Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Netnam Data Center

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Netnam Data Center

 1. 1. GIẢI PHÁP LƯU TRỮ VÀ ĐẶT CHỖ MÁY CHỦ TẠI TRUNG TÂM DỮ LiỆU DÀNH CHO CÁC DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ
 2. 2. MỤC LỤC <ul><li>Giới thiệu NetNam </li></ul><ul><li>Dịch vụ Internet Cable quang FTTH </li></ul><ul><ul><li>Đặc điểm </li></ul></ul><ul><ul><li>Sơ đồ kết nối </li></ul></ul><ul><ul><li>Các gói dịch vụ </li></ul></ul><ul><li>Trung tâm tích hợp dữ liệu </li></ul><ul><ul><li>Địa điểm </li></ul></ul><ul><ul><li>Đặc tính kỹ thuật </li></ul></ul><ul><ul><li>Nguồn điện </li></ul></ul><ul><ul><li>Kết nối mạng. </li></ul></ul><ul><ul><li>Monitoring </li></ul></ul><ul><ul><li>Các dịch vụ </li></ul></ul>
 3. 3. CÔNG TY NETNAM <ul><li>Cung c ấp D ịch vụ mạng từ năm 1993 . </li></ul><ul><li>Công ty NetNam (NetNam Corporation) được thành lập 26/11/1998. </li></ul><ul><li>Các giấy phép: </li></ul><ul><ul><li>ISP (Internet Service Provider): Nhà cung cấp dịch vụ Internet. </li></ul></ul><ul><ul><li>ICP (Internet Content Provider): Nhà cung cấp thông tin trên Internet. </li></ul></ul><ul><ul><li>OSP (Online Service Provider): Nhà cung cấp các dịch vụ trực tuyến. </li></ul></ul>
 4. 4. CÔNG TY VÀ CÁC CHI NHÁNH CÔNG TY NETNAM 18 Hoàng Quốc việt ĐT/F ax : 84-4-7564907 / 84-4-7561888 CHI NHÁNH CÔNG TY NETNAM 244 Huỳnh Văn Bánh, quận Phú Nhuận, TP HCM ĐT/F ax : 84-8-39976400/84-8-39976411
 5. 5. SẢN PHẨM - DỊCH VỤ <ul><li>Dịch vụ băng thông rộng ADSL </li></ul><ul><li>Truy nhập Internet trực tiếp (Leased Line ) </li></ul><ul><li>Dịch vụ Internet Cáp quang FTTH </li></ul><ul><li>Các dịch vụ giá trị gia tăng trên Internet </li></ul><ul><li>Giải pháp mạng </li></ul>
 6. 6. DỊCH VỤ FTTH
 7. 7. DỊCH VỤ CABLE QUANG FTTH ĐẶC ĐIỂM DỊCH VỤ <ul><li>Truy cập Internet bằng cáp quang siêu tốc với băng rộng lên đến 30Mbps </li></ul><ul><li>Cam kết chất lượng cao, ổn định với từng khách hàng. </li></ul><ul><li>Đáp ứng tối đa nhu cầu truyền thông của các loại hình doanh nghiệp. </li></ul>
 8. 8. SƠ DỒ KẾT NỐI
 9. 9. Skynet A: Băng thông tốc độ 10,240 Kbps Cam kết tốc độ quốc tế: từ 512Kbps CÁC GÓI DỊCH VỤ Skynet B: Băng thông tốc độ 15,360 Kbps Cam kết tốc độ quốc tế: từ 512Kbps Skynet C: Băng thông tốc độ 20,480 Kbps Cam kết tốc độ quốc tế: từ 768 Kbps Skynet VIP: Băng thông tốc độ 30,720 Kbps Cam kết tốc độ quốc tế: từ 1,024 Kbps Skynet Public: Băng thông tốc độ 15,360 Kbps Cam kết tốc độ quốc tế: từ 512 Kbps
 10. 10. TRUNG TÂM DỮ LIỆU
 11. 11. TRUNG TÂM DỮ LIỆU Data Center đặt tại Chi nhánh Công ty NetNam 244 Huỳnh Văn Bánh, quận Phú Nhuận, Tp HCM Data Center gồm 15 tủ rack 42U, có thể chứa trên 300 Server
 12. 12. SÀN NÂNG HỆ THỐNG CABLE ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT CỦA TRUNG TÂM DỮ LIỆU
 13. 13. Hệ thống điện <ul><li>NGUỒN ĐIỆN LƯỚI 3 PHA ƯU TIÊN </li></ul><ul><li>HỆ THỐNG ĐIỆN DỰ PHÒNG </li></ul><ul><ul><li>HỆ THỐNG UPS (THỜI GIAN LƯU ĐIỆN LÊN ĐẾN 45ph) </li></ul></ul><ul><ul><li>MÁY PHÁT ĐIỆN </li></ul></ul><ul><ul><li>KiỂM SOÁT BẰNG HỆ THỐNG PLC </li></ul></ul>ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT CỦA TRUNG TÂM DỮ LIỆU
 14. 14. HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA CHÍNH XÁC <ul><li>CẤU HÌNH LẶP ĐẶT ĐiỀU HÒA CHÍNH XÁC N+1 </li></ul><ul><li>NHIỆT ĐỘ: 22 o ± 1 o C </li></ul><ul><li>ĐỘ ẨM: 50% ± 5% </li></ul>ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT CỦA TRUNG TÂM DỮ LIỆU
 15. 15. HỆ THỐNG BÁO KHÓI VÀ BÁO CHÁY ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT CỦA TRUNG TÂM DỮ LIỆU
 16. 16. HỆ THỐNG AN NINH ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT CỦA TRUNG TÂM DỮ LIỆU <ul><li>NHÂN VIÊN BẢO VỆ TRỰC AN NINH 24/24 </li></ul><ul><li>HỆ THỐNG KiỂM SOÁT RA VÀO BẰNG THẺ TỪ </li></ul>
 17. 17. NETWORK – KẾT NỐI MẠNG Tất cả các tuyến kết nối đều kết nối mạch vòng (ring) và có tối thiểu 02 kênh truyền dẫn theo 02 hướng riêng biệt. Đảm bảo kết nối luôn được đảm bảo.
 18. 18. QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT HỆ THỐNG <ul><li>QUẢN LÝ HỆ THỐNG DATA CENTER </li></ul><ul><ul><li>KIỂM SOÁT TRUY CẬP </li></ul></ul><ul><ul><li>HỆ THỐNG BÁO KHÓI, BÁO CHÁY </li></ul></ul><ul><ul><li>QUẢN LÝ NHIỆT ĐỘ VÀ ĐỘ ẨM. </li></ul></ul><ul><ul><li>QUẢN LÝ BĂNG THÔNG VÀ LƯU LƯỢNG QUA GIẢN ĐỒ MRTG CACTI </li></ul></ul>
 19. 19. BẢO MẬT HỆ THỐNG <ul><li>HỆ THỐNG FIREWALL NHIỀU TẦNG </li></ul><ul><li>HỆ THỐNG IDS (HỆ THỐNG CẢNH BÁO XÂM NHẬP MÃ NGUỒN MỞ) </li></ul>
 20. 20. <ul><li>Thuê chỗ đặt : </li></ul><ul><ul><li>Thuê tủ Rack </li></ul></ul><ul><ul><li>Thuê chỗ đặt máy chủ </li></ul></ul><ul><li>Thuê máy chủ: </li></ul><ul><li>Các dịch vụ giá trị gia tăng: </li></ul><ul><ul><li>Tư vấn xây dựng mô hình mạng </li></ul></ul><ul><ul><li>Quản lý Server </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Quản lý Server </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Quản lý bảo mật </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Back up dữ liệu định kỳ. </li></ul></ul>CÁC DỊCH VỤ
 21. 21. TRÂN TRỌNG CÁM ƠN

×