Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Israeli Transportation Conf Tel Aviv

Ad

תחבורה ישראלית : היבטים סוציולוגיים עדכניים  דר' חיים נוי חוקר עצמאי

Ad

מטרת ההרצאה: יחסי גומלין? <ul><li>מה הסוציולוגיה יכולה להציע ללמודי תחבורה ? </li></ul><ul><li>מה לימודי תחבורה יכולים להצ...

Ad

האם העיתוי בשל ?  Automobility Studies <ul><li>לימודי &quot; מכוניתיות &quot; או &quot; רכביות &quot; </li></ul><ul><l...

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Loading in …3
×

Check these out next

1 of 16 Ad
1 of 16 Ad

More Related Content

Israeli Transportation Conf Tel Aviv

 1. 1. תחבורה ישראלית : היבטים סוציולוגיים עדכניים דר' חיים נוי חוקר עצמאי
 2. 2. מטרת ההרצאה: יחסי גומלין? <ul><li>מה הסוציולוגיה יכולה להציע ללמודי תחבורה ? </li></ul><ul><li>מה לימודי תחבורה יכולים להציע לסוציולוגיה ? </li></ul>סוציולוגיה ותחומים קרובים חקר תחבורה
 3. 3. האם העיתוי בשל ? Automobility Studies <ul><li>לימודי &quot; מכוניתיות &quot; או &quot; רכביות &quot; </li></ul><ul><li>עד לשנים האחרונות מחקר התחבורה בסוציולוגיה ובתחומים קרובים היה ספוראדי ולא מצטבר . </li></ul><ul><ul><li>עבודות מוקדמות ויפות של גיאורג זימל </li></ul></ul><ul><li>רק עם העבודות של יורי ( John Urry ), ובעיקר עם אירגון שדה המחקר ( הדיסציפלינה ), נוצרה תשתית מושגית , מתודולוגית ותחומית המניבה מחקר והגות מקוריים ויצירתיים </li></ul><ul><ul><li>התפתחות זו נחה על התקדמות בתחום ה - Mobility </li></ul></ul>
 4. 4. ה &quot; System of Automobility &quot; ( Urry ) <ul><li>The quintessential manufactured object produced by the leading industrial sectors and the iconic firms within 20th-century capitalism … and the industry from which the definitive social science concepts of Fordism and post-Fordism have emerged </li></ul><ul><li>The major item of individual consumption after housing which provides status to its owner/user through its sign-values </li></ul><ul><li>An extraordinarily powerful complex constituted through technical and social interlinkages with other industries, car parts and accessories; petrol refining and distribution; road-building and maintenance; hotels, roadside service areas and motels; car sales and repair workshops; suburban house building; advertising and marketing; urban design and planning… </li></ul>
 5. 5. <ul><li>The predominant global form of ‘quasi-private’ mobility that subordinates other mobilities of walking, cycling, travelling by rail and so on, and reorganizes how people negotiate the opportunities for, and constraints upon, work, family life, childhood, leisure and pleasure </li></ul><ul><li>The dominant culture that sustains major discourses of what constitutes the good life, what is necessary for an appropriate citizenship of mobility and which provides potent literary and artistic images and symbols </li></ul><ul><li>The single most important cause of environmental resource-use . This results from the scale of material, space and power used in the manufacture of cars, roads and car-only environments, and in coping with the material, air quality, medical, social, ozone, visual, aural, spatial and temporal pollution of global automobility </li></ul>
 6. 6. הרחבות והשפעות נוספות על חקר רכביות <ul><li>טכנולוגיה וחברה : </li></ul><ul><ul><li>עבודותיו של לאטור על היחסים בין חברה וטכנולוגיה </li></ul></ul><ul><ul><li>Actor-Network Theory tries to explain how material-semiotic networks come together to act as a whole </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>דחייה של ושחקנים מסורתיים : נהג , כלי רכב , תשתית תחבורה ועוד . </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>הגדרה מחדש של השחקנים והכוחות : לשחקנים אין קיום עצמאי זולת הקיום האינטראקציוני שלהם בתוך המערכת וכחלק ממנה . </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>ה - driver-car hybrid/cyborg/assemblage </li></ul></ul></ul>
 7. 7. תרומתו של יורי : הרחבה כפולה של התחום <ul><li>עבור אלה במדעי החברה ה &quot; נעולים &quot; על המכונית , יורי מציע הרחבה משמעותית של הרכב ל &quot; מערכת ריכבית &quot; ( שהיא עצמה חלק מתנועתיות גלובאלית ). </li></ul><ul><li>עבור אלה במדעי התחבורה ה &quot; נעולים &quot; על תשתיות ומערכות , יורי מציעה כניסה אל תוך המכונית : </li></ul><ul><ul><li>המכונית כמקום , המכונית כמרחב . </li></ul></ul><ul><li>בהתאם למשנה ה סוציו לוגית , יורי מוצא את הקשר בין מה שנו קוראים &quot; חברה &quot; בתוך המכונית פנימה ומחוץ למכונית . </li></ul><ul><li>אינטראקציה זו היא בלב התחום הסוציולוגי של automobility </li></ul><ul><li>העבודה של יורי מהווה הרחבה מרשימה של ההבנה של תחום הרכביות כ ... </li></ul><ul><ul><li>תחום חברתי </li></ul></ul><ul><ul><li>כשדה מחקר </li></ul></ul><ul><li>ראשית , יש אתרים רבים שהנם בעלי משמעות רכבית ( automobile ) אף שאינם קרובים לאספלט . </li></ul><ul><ul><li>ש </li></ul></ul><ul><ul><li>בם ( תאונות דרכים , שחזור ובטיחות ) </li></ul></ul>
 8. 8. מ תחבורה ל סוציולוגיה : מ אנקדוטה ל פרדיגמה <ul><li>בתחומים שונים במדעי החברה– בארץ ובמחקר כללי – אירועים או התנהגויות תחבורתיות שימשו ( אם שמשו ) כדוגמה למודלים חברתיים רחבים יותר </li></ul><ul><li>ברצוני להפוך את המצב , ולבחון תחבורה כמערכת חברתית מרכזית ודומיננטית , לאור הצעותיו של יורי . </li></ul>
 9. 11. מ סוציולוגיה ל תחבורה : ה &quot; חברה &quot; של המכונית <ul><li>אם המכונית-בהגדרה המרחיבה של יורי-היא מערכת חברתית או תרבותית, נפתחות שתי אפשרויות מרכזיות: </li></ul><ul><ul><li>חקר מערכת המכונית עצמה על מורכבותה </li></ul></ul><ul><ul><li>חקר מערכות חברתיות אחרות עמן היא מצטלבת: </li></ul></ul>
 10. 12. תרומה מתודית : שיטות מחקר <ul><li>תחום הסוציולוגיה וגישות קרובות מביא עמו שיטות מחקר איכותניות ( qualitative ) </li></ul><ul><li>שיטות אלה הן &quot; גדושות &quot; ( גירץ ) ומציעות ידע עמוק על שאלת המחקר </li></ul><ul><li>ידע < אינפורמציה </li></ul><ul><ul><li>אתנוגרפיה ( תצפית [ אתנוגראפית ], תצפית משתתפות ) </li></ul></ul><ul><ul><li>ראיונות ( עומק ) </li></ul></ul><ul><ul><li>תיאוריה מעוגנת בשדה </li></ul></ul><ul><ul><li>מחקר נרטיבי </li></ul></ul><ul><ul><li>חקר מקרה </li></ul></ul>
 11. 13. חקר מערכת המכונית עצמה על מורכבותה <ul><li>הבנה טובה יותר של פעולת נהיגה מנקודת מבט חברתית כפעולה גופנית ואינטראקציונית בעלת משמעות ( לא אינסטרומטאלית בלבד ) </li></ul><ul><ul><li>הערך של נהיגה </li></ul></ul><ul><ul><li>קבלת החלטות ( שונות ) בעת נהיגה </li></ul></ul><ul><ul><li>התרחשות בתוך המכונית ... </li></ul></ul><ul><ul><li>Passengering </li></ul></ul><ul><ul><li>Pedstrians </li></ul></ul><ul><li>להיכנס למכונית ולראות מה עושה הנהג / ת והאינטראקציה עם נוסעות / נוסעים . </li></ul>
 12. 14. <ul><li>נהיגה כפעולה חברתית ואינטראקציונית מורכבת : </li></ul><ul><ul><li>אדם - אדם </li></ul></ul><ul><ul><li>סינרגיה כלי - רכב - אדם </li></ul></ul><ul><li>תשתיות לרכביות בין שימוש למשמעות : </li></ul><ul><ul><li>תכנון תחבורה שונה עבור חברות / תרבויות / אזורים עם קודים תרבותיים - תחבורתיים שונים : תרבות נהיגה </li></ul></ul><ul><ul><li>אנדרטאות להרוגי תאונות דרכים ( RDMs ) </li></ul></ul>
 13. 15. חקר מערכות חברתיות אחרות עמן מצטלבת מערכת המכונית <ul><li>קפיטליזם וצרכנות </li></ul><ul><li>לאומיות </li></ul><ul><li>מגדר </li></ul><ul><li>משפחה </li></ul><ul><li>צבא </li></ul>
 14. 16. תודה ...

Editor's Notes

×