זצוק"ל‬ ‫מרן‬ ‫הפנה‬ ‫כבר‬ ‫הברית‬ ‫בארצות‬ ‫מרן‬ ‫של‬ ‫הרבה‬ ‫ההערכה‬ ‫את‬ ‫לראות‬ ‫ניתן‬ ‫מהמכתבים‬ ‫הח"כים‬ "‫ישראל‬ ‫אגודת‬ - ‫התורה‬ ‫"יהדות‬ ‫של‬ ‫הכנסת‬ ‫לחברי‬ ‫זצוק"ל‬ ‫לעזוב‬ ‫הייתה‬ ‫שדעתו‬ ‫אף‬ ‫שעל‬ ‫כותב‬ ‫אף‬ ‫זצוק"ל‬ ‫רבנו‬ ‫מרן‬ ‫משפחתי‬ ‫"הוואי‬ ‫של‬ ‫תנאי‬ ‫שילוב‬ ‫אי‬ ‫בשל‬ ‫הקואליציה‬ ‫את‬ ‫של‬ ‫הראשון‬ ‫"שהמבחן‬ ‫כלשונו‬ ‫מעיד‬ ‫שלכאורה‬ ‫מה‬ "‫דתי‬ ‫דבר‬ .."‫נכנסנו‬ ‫כן‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫ושלא‬ ..‫נכשל‬ ‫הקואליציוני‬ ‫ההסכם‬ ‫טענת‬ ‫את‬ ‫קיבל‬ ‫הוא‬ ‫בפועל‬ ‫אך‬ ‫הטענות‬ ‫את‬ ‫מאשש‬ ‫שלכאורה‬ ‫כותב‬ ‫הוא‬ ‫וכך‬ ,‫בה‬ ‫בהישארות‬ ‫הנחיצות‬ ‫על‬ ‫הכנסת‬ ‫חברי‬ ‫מכתביו‬ ‫ומאמריו‬
  3. 3. }‫קודש‬ ‫שבת‬ ‫מוסף‬ 12{ :‫הכנסת‬ ‫לחברי‬ ‫במכתב‬ ‫את‬‫לעזוב‬‫שיש‬‫היה‬‫דעתי‬‫על‬‫כי‬‫"האמת‬ .‫נכנסנו‬ ‫כן‬ ‫ע"מ‬ ‫לא‬ ‫כי‬ ,‫מיד‬ ‫הקואליציה‬ ‫לבם‬ ‫אשר‬ ‫העסקנים‬ ‫דברי‬ ‫עלי‬ ‫חזקו‬ ‫אבל‬ ,‫ועומדות‬ ‫התלויות‬ ‫הבנות‬ ‫על‬ ‫כואב‬ ‫לי‬ ‫והוסבר‬ .‫העתידות‬ ‫על‬ ‫גם‬ ‫מה‬ ‫ובמידת‬ ‫משפחתי‬ ‫'הוואי‬ ‫של‬ ‫הבנות‬ ‫כי‬ ‫שהובטח‬ ‫במסגרת‬ ‫כולן‬ ‫ישוחררו‬ ‫באמת‬ '‫דתי‬ ‫פטור‬ ‫לוועדת‬ ‫יוקראו‬ ‫ולא‬ ,‫הישן‬ ‫החוק‬ ‫וגם‬ .‫בבירור‬ ‫צורך‬ ‫שיש‬ ‫יתברר‬ ‫אא"כ‬ ‫אי‬ ‫לאחר‬ ‫וגם‬ .‫לבת‬ ‫ולא‬ ‫לעדים‬ ‫יקראו‬ ‫אז‬ ‫להשיג‬ ‫אפשר‬ ‫יהיה‬ ‫עדיין‬ ‫הוועדה‬ ‫שכנוע‬ ‫לאור‬ .‫עליונה‬ ‫ועדה‬ ‫של‬ ‫בדרג‬ ‫שחרורה‬ ‫אני‬ ‫אמרתי‬ ‫רב‬ ‫והיסוס‬ ‫צער‬ ‫ולאחר‬ ‫זה‬ ‫כל‬ ‫ואל‬ ‫בשב‬ ‫לנהוג‬ ‫לכם‬ ‫להודיע‬ ‫כבד‬ ‫בלב‬ ..."‫במבחן‬ ‫הדברים‬ ‫את‬ ‫ונראה‬ ,‫תעשה‬ ‫את‬ ‫בכאב‬ ‫מגלה‬ ‫זצוק"ל‬ ‫שמרן‬ ‫אלא‬ ‫כאן‬ ‫הייתה‬ ‫כאילו‬ ‫השקריות‬ ‫ההשמצות‬ ‫הופתעתי‬ ‫.."ומה‬ :‫כלשונו‬ ,‫התפשרות‬ ‫על‬ ‫הסכם‬ ‫לידי‬ ‫אתנו‬ ‫באו‬ ‫שכאילו‬ ‫לשמוע‬ ‫לא‬‫אנו‬,‫וח"ו‬,‫הקואליציוני‬‫בהסכם‬‫שינוי‬ ‫שלנו‬ ‫על‬ ‫עומדים‬ ‫והננו‬ ,‫כלום‬ ‫על‬ ‫ויתרנו‬ ‫שנקלעו‬ ‫המצב‬ ‫שלפי‬ ‫אלא‬ ,‫החומר‬ ‫בכל‬ ‫שקשה‬‫מודעים‬‫הננו‬‫הקואליציה‬‫אנשי‬‫בו‬ ‫לעת‬ ‫כלשונו‬ ‫ההסכם‬ ‫את‬ ‫לקיים‬ ‫להם‬ ‫את‬ ‫במפגיע‬ ‫דורשים‬ ‫איננו‬ ‫ולכן‬ .‫הזאת‬ ‫בקיומם‬‫הדברים‬‫את‬‫לראות‬‫וננסה‬,‫קיומו‬ ..."‫הישן‬ ‫החוק‬ ‫במסגרת‬ ‫זו‬ ‫"בהזדמנות‬ :‫זצוק"ל‬ ‫מרן‬ ‫כותב‬ ‫בסיום‬ ‫התמידית‬ ‫מסירותכם‬ ‫על‬ ‫הוקרתי‬ ‫אביע‬ ‫בחוק‬ ‫שעמלו‬ ‫אלו‬ ‫וביחוד‬ ,‫ליאות‬ ‫ללא‬ ‫היהדות‬ ‫מעיקרי‬ ‫הוא‬ ‫אשר‬ ‫הגיוס‬ ‫להוסיף‬ ‫ותזכו‬ ‫הברכות‬ ‫בכל‬ ‫ותתברכו‬ ."‫והדת‬ ‫התורה‬ ‫קרן‬ ‫להרמת‬ ‫פעלים‬ ‫אל‬ ‫מכתב‬ ‫בעניין‬ ‫כתב‬ ‫אף‬ ‫זצוק"ל‬ ‫מרן‬ ‫כי‬ ‫ללמוד‬ ‫ניתן‬ ‫ממנו‬ ‫הקואליציה‬ ‫ראשי‬ ‫הייתה‬ ‫ישראל‬ ‫מגדולי‬ ‫כמה‬ ‫בקרב‬ ‫אף‬ ‫שמעיד‬ ‫מה‬ ‫מהקואליציה‬ ‫לפרוש‬ ‫התביעה‬ ‫שדרש‬ ‫כפי‬ ‫בדיוק‬ ‫תוקן‬ ‫לא‬ ‫החוק‬ ‫אכן‬ ‫כי‬ ‫מול‬‫הקשיים‬‫לאור‬‫אך‬‫הקואליציוני‬‫ההסכם‬ ‫זצוק"ל‬ ‫מרן‬ ‫הסכים‬ ‫בקואליציה‬ ‫השותפים‬ .‫שעה‬ ‫לפי‬ ‫חלקי‬ ‫בהישג‬ ‫להסתפק‬ ‫ההסכם‬ ‫הופר‬ ‫למעשה‬ :‫כותב‬ ‫הוא‬ ‫וכך‬ ‫ממושכות‬ ‫ישיבות‬ ‫לאחר‬ ‫כי‬ .‫מצדכם‬ ‫והיועצים‬ ‫הביטחון‬ ‫משרד‬ ‫אנשי‬ ‫עם‬ ‫כי‬ ‫כולם‬ ‫דעת‬ ‫על‬ ‫סוכם‬ ,‫המשפטיים‬ ‫הנכון‬ ‫התרגום‬ ‫הנו‬ ‫שהוגש‬ ‫כפי‬ ‫החוק‬ ‫תוספות‬ ‫מבלי‬ ,‫הקואליציוני‬ ‫ההסכם‬ ‫של‬ ‫שני‬ ‫וכעת‬ .‫ועדות‬ ‫וללא‬ ‫בהצהרות‬ ,‫להסכם‬ ‫בנגוד‬ ‫ידכם‬ ‫על‬ ‫שונו‬ ‫הדברים‬ ‫עזיבת‬ ‫בעד‬ ‫היו‬ ‫מגדולינו‬ ‫ורבים‬ .‫מיד‬ '‫הקואליצי‬ ‫שכנוע‬‫לאחר‬:‫וכותב‬‫ממשיך‬‫זצוק"ל‬‫מרן‬ ‫בקיום‬ ‫תומכים‬ '‫הקואליצי‬ ‫אנשי‬ ‫רוב‬ ‫כי‬ ‫הפרועה‬ ‫ההסתה‬ ‫בגלל‬ ‫אך‬ ,‫ההסכם‬ ‫מוכנים‬ ‫שאינם‬ ‫חברים‬ ‫כמה‬ ‫נמצאים‬ ‫למעשה‬ ‫כי‬ ‫הבטחה‬ ‫ולאחר‬ ,‫בתלם‬ ‫ללכת‬ ‫שהובטח‬ ‫אלה‬ ‫כל‬ ‫ישוחררו‬ ‫אמנם‬ ‫בקושי‬ ‫הסכימו‬ ,‫להסכם‬ ‫בהתאם‬ ‫שחרורן‬ ‫במבחן‬ ‫ולראות‬ ‫מסקנות‬ ‫להסיק‬ ‫לא‬ .‫המעשי‬ ‫הברית‬ ‫בארצות‬ ‫הרוחות‬ ‫סערת‬ ‫על‬ ‫חוגים‬ ‫אותם‬ ‫של‬ ‫מהתעמולה‬ ‫כתוצאה‬ ‫העת‬ ‫בכתב‬ ‫מדיווח‬ ‫ללמוד‬ ‫ניתן‬ ‫בארץ‬ ‫ישראל‬‫מארץ‬‫המחאה‬‫את‬‫המביא‬"‫"הפרדס‬ ‫לב‬ ‫לשים‬ ‫יש‬ "‫והוויתור‬ ‫"ההתפשרות‬ ‫על‬ ‫לציין‬‫יש‬,‫מאד‬‫המוכרות‬‫ההפחדה‬‫לשיטות‬ ‫נוספה‬ ‫גורמים‬ ‫אותם‬ ‫מצד‬ ‫המחאות‬ ‫שלצד‬ ‫על‬ ‫חב"ד‬ ‫אנשי‬ ‫של‬ ‫קבועה‬ ‫ביקורת‬ ‫גם‬ ‫ידם‬ ‫על‬ ‫שנתבע‬ "‫יהודי‬ ‫"מיהו‬ ‫נושא‬ ‫הזנחת‬ :"‫"הפרדס‬‫מדווח‬‫וכך‬,‫לכל‬‫קודמת‬‫כתביעה‬ ‫שיותר‬ ‫בעיתונות‬ ‫שנמסרו‬ ‫..הידיעות‬ ,‫להתגייס‬ ‫עומדות‬ ‫בנות‬ ‫מאות‬ ‫משבע‬ ‫באופן‬‫וגם‬,‫גיוס‬‫צו‬‫קיבלו‬‫כבר‬‫מהן‬‫ורבות‬ ‫במעשר‬ ‫חייבים‬ ‫אברכים‬ ‫רחוקים‬ ‫לקירוב‬ ‫זמן‬ ‫למעורבות‬‫מתייחס‬‫נרחב‬‫פרק‬ ‫קירוב‬‫בפעולות‬‫זצוק"ל‬‫מרן‬‫של‬ "‫אבות‬ ‫"מורשת‬ ‫של‬ ‫רחוקים‬ ‫המכתבים‬ ‫באחד‬ "‫לאחים‬ ‫ו"לב‬ ‫בפשטות‬ ‫זצוק"ל‬ ‫מרן‬ ‫כותב‬ ‫בהקדמת‬ ‫כבר‬ ‫שמופיע‬ ‫חידוש‬ ‫זצוק"ל‬ ‫שקופ‬ ‫הגר"ש‬ ‫מרן‬ ."‫יושר‬ ‫ב"שערי‬ ‫שחייבים‬ ‫שכמו‬ ‫נא‬ ‫"דעו‬ ‫חייבים‬ ‫כך‬ – ‫כספים‬ ‫במעשר‬ ‫חיזוק‬ ‫למען‬ ‫זמן‬ ‫במעשר‬ ‫אנו‬ ‫לומדי‬ ‫ילדים‬ ‫להרבות‬ ‫התורה‬ ‫בכך‬ '‫ד‬ ‫בדרך‬ ‫ומתנהגים‬ ‫תורה‬ ‫למעלה‬ ‫זכויות‬ ‫גונזים‬ ‫אנו‬ ‫מבזבזים‬ ‫שאחרים‬ ‫בעוד‬ ..."‫אוצרות‬ ‫כפי‬ ,‫מבקש‬ ‫אני‬ ‫..ולזה‬ ‫בזה‬ ‫העוסקים‬ ‫לי‬ ‫שמסרו‬ ‫שהאברכים‬ ,‫מאוחר‬ ‫לא‬ ‫שעוד‬ ‫אחדות‬ ‫שעות‬ ‫מזמנם‬ ‫יקדישו‬ ‫לעסוק‬ ,‫להם‬ ‫שנוח‬ ‫מתי‬ ‫לישיבות‬ ‫ילדים‬ ‫ברישום‬ ‫לנסוע‬ ,‫ולמתיבתות‬ ‫קטנות‬ ‫שידריכו‬ ‫כפי‬ ‫מושב‬ ‫באיזה‬ ,‫בזה‬‫המנוסים‬‫העסקנים‬‫אותם‬ ‫שום‬ ‫בלי‬ ‫היא‬ ‫חיובית‬ ‫ומצוה‬ ‫ובזמן‬ ,‫ותירוצים‬ ‫אמתלאות‬ ‫ביטול‬ ‫שום‬ ‫יוגרם‬ ‫לא‬ ‫החופש‬ ...‫זה‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫תורה‬
  4. 4. 13 ‫נמצאות‬‫הבנות‬‫הלוא‬‫זמני‬‫דיחוי‬‫שיקבלו‬ ‫תקבלנה‬ ‫לא‬ ‫שמא‬ ‫פחד‬ ‫במצב‬ ‫תמיד‬ ‫חלק‬‫מטעם‬‫הובעה‬‫וכן‬.‫דחייתן‬‫על‬‫אישור‬ :‫מחאה‬ ‫בא"י‬ ‫החרדית‬ ‫מהיהדות‬ ‫חשוב‬ ‫מרוצה‬ ‫להיות‬ ‫והוויתור‬ ‫ההתפשרות‬ .‫לבנות‬ ‫מלא‬ ‫פטור‬ ‫נתינת‬ ‫ואי‬ ‫מדיחוי‬ ‫התאחדות‬ ‫מחוגי‬ ‫רבים‬ ‫שרבנים‬ ‫לאחר‬ ,‫תורה‬ ‫וגדולי‬ ‫מובהקים‬ ‫רבנים‬ ,‫הרבנים‬ ‫משה‬ ‫רבי‬ ‫הגאון‬ ‫אל‬ ‫אישי‬ ‫באופן‬ ‫פנו‬ ‫אגודת‬ ‫של‬ ‫נשיא‬ ‫בתור‬ ,‫פיינשטיין‬ ‫מועצת‬ ‫ראשי‬ ‫עם‬ ‫שיתקשר‬ ,‫הרבנים‬ ‫התורה‬ ‫"יהדות‬ ‫שבשמה‬ – ‫תורה‬ ‫גדולי‬ ‫מהם‬ ‫ולהיוודע‬ ,‫דוגלת‬ "‫ישראל‬ ‫אגודת‬ - ‫אנשי‬ ‫בהודעת‬ ‫להאמין‬ ‫ולא‬ ,‫ישיר‬ ‫באופן‬ ‫בת‬ ‫שאף‬ ‫הדבר‬ ‫אמת‬ ‫אם‬ ,‫הפוליטיקה‬ ‫צו‬ ‫קיבלו‬ ‫לא‬ ‫הבנות‬ ‫וכל‬ ‫גויסה‬ ‫לא‬ ‫דתית‬ ‫זמן‬ ‫כל‬ ‫להן‬ ‫נשקפת‬ ‫סכנה‬ ‫אין‬ ‫ואם‬ ,‫גיוס‬ ‫דיחוי‬ ‫כל‬ ‫לפיה‬ ,‫פטור‬ ‫מקבלות‬ ‫לא‬ ‫שהן‬ ‫להשתיק‬‫כדי‬‫עיניים‬‫לאחיזת‬‫משמש‬‫נוסף‬ .‫החרדית‬ ‫ביהדות‬ ‫שקמה‬ ‫הסערה‬ ‫אגודת‬‫עמדת‬‫את‬"‫"הפרדס‬‫מביא‬‫בהמשך‬ ‫החוק‬ ‫השתלשלות‬ ‫את‬ ‫המגוללת‬ ‫ישראל‬ ‫"מאז‬ :‫דבר‬ ‫של‬ ‫סיכומו‬ ‫לתיקונו‬ ‫והשלבים‬ ‫אחת‬‫בת‬‫אף‬‫גויסה‬‫לא‬,‫הקואליציה‬‫הקמת‬ .‫להתגייס‬‫וסירבה‬‫דתית‬‫שהיא‬‫שהצהירה‬ ‫ויוגש‬ ‫ומסתיים‬ ‫הולך‬ ‫לחוק‬ ‫תיקון‬ ‫ניסוח‬ ‫ומקווים‬ ‫הקרובים‬ ‫בימים‬ ‫לממשלה‬ ‫יתקבל‬ ,‫שניתן‬ ‫הדיחוי‬ ‫זמן‬ ‫שבמשך‬ ".‫החוק‬ ‫שנשלח‬ ‫המברק‬ ‫נוסח‬ ‫את‬ ‫מפרסם‬ ‫הפרדס‬ ‫מרן‬ ‫אל‬ ‫זצוק"ל‬ ‫פיינשטיין‬ ‫הגר"מ‬ ‫ממרן‬ ‫ה"בית‬ ‫בעל‬ ‫האדמו"ר‬ ‫וכ"ק‬ ‫זצוק"ל‬ ‫רבינו‬ ‫זצוק"ל‬ ‫מגור‬ "‫ישראל‬ ‫שמות‬ '‫ד‬ ‫יום‬ ,‫ב"ה‬ ‫הרבנים‬ ‫מהתאחדות‬ ‫חשובים‬ ‫רבנים‬ ‫בענין‬ ‫המצב‬ ‫על‬ ‫מתריעים‬ ‫אצלי‬ ‫שביקרו‬ ‫על‬ ‫מתרעמים‬ ‫רבים‬ ‫רבנים‬ .‫בנות‬ ‫גיוס‬ '‫והעתיד‬‫העבר‬‫'על‬‫מחאה‬‫בקדשים‬‫מום‬‫המטילים‬ "‫התורה‬‫"דגל‬‫בנציגי‬‫והשתלחות‬‫בפגיעה‬ ‫וביסס‬ ‫וחיזק‬ ‫דרבנן‬ ‫שלוחי‬ ‫לימין‬ ‫עמד‬ ‫זצוק"ל‬ ‫מרן‬ ‫הנהגת‬ ‫שנות‬ ‫אורך‬ ‫לכל‬ "‫החדש‬ ‫ומאמרים‬ ‫ב"מכתבים‬ ‫המתפרסמים‬ ‫רבים‬ ‫מכתבים‬ ,‫בצבור‬ ‫מעמדם‬ ‫את‬ ‫אחד‬ ‫מכתב‬ ‫והנה‬ ‫המשטינים‬ ‫מול‬ ‫הצבור‬ ‫נציגי‬ ‫של‬ ‫כבודם‬ ‫על‬ ‫בעמידה‬ ‫עוסקים‬ :‫זצוק"ל‬ ‫מרן‬ ‫כותב‬ ‫בו‬ ‫תשנ"ב‬ ‫משפטים‬ ‫מפרשת‬ ,‫בכלל‬ ‫ודרכה‬ ‫התורה‬ ‫נאמני‬ ‫ציבור‬ ‫אל‬ ‫לפנות‬ ‫השעה‬ ‫וצו‬ ‫חובת‬ ‫.."ראיתי‬ ‫התורה‬ ‫דגל‬ ‫ונושאי‬ ‫ביהמ"ד‬ ‫ספסלי‬ ‫חובשי‬ - ‫בפרט‬ ‫התורה‬ ‫בני‬ ‫ולציבור‬ ‫והוצאת‬ ‫רכילות‬ ,‫ומדון‬ ‫מריב‬ ‫ומוחלט‬ ‫גמור‬ ‫ריחוק‬ ‫להתרחק‬ ,‫ברמה‬ ‫והאמונה‬ ‫כשנוטלים‬‫פשע‬‫על‬‫חטא‬‫המוסיפים‬,‫שם‬‫בעילום‬‫כרוזים‬‫הופצו‬‫..לאחרונה‬.‫דיבה‬ ‫ובשם‬ ,"‫התורה‬ ‫דגל‬ ‫נאמני‬ ‫תורה‬ ‫בני‬ ‫ציבור‬ ‫"בשם‬ ‫וחותמים‬ ‫השם‬ ‫את‬ ‫לעצמם‬ ‫תורה‬ ‫בנאמני‬ ‫ומעליבים‬ ‫פוגעים‬ ,‫בקדשים‬ ‫מום‬ ‫מטילים‬ - ‫הזה‬ ‫לכולנו‬ ‫היקר‬ .‫הלכה‬‫זו‬'‫ה‬‫לדבר‬‫מאוד‬‫וחרדים‬,‫שבקדושה‬‫דבר‬‫לכל‬‫בלו"נ‬‫המסורים‬,‫אמיתיים‬ ‫מקומה‬ ‫יכירנה‬ ‫לא‬ ‫אשר‬ ‫הפסולה‬ ‫מהדרך‬ ‫רוחי‬ ‫מורת‬ ‫מביע‬ ‫אני‬ ‫...ובזאת‬ ‫ידיהן‬ ‫ירפו‬ ‫ולא‬ ‫ייפגעו‬ ‫שלא‬ ‫ידידי‬ ‫את‬ ‫ומברך‬ ‫בזאת‬ ‫אני‬ ‫ומחזק‬ .‫במחנינו‬ ,‫תפארתם‬ ‫תהיה‬ ‫זו‬ ‫דרך‬ ‫על‬ ‫לא‬ ‫ואשר‬ ,‫רעה‬ ‫דיבה‬ ‫מוציאי‬ ‫בגלל‬ ‫ח"ו‬ ‫הנאמנות‬ .‫עוותו‬ ‫אשר‬ ‫את‬ ‫ולתקן‬ ‫בתשובה‬ ‫לחזור‬ ‫שיזכו‬ ‫תפילה‬ ‫והנני‬ – ‫העתיד‬ ‫ועל‬ ,‫בעבר‬ ‫הכרוזים‬ ‫על‬ ‫נמרצת‬ ‫מחאה‬ ,‫זה‬ ‫דעת‬ ‫בגילוי‬ ‫רואה‬ ‫ואני‬ ‫ואנא‬ .‫ח"ו‬ ‫ערלות‬ ‫אוזניים‬ ‫על‬ ‫יפלו‬ ‫דליבא‬ ‫מעומקא‬ ‫היוצאים‬ ‫דברינו‬ ‫ח"ו‬ ‫אם‬ .‫קדוש‬ ‫מחנינו‬ ‫והיה‬ ,‫אהבו‬ ‫והשלום‬ ‫והאמת‬ ,‫נפשותיכם‬ ‫על‬ ‫חוסו‬ ,‫יקרים‬ ‫אחים‬ ‫מתוך‬ ‫בבחירות‬ ‫מצביעים‬ ‫שלא‬ ‫אלו‬ ‫על‬ ‫זצוק"ל‬ ‫מרן‬ ‫כותב‬ ‫אחרת‬ ‫בהזדמנות‬ :‫דרבנן‬ ‫שלוחי‬ ‫על‬ ‫טענות‬ ‫משמוע‬‫אזני‬‫שקלטה‬‫מה‬‫על‬‫צערי‬‫להביע‬‫הקצרים‬‫אלו‬‫בדברי‬‫בזה‬‫באתי‬‫.."הנני‬ '‫גלוי‬‫קנאה‬‫ומתוך‬‫לנגח‬‫רק‬‫כוונתם‬‫וכל‬,‫יסוד‬‫להם‬‫אין‬‫אשר‬,‫שקר‬‫דברי‬,‫בלע‬‫דברי‬ ‫דרבנן‬ ‫שלוחי‬ ‫ואתם‬ .‫רבה‬ ‫ויגיעה‬ ‫עמל‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫שמשיגים‬ ‫מה‬ ,‫הטוב‬ ‫את‬ ‫לקלקל‬ ‫ולתקן‬ ,‫האפשרות‬ ‫כפי‬ ‫בפרץ‬ ‫לעמוד‬ '‫ה‬ ‫לדבר‬ ‫החרדים‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫שנבחרתם‬ ,‫אתם‬ ,‫הדין‬‫את‬‫ליתן‬‫עתידים‬-‫הפורשים‬‫אלו‬‫כל‬‫כי‬‫ספק‬‫של‬‫צל‬‫לי‬‫ואין‬,‫שאפשר‬‫במה‬ ...‫בהכנסת‬ ‫יותר‬ ‫דת‬ ‫אנשי‬ ‫היו‬ ‫אם‬ ‫גדולה‬ ‫יותר‬ ‫השפעה‬ ‫להיות‬ ‫יכול‬ '‫שהי‬ ‫בטח‬ ‫כי‬ ...‫זאת‬ ‫בצורה‬ ‫להתנהג‬ ‫בדורנו‬ ‫אין‬ ‫'בתחבולות‬ ‫של‬ ‫בדרך‬ ‫תמיד‬ ‫הייתה‬ ‫ברית‬ ‫מרשיעי‬ ‫מול‬ ‫במאבקים‬ ‫ההשתדלות‬ ‫ההפגנות‬‫מדרך‬‫סלד‬‫זצוק"ל‬‫מרן‬,‫מאידך‬‫לקירוב‬‫וניסיונות‬,‫מחד‬'‫מלחמה‬‫תעשה‬ .‫השלטון‬ ‫מול‬ ‫הציבורית‬ ‫העסקנות‬ ‫הנהגת‬ ‫עוצבה‬ ‫ולאורו‬ ,‫ברשעים‬ ‫וההתגרות‬ ‫הפסוק‬ ‫מול‬ ‫גם‬ ,‫המידה‬ ‫אמות‬ ‫את‬ ‫זצוק"ל‬ ‫מרן‬ ‫קובע‬ ‫החדש‬ ‫בספר‬ ‫המופיע‬ ‫במכתב‬ ‫ההפגנות‬‫האלימות‬‫מצדדי‬‫בקרב‬‫הרווח‬"‫לי‬‫היו‬‫לאויבים‬‫שנאתים‬‫שנאה‬‫"תכלית‬ ‫..כמובן‬:‫זאת‬‫בצורה‬‫להתנהג‬‫בדורנו‬‫בידינו‬‫אין‬‫כי‬‫זצוק"ל‬‫מרן‬‫כותב‬=‫וההתגרות‬ ‫שנאה‬ ‫"תכלית‬ )‫כב‬ ,‫קלט‬ ‫(תהילים‬ ‫בהם‬ ‫שנאמר‬ ‫מאלו‬ ‫חוץ‬ ‫נאמר‬ ‫זה‬ ‫שכל‬ ,‫זאת‬ ‫בצורה‬ ‫להתנהג‬ ‫בידינו‬ ‫בדורנו‬ ‫אין‬ ‫כי‬ ‫אם‬ ,"‫לי‬ '‫הי‬ ‫לאויבים‬ ‫שנאתים‬ ‫והריחוק‬ ‫הפילוג‬ ‫ודאי‬ ‫אבל‬ ,‫זו‬ ‫בצורה‬ ‫בהתנהגות‬ ‫בהם‬ ‫יוצא‬ ‫התועלת‬ ‫אין‬ ‫וגם‬ ‫המתפלגים‬ ‫הם‬ ‫הלא‬ ‫כי‬ ,‫הוא‬ ‫בנו‬ ‫לא‬ ‫כי‬ ‫ובפרט‬ ,‫היא‬ ‫נחוצה‬ – ‫המתאימה‬ ‫בצורה‬ ".‫האשם‬ ‫בנו‬ ‫ולא‬ ,‫הציבור‬ ‫ומדרכי‬ ‫התורה‬ ‫מדרך‬ ‫והמתפרדים‬ ‫נפרדת‬ ‫רשימה‬ ‫לעשות‬ ‫אין‬ ‫ולהציג‬ ‫להתאגד‬ ‫הזכות‬ ‫את‬ ‫יש‬ ‫אחד‬ ‫שלכל‬ ‫הייתה‬ ‫זצוק"ל‬ ‫מרן‬ ‫שדעת‬ ‫אף‬ ‫על‬ ‫הצבור‬‫בהנהגת‬‫בפגיעה‬‫מדובר‬‫וכאשר‬‫הפקר‬‫איננה‬‫זו‬‫זכות‬‫אבל‬‫לבחירות‬‫רשימה‬ :‫דלהלן‬ ‫המכתב‬ ‫שיעיד‬ ‫כפי‬ ‫כך‬ ‫לעשות‬ ‫שאסור‬ ‫הורה‬ ‫שאין‬ ‫ובדעתי‬ ,...‫ל‬ ‫נפרדת‬ ‫רשימה‬ ‫לעשות‬ ‫שבדעתו‬ ‫שמעתי‬ ‫כאשר‬ ‫.."הנה‬ ‫ואם‬,‫גדול‬‫השם‬‫חילול‬‫זה‬‫ובודאי‬...‫של‬‫להרשימה‬‫הפסד‬‫יגרום‬‫זה‬‫כי‬‫כן‬‫לעשות‬ ‫הישרה‬ ‫דרך‬ ‫..וזה‬ .‫ונימוקי‬ ‫טעמי‬ ‫לו‬ ‫אסביר‬ ‫אני‬ - ‫פה‬ ‫אל‬ ‫פה‬ ‫אתי‬ ‫לדבר‬ ‫רוצה‬ ‫הישרה‬‫לא‬‫בדרך‬‫והולכין‬‫שכתבנו‬‫במה‬‫בזה‬‫מתחשבים‬‫אין‬‫ואם‬,‫לילך‬‫לו‬‫שיש‬ ‫ונוגע‬ ,‫פרטי‬ ‫איש‬ ‫לא‬ ‫הוא‬ ‫כבודו‬ ‫סוף‬ ‫כל‬ ‫סוף‬ ‫כי‬ ,‫הצלחה‬ ‫להיות‬ ‫יוכל‬ ‫לא‬ - .."‫והישיבות‬ ‫תורה‬ ‫בני‬ ‫לציבור‬
  5. 5. }‫קודש‬ ‫שבת‬ ‫מוסף‬ 14{ ‫בשם‬.‫לנו‬‫ברור‬‫לא‬‫האמיתי‬‫המצב‬.‫נדחתה‬‫גיור‬‫ששאלת‬ ‫תורתו‬ ‫לכבוד‬ ‫בזה‬ ‫פונה‬ ‫אני‬ ‫הרבנים‬ ‫אגודת‬ ‫חברי‬ ‫כל‬ .‫הנכון‬ ‫באורו‬ ‫המצב‬ ‫על‬ ‫ולהעמידני‬ ‫טרחתו‬ ‫על‬ ‫שימחול‬ ‫הרמה‬ ‫תשובתו‬ ‫על‬ ‫המחכה‬ ‫והדר"ש‬ ‫רבה‬ ‫תודה‬ ‫פיינשטיין‬ ‫משה‬ ‫ארוך‬ ‫במכתב‬ ‫זצוק"ל‬ ‫מרן‬ ‫רבנו‬ ‫השיב‬ ‫זה‬ ‫למכתב‬ ‫במענה‬ ‫הגיוס‬ ‫לחוק‬ ‫התיקון‬ ‫נגד‬ ‫הטענות‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫המזים‬ ‫ומנומק‬ :‫לשונו‬ ‫וזה‬ ‫תשל"ח‬ ‫טבת‬ ‫י"ז‬ ,'‫ג‬ ‫יום‬ ‫והדרו‬‫ישראל‬‫פאר‬‫התורה‬‫שר‬‫עוזינו‬‫גאון‬‫ידידי‬‫למע"כ‬ ‫שליט"א‬ ‫פיינשטיין‬ ‫משה‬ ‫מוהר"ר‬ '‫שיחי‬ ‫המשפחה‬ ‫ולכל‬ ‫לו‬ ‫ירח‬ ‫בלי‬ ‫עד‬ ‫מרובה‬ ‫וברכה‬ '‫שלו‬ .‫להשיבו‬ ‫והנני‬ ‫מכתבו‬ ‫הגיעני‬ ‫תמול‬ ,‫בזה‬ ‫ומתעסקים‬ ‫עלי‬ ‫הנאמנים‬ ‫מאנשים‬ ‫לי‬ ‫שידוע‬ ‫כפי‬ ‫בבית‬ ‫לוקחין‬ ‫ולא‬ ‫מענשין‬ ‫אין‬ ‫הכלל‬ ‫מן‬ ‫יוצאת‬ ‫שבלי‬ ‫איזה‬ ‫יש‬ ‫ואם‬ .‫דתית‬ ‫שהיא‬ ‫המצהירה‬ ‫בת‬ ‫שום‬ ‫הסוהר‬ ,‫אותה‬‫משחררין‬‫השתדלות‬‫אחרי‬‫תיכף‬–‫שאסרו‬‫מקרה‬ ‫כמה‬ ‫אחרי‬ ‫שצריכות‬ ‫הודעות‬ ‫הבחורות‬ ‫שמקבלות‬ ‫ומה‬ ‫החדשים‬ ‫שבמשך‬ ‫דיחוי‬ ‫זהו‬ ,‫להיפך‬ ,‫להתייצב‬ ‫חדשים‬ ‫משוחררות‬ ‫תהיינה‬ ‫ואז‬ ‫שפטורות‬ ‫החוק‬ ‫יתוקן‬ ‫האלו‬ ‫שחקקו‬ ‫חוקם‬ ‫לפי‬ ,‫החוק‬ ‫יתוקן‬ ‫שלא‬ ‫זמן‬ ‫כל‬ ‫אבל‬ .‫לגמרי‬ ‫שר‬‫של‬‫היחס‬‫כלל‬‫ובדרך‬,‫לגמרי‬‫פטור‬‫שיקבלו‬‫אפשר‬‫אי‬ .‫טוב‬ ‫הוא‬ ‫זה‬ ‫בענין‬ ‫הבטחון‬ ‫עיני‬ ‫כי‬ ‫שלימה‬ ‫רפואה‬ ‫לו‬ ‫ישלח‬ '‫שה‬ ‫מתפלל‬ ‫...ואני‬ ‫כל‬ ‫בשלום‬ ‫דורש‬ ‫ואני‬ .‫שליט"א‬ ‫הדר"ג‬ ‫על‬ ‫ישראל‬ ‫כל‬ .‫הציבור‬ ‫עניני‬ ‫בכל‬ ‫עמו‬ ‫המסתופפים‬ ‫עוז‬ ‫ידידו‬ ‫ומוקירו‬ ‫המכבדו‬ ‫מנאי‬ ‫שך‬ ‫מן‬ ‫מנחם‬ ‫אלעזר‬ ‫השואלים‬ ‫לכל‬ ‫שהשבתי‬ ‫מה‬ ‫את‬ ‫כאן‬ ‫מצרף‬ ‫והנני‬ .‫נ.ב‬ ‫ובלבול‬ ‫טשטוש‬ ‫הרבה‬ ‫כי‬ ,‫הכללי‬ ‫המצב‬ ‫בעניין‬ ‫אותי‬ ...‫בזמננו‬ ‫שורר‬ ‫הדעת‬ ‫זצוק"ל‬ ‫שך‬ ‫הגראמ"מ‬ ‫מרן‬ ‫רבנו‬ ‫של‬ ‫למכתבו‬ ‫בתגובה‬ ‫רבי‬ ‫הגאון‬ ‫ממרן‬ ‫הבהרה‬ ‫מכתב‬ "‫הרבנים‬ ‫"אגודת‬ ‫פרסמה‬ ‫ההשמצות‬ ‫על‬ ‫ללמוד‬ ‫ניתן‬ ‫ממנו‬ ‫זצוק"ל‬ ‫פיינשטיין‬ ‫משה‬ .‫הגיוס‬ ‫לחוק‬ ‫התיקון‬ ‫נגד‬ ‫ישראל‬ ‫מארץ‬ ‫שהגיעו‬ ‫גדולים‬ ‫רבנים‬ ‫אצלי‬ ‫היו‬ ‫וגם‬ ‫שנפוצו‬ ‫השמועות‬ ‫בדבר‬ ‫מגייסין‬ ‫שעדיין‬ ‫איך‬ ‫כאלו‬ ‫שמועות‬ ‫שקבלו‬ ‫וחשובים‬ ‫ראש‬ ‫הבטחת‬ ‫אחרי‬ ,‫ישראל‬ ‫בארץ‬ ‫דתיות‬ ‫בנות‬ ‫הרבה‬ ‫יגויסו‬ ‫שלא‬ ‫האגודה‬ ‫לחברי‬ ‫בגין‬ ‫מנחם‬ ‫מר‬ ‫הממשלה‬ ‫נתווספה‬ ‫ולבסוף‬ ,‫דת‬ ‫שומרת‬ ‫שהיא‬ ‫האומרת‬ ‫בת‬ ‫שום‬ ‫שיהיו‬ ‫צו‬ ‫קבלו‬ ‫בנות‬ ‫מאות‬ ‫משבע‬ ‫שיותר‬ ‫שמועה‬ ‫מגור‬ ‫לאדמו"ר‬ ‫מזה‬ ‫שאכתוב‬ ‫אמרתי‬ .‫לגיוס‬ ‫נכונות‬ ‫איש‬ ‫שהוא‬ ‫שליט"א‬ ‫שך‬ ‫הרא"מ‬ ‫ולהגאון‬ ‫שליט"א‬ ‫התשובה‬ ‫קצת‬ ‫נתאחרה‬ ‫וכאשר‬ .‫שמים‬ ‫וירא‬ ‫נאמן‬ ‫מתחילה‬ ,‫תשובה‬ ‫קבלתי‬ ‫והנה‬ ,‫טעלעגרמה‬ ‫נתתי‬ ‫שמעיד‬ ‫טבת‬ ‫מי"ז‬ ‫מכתבו‬ ‫קבלתי‬ ‫והיום‬ ‫בטעלגעראמס‬ ‫ולא‬ ‫מענישים‬ ‫אין‬ ‫הכלל‬ ‫מן‬ ‫יוצאת‬ ‫שבאין‬ ‫לו‬ ‫שידוע‬ .‫דתית‬ ‫שהיא‬ ‫המצהירה‬ ‫בת‬ ‫שום‬ ‫הסוהר‬ ‫בבית‬ ‫לוקחים‬ ‫השתדלות‬ ‫אחר‬ ‫תיכף‬ ,‫שאסרו‬ ‫מקרה‬ ‫איזה‬ ‫יש‬ ‫ואם‬ ‫הודעות‬ ‫הבחורות‬ ‫שמקבלות‬ ‫ומה‬ .‫אותה‬ ‫משחררין‬ ‫זו‬ ,‫להיפך‬ ,‫להתייצב‬ ‫חדשים‬ ‫כמה‬ ‫אחרי‬ ‫שצריכות‬ ‫ודאי‬ ‫אשר‬ ...‫החוק‬ ‫יתוקן‬ ‫אלו‬ ‫חדשים‬ ‫שבמשך‬ ‫דיחוי‬ .‫הם‬ ‫שליט"א‬ ‫שך‬ ‫והגראמ"מ‬ ‫שליט"א‬ ‫מגור‬ ‫האדמו"ר‬ ‫והשי"ת‬ ,‫באמת‬ ‫הוא‬ ‫שכן‬ ‫ישראל‬ ‫ולכל‬ ‫לנו‬ ‫נאמנים‬ .‫בקרוב‬ ‫צדקנו‬ ‫משיח‬ ‫את‬ ‫לנו‬ ‫וישלח‬ ‫יעזרנו‬ ‫פיינשטיין‬ ‫משה‬ ‫המחלוקת‬ ‫התגלעות‬ ‫על‬ ‫והכאב‬ ‫השלום‬ ‫בקשת‬ ‫התארגנות‬ ‫של‬ ‫הציבורית‬ ‫דמותה‬ ‫עוצבה‬ ‫בה‬ ‫התקופה‬ ‫להביא‬ ‫הצורך‬ ‫את‬ ‫יצרה‬ ,‫השואה‬ ‫לאחר‬ ‫החרדית‬ ‫היהדות‬ ‫בידי‬ ‫עלה‬ ‫הדברים‬ ‫בירור‬ ‫במהלך‬ ,‫בירור‬ ‫לידי‬ ‫דברים‬ ,‫ולהיפך‬ ‫לרודף‬ ‫הנרדף‬ ‫את‬ ‫להפוך‬ ‫מסוימים‬ ‫גורמים‬ ‫עלילת‬ ‫הינם‬ ‫שהדברים‬ ‫ליבו‬ ‫בנהמת‬ ‫זעק‬ ‫זצוק"ל‬ ‫מרן‬ ‫לכך‬ ‫לשוות‬ ‫שניסו‬ ‫היות‬ ‫לו‬ ‫כאב‬ ‫הדבר‬ ‫במיוחד‬ ,‫שווא‬ ‫מרן‬ ,‫לזרא‬ ‫לו‬ ‫שהיה‬ ‫דבר‬ ‫ומתנגדים‬ ‫חסידים‬ ‫מחלוקת‬ ‫ההיפך‬ ‫היה‬ ‫שהדבר‬ ‫במיוחד‬ ‫מאד‬ ‫הדברים‬ ‫את‬ ‫כאב‬ ‫זצוק"ל‬ ‫טענת‬‫שלהשרשת‬‫להדגיש‬‫המקום‬‫כאן‬.‫מהמציאות‬‫הגמור‬ ‫מטעים‬ ‫טועים‬ ‫אותם‬ ‫בקרב‬ ‫גם‬ ‫אחיזה‬ ‫ישנה‬ ‫המעלילים‬ ‫מהווים‬ ‫ובכך‬ "‫כ"מורשת‬ ‫זאת‬ ‫להציג‬ ‫המנסים‬ ‫ותועים‬ ‫מכולם‬‫הגדול‬‫אולי‬‫גדול‬‫אדם‬‫כאן‬‫יושב‬ ‫כל‬‫נהו‬‫ואחריו‬‫המחנה‬‫בראש‬‫עמד‬‫זצוק"ל‬‫מרן‬ ‫עצמו‬‫העמיד‬‫לא‬‫בעצמו‬‫זצוק"ל‬‫מרן‬‫אבל‬,‫העם‬ ‫שאר‬ ‫בדעת‬ ‫דעתו‬ ‫את‬ ‫תלה‬ ‫אלא‬ ‫כיחיד‬ ‫מעולם‬ ‫מתוך‬ ‫החדש‬ ‫בספר‬ ‫שמובא‬ ‫כפי‬ ,‫התורה‬ ‫גדולי‬ :‫זצוק"ל‬ ‫מרן‬ ‫דברי‬ ‫חכמים‬‫תלמידי‬,‫ישראל‬‫גדולי‬‫כאן‬‫..."יושבים‬ ‫לדבר‬ ‫אליהם‬ ‫נטפל‬ ‫רק‬ ‫ואני‬ ,‫וגאונים‬ ‫גדולים‬ ‫שר‬ ‫מרן‬ ‫(ה"ה‬ ‫גדול‬ ‫אדם‬ ‫כאן‬ ‫יושב‬ .‫מצווה‬ .‫א‬ ‫שליט"א‬ ‫קנייבסקי‬ ‫חיים‬ ‫רבי‬ ‫הגאון‬ ‫התורה‬ ‫בהלכה‬ ‫בעולם‬ ‫שיש‬ ‫ביותר‬ ‫הגדול‬ ‫אולי‬ ) .‫א‬ ‫"איזהו‬ :)‫ע"א‬ ‫קיד‬ ‫(שבת‬ ‫ז"ל‬ ‫כאמרם‬ ,‫דבר‬ ‫ובכל‬ ‫בכל‬ ‫הלכה‬ ‫דבר‬ ‫אותו‬ ‫ששואלים‬ ?‫חכם‬ ‫תלמיד‬ !‫בפניו‬ ‫להמון‬ ‫שיהיה‬ ‫ארץ‬ ‫דרך‬ ."‫ואומרה‬ ‫מקום‬ ‫בישיבה‬ ,‫גדול‬ ‫ישיבה‬ ‫ראש‬ ‫עוד‬ ‫אתנו‬ ‫יושב‬ ‫הגאון‬ ‫ה"ה‬ ( ‫חברון‬ ‫ישיבת‬ ,‫ביותר‬ ‫הגדולה‬ )‫א‬ .‫א‬ ‫זצוק"ל‬ ‫ברוידא‬ ‫זיסל‬ ‫שמחה‬ ‫רבי‬ ‫הגדול‬ ‫לשמוע‬ ‫מחויבים‬ ‫וכולנו‬ ,‫ישיבות‬ ‫ראשי‬ ‫ועוד‬ !‫לדבריהם‬
  6. 6. 15 ‫מחלוקת‬ ‫הנהגת‬ ‫של‬ ‫עלילה‬ ‫אותה‬ ‫בידי‬ ‫למפרע‬ ‫שרת‬ ‫כלי‬ ‫של‬‫שנים‬‫שעשרות‬‫נכפה‬‫צעד‬‫בה‬‫ראה‬‫זצוק"ל‬‫שמרן‬‫בעוד‬ .‫לה‬ ‫קדמו‬ ‫וויתור‬ ‫הבלגה‬ ‫גדולי‬‫ממועצת‬‫פרש‬‫זצוק"ל‬‫מרן‬‫כאשר‬‫תשל"ג‬‫בשנת‬‫כבר‬ ‫שהתנגד‬ ‫זצוק"ל‬ ‫הסטייפלער‬ ‫מרן‬ ‫של‬ ‫כבודו‬ ‫משום‬ ‫התורה‬ ‫המחלוקת‬‫תגלוש‬‫שלא‬‫זצוק"ל‬‫מרן‬‫דאג‬,‫פא"י‬‫של‬‫לצירופה‬ ‫במכתבים‬ ,‫הברית‬ ‫ולארצות‬ ‫לאירופה‬ ‫ובמיוחד‬ ‫לצבור‬ ‫מתאריך‬ ‫במכתב‬ "‫החדש‬ – ‫ומאמרים‬ ‫ב"מכתבים‬ ‫שמובאים‬ ‫פא"י‬ ‫צורפה‬ ‫בהם‬ ‫הבחירות‬ ‫לקראת‬ ‫תשל"ג‬ ‫אלול‬ ‫כ"ד‬ ‫כי‬‫להודיעו‬‫הנני‬‫מכתבו‬‫על‬‫"בתשובה‬:‫זצוק"ל‬‫מרן‬‫כותב‬ ‫בני‬ ‫שרוב‬ ‫וכנראה‬ ‫בהבחירות‬ ‫אשתתף‬ ‫לא‬ ‫בעצמי‬ ‫אני‬ ‫מזה‬ ‫לעשות‬ ‫אין‬ ‫אבל‬ ‫בהבחירות‬ ‫ישתתפו‬ ‫לא‬ ‫התורה‬ ‫התורה‬ ‫ב"יהדות‬ ‫קרע‬ ‫שיהי‬ ‫חפץ‬ ‫שאינני‬ ‫יען‬ ‫כלל‬ ‫פרסום‬ ‫דעות‬ ‫חילוקי‬ ‫יש‬ ‫כאילו‬ ‫נראה‬ ‫שיהיה‬ "‫ישראל‬ ‫אגודת‬ - ‫פרסום‬ ‫מכל‬ ‫להימנע‬ ‫יש‬ ‫כן‬ ‫ועל‬ ‫לחסידים‬ ‫מתנגדים‬ ‫בין‬ ".‫בזה‬‫דעתי‬‫את‬‫אחד‬‫לאף‬‫תמסור‬‫שלא‬‫ואבקשך‬ ‫שפרצה‬ ‫עד‬ ‫חלפו‬ ‫וגישור‬ ‫וויתור‬ ‫של‬ ‫שנים‬ ‫וחמש‬ ‫עשרים‬ ,‫מכוון‬‫בכוונת‬‫שונים‬‫גורמים‬‫הפיחו‬‫אותה‬‫המחלוקת‬‫להבת‬ ‫עדיין‬ ‫זצוק"ל‬ ‫ומרן‬ ,‫הפילוג‬ ‫אל‬ ‫במזיד‬ ‫התדרדרו‬ ‫הדברים‬ ‫מהמכתבים‬ ‫באחד‬ "‫נטוש‬ ‫הריב‬ ‫התגלע‬ ‫"לפני‬ ‫בעצמו‬ ‫קיים‬ ‫כותב‬ ‫שהוא‬ ‫כפי‬ ‫השני‬ ‫הצד‬ ‫את‬ ‫ולהניא‬ ‫לרצות‬ ‫ניסה‬ ‫בו‬ ‫להודיעו‬ ‫לעצמי‬ ‫חובה‬ ‫רואה‬ ‫"ואני‬ ‫ריצוי‬ ‫מכתב‬ ‫בסיום‬ ‫שאני‬ ‫ובטבעי‬ ,‫ירא‬ ‫אני‬ ‫אלוקים‬ ‫כי‬ ‫זה‬ ‫על‬ ‫ממנו‬ ‫ולבקש‬ ".‫דעתי‬ ‫אחווה‬ ‫אני‬ ‫בזה‬ ‫אבל‬ ,‫דעתי‬ ‫על‬ ‫מלעמוד‬ ‫רחוק‬ ‫עלילת‬ ‫את‬ ‫להזים‬ ‫כדי‬ ‫זצוק"ל‬ ‫מרן‬ ‫כתב‬ ‫רבים‬ ‫מכתבים‬ ‫שמעולם‬‫העובדה‬‫את‬‫כעדות‬‫להעמיד‬‫נאלץ‬‫הוא‬‫המחלוקת‬ ‫הערכתו‬‫את‬‫כן‬‫וכמו‬,‫החסידים‬‫מעדת‬‫גם‬‫תלמידים‬‫ריחק‬‫לא‬ .‫ישראל‬‫כלל‬‫מצב‬‫היה‬‫מה‬‫יודע‬‫מי‬‫החסידות‬‫שלולא‬ ‫את‬ ‫כשהלהיטו‬ ‫הגיע‬ ‫זצוק"ל‬ ‫מרן‬ ‫של‬ ‫כאבו‬ ‫שיא‬ ‫לפלג‬ ‫והחלו‬ ‫צרים‬ ‫וחישובים‬ ‫נקמנות‬ ‫בכוונת‬ ‫המחלוקת‬ ‫בלשון‬ ‫ונקט‬ ‫מדרכו‬ ‫חרג‬ ‫זצוק"ל‬ ‫מרן‬ ,‫החינוך‬ ‫מוסדות‬ ‫את‬ ‫של‬ ‫תינוקות‬ ‫הם‬ ‫היהודית‬ ‫האומה‬ ‫של‬ ‫"הגווילין‬ :‫חריפה‬ ‫הגילגין‬ ‫את‬ ‫סודקים‬ ‫לשורפם‬ ‫האש‬ ‫נגעה‬ ‫בהם‬ ‫רבן‬ ‫בית‬ ‫תורה‬ ‫התלמודי‬ ‫את‬ ‫ושוברים‬ ‫סודקים‬ ‫אותם‬ ‫ושוברים‬ ‫הרוח‬ ‫באה‬ ,‫ישראל‬ ‫בנות‬ ‫של‬ ‫יעקב‬ ‫בית‬ ‫החינוך‬ ‫בתי‬ ‫ואת‬ ‫ולחתוך‬ ‫לפלג‬ ‫הצעירות‬ ‫הנשמות‬ ‫אל‬ ‫הגוילין‬ ‫את‬ ‫לסדוק‬ ‫זאת‬ ‫שמעוללים‬ ‫...אלו‬ - ‫נפרד‬ ‫ספר‬ ‫בית‬ ‫לייסד‬ ‫והולכים‬ ‫לאיבוד‬ ‫ילכו‬ ‫לא‬ ‫הללו‬ ‫המילים‬ ,‫הדין‬ ‫את‬ ‫ליתן‬ ‫עתידים‬ ‫חסידים‬ ‫בין‬ ‫כביכול‬ ‫מחלוקת‬ ‫של‬ ‫מניעים‬ ‫לא‬ ‫חלילה‬ ‫העליתי‬ ‫לא‬ ‫מעולם‬ ‫הן‬ ,‫דרכנו‬ ‫את‬ ‫מנווטת‬ ‫ומתנגדים‬ ‫ברבים‬ ‫זאת‬ ‫אומר‬ ‫אני‬ ,‫שכזו‬ ‫מחלוקת‬ ‫לעשות‬ ‫בדעתי‬ !!‫בשלום‬ ‫חפץ‬ ‫ואני‬ ‫לשלום‬ ‫פרושות‬ ‫ידי‬ :‫הכול‬ ‫שישמעו‬ ‫שהכול‬ ‫או‬ ‫האמת‬ ‫את‬ ‫ודורשים‬ ‫מחפשים‬ ‫באמת‬ ‫האם‬ ,‫מתחדשות‬ ‫דעת‬ ‫מתוך‬ ,‫אחרים‬ ‫מניעים‬ ‫מתוך‬ ‫נובע‬ ‫זאת‬‫ועבור‬‫לזה‬‫זה‬‫שונאים‬‫ונעשים‬‫קמים‬‫כן‬‫מחמת‬‫אשר‬ ...".!?‫לפלג‬ ‫מטרה‬ ‫מתוך‬ ‫מתפלגים‬ ‫המחנה‬ ‫מתוך‬ ‫אלו‬ ‫נגד‬ ‫זצוק"ל‬ ‫מרן‬ ‫כותב‬ ‫אחר‬ ‫במכתב‬ ‫לשם‬‫"מחלוקת‬‫לקיים‬‫ומתיימרים‬‫דרבנן‬‫בשלוחי‬‫הפוגעים‬ ..."‫שמים‬ ‫חוסו‬ ‫אנא‬ ,‫יקרים‬ ‫אחים‬ ‫אליכם‬ ‫פונה‬ ‫אני‬ ‫.."ולכן‬ ‫במחלוקת‬‫להחזיק‬‫לעצמכם‬‫היתר‬‫להורות‬‫ולא‬,‫לנפשיכם‬ ‫ולא‬ ‫עושה‬ ‫שהוא‬ ‫מה‬ ‫יעשה‬ ‫ואחד‬ ‫אחד‬ ‫וכל‬ ,‫שמים‬ ‫לשם‬ ‫אפשר‬‫ואם‬.‫השני‬‫שעושה‬‫במה‬‫יפגע‬‫ולא‬‫השני‬‫על‬‫ידבר‬ ‫השלום‬ ‫גדול‬ ‫כי‬ ,‫טוב‬ ‫שהיה‬ ‫בטח‬ – ‫לגמרי‬ ‫להתאחד‬ ‫(תהילים‬ ‫בשלום‬ ‫עמו‬ ‫את‬ ‫יברך‬ '‫וה‬ ,)‫ע"ב‬ ‫סה‬ ‫(יבמות‬ .)‫יא‬ ,‫כט‬ ‫חרדי‬‫ירצה‬‫שלא‬‫מוטב‬ ‫לרפורמים‬‫פה‬‫פתחון‬‫יינתן‬‫שלא‬‫ובלבד‬ ‫מעניין‬ ‫בריפורמים‬ ‫המחודש‬ ‫המאבק‬ ‫רקע‬ ‫על‬ ‫ומענהו‬ ‫זצוק"ל‬ ‫מרן‬ ‫אל‬ ‫פנייה‬ ‫מכתב‬ ‫לקרוא‬ :‫החדש‬ ‫בספר‬ ‫המופיעים‬ ‫בצידו‬ ‫שך‬ ‫מנחם‬ ‫אלעזר‬ ‫רבי‬ ‫הגאון‬ ‫מרן‬ ‫..לכבוד‬ ‫שליט"א‬ ‫ברק‬ ‫בני‬ '‫פוניבז‬ ‫ישיבת‬ ‫ראש‬ !‫רב‬ ‫שלום‬ ‫המשתתפת‬ ‫חילוני‬ ‫תיכון‬ ‫תלמידת‬ "‫המקורות‬ ‫"אל‬ ‫במדרשת‬ ‫בהרצאות‬ ‫לארגן‬ ‫ידינו‬ ‫על‬ ‫התבקשה‬ ,‫בירושלים‬ ‫הכיתה‬ ‫מחנכת‬ .‫ביהדות‬ ‫הרצאה‬ ‫בכיתתה‬ ‫בכדי‬ ‫כי‬ ‫אמרה‬ ‫אך‬ ,‫לכך‬ ‫הסכמתה‬ ‫את‬ ‫הביעה‬ ‫גם‬ ‫שבוע‬ ‫באותו‬ ‫תזמין‬ ‫היא‬ "‫"איזון‬ ‫ליצור‬ ‫דהיינו‬ .‫השקפתו‬ ‫את‬ ‫שיסביר‬ ‫רפורמי‬ ‫מרצה‬ ‫יהדות‬ ‫על‬ ‫שידבר‬ ‫מטעמינו‬ ‫מרצה‬ ‫נשלח‬ ‫אם‬ ‫את‬ ‫נבטל‬ ‫ואם‬ ,‫רפורמי‬ ‫מרצה‬ ‫גם‬ ‫יופיע‬ - .‫יוזמן‬ ‫לא‬ ‫הרפורמי‬ ‫גם‬ - ‫ההרצאה‬ ‫או‬ ‫ההרצאה‬ ‫את‬ ‫לקיים‬ ‫האם‬ ‫היא‬ ‫שאלתנו‬ .‫לבטלה‬ ‫יועיל‬ ‫אם‬ ‫שליט"א‬ ‫הרב‬ ‫לכבוד‬ ‫מאד‬ ‫נודה‬ .‫השאלה‬ ‫על‬ ‫להשיבנו‬ :‫זצוק"ל‬ ‫מרן‬ ‫תשובת‬ ‫באה‬ ‫כך‬ ‫על‬ ,‫בס"ד‬ '‫שיחי‬ ...‫הרב‬ ‫לכבוד‬ ‫די‬ ‫בלי‬ ‫עד‬ ‫ברכה‬ ‫ורב‬ '‫שלו‬ ‫הסתם‬ ‫מן‬ ‫כי‬ ,‫לשם‬ ‫ללכת‬ ‫לכם‬ ‫אין‬ ‫"לדעתי‬ ‫שלא‬‫ועדיף‬‫הרפורמי‬‫את‬‫יזמינו‬‫לא‬‫כך‬‫ידי‬‫על‬ ".‫כפירה‬ ‫דברי‬ ‫ישמעו‬ ‫בברכה‬ ‫ואשאר‬ ‫שך‬ ‫מן‬ ‫מנחם‬ ‫אלעזר‬

×