Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

SISTEM MAKLUMAT PENGURUSAN(PROJEK AKHIR)

12,793 views

Published on

SISTEM SEMAKAN SAMAN JPJ

Published in: Education
 • Be the first to comment

SISTEM MAKLUMAT PENGURUSAN(PROJEK AKHIR)

 1. 1. Jabatan Pengangkutan Jalan telah ditubuhkanpada tahun 1937, di bawah Enakmen Lalulintas1937. Undang-undang tentera British di Negeri-negeri Melayu Bersekutu. Pentadbirannya padaketika itu dikenali sebagai Lembaga PengangkutanJalan yang berfungsi mengawal dan melesenkanperusahaan awam. Dengan wujudnyapentadbiran Tanah Melayu pada April 1946,kuasa lembaga tersebut telah diambil alih olehPejabat Pendaftar dan Pemeriksaan Kereta-keretaMotor yang merangkumi seluruh Tanah Melayu.
 2. 2. • Sistem semakan JPJ
 3. 3. Mewujud dan mengawal selia pendaftaran dan pelesenan kenderaan bermotor dengan sistematik , berintegriti dan inovatif.Mewujudkan dan mentadbir sistem latihan,pengujian dan pelesenan pemandu yang berkesan bagi melahir pemandu yang berkesan bagi melahirkan pemandu kenderaan bermotor yang kompeten,mematuhi peraturan dan berhemah.
 4. 4. • Pengguna ingin semak saman dengan mudah melalui internet tidak kira dimana, samaada menggunakan komputer ataupun telefon bimbit.
 5. 5. • Memudahkan pengguna agar dapa menyemak saman mereka secara “online”.• Dapat menjimatkan masa pengguna kerana tidak bersusah payah untuk beratur dikaunter JPJ.• Pengguna juga boleh membayar saman mereka secara “online”.• Sistem ini juga memerlukan nombor ujukan untuk menyemak saman pengguna.
 6. 6. • Kata laluan pengguna mudah diteka atau crack.• Sistem operasi atau aplikasi tidak dikonfigurasi dengan aspek keselamatan atau menggunakan konfigurasi asal semasa pemasangan.• Sistem operasi atau aplikasi tidak dikemaskini dengan pemasangan patches terkini.
 7. 7. Saman atau pemohonan difailkan oleh pihak pemohon / menuntut Pihak Kena Tuntut / Pihak Penentang menerima Saman / PermohonanHakim merekod Persetujuan Pihak-pihak hadir pada hari sebutan sama adaPihak2 dan kes selesai melalui peguam atau bersendiri. Setuju Pihak kena tuntut/Pihak penentang setuju/tidak dengan tuntutan/pemohonPihak Menuntut/Pemohon? Tidak Pihak kena tuntut/Pihak penentang masukkan penyata jawapan/Afidavit jawapan secara bertulis pada tarikh sebutan akan datang Ada Pihak kena tuntut/pihak penentang ada tuntutan balas atau tidak? TiadaPihak menuntut/pemohon jawap Pihak2 kemukakan ikatan dokumen (jika kes saman)tuntutan balas secarabertulis pada tarikh Tarikh perbicaraan akan diberikansebutan akan datang. Perbicaraan kes
 8. 8. • Perkakasan perlu dilindungi dan dikawal sepanjang masa.• Perkakasan atau perisian yang dibawa keluar pejabat mesilah mendaat kelulusan pegawai atasan dan tertakluk kepada tujuan yang dibenarkan.• Penyimpanan atau penempatan perkakasan mestilah mengambil kira ciri-ciri keselamatan yang bersesuaian.
 9. 9. Dengan adanya sistem ini, leboh memudahkan kakitangan kerajaan untuk melakukn proses semakan saman untuk memberikan kemudahan kepada pemohon.Sistem ini membolehkan pemohon menyemak saman mereka secara atas talian(online) tanpa pergi ke ibu pejaat JPJ untuk membuat semakan saman.
 10. 10. • Sistem menggunakan secured programming dalam pembangunan sistem.• Ingkatkan kepakaran dan kesedaran dalam pembanguna sistem.• Menjalankan imbasan dan ujian penembusan/mengaudit kod sumber oleh pihak ketiga yang mempunyai kepakaran.• Menggunakan teknologi seperti web application firewall dan database firewall.• Memasang perisian yang boleh menyemak dan memasang paches secara automatik dan berkebolehan menyokong pelbagai platform yang dipasang oleh agensi.
 11. 11. Tranformasi ini mampu menjadikan JPJ sebagai peneraju dalam sistem pengurusan enguatkuasaan pengankutan jalan yang bertaraf dunia menjelang tahun 2020.JPJ mempunyai kemampuan untuk memberi sumbangan yang lebih bermakna dalam mencapai matlamat dan gagasan negara.JPJ juga mampu untuk melahirkan modal insan yang mampu untuk menyumbang dalam mendukung dan merealisasikan hasrat untuk mencapai status negara maju menjelang ahun 2020.Impak Transformasi JPJ kepada masyarakat Malaysia pula ialah semua warganehara berpeluang untuk menikmati prasarana engankutan dan lalulintas jalan yang berkualiti,selamat dan berintegriti dalam suasana perubahan ekonomi global yang dinamik. Pada masa yang sama JPJ juga mampu menjadi fasililator bagi menggalakkan pertumbuhan industri automotif negara.
 12. 12. • http://www.kedah.gov.my/infojabatan/syariah/carta/ cartaterimasaman.pdf• http://www.jpj.gov.my/web/guest/utama• http://www.idec.upm.edu.my/index.php/bahagian/p engkomputeran-pentadbiran/unit-aplikasi-sokongan- penyelidikan.html• http://www.jpj.gov.my/c/document_library/get_file ?uuid=7aef9662-05cf-4833-ab6b-19a97712c2b2.

×