Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Czym jest modlitwa uwielbienia?
Ks. Rajmund Pietkiewicz
Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu
1 Krn 29,10-12
10

Potem Dawid błogosławił Pana wobec całego
zgromadzenia i tak mówił: «Bądź błogosławiony,
o Panie, Boże ...
1 Krn 16,23-29. 34-35
Śpiewajcie Panu, wszystkie krainy, z dnia na dzieo głoście Jego
zbawienie! 24 Rozgłaszajcie Jego chw...
1 Krn 29, 11
11

Twoja jest, o Panie wielkośd, moc, sława, majestat i chwała,
bo wszystko, co jest na niebie i na ziemi, j...
1 Krn 16, 29
Oddajcie Panu chwałę Jego imienia.

~ve - szem – imię
A Pan zstąpił w obłoku, i Mojżesz zatrzymał się
koło Ni...
1 Krn 16, 35

abyśmy wielbili święte imię
Twoje i dumni byli z Twej chwały

vAdq"- qadosz - święty
vd<qo- qodesz - świętoś...
1 Krn 29,11

Twoja jest, o Panie wielkośd, moc,
sława, majestat i chwała

hL'dUG> – gedulla – wielkość
Najwyższa pozycja, ...
1 Krn 29,11

Twoja jest, o Panie wielkośd, moc,
sława, majestat i chwała

hr"WbG> – gewura – moc, potęga
Najwyższa władza ...
Ps 66,3
Powiedzcie Bogu: Jak zadziwiające są Twoje dzieła! Z
powodu wielkiej Twej mocy muszą Ci schlebiad Twoi
wrogowie.
P...
Ps 77, 15-16

Ty jesteś Bogiem działającym cuda, objawiłeś
ludom swą potęgę. Ramieniem swoim lud Twój
wybawiłeś, synów Jak...
1 Krn 29,11

Twoja jest, o Panie wielkośd, moc,
sława, majestat i chwała

trEa,p.Ti – tiferet – sława, chwała, majestat, w...
1 Krn 29,11

Twoja jest, o Panie wielkośd, moc,
sława, majestat i chwała

dAh - hod – wspaniałość, majestat
Królewski maje...
1 Krn 16,27

Przed Nim kroczą majestat i piękno,
potęga i jasnośd w Jego przybytku

dAh - hod – wspaniałość, majestat
rd"h...
Ps 99,3

Niech wielbią imię Twoje wielkie i straszliwe:
ono jest święte

ar"An – nora
– pełen dostojeństwa, straszliwy, bu...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Charyzmatykon - Modlitwa uwielbienia

1,361 views

Published on

Modlitwa uwielbienia

Published in: Spiritual
 • There is a useful site for you that will help you to write a perfect and valuable essay and so on. Check out, please ⇒ www.HelpWriting.net ⇐
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

Charyzmatykon - Modlitwa uwielbienia

 1. 1. Czym jest modlitwa uwielbienia? Ks. Rajmund Pietkiewicz Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu
 2. 2. 1 Krn 29,10-12 10 Potem Dawid błogosławił Pana wobec całego zgromadzenia i tak mówił: «Bądź błogosławiony, o Panie, Boże ojca naszego, Izraela, na wieki wieków! 11 Twoja jest, o Panie wielkośd, moc, sława, majestat i chwała, bo wszystko, co jest na niebie i na ziemi, jest Twoje; do Ciebie, Panie, należy królowanie i ten, co głowę wznosi ponad wszystkich. 12 Bogactwo i chwała od Ciebie pochodzą, Ty nad wszystkim panujesz, a w ręku Twoim siła i moc, i ręką Twoją wywyższasz i utwierdzasz wszystko.
 3. 3. 1 Krn 16,23-29. 34-35 Śpiewajcie Panu, wszystkie krainy, z dnia na dzieo głoście Jego zbawienie! 24 Rozgłaszajcie Jego chwałę wśród pogan, Jego cuda wśród wszystkich narodów, 25 bo wielki jest Pan, godzien wielkiej chwały: wzbudza On większy lęk niż wszyscy bogowie. 26 Bo wszyscy bogowie pogan to ułuda, a Pan uczynił niebiosa. 27 Przed Nim kroczą majestat i piękno, potęga i jasnośd w Jego przybytku. 28 Oddajcie Panu, rodziny narodów, oddajcie Panu chwałę i potęgę, 29 oddajcie Panu chwałę Jego imienia. Nieście ofiary i wchodźcie przed Jego oblicze, oddajcie pokłon Panu, w święte szaty odziani. 34 Chwalcie Pana, bo dobry, bo na wieki Jego łaskawośd. 35 Mówcie: «Ratuj nas, Boże zbawienia naszego, zgromadź nas i wybaw spośród narodów, abyśmy wielbili święte imię Twoje i dumni byli z Twej chwały». 23
 4. 4. 1 Krn 29, 11 11 Twoja jest, o Panie wielkośd, moc, sława, majestat i chwała, bo wszystko, co jest na niebie i na ziemi, jest Twoje; do Ciebie, Panie, należy królowanie i ten, co głowę wznosi ponad wszystkich. gedulla gewura tiferet necach hod BT 5 wielkość moc sława majestat chwała BŚP moc potęga chwała wspaniałość majestat BW BWP wielkość wielkość moc potęga majestat wspaniałość sława blask chwała chwała BP wielkość moc sława majestat cześć
 5. 5. 1 Krn 16, 29 Oddajcie Panu chwałę Jego imienia. ~ve - szem – imię A Pan zstąpił w obłoku, i Mojżesz zatrzymał się koło Niego, i wypowiedział imię Jahwe (Wj 34,5) dAbK' – kawod = chwała, ciężar, waga Oddawad chwałę = uznad wagę (ważnośd) Boga Gdy oddajemy chwałę Bogu, On objawia swoją obecnośd
 6. 6. 1 Krn 16, 35 abyśmy wielbili święte imię Twoje i dumni byli z Twej chwały vAdq"- qadosz - święty vd<qo- qodesz - świętość «Święty, Święty, Święty jest Pan Zastępów. Cała ziemia pełna jest Jego chwały» (Iz 6,3) Uznajemy, że Bóg jest Bogiem
 7. 7. 1 Krn 29,11 Twoja jest, o Panie wielkośd, moc, sława, majestat i chwała hL'dUG> – gedulla – wielkość Najwyższa pozycja, władza i majestat wobec świata i bóstw. „Władza ustawodawcza Boga” Wielki jest Pan i godzien wielkiej chwały, a wielkośd Jego niezgłębiona (Ps 145,3) Przeto wielki jesteś, o Panie, Boże, nie ma nikogo podobnego Tobie, i nie ma Boga oprócz Ciebie, według tego wszystkiego, co usłyszeliśmy na własne uszy (2 Sm 7,22)
 8. 8. 1 Krn 29,11 Twoja jest, o Panie wielkośd, moc, sława, majestat i chwała hr"WbG> – gewura – moc, potęga Najwyższa władza wykonawcza Boga Gdy uwielbiamy Boga, On objawia swoją moc i potęgę
 9. 9. Ps 66,3 Powiedzcie Bogu: Jak zadziwiające są Twoje dzieła! Z powodu wielkiej Twej mocy muszą Ci schlebiad Twoi wrogowie. Ps 89,11 Ty podeptałeś Rahaba jak padlinę, rozproszyłeś Twych wrogów możnym Twym ramieniem (dosł.: ramieniem mocy Twojej). z[o – oz – moc, siła Obezwładniająca nieprzyjaciół zwycięska siła. UWIELBIENIE = ZWYCIĘŻANIE
 10. 10. Ps 77, 15-16 Ty jesteś Bogiem działającym cuda, objawiłeś ludom swą potęgę. Ramieniem swoim lud Twój wybawiłeś, synów Jakuba i Józefa. „Siła” JHWH ma charakter opiekuoczy i zbawczy.
 11. 11. 1 Krn 29,11 Twoja jest, o Panie wielkośd, moc, sława, majestat i chwała trEa,p.Ti – tiferet – sława, chwała, majestat, wspani Od czasownika „ozdabiad”, „uświetniad”, „rozsławid się” Podkreśla piękno i wartośd Boga i Jego dzieł Wszystko, co czynimy uwielbiając Boga ma byd wartościowe i piękne
 12. 12. 1 Krn 29,11 Twoja jest, o Panie wielkośd, moc, sława, majestat i chwała dAh - hod – wspaniałość, majestat Królewski majestat Boga Zadziwienie i radośd wobec majestatu króla
 13. 13. 1 Krn 16,27 Przed Nim kroczą majestat i piękno, potęga i jasnośd w Jego przybytku dAh - hod – wspaniałość, majestat rd"h' - hadar – piękno, blask
 14. 14. Ps 99,3 Niech wielbią imię Twoje wielkie i straszliwe: ono jest święte ar"An – nora – pełen dostojeństwa, straszliwy, budzący lęk Przymiot budzący bojaźo Bożą

×