Charitní domov pro matky s dětmi v tísni

9,332 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
9,332
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
7,657
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Charitní domov pro matky s dětmi v tísni

 1. 1. CharitaZlín<br />je nestátní nezisková organizace, která se zabývá charitativní, zdravotní a humanitární činností ve zlínském regionu<br />posláním organizace je praktická a konkrétní pomoc lidem v tělesné, duševní nebo sociální nouzi, bez ohledu na jejich národnostní a rasovou příslušnost, sociální postavení nebo náboženské vyznání<br />cílem jejího konání je důstojný život pro každého člověka v každé situaci<br />
 2. 2. Charitní domov pro matky s dětmi v tísni Zlín<br />Posláním poskytované služby<br />je poskytnout přechodné a bezpečné ubytování osobám pečujícím o osobu blízkou, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. Poskytování služby vychází z individuálních potřeb osob a podporuje jejich samostatnost a napomáhá k návratu nebo začleňování do běžného života. Přednostně je chráněn zájem nezletilého dítěte.<br />
 3. 3. Charitní domov pro matky s dětmi v tísni Zlín<br />Cíl poskytované služby<br />cílem je zajištění bezpečného zázemí formou přechodného důstojného ubytování a podpora ke zvýšení schopností obstát v běžném životě.<br />
 4. 4. Charitní domov pro matky s dětmi v tísni Zlín<br />Základní činnosti<br />zajištění stravy  (služba poskytuje podmínky pro zajištění a přípravu stravy; bytové jednotky jsou standardně vybaveny kuchyňským koutem, lednicí, sporákem)<br />poskytnutí ubytování  (ubytování je poskytováno v samostatné bytové jednotce s kuchyňským koutem a samostatným sociálním zařízením; kapacita jednotky tři lůžka s možností přistýlky)<br />pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí<br />
 5. 5. Charitní domov pro matky s dětmi v tísni Zlín<br />Zásady poskytované služby<br />respektování soukromí a osobnosti uživatelů<br />vycházení z individuálně určených potřeb uživatelů<br />zachování lidské důstojnosti <br />motivování uživatelů k řádné péči o děti <br />týmová práce personálu<br />
 6. 6. Charitní domov pro matky s dětmi v tísni Zlín<br />Cílová skupina <br />osoby v krizi <br />(matky s dítětem/dětmi jsou převažující cílovou skupinou)<br />oběti domácího násilí <br />(dospělé osoby s dítětem/dětmi)<br />rodiny s dítětem/dětmi <br /> (osoby pečující o osobu blízkou - o dítě/děti) <br />
 7. 7. Charitní domov pro matky s dětmi v tísni Zlín<br />Věková struktura uživatelů<br />dospělí (27 – 64let)<br />mladší dospělí (19 – 26 let)<br />děti předškolního věku (do 6 let)<br />mladší děti (7 – 10 let)<br />starší děti (11 – 15 let)<br />dorost (16 – 18 let)<br />
 8. 8. Charitní domov pro matky s dětmi v tísni Zlín<br />Kapacita zařízení <br />10 bytových jednotek<br />31 lůžko (v zařízení může být ubytováno 10 dospělých uživatelů s dítětem/dětmi)<br />Časový rozsah služby<br />nepřetržitě, 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, po všechny dny v roce<br />Standardní délka pobytu<br />jeden až šest měsíců <br />
 9. 9. Charitní domov pro matky s dětmi v tísni Zlín<br />Fakultativní a doplňkové služby<br />výkon sociálně-právní ochrany dětí (povolení KÚ ZK) *pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě* poskytování nebo zprostředkování poradenství rodičům při výchově a vzdělávání dítěte a při péči o dítě se zdravotním postižením*pořádání přednášek a kurzů (v rámci poradenské činnosti) zaměřených na řešení výchovných, sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a jeho výchovu. <br />programová činnost<br /><ul><li>aktivizační program (řešení problémů výchovných, sociálních a jiných formou praktických nácviků , jako jsou kurzy vaření aj.)
 10. 10. sociálně terapeutická činnost
 11. 11. svépomocné skupiny
 12. 12. schůzky s uživateli
 13. 13. akce otevřené veřejnosti
 14. 14. přednášková činnost
 15. 15. kulturně – společenská činnost</li></li></ul><li>Charitní domov pro matky s dětmi v tísni Zlín<br />Služba není poskytována pokud<br />poskytovatel nemá dostatečnou kapacitu na požadovanou službu<br />neposkytuje požadovanou službu<br />zdravotní stav žadatele vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení<br />žadatel není schopen pobytu v zařízení z důvodu akutní infekční nemoci<br />žadateli o službu byla před méně než 6-ti měsíci tato služba zrušena nebo ukončena z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy<br />
 16. 16. Ubytování po podpisu smlouvy<br />
 17. 17. Ubytování po podpisu smlouvy<br />
 18. 18. Ubytování po podpisu smlouvy<br />
 19. 19. Ubytování po podpisu smlouvy<br />
 20. 20. Ubytování po podpisu smlouvy<br />
 21. 21. Ubytování po podpisu smlouvy<br />
 22. 22. Společenská místnost<br />
 23. 23. Sklad vybavenosti a materiálu<br />
 24. 24. Shrnutí všech informací<br />
 25. 25. Charitní domov pro matky s dětmi v tísni Zlín<br />je v provozu od června 1997<br />veškeré aktivity služby směřují k řešení a prevenci sociálně-patologických jevů, s nimiž se uživatelé služby potýkají; jde zejména o fyzické a psychické domácí násilí, vyhrocený generač-ní problém v rodině, pomoc zde hledají také nastávající matky z dětských domovů nebo osamělé matky, které potřebují pomoc při osvojení základní péče o dítě<br />
 26. 26. Uživatelé řeší běžné denní starosti<br />
 27. 27. Uživatelé řeší běžné denní starosti<br />
 28. 28. Uživatelé řeší běžné denní starosti<br />
 29. 29. Podstatný je kontakt s kolektivem<br />
 30. 30. Charitní domov pro matky s dětmi v tísni Zlín<br />Součástí sociální práce služby je<br />praktická pomoc <br />pomoc v rámci naplňování individuálních plánů uživatelů <br />intervence <br />doplňková programová činnost zařízení <br />
 31. 31. Doplňková aktivita – společné vaření<br />
 32. 32. Doplňková aktivita – společné chvíle při lidových tradicích<br />
 33. 33. Doplňková aktivita – společné chvíle při lidových tradicích<br />
 34. 34. Doplňková aktivita – setkání se zástupci různých profesí<br />
 35. 35. Doplňková aktivita – zahradní slavnost<br />
 36. 36. Doplňková aktivita – nabídka kulturního vyžití<br />
 37. 37. Charitní domov pro matky s dětmi v tísni Zlín<br />Sociální služba v číslech<br />
 38. 38. Charitní domov pro matky s dětmi v tísni Zlín<br /> Po dobu pobytu<br /> jsou uživatelé služby vedeni k osvojení základních znalostí a návyků potřebných k bezproblémovému životnímu stylu a výchově dětí v přirozeném prostředí<br />
 39. 39. Charitní domov pro matky s dětmi v tísni Zlín<br />Informace o službě <br />telefon: (+420) 577 241 352 <br />mobil: (+420) 737 504 258<br />e-mail: chd@zlin.charita.cz<br />www.zlin.charita.cz<br />MHD – trolejbus č.6,7,8 směr „Kocanda“, výstup na zastávce „Česká“, dále podejít nadjezd, projít (stále mírně svažitý chodník) sportovním parkem na ulici SNP; celkem cca 10 minut volnou chůzí<br />
 40. 40. Charitní domov pro matky s dětmi v tísni Zlín<br />je v termínu 01.10.2009 - 31.12.2011 dodavatelem služby projektu<br />Poskytování služeb sociální prevence ve Zlínském kraji<br />TENTO PROJEKT JE FINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM<br /> PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU <br />LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST <br />A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY <br />
 41. 41. Charita Zlín<br />Burešov 4886<br />760 01 Zlín<br />IČO: 44117434<br />tel./fax: 577 224 050<br />mobil: 603 491 601<br />www.zlin.charita.cz<br />e-mail: info@zlin.charita.cz<br />Bankovní spojení:<br />Česká spořitelna, a.s.<br />Zarámí 4463, 761 65 Zlín<br />číslo účtu:<br /> 1400878319/0800<br />
 42. 42. Děkujeme za pozornost<br />

×