ขอบข่ายและบทบาทหน้าที่ของกลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียนโรงเรียนโนนสูงศรีธานี

9,972 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

ขอบข่ายและบทบาทหน้าที่ของกลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียนโรงเรียนโนนสูงศรีธานี

 1. 1. 1.2.3.4.5.6.7. -8.9.10.11.12.13.14.15.
 2. 2. 16.17.1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.1.2.3.4.5. 16.7.
 3. 3. 8.9.10.11.12.1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.
 4. 4. 20.(1.2.13.4.5.6.7.(1.2., , , ,3.4.5. –6.
 5. 5. 7.8.9.10.11.1.2.3.4.5. 16.7.8.9.(1.2.3.4.
 6. 6. 5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.
 7. 7. (1.2.3.4.5.6.7.8.9.(1.2.3.4.5.6.7.38.
 8. 8. 9.10.1.2.3.4.5.6.0, , ,7.8.
 9. 9. 9.10.11.12.13.14.15.16.1.2.3.4.5.6.7.
 10. 10. 8.0", " , " , "9.10.11./1.2.3.4.5.106.7.8.1.
 11. 11. 2.3.1.2.3.4.5.6.7.8.9.(1.(2.3.4.
 12. 12. 5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.

×