“Your English home”             Welcome to            PEN        Practical English Networ...
Quá khứ đơn và quá khứ tiếp diễn Mục tiêu bài học1. Hiểu cách sử dụng hai thì quá khứ đơn và quá khứ  tiếp diễn2. Hiểu s...
Guiding questions- Câu hỏi định hướng1. Thì quá khư đơn có mấy cách dùng chính?2. Cấu trúc “used to” được dùng như thế nào...
Guiding questions- Câu hỏi định hướng7. Thì quá khứ tiếp diễn có mấy cách dùng chính?8. Có thể dùng trạng từ chỉ tần suất ...
Quá khứ đơn- Past simple- Cách dùng+ Hành động hay sự việc + I didnt go to the beach lastbắt đầu và kết thúc tại một  Sun...
Past simple- Cấu trúc    TOBE              VERB (Động từ                    thường)Khẳ...
Past simple- Cấu trúc         TOBE                 VERBPhủ định S + was/were + not + …     ...
Các từ, cụm từ thường đi kèm trong quá khứ đơn Last: last night, last week, last + ngày trong tuần (last Monday, last Su...
Động từ dạng quá khứ: theo quy tắc và bất quy tắc Động từ có quy tắc: Dạng quá khứ cho các động từ có quy tắc ta thêm đu...
Động từ dạng quá khứ: theo quy tắc và bất quy tắcĐộng từ kết thúc –y, trước đó là phụ âm,            Study _st...
Các lỗi thường gặp và cần tránh khi dùng quá khứ đơn Dùng lẫn lộn giữa động từ Tobe với động từ thường.Wrong: I was have ...
Quá khứ tiếp diễn- Cách dùngHành động đang xảy ra tại một +Yesterday at 10.30 theythời điểm xác định trong quá khứ.    ...
Quá khứ tiếp diễn- Cách dùngNhững hành động xảy ra + I was studying while hesong song với nhau.              ...
Quá khứ tiếp diễn- Cấu trúc    Form (cấu trúc)       Example (Ví dụ)Khẳng  S + was/ were + V-ing + At this time...
Quá khứ tiếp diễn- Cấu trúcPhủ định S + was/ were + not + While she was busily         V-ing           ...
Các từ, cụm từ thường đi kèm ở quá khứ tiếp diễn Last:    last night, last week, last + ngày trong tuần (last Monday,...
Các lỗi thường gặp và cần tránh Nhầm lẫn giữa While và When, tuy ý nghĩa gần như nhau, When thường đi với động từ chia ở...
Các lỗi thường gặp và cần tránh Nhầm lẫn khi kết hợp thì quá khứ đơn và quá khứ tiếp diễnWrong: - I watched TV when I hea...
Bài tập thì quá khứ đơnI. A. Matching two columns to make meaningful sentences,  remember to put the verbs in past simple...
Bài tập thì quá khứ đơnIn the evening, we (have)            sitting on the beach.dinnerThe food and the service...
I. B. Matching questions and answersWhat time did they arrive?           They arrived at ten o’clock.How much d...
Bài tập thì quá khứ đơnII. Irregular verb: Find the regular verb in each line and  write it into the gap.Example: say, lo...
Bài tập thì quá khứ đơnIII. Put the verbs into the correct form Last year I (spend) ……….my holiday in Ireland. It (be) …...
Bài tập thì quá khứ đơnIV. Ask for the bold part of the sentence.1. She pushed her bike and tried to get on it. →2. She br...
Bài tập thì quá khứ đơn6. She watched a tennis match with her father last night. →7. She asked her friend because she did ...
Bài tập thì quá khứ đơnV. Make these sentences positive or negative or questions,  using the verbs given in capitals in p...
Bài tập thì quá khứ đơn5. I ___________ the money; I just borrowed it! (steal)6. ___________ your house ___________ the ra...
Đáp án bài tập thì quá khứ đơnI. Matching  1. Last week we went on holiday.  2. We stayed in a lovely hotel by sea.  3....
Đáp án bài tập thì quá khứ đơnB. Matching questions and answers  1. What time did they arrive? They arrived at 10 o’clock...
Đáp án bài tập thì quá khứ đơn II. Find the regular verb in each line and write it into the  gap.1) ……play…..      ...
Đáp án bài tập thì quá khứ đơnIII. 1. What did she push and try to get on?2. Who did she bring a heavy bag to yesterday?/ ...
Đáp án bài tập thì quá khứ đơnIV. Make these sentences positive or negative or questions, using the verbs given in capita...
Bài tập thì quá khứ tiếp diễnI. Put the verbs in the correct form of past continuous1. Yesterday while Mary…………to the cine...
1. Last week, they……………with their friends when  their parents ……………at home (travel- stay)2. He…………….on the bed and …………a ...
Bài tập thì quá khứ tiếp diễnII. Ask for the information in the bold part of the sentence.1. Henry was living in London la...
8. An hour ago, Carol was talking on the phone. 9. Avril was painting the kitchen. 10. The children were running around ...
Bài tập thì quá khứ tiếp diễnIII. Write the most suitable words in each gap (ago,  yesterday, last, while, when, as, on, ...
6. Your aunt studied German……..20017. Rose played in an orchestra………….she was 12years old8. Jason was swimming……….his girl...
Đáp án bài tập thì quá khứ tiếp diễnI. Put the verbs in the correct form of past continuous1. was going/ was going2. were ...
Đáp án bài tập thì quá khứ tiếp diễn6. were traveling/were staying7. was lying/reading8. was dancing9. were playing10. Wer...
Đáp án bài tập thì quá khứ tiếp diễnII. Ask for the information in the bold part of the   sentence.1. When was Henry liv...
Đáp án bài tập thì quá khứ tiếp diễn7. What was Claire doing?8. How long ago was Carol talking on the phone?9. What was Av...
Đáp án bài tập thì quá khứ tiếp diễnIII. Write the most suitable words in each gap (ago,  yesterday, last, while, when, a...
Bài tập phân biệt quá khứ đơn và quá khứ tiếp diễnI. Use the past continuous tense or simple past tense as  appropriate.1...
Bài tập phân biệt quá khứ đơn và quá khứ tiếp diễnII. Fill in the blank with the correct tense1. A. What you (do) when the...
Bài tập phân biệt quá khứ đơn và quá khứ tiếp diễn5. Sandy is in the living room watching television. At this  time yeste...
Bài tập phân biệt quá khứ đơn và quá khứ tiếp diễn8. I (watch) a mystery movie on TV when the electricity  went out. Now ...
Bài tập phân biệt quá khứ đơn và quá khứ tiếp diễn12. When I entered the bazaar, a couple of merchants (bargain, busily) ...
Bài tập phân biệt quá khứ đơn và quá khứ tiếp diễn14. She was so annoying! She (leave, always) her dirty dishes in the si...
Bài tập phân biệt quá khứ đơn và quá khứ tiếp diễnIII. Put the verb in the correct tense either past simple or past  cont...
Bài tập phân biệt quá khứ đơn và quá khứ tiếp diễnSome of the students (talk) about their plans for the weekendand the stu...
Bài tập phân biệt quá khứ đơn và quá khứ tiếp diễnB. I’m writing to tell you about what happened to me last  week while I...
Bài tập phân biệt quá khứ đơn và quá khứ tiếp diễn I (think) about what to do when a man (come) along the  cliff path. I...
Bài tập phân biệt quá khứ đơn và quá khứ tiếp diễnIV. Now complete the following sentences using your own ideas.1. The do...
V. Mix and match to make a meaningful sentencesThey arrived early while I           she was driving too fastPau...
VI. Mix and match questions and answersWhat were you doing?            I was repairing my bikeHow long were you...
Đáp án bài tập phân biệt I.             3. said/was/needed1. met/was shopping     4. arrived/was not/was...
Đáp án bài tập phân biệt7. walked/was talking/were working busily/were discussing  quietly8. was watching9. was/did not l...
Đáp án bài tập phân biệtIII.A. called/was calling/was waiting/was talking/made/were actually      sleeping/were   ...
Đáp án bài tập phân biệtIV.1. was in toilet                     2. was talking to  her boyfriend3. ...
Đáp án bài tập phân biệtV.1. They arrived early while I was still sleeping2. Paul cooked dinner while we were having a gla...
Đáp án bài tập phân biệtVI.1. What were you doing? – I was repairing my bike2. How long were you waiting? – Only ten minut...
Other- reference- Trang web tham khảo1. http://www.englishpage.com/verbpage/simplepast.html2. http://www.ego4u.com/en/cram...
Trang web tham khảo1. http://www.better-english.com/grammar/past4.htm2. http://www.englishpage.com/verbpage/pastcontinuous...
Trang web tham khảohttp://www.english-4u.de/past_prog_ex6.htmhttp://www.e-grammar.org/past-simple-continuous/http://www.le...
www.themegallery.com
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

3. past simple and past continuous tong hop

1,983 views

Published on

 • Be the first to comment

3. past simple and past continuous tong hop

 1. 1. “Your English home” Welcome to PEN Practical English Network Hệ thống đào tạo tiếng Anh thực hành
 2. 2. Quá khứ đơn và quá khứ tiếp diễn Mục tiêu bài học1. Hiểu cách sử dụng hai thì quá khứ đơn và quá khứ tiếp diễn2. Hiểu sự khác biệt về cách sử dụng của thì hai thì nàySố 10 Ngõ 4– Đặng Văn Ngữ – Đống Đa – Hà Nội http://pen.edu.vn or http://e4b.edu.vnĐiện thoại: 0976.18.66.99 _ 0983.007.205 Email: e4blearning@gmail.com (2/8)
 3. 3. Guiding questions- Câu hỏi định hướng1. Thì quá khư đơn có mấy cách dùng chính?2. Cấu trúc “used to” được dùng như thế nào và tương đương với cách dùng nào của thì quá khứ đơn?3. Có thể dùng trạng từ chỉ tần suất trong thì quá khứ đơn không? Nếu dùng được thì dùng trong trường hợp nào?4. Động từ chính trong thì quá khứ đơn được chia như thế nào, có trường hợp nào đặc biệt không?5. Trợ động từ nào được dùng trong thì quá khứ đơn?6. Những cụm từ chỉ thời gian nào thường dùng trong thì quá khứ đơn? Số 10 Ngõ 4– Đặng Văn Ngữ – Đống Đa – Hà Nội http://pen.edu.vn or http://e4b.edu.vn Điện thoại: 0976.18.66.99 _ 0983.007.205 Email: e4blearning@gmail.com (3/8)
 4. 4. Guiding questions- Câu hỏi định hướng7. Thì quá khứ tiếp diễn có mấy cách dùng chính?8. Có thể dùng trạng từ chỉ tần suất “always” với thì quá khứ tiếp diễn được không?9. Thì quá khứ tiếp diễn thường được dùng kết hợp với thì quá khứ đơn trong trường hợp nào?10. Có sự khác biệt nào giữa “when” và “while” khì dùng trong thì quá khứ tiếp diễn không11. Liệt kê một số cụm trạng từ chỉ thời gian thường dùng trong thì quá khứ tiếp diễn?Số 10 Ngõ 4– Đặng Văn Ngữ – Đống Đa – Hà Nội http://pen.edu.vn or http://e4b.edu.vnĐiện thoại: 0976.18.66.99 _ 0983.007.205 Email: e4blearning@gmail.com (4/8)
 5. 5. Quá khứ đơn- Past simple- Cách dùng+ Hành động hay sự việc + I didnt go to the beach lastbắt đầu và kết thúc tại một Sundaythời điểm xác định trong + Last year, I traveled to Japan.quá khứ. + I went into the disco and I+ Chuỗi hành động đã hoàn saw my favourite girl, then I asked her to dance,.........tất trong quá khứ, lần lựơt + I usually cried a lot when Idiễn ra nối tiếp nhau. was a child+ Thói quen trong quá +She was shy as a child, butkhứ. Nó có nghĩa tương tự now she is very outgoing.như "used to." Số 10 Ngõ 4– Đặng Văn Ngữ – Đống Đa – Hà Nội http://pen.edu.vn or http://e4b.edu.vn Điện thoại: 0976.18.66.99 _ 0983.007.205 Email: e4blearning@gmail.com (5/8)
 6. 6. Past simple- Cấu trúc TOBE VERB (Động từ thường)Khẳng S + was/ were + adj/ noun/ S + past form ofđịnh preposition phrase verb + (O) + time I, He, she, it, danh từ Was số ít You, we, they, danh từ Were số nhiều (6/8)
 7. 7. Past simple- Cấu trúc TOBE VERBPhủ định S + was/were + not + … S+ did + not + V Was not = wasn’t (inf) + (O) + (time) Were not = weren’t Did not = didn’tNghi vấn Was/ were (not) + S+ …? Did + S + V (inf) + (O) + (time)? Wh..+ was/ were + S + … (Wh?) + did + S + V (inf) + (O) + (time)?Số 10 Ngõ 4– Đặng Văn Ngữ – Đống Đa – Hà Nội http://pen.edu.vn or http://e4b.edu.vnĐiện thoại: 0976.18.66.99 _ 0983.007.205 Email: e4blearning@gmail.com (7/8)
 8. 8. Các từ, cụm từ thường đi kèm trong quá khứ đơn Last: last night, last week, last + ngày trong tuần (last Monday, last Sunday…), last month, last year, last decade (thập kỉ trước) , last century Ago: three weeks ago (cách đây 3 tuần), two days ago, 300 years ago In ... (cộng với năm hoặc tháng): in 2010, in the 1980s, in the last century, in the past yesterday When ... (when I was a child) For……: for a long time, for 6 weeks Số 10 Ngõ 4– Đặng Văn Ngữ – Đống Đa – Hà Nội http://pen.edu.vn or http://e4b.edu.vn Điện thoại: 0976.18.66.99 _ 0983.007.205 Email: e4blearning@gmail.com (8/8)
 9. 9. Động từ dạng quá khứ: theo quy tắc và bất quy tắc Động từ có quy tắc: Dạng quá khứ cho các động từ có quy tắc ta thêm đuôi –ed Những trường hợp đặc biệt khi thêm đuôi “ed” (xem bảng sau) Số 10 Ngõ 4– Đặng Văn Ngữ – Đống Đa – Hà Nội http://pen.edu.vn or http://e4b.edu.vn Điện thoại: 0976.18.66.99 _ 0983.007.205 Email: e4blearning@gmail.com (9/8)
 10. 10. Động từ dạng quá khứ: theo quy tắc và bất quy tắcĐộng từ kết thúc –y, trước đó là phụ âm, Study _studied,biến -y thành –ied hurry – hurriedĐộng từ kết thúc là “e”, thì chỉ cần thêm “d” live _ lived, love_vào sau lovedĐộng từ một âm tiết hoặc hai âm tiết nhưng stop  stopped,trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai, kết thúc admit  admitted,bằng một phụ âm, trước đó là một nguyên âm prefer thì gấp đôi phụ âm trước khi thêm “ed” preferred. Số 10 Ngõ 4– Đặng Văn Ngữ – Đống Đa – Hà Nội http://pen.edu.vn or http://e4b.edu.vn Điện thoại: 0976.18.66.99 _ 0983.007.205 Email: e4blearning@gmail.com (10/8)
 11. 11. Các lỗi thường gặp và cần tránh khi dùng quá khứ đơn Dùng lẫn lộn giữa động từ Tobe với động từ thường.Wrong: I was have a flu yesterday I had a flu yesterday/ I was ill yesterday Kết hợp thì quá khứ đơn và quá khứ tiếp diễn không đúng cáchWrong: When I was coming home yesterday, she was talking on the phone When I came home yesterday, she was talking on the phone. Nhầm lẫn giữa thì quá khứ đơn với thì hiện tại hoàn thành Wrong: I have lived in Hanoi for 2 years and then I moved to HCM City I lived in Hanoi for 2 years and then I moved to HCM City.Số 10 Ngõ 4– Đặng Văn Ngữ – Đống Đa – Hà Nội http://pen.edu.vn or http://e4b.edu.vnĐiện thoại: 0976.18.66.99 _ 0983.007.205 Email: e4blearning@gmail.com (11/8)
 12. 12. Quá khứ tiếp diễn- Cách dùngHành động đang xảy ra tại một +Yesterday at 10.30 theythời điểm xác định trong quá khứ. were playing tennis.Hành động đang xảy ra trong quá +While I was writingkhứ thì một hành động khác xen the email, the computervào (hành động xen vào thường suddenly went off.được chia ở quá khứ đơn). Số 10 Ngõ 4– Đặng Văn Ngữ – Đống Đa – Hà Nội http://pen.edu.vn or http://e4b.edu.vn Điện thoại: 0976.18.66.99 _ 0983.007.205 Email: e4blearning@gmail.com (12/8)
 13. 13. Quá khứ tiếp diễn- Cách dùngNhững hành động xảy ra + I was studying while hesong song với nhau. was making dinner.Dùng với "always" hay + She was always coming to"constantly“ hành động class late.thường xảy ra và gây khóchịu với người khác trongquá khứSố 10 Ngõ 4– Đặng Văn Ngữ – Đống Đa – Hà Nội http://pen.edu.vn or http://e4b.edu.vnĐiện thoại: 0976.18.66.99 _ 0983.007.205 Email: e4blearning@gmail.com (13/8)
 14. 14. Quá khứ tiếp diễn- Cấu trúc Form (cấu trúc) Example (Ví dụ)Khẳng S + was/ were + V-ing + At this time last night,định … my father was Was: I, he, she, it, danh từ sleeping số ít Were: You, we, they, danh từ số nhiều (14/8)
 15. 15. Quá khứ tiếp diễn- Cấu trúcPhủ định S + was/ were + not + While she was busily V-ing doing the homework, her Was not = wasn’t husband was lying on Were not = weren’t the sofaNghi vấn Was/ Were (not) + S + Were they having dinner V-ing at 8 pm yesterday? Wh..+ was/ were + S What were you dong at + V-ing this time two days ago?Số 10 Ngõ 4– Đặng Văn Ngữ – Đống Đa – Hà Nội http://pen.edu.vn or http://e4b.edu.vnĐiện thoại: 0976.18.66.99 _ 0983.007.205 Email: e4blearning@gmail.com (15/8)
 16. 16. Các từ, cụm từ thường đi kèm ở quá khứ tiếp diễn Last: last night, last week, last + ngày trong tuần (last Monday, last Sunday…), last month, last year, last decade, last century Ago: three weeks ago (cách đây 3 tuần), two days ago, 300 years ago In ... (cộng với năm hoặc tháng): in 2010, in the 1980s, in the last century, in the past yesterday When ... (when I was a child) During, while, whenSố 10 Ngõ 4– Đặng Văn Ngữ – Đống Đa – Hà Nội http://pen.edu.vn or http://e4b.edu.vnĐiện thoại: 0976.18.66.99 _ 0983.007.205 Email: e4blearning@gmail.com (16/8)
 17. 17. Các lỗi thường gặp và cần tránh Nhầm lẫn giữa While và When, tuy ý nghĩa gần như nhau, When thường đi với động từ chia ở quá khứ đơn ; While thường được theo sau bởi thì quá khứ tiếp diễn, mang ý nghĩa là “trong khi, trong lúc”Wrong: While she called, I was doing my homeworkWhen she called, I was doing my homework / she called while I was doing my homework Số 10 Ngõ 4– Đặng Văn Ngữ – Đống Đa – Hà Nội http://pen.edu.vn or http://e4b.edu.vn Điện thoại: 0976.18.66.99 _ 0983.007.205 Email: e4blearning@gmail.com (17/8)
 18. 18. Các lỗi thường gặp và cần tránh Nhầm lẫn khi kết hợp thì quá khứ đơn và quá khứ tiếp diễnWrong: - I watched TV when I heard a loud sound. - I watched TV when I was hearing a loud sound I was watching TV when I heard a loud sound Thì quá khứ đơn dùng cho những hành động ngắn chen ngang, thì quá khứ tiếp diễn dùng cho những hành động dài hơn và đang diễn ra Số 10 Ngõ 4– Đặng Văn Ngữ – Đống Đa – Hà Nội http://pen.edu.vn or http://e4b.edu.vn Điện thoại: 0976.18.66.99 _ 0983.007.205 Email: e4blearning@gmail.com (18/8)
 19. 19. Bài tập thì quá khứ đơnI. A. Matching two columns to make meaningful sentences, remember to put the verbs in past simpleLast week we (go) very good all week.We (stay) in Saturday.The weather (be) rain at all.It (do not) home!We (spend) most days in the hotel restaurant. Số 10 Ngõ 4– Đặng Văn Ngữ – Đống Đa – Hà Nội http://pen.edu.vn or http://e4b.edu.vn Điện thoại: 0976.18.66.99 _ 0983.007.205 Email: e4blearning@gmail.com (19/8)
 20. 20. Bài tập thì quá khứ đơnIn the evening, we (have) sitting on the beach.dinnerThe food and the service a lovely hotel by the sea.After dinner, we walk on holyday.We (flow) back on (be) excellent.We (do not) want to come along the beach in the moonlight. Số 10 Ngõ 4– Đặng Văn Ngữ – Đống Đa – Hà Nội http://pen.edu.vn or http://e4b.edu.vn Điện thoại: 0976.18.66.99 _ 0983.007.205 Email: e4blearning@gmail.com (20/8)
 21. 21. I. B. Matching questions and answersWhat time did they arrive? They arrived at ten o’clock.How much did it cost? Peter told me.Where did you buy it? It was about 50 miles.Why did he do it? I don’t know why he did it.How long did it take? He studied archaeology.Who told you? He started work here in 2001.How far was it from ? I bought it in .What did he study at U? It cost about $100.When did he start work here? I took a couple of hours to do. Số 10 Ngõ 4– Đặng Văn Ngữ – Đống Đa – Hà Nội http://pen.edu.vn or http://e4b.edu.vn Điện thoại: 0976.18.66.99 _ 0983.007.205 Email: e4blearning@gmail.com (21/8)
 22. 22. Bài tập thì quá khứ đơnII. Irregular verb: Find the regular verb in each line and write it into the gap.Example: say, lose, dance, sing - _dance____1) read, feel, play, see - 6) watch, be, have, meet -2) listen, do, go, make - 7) put, buy, cook, teach -3) know, help, say, think - 8) catch, find, answer, lose -4) like, write, forget, eat - 9) want, tell, win, sit -5) take, bring, cut, clean – 10) sell, build, drink, open - Số 10 Ngõ 4– Đặng Văn Ngữ – Đống Đa – Hà Nội http://pen.edu.vn or http://e4b.edu.vn Điện thoại: 0976.18.66.99 _ 0983.007.205 Email: e4blearning@gmail.com (22/8)
 23. 23. Bài tập thì quá khứ đơnIII. Put the verbs into the correct form Last year I (spend) ……….my holiday in Ireland. It (be) ……….great. I (travel) …………around by car with two friends and we (visit) ……..lots of interesting places. In the evenings we usually (go) ……….to a pub. One night we even (learn) ……………some Irish dances. We (be) ………….very lucky with the weather. It (not / rain) ………….a lot. But we (see) …………..some beautiful rainbows. Where (spend / you) …………………….your last holiday? Số 10 Ngõ 4– Đặng Văn Ngữ – Đống Đa – Hà Nội http://pen.edu.vn or http://e4b.edu.vn Điện thoại: 0976.18.66.99 _ 0983.007.205 Email: e4blearning@gmail.com (23/8)
 24. 24. Bài tập thì quá khứ đơnIV. Ask for the bold part of the sentence.1. She pushed her bike and tried to get on it. →2. She brought a heavy bag to him yesterday. →3. We waited her in the park for two hours last night . →4. The policeman arrested the dangerous criminals two weeks ago. →5. We had to do a lot of homework last week. →Số 10 Ngõ 4– Đặng Văn Ngữ – Đống Đa – Hà Nội http://pen.edu.vn or http://e4b.edu.vnĐiện thoại: 0976.18.66.99 _ 0983.007.205 Email: e4blearning@gmail.com (24/8)
 25. 25. Bài tập thì quá khứ đơn6. She watched a tennis match with her father last night. →7. She asked her friend because she did not know what to do. →8.When I was a child, I went to the parks with my father three times a month .9. The teacher checked our homework very carefully. →10. Among a lot of cars, I chose a modern and expensive one as a gift for my young wife  Số 10 Ngõ 4– Đặng Văn Ngữ – Đống Đa – Hà Nội http://pen.edu.vn or http://e4b.edu.vn Điện thoại: 0976.18.66.99 _ 0983.007.205 Email: e4blearning@gmail.com (25/8)
 26. 26. Bài tập thì quá khứ đơnV. Make these sentences positive or negative or questions, using the verbs given in capitals in past simple1. ____________ you ___________ the key under the mat? (leave)2. I felt tired, so unfortunately I ___________ to her party. (go)3. I’m very sorry I ____________ the cup. Can I pay for a replacement? (break)4. The boys ____________ their ball right into our garden. (throw) Số 10 Ngõ 4– Đặng Văn Ngữ – Đống Đa – Hà Nội http://pen.edu.vn or http://e4b.edu.vn Điện thoại: 0976.18.66.99 _ 0983.007.205 Email: e4blearning@gmail.com (26/8)
 27. 27. Bài tập thì quá khứ đơn5. I ___________ the money; I just borrowed it! (steal)6. ___________ your house ___________ the race yesterday? (win)7. She ___________ a clod at all last winter. (catch)8. I had a map, so I _____________ my way (lose9. ___________ the robbers ___________ the jewels somewhere? (hide)10. It’s so sad! Nobody ___________ me a birthday present! (give)11. You ____________much last week, did you? Only $5! (spend) Số 10 Ngõ 4– Đặng Văn Ngữ – Đống Đa – Hà Nội http://pen.edu.vn or http://e4b.edu.vn Điện thoại: 0976.18.66.99 _ 0983.007.205 Email: e4blearning@gmail.com (27/8)
 28. 28. Đáp án bài tập thì quá khứ đơnI. Matching 1. Last week we went on holiday. 2. We stayed in a lovely hotel by sea. 3. The weather was very good all week. 4. It didn’t rain at all. 5. We spent most days sitting on the beach. 6. In the evening, we had dinner in the hotel restaurant. 7. The food and service were excellent. 8. After dinner, we walked along the beach in the moonlight. 9. We didn’t want to come home! Số 10 Ngõ 4– Đặng Văn Ngữ – Đống Đa – Hà Nội http://pen.edu.vn or http://e4b.edu.vn Điện thoại: 0976.18.66.99 _ 0983.007.205 Email: e4blearning@gmail.com (28/8)
 29. 29. Đáp án bài tập thì quá khứ đơnB. Matching questions and answers 1. What time did they arrive? They arrived at 10 o’clock. 2. How much did it cost? It cost about $100. 3. Where did you buy it? I bought it in New York. 4. Why did he do it? I don’t know why he did it. 5. How long did it take? I took a couple of hours to do. 6. Who told you? Peter told me. 7. How far was it from London? It was about 50 miles. 8. What did he study at university? He studied archaeology. 9. When did he start work here? He started work here in 2001. Số 10 Ngõ 4– Đặng Văn Ngữ – Đống Đa – Hà Nội http://pen.edu.vn or http://e4b.edu.vn Điện thoại: 0976.18.66.99 _ 0983.007.205 Email: e4blearning@gmail.com (29/8)
 30. 30. Đáp án bài tập thì quá khứ đơn II. Find the regular verb in each line and write it into the gap.1) ……play….. 6) …watch…..2) …listen… 7) …cook…..3) …help…….. 8) …answer…..4) ……like….. 9) …want…..5) ……clean…. 10) ……open…….. Put the verbs into the correct form 1. Spent 2. Was 3.traveled 4. visited 5. went 6. learned 7. Didn’t rain 8. saw 9. did you spentSố 10 Ngõ 4– Đặng Văn Ngữ – Đống Đa – Hà Nội http://pen.edu.vn or http://e4b.edu.vnĐiện thoại: 0976.18.66.99 _ 0983.007.205 Email: e4blearning@gmail.com (30/8)
 31. 31. Đáp án bài tập thì quá khứ đơnIII. 1. What did she push and try to get on?2. Who did she bring a heavy bag to yesterday?/ To whom did she bring a heavy bag yesterday?3. Where did you wait her for 2 hours last night?4. Who did the policeman arrest?5. Who had to do a lot of homework last week?6. When did she watch a tennis match with her father?7. Why did she ask her friend?8. How often did you go to parks with your father?9. Among a lot of cars, which one did you choose as a gift for your young wife? Số 10 Ngõ 4– Đặng Văn Ngữ – Đống Đa – Hà Nội http://pen.edu.vn or http://e4b.edu.vn Điện thoại: 0976.18.66.99 _ 0983.007.205 Email: e4blearning@gmail.com (31/8)
 32. 32. Đáp án bài tập thì quá khứ đơnIV. Make these sentences positive or negative or questions, using the verbs given in capitals in past simple 1. Did you leave 7. caught 2. didn’t go 8. lost 3. broke 9. Did ther robbers hide 4. threw 10. gave 5. Stole 11.spent 6. Did your house winSố 10 Ngõ 4– Đặng Văn Ngữ – Đống Đa – Hà Nội http://pen.edu.vn or http://e4b.edu.vnĐiện thoại: 0976.18.66.99 _ 0983.007.205 Email: e4blearning@gmail.com (32/8)
 33. 33. Bài tập thì quá khứ tiếp diễnI. Put the verbs in the correct form of past continuous1. Yesterday while Mary…………to the cinema I ……….. to the theatre (go).2. The children…………a tree (climb) at 8 p.m last night and their mother felt very angry.3. They ………………to music when the explosion happened (listen).4. The cat …………………milk while the dog…………water (drink- drink).5. My neighbours…………………..TV at that time yesterday. (watch)Số 10 Ngõ 4– Đặng Văn Ngữ – Đống Đa – Hà Nội http://pen.edu.vn or http://e4b.edu.vnĐiện thoại: 0976.18.66.99 _ 0983.007.205 Email: e4blearning@gmail.com (33/8)
 34. 34. 1. Last week, they……………with their friends when their parents ……………at home (travel- stay)2. He…………….on the bed and …………a book when the power went off. (lie- read)3. His girlfriend …………..at the disco at 12 pm last night with another man. (dance)4. My brother and sister………..tennis at 11am yesterday. (play)5. ……………..you……….at 7pm last night? (work)Số 10 Ngõ 4– Đặng Văn Ngữ – Đống Đa – Hà Nội http://pen.edu.vn or http://e4b.edu.vnĐiện thoại: 0976.18.66.99 _ 0983.007.205 Email: e4blearning@gmail.com (34/8)
 35. 35. Bài tập thì quá khứ tiếp diễnII. Ask for the information in the bold part of the sentence.1. Henry was living in London last year 2. Joe was reading a book 3. At six oclock, Myriam and her family were having dinner4. Bob was walking home because his car had a flat tire5. At half past seven, Mister Logan was driving home 6. The children were playing in the sandbox 7. Claire was visiting her best friend Số 10 Ngõ 4– Đặng Văn Ngữ – Đống Đa – Hà Nội http://pen.edu.vn or http://e4b.edu.vnĐiện thoại: 0976.18.66.99 _ 0983.007.205 Email: e4blearning@gmail.com (35/8)
 36. 36. 8. An hour ago, Carol was talking on the phone. 9. Avril was painting the kitchen. 10. The children were running around noisily 11. The pupils were talking about the United States 12. Barbara was looking for her necklace Số 10 Ngõ 4– Đặng Văn Ngữ – Đống Đa – Hà Nội http://pen.edu.vn or http://e4b.edu.vnĐiện thoại: 0976.18.66.99 _ 0983.007.205 Email: e4blearning@gmail.com (36/8)
 37. 37. Bài tập thì quá khứ tiếp diễnIII. Write the most suitable words in each gap (ago, yesterday, last, while, when, as, on, in, at)1. Tommys father worked in that office 2years…………….2. The plane was flying……….. 8 p.m.3. My best friend went to London………….month4. …………. I was having dinner, my sister was having ashower5. ……….. did the supermarket close?Số 10 Ngõ 4– Đặng Văn Ngữ – Đống Đa – Hà Nội http://pen.edu.vn or http://e4b.edu.vnĐiện thoại: 0976.18.66.99 _ 0983.007.205 Email: e4blearning@gmail.com (37/8)
 38. 38. 6. Your aunt studied German……..20017. Rose played in an orchestra………….she was 12years old8. Jason was swimming……….his girlfriend wasdrinking a coke9. The TV broke…………..26th October10. The suspect cant have committed the crime. Hewas having dinner in the restaurant……..that timeSố 10 Ngõ 4– Đặng Văn Ngữ – Đống Đa – Hà Nội http://pen.edu.vn or http://e4b.edu.vnĐiện thoại: 0976.18.66.99 _ 0983.007.205 Email: e4blearning@gmail.com (38/8)
 39. 39. Đáp án bài tập thì quá khứ tiếp diễnI. Put the verbs in the correct form of past continuous1. was going/ was going2. were climbing3. were listening4. was drinking/was drinking5. were watchingSố 10 Ngõ 4– Đặng Văn Ngữ – Đống Đa – Hà Nội http://pen.edu.vn or http://e4b.edu.vnĐiện thoại: 0976.18.66.99 _ 0983.007.205 Email: e4blearning@gmail.com (39/8)
 40. 40. Đáp án bài tập thì quá khứ tiếp diễn6. were traveling/were staying7. was lying/reading8. was dancing9. were playing10. Were you workingSố 10 Ngõ 4– Đặng Văn Ngữ – Đống Đa – Hà Nội http://pen.edu.vn or http://e4b.edu.vnĐiện thoại: 0976.18.66.99 _ 0983.007.205 Email: e4blearning@gmail.com (40/8)
 41. 41. Đáp án bài tập thì quá khứ tiếp diễnII. Ask for the information in the bold part of the sentence.1. When was Henry living last year?2. What was Joe reading?3. When were Myriam and her family having dinner?4. Why was Bob walking home?5. At half past seven, who was driving home?6. Where were the children playing?Số 10 Ngõ 4– Đặng Văn Ngữ – Đống Đa – Hà Nội http://pen.edu.vn or http://e4b.edu.vnĐiện thoại: 0976.18.66.99 _ 0983.007.205 Email: e4blearning@gmail.com (41/8)
 42. 42. Đáp án bài tập thì quá khứ tiếp diễn7. What was Claire doing?8. How long ago was Carol talking on the phone?9. What was Avril painting?10. How were the children running around?11. What were the pupils talking about?12. What was Barbara looking for?Số 10 Ngõ 4– Đặng Văn Ngữ – Đống Đa – Hà Nội http://pen.edu.vn or http://e4b.edu.vnĐiện thoại: 0976.18.66.99 _ 0983.007.205 Email: e4blearning@gmail.com (42/8)
 43. 43. Đáp án bài tập thì quá khứ tiếp diễnIII. Write the most suitable words in each gap (ago, yesterday, last, while, when, as, on, in, at) 1. ago 2. at 3. on 4. As 5. When 6. in 7. when 8. while 9.on 10. atSố 10 Ngõ 4– Đặng Văn Ngữ – Đống Đa – Hà Nội http://pen.edu.vn or http://e4b.edu.vnĐiện thoại: 0976.18.66.99 _ 0983.007.205 Email: e4blearning@gmail.com (43/8)
 44. 44. Bài tập phân biệt quá khứ đơn và quá khứ tiếp diễnI. Use the past continuous tense or simple past tense as appropriate.1. I ……………..(meet) John in town yesterday. He ………………(shop).2. Mary …………………(wait) for me when I ……………….(arrive).03. …………………. (he/have) a shower when I …………………(call)?4. I …………………(not/know) what to say when he ……..(ask) that.5. The telephone rang ………when we ……..(watch) TV. Số 10 Ngõ 4– Đặng Văn Ngữ – Đống Đa – Hà Nội http://pen.edu.vn or http://e4b.edu.vn Điện thoại: 0976.18.66.99 _ 0983.007.205 Email: e4blearning@gmail.com (44/8)
 45. 45. Bài tập phân biệt quá khứ đơn và quá khứ tiếp diễnII. Fill in the blank with the correct tense1. A. What you (do) when the accident occurred? B: I (try) to change a light bulb that had burnt out.2. After I (find) the wallet full of money, I (go, immediately) to the police and (turn) it in.3. The doctor (say) that Tom (be) too sick to go to work and that he (need) to stay at home for a couple of days.4. Sebastian (arrive) at Susans house a little before 9:00 PM, but she (be, not) there. She (study, at the library) for her final examination in French. Số 10 Ngõ 4– Đặng Văn Ngữ – Đống Đa – Hà Nội http://pen.edu.vn or http://e4b.edu.vn Điện thoại: 0976.18.66.99 _ 0983.007.205 Email: e4blearning@gmail.com (45/8)
 46. 46. Bài tập phân biệt quá khứ đơn và quá khứ tiếp diễn5. Sandy is in the living room watching television. At this time yesterday, she (watch, also) television. Thats all she ever does!6. A: I (call) you last night after dinner, but you (be, not) there. Where were you?B: I (work) out at the fitness center.7. When I (walk) into the busy office, the secretary (talk) on the phone with a customer, several clerks (work, busily) at their desks, and two managers (discuss, quietly) methods to improve customer service. Số 10 Ngõ 4– Đặng Văn Ngữ – Đống Đa – Hà Nội http://pen.edu.vn or http://e4b.edu.vn Điện thoại: 0976.18.66.99 _ 0983.007.205 Email: e4blearning@gmail.com (46/8)
 47. 47. Bài tập phân biệt quá khứ đơn và quá khứ tiếp diễn8. I (watch) a mystery movie on TV when the electricity went out. Now I am never going to find out how the movie ends.9. Sharon (be) in the room when John told me what happened, but she didnt hear anything because she (listen, not)10. Its strange that you (call) because I (think, just) about you.11. The Titanic (cross) the Atlantic when it (strike) an iceberg.Số 10 Ngõ 4– Đặng Văn Ngữ – Đống Đa – Hà Nội http://pen.edu.vn or http://e4b.edu.vnĐiện thoại: 0976.18.66.99 _ 0983.007.205 Email: e4blearning@gmail.com (47/8)
 48. 48. Bài tập phân biệt quá khứ đơn và quá khứ tiếp diễn12. When I entered the bazaar, a couple of merchants (bargain, busily) and (try) to sell their goods to naive tourists who (hunt) for souvenirs. Some young boys (lead) their donkeys through the narrow streets on their way home. A couple of men (argue) over the price of a leather belt. I (walk) over to a man who (sell) fruit and (buy) a banana.13. The firemen (rescue) the old woman who (be) trapped on the third floor of the burning building. Số 10 Ngõ 4– Đặng Văn Ngữ – Đống Đa – Hà Nội http://pen.edu.vn or http://e4b.edu.vn Điện thoại: 0976.18.66.99 _ 0983.007.205 Email: e4blearning@gmail.com (48/8)
 49. 49. Bài tập phân biệt quá khứ đơn và quá khứ tiếp diễn14. She was so annoying! She (leave, always) her dirty dishes in the sink. I think she (expect, actually) me to do them for her.15. Samantha (live) in Berlin for more than two years. In fact, she (live) there when the Berlin Wall came down.Số 10 Ngõ 4– Đặng Văn Ngữ – Đống Đa – Hà Nội http://pen.edu.vn or http://e4b.edu.vnĐiện thoại: 0976.18.66.99 _ 0983.007.205 Email: e4blearning@gmail.com (49/8)
 50. 50. Bài tập phân biệt quá khứ đơn và quá khứ tiếp diễnIII. Put the verb in the correct tense either past simple or past continuousA. Last night, while I was doing my homework, Angela (call). She said she (call) me on her cell phone from her biology classroom at UCLA. I asked her if she (wait) for class, but she said that the professor was at the front of the hall lecturing while she (talk) to me. I couldnt believe she (make) a phone call during the lecture. I asked what was going on. She said her biology professor was so boring that several of the students (sleep, actually) in class. Số 10 Ngõ 4– Đặng Văn Ngữ – Đống Đa – Hà Nội http://pen.edu.vn or http://e4b.edu.vn Điện thoại: 0976.18.66.99 _ 0983.007.205 Email: e4blearning@gmail.com (50/8)
 51. 51. Bài tập phân biệt quá khứ đơn và quá khứ tiếp diễnSome of the students (talk) about their plans for the weekendand the student next to her (draw) a picture of a horse. WhenAngela (tell) me she was not satisfied with the class, I (mention)that my biology professor was quite good and (suggest) that sheswitch to my class. While we were talking, I (hear) herprofessor yell, "Miss, are you making a phone call?" Suddenly,the line went dead. I (hang) up the phone and went to thekitchen to make dinner. As I (cut) vegetables for a salad, thephone rang once again. It (be) Angela, but this time she wasntsitting in class Số 10 Ngõ 4– Đặng Văn Ngữ – Đống Đa – Hà Nội http://pen.edu.vn or http://e4b.edu.vn Điện thoại: 0976.18.66.99 _ 0983.007.205 Email: e4blearning@gmail.com (51/8)
 52. 52. Bài tập phân biệt quá khứ đơn và quá khứ tiếp diễnB. I’m writing to tell you about what happened to me last week while I (visit) my aunt who lives by the sea. One afternoon, I (take) her dog for a walk by the cliffs when I (notice) a girl who (climb) a tree by the edge of the cliff. As she (hang) there, the branch suddenly (break) and the girl (fall) over the edge. I (run) to the edge, but although the girl (shout) for help, I (not/be able to) see her.Số 10 Ngõ 4– Đặng Văn Ngữ – Đống Đa – Hà Nội http://pen.edu.vn or http://e4b.edu.vnĐiện thoại: 0976.18.66.99 _ 0983.007.205 Email: e4blearning@gmail.com (52/8)
 53. 53. Bài tập phân biệt quá khứ đơn và quá khứ tiếp diễn I (think) about what to do when a man (come) along the cliff path. I (explain) what had happened and while he (go) for help I (talk) to the girl. Well, everything (end) happily. The girl was rescued and her parents (thank) me by giving me a large bunch of flowers. The story (be) in the newspaper too. That’s all my news. Write and tell me yours soon. Số 10 Ngõ 4– Đặng Văn Ngữ – Đống Đa – Hà Nội http://pen.edu.vn or http://e4b.edu.vn Điện thoại: 0976.18.66.99 _ 0983.007.205 Email: e4blearning@gmail.com (53/8)
 54. 54. Bài tập phân biệt quá khứ đơn và quá khứ tiếp diễnIV. Now complete the following sentences using your own ideas.1. The doorbell rang when I…………………2. The sale man met her while she…………………………3. The radio was on but nobody……………4. I decided to be a doctor while I…………………………5. We saw the famous film star while we6. While………………………, Tom burnt his hand.7. While……………………………, he fell asleep.8. She………………………when the police stopped her.Số 10 Ngõ 4– Đặng Văn Ngữ – Đống Đa – Hà Nội http://pen.edu.vn or http://e4b.edu.vnĐiện thoại: 0976.18.66.99 _ 0983.007.205 Email: e4blearning@gmail.com (54/8)
 55. 55. V. Mix and match to make a meaningful sentencesThey arrived early while I she was driving too fastPaul cooked dinner while we he was living in SpainThe doorbell rang while I was watching TVHe wrote six novels when were having a glass of wine on the terraceShe had a car accident because were standing outside the churchWe took a lot of photos while was still sleepingthe bride and groom Số 10 Ngõ 4– Đặng Văn Ngữ – Đống Đa – Hà Nội http://pen.edu.vn or http://e4b.edu.vn Điện thoại: 0976.18.66.99 _ 0983.007.205 Email: e4blearning@gmail.com (55/8)
 56. 56. VI. Mix and match questions and answersWhat were you doing? I was repairing my bikeHow long were you waiting? At about ten o’clockWhat time did they arrive? He had to get up early for workWhat was she wearing? He only stayed a few momentsWhere were you rushing off to To Sahar and Freddie. They areyesterday when I saw you? old friendsWhy did he leave so early? Only ten minutesWho were they speaking to Just jeans and a T-shirt as usualwhen we arrived?Howthoại:4– Đặng Văn Ngữstay?Đa – Hà Nội Điện long did he_ 0983.007.205 Số 10 Ngõ 0976.18.66.99 – Đống To the bank before it closed (56/8) http://pen.edu.vn or http://e4b.edu.vn Email: e4blearning@gmail.com
 57. 57. Đáp án bài tập phân biệt I. 3. said/was/needed1. met/was shopping 4. arrived/was not/was2. was waiting/arrived studying3. Was he having/called 5. was also watching 6. called/were not/were4. did not know/asked working5. rang/were watching II.1. were you doing/was trying2. found/immediately went/turned Số 10 Ngõ 4– Đặng Văn Ngữ – Đống Đa – Hà Nội http://pen.edu.vn or http://e4b.edu.vn Điện thoại: 0976.18.66.99 _ 0983.007.205 Email: e4blearning@gmail.com (57/8)
 58. 58. Đáp án bài tập phân biệt7. walked/was talking/were working busily/were discussing quietly8. was watching9. was/did not listen10. called/was just thinking11. was crossing/stroke12. was busily bargaining/trying/were hunting/were leading/was argueing/walked/was selling/bought13. rescued/was being trapped14. was always leaving /actually expected15. lived/was living Số 10 Ngõ 4– Đặng Văn Ngữ – Đống Đa – Hà Nội http://pen.edu.vn or http://e4b.edu.vn Điện thoại: 0976.18.66.99 _ 0983.007.205 Email: e4blearning@gmail.com (58/8)
 59. 59. Đáp án bài tập phân biệtIII.A. called/was calling/was waiting/was talking/made/were actually sleeping/were talking/was drawing/told/mentioned/suggested/heard/hung/was cutting/wasB. was visiting/was taking/noticed/was climbing/was hanging/broke/fell/ran/was shouting/was not able to/was thinking/came/explained/was going/was talking/ended/thanked/was Số 10 Ngõ 4– Đặng Văn Ngữ – Đống Đa – Hà Nội http://pen.edu.vn or http://e4b.edu.vn Điện thoại: 0976.18.66.99 _ 0983.007.205 Email: e4blearning@gmail.com (59/8)
 60. 60. Đáp án bài tập phân biệtIV.1. was in toilet 2. was talking to her boyfriend3. listened to 4. was in high school5. were shopping in the supermarket 6. he was cooking7. Tom was doing his exercises 8. was making a phone callSố 10 Ngõ 4– Đặng Văn Ngữ – Đống Đa – Hà Nội http://pen.edu.vn or http://e4b.edu.vnĐiện thoại: 0976.18.66.99 _ 0983.007.205 Email: e4blearning@gmail.com (60/8)
 61. 61. Đáp án bài tập phân biệtV.1. They arrived early while I was still sleeping2. Paul cooked dinner while we were having a glass of wine on the terrace3. The doorbell rang while I was watching TV4. He wrote six novels when he was living in Spain5. She had a car accident because she was driving too fast6. We took a lot of photos while the bride and groom were standing outside the churchSố 10 Ngõ 4– Đặng Văn Ngữ – Đống Đa – Hà Nội http://pen.edu.vn or http://e4b.edu.vnĐiện thoại: 0976.18.66.99 _ 0983.007.205 Email: e4blearning@gmail.com (61/8)
 62. 62. Đáp án bài tập phân biệtVI.1. What were you doing? – I was repairing my bike2. How long were you waiting? – Only ten minutes3. What time did they arrive? – At about ten o’clock4. What was she wearing? – Just jeans and a T – shirt as usual5. Where were you rushing off to yesterday when I saw you? – To the bank before it closed6. Why did he leave so early? – He had to get up early for work7. Who were they speaking to when we arrived? – To Sarah and Freddie. They are old friends8. How long did he stay? – He only stayed a few moments Số 10 Ngõ 4– Đặng Văn Ngữ – Đống Đa – Hà Nội http://pen.edu.vn or http://e4b.edu.vn Điện thoại: 0976.18.66.99 _ 0983.007.205 Email: e4blearning@gmail.com (62/8)
 63. 63. Other- reference- Trang web tham khảo1. http://www.englishpage.com/verbpage/simplepast.html2. http://www.ego4u.com/en/cram-up/grammar/simple- past#exercises3. http://www.englisch-hilfen.de/en/grammar/sim_past.htm4. http://www.englishexercises.org/makeagame/viewgame.a sp?id=30035. http://www.englishexercises.org/makeagame/viewgame.as p?id=479 Số 10 Ngõ 4– Đặng Văn Ngữ – Đống Đa – Hà Nội http://pen.edu.vn or http://e4b.edu.vn Điện thoại: 0976.18.66.99 _ 0983.007.205 Email: e4blearning@gmail.com (63/8)
 64. 64. Trang web tham khảo1. http://www.better-english.com/grammar/past4.htm2. http://www.englishpage.com/verbpage/pastcontinuous.h tml3. http://www.ego4u.com/en/cram-up/grammar/past- progressive4. http://www.englishtenseswithcartoons.com/tenses/past_ continuous5. http://web2.uvcs.uvic.ca/elc/studyzone/330/grammar/pa scon.htm Số 10 Ngõ 4– Đặng Văn Ngữ – Đống Đa – Hà Nội http://pen.edu.vn or http://e4b.edu.vn Điện thoại: 0976.18.66.99 _ 0983.007.205 Email: e4blearning@gmail.com (64/8)
 65. 65. Trang web tham khảohttp://www.english-4u.de/past_prog_ex6.htmhttp://www.e-grammar.org/past-simple-continuous/http://www.learnenglish.de/Games/Tenses/PastSvsPastC.htm (good)http://www.englishexercises.org/makeagame/viewgame.asp?i d=734(cool)http://www.englishexercises.org/makeagame/viewgame.asp?i d=3320 Số 10 Ngõ 4– Đặng Văn Ngữ – Đống Đa – Hà Nội http://pen.edu.vn or http://e4b.edu.vn Điện thoại: 0976.18.66.99 _ 0983.007.205 Email: e4blearning@gmail.com (65/8)
 66. 66. www.themegallery.com

×