Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Presentacioatmosfera2

719 views

Published on

Published in: Technology, Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Presentacioatmosfera2

  1. 1. Tema 2: Atmosfera selectivitat logse 2.2. RECURSOS ENERGÈTICS 2.9% Biomassa Consum d'energia primària (*) a Espanya (2006) 1.6% Hidràulica 1.3% Eòlica 7% 0.4% Biocarburants 0.3% RSU 11% 0.2% Biogàs 0.05% Solar tèrmica 0.03% Solar fotovol. 0.01% Geotèrmica 13% 48% Petroli Gas Natural Carbó Urani 21% Renovables Font: Elaboració pròpia a partir de dades de IDAE (2007): Dades per a Espanya de l’any 2006 (*) Continguda a les fonts abans de la seva transformació en energia final (p.e. electricitat) Departament de Ciències
  2. 2. Tema 2: Atmosfera selectivitat logse 2.2. RECURSOS ENERGÈTICS Producció energètica a Espanya (2006) Perspectives de les energies renovables: assolir el 34% (2016) 8% 17% 25% Gran dependència perquè se n’importa el 82% !!!!! 20% Petroli Gas Natural Carbó Urani Renovables 30% Font: Elaboració pròpia a partir de dades de IDAE (2007): Dades per a Espanya de l’any 2006 Departament de Ciències
  3. 3. Tema 2: Atmosfera selectivitat logse 2.2. RECURSOS ENERGÈTICS Origen de la producció d'electricitat a Catalunya (2006) 3% 1% 8% 52% 36% Nuclear Comb Fòssils Hidràulica RSU i Agricoles Eòlica Font: Elaboració pròpia a partir de: Institut Català de l’Energia (2007): Balanç Energètic de Catalunya 2006 Departament de Ciències
  4. 4. Tema 2: Atmosfera selectivitat logse 2.2. RECURSOS ENERGÈTICS Actualment el projecte de planta solar termoelèctrica més gran del món es porta a terme a Energia solar (efecte directe de la radiació solar) Granada (central Andasol) amb un total de 624 captadors i una producció per 50000 families Tipus de captació: Panells solars tèrmics: escalfament d'aigua. Panells fotovoltaics: producció d'electricitat per efecte fotoelèctric Concentradors solars: sistemes de miralls i lents que concentren radiació Centrals solars (vapor d’aigua) Arxiu personal: Panell fotovoltàic. Museu de Terras Arxiu personal: Panells solars. Hotel del Mig (Torroella de Montgrí) Departament de Ciències
  5. 5. Tema 2: Atmosfera selectivitat logse 2.2. RECURSOS ENERGÈTICS Energia solar AVANTATGES INCONVENIENTS Font inesgotable (renovable) i gratuïta Depén de la presència llum solar (producció complementària) Sense emissions de gasos contaminants Amortització de la inversió en panells Producció local a determinades zones fotovoltàics Ciutats amb clima mediterrani: gran potencial d’instalació a edificis i d’altres infrastructures (ecodisseny) Departament de Ciències
  6. 6. Tema 2: Atmosfera selectivitat logse 2.2. RECURSOS ENERGÈTICS Energia eòlica (per efecte indirecte de la radiació solar) Aerogeneradors: El vent transmet moviment a una turbina (multiplicador) que fa que l'alternador generi corrent elèctric Instal.lació: Parc Eòlic Espanya és una potencia mundial en producció d’eòlica (11614 MW l’any 2006). Representa el 24% del total europeu i el 16% mundial Departament de Ciències
  7. 7. Tema 2: Atmosfera selectivitat logse 2.2. RECURSOS ENERGÈTICS Energia eòlica AVANTATGES INCONVENIENTS Font inesgotable (renovable) i gratuïta Depén de la presència de vent (producció complementària) Sense emissions de gasos contaminants Impacte paisatjístic (visual) Producció local a determinades zones Possible afectació en aus (passadissos Gran potencial de desenvolupament en migratoris) plataformes continentals (litoral) Lleu contaminació acústica Departament de Ciències
  8. 8. Tema 2: Atmosfera selectivitat logse 2.2. RISCOS RELACIONATS AMB L’ATMOSFERA SEQUERES A Catalunya molt habituals (clima mediterrani amb estius molt secs) INUNDACIONS A Catalunya situació habitual a la tardor (temporals de llevant) i en dies calorosos (tronades locals) TEMPESTES TROPICALS I HURACANS A Catalunya només a l’hivern i d’intensitat baixa TORNADOS I CAPS DE FIBLO Molt esporàdicament caps de fibló al litoral català FENOMENS DE “EL NIÑO” Regió del Pacífic equatorial Departament de Ciències

×