Successfully reported this slideshow.

Beneficios 2014

0

Share

Upcoming SlideShare
LOS COLORES
LOS COLORES
Loading in …3
×
1 of 1
1 of 1

Beneficios 2014

0

Share

Download to read offline

Beneficios de 193.891.000 euros no 2014 en Correos, a costa de reducir o persoal e de non cumprir coas suas obrigas de prestación do Servizo Postal universal e Diario e de manter o salario conxelado desde fai 5 anos. Vergoñento! Queremos un convenio digno, queremos que se cubran todas as vacantes, queremos un servizo de paquetería pública prestado por persoal público! non hai excusas!

Beneficios de 193.891.000 euros no 2014 en Correos, a costa de reducir o persoal e de non cumprir coas suas obrigas de prestación do Servizo Postal universal e Diario e de manter o salario conxelado desde fai 5 anos. Vergoñento! Queremos un convenio digno, queremos que se cubran todas as vacantes, queremos un servizo de paquetería pública prestado por persoal público! non hai excusas!

More Related Content

Beneficios 2014

  1. 1. A dirección de Correos acaba de publicar o seu informe anual sobre os resultados da nosa Socieda- de Estatal no ano 2014. Deste informe débense destacar dous datos fundamentais: A primeira conclusión que podemos sacar destes datos é que hai diñeiro. Con máis de 193 millóns de euros hai diñeiro de sobra para subir as nosas retribucións, que levan cinco anos conxe- ladas. Con eses cartos poderíanse facer máis de 9.500 contratos de traballo novos de duración anual . Por tanto, mente a xefatura cando nos di que hai que dobrar, rotar ou facer colindancias a diario porque non hai diñeiro para contratación, tamén mente e fai un fraude á cidadanía cando deixa sección sen repartir por a falta de contratación. A dirección elixe destinalr eses cartos a be- neficios en lugar de destinalo a dar á cidadanía o servizo público de calidade que merece e en lugar de manter o persoal adecuado e ben retribuida para que sexa posible dar ese servizo de calidade. A segunda conclusión é que seguirá habendo diñeiro no futuro, pois o Estado debe compensar aínda a Correos pola prestación do SPU con 518 millóns até 2013, máis os millóns corresponden- tes aos anos 2014 e 2015. Por tanto, é moi razoable que pidamos aumentos retributivos conside- rables na negociación do futuro Convenio Colectivo. A terceira conclusión é que en 2014 houbo unha diminución de persoal de 1.989 persoas, non por- que non fosen necesarias, senón porque a dirección entrou nunha dinámica de redución de per- soal a petición do SEPI, pois se alude abertamente aos compromisos con SEPI nesta materia. As direccións de Correos e do SEPI priorizan os beneficios empresariais, para o goce duns poucos ou para propor a rendibilidade dunha futura privatización de Correos. Aos Sindicatos de clase e aos traballadores tócanos loitar para que calquera beneficio repercuta nun mellor servizo e unhas me- llores condicións de traballo. EN CGT, EN ESO ESTAMOS Correos tivo uns beneficios de 193,891 millóns en 2014, fronte aos 48,4 millóns de 2013. O persoal descende a 51.064 persoas a 31 de decembro de 2014.

×