Stockholm keynote

26 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Stockholm keynote

 1. 1. Stockholm
 2. 2. Gröna Lund
 3. 3. Gröna Lund Swedish English I Stockholm kan du besöka In Stockholm you can visit Gröna Lund en nöjespark Gröna Lund, an amusement park med mycket roliga attraktioner. with plenty of fun attractions. Ifall inte Berg och Dal banor är din If rollercoasters aren’t yoursak, kan du också köra 3-kamp, eller thing, you can also do a tri-game challenge, or gå i ett läskigt Spökhus m.m. go into a Haunted House. På Gröna Lund finns det ett par In Gröna Lund there are a couple restauranger med god mat. restaurants with delicious food. Du kan också kolla när kända band You can also watch famous spelar på Stora Scenen. bands perform on the Big Stage.
 4. 4. Stortorget
 5. 5. Stortorget”Historisk Plats”
 6. 6. Swedish Stortorget English Stortorget är Stockholms äldsta torg, Stortorget is Stockholms oldest square, it det ligger i Gamla Stan. Stockholms is in Old Town. Stockholm Bloodbath was Blodbad var där, Efter blodbadet held there, after the Bloodbath they hunghängde dem upp huvudena på väggen. I the victims heads on a wall. In the cornerhörnshuset sitter det en kanonkula, för of a house theres a cannon ball, because a att ett antal folk ville döda Kristian II number of people wanted to kill Christian men den fastnade i väggen istället. II with a cannon, but it got stuck in theSveriges första apotek öppnades också wall instead. Swedens first pharmacy wasdär av apotekaren Anthonius Busenius opened there by the pharmacist Anthonius 1575. På Stortorget arrangeras en årlig Busenius 1575. At The Great Square people julmarknad. Det är ett torg med platt organize an annual Christmas market. It is mark av kullersten med mycket hus a square with a flat land with plenty of runt, och bänkar. Det finns också en houses around, and benches. There is also stor brunn, som heter a large well, called Stortorgs Brunnen. ”Stortorgsbrunnen” ”Historisk Plats”
 7. 7. Swedish Stortorget English Stortorget är Stockholms äldsta torg, Stortorget is Stockholms oldest square, it det ligger i Gamla Stan. Stockholms is in Old Town. Stockholm Bloodbath was Blodbad var där, Efter blodbadet held there, after the Bloodbath they hunghängde dem upp huvudena på väggen. I the victims heads on a wall. In the cornerhörnshuset sitter det en kanonkula, för of a house theres a cannon ball, because a att ett antal folk ville döda Kristian II number of people wanted to kill Christian men den fastnade i väggen istället. II with a cannon, but it got stuck in theSveriges första apotek öppnades också wall instead. Swedens first pharmacy wasdär av apotekaren Anthonius Busenius opened there by the pharmacist Anthonius 1575. På Stortorget arrangeras en årlig Busenius 1575. At The Great Square people julmarknad. Det är ett torg med platt organize an annual Christmas market. It is mark av kullersten med mycket hus a square with a flat land with plenty of runt, och bänkar. Det finns också en houses around, and benches. There is also stor brunn, som heter a large well, called Stortorgs Brunnen. ”Stortorgsbrunnen” ”Historisk Plats” Klicka för kollektiv trafikbeskrivning
 8. 8. KOLLEKTIV TRAFIKBESKRIVNINGTILL GAMLA STAN/STORTORGET
 9. 9. KOLLEKTIV TRAFIKBESKRIVNINGTILL GAMLA STAN/STORTORGET Ta röda linjen från Telefonplans tunnelbanestation mot Mörby Centrum och gå av vid Gamla Stan!
 10. 10. KOLLEKTIV TRAFIKBESKRIVNINGTILL GAMLA STAN/STORTORGET Ta röda linjen från Telefonplans tunnelbanestation mot Mörby Centrum och gå av vid Gamla Stan! Take the Red Line from Telefonplans subway station towards Mörby Centrum and get off at the Gamla Stan!
 11. 11. Telefonplan - Gamla Stan Egen uppgift Telefonplan - Skansen 1. 7 stycken, Midsommarkransen, Om du ska ta tunnelbanan till T- Liljeholmen, Hornstull, Centralen och sedan Zinkensdamm, Mariatorget, spårvagn till Skansen frånSlussen och sedan är du framme vid Telefonplan Gamla Stan. och vara framme vid Skansen 16:00 2. Inga byten. när måste du vara 3. För att komma fram i tid måste vid T-Centralen. man åka kl. 14:49 Svar: Du ska åka från 4. För att komma fram till Telefonplan 15:19 Liljeholmen från Hökmossen för att vara vid T-Centralen14:00, I tid, måste du åka antingen 15:33 och sedan 13:32 eller 13:42. vänta på spårvagnen till 15:45 sedan är du framme vid Skansen
 12. 12. Sergels Torg / Plattan
 13. 13. Sergels Torg / Plattan Swedish English Sergels Torg is a square in central Sergels Torg är ett torg mitt i centrala Stockholm Stockholm It is located just under Kulturhuset.Det ligger precis under Kulturhuset. Det There are a fewfinns mycket matstånd med mycket mat foodstands, with a lot of food from från andra länder. Det är många other countries. There are many konserter och många kulturella möten. concerts and many cultural meetings. För att komma till plattan tar man To get to Sergels Torg, take the tunnelbana till subway to T-Centralen from T-Centralen från Telefonplan. Telefonplan. Sergels Torg is close to Plattan ligger nära Åhlens City! Åhlens City! Right above Sergels Torg Mitt över torget finns det en fontän there is a fountain made of glass, by gjord i glas, av David Helldén. David Helldén.
 14. 14. ”Historisk Plats”
 15. 15. Skansen”Historisk Plats”
 16. 16. Skansen Swedish English Skansen grundades 1891 av Arthur Skansen was founded in 1891 by Hazelius. Skansen är en djurpark. Arthur Hazelius. Skansen is a zoo.På Skansen kan man se allt från Apor, You can see everything fromtill Älgar. Till Skansen har det flyttats monkeys to elks at Skansen. In ett antal gamla hus från Södermalm. Skansen there’s a couple of oldSkansen är en park för hela familjen. houses that were moved to Skansen from Södermalm. Skansen Skansen är en av Sveriges kändaste is a park for the whole family. djurparker. På Skansen får man en Skansen is one of Swedens most möjlighet att hålla i en orm och en famous zoos. At Skansen you get fågelspindel. an opportunity to hold a snake and Varför det just heter Skansen? Det a spider.kommer från den millitära skans som Why is it called Skansen? It comes prins Karl-Johan byggde åt prins from the military fortress that Oskar på 1810-talet, när Arthur Prince Karl-Johan built for Prince Hazelius fick ta över marken hette Oskar in the 1810s, when Arthur den redan Skansen. Hazelius took over the land it was ”Historisk Plats” already called Skansen.
 17. 17. Globen
 18. 18. Globen Swedish English The Globe was opened in 1989 and is the Globen invigdes 1989 och är världens worlds largest round building. It’s called största runda byggnad. Den kallas för the Globe because it’s round Globen för att den är rund and its slang for "Stockholm Globe och det är slangord på namnet Arena" or now "Ericsson Globe" The ”Stockholm Globe Arena” eller nu Globes top is 130 ”Ericsson Globe” Globens topp är 130 meters above sea level and The Globe is130 meter över havet och själva Globen a concert hall where lots of celebrities är ett konserthus där massor av play and have played. kändisar spelar och har spelat. The Globe has a new tourist attraction Globen har en ny turistattraktion som called "Skyview" where you can go up via heter ”Skyview” där man kan åka upp an elevator that goes to the top of the via en hiss och vara uppe på Globen. Globe. Globen har också ett stort centrum The Globe also has a large shopping-som man kan gå igenom och köpa saker center that you can walk through and innan konserter eller om man bara ska buy stuff before concerts or if you just handla. like to shop.
 19. 19. Stortorgs Bild alla rättigheter till Ipoh kia
 20. 20. Källor:Stortorgs Bild alla rättigheter till Ipoh kia
 21. 21. Källor: Wikipedia StockholmgoStortorgs Bild Stadshus bild alla rättigheter till alla rättigheter till Ipoh kia Michael Cavén
 22. 22. TACK FÖR OSS! :) Arbete av: Can & Daniel

×