Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

eForvaltning fra et borgerperspektiv

587 views

Published on

This is a presentation I held at a strategy workshop for the Norwegian Mail in February 2009. The slides and notes are in Norwegian.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

eForvaltning fra et borgerperspektiv

 1. 1. eForvaltning – fra et borgerperspektiv Christine Hafskjold Strategiseminar for Posten, 9. februar 2009
 2. 2. Hvordan har vi jobbet med offentlige tjenester på nett? Helse Familie Økonomi Eksperter Rapport Rapport
 3. 3. Hva har vi sett på? <ul><li>Hvordan få folk på nett? </li></ul><ul><li>Er nettbaserte løsninger forenlig med god forvaltningsskikk? </li></ul><ul><li>Sikkerhet og tillit </li></ul><ul><li>Personvern og samordning av data </li></ul><ul><li>Er selvbetjeningssamfunnet for alle? </li></ul><ul><li>Demokrati og deltakelse på nett </li></ul>
 4. 4. ” For eksempel når du kommer hjem fra sykehus. Så bør det stå på Min Side: Gratulerer med nytt  barn! Her kan du få mer info om barnetrygd, barnehageplass, osv. ” (Deltaker i familiepanelet)
 5. 5. Hvordan få folk på nett? <ul><li>Hvordan skal brukerne finne frem? </li></ul><ul><ul><ul><li>Alle relevante statlige og kommunale tjenester og virksomheter må med! </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Hvordan få med alle? Krav og incentiver må på plass </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Informasjon og tjenester må være tilrettelagt </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Gjenkjennelig brukergrensesnitt </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Sentrale krav og retningslinjer </li></ul></ul></ul></ul>
 6. 7. ” Brukergrensesnittet må være helt banalt. Dersom man trenger penger: Skal man vite at man må gå til Aetat, eller skal man trykke på den store ” Jeg trenger penger”-knappen? ” (Deltaker i familiepanelet)
 7. 8. Hva ønsker brukerne av eForvaltning? <ul><li>Først og fremst et enklere liv: </li></ul><ul><ul><li>Timebestilling hos lege/saksbehandler/lærer </li></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Økt tilgjengelighet i forhold til dagens situasjon </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><li>Påminnelser </li></ul></ul><ul><ul><li>Chat og e-post til kontaktpersoner i det offentlige </li></ul></ul><ul><ul><li>Elektronisk medisinsk journal </li></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Slipper å fortelle samme historien om og om igjen </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><li>Individuelt tilpasset informasjon </li></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Hva man har krav på i en gitt livssituasjon – når situasjonen inntreffer </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><li>Sjekklister for hva man skal gjøre i ulike situasjoner </li></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Kronisk sykt barn, skal bygge på huset, ønsker å adoptere etc. </li></ul></ul></ul></ul></ul>
 8. 9. <ul><li>” Hos en del sosialkontorer går det sport i å utbetale så lite som mulig. Det blir bedre og mer rettferdig når det blir mer maskinelt og likt overalt. Mange kontorer vil få en kvalitets-heving som følge av at man kan hente ut regler og få oversikt over sine rettigheter. Det blir likere overalt.” </li></ul><ul><li>(Deltaker i økonomipanelet) </li></ul>
 9. 10. Forventninger til offentlig saksbehandling <ul><li>Elektronisk kommunikasjon er: </li></ul><ul><ul><ul><li>Umiddelbar </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Alltid tilgjengelig </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Uformell </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Uavhengig av geografi </li></ul></ul></ul><ul><li>Offentlig saksbehandling har: </li></ul><ul><ul><ul><li>Lang behandlingstid </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Begrensede åpningstider </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Krav til formalitet </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Knytning til bosted, kontor, saksbehandler el.l </li></ul></ul></ul>Forventningskrasj?
 10. 11. Sikkerhet og tillit <ul><li>Balansert sikkerhet er viktig </li></ul><ul><li>Nye utfordringer: </li></ul><ul><ul><ul><li>Sikkerhet på hjemme-PC: Hvor slutter det offentliges ansvar for sikkerheten, og hvor begynner brukerens? </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Utfordringer med e-post og lynmeldinger </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Hvilket ansvar skal myndighetene ha når noe går galt? </li></ul></ul></ul>
 11. 13. Personvern <ul><li>Samordning krever samtykke </li></ul><ul><li>Gjensidig gjennomsiktighet bedrer balansen mellom bruker og myndigheter </li></ul><ul><ul><ul><li>Det bør være obligatorisk å logge oppslag på sensitive data i offentlige systemer. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Det bør også være løpende analyser av slike logger for å avsløre misbruk </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Bruker bør ha tilgang til egne logger: </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Hvem har opprettet informasjonen? </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Hvem har endret den? </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Hvem har gjort oppslag på den? </li></ul></ul></ul></ul>
 12. 14. <ul><li>&quot;Når det gjelder helseopplysninger skal de aktivt be om samtykke og de skal begrunne hvorfor de vil ha det .&quot;  </li></ul><ul><li>(Deltaker i Helsepanelet) </li></ul><ul><li>&quot;Når du mottar penger fra det offentlige så skal de kunne hente inn opplysninger uten samtykke - jeg synes ikke det er så sensibelt som helse” </li></ul><ul><li>(Deltaker i Helsepanelet) </li></ul><ul><li>” Det burde fins et system som for kredittvurdering. At for hver gang noen er inne og sjekker ut dine personalia, det være seg helse eller trygd eller sosial så ønsker vi en tilbakemelding om at den aktøren har vært inne og sjekket disse opplysningene. [...] For det er jo et system vi har tillit til.” </li></ul><ul><li>(Deltaker i Familiepanelet) </li></ul>
 13. 15. Personvern <ul><li>Samordning krever samtykke </li></ul><ul><li>Gjensidig gjennomsiktighet bedrer balansen mellom bruker og myndigheter </li></ul><ul><ul><ul><li>Det bør være obligatorisk å logge opplag på sensitive data i offentlige systemer. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Det bør også være løpende analyser av slike logger for å avsløre misbruk </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Bruker bør ha tilgang til egne logger: </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Hvem har opprettet informasjonen? </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Hvem har endret den? </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Hvem har gjort oppslag på den? </li></ul></ul></ul></ul><ul><li>Obligatorisk vurdering av personvernkonsekvenser </li></ul><ul><ul><ul><li>Det bør være obligatorisk med vurdering av personvernkonsekvenser (Privacy impact assessment – PIA) ved innkjøp eller utvikling av offentlige systemer som håndterer persondata </li></ul></ul></ul>
 14. 16. Er selvbetjeningssamfunnet for alle? <ul><li>De fleste vil oppleve bedret tilgjengelighet </li></ul><ul><ul><ul><li>Alle som bruker nettet aktivt i dag </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Enkelte funksjonshemmede (bevegelse, hørsel) får det bedre </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>De som har noen de stoler på som kan hjelpe dem (men hva får det å si for autentiseringsløsningen?) </li></ul></ul></ul><ul><li>Det skal være mulig å få tilgang til informasjon uansett hvilket operativsystem eller kontorstøtteprogram man bruker </li></ul><ul><ul><ul><li>Åpne standarder </li></ul></ul></ul><ul><li>Enkelte ferdigheter blir viktigere: </li></ul><ul><ul><ul><li>Lese- og skriveferdigheter </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Språk </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Systemkompetanse </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Nettvett/kildekritikk </li></ul></ul></ul>
 15. 17. Får noen det verre når andre får det bedre? <ul><li>Nettbruk vil innebære fordeler fremfor skranketjenester: </li></ul><ul><ul><ul><li>Bedre tilgjengelighet </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Kortere saksbehandlingstid </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Bedre tilgang på oppdatert informasjon </li></ul></ul></ul><ul><li>Men går det på bekostning av noen? </li></ul><ul><ul><ul><li>Hvor lenge skal tilbudet av fysiske tjenester opprettholdes på samme nivå som i dag? </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Hvor raskt skal tjenestetilbudet på internett bygges ut og med hvilke tjenester? </li></ul></ul></ul>
 16. 18. Demokratisk deltakelse <ul><li>Nettet som informasjonskanal </li></ul><ul><li>Nettet som kanal for deltakelse </li></ul><ul><li>Nettet som høringsinstans </li></ul><ul><ul><ul><li>Er det noen som hører? </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Hvilken status skal innspillene ha? </li></ul></ul></ul>
 17. 21. ” Jeg er nok litt ukritisk, men det er så deilig når det er enkelt.” (Kvinne, helsepanelet)
 18. 22. Alle våre rapporter kan lastes ned eller bestilles gratis på: <ul><ul><ul><li>www.teknologiradet.no </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Blogg: koblinger.origo.no </li></ul></ul></ul>
 19. 23. Ekspertgruppa <ul><li>Stig Frode Mjølsnes – Institutt for telematikk, NTNU </li></ul><ul><li>Lars Risan – Senter for Teknologi, Innovasjon og Kultur (TIK), UiO Per Selle – Rokkansenteret og Institutt for sammenlignende politikk, UiB Karin Stoltenberg – Statens seniorråd Hans Henrik Thune – Invida, prosjektleder for eServicetorget Numedal </li></ul><ul><li>Kristin Veierød – Teknologirådet og Advokatfirmaet Hjort Ann-Helen Aarø – Likestillings- og diskrimineringsombudet </li></ul>

×