Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
“Нийгмийн тухай мэдлэг”                        Хувилбар №1 1-р хэсэг1. ..... нь олон түвшинт, нари...
9. Нийгмийн түүхэн хэв маягуудын нийтлэг ба ялгаатай талуудыг танин мэдэхэд дараах аргуудаас  алийг нь хэрэглэх ѐстой вэ?...
A. Улс төрийн нам      B. Иргэний нийгмийн байгууллагa    C. УИХ            D. Төр          ...
мэдүүлэх вэ?   А. Үндсэн хуулийн цэц   В. Ерөнхийлөгч   С. УИХ-ын дарга   D. Ерөнхий сайд Ерөнхийлөгчтэй зөвши...
E. Зөвхөн 1 ба 3 зөв36. Наадмаар хөдөөнөөс ирсэн хүн авчирсан хонио зарж чадалгүй гутлаар солиод буцжээ. Энэ ямар  төрли...
B. Бүтцийн шилжих хөдөлгөөн   C. Нийгмийн шилжих хөдөлгөөн   D. Үе хоорондын шилжих хөдөлгөөн   E. Үе доторхи шил...
D. Харилцааны   E. Дээрх бүгд54. Соѐлын дүрсүүдийг харгалзах утгатай нь зөв тохируулна уу?   1. Зонхилогч соѐл  а. Н...
боломжийг олгодог.                      3.Нийтэд ил тод байх   c. Иргэдийг арьс өнгө, шашин шүтлэг...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×
Upcoming SlideShare
улс төрийн засаглал
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

0

Share

Download to read offline

Niigem01

Download to read offline

 • Be the first to like this

Niigem01

 1. 1. “Нийгмийн тухай мэдлэг” Хувилбар №1 1-р хэсэг1. ..... нь олон түвшинт, нарийн нийлмэл бүтэц, зохион байгуулалттай, оршин тогтнол, өөрчлөлт, хөгжил бүхий амьд организм лугаа өөрөө хөгжигч, хүнийг хөгжүүлэгч тогтолцоо мөн. A. Иргэншил B. Нийгэм C. Улс үндэстэн D. Нийгмийн дэвшил E. Соѐл 2. Аль нь зөв бэ? A. Нийгэмшил бол соѐлыг хүн эзэмшиж байгаа үйл явц юм B. Нийгэмшил бол хүүхэд эхийн хэвлийд байхаас эхлэн хүний насан туршид үргэлжилдэг үйл явц юм C. Нийгэмшил нь хүний амьдралд чухал үүрэгтэй D. Хариулт бүгд буруу E. Хариулт бүгд зөв 3. Аж төрөх хэрэгслийг олж авах хэрэгцээг хангадаг институт аль нь вэ? A. Гэр бүл B. Эдийн засаг C. Улс төр D. Боловсрол E. Шашин 4. Эрчим хүч, үйлдвэрлэлийн технологи гол үүрэг гүйцэтгэж, зах зээлийн эдийн засгийн харилцаа хөгжсөн, хүн амын олонх нь хотууд болон үндэсний төр улсад суурьшсан бөгөөд үйлдвэрлэлийн удирдлага, зохион байгуулалтад шинжлэх ухааны мэдлэгийг өргөн ашигладаг нийгмийн хэв маяг аль нь вэ? A. Газар тариалангийн нийгэм B. Аж үйлдвэржсэн нийгэм C. Аж үйлдвэржсэний дараах нийгэм D. Уламжлалт нийгэм E. Хөдөө аж ахуйн нийгэм 5. Нийгмийн харилцааг албан ѐсоор зохицуулагч арга хэрэгслийг нэрлэнэ үү? A. Зан заншил B. Ёс зүй C. Эрх зүй D. Уламжлал E. Ёс заншил 6. Нийгмийн бүлэг ба нийгмийн нийтлэгийн гол ялгааг хэлнэ үү? A. Нийгмийн нийтлэг нь нийгмийн бүлгээс өргөн агуулгатай, тогтвортой B. Нийгмийн бүлэг нь нэг зорилго, нэг эрх ашиг, үнэт зүйл, зан үйл бүхий хүмүүс байдаг C. Нийгмийн бүлэг нь хувь хүн ба нийгмийг хооронд нь холбогч юм D. Нийгмийн нийтлэг нь нийгмийн бүтцийн бүрэлдэхүүнд ордог E. Нийгмийн нийтлэг нь нийгмийн харилцааны тодорхой субъект юм 7. Хүний төрөлхийн статуст аль нь хамаарах вэ? A. Манай ах гэрлэж, өрхийн тэргүүн болов B. Манай багш энэ жил боловсролын философийн доктор боллоо C. Манай эгч ноднин сургуулийнхаа захирал болсон D. Манай ээж УИХ-ын гишүүнээр сонгогдов E. Бат бол эрэгтэй хүн 8. Дараах өгөгдлийг зөв харгалзуулна уу? 1. Боловсрол а. Хүмүүст амьдралын утга учрыг таниулах, шүтэх бишрэх 2. Гэр бүл эрх, эрх чөлөөг хангах 3. Шашин b. Мэдлэг бүтээх, хүнийг нийгэмшүүлэх c. Үр удмаа нөхөн үйлдвэрлэх, хамтран аж төрөх A.1а, 2 b, 3 c B.1 b, 2 а, 3 c C.1 c, 2 а, 3 D. 1а, 2 c, 3 b E. 1b, 2c, 3а
 2. 2. 9. Нийгмийн түүхэн хэв маягуудын нийтлэг ба ялгаатай талуудыг танин мэдэхэд дараах аргуудаас алийг нь хэрэглэх ѐстой вэ? A. Ажиглалтын арга B. Ярилцлагын арга C. Харьцуулалтын арга D. Баримт бичиг судлах арга E. Туршилтын арга10. Тухайн хүний хоол хүнсний хэрэгцээ хангагдан, урт насалж, боловсрол мэргэжил эзэмшин, түүнд ноогдох бодит орлогын хэмжээ өсөх үзүүлэлттэй байгаа зэргийн цогц үр дүнг ...... гэнэ. Нөхөж бичнэ үү? A. Хүний хөгжил B. Эдийн засгийн өсөлт C. Нийгмийн хөгжил D. Сайн сайхан амьдрал E. Зөв амьдрал11. Аль нь буруу вэ? A. Иргэний нийгэм бол төрөөс гадуурхи байгууллагуудын нийлбэр цогц юм B. Иргэний нийгэм бол нийгэм дэх төрийн бус бүх харилцаа юм C. Иргэний нийгэм бол чөлөөт иргэдийн өөрийгөө илэрхийлэх хүрээ юм D. Иргэний нийгэм бол төрийн үүрэг оролцоо их байдаг нийгэм юм E. Иргэний нийгэм бол иргэд нь төрийн эрх мэдлийг хянаж, хүний эрх, эрх чөлөөг хамгаалж чаддаг нийгэм юм12. Нийгмийн шинжлэх ухааны салбарт аль нь хамаарахгүй вэ? A. Социологи B. Улс төр судлал C. Сэтгэл судлал D. Шашин судлал E. Экологи13. Хүмүүс бие биетэйгээ харилцан үйлчлэх үйл явцыг юу гэж нэрлэдэг вэ? А. Нийгмийн харилцаа B.Нийгмийн харилцан үйлдэл C. Нийгмийн үйл ажиллагаа D. Нийгмийн эргэх холбоо E. Нийгмийн хууль14. Олон нийтийн мэдээллийн хэрэгсэлд тулгуурладаг засаглалыг . . . . . . . . гэж нэрлэнэ. A. Демократ B. Медиакрат C. Охлократ D. Плутократ E. Геронтократ15. Улс төрийн үйл явцад тухайн орны байрлал, нутаг дэсгэр, цаг уур, байгалийн бусад хүчин зүйлсийн үзүүлэх нөлөөллийг судалдаг салбар: A. Улс төрийн антропологи B. Улс төрийн сэтгэл зүй C. Улс төрийн астрологи D. Улс төрийн газарзүй E. Улс төрийн социологи16. УТШУ-ны олон улсын холбоо хэдэн онд байгуулагдсан бэ? A. 1945 онд B. 1960 онд C. 1951 онд D. 1949 онд E. 1934 онд17. Нийгмийн улс төрийн тогтолцоог бүрдүүлэгч байгууллагуудыг тоочихдоо буруу зүйл дурьдсан бол аль нь вэ? A. Төр B. Улс төрийн нам C. Улс төрийн олон нийтийн байгууллага /эмэгтэйчүүдийн , залуучуудын гэх мэт/ D. Бүгд буруу E. Бүгд зөв18. Нийгмийн улс төрийн тогтолцооны цөм болдог улс төрийн байгууллагыг дурьдана уу?
 3. 3. A. Улс төрийн нам B. Иргэний нийгмийн байгууллагa C. УИХ D. Төр E. Үндсэн хуулийн цэц19. Лоббидох гэдэг нь: A Жагсаал цуглаан хийх B. Нууцаар удирдах C. Авилга бол хамгийн сайн лобби D. Эсэргүүцэх, өрсөлдөх E. Ойлгуулах, татах, нөлөөлөх20. Улс төрийн үйл ажиллагааны онцлогийг илэрхийлсэн ойлголтыг тэмдэглэнэ үү? A. Улс төрийн үйл ажиллагаа нь нийгмийн бүлгүүдийн зөрчилгүй үед явагддаг B. Улс төрийн үйл ажиллагаа нь нийгмийн баялагийг хуваарилахтай холбоотой C. Улс төрийн үйл ажиллагаа нь нийгэмд баялагийг бүтээдэг D. Улс төрийн үйл ажиллагаа нь нийгмийн хэм хэмжээнд захирагддаггүй E. Улс төрийн үйл ажиллагаа нь нийгмийн баялагийг хуваарилахтай холбоогүй21. Улс төрийн намыг улс төрийн чиг баримжаагаар нь хэрхэн ангилдаг вэ? A Зүүний, барууны, төвийг сахисан B. Коммунист, консерватив, либерал C. Эрх баригч, сөрөг D. Боловсон хүчний, олон түмний E. Хувьсгалт, уламжлалт22. Үзэл суртал, үзэл баримтлал, зохион байгуулалттай, засгийн эрхийг гартаа авах эрмэлзлэл бүхий хүмүүс сайн дураараа нэгдэж байгуулсан байгууллагыг ........... гэнэ. A. Үйлдвэрчний эвлэл B.Төрийн бус байгууллага C. Сүм хийд D. Төр E. Нам23. Сонгогчдын олонхийн санал авсан нэр дэвшигчийг сонгуульд ялсанд тооцох нь: A. Пропорционал тогтолцоо B. Mажоритар тогтолцоо C. Холимог тогтолцоо D. Хувь тэнцүүлэх тогтолцоо E. Аль нь ч биш24. Ямар дэглэмийн үед нийгмийн амьдралын бүх хүрээнд төр оролцохыг эрмэлздэг вэ? A. Авторитар B.Тоталитар C.Ардчилсан D.Либерал ардчилсан E.Аль нь ч биш25. Ардчилсан бус нийгэмд ард түмэн ямагт улс төрийн засаглалын . . . . . . . . . болдог. A. Объект B. Субъект C. Объект, субъектын аль аль нь D. Объект, субъектын аль нь ч биш E. Дээрхи хариулт бүгд буруу26. “Ардчилалд олон сул тал бий. Гэхдээ түүнд нэг давуу тал бий, одоо хүртэл хэн ч ардчиллаас дээр, давуу сайн зүйлийг бий болгоогүй” гэж хэн нь хэлсэн бэ? A. Т.Жефферсон B. А.Линкольн C. Ж.Буш D. У.Черчилл E. Б.Обама27. Захирах захирагдах зуршил ѐс заншил, эртнээс уламжилж ирсэн дэг журам хөдөлшгүй бат бэх бөгөөд ариун шударга гэсэн итгэл үнэмшилд тулгуурласан засаглалын легитим шинж аль нь вэ? А.Харизматик В.Уламжлалт С.Хууль ѐсны D. Ёс суртахууны E.Төрт ѐсны28. Засгийн газрын бүтэц, бүрэлдэхүүн, түүнд өөрчлөлт оруулах саналыг УИХ-д хэн өргөн
 4. 4. мэдүүлэх вэ? А. Үндсэн хуулийн цэц В. Ерөнхийлөгч С. УИХ-ын дарга D. Ерөнхий сайд Ерөнхийлөгчтэй зөвшилцөн E. Эрх барьж буй улс төрийн намын дарга29. Монгол улсад бүх нийтийн буюу хэсэгчилсэн цэргийн дайчилгаа зарлах эрхийг хэн эдлэх вэ? А. УИХ В. Ерөнхийлөгч С. Ерөнхий сайд D. Батлан хамгаалахын сайд E. Улсын онцгой байдлын алба30. Хүмүүсийн эрх ба үүрэг, үйл хэрэг ба үнэлэмж, хөдөлмөр ба урамшуулал, шийтгэл ба гэмийн хоорондын харилцааны зохист шаардлагыг . . . гэнэ. А. Хүний эрх В. Эрх чөлөө С. Тэгш эрх D. Шударга ѐс E. Ёс зүй31. Үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах санаачлагыг ямар байгууллага, албан тушаалтан гаргах вэ? А. Үндсэн хуулийн цэц В. Үндсэн хуулийн цэцийн дарга С. УИХ-ын гишүүн D. Улсын дээд шүүх Е. Шүүхийн ерөнхий зөвлөл32. Инфляци хүн амын бүхий л давхаргын бодит орлогыг бууруулдаг. A. Тийм B. Үгүй C. Мэдэгдэхгүй D. Нийгмийн бүх гишүүд хохирдог E. Мөнгөний ханш муудах тул орлогын хэмжээ өснө33. Арилжааны банкны ашиг нь: A. Зээлийн хүүгийн өндөр төвшингөөр B. Банкны үйлчлүүлэгчдийн тооны өсөлтөөр C. Арилжааны хүүгийн өндөр төвшингөөр D. Банкны үйлчилгээний чанараар E. Зээлийн хүү, арилжааны хүү хоѐрын зөрүүгээр34. Рент гэж юу вэ? A. Байр, орон сууцны түрээсийн үнэ B. Үйлдвэрлэлийн барилга байгууламжийн түрээсийн үнэ C. Үйлдвэрийн тоног төхөөрөмжийг ашигласны үнэ D. Газар болон байгалийн нөөцийг ашигласны үнэ E. Ажиллах хүчний нөөцийг ашигласны үнэ35. Эдийн засгийн өсөлтийн хурдыг олохдоо: томьѐог ашигладаг. Хятадын эдийн засаг энэ жил ҮНБ (энэ жил) – ҮНБ (өнгөрсөн жил) х 100% 8 %- иар, Монголын эдийн засаг 4 %-иар өссөн ҮНБ (өнгөрсөн жил) гэвэл дараах дүгнэлтийг хийж болох уу? 1. Монгол улсын ҮНБ Хятад улсынхаас бага. 2. Монгол улсын энэ жил нэмж бүтээсэн зүйл Хятад улсынхаас бага 3. Монгол улс, Хятад улсын энэ жилийн эдийн засгийн өсөлт адил байна. A. Зөвхөн 1зөв B. Зөвхөн 2 зөв C. Зөвхөн 3 зөв D. Зөвхөн 1 ба 2 зөв
 5. 5. E. Зөвхөн 1 ба 3 зөв36. Наадмаар хөдөөнөөс ирсэн хүн авчирсан хонио зарж чадалгүй гутлаар солиод буцжээ. Энэ ямар төрлийн худалдаа вэ? A. Бэлэн мөнгөний худалдаа B. Бэлэн бус мөнгөөр худалдсан C. Бартерийн худалдаа хийсэн D. Тэр хүн хонио худалдаж чадаагүй E. Бүх хариулт буруу37. Эрэлтийн хууль гэдэг нь: А. Эрэлтэнд хэрэглэгчийн орлого нөлөөлөх B. Эрэлтэнд хэрэглэгчийн тоо нөлөөлөх С. Эрэлтэнд оруулах барааны үнэ нөлөөлөх D . Эрэлтэнд тухайн барааны үнэ нөлөөлөх Е. Эрэлтэнд хослох барааны үнэ нөлөөлөх38. Нийлүүлэлтийн хууль ѐсоор нийлүүлэлтийн хэмжээ үнэ хоѐр ямар нэг хамааралтай юу? A. Харилцан хамааралгүй B. Шууд хамааралтай C. Урвуу хамааралтай D. Аль нь ч байж болно E. Хамаарал ярих шаардлагагүй39. Чөлөөт өрсөлдөөний ач холбогдлыг тодорхойлно уу? A. Чанартай бараа үйлчилгээгээр хангагдана B. Хэрэглэгчдийн сонголт өргөн болно C. Үнэ буурна D. Үйлдвэрлэлд шинэ техник технологи нэвтэрнэ E. Бүгд зөв40. Дараах бодомжуудын аль нь оновчтой тодорхойлолт вэ? A. Бидний эргэн тойронд байгаа ширээ, сандал, самбар зэрэг нь өмч мөн В. Өмч нь биет хэлбэрээр илэрч эзэмшигдсэн байдаг С. Өмч нь биет бус хэлбэрээр илэрч эзэмшигдсэн байдаг D. Өмч гэдэгт ширээ, сандал, барилга байгууламж төдийгүй байгалын баялаг ч орно Е. Өмч гэдэг нь эд зүйлстэй холбогдон хүмүүсийн хооронд үүссэн харилцаа41. Бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлээс хамааран гардаг зардал: A. Дотоод зардал B. Тогтмол зардал C. Гадаад зардал D. Хувьсах зардал E. Аль нь ч биш42. “Нэмүү өртөг нь хөдөлмөрийн бус орлого буюу мөлжлөгийн үр дүн” гэж тайлбарласан онолын төлөөлөгч хэн бэ? А. К.Маркс В. М.Кейнс С. А.Смит D. М.Фридман Е. А.Маршалл43. Бараа , үйлчилгээний үнэ, чанар хоѐр ямар хамааралтай вэ? A. Үнэтэй байна гэдэг чанартай байна гэсэн үг биш B. Чанартай бараа харин ч үнэ хямд байдаг C. Үнэ, чанар хоѐр шууд хамааралтай D. Үнэ, чанар хоѐр урвуу хамааралтай E. Үнэ, чанар хоѐр хамааралтай бус44. Нийгмийн давхраажлын тогтолцоо доторх хүмүүсийн хөдөлгөөнийг юу гэж нэрлэдэг вэ? A. Газар зүйн шилжих хөдөлгөөн
 6. 6. B. Бүтцийн шилжих хөдөлгөөн C. Нийгмийн шилжих хөдөлгөөн D. Үе хоорондын шилжих хөдөлгөөн E. Үе доторхи шилжих хөдөлгөөн45. Язгуурын давхраажилтын хэв маяг дараах нийгмүүдийн алинд нь зонхилдог вэ? А. Орчин үеийн нийгэм B. Газар тариалангийн нийгэм C. Аж үйлдвэржсэн нийгэм D. Мэдээллийн нийгэм E. Нээлттэй нийгэм46. Нийгмийн давхраажлын хэмжигдэхүүнд аль нь үл хамаарах вэ? A. Боловсрол B. Орлого C.Эрх мэдэл D. Нэр хүнд E. Угсаа гарал47. Амьдралын боломжийн жишиг гэж тухайн нийгмийн үзэж байгаа хэрэгцээг хангах чадваргүй байдал аль нь вэ? A. Харьцангуй ядуурал B. Үнэмлэхүй ядуурал C. Ядуурлын хэмжээ D. Ядуурлын босго E. Аль нь ч биш48. Нийгмийн халамжийн үйлчилгээнд аль нь үл хамаарах вэ? A. Ахмад настанд үзүүлсэн үйлчилгээ B. Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэнд үзүүлсэн үйлчилгээ C. Эрүүл мэндийн даатгал D.Нөхцөлт мөнгөн тэтгэмж E. Бүгд хамаарна.49. Дараах өгөгдлийг зөв харгалзуулна уу? 1.Бэлгэ тэмдэг a. Оюуны соѐлын гол цөм, хамгийн түргэн хувьсаж хөгждөг 2.Хэл хэсэг 3.Мэдлэг b. Соѐлын амин сүнс с. Утгыг харилцан ойлголцох нэг хэрэгсэл A.1а, 2b, 3c B.1b, 2а, 3c C.1c, 2b, 3а D. 1а, 2c, 3b E. 1с, 2а, 3b50. Нийгмийн хэм хэмжээг сахиулахын тулд хүмүүсийг сайшаах болон шийтгэх хэрэгслүүдийг юу гэж нэрлэдэг вэ? A. Санкц B. Хариуцлага C. Хяналт D. Хууль E. Дүрэм журам51. Дагуул соѐлын жишээ аль нь вэ? A. Ардын дуу B. Залуучуудын соѐл C. Ярианы соѐл D. Бичгийн соѐл E. Харилцааны соѐл52. Монголын уламжлалт соѐлын бүрэлдэхүүнд үл хамаарах зүйл аль нь вэ? A. Монгол хэл B. Монгол ѐс заншил C. Өрнийн соѐл D. Монголын бэлгэдэл E. Монголчуудын шашин шүтлэг53. Соѐлд нийгмийн туршлагыг дамжуулах, шалгаруулах, хуримтлуулах, хадгалах, орчноо танин мэдэх, мэдээллийн зэрэг олон үүрэг байдаг ч тэдгээр нь эцсийн дүндээ хүнд ямар нөлөө үзүүлэх ѐстой вэ? A. Хүнийг бүтээх буюу хүмүүжүүлэх B. Хүнийг ухамсартай болгох C. Хүний хөгжлийг хангах
 7. 7. D. Харилцааны E. Дээрх бүгд54. Соѐлын дүрсүүдийг харгалзах утгатай нь зөв тохируулна уу? 1. Зонхилогч соѐл а. Нийгмийн тодорхой бүлгийн үнэлэмжээр бий болсон соѐл 2. Дагуул соѐл b. Нийгмийн гишүүдийн олонхи нь хүлээн зөвшөөрсөн 3. Сөрөг соѐл үнэлэмж, итгэл үнэмшил, уламжлал, c. Зонхилогч соѐлтой зөрчилдөж байдаг соѐл A.1а, 2b, 3c B.1b, 2а, 3c C.1c, 2а, 3b D. 1а, 2c, 3b E. 1b, 2 c, 3а.55. “Нээлттэй нийгэм Хүрээлэн” олон улсын харилцааны аль субъектэд хамаарах вэ? A. Олон улсын байгууллага B. Ард түмэн C. Үндэстэн дамнасан байгууллага D. Төр E. Алинд нь ч хамаарахгүй56. Хүүхдийн эрхийг хамгаалах, тэдний үндсэн хэрэгцээг хангахад туслах, хүүхдийн бүхий л чадавхи бололцоог хөгжүүлэхэд чиглэсэн үйл ажиллагаа явуулдаг байгууллага аль нь вэ? A. ЮНИДО B. ЮНЕСКО C. ЮНИСЕФ D. ОУВС E. ДЭМБ57. Монгол Улсын гадаад бодлогын үзэл баримтлалд зааснаар манай улсын гадаад бодлогын үндсэн зарчмуудыг дурьдахдаа илүүц зүйл оруулсан бол аль нь вэ? A. Олон тулгуурт байх B. Идэвхитэй байх C. Тэнцвэртэй байх C. Шударга байх D.Үндэсний эрх ашигт нийцсэн байх2-р хэсэг2.1. Өгөгдлийг зөв харгалзуулна уу? 1. Ази, Номхон далайн бүс нутгийг бүхэлд нь хамарсан өргөн хүрээтэй үйл a. АРФ ажиллагаа явуулдаг бөгөөд Ази, Номхон далайн бүс нутгийн энх тайван байдал, хөгжил, тогтвортой байдлыг хангахад чиглэдэг. 2.Ази-Номхон далайн бүс нутагт тогтвортой өсөлт, тэнцвэртэй хөгжлийг хангах, өөрийн гишүүн орнуудын эдийн засгийн хөгжлийн тэнцвэртэй бус байдлыг b. АСЕАН багасгах, тус бүс нутгийн ард түмний эдийн засгийн болон нийгмийн нөхцлийг сайжруулах гол зорилтыг хэрэгжүүлэх чиглэлээр ажилладаг байгууллага 3. ”Энхийн төлөө түншлэл” хөтөлбөрийг боловсруулж, дэлхийн энх тайвны төлөө c. НАТО ажилладаг. 4. Төв Азийн бүс нутаг дахь олон улсын терроризм, үндэсний салан тусгаарлах үзлийн эсрэг эдгээр орнуудын хүчийг нэгтгэх, мөн харилцан итгэлцэл, найрсаг харилцааг бэхжүүлэх, улс төр, эдийн засаг, соѐл, шинжлэх ухаан, техник, d. АПЕК технологи, экологийн болон бусад салбарт хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх, энэ бүс нутагт аюулгүй тогтвортой байдлыг хангах зорилготой 5. Индонез, Малайз, Тайланд, Сингапур, Филиппин, Бруней, Вьетнам, Лаос, Мьянма, Кампучи хэмээх 10 гишүүн оронтой бөгөөд бүс нутгийн хүрээнд энх тайван байдал, тогтвортой хөгжлийг хангаж бэхжүүлэх үйл ажиллагаа явуулдаг e. ШХАБ байгууллага A.1а, 2b, 3c, 4d, 5е B.1а, 2d, 3c, 4е, 5b C.1c, 2а, 3b, 4d, 5е D.1а, 2c, 3b, 4d, 5е E. 1b, 2c, 3а, 4d, 5е2.2. Дараах өгөгдлийг зөв харгалзуулаарай. a. Иргэд хүсэл зориг, ашиг сонирхлоо илэрхийлэн хэрэгжүүлэх 1.Иргэдийн оролцоо арга зам. b. Төр засаг аливаа асуудлыг олон ургальч хандлагаар авч үзэх 2. Тэгш эрх
 8. 8. боломжийг олгодог. 3.Нийтэд ил тод байх c. Иргэдийг арьс өнгө, шашин шүтлэг, үндэс угсаа, нас, хүйсээр ялгаварлахгүй адил боломж олгох. 4.Чөлөөт, шударга сонгууль d. Иргэд санал бодлоо солилцох, үг хэлэх, олон нийтийн байгууллагын гишүүн байх. 5.Олон намын тогтолцоо e. Иргэд мэдээлэл олж авах боломжийг нээлттэй хангах A.1а, 2b, 3c, 4d, 5е B.1b, 2а, 3c, 4е,5d C.1c, 2а, 3b, 4е, 5d D. 1а, 2c, 3b, 4е, 5d E. 1d, 2c, 3е, 4а, 5b.2.3. Нийгмийн давхраажлын хэв маягийг зөв харгалзуулна уу? a.Боолчлол 1.Хүн эхээс төрмөгцөө багтдаг, насан туршдаа өөрчилж болдоггүй нийгмийн бүлэг b.Язгуур 2.Хүмүүсийг ямар ч эрх мэдэлгүй, хөлсгүй зарцлах ѐс. c.Каст 3.Орлого, эрх мэдэл, боловсрол, нэр хүндээрээ бусдаасаа ялгаатай нийгмийн бүлэг. d.Анги 4.Нийгэмд гүйцэтгэх үүргийг нь хуулиар тогтоож өгсөн байдаг нийгмийн бүлэг. A.1с, 2а, 3d, 4b B.1b, 2а, 3c, 4 d C.1c, 2а, 3b, 4d D. 1а, 2c, 3b, 4d E. 1 b, 2c, 3а, 4d

Views

Total views

1,463

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

59

Actions

Downloads

8

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×