กรณีศึกษาการใช้ social media เพื่อสร้างแบรนด์

5,078 views

Published on

กรณีศึกษาการใช้ social media เพื่อสร้างแบรนด์ให้เป็นที่ชื่นชอบ โดย @RongLive

Published in: Education

กรณีศึกษาการใช้ social media เพื่อสร้างแบรนด์

 1. 1. “Is your brand socially awkward?”
 2. 2. @RongLive
 3. 3. “Why should I be friends with my coffee?”
 4. 4. 6.2 million fans
 5. 5. “How a brand should behave when it chooses to jump into social media?”
 6. 6. Where do you start?
 7. 7. Social strategy starts the same as any other strategy
 8. 8. Attract Influence Objectives Maintain Service a clear marketing objectives
 9. 9. “We want a widget/viral video” is not an objective
 10. 10. The keys to success…
 11. 11. Case Study
 12. 12. Challenge • Demonstrating how the power of a big idea enabled an old fashioned brand to continue relevance in the Google age • The idea was to show that you can get any job done using nothing but Yellow
 13. 13. view video : http://bit.ly/atr74I
 14. 14. Challenge • To elevate the stature of Post-it notes from a commodity to something bigger and nobler… • Make the brand more relevant and „cool and hip‟ with members of Gen X and Gen Y
 15. 15. The fan following
 16. 16. Challenge • To search for the real fans in Thailand • Foster relationship with the fans before the products launching and make them become their preferred brand
 17. 17. Facebook.com/BurtsBeesTH 4,400+ fans
 18. 18. ❹ ❸ ❷ ❶
 19. 19. ❹ ❸ ❷ ❶
 20. 20. “selective sampling & review by fans”
 21. 21. ❹ ❸ ❷ ❶
 22. 22. ❹ ❸ ❷ ❶
 23. 23. What‟s Next
 24. 24. Thank You for more info please contact : Chatuphum Suthasarn twitter : @RongLive email : ronglive@gmail.com

×