งานนำเสนอ การจัดการฐานข้อมุล

269 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

งานนำเสนอ การจัดการฐานข้อมุล

 1. 1. database)
 2. 2. 2.
 3. 3. privacy)security)
 4. 4. 4.92 2
 5. 5. 5.DATABASE MANAGEMENT SYSTEM, DBMS)
 6. 6. filemanager)
 7. 7. 5
 8. 8. Hardware)
 9. 9. Program)Database Management System : DBMS)
 10. 10. Data)
 11. 11. People)• User)• Operator)• System Analyst)• Programmer)• Database Administrator : DBA)
 12. 12. Procedures)
 13. 13. 7. -•••
 14. 14. -•••
 15. 15. 8.RELATIONSHIP)
 16. 16. RELATIONSHIP) One-to-OneRelationship)A B One-to-ManyRelationship) A B
 17. 17. RELATIONSHIP) Many-to-ManyRelationship) A B Many-to-OneRelationship) B A
 18. 18. DATABASE DESIGN)Relationships) Data Modeling) 3
 19. 19. DATABASE DESIGN) (ConceptualDatabase Design)Physical) DBMS)
 20. 20. PHYSICAL) High-Level Database Design)Data Oriented 2
 21. 21. PHYSICAL) Bottom-Up) Attribute)Entity) Relationship)
 22. 22. PHYSICAL) Top-Down)Hint-level Entity)
 23. 23. PHYSICAL) (LogicalDatabase Design) Mapping) Relational Model)
 24. 24. PHYSICAL)(Physical Database Design)
 25. 25. Hardware)2. Program)3. Data)4. People)5. Procedures)
 26. 26. User) Operator) SystemAnalyst) Programmer) Database Administrator :DBA)
 27. 27. DBA
 28. 28. Data Base Administrator
 29. 29. DBMS
 30. 30. Data Base Management System
 31. 31. 2.
 32. 32. Bottom-Up) Top- Down)

×