Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
SCRUM&
och&bibliotekets&webb&
Peter%Hansson%och%Rolf%Johansson%
ChALS%25%september%2013%
Material%
Från%ITCdriE%Fll%ITCutveckling%
•  Systemutvecklarna%ville%arbeta%mer%
professionellt%
•  Systemutvecklarna%behövde%få%mer...
Jämförelse%före%och%eEer%
•  Dåligt%fokus%
•  Oklara%krav%
•  Motsägande%krav%från%flera%
intressenter%
•  Osynliga%priorit...
Agil%metodik%
Individer&och&interak8oner%framför%processer%och%verktyg%
Fungerande&programvara%framför%omfaMande%dokumenta...
Scrum%
•  Övergripande%arbetssäM%
•  Fokus%på%process,%inte%hur%man%löser%problem%
•  Olika%bestämda%beståndsdelar%
•  Vär...
Produkten:%bibliotekets%webb%
Product%Owner%
•  Är%en#person%
•  Ser%Fll%aM%Development%Team%levererar%bästa%
möjliga%värde%
•  Ansvarig%för%Product%Bac...
KrisFn%–%vår%Product%Owner%
Vilka%är%dessa%personer?%
Product%Backlog%
Order& Es8mate& Value& Descrip8on& Group& Ready&
1% 3% 100% När%jag%har%bokat%en%flygresa%Fll%utlandet%vil...
Exempel%ur%Product%Backlog%
I%sprinten%görs%arbetet%
•  Sprint
–  Sprint planning
–  Daily scrum
–  Sprint review
–  Sprint retrospective
–  Product b...
Kalender%under%sprinten%
Egenskaper%för%en%sprint%
•  Längd%1C4%veckor%
•  Max%en%månads%arbete%går%förlorad%
%
•  Sprintmål%
•  Inga%ändringar%und...
Förklaring%av%”Done”%
•  Alla%i%teamet%måste%ha%samma%förståelse%för%
vad%som%krävs%för%aM%eM%arbete%ska%anses%vara%
färdi...
PAUS&–&
TIMEBOXED&5&MIN&
Planning%Poker%
Order& Es8mate& Value& Descrip8on& Group& Ready&
1% 1& S% Som%webbredaktör%vill%jag%aM%fonten%och%
avstånd...
Development%Team%
•  Är%e$%team%
•  Alla%Ftuleras%developer#
•  Självorganiserande%
•  TvärfunkFonellt%
•  3C9%personer%
Scrum%Master%
•  Är%en%person%
•  Hjälper%Product%Owner%
•  Teamets%coach%(servant%leader)%
•  Röjer%hinder%
•  Ser%Fll%aM...
Sprint%Planning%
•  Vad%ur%Product%Backlog%ska%vi%åta%oss?%
•  Resulterar%i%Sprint%Backlog%och%Sprint%Goal.%
•  Hur%löser%...
Vår%Sprint%Backlog%
Teamet%arbetar%Fllsammans%i%Sprinten%
Sprint%Review%
•  P.O.%beräMar%vad%som%gjorts%och%inte%gjorts%i%
sprinten%
•  D.T.%beräMar%vad%som%gick%bra%i%sprinten%
• ...
Resultatet%av%Sprinten%visas%
Sprint%RetrospecFve%
•  För%hela%Scrum%Team%
•  Möjlighet%aM%inspektera%senaste%sprinten%
•  HiMa%förbäMringsåtgärder%
•  ...
Egna%värderingar%
•  Samarbete%
•  KommunikaFon%
•  Respekt%
•  Mod%
•  Fokus%
•  Öppenhet%
%
FRÅGOR?&
Roller,%artefakter,%akFviteter%
Roller%
•  Product%Owner%
•  Development%Team%
•  Scrum%Master%
Artefakter%
•  Product%Bac...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Chals scrum workshop

609 views

Published on

Introduktion till SCRUM. Presentation på konferensen Chals 2014, Chalmers bibliotek, Göteborg.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Chals scrum workshop

 1. 1. SCRUM& och&bibliotekets&webb& Peter%Hansson%och%Rolf%Johansson% ChALS%25%september%2013%
 2. 2. Material%
 3. 3. Från%ITCdriE%Fll%ITCutveckling% •  Systemutvecklarna%ville%arbeta%mer% professionellt% •  Systemutvecklarna%behövde%få%mer%fokus% •  Svårt%aM%se%vad%verksamheten%värderade%mest% •  Utvecklingssamarbete%med%Göteborgs% Universitet% •  ScrumCkurs%oktober%2010%
 4. 4. Jämförelse%före%och%eEer% •  Dåligt%fokus% •  Oklara%krav% •  Motsägande%krav%från%flera% intressenter% •  Osynliga%prioriteringar% •  Ensamarbete% •  Bristande%kommunikaFon% •  Oregelbundna% utvärderingar% •  Många%onödiga%möten% •  BäMre%fokus% •  Tydligare%krav% •  Tydligare% produktansvar% •  Tvingande%prioriteringar% •  Grupparbete% •  BäMre%kommunikaFon% •  Regelbundna% utvärderingar% •  Få%men%givande%möten%
 5. 5. Agil%metodik% Individer&och&interak8oner%framför%processer%och%verktyg% Fungerande&programvara%framför%omfaMande%dokumentaFon% Kundsamarbete%framför%kontraktsförhandling% Anpassning&8ll&förändring%framför%aM%följa%en%plan% % % % Manifesto%for%Agile%SoEware%Development% hMp://agilemanifesto.org/% % %
 6. 6. Scrum% •  Övergripande%arbetssäM% •  Fokus%på%process,%inte%hur%man%löser%problem% •  Olika%bestämda%beståndsdelar% •  Värdeskapande%
 7. 7. Produkten:%bibliotekets%webb%
 8. 8. Product%Owner% •  Är%en#person% •  Ser%Fll%aM%Development%Team%levererar%bästa% möjliga%värde% •  Ansvarig%för%Product%Backlog%(innehåll%och% ordning)% •  Kommunicerar%med%intressenter%
 9. 9. KrisFn%–%vår%Product%Owner%
 10. 10. Vilka%är%dessa%personer?%
 11. 11. Product%Backlog% Order& Es8mate& Value& Descrip8on& Group& Ready& 1% 3% 100% När%jag%har%bokat%en%flygresa%Fll%utlandet%vill% jag%kunna%få%miM%Boarding%Card%direkt%Fll%min% mobil%så%jag%kan%visa%det%på%flygplatsen%och% slipper%ha%med%papperskopior.% Bokning% yes% 2% 13% 260% När%en%kund%har%bokat%en%flygresa%vill% flygbolaget%kunna%ta%betalt%med%VISA%och% MasterCard%i%anslutning%Fll%bokningen.% Bokning% yes% 3% 2% 20% Kunna%se%våra%747:ors%bränsleförbrukning% även%i%XYZ%Portal.% Info% 4% 8% 40% Fixa%buggen%med%återkommande% felbokningar.% Bokning% 5% 20% 20% Trevlig%lounge.% Miljö%
 12. 12. Exempel%ur%Product%Backlog%
 13. 13. I%sprinten%görs%arbetet% •  Sprint –  Sprint planning –  Daily scrum –  Sprint review –  Sprint retrospective –  Product backlog refinement 8 h! 15 min! 4 h! 3 h! <10%! TimeCboxed% 30days!
 14. 14. Kalender%under%sprinten%
 15. 15. Egenskaper%för%en%sprint% •  Längd%1C4%veckor% •  Max%en%månads%arbete%går%förlorad% % •  Sprintmål% •  Inga%ändringar%under%sprinten%som%ändrar% sprintmål% •  Resultat.%Inkrement.%DONE!%
 16. 16. Förklaring%av%”Done”% •  Alla%i%teamet%måste%ha%samma%förståelse%för% vad%som%krävs%för%aM%eM%arbete%ska%anses%vara% färdigt% •  Done%utvecklas%allt%eEersom%man%upptäcker% brister%i%Fdigare%definiFoner%(inspect–adapt)% •  Exempel:%funkFonen%ska%vara%testad%och% dokumenterad%
 17. 17. PAUS&–& TIMEBOXED&5&MIN&
 18. 18. Planning%Poker% Order& Es8mate& Value& Descrip8on& Group& Ready& 1% 1& S% Som%webbredaktör%vill%jag%aM%fonten%och% avståndet%Fll%brödtexten%för%rubriknivå%h3% ändras%så%aM%webbsidan%ser%visuellt%bäMre%ut% för%besökaren.% design% yes% 2% L% Som%webbredaktör%vill%jag%veta%vilka%länkar% som%finns%från%Chalmers%webbplats%Fll% bibliotekets%webbplats%så%aM%jag%får%möjlighet% aM%åtgärda%brutna%länkar.% länkar%
 19. 19. Development%Team% •  Är%e$%team% •  Alla%Ftuleras%developer# •  Självorganiserande% •  TvärfunkFonellt% •  3C9%personer%
 20. 20. Scrum%Master% •  Är%en%person% •  Hjälper%Product%Owner% •  Teamets%coach%(servant%leader)% •  Röjer%hinder% •  Ser%Fll%aM%alla%följer%ramverket%för%Scrum% •  Kommunicerar%och%informerar%om%Scrum%i% organisaFonen%
 21. 21. Sprint%Planning% •  Vad%ur%Product%Backlog%ska%vi%åta%oss?% •  Resulterar%i%Sprint%Backlog%och%Sprint%Goal.% •  Hur%löser%vi%uppgiEerna?% •  Resulterar%i%aM%Sprint%Backlog%bryts%ner%i% Tasks.%
 22. 22. Vår%Sprint%Backlog%
 23. 23. Teamet%arbetar%Fllsammans%i%Sprinten%
 24. 24. Sprint%Review% •  P.O.%beräMar%vad%som%gjorts%och%inte%gjorts%i% sprinten% •  D.T.%beräMar%vad%som%gick%bra%i%sprinten% •  D.T.%beräMar%vilka%problem%som%uppstod%och% hur%de%löstes% •  D.T.%demonstrerar%resultatet% •  P.O.%visar%backlogens%status%och%ta%in% synpunkter%inför%nästa%Sprint%Planning%
 25. 25. Resultatet%av%Sprinten%visas%
 26. 26. Sprint%RetrospecFve% •  För%hela%Scrum%Team% •  Möjlighet%aM%inspektera%senaste%sprinten% •  HiMa%förbäMringsåtgärder% •  Planera%vilka%förbäMringar%som%ska% implementeras%i%nästa%Sprint%
 27. 27. Egna%värderingar% •  Samarbete% •  KommunikaFon% •  Respekt% •  Mod% •  Fokus% •  Öppenhet% %
 28. 28. FRÅGOR?&
 29. 29. Roller,%artefakter,%akFviteter% Roller% •  Product%Owner% •  Development%Team% •  Scrum%Master% Artefakter% •  Product%Backlog% •  Sprint%Backlog% •  Increment% % AkFviteter% •  Sprint%Planning% •  Sprint% •  Daily%Scrum% •  Sprint%Review% •  Sprint%RetrospecFve% abc% abc% abc%

×