โครงงานคณิตศาสตร์ มุม

90,623 views

Published on

0 Comments
6 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
90,623
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
19
Actions
Shares
0
Downloads
385
Comments
0
Likes
6
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

โครงงานคณิตศาสตร์ มุม

 1. 1. โครงงานคณิตศาสตร์ เรื่อง การวัดมุม
 2. 2. ผู้ศึกษาโครงงาน <ul><li>1. นายยุรนันท์ ปริบาล เลขที่ 4 </li></ul><ul><li>2. นางสาวนิตติยา ศรีมาคำ เลขที่ 17 </li></ul><ul><li>3. นางสาวสุปรานี หาญจิต เลขที่ 32 </li></ul><ul><li>หมู่เรียน คบ .3.6 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ </li></ul>
 3. 3. คณะผู้จัดทำ <ul><li>1. เด็กหญิงชนิดา ฉัตรสุวรรณ </li></ul><ul><li>2. เด็กหญิงศิริประภา วงศ์ใหญ่ </li></ul><ul><li>3. เด็กหญิงศศิกานต์ รัตนะวรรณ </li></ul><ul><li> ที่ปรึกษาโครงงาน </li></ul><ul><li>คุณครูคำเภา ปาปะสา </li></ul><ul><li>คุณครูลำธาร ปาปะสา </li></ul><ul><li>โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ์ </li></ul>
 4. 4. <ul><li>ที่มาและความสำคัญของโครงงาน </li></ul><ul><li>ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง มุม พวกเรามีความสนใจและมีความสนุกสนานในการวัดมุม และสร้างมุมชนิดต่างๆ คุณครูได้แบ่งกลุ่มพวกเราวัดมุมแต่ละชนิด พวกเราจึงสนใจและอยากรู้ว่า ตัวอักษรในภาษไทยแต่ละตัวมีมุมชนิดใดบ้าง เราจึงได้คิดจะวัดมุมตัวอักษรไตรยางค์ ซึ่งเป็นอักษร 3 หมวดหมู่ คือ อักษรสูง อักษรกลาง และอักษรต่ำ ว่าแต่ละหมวดหมู่มีมุมชนิดใดบ้าง และทำอย่างไรจึงจะสามรถจดจำมุมต่างๆ ได้ง่าย พวกเราจึงได้ช่วยกันคิด ทำ นำกล่องนมที่ใช้แล้วมาทำเป็นตัวอักษรไทย เป็นการประหยัดงบประมาณ ช่วยลดปริมาณขยะ เป็นการส่งเสริมให้นำเศษวัสดุที่ไม่ใช้แล้วมาใช้ให้เกิดประโยชน์ทำเป็นสื่อการเรียนการสอนเรื่องมุม ทำให้เรื่องมุมน่าสนใจมากขึ้น </li></ul>
 5. 5. <ul><li>จุดมุ่งหมายในการศึกษา </li></ul><ul><li>1. เพื่อฝึกทักษะเกี่ยวกับกรวัดมุมชนิดต่างๆ </li></ul><ul><li>2. เพื่อศึกษาว่าในตัวอักษรไตยางค์มีมุมชนิดใดบ้างและจำแนกประเภท ตามลักษณะมุม </li></ul><ul><li>3. เพื่อฝึกทักษะกระบวนการคิดและสามารถจดจำมุมในอักษรภาษาไทย </li></ul><ul><li>4. ส่งเสริมการทำงานเป็นหมู่คณะ </li></ul><ul><li>5. เพื่อนำเศษวัสดุเหลือใช้นำมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเป็นการ ประหยัดค่าใช้จ่ายเสริมสร้างนิสัยที่ดีในการทำงาน </li></ul>
 6. 6. <ul><li>วิธีดำเนินการ </li></ul><ul><li>1. ปรึกษาสมาชิกในกลุ่มว่าจะทำโครงงานเกี่ยวกับอะไร </li></ul><ul><li>2. ศึกษาเนื้อหาคณิตศาสตร์ที่จะทำโครงงาน </li></ul><ul><li>3. ปรึกษาคุณครู </li></ul><ul><li>4. วางแผนการดำเนินงาน </li></ul><ul><li>5. แบ่งหน้าที่กับรับผิดชอบ </li></ul><ul><li>6. เรียบรียงข้อมูลที่ได้ไปศึกษา </li></ul><ul><li>7. ปรึกษาคุณครูอีกครั้ง </li></ul><ul><li>8. จักทำโครงงาน </li></ul><ul><li>9. สรุปผลการดำเนินงาน </li></ul><ul><li>10. นำเสนอโครงงาน </li></ul>
 7. 7. <ul><li>สรุปผลการศึกษาค้นคว้า </li></ul><ul><li>1. อักษรไตรยางค์ที่สามารถวัดมุมได้ คือ </li></ul><ul><li>อักษรสูง มี 11 ตัว ได้แก่ ข ฃ ฉ ฐ ถ ผ ฝ ศ ษ ส ห </li></ul><ul><li>อักษรกลาง มี 9 ตัว ได้แก่ ก จ ด ต ฎ ฏ บ ป อ </li></ul><ul><li>อักษรสูง มี 24 ตัว ได้แก่ ค ฅ ฆ ง ช ซ ฌ ญ ฑ ฒ ณ ท ธ น พ ฟ ภ ม ย ร ล ว ฬ ฮ </li></ul><ul><li>2. อักษรไม่สามารถวัดมุมได้ คือ ไม่มี (ทุกตัวอักษรสามารถวัดมุมได้) </li></ul>
 8. 8. <ul><li>3. อักษรไตรยางค์ สามารถแบ่งประเภทตามลักษณะมุมได้ 5 กลุ่ม คือ </li></ul><ul><li>กลุ่มที่ 1 มุมแหลม ได้แก่ ก ข ฃ ค ฅ ฆ ง จ ฉ ช ซ ณ ฌ ญ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ด ต ถ ท ธ น ผ ฝ พ ฟ ภ ม ย ร ล ว ศ ษ ส ห ฬ อ ฮ </li></ul><ul><li>กลุ่มที่ 2 มุมฉาก ได้แก่ ข ฃ ช ซ ฌ ญ ฏ ฐ ฒ ธ บ ป ย ร ษ อ ฮ </li></ul><ul><li>กลุ่มที่ 3 มุมป้าน ได้แก่ ฆ ฉ ช ซ ฌ ฎ ฏ ฐ ณ ฒ น ม ศ ษ ส ฮ </li></ul><ul><li>กลุ่มที่ 4 มุมตรง ได้แก่ ข ฃ ช ซ บ ป ษ </li></ul><ul><li>กลุ่มที่ 5 มุมกลับ ได้แก่ ไม่มี </li></ul>
 9. 9. <ul><li>4. ตัวอักษรไตรยางค์บางตัว แสดงลักษณะมุมถึง 2 ชนิด คือ </li></ul><ul><li>ฆ = มุมแหลม และ มุมป้าน </li></ul><ul><li>ฌ = มุมแหลม และ มุมป้าน </li></ul><ul><li>ฎ = มุมแหลม และ มุมป้าน </li></ul><ul><li>บ = มุมฉาก และ มุมตรง </li></ul><ul><li>ม = มุมแหลม และ มุมป้าน </li></ul><ul><li>ร = มุมแหลม และ มุมฉาก </li></ul>
 10. 10. <ul><li>ส = มุมแหลม และ มุมป้าน </li></ul><ul><li>ฉ = มุมแหลม และ มุมป้าน </li></ul><ul><li>ญ = มุมป้าน และ มุมฉาก </li></ul><ul><li>น = มุมแหลม และ มุมป้าน </li></ul><ul><li>ป = มุมฉาก และ มุมตรง </li></ul><ul><li>ย = มุมแหลม และ มุมฉาก </li></ul><ul><li>ศ = มุมแหลม และ มุมป้าน </li></ul>
 11. 11. <ul><li>5. ลักษณะมุมถึง 3 ชนิด คือ </li></ul><ul><li>ฃ = มุมแหลม และ มุมฉาก และ มุมตรง </li></ul><ul><li>ฏ = มุมแหลม และ มุมฉาก และ มุมป้าน </li></ul><ul><li>ฐ = มุมแหลม และ มุมฉาก และ มุมป้าน </li></ul><ul><li>ธ = มุมแหลม และ มุมฉาก และ มุมป้าน </li></ul><ul><li>ฒ = มุมแหลม และ มุมฉาก และ มุมป้าน </li></ul><ul><li>ฮ = มุมแหลม และ มุมฉาก และ มุมตรง </li></ul><ul><li>ณ = มุมแหลม และ มุมฉาก และ มุมป้าน </li></ul>
 12. 12. <ul><li>6. ลักษณะมุมถึง 4 ชนิด คือ </li></ul><ul><li>ช = มุมแหลม และ มุมฉาก และ มุมป้าน และ มุมตรง </li></ul><ul><li>ซ = มุมแหลม และ มุมฉาก และ มุมป้าน และ มุมตรง </li></ul><ul><li>ษ = มุมแหลม และ มุมฉาก และ มุมป้าน และ มุมตรง </li></ul>
 13. 13. ประโยชน์ที่ได้รับ <ul><li>1. ได้ฝึกทักษะเกี่ยวกับการวัดมุมชนิดต่างๆ มีความชำนาญในการใช้ไม้โปรแทรกเตอร์มากขึ้น และสามรถวัดมุได้ถูกต้องแม่นยำมากขึ้น </li></ul><ul><li>2. ทราบว่ามุมในอักษรสามหมู่ สมารถแบ่งออกได้ 5 ประเภท คือ มุมแหลม มุมฉาก มุมป้าน มุมตรง มุมกลับ และจำแนกประเภทตัวอักษรตามลักษณะมุมได้ </li></ul><ul><li>3. เกิดทักษะกระบวนการคิด และสามารถจดจำมุมในตัวอักษรได้ </li></ul><ul><li>4. ได้นำเศษวัสดุมาใช้ให้เกิดประโยชน์ เป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายและเสริมสร้างนิสัยที่ดีในการทำงาน </li></ul>
 14. 14. <ul><li>ปัญหาอุปสรรค </li></ul><ul><li>1. ในการวัดมุมตัวอักษรภาษาไทยของพวกเรามีความคลาดเคลื่อนบ้างเล็กน้อยซึ่งจะได้ปรับปรุงแก้ไขต่อไป </li></ul><ul><li>ข้อเสนอแนะ </li></ul><ul><li>1. ตัวอักษรภาษาไทยที่มีรูปแบบตัวอักษรแตกต่างกันอาจมีความกว้างของมุมแตกต่างกันได้ ซึ่งต้องใช้เวลาศึกษาอีกต่อไป </li></ul><ul><li>2. ควรสำรวจขนาดและชนิดของมุมตัวอักษรภาษาอังกฤษในโอกาสต่อไป </li></ul>
 15. 15. <ul><li>จุดเด่นของโครงงาน </li></ul><ul><li>เป็นการนำเอาวิชาภาษาไทยมาบูรนาการเข้ากับการทำโครงงานคณิตศาสตร์เพื่อช่วยดึงดูดความสนใจให้มีผู้สนใจโครงงานมากยิ่งขึ้นเพราะจากการสำรวจพบว่าเด็กจะชอบวิชาภาษาไทยมากกว่าวิชาคณิตศาสตร์จึงใช้จุดเด่นข้อนี้ดึงให้เด็กเข้ามาสนใจวิชาคณิตศาสตร์มากยิ่งขึ้น </li></ul><ul><li>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม </li></ul><ul><li>การนำเอาตัวอักษรภาษาไทยมาวัดหามุมในตัวอักษรอาจช่วยดึงดูดความสนใจเด็กที่ชอบภาษาไทย แต่ยังมีเด็กอีกมากที่ไม่ชอบทั้งคณิตศาสตร์และภาษาไทย ดังนั้นควรหาสิ่งที่สามารถดึงดูดความสนใจของเด็กทุกกลุ่มได้ </li></ul>

×