Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN QUẢN TRỊ NHÂN LỰC1. Hãy nêu khái niệm nhân lực, quản trị nhân lực?2. Triết lý quản trị nhân sự là gì? ...
22.Trình bày khái niệm, các loại hợp đồng, hình thức nội dung, điều   kiện tạm hoãn và chấm dứt hợp đông lao động?        ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

đề cương ôn thi quản trị nhân lực

5,507 views

Published on

Published in: Education, Sports
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

đề cương ôn thi quản trị nhân lực

  1. 1. ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN QUẢN TRỊ NHÂN LỰC1. Hãy nêu khái niệm nhân lực, quản trị nhân lực?2. Triết lý quản trị nhân sự là gì? Vai trò của nó với hoạt động quản trị nhân lực. Hãy trình bày các vấn đề của 3 thuyết X, Y, Z.3. Trình bày các chức năng cơ bản của quản trị nhân lực?4. Quản trị nhân lực là gì? Vì sao nói quản trị nhân lực vừa là một khoa học vừa là một nghệ thuật? Liên hệ với hoạt động quản trị nhân lực trong các doanh nghiệp ở Việt Nam hiện nay5. Môi trường quản trị nhân lực gồm những loại nào? Môi trường có ảnh hưởng như thế nào đến hoạt động quản trị nhân lực?6. Hãy nêu khái niệm công việc, nhiệm vụ, vị trí, nghề. Lấy một số ví dụ cụ thể về công việc, nhiệm vụ nghề.7. Khái niệm phân tích công việc? Ý nghĩa của phân tích công việc?8. Trình bày nội dung của bản mô tả công việc, bản yêu cầu công việc, lấy ví dụ cụ thể minh họa cho việc xây dựng bản mô tả công việc và bản yêu cầu công việc.9. Cầu nhân lực là gì? Các yếu tố xem xét khi dự báo cầu?10.Trình bày nội dung của cân đối cung cầu nhân lực và các giải pháp khắc phục mất cân đối giữa cung và cầu?11.Tuyển mộ là gì? Trình bày phương pháp tuyển mộ đối với các nguồn? Hãy phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình tuyển mộ?12.Trình bày các lỗi thường gặp khi đánh giá thực hiện công việc?13.Tuyển chọn là gì? Nêu sơ lược các bước trong quá trình tuyển chọn? Yêu cầu và tầm quan trọng của tuyển chọn. Bạn hãy nêu sơ lược quy trình tuyển chọn lao động của một doanh nghiệp trong thực tế mà bạn biết.14.Thế nào là phỏng vấn đánh giá? Hãy trình bày các hình thức phỏng vấn đánh giá.15. Phân tích cơ cấu thù lao lao động? Chế độ đãi ngộ và tiền lương trong doanh nghiệp ảnh hưởng như thế nào đến tuyển dụng và thu hút lao động trình độ cao?16.Các yếu tố ảnh hưởng đến thù lao lao động?17.Trình bày các khái niệm liên quan, mục tiêu, vai trò của công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực.18.Trình bày hình thức đào tạo ngoài công việc, những phương pháp được áp dụng trong hình thức đào tạo này. Hãy nhận xét thực tế hiện nay những phương pháp nào đang được ưa chuộng trong các doanh nghiệp.19.Phân tích trình tự xây dựng chương trình đào tạo và phát triển nguồn nhân lực.20.Hãy trình bày những lợi thế và hạn chế của phương pháp đào tạo trong công việc và phương pháp đào tạo ngoài công việc.21.Khái niệm và các dạng tranh chấp lao động? Phân tích một số nguyên nhân chính dẫn đến đình công? 1
  2. 2. 22.Trình bày khái niệm, các loại hợp đồng, hình thức nội dung, điều kiện tạm hoãn và chấm dứt hợp đông lao động? 2

×