Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Φύλλο εργασίας αρχαία α΄ γυμν 7 ενότητα

2,207 views

Published on

Ασκήσεις σε παρατατικό και αόριστο οριστικής Ε.Φ.

Published in: Education
  • Login to see the comments

Φύλλο εργασίας αρχαία α΄ γυμν 7 ενότητα

  1. 1. ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΡΧΑΙΑ Α΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ, 7η ΕΝΟΤΗΤΑ 1. Να κατατάξετε τα παρακάτω ουσιαστικά στην κατηγορία στην οποία ανήκουν με βάση το τι δηλώνουν: Ορχήστρα……………………………. Πληκτρον.………………………………… Ζωστήρ..…………………………….. Εισήτηριον…..…………………………… Λουτρόν…….……………………….. Περόνη….………………………………… Στέγαστρον…………………………… Κρεμάστρα….…………………………… Ξύστρα…..………………………..... Σπουδαστήριον..……………………… Θέατρον……………………………… Κοπίς……………………………………….. Σωρονιστήριον….………………… Βουλευτήριον…………………………. 2. Να κλίνετε στην οριστική παρατατικού και αορίστου τα ρήματα: ταράττω, παιδεύω, γυμνάζω, βλάπτω. 3. Να συμπληρώσετε τους αντίστοιχους τύπους των άλλων χρόνων των ρημάτων που δίνονται στον πίνακα. ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΣ γράφουσι εστράτευε εφονεύσαμεν χωρίσετε αλλάττεις ελπίσει ίππευσαν άξομεν ωρίζετε κρύπτουσι ηγόρευσας 4. Να γράψετε το γ΄ ενικό και πληθυντικό του παρατατικού των παρακάτω ρημάτων. εκπίπτω ………………………… …………………………… συγγράφω …………………………. ……………………………
  2. 2. διαφυλάττω …………………………. …………………………. Κατακλέπτω ….…….………………… …………………………. Συναθροίζω ………………………….. ………………………….. 5. Να γράψετε το β΄ ενικό και πληθυντικό του αορίστου των παρακάτω ρημάτων. Καταδιώκω …………………………… …………………………. Συμβουλεύω …………………………… ………………………… Εκπέμπω …………………………… ………………………… Διατρίβω ………………………….. ………………………… Συμπράττω ………………………….. …………………………. 6. Να συμπληρώσετε τα κενά των παρακάτω προτάσεων. Α) Ο Αλέξανδρος τον δεσμόν ……………………(διακόπτω, αόριστος) τω ξίφει. Β) Υμεις ……………………….(διάγω, παρατατικός) έντιμον βίον. Γ) Οι τύραννοι ……………………… (άρχω, παρατατικός) της πολιτείας. Δ) Ημεις ……………………. (αθροίζω, αόριστος) τας δυνάμεις. Ε) Οι άνθρωποι τον βασιλέα ……………………….. ( ικετεύω, αόριστος). Ζ) Οι σύμμαχοι ……………………… (συμπάσχω, παρατατικός) ταις λύπαις. Η) Εγώ …………………….. (θαυμάζω, αόριστος) δε των νικητων πάντων μάλιστα. Θ) Συ ………………………. (κηρύττω, παρατατικός) μετά πάθους την ειρήνην. 7. Να μεταφέρετε τις προτάσεις στον άλλο αριθμό. α. Αι επιθυμίαι πολλάκις τους ανθρώπους εις αδικίας ηγον. ……………………………………………………………………………………………………………….. Β. Ο παιδοτρίβης εγύμναζε τον νεανίαν. ………………………………………………………………………………………………………………. Γ. Υμεις ητε προγόνων αγαθων.
  3. 3. ………………………………………………………………………………………………………………… Δ. Εγώ ην βοηθός του στρατηγου. ………………………………………………………………………………………………………………… Ε. Συ διέσωσας τον ίππον. …………………………………………………………………………………………………………………. Στ. Οι πολιται εκινδύνευσαν υπό των πολεμίων. ………………………………………………………………………………………………………………….

×