SlideShare a Scribd company logo
1 of 20
26.3.2012
‫המוזיאונים והקהלים השונים‬      ‫"אולמות התצוגה במוזיאונים‬
 ‫והחפצים המוצגים בהם אינם אלא הקנקן,‬
‫)ג'ורג' באטיי(‬  ‫ואילו התוכן נוצר ע"י המבקרים."‬
‫מהבית למוזיאון כיצד מחברים ולמה ?‬

            ‫דיגיטציה של מורשת‬
  ‫זהות של מקום‬       ‫?‬      ‫קשר רב דורי‬


          ‫(‬              ‫שורשים‬
‫)פלק & דירקינג(‬  ‫מודל של חוויה ולמידה במוזיאון‬
            ‫ציפיות ומניעים, ידע מוקדם, מוקדי עניין‬
                ‫ואמונות, בחירה ושליטה‬                     ‫מימד‬
                     ‫אישי‬


                 ‫מימד‬
                         ‫מימד‬
                  ‫פיזי‬
                         ‫חברתי‬


  ‫מארגנים מקדימים והתמצאות, עיצוב,‬            ‫אינטראקציות בתוך הקבוצה,‬
‫חיזוק החוויה ע"י התנסויות מחוץ למוזיאון‬          ‫בתיווך של צוות המוזיאון‬
‫הגדרות לחינוך במוזיאון‬
          ‫חינוך הוא דיאלוג עם הצופה.‬

‫חוויית למידה לכל הגילאים ולמידה למשך כל החיים.‬

      ‫שמירה על סיפור המשפחה או המקום.‬

  ‫תרגום ותיעוד הסיפור לשפת המוזיאון וחשיפתו.‬

    ‫פרשנות – למוצג ולחפץ בהקשרים השונים.‬
‫כיצד נעמת ונאמת את המידע או הסיפור ?‬


‫נאמת את הסיפור והמידע שהבאנו עם המומחים במוזיאון‬    ‫‪‬‬

                   ‫והארכיון שלו .‬

 ‫נעמת את הסיפר האישי )הנרטיב( עם הסיפר הקבוצתי.‬    ‫‪‬‬


‫לכל סיפור וסיפר יש מוזיאון באופק שניתן לחבר ביניהם.‬  ‫‪‬‬
‫האם המוזיאון קבוע או משתנה?‬
 ‫קבוע - המקום קבוע, והנושא שאותו מציג המוזיאון. האוסף‬
‫והמוצגים שבעזרתם המוזיאון מספר את הסיפור, או מציג את‬
                        ‫הבעיה.‬
  ‫משתנה – תערוכות מתחלפות, שאלות איתם אנו מגיעים‬
                      ‫למוזיאון.‬
‫הפרשנות – של המוזיאון בתרבות ובשיח החינוכי מתעדכנת.‬
‫החפצים במשפחתי תחילת המסע ....מהבית למוזיאון‬
                    ‫•סיפור החפץ‬
                    ‫•ברלין 4391‬
                 ‫•כפר ידידיה 0491‬
                   ‫•מעלות 5791‬
                   ‫•מוזיאון ישראל‬

                   ‫•תעודת מסע .....‬
                   ‫•קזבלנקה 8491‬
                   ‫•מושב גורן 5591‬
                     ‫•מעלות 5791‬
                ‫•אוספים במוזיאון ישראל‬
‫מוזיאונים באופק "הקשר הרב דורי "‬


    ‫במפגש הראשון של קבוצת הקשר הרב דורי אנו מציעים:‬
   ‫*לעורר את השאלה מי המוזיאונים באופק של הסיפורים ?‬

‫*למה נבחר בית התפוצות, כמקום אליו יגיעו כל הסיפורים שלנו?‬

   ‫*איך אנחנו כולנו הופכים לחלק מאותו סיפור כיצד ולמה?‬
‫"הקשר הרב דורי" והמוזיאונים‬
 ‫לכל סיפור שנחשף ומתועד ב"תוכנית הקשר הרב דורי"‬   ‫‪‬‬
 ‫יש לו מוזיאון באופק שיכול לאמת ולעמת אותו ולהרחיב‬
                       ‫אותו.‬
‫לכל סיפור שמתועד בתוכנית הקשר הרב דורי יש מוזיאון‬   ‫‪‬‬
              ‫שישמח לשמש לו אכסניה.‬
   ‫המשתתפים בתוכנית הם המתעדים והחומרים שהם‬     ‫‪‬‬
   ‫אוספים יכולים לשמש את האוצר במוזיאון לתערוכה‬
                      ‫חדשה.‬
‫מתוך המצגת: שקית הקסמים של סבתא רבתא הניה‬
           ‫פוקס‬
 ‫סבתא שרה ירון והנכדה רומי גולן ביה"ס "הדר‬
          ‫השרון"‬
         ‫•לאיזה מוזיאונים ואתרים נשלח את היוצרים להעמיק ולהרחיב?‬
                         ‫•באיזה מוזיאונים נוכל לאמת את סיפורינו?‬
                        ‫•לאיזה מוזיאון ניתן לתרום את המצגת והחפץ?‬
                 ‫•מומלץ לפרט במצגת את האתרים ברשת בהם נמצא מידע שתמך‬
                                    ‫במצגת שלהם?‬                   ‫ש‬‫ה‬
               ‫ש‬  ‫קית‬
             ‫הציל‬
          ‫ת‬  ‫הא‬
      ‫ו‬ ‫חיינ‬

              ‫שקית התכשיטים‬
‫מתוך המצגת: "ילדותי במסע האקסודוס"‬
‫סבתא מרים גת והנכד בר גת ביה"ס "הדר השרון"‬


                   ‫•באיזה מוזיאונים נוכל לעמת ולאמת את המצגת?‬
                    ‫•לאיזה מוזיאון ניתן לתרום את המצגת והחפץ?‬
                  ‫•לאיזה מוזיאונים ואתרים נשלח את היוצרים לבקר?‬
             ‫•באיזה אתרים ברשת יוכלו למצוא מידע שיתמוך במצגת שלהם‬
‫אמא ואבא שנעלמו בילדותי‬
‫כיצד ניתן להיעזר במוזיאונים?‬

‫• קטלוגים של תערוכות מתחלפות בהם ניתן למצוא מידע‬
                    ‫ותמונות.‬
‫•חיפוש בארכיוני המוזיאונים ובארכיונים בארץ בכלל, כמו‬
           ‫הארכיון הציוני המרכזי, ירושלים.‬
                   ‫•חיפוש ביד ושם‬
‫הביקור במוזיאון כתהליך תלת שלבי‬


      ‫הכנה לביקור במוזיאון‬  ‫‪‬‬

            ‫הביקור‬  ‫‪‬‬

          ‫אחרי הביקור‬  ‫‪‬‬
‫הכנה לביקור במוזיאון‬

‫נעורר במפגש שאלות נעלה אותם על הכתב ונשלח אותם‬     ‫‪‬‬
  ‫בדוא"ל לאתר המוזיאון. )ונביא אותם איתנו לביקור(‬
  ‫נאסוף מידע על המוזיאון, על התערוכה)בעזרת אתר‬    ‫‪‬‬
        ‫המוזיאון ברשת , בעזרת תמונה, פרסום(‬
 ‫נחשוף את התלמידים לכללי התנהגות במוזיאון ודפוסי‬    ‫‪‬‬
                 ‫העבודה הייחודיים לו.‬
‫הביקור‬

            ‫להגיע עם השאלות שהוכנו.‬   ‫‪‬‬


‫לתעד בכל דרך את הביקור)לבקש רשות לצלם, או לבקש‬    ‫‪‬‬


      ‫שישלחו מהמוזיאון תמונות ומידע רלוונטי(.‬
‫אחרי הביקור‬

‫איסוף המידע עיבוד ויצירה בעקבותיו של מידע חדש.‬  ‫‪‬‬


           ‫הצגתו באתר הבית ספרי .‬   ‫‪‬‬


    ‫כתיבת משוב בפורום של האתר הבית ספרי‬    ‫‪‬‬
‫האתר של המוזיאונים כסביבות למידה, חקר וגילוי‬

‫‪ ‬האתר חלון לנעשה בתחום חינוך במוזיאונים, ובבתי‬
                      ‫הספר.‬
 ‫‪ ‬הפורום באתר הוא גם במה לדיאלוג בין בתי ספר‬
                ‫לבין המוזיאונים .‬
    ‫‪ ‬דף הפייס בוק שלנו הוא אמצעי נוסף לשתף‬
                     ‫ולהגיב.‬
    ‫‪ ‬חלון למדיניות ותוכניות לימודים והקשרים‬
              ‫אפשריים במוזיאונים.‬
‫קישורים לדרך‬
  ‫‪ ‬אתר המוזיאונים כסביבות למידה, חקר וגילוי.‬
‫‪ ‬מיכאל=מאגר רב לשוני למורשת תרבותית באירופה‬
                      ‫אגר‬
                   ‫‪ ‬ה‬
‫מאגר המרכזי של שמות קורבנות השואה ביד ושם‬
       ‫‪ ‬בית התפוצות מוזיאון העם היהודי‬
מהבית למוזיאון בעקבות תיעוד המורשת

More Related Content

Viewers also liked

טלי מן משימה ראשונה למדיות חדשניות
טלי מן משימה ראשונה למדיות חדשניותטלי מן משימה ראשונה למדיות חדשניות
טלי מן משימה ראשונה למדיות חדשניותmishtalemcet2
 
Amazing digital projects 6
Amazing digital projects 6Amazing digital projects 6
Amazing digital projects 6Zohar Urian
 
Transforming a Museum with Audience Participation
Transforming a Museum with Audience ParticipationTransforming a Museum with Audience Participation
Transforming a Museum with Audience ParticipationNina Simon
 
Museums in the Digital Age - Intro Remarks
Museums in the Digital Age - Intro RemarksMuseums in the Digital Age - Intro Remarks
Museums in the Digital Age - Intro RemarksDana Allen-Greil
 
Video art power point
Video art power pointVideo art power point
Video art power pointThomas Dunn
 
Digital transformation at_jewish_museum_berlin_#wam15
Digital transformation at_jewish_museum_berlin_#wam15Digital transformation at_jewish_museum_berlin_#wam15
Digital transformation at_jewish_museum_berlin_#wam15Dr. Mirjam Wenzel
 
Redesigning Museums for Good
Redesigning Museums for Good Redesigning Museums for Good
Redesigning Museums for Good Roberta Tassi
 
מוזיאון בית גורדון – מחזון למציאות
מוזיאון בית גורדון – מחזון למציאותמוזיאון בית גורדון – מחזון למציאות
מוזיאון בית גורדון – מחזון למציאותOfra Keinan
 

Viewers also liked (8)

טלי מן משימה ראשונה למדיות חדשניות
טלי מן משימה ראשונה למדיות חדשניותטלי מן משימה ראשונה למדיות חדשניות
טלי מן משימה ראשונה למדיות חדשניות
 
Amazing digital projects 6
Amazing digital projects 6Amazing digital projects 6
Amazing digital projects 6
 
Transforming a Museum with Audience Participation
Transforming a Museum with Audience ParticipationTransforming a Museum with Audience Participation
Transforming a Museum with Audience Participation
 
Museums in the Digital Age - Intro Remarks
Museums in the Digital Age - Intro RemarksMuseums in the Digital Age - Intro Remarks
Museums in the Digital Age - Intro Remarks
 
Video art power point
Video art power pointVideo art power point
Video art power point
 
Digital transformation at_jewish_museum_berlin_#wam15
Digital transformation at_jewish_museum_berlin_#wam15Digital transformation at_jewish_museum_berlin_#wam15
Digital transformation at_jewish_museum_berlin_#wam15
 
Redesigning Museums for Good
Redesigning Museums for Good Redesigning Museums for Good
Redesigning Museums for Good
 
מוזיאון בית גורדון – מחזון למציאות
מוזיאון בית גורדון – מחזון למציאותמוזיאון בית גורדון – מחזון למציאות
מוזיאון בית גורדון – מחזון למציאות
 

Similar to מהבית למוזיאון בעקבות תיעוד המורשת

B3 b7 ram-shimony_benkhalifi_museumportal
B3 b7 ram-shimony_benkhalifi_museumportalB3 b7 ram-shimony_benkhalifi_museumportal
B3 b7 ram-shimony_benkhalifi_museumportalevaminerva
 
B3 b7 ram-shimony_benkhalifi_museumportal
B3 b7 ram-shimony_benkhalifi_museumportalB3 b7 ram-shimony_benkhalifi_museumportal
B3 b7 ram-shimony_benkhalifi_museumportalevaminerva
 
B4 ronit marco_museumsportalcontentissues-heb
B4 ronit marco_museumsportalcontentissues-hebB4 ronit marco_museumsportalcontentissues-heb
B4 ronit marco_museumsportalcontentissues-hebevaminerva
 
B4 ronit marco_museumsportalcontentissues-heb
B4 ronit marco_museumsportalcontentissues-hebB4 ronit marco_museumsportalcontentissues-heb
B4 ronit marco_museumsportalcontentissues-hebevaminerva
 
מאגרי תוכן
מאגרי תוכןמאגרי תוכן
מאגרי תוכןlimelime
 
אוהבים להיות בספריות
אוהבים להיות בספריותאוהבים להיות בספריות
אוהבים להיות בספריותHolon Municipality
 
ארכיונים ופייסבוק שולי לינדר ירקוני (1)
ארכיונים ופייסבוק שולי לינדר ירקוני (1)ארכיונים ופייסבוק שולי לינדר ירקוני (1)
ארכיונים ופייסבוק שולי לינדר ירקוני (1)Dr. Anat Klumel
 
ארכיון ההתיישבות
ארכיון ההתיישבותארכיון ההתיישבות
ארכיון ההתיישבותChanan Rubens
 
מידענות לאמנים
מידענות לאמניםמידענות לאמנים
מידענות לאמניםEfrat Haberman
 
רמבם מצגת ליום עיון
רמבם מצגת ליום עיוןרמבם מצגת ליום עיון
רמבם מצגת ליום עיוןDr. Peri Sinclair
 
Programa presentacion v3
Programa presentacion v3Programa presentacion v3
Programa presentacion v3javitolin
 
יד טבנקין מוזיאון למורשת החלוציות
יד טבנקין  מוזיאון למורשת החלוציותיד טבנקין  מוזיאון למורשת החלוציות
יד טבנקין מוזיאון למורשת החלוציותיד טבנקין
 
תוכנית אוצרות - סמדר, הרצליה
תוכנית אוצרות - סמדר, הרצליהתוכנית אוצרות - סמדר, הרצליה
תוכנית אוצרות - סמדר, הרצליהDr. Peri Sinclair
 
קורס מבוא בחקר המשפחה (גנאולוגיה)
קורס מבוא בחקר המשפחה (גנאולוגיה)קורס מבוא בחקר המשפחה (גנאולוגיה)
קורס מבוא בחקר המשפחה (גנאולוגיה)National Library of Israel
 
מצגת קצרה בנושא סופרים, ספרים וספריות
מצגת קצרה בנושא סופרים, ספרים וספריותמצגת קצרה בנושא סופרים, ספרים וספריות
מצגת קצרה בנושא סופרים, ספרים וספריותספרית מעלה גלבוע
 

Similar to מהבית למוזיאון בעקבות תיעוד המורשת (20)

B3 b7 ram-shimony_benkhalifi_museumportal
B3 b7 ram-shimony_benkhalifi_museumportalB3 b7 ram-shimony_benkhalifi_museumportal
B3 b7 ram-shimony_benkhalifi_museumportal
 
B3 b7 ram-shimony_benkhalifi_museumportal
B3 b7 ram-shimony_benkhalifi_museumportalB3 b7 ram-shimony_benkhalifi_museumportal
B3 b7 ram-shimony_benkhalifi_museumportal
 
B4 ronit marco_museumsportalcontentissues-heb
B4 ronit marco_museumsportalcontentissues-hebB4 ronit marco_museumsportalcontentissues-heb
B4 ronit marco_museumsportalcontentissues-heb
 
B4 ronit marco_museumsportalcontentissues-heb
B4 ronit marco_museumsportalcontentissues-hebB4 ronit marco_museumsportalcontentissues-heb
B4 ronit marco_museumsportalcontentissues-heb
 
חיפה עירי
חיפה עיריחיפה עירי
חיפה עירי
 
מאגרי תוכן
מאגרי תוכןמאגרי תוכן
מאגרי תוכן
 
אוהבים להיות בספריות
אוהבים להיות בספריותאוהבים להיות בספריות
אוהבים להיות בספריות
 
ארכיונים ופייסבוק שולי לינדר ירקוני (1)
ארכיונים ופייסבוק שולי לינדר ירקוני (1)ארכיונים ופייסבוק שולי לינדר ירקוני (1)
ארכיונים ופייסבוק שולי לינדר ירקוני (1)
 
Archion
ArchionArchion
Archion
 
ארכיון ההתיישבות
ארכיון ההתיישבותארכיון ההתיישבות
ארכיון ההתיישבות
 
Hativa keshet
Hativa keshetHativa keshet
Hativa keshet
 
ברנר מצגת
ברנר מצגתברנר מצגת
ברנר מצגת
 
מידענות לאמנים
מידענות לאמניםמידענות לאמנים
מידענות לאמנים
 
רמבם מצגת ליום עיון
רמבם מצגת ליום עיוןרמבם מצגת ליום עיון
רמבם מצגת ליום עיון
 
Programa presentacion v3
Programa presentacion v3Programa presentacion v3
Programa presentacion v3
 
יד טבנקין מוזיאון למורשת החלוציות
יד טבנקין  מוזיאון למורשת החלוציותיד טבנקין  מוזיאון למורשת החלוציות
יד טבנקין מוזיאון למורשת החלוציות
 
מצגת מצעד תשעא מתוקן
מצגת מצעד תשעא מתוקןמצגת מצעד תשעא מתוקן
מצגת מצעד תשעא מתוקן
 
תוכנית אוצרות - סמדר, הרצליה
תוכנית אוצרות - סמדר, הרצליהתוכנית אוצרות - סמדר, הרצליה
תוכנית אוצרות - סמדר, הרצליה
 
קורס מבוא בחקר המשפחה (גנאולוגיה)
קורס מבוא בחקר המשפחה (גנאולוגיה)קורס מבוא בחקר המשפחה (גנאולוגיה)
קורס מבוא בחקר המשפחה (גנאולוגיה)
 
מצגת קצרה בנושא סופרים, ספרים וספריות
מצגת קצרה בנושא סופרים, ספרים וספריותמצגת קצרה בנושא סופרים, ספרים וספריות
מצגת קצרה בנושא סופרים, ספרים וספריות
 

מהבית למוזיאון בעקבות תיעוד המורשת

 • 2. ‫המוזיאונים והקהלים השונים‬ ‫"אולמות התצוגה במוזיאונים‬ ‫והחפצים המוצגים בהם אינם אלא הקנקן,‬ ‫)ג'ורג' באטיי(‬ ‫ואילו התוכן נוצר ע"י המבקרים."‬
 • 3. ‫מהבית למוזיאון כיצד מחברים ולמה ?‬ ‫דיגיטציה של מורשת‬ ‫זהות של מקום‬ ‫?‬ ‫קשר רב דורי‬ ‫(‬ ‫שורשים‬
 • 4. ‫)פלק & דירקינג(‬ ‫מודל של חוויה ולמידה במוזיאון‬ ‫ציפיות ומניעים, ידע מוקדם, מוקדי עניין‬ ‫ואמונות, בחירה ושליטה‬ ‫מימד‬ ‫אישי‬ ‫מימד‬ ‫מימד‬ ‫פיזי‬ ‫חברתי‬ ‫מארגנים מקדימים והתמצאות, עיצוב,‬ ‫אינטראקציות בתוך הקבוצה,‬ ‫חיזוק החוויה ע"י התנסויות מחוץ למוזיאון‬ ‫בתיווך של צוות המוזיאון‬
 • 5. ‫הגדרות לחינוך במוזיאון‬ ‫חינוך הוא דיאלוג עם הצופה.‬ ‫חוויית למידה לכל הגילאים ולמידה למשך כל החיים.‬ ‫שמירה על סיפור המשפחה או המקום.‬ ‫תרגום ותיעוד הסיפור לשפת המוזיאון וחשיפתו.‬ ‫פרשנות – למוצג ולחפץ בהקשרים השונים.‬
 • 6. ‫כיצד נעמת ונאמת את המידע או הסיפור ?‬ ‫נאמת את הסיפור והמידע שהבאנו עם המומחים במוזיאון‬ ‫‪‬‬ ‫והארכיון שלו .‬ ‫נעמת את הסיפר האישי )הנרטיב( עם הסיפר הקבוצתי.‬ ‫‪‬‬ ‫לכל סיפור וסיפר יש מוזיאון באופק שניתן לחבר ביניהם.‬ ‫‪‬‬
 • 7. ‫האם המוזיאון קבוע או משתנה?‬ ‫קבוע - המקום קבוע, והנושא שאותו מציג המוזיאון. האוסף‬ ‫והמוצגים שבעזרתם המוזיאון מספר את הסיפור, או מציג את‬ ‫הבעיה.‬ ‫משתנה – תערוכות מתחלפות, שאלות איתם אנו מגיעים‬ ‫למוזיאון.‬ ‫הפרשנות – של המוזיאון בתרבות ובשיח החינוכי מתעדכנת.‬
 • 8. ‫החפצים במשפחתי תחילת המסע ....מהבית למוזיאון‬ ‫•סיפור החפץ‬ ‫•ברלין 4391‬ ‫•כפר ידידיה 0491‬ ‫•מעלות 5791‬ ‫•מוזיאון ישראל‬ ‫•תעודת מסע .....‬ ‫•קזבלנקה 8491‬ ‫•מושב גורן 5591‬ ‫•מעלות 5791‬ ‫•אוספים במוזיאון ישראל‬
 • 9. ‫מוזיאונים באופק "הקשר הרב דורי "‬ ‫במפגש הראשון של קבוצת הקשר הרב דורי אנו מציעים:‬ ‫*לעורר את השאלה מי המוזיאונים באופק של הסיפורים ?‬ ‫*למה נבחר בית התפוצות, כמקום אליו יגיעו כל הסיפורים שלנו?‬ ‫*איך אנחנו כולנו הופכים לחלק מאותו סיפור כיצד ולמה?‬
 • 10. ‫"הקשר הרב דורי" והמוזיאונים‬ ‫לכל סיפור שנחשף ומתועד ב"תוכנית הקשר הרב דורי"‬ ‫‪‬‬ ‫יש לו מוזיאון באופק שיכול לאמת ולעמת אותו ולהרחיב‬ ‫אותו.‬ ‫לכל סיפור שמתועד בתוכנית הקשר הרב דורי יש מוזיאון‬ ‫‪‬‬ ‫שישמח לשמש לו אכסניה.‬ ‫המשתתפים בתוכנית הם המתעדים והחומרים שהם‬ ‫‪‬‬ ‫אוספים יכולים לשמש את האוצר במוזיאון לתערוכה‬ ‫חדשה.‬
 • 11. ‫מתוך המצגת: שקית הקסמים של סבתא רבתא הניה‬ ‫פוקס‬ ‫סבתא שרה ירון והנכדה רומי גולן ביה"ס "הדר‬ ‫השרון"‬ ‫•לאיזה מוזיאונים ואתרים נשלח את היוצרים להעמיק ולהרחיב?‬ ‫•באיזה מוזיאונים נוכל לאמת את סיפורינו?‬ ‫•לאיזה מוזיאון ניתן לתרום את המצגת והחפץ?‬ ‫•מומלץ לפרט במצגת את האתרים ברשת בהם נמצא מידע שתמך‬ ‫במצגת שלהם?‬ ‫ש‬‫ה‬ ‫ש‬ ‫קית‬ ‫הציל‬ ‫ת‬ ‫הא‬ ‫ו‬ ‫חיינ‬ ‫שקית התכשיטים‬
 • 12. ‫מתוך המצגת: "ילדותי במסע האקסודוס"‬ ‫סבתא מרים גת והנכד בר גת ביה"ס "הדר השרון"‬ ‫•באיזה מוזיאונים נוכל לעמת ולאמת את המצגת?‬ ‫•לאיזה מוזיאון ניתן לתרום את המצגת והחפץ?‬ ‫•לאיזה מוזיאונים ואתרים נשלח את היוצרים לבקר?‬ ‫•באיזה אתרים ברשת יוכלו למצוא מידע שיתמוך במצגת שלהם‬ ‫אמא ואבא שנעלמו בילדותי‬
 • 13. ‫כיצד ניתן להיעזר במוזיאונים?‬ ‫• קטלוגים של תערוכות מתחלפות בהם ניתן למצוא מידע‬ ‫ותמונות.‬ ‫•חיפוש בארכיוני המוזיאונים ובארכיונים בארץ בכלל, כמו‬ ‫הארכיון הציוני המרכזי, ירושלים.‬ ‫•חיפוש ביד ושם‬
 • 14. ‫הביקור במוזיאון כתהליך תלת שלבי‬ ‫הכנה לביקור במוזיאון‬ ‫‪‬‬ ‫הביקור‬ ‫‪‬‬ ‫אחרי הביקור‬ ‫‪‬‬
 • 15. ‫הכנה לביקור במוזיאון‬ ‫נעורר במפגש שאלות נעלה אותם על הכתב ונשלח אותם‬ ‫‪‬‬ ‫בדוא"ל לאתר המוזיאון. )ונביא אותם איתנו לביקור(‬ ‫נאסוף מידע על המוזיאון, על התערוכה)בעזרת אתר‬ ‫‪‬‬ ‫המוזיאון ברשת , בעזרת תמונה, פרסום(‬ ‫נחשוף את התלמידים לכללי התנהגות במוזיאון ודפוסי‬ ‫‪‬‬ ‫העבודה הייחודיים לו.‬
 • 16. ‫הביקור‬ ‫להגיע עם השאלות שהוכנו.‬ ‫‪‬‬ ‫לתעד בכל דרך את הביקור)לבקש רשות לצלם, או לבקש‬ ‫‪‬‬ ‫שישלחו מהמוזיאון תמונות ומידע רלוונטי(.‬
 • 17. ‫אחרי הביקור‬ ‫איסוף המידע עיבוד ויצירה בעקבותיו של מידע חדש.‬ ‫‪‬‬ ‫הצגתו באתר הבית ספרי .‬ ‫‪‬‬ ‫כתיבת משוב בפורום של האתר הבית ספרי‬ ‫‪‬‬
 • 18. ‫האתר של המוזיאונים כסביבות למידה, חקר וגילוי‬ ‫‪ ‬האתר חלון לנעשה בתחום חינוך במוזיאונים, ובבתי‬ ‫הספר.‬ ‫‪ ‬הפורום באתר הוא גם במה לדיאלוג בין בתי ספר‬ ‫לבין המוזיאונים .‬ ‫‪ ‬דף הפייס בוק שלנו הוא אמצעי נוסף לשתף‬ ‫ולהגיב.‬ ‫‪ ‬חלון למדיניות ותוכניות לימודים והקשרים‬ ‫אפשריים במוזיאונים.‬
 • 19. ‫קישורים לדרך‬ ‫‪ ‬אתר המוזיאונים כסביבות למידה, חקר וגילוי.‬ ‫‪ ‬מיכאל=מאגר רב לשוני למורשת תרבותית באירופה‬ ‫אגר‬ ‫‪ ‬ה‬ ‫מאגר המרכזי של שמות קורבנות השואה ביד ושם‬ ‫‪ ‬בית התפוצות מוזיאון העם היהודי‬

Editor's Notes

 1. בהגיעי למוזיאון להמשיך באוספים , אוסף שטיגליץ ' שבת